Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 45.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700020R2S K03  Model turbiny: R2S (K03+B2)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2489
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 02:56:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 04:57:11.358002 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 04:57:11.358053 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:11.358069 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 04:57:11.358087 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:11.358098 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 04:57:11.358107 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 04:57:11.358121 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 04:57:11.358129 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:11.358136 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:11.358145 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:11.358155 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:57:11.358166 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:57:11.358172 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:57:11.358177 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:57:11.358181 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:57:11.358185 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 04:57:11.358198 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:11.358213 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:11.358221 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:57:11.358227 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 04:57:11.358233 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 04:57:11.358242 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:57:11.358251 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:57:11.366292 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:57:11.366319 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:57:11.366334 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 04:57:11.366341 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:11.366347 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:11.366351 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:57:11.366356 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 04:57:11.366395 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 04:57:11.790539 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 04:57:11.790581 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 04:57:11.790589 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:11.790595 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:57:11.790601 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:57:11.790612 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:57:11.790619 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:57:11.790627 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:57:11.790634 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:57:11.790640 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:56:55 GMT 2019-08-20 04:57:11.790646 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:57:11.790652 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 04:57:11.790658 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:57:11.790671 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 04:57:11.790706 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 04:57:11.790733 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 04:57:11.798373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.798439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.798546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.798605 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.805964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.806072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.806625 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 04:57:11.806734 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 04:57:11.806767 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-08-20 04:57:11.813744 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.813819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.814025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.814051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.814217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.814288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.814376 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.814440 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.814538 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.814631 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.814736 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 04:57:11.814813 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 04:57:11.814896 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.814919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.821600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.821763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.821885 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.821974 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 04:57:11.822045 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:11.822478 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 04:57:11.822562 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.822678 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-20 04:57:11.822745 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:11.822823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:11.822997 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-20 04:57:11.823016 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:57:11.823024 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 04:57:11.823060 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 04:57:11.823111 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:57:11.823134 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:57:11.823145 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:57:11.823172 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 04:57:11.823185 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 04:57:11.823433 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 04:57:11.823456 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 04:57:11.823537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.823552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 04:57:11.823627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.823685 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.823761 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.823964 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:11.824008 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.824027 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824047 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:11.824076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.824144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.824174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.824259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824313 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.824326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 04:57:11.824370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.824419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:57:11.824485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 04:57:11.824528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.824604 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824624 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:11.824660 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.824673 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824695 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:11.824732 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.824744 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824763 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:11.824919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.824964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.824987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.825018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825030 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 04:57:11.825107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825159 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.825178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 04:57:11.825225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.825273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 04:57:11.825343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 04:57:11.825383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.825450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825470 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:11.825503 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.825515 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825534 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:11.825568 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.825596 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825617 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:11.825652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.825665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825683 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.825710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.825784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.825813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825825 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.825854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.825992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.826032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.826065 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826086 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.826107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 04:57:11.826132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:11.826180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:57:11.826209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 04:57:11.826248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826297 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.826310 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:11.826363 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.826375 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:11.826427 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.826440 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826459 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:11.826492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.826504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.826549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.826627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.826656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826667 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.826695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826745 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.826758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 04:57:11.826803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.826887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:57:11.826919 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.826931 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 04:57:11.826959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.827026 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:11.827069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.827114 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.827142 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827153 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.827179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827225 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.827237 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 04:57:11.827367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.827417 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:57:11.827445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827456 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 04:57:11.827480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.827596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.827642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.827677 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.827695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827703 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.827728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827757 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.827764 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827775 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 04:57:11.827789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.827815 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 04:57:11.827830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827836 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 04:57:11.827850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.827884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:11.827913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.827920 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.827944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.827973 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 04:57:11.827988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.827994 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.828008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.828040 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828051 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 04:57:11.828064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828090 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 04:57:11.828105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828111 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 04:57:11.828125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828149 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.828156 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828166 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:11.828185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.828192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.828215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828245 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 04:57:11.828260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828266 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.828280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828306 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.828313 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828322 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 04:57:11.828336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 04:57:11.828377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828383 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 04:57:11.828397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.828428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.828452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 04:57:11.828492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828498 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.828512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.828543 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828553 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 04:57:11.828566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 04:57:11.828614 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828620 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 04:57:11.828634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.828666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.828689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828720 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.828736 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828742 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.828756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828781 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.828787 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828797 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 04:57:11.828811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828836 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:57:11.828851 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 04:57:11.828902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828929 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.828937 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828947 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:57:11.828960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.828980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.828991 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.829007 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829013 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.829027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829052 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.829059 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 04:57:11.829083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:57:11.829123 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829130 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 04:57:11.829144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829168 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.829176 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829186 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:57:11.829199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829225 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.829240 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829246 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.829260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829284 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.829291 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829301 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 04:57:11.829315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829391 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:57:11.829417 