Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 45.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700020R2S K03  Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2489
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:01:01.954815 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:01:01.954864 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:01:01.954879 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:01:01.954894 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:01:01.954904 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:01:01.954912 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:01:01.954925 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:01:01.954934 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:01:01.954940 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:01:01.954948 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:01:01.954957 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:01:01.954968 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:01:01.954973 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:01:01.954977 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:01:01.954982 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:01:01.954986 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:01:01.954999 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:01:01.955013 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:01:01.955022 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:01:01.955028 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:01:01.955034 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:01:01.955042 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:01:01.955051 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:01:01.962461 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:01:01.962507 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:01:01.962525 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:01:01.962534 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:01:01.962539 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:01:01.962544 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:01:01.962548 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:01:01.962590 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:01:01.992734 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:01:01.992777 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:01:01.992784 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:01:01.992790 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:01:01.992796 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:01:01.992802 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:01:01.992808 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:01:01.992814 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:01:01.992820 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:01:01.992825 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:54 GMT 2019-02-24 06:01:01.992831 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:01:01.992836 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:01:01.992843 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:01:01.992856 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:01:01.992891 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:01:02.000121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:01:02.000227 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-24 06:01:02.000246 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.000743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:01:02.007386 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.007443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:01:02.007467 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:01:02.008071 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:01:02.008641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.008841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.014750 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:01:02.014991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.015021 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.015614 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:01:02.016195 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:01:02.016774 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:01:02.017357 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:01:02.017823 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:01:02.022068 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:01:02.022467 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.022822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.022850 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.023409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.023440 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.023953 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.023981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.024436 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.024460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:01:02.024929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:01:02.024980 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:01:02.038750 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:01:02.038819 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-24 06:01:02.038836 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:01:02.038846 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:01:02.038897 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:01:02.038963 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:01:02.038987 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:01:02.038999 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:01:02.039028 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:01:02.039034 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:01:02.039221 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:01:02.039238 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:01:02.039302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039312 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:01:02.039334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039373 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.039387 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039409 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:01:02.039437 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.039446 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039458 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:01:02.039475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.039530 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.039548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.039578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039609 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.039617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:01:02.039642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.039671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:01:02.039687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:01:02.039708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039735 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.039742 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039752 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:01:02.039772 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.039779 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039789 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:01:02.039807 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.039815 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039825 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:01:02.039839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.039875 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.039891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:01:02.039913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039939 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.039946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:01:02.039971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.039987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.039998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:01:02.040014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040020 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:01:02.040035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040060 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.040067 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040078 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:01:02.040097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.040103 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040114 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:01:02.040132 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.040139 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040148 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:01:02.040167 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.040174 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.040198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.040238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.040254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040261 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.040285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.040394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.040412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040424 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:01:02.040435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:01:02.040448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:01:02.040474 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:01:02.040498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040504 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:01:02.040519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040545 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.040553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040563 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:01:02.040577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.040602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.040618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040625 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.040640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040670 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.040677 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040688 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:01:02.040702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.040728 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:01:02.040744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040750 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:01:02.040766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.040798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.040822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.040847 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.040863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040870 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.040884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.040917 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040926 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:01:02.040940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.040966 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:01:02.040982 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.040988 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:01:02.041002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041027 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041034 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041044 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:01:02.041063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.041094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041124 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:01:02.041140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041146 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.041160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041185 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.041192 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041202 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:01:02.041217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041242 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:01:02.041258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041264 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:01:02.041278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041311 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041321 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:01:02.041340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.041384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041416 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:01:02.041432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041440 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.041454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041480 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.041495 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041505 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:01:02.041520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041545 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:01:02.041562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041568 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:01:02.041582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.041639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:01:02.041680 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041686 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.041700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041727 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.041734 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041744 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:01:02.041758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041784 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:01:02.041799 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041805 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:01:02.041820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.041852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.041876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.041901 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.041916 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041923 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.041937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041962 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.041969 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.041979 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:01:02.041993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042018 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:01:02.042034 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042041 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:01:02.042055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042080 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.042088 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042098 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:01:02.042111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042137 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.042152 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042159 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.042173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042199 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.042206 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:01:02.042230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:01:02.042272 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042278 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:01:02.042293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042318 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.042325 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042335 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:01:02.042349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042380 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.042396 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042403 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.042418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042445 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.042452 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042462 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:01:02.042476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042510 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:01:02.042526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042532 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:01:02.042546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042572 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.042579 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042589 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:01:02.042608 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.042615 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042625 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:01:02.042639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042669 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.042685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042691 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.042705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042732 