Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 45.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-64060 Model turbiny: CT12
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3529
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:56:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:56:31.921838 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:56:31.921898 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:56:31.921920 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203456" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:56:31.921944 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:56:31.921960 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:56:31.921980 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:56:31.921999 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:56:31.922014 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:56:31.922024 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:56:31.922038 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:56:31.922051 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:56:31.922070 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:56:31.922080 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:56:31.922087 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:56:31.922094 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:56:31.922100 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:56:31.922118 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:56:31.922136 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:56:31.922148 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:56:31.922158 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:56:31.922168 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:56:31.922181 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:56:31.922197 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:56:31.930081 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:56:31.930098 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:56:31.930109 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:56:31.930115 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:56:31.930120 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:56:31.930125 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:56:31.930129 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:56:31.930155 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:56:31.948454 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:56:31.948499 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:56:31.948512 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:56:31.948523 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:56:31.948534 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:56:31.948545 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:56:31.948555 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:56:31.948566 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:56:31.948577 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:56:31.948587 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:56:26 GMT 2019-04-23 06:56:31.948598 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:56:31.948608 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:56:31.948619 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:56:31.948639 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:56:31.948684 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:56:31.948727 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-23 06:56:31.956206 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.956241 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:56:31.956272 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.956293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.963840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.964174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.964207 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:56:31.964254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.964298 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:56:31.964357 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:56:31.971632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.971675 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.971900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.971925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.971970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.972025 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:56:31.972047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.975290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.975366 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:56:31.975420 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:56:31.975460 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-23 06:56:31.979376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:56:31.979415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.979474 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:56:31.979602 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:56:31.979629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.979676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:56:31.979699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:56:31.980093 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:56:31.980116 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-23 06:56:31.983221 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-23 06:56:31.983299 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:56:31.983363 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:56:31.983377 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:56:31.983383 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:56:31.983412 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:56:31.983451 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:56:31.983465 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:56:31.983473 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:56:31.983492 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:56:31.983497 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:56:31.983672 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:56:31.983687 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:56:31.983738 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:56:31.983769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983802 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.983812 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983827 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:56:31.983849 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.983857 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983868 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:56:31.983884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.983928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:56:31.983945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.983952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.983970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984000 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.984008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:56:31.984034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.984061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:56:31.984078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:56:31.984099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984124 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984132 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984142 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:56:31.984161 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984168 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984178 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:56:31.984196 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984203 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984215 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:56:31.984228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.984263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:56:31.984288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:56:31.984311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984337 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.984344 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:56:31.984368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.984394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:56:31.984409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:56:31.984430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984455 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984463 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984472 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:56:31.984491 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984498 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984507 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:56:31.984525 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984532 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984542 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:56:31.984559 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.984566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.984589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.984628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:31.984644 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984651 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.984665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984696 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.984760 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.984777 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984789 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:56:31.984799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:56:31.984811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:56:31.984836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:56:31.984852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984858 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:56:31.984873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984898 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.984905 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984915 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:56:31.984928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.984954 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:31.984969 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.984976 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.984990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985015 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.985023 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:56:31.985046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985072 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:56:31.985087 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985094 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:56:31.985108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.985162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:56:31.985203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985209 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.985223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985248 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.985256 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985266 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:56:31.985285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:56:31.985327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985333 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:56:31.985347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985379 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985389 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:56:31.985407 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985414 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985424 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.985437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985466 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:56:31.985481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985488 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.985502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985526 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.985533 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985543 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:56:31.985556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985581 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:56:31.985596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985603 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:56:31.985616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985641 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985649 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985662 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:56:31.985683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985690 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.985713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985743 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:56:31.985758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985765 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.985779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985804 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.985811 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985821 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:56:31.985834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985859 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:56:31.985874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985880 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:56:31.985894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.985925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.985948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.985973 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:56:31.985988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.985994 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.986008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986040 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:56:31.986062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986088 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:56:31.986103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986109 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:56:31.986123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.986153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.986176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986201 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:31.986216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986222 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.986236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986261 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.986268 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986283 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:56:31.986297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986322 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:56:31.986337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:56:31.986357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986381 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986389 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986398 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:56:31.986411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986437 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:31.986452 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986458 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.986472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986496 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986513 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:56:31.986526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:56:31.986566 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986572 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:56:31.986586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986611 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986618 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986628 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:56:31.986641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:31.986680 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.986701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:56:31.986756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:56:31.986796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986802 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:56:31.986815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986840 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.986847 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986857 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:56:31.986875 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.986882 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986891 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:56:31.986904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.986934 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:31.986948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986955 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.986968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.986994 