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829425 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 04:57:11.829440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829471 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.829478 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829488 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 04:57:11.829507 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.829513 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829523 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 04:57:11.829536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829566 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.829587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829594 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.829608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829634 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.829640 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829650 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 04:57:11.829664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829690 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:57:11.829708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829717 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:11.829732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.829764 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.829788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829813 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.829828 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829835 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.829848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829876 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.829883 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829893 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:11.829907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.829933 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.829948 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829955 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:57:11.829969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.829993 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:11.830000 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830010 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:57:11.830024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.830049 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.830064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830070 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.830084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830114 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830190 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830201 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.830211 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 04:57:11.830224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:11.830248 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:11.830263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830270 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 04:57:11.830283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830309 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:11.830316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830326 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:11.830339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.830364 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.830379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830385 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.830399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830429 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830502 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.830523 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 04:57:11.830536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:11.830560 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:57:11.830580 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830587 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:57:11.830602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830628 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:11.830635 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830644 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:57:11.830658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.830683 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.830699 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830708 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.830723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830747 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830753 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.830827 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.830849 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 04:57:11.830861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:11.830885 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:11.830900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830906 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 04:57:11.830920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.830952 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830962 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 04:57:11.830981 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.830988 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.830998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 04:57:11.831016 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831022 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831032 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:11.831050 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.831057 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831066 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:11.831084 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.831091 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831100 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:57:11.831118 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.831124 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831134 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 04:57:11.831177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.831185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.831211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.831278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.831299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 04:57:11.831355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:57:11.831396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831402 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 04:57:11.831416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831440 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831447 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831457 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:57:11.831475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.831523 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831530 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831541 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:11.831555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.831611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.831632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831657 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831664 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 04:57:11.831692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:57:11.831740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831754 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:11.831771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.831827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.831867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831874 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.831888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831913 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.831920 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:11.831943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.831968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.831983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.831989 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:11.832003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832029 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832036 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832046 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:57:11.832064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.832098 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832105 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832114 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:11.832128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.832162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.832177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832183 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.832197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:11.832252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.832277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.832292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.832312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832337 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.832343 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832353 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:11.832371 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832378 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832388 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:11.832406 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:11.832440 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.832448 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832457 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:11.832475 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.832482 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832491 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:11.832505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.832546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.832561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.832587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832620 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 04:57:11.832644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.832659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.832669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.832683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832717 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832725 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.832779 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832805 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.832812 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.832840 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.832847 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832857 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 04:57:11.832875 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.832881 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832891 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 04:57:11.832909 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.832916 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832925 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:57:11.832943 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.832949 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832959 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 04:57:11.832976 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:11.832983 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.832994 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 04:57:11.833012 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833019 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833029 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.833047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833063 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.833080 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833087 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833097 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 04:57:11.833115 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833122 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:11.833150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833156 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:11.833179 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.833251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833258 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.833275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833300 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.833307 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833317 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:11.833335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833342 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:11.833370 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833377 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833386 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:11.833404 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.833411 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833420 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:57:11.833434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.833481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.833534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833561 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 04:57:11.833599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.833615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.833625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.833640 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833667 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833685 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.833744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833789 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.833802 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833819 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:11.833854 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.833866 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833882 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:57:11.833903 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.833911 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833921 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:11.833939 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.833946 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833956 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:57:11.833974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.833981 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.833990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:11.834012 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.834019 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834029 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:11.834048 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834065 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.834082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834089 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834099 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:57:11.834117 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834123 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834133 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:57:11.834152 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834168 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:11.834186 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:11.834215 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.834270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.834287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.834309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834335 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834342 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834352 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:11.834370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.834376 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834386 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.834403 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834410 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834420 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:11.834438 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.834444 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834454 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.834468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.834506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.834542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834567 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834591 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 04:57:11.834605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.834620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.834631 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.834644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834672 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834680 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.834739 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834765 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.834772 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834782 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:11.834801 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834808 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834817 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:57:11.834835 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.834842 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834851 