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.042739 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042749 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:01:02.042771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042797 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:01:02.042813 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042819 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:01:02.042833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.042866 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.042890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.042916 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.042932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042938 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.042952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042978 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.042985 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.042995 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:01:02.043008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.043035 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.043051 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043057 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:01:02.043071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043096 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:01:02.043104 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043113 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:01:02.043128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.043154 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.043170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043176 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.043190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043221 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.043285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.043303 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043315 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:01:02.043325 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:01:02.043339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:01:02.043370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:01:02.043389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043395 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:01:02.043410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043437 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:01:02.043445 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043455 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:01:02.043469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.043512 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.043528 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043534 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.043549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043573 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043580 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043619 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.043641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.043658 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:01:02.043680 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:01:02.043693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:01:02.043718 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:01:02.043734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043740 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:01:02.043754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.043789 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043799 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:01:02.043818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.043824 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043835 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:01:02.043853 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.043860 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043870 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:01:02.043888 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.043895 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043905 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:01:02.043923 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.043930 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043940 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:01:02.043958 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.043965 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.043975 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:01:02.043993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.044000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.044023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.044091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044097 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.044112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044138 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:01:02.044169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:01:02.044212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044218 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:01:02.044233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044258 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044265 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044275 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:01:02.044294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.044329 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044336 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044346 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:01:02.044363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.044415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044422 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.044436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044462 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044470 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:01:02.044508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:01:02.044552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044558 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:01:02.044572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.044628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.044670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.044690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044716 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044723 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:01:02.044747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.044794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044800 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:01:02.044814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044839 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044846 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044856 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:01:02.044874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044881 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044891 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.044910 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.044917 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044927 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:01:02.044941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.044974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.044989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.044996 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.045010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.045044 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:01:02.045068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.045093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.045109 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.045130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045155 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045162 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045172 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:01:02.045190 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.045197 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045206 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:01:02.045225 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.045231 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045241 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:01:02.045259 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045266 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:01:02.045293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045300 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045310 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:01:02.045323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.045371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.045389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045396 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.045412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045438 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045445 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:01:02.045469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.045499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.045511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.045527 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045560 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045567 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045577 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045591 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.045624 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.045657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.045686 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.045692 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045702 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:01:02.045720 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.045727 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045737 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:01:02.045755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.045762 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045772 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:01:02.045790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.045796 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045806 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:01:02.045824 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:01:02.045831 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045841 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:01:02.045859 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045866 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045875 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.045894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045900 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.045928 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045934 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045944 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:01:02.045962 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.045969 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.045979 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:01:02.045992 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.046062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046068 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.046084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046110 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.046117 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046127 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:01:02.046145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046152 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046161 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:01:02.046180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046196 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:01:02.046214 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.046220 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046230 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:01:02.046244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.046282 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046304 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.046319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046345 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:01:02.046381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.046397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.046407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.046421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046450 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.046519 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046546 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.046553 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046563 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:01:02.046582 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046588 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046599 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:01:02.046617 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.046624 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046634 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:01:02.046652 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.046658 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046668 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:01:02.046686 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.046693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:01:02.046720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.046727 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:01:02.046754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.046797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046803 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046813 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:01:02.046831 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046838 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046848 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:01:02.046866 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046873 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046882 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:01:02.046901 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.046908 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:01:02.046931 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.046986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.047004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047011 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.047026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047052 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047059 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047069 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:01:02.047087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.047094 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.047122 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047128 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047138 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:01:02.047156 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.047163 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047173 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.047187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.047225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.047263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047289 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:01:02.047320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.047335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.047346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.047362 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047396 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047403 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.047459 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047492 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.047500 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047510 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:01:02.047529 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047536 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047546 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:01:02.047569 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.047576 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047586 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:01:02.047605 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.047611 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047621 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:01:02.047639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.047646 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:01:02.047674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.047681 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:01:02.047708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.047743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047750 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047760 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:01:02.047778 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047784 