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.987001 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987011 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:56:31.987024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.987050 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:56:31.987065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987071 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:56:31.987084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.987116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.987139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.987164 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.987179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987185 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.987199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987224 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.987231 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987241 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:56:31.987254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.987285 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:31.987301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987307 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:56:31.987321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987346 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:56:31.987353 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987363 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:56:31.987376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.987402 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:31.987417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987423 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.987437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987467 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987506 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.987527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.987544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:56:31.987565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:56:31.987578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:56:31.987602 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:56:31.987618 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987624 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:56:31.987637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987663 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:56:31.987670 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987680 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:56:31.987694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.987719 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:31.987735 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.987754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987784 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.987842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.987858 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987869 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:56:31.987879 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:56:31.987892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:56:31.987916 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:56:31.987931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987937 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:56:31.987951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.987983 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.987993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:56:31.988011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988018 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:56:31.988046 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988053 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988063 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:56:31.988080 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.988087 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988097 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:56:31.988115 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.988122 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988131 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:56:31.988149 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.988155 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988165 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:56:31.988183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.988189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.988212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:31.988286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.988308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988334 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988341 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:56:31.988364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:56:31.988405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988411 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:56:31.988425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988449 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988456 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988466 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:56:31.988484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988501 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.988518 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988525 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988535 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:56:31.988548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:56:31.988596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.988616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988641 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988659 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:56:31.988672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:56:31.988714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988720 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:56:31.988734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.988788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.988829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988835 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.988849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988882 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:56:31.988904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.988929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:31.988944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:56:31.988964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.988988 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.988995 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989005 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:56:31.989023 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989030 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989040 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.989058 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989065 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989075 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:56:31.989088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.989121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.989136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989143 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.989156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:56:31.989211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.989236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:31.989251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989258 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.989271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989302 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.989310 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989320 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:56:31.989338 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989344 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989354 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:56:31.989371 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989378 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989388 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:56:31.989405 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.989412 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989422 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:56:31.989440 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.989447 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:56:31.989470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.989511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:31.989527 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989533 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.989547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989572 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989579 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:56:31.989602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.989618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.989628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:31.989642 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989671 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989679 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.989733 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.989766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.989794 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.989801 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989811 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:56:31.989853 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.989862 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989874 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:56:31.989894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.989901 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989911 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:56:31.989951 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.989959 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.989969 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:56:31.989987 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:56:31.989994 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990004 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:56:31.990022 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990029 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990038 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.990057 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.990095 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990102 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990112 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:56:31.990130 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990137 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:56:31.990160 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.990234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.990256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.990299 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990309 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:56:31.990328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990335 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990344 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:56:31.990362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990369 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990379 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:56:31.990396 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.990403 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990413 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:56:31.990426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.990463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.990499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990524 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:56:31.990554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.990570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.990580 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:31.990593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990620 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.990681 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990707 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.990714 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990723 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:56:31.990741 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990748 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990759 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:56:31.990777 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.990784 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990793 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:56:31.990811 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.990818 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990827 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:56:31.990845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.990852 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990861 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:56:31.990879 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.990885 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:56:31.990913 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990919 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990929 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.990946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990953 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990962 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:56:31.990980 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.990986 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.990996 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:56:31.991037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.991057 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:56:31.991076 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991083 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.991093 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:56:31.991106 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.991162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.991180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991186 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.991201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991226 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991233 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991247 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:56:31.991265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.991272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.991308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991316 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991326 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:56:31.991344 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.991351 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991363 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:31.991377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.991415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.991451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991476 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:56:31.991506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.991521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.991531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:31.991545 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991573 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991591 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.991634 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991659 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.991666 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991676 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:56:31.991694 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991700 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991710 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:56:31.991731 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.991738 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991748 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:56:31.991766 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.991773 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991783 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:56:31.991800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.991807 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991817 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:56:31.991835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.991842 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:56:31.991869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991876 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991885 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.991903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991911 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991921 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:56:31.991938 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.991945 