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:11.834869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.834876 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834885 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:57:11.834903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.834910 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834920 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:11.834938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.834945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:11.834972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.834979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.834989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.835007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835014 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835024 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:57:11.835041 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835048 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835058 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:57:11.835076 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835083 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835092 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 04:57:11.835110 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835126 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:11.835144 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835151 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835161 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:11.835174 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.835231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.835246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835276 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835284 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835293 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835307 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.835338 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835363 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.835370 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835380 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 04:57:11.835399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.835406 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835415 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 04:57:11.835434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.835440 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835450 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:57:11.835468 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835474 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835484 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 04:57:11.835502 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835508 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835518 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 04:57:11.835536 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835543 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835552 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:11.835571 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835582 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835593 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 04:57:11.835612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835619 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835628 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 04:57:11.835646 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835653 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835663 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 04:57:11.835681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:11.835721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835729 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835739 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:11.835757 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.835764 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835773 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 04:57:11.835791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.835798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.835825 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.835832 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835842 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 04:57:11.835855 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.835920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.835939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.835946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 04:57:11.835961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.835986 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.835993 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836003 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:11.836016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.836042 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.836057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836063 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.836078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836103 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.836110 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836120 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 04:57:11.836133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.836159 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:57:11.836174 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836180 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 04:57:11.836194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.836226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.836254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.836261 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836271 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:11.836288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.836295 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836305 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:11.836322 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.836329 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836339 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:11.836352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.836389 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 04:57:11.836404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836410 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.836424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836449 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.836456 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836466 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 04:57:11.836480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.836495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.836505 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 04:57:11.836518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.836547 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836554 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.836564 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.836600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.836615 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836682 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.836691 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836703 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 04:57:11.836725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.836732 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836742 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 04:57:11.836764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.836771 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836782 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 04:57:11.836800 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:11.836806 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836816 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:11.836834 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.836841 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836851 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 04:57:11.836868 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.836875 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836885 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 04:57:11.836903 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.836909 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836919 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:11.836967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.836976 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.836986 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 04:57:11.837005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.837012 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.837022 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 04:57:11.837043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.837050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.837060 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.837074 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:11.837123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.837141 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837147 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 04:57:11.837164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.837195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.837219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.837276 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.837293 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837300 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.837314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837342 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837350 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837360 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 04:57:11.837374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.837399 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:57:11.837413 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837439 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.837447 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837457 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 04:57:11.837502 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:11.837511 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837522 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 04:57:11.837542 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.837549 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837559 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 04:57:11.837578 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:11.837605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.837623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837630 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.837645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.837678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.837711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.837720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837731 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:11.837750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.837800 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837822 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:11.837845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.837907 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.837935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837945 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.837963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.837989 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.837997 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.838007 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 04:57:11.838047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.838064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.838076 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.838091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838119 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838130 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838140 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838201 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.838277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838323 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838335 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838352 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 04:57:11.838383 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838394 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838409 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 04:57:11.838439 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.838450 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838493 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:57:11.838525 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838537 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838555 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 04:57:11.838596 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.838607 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838625 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 04:57:11.838654 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838665 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838681 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 04:57:11.838710 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.838721 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838737 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 04:57:11.838765 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838775 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:11.838818 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.838828 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:11.838865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.838946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.838972 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.838981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 04:57:11.839004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839044 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.839054 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839069 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:11.839096 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.839107 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839121 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:11.839148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.839159 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839173 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:11.839201 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.839211 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:11.839253 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.839263 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839278 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:11.839299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.839367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.839390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.839421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.839560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.839594 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839612 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.839628 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 04:57:11.839649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:11.839688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:57:11.839713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839723 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 04:57:11.839745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839783 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.839794 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839809 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 04:57:11.839830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.839870 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.839893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839902 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.839923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839961 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:11.839972 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.839987 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 04:57:11.840008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.840048 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 04:57:11.840070 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840080 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 04:57:11.840102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.840152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.840188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.840228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.840251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840261 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.840282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840321 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840332 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840346 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 04:57:11.840368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.840392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.840408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:57:11.840429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840471 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840496 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.840564 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840618 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.840629 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840644 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 04:57:11.840672 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.840682 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840697 