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047794 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:01:02.047812 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.047819 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047828 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:01:02.047847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047853 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:01:02.047881 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.047887 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047897 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:01:02.047911 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.047971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.047988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048017 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048024 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048048 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.048079 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048106 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048113 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048123 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:01:02.048141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048148 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048157 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:01:02.048176 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048182 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048192 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:01:02.048210 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.048217 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048227 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:01:02.048245 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.048252 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048261 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:01:02.048279 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048286 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048296 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:01:02.048314 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.048320 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048330 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:01:02.048348 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048355 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048370 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:01:02.048389 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048396 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048407 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:01:02.048425 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048432 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048441 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:01:02.048460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048466 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048489 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:01:02.048509 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.048516 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048526 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:01:02.048544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.048550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048560 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.048578 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048585 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048594 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:01:02.048608 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.048694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048700 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:01:02.048715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048741 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048748 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048758 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:01:02.048776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.048802 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048818 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.048838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048864 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.048871 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048881 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:01:02.048895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.048921 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:01:02.048937 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048943 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:01:02.048957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.048983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.048990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049000 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.049018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049025 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049035 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:01:02.049053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049059 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049069 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:01:02.049087 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.049093 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049103 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:01:02.049117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.049156 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:01:02.049171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049178 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.049192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049218 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.049225 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049235 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:01:02.049249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.049274 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:01:02.049288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.049317 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049323 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.049333 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.049368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.049389 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049416 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.049423 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049433 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:01:02.049452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049459 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049469 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:01:02.049493 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049500 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049511 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:01:02.049530 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:01:02.049537 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049547 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:01:02.049565 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049572 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049582 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:01:02.049600 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.049606 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049616 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:01:02.049635 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.049641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:01:02.049669 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.049675 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049685 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:01:02.049703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.049710 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049720 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:01:02.049738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.049745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.049768 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:01:02.049819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.049838 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049844 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:01:02.049861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049886 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.049893 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049903 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.049917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.049943 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.049960 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.049966 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.049980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050006 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050013 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050023 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:01:02.050037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.050062 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:01:02.050077 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050104 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.050111 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050121 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:01:02.050139 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:01:02.050146 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050156 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:01:02.050174 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.050181 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050191 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:01:02.050204 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:01:02.050229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.050245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050251 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.050266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.050299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.050328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050335 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050345 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:01:02.050363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050369 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050379 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:01:02.050393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.050427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050443 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050449 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.050464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050496 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050504 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050514 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:01:02.050528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.050544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.050554 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.050569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050597 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050614 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.050659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050686 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050693 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050703 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:01:02.050722 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050728 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:01:02.050757 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.050763 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050773 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:01:02.050791 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050798 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050807 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:01:02.050825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.050832 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050842 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:01:02.050860 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050866 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050877 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:01:02.050895 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.050901 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050911 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:01:02.050929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050936 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050946 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:01:02.050964 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.050971 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.050981 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:01:02.050994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.051041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.051060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:01:02.051083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051109 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.051116 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051127 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:01:02.051146 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.051152 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051162 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:01:02.051180 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.051187 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051196 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:01:02.051214 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.051221 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051231 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:01:02.051249 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.051255 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051265 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:01:02.051278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.051320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.051336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.051359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051383 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051390 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.051452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.051469 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:01:02.051497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:01:02.051510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:01:02.051535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:01:02.051551 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051557 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:01:02.051572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051598 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.051605 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051615 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:01:02.051629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.051655 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.051670 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051677 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.051691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051717 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:01:02.051724 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051734 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:01:02.051747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.051772 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:01:02.051788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:01:02.051808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.051841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.051864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.051890 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.051906 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051912 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.051926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051952 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.051959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:01:02.051983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.051998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.052009 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:01:02.052023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052051 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052069 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.052114 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052141 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052149 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052159 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:01:02.052178 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052185 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052195 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:01:02.052213 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052219 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052230 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:01:02.052247 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052254 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052266 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:01:02.052285 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052291 