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991955 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:56:31.991973 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.991979 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.991989 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:56:31.992007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992014 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.992023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:56:31.992041 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992048 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.992057 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:56:31.992070 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.992130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.992146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992174 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992181 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992191 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.992235 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992260 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.992268 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992283 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:56:31.992302 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.992309 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992318 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:56:31.992336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.992342 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992352 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:56:31.992369 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992376 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992386 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:56:31.992404 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992410 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992420 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:56:31.992438 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992445 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992454 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:56:31.992472 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992478 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992488 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:56:31.992506 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992513 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992522 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:56:31.992540 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992547 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992556 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:56:31.992574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992581 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:56:31.992608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:56:31.992642 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.992648 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992658 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:56:31.992676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.992683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.992710 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.992717 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992727 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:56:31.992739 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.992824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:56:31.992846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992871 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.992879 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992888 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:56:31.992901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.992927 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992948 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.992962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.992988 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.992995 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993005 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:56:31.993018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.993044 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:56:31.993059 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993065 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:56:31.993078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.993111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.993139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993145 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993155 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:56:31.993172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993179 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993188 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:56:31.993206 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.993213 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993222 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:56:31.993235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.993278 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:56:31.993295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993301 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.993316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993342 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.993349 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993359 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:56:31.993372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.993397 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:56:31.993411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.993438 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993445 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.993455 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.993484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.993498 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993524 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.993531 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993541 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:56:31.993559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993566 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993576 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:56:31.993594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993600 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993610 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:56:31.993628 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:56:31.993635 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993644 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:56:31.993662 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993669 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993678 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:56:31.993696 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.993703 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993712 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:56:31.993730 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.993737 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:56:31.993764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.993771 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993781 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:56:31.993798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.993805 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993815 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:56:31.993833 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.993840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.993863 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:56:31.993913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.993931 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993937 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:56:31.993951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.993984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.993994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.994007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994032 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:31.994047 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994053 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.994068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994093 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994100 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994110 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:56:31.994123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994148 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:56:31.994161 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994189 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.994196 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994206 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:56:31.994224 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:56:31.994230 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994240 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:56:31.994258 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.994264 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994279 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:56:31.994293 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:56:31.994318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994334 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994341 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.994356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.994389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.994417 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994424 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994433 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:56:31.994451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994458 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994467 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:56:31.994481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994514 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994529 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994535 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.994549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994574 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994581 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994591 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:56:31.994604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.994619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:56:31.994643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994670 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994677 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994687 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994716 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.994730 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994755 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994763 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994773 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:56:31.994791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994798 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:56:31.994825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.994832 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994841 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:56:31.994859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994866 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994876 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:56:31.994893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.994900 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994909 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:56:31.994927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.994934 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994944 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:56:31.994961 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.994968 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.994978 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:56:31.994995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.995002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.995012 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:56:31.995029 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.995036 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.995046 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:56:31.995059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.995106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.995124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:56:31.995145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995170 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.995177 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995187 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:56:31.995206 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.995212 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995222 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:56:31.995240 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.995246 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995256 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:56:31.995278 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.995286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:56:31.995314 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.995321 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995331 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:56:31.995344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.995385 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:31.995400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995406 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.995421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995451 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.995509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.995525 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:56:31.995546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:56:31.995559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:56:31.995583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:56:31.995598 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995604 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:56:31.995618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995642 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.995650 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995659 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:56:31.995672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.995698 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:56:31.995712 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995719 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.995733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995758 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:56:31.995765 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995775 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:56:31.995788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.995813 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:56:31.995828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995834 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:56:31.995847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.995879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.995902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.995927 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:31.995942 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995948 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.995962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.995987 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.995994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:56:31.996017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.996042 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:56:31.996055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996091 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996101 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.996144 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996170 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996178 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996188 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:56:31.996206 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996213 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996223 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:56:31.996241 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996247 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996257 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:56:31.996281 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996288 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996299 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:56:31.996317 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996324 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996334 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:56:31.996352 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:56:31.996358 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996368 