Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VJ26 Model turbiny: RHF5-70003P12NHBRL3730CFZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: MAZDA
 Silnik:
JR T4538
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:54:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:54:46.284583 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:54:46.284642 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:54:46.284665 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:54:46.284684 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:54:46.284696 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:54:46.284705 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:54:46.284731 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:54:46.284741 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:54:46.284748 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:54:46.284758 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:54:46.284769 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:54:46.284781 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:54:46.284787 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:54:46.284792 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:54:46.284797 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:54:46.284801 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:54:46.284813 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:54:46.284829 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:54:46.284838 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:54:46.284844 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:54:46.284851 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:54:46.284865 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:54:46.284875 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:54:46.290974 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:54:46.290995 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:54:46.291012 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:54:46.291024 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:54:46.291034 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:54:46.291042 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:54:46.291051 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:54:46.291099 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:54:46.306663 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:54:46.306696 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:54:46.306715 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:54:46.306728 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:54:46.306739 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:54:46.306749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:54:46.306761 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:54:46.306773 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:54:46.306784 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:54:46.306795 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:54:31 GMT 2019-10-21 16:54:46.306806 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:54:46.306817 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:54:46.306829 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:54:46.306847 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:54:46.306892 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:54:46.306928 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:54:46.312822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.312875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.312913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.312943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.312956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.318782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.318806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.319498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.324825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.324855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.324868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.324878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.325548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.325605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.325787 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:54:46.325818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325880 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.325928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.325982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.326187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.331982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:54:46.332195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332314 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 16:54:46.332337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:54:46.332803 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 16:54:46.332822 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:54:46.332831 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:54:46.332962 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:54:46.333014 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:54:46.333037 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:54:46.333049 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:54:46.333077 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:54:46.333085 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:54:46.333321 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:54:46.333342 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:54:46.333409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333423 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:54:46.333453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333501 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.333515 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333541 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:54:46.333575 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.333587 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333606 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:54:46.333632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.333706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.333733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.333771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333817 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.333828 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:54:46.333870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.333915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:54:46.333939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.333949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:54:46.333973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334014 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334041 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:54:46.334071 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334081 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334097 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:54:46.334126 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334137 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334154 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:54:46.334177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.334236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.334261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:54:46.334294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334335 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.334346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:54:46.334386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.334429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:54:46.334453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:54:46.334485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334526 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334537 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334553 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:54:46.334582 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334593 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:54:46.334639 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.334650 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334666 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:54:46.334695 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.334714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.334754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.334820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.334845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.334878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.334994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.335029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.335058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335076 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.335093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:54:46.335115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:54:46.335159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:54:46.335184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:54:46.335223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335265 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.335276 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335293 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:54:46.335322 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.335332 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335348 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:54:46.335377 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.335387 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335403 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:54:46.335432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.335442 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335458 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.335481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.335547 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.335570 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.335606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335650 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.335661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:54:46.335706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.335752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:54:46.335777 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335787 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:54:46.335810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.335862 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335878 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:54:46.335901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.335944 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.335968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.335978 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.336008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336056 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.336068 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336085 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:54:46.336108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.336154 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:54:46.336179 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336188 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:54:46.336212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.336271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.336317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.336366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.336395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336407 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.336432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336481 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.336494 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:54:46.336540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.336589 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:54:46.336618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336629 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:54:46.336656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336715 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.336730 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336749 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:54:46.336784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.336798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.336844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.336901 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:54:46.336930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.336941 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.336966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337013 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.337024 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337041 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:54:46.337064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.337109 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:54:46.337133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337143 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:54:46.337165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337206 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.337217 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337233 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:54:46.337262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.337273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.337311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.337363 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:54:46.337386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337396 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.337418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337459 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.337470 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337486 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:54:46.337509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.337552 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:54:46.337576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337586 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:54:46.337610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.337708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.337761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.337808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:54:46.337833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337842 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.337866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.337921 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337940 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:54:46.337964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.337990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.338011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:54:46.338035 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338046 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:54:46.338069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.338133 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.338169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.338211 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.338236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338245 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.338268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338308 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.338320 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:54:46.338362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.338405 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:54:46.338429 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338438 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:54:46.338461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338506 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.338518 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338535 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:54:46.338558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.338611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.338646 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338657 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.338680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338724 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.338736 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338752 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:54:46.338773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.338816 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:54:46.338842 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338852 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:54:46.338873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338913 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.338924 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338941 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:54:46.338962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.338985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.339001 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.339039 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339048 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.339070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339110 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.339122 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339138 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:54:46.339160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.339200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:54:46.339224 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339236 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:54:46.339259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339299 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.339309 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339324 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:54:46.339364 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.339374 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339388 