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052301 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:01:02.052320 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:01:02.052327 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052337 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:01:02.052355 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:01:02.052361 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052371 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:01:02.052401 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:01:02.052413 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052432 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:01:02.052465 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.052477 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052502 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:01:02.052535 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052546 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052563 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:01:02.052601 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052612 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052629 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:01:02.052660 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052671 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052688 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:01:02.052718 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.052729 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052745 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:01:02.052769 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.052875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.052910 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.052920 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:01:02.052945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.052989 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.053000 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053016 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:01:02.053039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.053081 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.053107 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053117 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.053142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053184 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.053195 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053212 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:01:02.053235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.053277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:01:02.053303 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053313 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.053337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053382 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.053395 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053412 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:01:02.053446 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.053457 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:01:02.053515 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.053528 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053545 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:01:02.053577 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.053588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:01:02.053635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.053703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.053730 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053740 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.053767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053814 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.053826 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053845 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:01:02.053869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.053894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.053912 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.053937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.053988 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054001 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054019 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.054099 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.054157 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:01:02.054206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.054217 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:01:02.054266 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.054277 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054295 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:01:02.054327 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.054338 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054362 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:01:02.054394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.054406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054423 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:01:02.054455 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.054467 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054492 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:01:02.054527 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:01:02.054538 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054556 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:01:02.054581 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.054657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.054690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054701 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:01:02.054727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054771 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.054783 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054802 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:01:02.054834 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.054845 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054863 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:01:02.054895 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.054906 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054924 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:01:02.054956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.054968 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.054984 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:01:02.055016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.055028 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055045 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:01:02.055077 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.055089 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055106 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:01:02.055137 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.055149 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055166 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:01:02.055199 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.055210 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055228 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:01:02.055252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.055352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.055379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055391 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:01:02.055416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.055474 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:01:02.055525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.055569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:01:02.055600 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:01:02.055611 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:01:02.055641 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:01:02.055669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055680 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:01:02.055705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.055785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:01:02.055817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.055836 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:01:02.055854 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:01:02.055886 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.055899 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:01:02.055918 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:01:02.055949 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:01:02.055961 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:01:02.055978 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:01:02.056009 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.056020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.056039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.056070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.056081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.056099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.056129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.056141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.056158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.056190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.056200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:01:02.056219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.056250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.056261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:01:02.056279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.056310 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:01:02.056322 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:01:02.056347 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:01:02.056379 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.056390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.056409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.056440 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:01:02.056451 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:01:02.056470 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:01:02.056507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.056519 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:01:02.056537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.056569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.056579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:01:02.056597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.056635 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:01:02.056646 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:01:02.056664 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:01:02.056689 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:01:02.056753 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.056807 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:01:02.056860 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.056911 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:01:02.056962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.057012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:01:02.057060 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.057110 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:01:02.057160 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.057209 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:01:02.057257 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:01:02.057307 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:01:02.057365 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:01:02.057415 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:01:02.057466 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:01:02.057524 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:01:02.057579 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.057638 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:01:02.057687 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.057736 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:01:02.057787 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.057837 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:01:02.057886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.057935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:01:02.057986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.058036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.058087 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.058136 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:01:02.058186 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.058236 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:01:02.058286 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.058344 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:01:02.058406 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.058455 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:01:02.058515 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.058569 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.058620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.058679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:01:02.058737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.058789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.058838 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.058888 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.058936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.058985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.059035 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.059084 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:01:02.059134 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:01:02.059185 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:01:02.059233 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.059292 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:01:02.059351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.059401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.059449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.059507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:01:02.059558 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.059616 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:01:02.059676 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.059726 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:01:02.059775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.059826 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:01:02.059874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.059925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:01:02.059973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.060024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:01:02.060080 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060114 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060163 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.060211 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060243 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060274 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.060383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.060584 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060703 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.060756 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060805 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.060853 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060883 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.060932 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.060981 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061013 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061062 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.061110 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061159 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.061207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061256 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.061303 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.061409 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061458 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.061515 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061548 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061596 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.061653 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.061754 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061803 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.061851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061901 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.061950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.061983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.062236 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062298 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062355 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.062405 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.062516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062548 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062638 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.062687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.062913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.062974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.063105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063198 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.063304 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063354 