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:56:31.996386 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:56:31.996393 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996403 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:56:31.996420 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:56:31.996427 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996437 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:56:31.996454 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.996461 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996471 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:56:31.996489 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996496 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996505 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:56:31.996523 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996530 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996540 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:56:31.996557 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996564 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996573 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:56:31.996591 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996598 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996608 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:56:31.996621 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.996683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.996701 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996708 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:56:31.996723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996748 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996755 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:56:31.996778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.996803 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:31.996819 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996825 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.996839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996863 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.996871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996880 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:56:31.996893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.996919 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:56:31.996934 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996940 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.996953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996978 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.996985 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.996995 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:56:31.997013 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997019 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997029 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:56:31.997047 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997054 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997063 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:56:31.997081 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997088 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:56:31.997110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.997147 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997162 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997168 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.997182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997208 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997215 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997225 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:56:31.997238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.997263 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:31.997282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997312 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997330 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.997374 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997407 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997417 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:56:31.997435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997474 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:56:31.997508 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997515 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997525 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:56:31.997543 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.997550 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997560 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:56:31.997577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:56:31.997612 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997619 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997628 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:56:31.997646 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:56:31.997653 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997663 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:56:31.997676 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.997715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.997732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997738 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:56:31.997753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997778 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997785 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997795 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:56:31.997812 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997819 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997829 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:56:31.997846 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997853 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997863 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:56:31.997880 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.997887 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997897 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:56:31.997914 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997921 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997931 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:56:31.997948 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997955 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997964 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:56:31.997982 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.997989 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.997999 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:56:31.998016 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.998023 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998032 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:56:31.998045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.998098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:31.998113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998120 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:56:31.998136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998161 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.998168 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:56:31.998191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:31.998216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:56:31.998233 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:56:31.998240 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:56:31.998251 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:56:31.998268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998279 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:56:31.998294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.998338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:56:31.998354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:56:31.998366 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:56:31.998376 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:56:31.998393 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:31.998400 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:56:31.998410 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:56:31.998427 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:56:31.998443 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:56:31.998454 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:56:31.998504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.998517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.998535 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:31.998567 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.998579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.998599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:31.998629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.998637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.998647 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:31.998666 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.998673 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:56:31.998683 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:31.998700 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.998707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:56:31.998717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:31.998734 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:56:31.998741 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:56:31.998750 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:56:31.998768 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.998774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.998784 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:31.998802 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:56:31.998808 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:56:31.998818 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:56:31.998836 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.998842 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:56:31.998852 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:31.998869 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.998876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:56:31.998886 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:31.998902 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:56:31.998908 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:56:31.998918 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:56:31.998931 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:56:31.998963 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:56:31.998992 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:56:31.999019 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:56:31.999046 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:56:31.999072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:31.999098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:56:31.999125 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:31.999151 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:56:31.999178 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:56:31.999204 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:56:31.999231 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:56:31.999257 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:56:31.999290 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:56:31.999318 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:56:31.999345 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:56:31.999372 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:56:31.999401 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:31.999439 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:56:31.999466 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:31.999492 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:56:31.999518 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:31.999544 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:56:31.999609 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:31.999636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:56:31.999662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.999689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:31.999715 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:31.999741 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:56:31.999768 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:31.999794 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:56:31.999820 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:31.999848 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:56:31.999875 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:56:31.999901 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:56:31.999927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:31.999956 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:31.999983 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.000009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:56:32.000037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.000064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:32.000090 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.000116 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:32.000143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.000169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:32.000195 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.000221 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:56:32.000247 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:56:32.000278 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:56:32.000307 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.000333 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:56:32.000359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.000385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:56:32.000416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.000443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:56:32.000469 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.000495 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:56:32.000522 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.000548 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:56:32.000575 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.000602 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:56:32.000628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.000654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:56:32.000680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.000707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:56:32.000735 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000754 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000780 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.000806 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000823 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000840 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000866 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.000891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.000968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.000994 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001020 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001046 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001071 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001097 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001115 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001141 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001167 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001184 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001210 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001236 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001262 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001322 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.001347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001400 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001431 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.001457 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.001527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.001579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001604 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.001630 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001656 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.001682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.001836 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001896 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.001922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.001974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.001991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.002060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:32.002184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002222 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.002300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.002406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002434 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:32.002460 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002478 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002511 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002539 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:32.002565 