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:54:46.339408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.339454 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.339475 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339484 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.339506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339548 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.339559 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339574 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:54:46.339610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.339660 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:54:46.339687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339698 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:54:46.339720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.339772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.339811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.339849 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.339872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339881 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.339901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339942 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.339954 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.339969 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:54:46.339992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.340031 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.340056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:54:46.340088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340130 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:54:46.340142 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340159 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:54:46.340181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.340226 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.340248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340258 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.340278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340317 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340327 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.340417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.340444 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340461 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.340476 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:54:46.340496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:54:46.340539 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:54:46.340563 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340572 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:54:46.340593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340640 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:54:46.340652 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340670 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:54:46.340690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.340735 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.340760 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340771 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.340792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340842 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.340940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.340967 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.340983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.341000 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:54:46.341021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:54:46.341058 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:54:46.341082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341092 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:54:46.341113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341154 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:54:46.341164 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341178 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:54:46.341198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.341238 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.341263 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341272 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.341292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341332 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341343 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.341437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.341462 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.341494 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:54:46.341519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:54:46.341557 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:54:46.341581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341591 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:54:46.341620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.341673 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:54:46.341717 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.341728 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:54:46.341772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.341783 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341799 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:54:46.341826 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.341836 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341850 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:54:46.341875 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.341886 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341901 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:54:46.341928 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.341938 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.341955 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:54:46.341982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.341991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.342030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.342116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.342142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342151 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.342172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342212 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342223 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:54:46.342264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.342308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:54:46.342332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:54:46.342365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342407 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342419 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342435 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:54:46.342464 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.342517 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342527 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342542 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:54:46.342564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.342622 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.342649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342659 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.342682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342719 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342730 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:54:46.342766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.342828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:54:46.342851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342860 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:54:46.342882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.342931 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.342946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.342976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.343018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.343042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.343078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343130 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:54:46.343167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.343207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.343231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343241 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:54:46.343263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343303 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343314 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343328 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:54:46.343356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343366 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343399 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.343425 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343434 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343450 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:54:46.343473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.343527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.343552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343563 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.343594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343640 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:54:46.343684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.343726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.343750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.343782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343820 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.343830 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343845 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:54:46.343875 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343886 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343901 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:54:46.343929 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.343948 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.343963 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:54:46.343990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.344000 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:54:46.344043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.344054 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344070 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:54:46.344092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.344166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.344188 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.344217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344258 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344270 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:54:46.344307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.344333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.344350 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.344371 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344418 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344429 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344444 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.344516 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.344577 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.344627 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.344639 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344656 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:54:46.344686 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.344697 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344714 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:54:46.344745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.344756 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344772 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:54:46.344798 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.344808 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344823 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:54:46.344853 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:54:46.344863 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344877 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:54:46.344907 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.344919 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344936 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.344964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.344973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.344987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.345015 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345025 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345041 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:54:46.345067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345077 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:54:46.345119 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:54:46.345162 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.345285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.345316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345355 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.345366 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:54:46.345408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345419 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345436 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:54:46.345463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345486 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:54:46.345514 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.345531 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345546 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:54:46.345569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.345633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345698 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.345719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345750 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345758 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345770 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:54:46.345785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.345804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.345815 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.345829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345857 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345865 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345875 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.345920 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345946 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.345953 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345963 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:54:46.345981 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.345988 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.345998 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:54:46.346015 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346022 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346031 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:54:46.346048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346055 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346065 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:54:46.346082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.346088 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346098 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:54:46.346119 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.346126 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346136 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:54:46.346154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.346187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346194 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346203 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:54:46.346220 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346226 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346236 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:54:46.346253 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346260 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346269 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:54:46.346286 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346293 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346302 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:54:46.346315 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.346376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.346393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.346415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346441 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346448 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:54:46.346475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346482 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.346509 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346515 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346524 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:54:46.346541 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.346548 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346557 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.346570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.346627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.346675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346701 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346719 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:54:46.346732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.346749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.346759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.346772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346799 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346806 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346816 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.346861 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346886 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346893 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346902 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:54:46.346920 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.346926 