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.063406 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063441 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063472 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063511 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063567 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.063623 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063671 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:01:02.063720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.063881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.063977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.064110 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064160 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:01:02.064210 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064260 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.064310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.064422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.064623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:01:02.064944 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.064975 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065021 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.065067 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065096 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065173 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.065221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.065424 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065474 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.065532 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065581 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.065639 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065721 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.065770 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065802 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065852 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.065903 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.065954 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.066006 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066056 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.066106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.066204 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066254 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:01:02.066304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066386 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:01:02.066436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.066546 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066605 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.066655 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066703 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.066754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.066990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.067040 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067073 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.067204 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.067304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067337 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067368 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.067468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:01:02.067706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067738 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067801 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.067899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.067995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.068095 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068144 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:01:02.068194 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068225 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068257 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068295 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068345 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:01:02.068395 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:01:02.068500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.068665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:01:02.068898 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.068948 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:01:02.068997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069046 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:01:02.069096 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069147 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:01:02.069196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069228 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.069398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:01:02.069693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:01:02.069746 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.069861 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.069959 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.070053 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.070143 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.070231 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.070284 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.070336 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.070401 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.070455 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.070514 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.070566 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.070616 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.070703 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.070797 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.070890 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.070965 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.071020 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.071073 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.071126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.071180 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.071240 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.071306 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.071357 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.071413 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.071463 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.071521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.071575 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.071627 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.071685 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.071735 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.071787 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.071849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.071901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.071953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.072006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.072055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.072107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.072161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.072213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.072345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.072404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.072457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.072515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.072566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.072619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.072671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.072723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.072775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.072828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.072880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.072932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.072985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.073041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.073097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.073147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.073198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.073248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.073300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.073353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.073410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.073467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.073525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.073578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.073640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.073693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.073745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.073797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.073847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.073898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.073950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.074002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.074054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.074105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.074159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.074209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.074260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.074312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.074371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.074423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.074475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.074536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.074589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.074643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.074697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.074753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.074809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.074860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.074909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.074959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.075010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.075063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.075117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.075177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.075227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.075286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.075350 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:01:02.075388 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.075457 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.075524 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.075585 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.075644 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.075702 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.075761 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.075820 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.075878 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.075938 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.075996 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.076056 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.076114 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.076173 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.076231 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.076295 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.076354 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.076419 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.076479 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.076547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.076607 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.076665 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.076732 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.076790 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.076848 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.076909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.076979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.077040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.077098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.077156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.077214 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.077273 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.077347 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:01:02.077381 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.077442 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.077509 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.077569 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.077628 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.077686 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.077744 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.077804 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.077862 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.078000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.078060 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.078119 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.078178 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.078236 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.078295 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.078354 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.078418 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.078479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.078546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.078606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.078665 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.078725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.078783 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.078842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.078901 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.078962 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.079020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.079080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.079139 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.079199 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.079257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.079316 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.079393 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:01:02.079419 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.079475 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.079537 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.079590 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.079645 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.079698 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.079751 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.079803 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.079855 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.079909 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.079962 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.080014 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.080067 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.080121 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.080174 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.080226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.080287 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.080340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.080399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.080454 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.080514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.080567 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.080621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.080674 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.080730 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.080783 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.080836 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.080889 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.080941 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.080996 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.081049 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.081102 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.081170 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:01:02.081195 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.081252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.081316 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.081376 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.081432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.081494 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:01:02.081551 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:01:02.081606 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:01:02.081663 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.081719 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.081774 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.081830 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.081884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.081940 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.081995 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.082051 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.082105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.082162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.082218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.082273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.082330 