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:56:32.002617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.002703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.002823 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002849 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:56:32.002875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002901 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:32.002927 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.002979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.002996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003013 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.003082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:56:32.003260 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003293 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003323 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.003350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003367 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003384 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003416 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.003443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.003545 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003571 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.003597 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003624 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.003650 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003667 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003693 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.003719 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003778 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003811 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.003839 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003924 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.003954 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.003980 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.004010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004037 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.004063 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:56:32.004116 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004159 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:56:32.004261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004314 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.004341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004373 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.004401 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004431 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.004458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.004612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004647 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004672 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.004698 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.004752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.004839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:56:32.004959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.004992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.005061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005138 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.005164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005190 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:56:32.005217 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005235 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005252 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005269 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005302 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:56:32.005328 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005354 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:56:32.005380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.005513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:56:32.005637 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005663 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:56:32.005689 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005744 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:56:32.005772 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:56:32.005828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.005932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.005984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.006030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.006050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.006067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.006084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:56:32.006113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:56:32.006140 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.006197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.006280 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.006333 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.006384 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.006439 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.006487 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.006535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.006665 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.006727 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.006776 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.006855 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.006904 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.006957 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.007006 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.007080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.007132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.007184 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.007233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.007287 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.007368 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.007437 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.007503 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.007551 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.007597 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.007675 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.007727 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.007777 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.007826 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.007903 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.007953 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.008006 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.008062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.008139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.008190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.008242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.008295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.008344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.008508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.008559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.008638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.008687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.008739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.008786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.008863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.008917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.008969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.009017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.009064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.009142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.009195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.009244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.009299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.009412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.009485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.009533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.009606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.009660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.009711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.009760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.009807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.009893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.009941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.009994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.010051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.010129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.010181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.010231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.010282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.010403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.010460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.010508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.010586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.010635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.010688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.010735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.010781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.010855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.010908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.010954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.011001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.011049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.011097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.011145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.011193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.011244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.011301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.011347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.011393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.011439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.011485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.011533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.011581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.011635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.011682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.011729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.011784 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:56:32.011810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.011871 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.011926 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.011980 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.012033 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.012086 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.012139 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.012191 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.012244 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.012303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.012356 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.012410 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.012462 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.012515 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.012568 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.012621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.012674 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.012727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.012781 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.012833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.012885 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.012937 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.012989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.013041 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.013094 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.013147 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.013207 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.013261 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.013319 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.013373 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.013425 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.013478 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.013537 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:56:32.013562 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.013616 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.013670 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.013723 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.013776 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.013829 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.013882 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.013981 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.014038 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.014097 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.014153 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.014206 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.014259 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.014318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.014372 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.014425 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.014478 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.014531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.014585 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.014638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.014691 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.014744 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.014797 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.014849 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.014902 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.014956 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.015009 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.015066 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.015123 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.015180 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.015232 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.015302 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.015363 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:56:32.015386 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.015436 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.015484 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.015531 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.015629 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.015776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.015869 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.015919 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.015967 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.016014 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.016061 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.016110 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.016158 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.016206 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.016253 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.016307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.016355 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.016404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.016452 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.016499 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.016547 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.016596 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.016644 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.016745 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.016797 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.016846 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.016894 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.016942 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.016989 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.017036 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.017084 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.017133 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.017188 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:56:32.017210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.017260 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.017315 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.017365 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.017415 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.017464 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:56:32.017514 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:56:32.017563 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:56:32.017613 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.017663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.017713 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.017762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.017811 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.017861 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.017911 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.017960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.018009 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.018060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.018110 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.018159 