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 04:57:11.840726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.840736 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840751 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 04:57:11.840778 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.840788 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840803 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 04:57:11.840830 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.840840 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840855 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 04:57:11.840883 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:11.840893 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840908 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 04:57:11.840935 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:11.840946 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.840962 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 04:57:11.840989 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:11.841000 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841015 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 04:57:11.841042 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.841052 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841067 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 04:57:11.841094 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841104 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841120 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 04:57:11.841148 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841158 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841173 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 04:57:11.841201 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841211 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841225 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 04:57:11.841252 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841262 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841277 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 04:57:11.841298 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.841404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.841432 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841442 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 04:57:11.841466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841504 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841515 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841530 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 04:57:11.841554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.841609 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.841633 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841640 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.841656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841687 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.841694 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841709 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 04:57:11.841724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.841751 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:57:11.841766 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841772 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.841787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841812 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841820 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841829 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 04:57:11.841847 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.841854 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841864 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:11.841882 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.841888 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841898 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:11.841916 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.841923 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841933 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:11.841946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.841972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.841983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.841998 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842005 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.842019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842044 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842051 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842061 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 04:57:11.842075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.842100 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.842114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842141 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842172 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.842202 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.842235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:11.842263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.842270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:11.842297 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842304 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842313 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 04:57:11.842366 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.842375 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842387 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:57:11.842407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:11.842443 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842453 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842463 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 04:57:11.842482 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:11.842489 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842498 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 04:57:11.842512 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.842551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.842568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842580 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 04:57:11.842597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842622 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.842629 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842639 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 04:57:11.842657 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842664 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842706 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 04:57:11.842738 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842748 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842764 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 04:57:11.842793 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.842801 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842811 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 04:57:11.842830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842837 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842846 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 04:57:11.842864 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842871 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842881 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 04:57:11.842899 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842905 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842915 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:57:11.842963 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.842971 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.842982 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:57:11.842996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.843052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.843068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843076 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 04:57:11.843091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843117 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.843124 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 04:57:11.843148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.843173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:57:11.843190 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:11.843197 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 04:57:11.843207 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 04:57:11.843251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843259 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 04:57:11.843275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.843320 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:11.843341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.843353 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:11.843364 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 04:57:11.843381 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.843388 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 04:57:11.843398 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 04:57:11.843415 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:11.843422 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 04:57:11.843432 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 04:57:11.843449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.843456 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.843466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.843483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.843542 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.843564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.843599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.843607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.843618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.843641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.843648 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 04:57:11.843659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.843676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.843683 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 04:57:11.843693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.843715 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:11.843722 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 04:57:11.843733 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 04:57:11.843751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.843784 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.843799 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.843819 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:11.843845 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 04:57:11.843859 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 04:57:11.843902 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.843912 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 04:57:11.843923 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.843942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.843948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:11.843958 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.843974 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:11.843981 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 04:57:11.843991 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 04:57:11.844008 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 04:57:11.844046 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.844076 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:57:11.844103 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.844132 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 04:57:11.844159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.844186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:57:11.844213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.844240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:57:11.844267 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.844294 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:57:11.844320 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.844347 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 04:57:11.844374 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 04:57:11.844400 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 04:57:11.844427 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 04:57:11.844454 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 04:57:11.844481 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 04:57:11.844507 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 04:57:11.844534 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.844561 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:57:11.844602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.844631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:57:11.844657 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.844684 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:57:11.844717 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.844747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:57:11.844774 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.844801 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.844827 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.844854 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:11.844881 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.844994 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:57:11.845023 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.845054 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:11.845081 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.845107 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:57:11.845134 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.845160 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:57:11.845187 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.845215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.845242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.845269 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:11.845296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.845324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.845351 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.845377 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.845404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.845430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.845457 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.845484 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:57:11.845510 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 04:57:11.845537 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 04:57:11.845565 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.845599 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:57:11.845627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.845653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.845680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.845712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:57:11.845741 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.845767 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 04:57:11.845793 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.845820 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:57:11.845846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.845875 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:57:11.845903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.845930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:11.845957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.845984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:57:11.846011 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846056 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.846082 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846099 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846115 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846142 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.846168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.846317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.846426 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846482 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846510 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846536 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846566 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846590 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846618 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846644 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846661 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846687 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846720 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846747 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846773 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846799 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.846825 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846877 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846903 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.846930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.846999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.847027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.847081 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.847134 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847160 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.847186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847214 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.847241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.847393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847410 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847427 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.847479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.847533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.847625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.847753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847805 