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.082393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.082450 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.082513 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:01:02.082570 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.082625 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.082682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.082737 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.082792 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.082848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.082904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.082960 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.083021 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:01:02.083042 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:01:02.083076 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:01:02.083107 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:01:02.083136 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:01:02.083165 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:01:02.083188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.083208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.083218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.083228 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.083239 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.083249 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:01:02.083259 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:01:02.083277 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:01:02.083285 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.083294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.083304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.083312 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.083322 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083331 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083339 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083348 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.083357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.083370 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083380 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083389 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.083398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.083407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.083415 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.083424 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:01:02.083433 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.083442 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.083450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.083459 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.083467 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.083476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.083490 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.083499 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.083509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.083521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.083529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.083539 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.083547 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.083556 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:01:02.083564 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:01:02.083574 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:01:02.083582 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.083590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.083598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.083606 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.083614 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083623 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083631 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083639 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.083647 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.083655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083672 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.083680 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.083688 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.083695 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.083703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:01:02.083711 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.083719 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.083733 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.083741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.083749 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.083757 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.083764 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.083773 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.083781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.083791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.083800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.083809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.083816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.083824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:01:02.083832 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:01:02.083840 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:01:02.083847 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.083860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.083874 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.083889 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.083902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083916 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083929 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.083943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.083957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.083970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.083997 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.084011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.084025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.084038 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.084052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:01:02.084067 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.084081 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.084094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.084108 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.084121 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.084135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.084149 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.084162 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.084175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:01:02.084192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.084206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:01:02.084220 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:01:02.084233 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:01:02.084247 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:01:02.084261 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:01:02.084283 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:01:02.084297 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:01:02.084311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:01:02.084324 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:01:02.084337 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:01:02.084351 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.084367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.084382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:01:02.084395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:01:02.084409 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:01:02.084421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.084434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:01:02.084549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:01:02.084565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:01:02.084579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:01:02.084592 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:01:02.084604 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:01:02.084617 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:01:02.084630 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:01:02.084644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:01:02.084657 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:01:02.084670 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:01:02.084683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:01:02.084705 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:01:02.084718 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:01:02.084859 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:01:02.084877 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:01:02.084886 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:01:02.084894 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:01:02.084907 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:01:02.084914 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:01:02.084922 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:01:02.084940 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:01:02.084955 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:01:02.085022 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085035 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:01:02.085058 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:01:02.085094 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:01:02.085106 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:01:02.085113 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:01:02.085120 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:01:02.085130 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:01:02.085148 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085160 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085168 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085188 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085204 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:01:02.085213 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:01:02.085253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.085269 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:01:02.085284 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.085323 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:01:02.085344 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:01:02.085351 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:01:02.085358 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:01:02.085365 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:01:02.085372 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:01:02.085379 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:01:02.085387 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:01:02.085398 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:01:02.085416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085428 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085436 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:01:02.085449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085459 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:01:02.085466 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:01:02.085515 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:01:02.085527 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085534 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085544 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085552 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:01:02.085569 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:01:02.085583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:01:02.085590 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:01:02.085599 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:01:02.085610 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180285" 2019-02-24 06:01:02.085622 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:01:02.085637 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:01:02.085646 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:01:02.085657 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:01:02.085666 wsdl: in serializeType: returning: 180285 2019-02-24 06:01:02.085677 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:01:02.085688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:01:02.085696 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:01:02.085702 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:01:02.085711 wsdl: in serializeType: returning: 180285 2019-02-24 06:01:02.085727 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180285 2019-02-24 06:01:02.085748 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180285 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:01:02.085756 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:01:02.085767 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7102"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:01:02.085790 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:01:02.085800 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180285 2019-02-24 06:01:02.085817 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:01:02.085939 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:01:02.085837 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:01:02.085855 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:01:02.085864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:01:02.085872 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:01:02.085879 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:01:02.085890 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:01:02.085906 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:01:02.085919 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:01:02.085928 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:01:02.085950 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:01:02.085968 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:01:02.085980 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:01:02.093598 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:01:02.093650 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:01:02.093673 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:01:02.093684 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:01:02.093693 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:01:02.093702 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:01:02.093710 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:01:02.093717 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:01:02.093726 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:01:02.093784 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:01:02.103622 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:01:02.103665 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:01:02.103672 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:01:02.103677 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:01:02.103683 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:01:02.103689 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:01:02.103695 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:01:02.103701 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:01:02.103706 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:01:02.103712 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:54 GMT 2019-02-24 06:01:02.103718 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:01:02.103732 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:01:02.103738 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:01:02.103749 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:01:02.103777 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:01:02.103789 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:01:02.103800 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:01:02.103805 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:01:02.103810 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:01:02.103863 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:01:02.103876 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:01:02.103882 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:01:02.103908 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:01:02.103915 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:00:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:01:02.103949 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:01:02.103959 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:01:02.103984 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:01:02.103991 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:01:02.104120 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:01:02.104223 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:01:02.104230 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:01:02.104238 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:01:02.104249 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:01:02.104273 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:01:02.104330 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:01:02.104351 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:01:02.104366 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:01:02.104374 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:01:02.104379 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:01:02.104385 nusoap_client: detail =