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.018209 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.018258 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.018314 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.018364 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:56:32.018414 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.018463 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.018513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.018562 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.018611 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.018660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.018710 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.018759 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.018812 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:56:32.018829 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:56:32.018858 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:56:32.018887 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:56:32.018914 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:56:32.018940 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:56:32.018961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.018975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.018984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.018993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.019002 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.019010 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:56:32.019019 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:56:32.019027 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:56:32.019035 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.019043 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.019052 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.019060 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.019068 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019077 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019085 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.019100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.019108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019124 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.019131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.019139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.019146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.019154 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:56:32.019162 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.019169 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.019177 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.019184 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.019192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.019199 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.019207 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.019215 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.019223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.019232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.019240 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.019248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.019256 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.019264 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:56:32.019277 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:56:32.019285 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:56:32.019293 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.019301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.019309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.019316 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.019324 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019331 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019339 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019346 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.019354 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.019362 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019369 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.019384 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.019392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.019399 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.019407 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:56:32.019414 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.019421 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.019429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.019436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.019443 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.019450 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.019458 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.019465 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.019473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.019482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.019490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.019497 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.019504 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.019512 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:56:32.019518 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:56:32.019526 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:56:32.019532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.019539 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.019546 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.019552 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.019559 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019566 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019572 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.019585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.019592 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019605 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.019612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.019619 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.019626 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.019632 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:56:32.019640 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.019647 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.019653 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.019660 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.019667 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.019673 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.019680 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.019686 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.019693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:56:32.019701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.019708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:56:32.019715 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:56:32.019721 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:56:32.019728 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:56:32.019735 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:56:32.019742 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:56:32.019748 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:56:32.019754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:56:32.019761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:56:32.019767 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:56:32.019774 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019782 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019789 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:56:32.019795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:56:32.019802 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:56:32.019809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:56:32.019870 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:56:32.019877 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:56:32.019884 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:56:32.019890 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:56:32.019897 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:56:32.019903 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:56:32.019910 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:56:32.019916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:56:32.019923 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:56:32.019930 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:56:32.019936 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:56:32.019943 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:56:32.019949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:56:32.020264 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:56:32.020279 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:56:32.020285 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:56:32.020290 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:56:32.020296 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:56:32.020301 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:56:32.020305 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:56:32.020314 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:56:32.020322 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:56:32.020359 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020366 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203456" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:56:32.020380 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:56:32.020401 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:56:32.020408 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:56:32.020412 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:56:32.020416 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:56:32.020421 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203456" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:56:32.020431 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020438 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020443 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020462 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:56:32.020468 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:56:32.020491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:32.020500 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:56:32.020505 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:32.020528 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:56:32.020534 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:56:32.020538 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:56:32.020541 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:56:32.020545 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:56:32.020549 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:56:32.020554 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:56:32.020557 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:56:32.020563 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203456" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:56:32.020573 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020579 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020583 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:56:32.020589 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020595 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:56:32.020599 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:56:32.020623 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:56:32.020629 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020633 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020639 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020643 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:56:32.020652 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:56:32.020660 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:56:32.020665 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:56:32.020669 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:56:32.020675 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203456" 2019-04-23 06:56:32.020682 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:56:32.020686 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:56:32.020691 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:56:32.020697 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:56:32.020702 wsdl: in serializeType: returning: 203456 2019-04-23 06:56:32.020708 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:56:32.020715 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:56:32.020719 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:56:32.020723 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:56:32.020728 wsdl: in serializeType: returning: 203456 2019-04-23 06:56:32.020732 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203456 2019-04-23 06:56:32.020753 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203456 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:56:32.020758 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:56:32.020764 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6489"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:56:32.020777 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:56:32.020783 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203456 2019-04-23 06:56:32.020792 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:56:32.020865 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:56:32.020805 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:56:32.020815 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:56:32.020820 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:56:32.020825 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:56:32.020829 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:56:32.020836 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:56:32.020845 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:56:32.020853 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:56:32.020858 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:56:32.020871 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:56:32.020882 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:56:32.020889 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:56:32.028637 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:56:32.028649 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:56:32.028658 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:56:32.028663 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:56:32.028668 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:56:32.028673 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:56:32.028677 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:56:32.028681 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:56:32.028685 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:56:32.028711 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:56:32.038653 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:56:32.038668 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:56:32.038674 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:56:32.038680 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:56:32.038685 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:56:32.038690 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:56:32.038696 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:56:32.038701 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:56:32.038707 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:56:32.038712 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:56:26 GMT 2019-04-23 06:56:32.038718 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:56:32.038724 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:56:32.038733 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:56:32.038742 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:56:32.038765 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:56:32.038774 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:56:32.038783 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:56:32.038788 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:56:32.038793 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:56:32.038823 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:56:32.038835 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:56:32.038840 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:56:32.038859 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:56:32.038865 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:56:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:56:32.038894 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:56:32.038903 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:56:32.038921 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:56:32.038927 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:56:32.039026 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:56:32.039121 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:56:32.039127 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:56:32.039135 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:56:32.039145 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:56:32.039169 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:56:32.039224 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:56:32.039250 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:56:32.039264 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:56:32.039272 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:56:32.039283 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:56:32.039288 nusoap_client: detail =