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.847858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.847963 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.847990 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.848016 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848033 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848050 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848066 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.848118 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848144 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:11.848170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848204 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.848257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.848377 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848403 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:57:11.848431 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848458 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.848484 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.848538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848623 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.848649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:57:11.848826 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848869 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.848895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848954 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.848981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.848997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.849083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.849186 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849212 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849239 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849265 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849291 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849308 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849335 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849361 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849378 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849404 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849430 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849456 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849483 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849509 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.849535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849562 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849595 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849622 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:11.849648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849666 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849692 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:11.849718 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849745 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.849772 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849799 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.849826 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849852 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.849878 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849905 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.849933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.849984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.850086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.850171 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.850225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.850312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:11.850431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.850535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.850645 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850672 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:11.850698 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850715 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850732 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:11.850801 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850827 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:11.850853 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.850939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.850990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:11.851058 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851086 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:57:11.851112 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851138 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:11.851164 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851190 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:11.851215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851266 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.851319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:11.851462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:57:11.851495 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.851554 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.851635 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.851690 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.851741 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.851788 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.851836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.851885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.851932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.851981 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.852028 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.852076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.852127 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.852175 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.852224 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.852272 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.852322 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.852370 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.852418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.852466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.852515 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.852620 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.852674 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.852789 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.852844 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.852932 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.852984 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.853032 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.853079 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.853128 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.853177 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.853230 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.853276 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.853327 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.853383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.853431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.853479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.853527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.853581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.853630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.853677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.853725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.853773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.853822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.853869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.853917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.853964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.854010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.854059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.854107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.854155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.854201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.854250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.854298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.854347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.854395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.854530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.854599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.854653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.854741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.854791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.854843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.854890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.854940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.855020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.855077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.855124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.855174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.855230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.855315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.855368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.855418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.855467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.855543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.855603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.855657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.855705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.855754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.855800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.855849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.855897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.855944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.855993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.856041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.856089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.856140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.856188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.856236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.856285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.856334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.856382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.856435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.856488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.856535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.856587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.856635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.856682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.856731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.856780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.856833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.856880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.856929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.856987 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:57:11.857014 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.857077 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.857168 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.857224 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.857279 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.857334 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.857387 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.857440 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.857494 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.857549 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.857610 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.857665 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.857719 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.857772 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.857826 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.857880 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.857934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.857995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.858117 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.858171 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.858225 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.858279 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.858333 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.858387 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.858440 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.858495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.858550 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.858610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.858664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.858718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.858771 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.858825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.858881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.858936 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.858998 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:57:11.859021 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.859076 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.859130 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.859185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.859239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.859294 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.859348 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.859402 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.859456 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.859510 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.859564 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.859625 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.859681 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.859735 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.859790 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.859844 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.859897 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.859952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.860005 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.860060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.860146 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.860261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.860364 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.860422 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.860476 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.860530 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.860699 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.860763 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.860816 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.860926 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.860986 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.861041 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.861095 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.861151 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.861214 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 04:57:11.861236 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.861361 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.861417 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.861466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.861515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.861564 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.861619 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.861698 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.861759 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.861809 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.861965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.862056 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.862178 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.862278 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.862374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.862512 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.862583 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.862637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.862685 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.862740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.862790 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.862839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.862887 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.862936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.862983 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.863032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.863082 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.863130 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.863178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.863227 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.863275 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.863324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.863372 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.863421 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.863478 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 04:57:11.863500 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.863553 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.863610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.863661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.863716 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.863767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.863817 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:11.863867 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:11.863918 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:11.863968 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.864019 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.864070 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.864120 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.864170 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.864220 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.864270 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.864320 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.864370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.864420 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.864657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.864741 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.864798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.864875 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.864956 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.865011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.865062 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:11.865111 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.865162 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.865214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.865264 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.865314 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.865364 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.865415 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.865467 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.865521 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 04:57:11.865539 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 04:57:11.865569 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 04:57:11.865605 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 04:57:11.865632 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 04:57:11.865659 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 04:57:11.865681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.865701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.865714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.865726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.865735 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.865745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.865754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:11.865763 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:11.865773 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:11.865782 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.865791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.865801 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.865809 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.865819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.865829 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.865838 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.865847 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.865855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.865864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.865872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.865881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.865890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.865899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.865908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.865917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.865925 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:11.865934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.865943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.865951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.865961 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.865969 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.865978 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.865986 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.865995 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.866004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.866015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.866023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.866032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.866041 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.866049 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.866056 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:11.866064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:11.866073 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:11.866080 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.866088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.866096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.866104 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.866111 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866119 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866127 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.866135 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.866150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.866157 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866165 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.866181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.866188 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.866196 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.866203 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:11.866211 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.866219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.866227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.866235 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.866243 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.866250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.866257 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.866266 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.866274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.866284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.866292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.866300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.866308 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.866315 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.866323 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:11.866330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:11.866338 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:11.866345 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.866352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.866359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.866366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.866374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866388 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.866395 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.866410 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.866417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.866441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.866448 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.866455 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.866463 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:11.866470 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.866477 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.866484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.866492 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.866499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.866506 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.866513 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.866520 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.866527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:11.866536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.866544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:11.866552 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:11.866560 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:11.866567 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:11.866579 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:11.866588 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:11.866597 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:11.866604 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:11.866612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:11.866620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:11.866627 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:11.866634 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866642 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866649 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:11.866656 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:11.866663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:11.866670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:11.866677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:11.866692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:11.866700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:11.866712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:11.866719 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:11.866727 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:11.866734 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:11.866741 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:11.866748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:11.866756 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:11.866763 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:11.866770 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:11.866778 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:11.866785 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:11.866864 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 04:57:11.866874 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:11.866879 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:11.866884 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:11.866891 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 04:57:11.866895 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:57:11.866899 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:57:11.866909 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 04:57:11.866917 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:57:11.866958 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.866965 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:11.866980 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:57:11.867001 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 04:57:11.867008 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 04:57:11.867012 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 04:57:11.867016 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 04:57:11.867022 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:11.867032 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867040 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867045 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867056 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867066 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:11.867071 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 04:57:11.867096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.867105 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:11.867109 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.867132 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:57:11.867138 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 04:57:11.867142 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 04:57:11.867146 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 04:57:11.867150 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 04:57:11.867153 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 04:57:11.867158 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:11.867162 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 04:57:11.867168 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:11.867178 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867184 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867189 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:11.867196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867201 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:11.867206 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:11.867229 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:57:11.867235 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867239 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867245 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867249 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:11.867259 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:57:11.867267 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:11.867272 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:11.867276 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:57:11.867283 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180285" 2019-08-20 04:57:11.867291 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:11.867295 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:11.867300 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:11.867307 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:11.867312 wsdl: in serializeType: returning: 180285 2019-08-20 04:57:11.867318 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:57:11.867325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:11.867329 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:11.867333 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:57:11.867338 wsdl: in serializeType: returning: 180285 2019-08-20 04:57:11.867342 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180285 2019-08-20 04:57:11.867357 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180285 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 04:57:11.867362 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 04:57:11.867368 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1974"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 04:57:11.867383 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 04:57:11.867388 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180285 2019-08-20 04:57:11.867399 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 04:57:11.867474 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 04:57:11.867412 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:57:11.867423 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:57:11.867428 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:57:11.867433 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:57:11.867437 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:57:11.867444 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:11.867454 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:11.867463 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:57:11.867468 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:57:11.867481 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 04:57:11.867492 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:57:11.867499 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:57:11.875341 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:57:11.875357 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:57:11.875367 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 04:57:11.875372 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 04:57:11.875378 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:11.875383 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:11.875387 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:57:11.875391 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:57:11.875396 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 04:57:11.875422 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 04:57:12.254481 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 04:57:12.254536 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 04:57:12.254547 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:12.254557 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:57:12.254566 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:57:12.254581 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:57:12.254592 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:57:12.254602 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:57:12.254611 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:57:12.254621 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:56:55 GMT 2019-08-20 04:57:12.254631 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:57:12.254640 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 04:57:12.254650 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:57:12.254665 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 04:57:12.254707 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 04:57:12.254724 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 04:57:12.254740 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:57:12.254748 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 04:57:12.254756 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 04:57:12.254802 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:57:12.254817 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:57:12.254827 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:57:12.254860 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:12.254875 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 02:56:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 04:57:12.254920 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 04:57:12.254934 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 04:57:12.254965 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 04:57:12.254975 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 04:57:12.255113 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 04:57:12.255264 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 04:57:12.255273 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 04:57:12.255286 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 04:57:12.255303 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:57:12.255337 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 04:57:12.255427 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 04:57:12.255455 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:57:12.255472 nusoap_client: got fault 2019-08-20 04:57:12.255484 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 04:57:12.255492 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 04:57:12.255500 nusoap_client: detail =