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346936 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:54:46.346953 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346960 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.346969 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:54:46.346987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.346993 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347003 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:54:46.347020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:54:46.347053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:54:46.347087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347102 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.347120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347126 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347135 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:54:46.347152 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347158 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347168 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:54:46.347185 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347191 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347201 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:54:46.347218 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347224 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347233 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:54:46.347250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347257 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347266 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:54:46.347279 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.347342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.347358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347385 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347392 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.347447 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347471 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.347478 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347488 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:54:46.347506 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.347513 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347522 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:54:46.347540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.347546 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347555 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:54:46.347572 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347578 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347588 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:54:46.347612 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347619 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347635 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:54:46.347662 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347669 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347679 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:54:46.347697 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347703 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347713 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:54:46.347730 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347737 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347746 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:54:46.347763 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347770 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347780 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:54:46.347797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347804 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347813 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:54:46.347830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347837 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:54:46.347863 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.347869 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347879 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:54:46.347896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.347902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.347928 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.347935 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.347944 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:54:46.347957 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.348030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348055 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:54:46.348080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348106 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.348113 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348123 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:54:46.348136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.348178 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348184 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.348197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348222 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.348229 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348239 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:54:46.348252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348278 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:54:46.348292 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348298 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:54:46.348312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.348344 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.348371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.348377 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348391 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:54:46.348410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.348416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348426 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:54:46.348443 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.348450 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348460 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:54:46.348473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348512 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:54:46.348526 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348533 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.348547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348571 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.348578 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348588 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:54:46.348606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.348623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348633 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:54:46.348646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.348680 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348688 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.348698 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.348729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.348743 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348779 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.348786 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348796 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:54:46.348814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.348820 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348830 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:54:46.348847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.348854 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348863 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:54:46.348881 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:54:46.348887 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348897 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:54:46.348914 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.348920 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348930 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:54:46.348947 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.348953 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348963 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:54:46.348980 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.348986 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.348996 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:54:46.349013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.349019 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.349033 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:54:46.349052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.349058 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.349068 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:54:46.349085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.349092 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.349101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.349114 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:54:46.349169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349187 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349193 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:54:46.349212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.349244 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.349267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349293 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.349308 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349314 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.349328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349352 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349359 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:54:46.349383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349408 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:54:46.349422 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349447 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.349455 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349473 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:54:46.349492 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:54:46.349498 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349508 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:54:46.349525 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.349532 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349541 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:54:46.349554 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:54:46.349584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349617 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.349649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349685 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.349692 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.349721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.349727 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:54:46.349763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.349771 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349781 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:54:46.349794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349830 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.349845 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349851 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.349870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349895 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.349902 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349912 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:54:46.349926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.349942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.349952 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.349965 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.349991 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.349998 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350008 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.350053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350082 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350090 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350100 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:54:46.350117 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350123 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350133 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:54:46.350150 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.350156 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350166 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:54:46.350183 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350190 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350199 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:54:46.350216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.350222 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350231 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:54:46.350249 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350255 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350265 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:54:46.350282 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.350288 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350298 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:54:46.350314 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350321 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350330 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:54:46.350347 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350354 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350363 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:54:46.350376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.350427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.350444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:54:46.350469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350494 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350501 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350511 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:54:46.350528 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.350535 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:54:46.350562 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.350568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350582 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:54:46.350606 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350613 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350624 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:54:46.350642 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.350649 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350659 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:54:46.350672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.350715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.350731 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350737 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.350755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350783 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350790 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350827 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.350853 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.350870 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.350892 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:54:46.350904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:54:46.350929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:54:46.350944 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350950 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:54:46.350964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.350988 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.350995 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351005 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:54:46.351018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.351045 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.351059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351065 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.351078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351103 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:54:46.351110 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351119 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:54:46.351132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.351158 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:54:46.351172 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351179 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:54:46.351197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.351228 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.351251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.351277 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.351292 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351298 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.351311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351336 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351343 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351353 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:54:46.351366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.351382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.351392 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:54:46.351405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351437 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351444 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351454 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.351499 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351524 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351531 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351541 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:54:46.351558 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351565 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351575 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:54:46.351592 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351604 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351614 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:54:46.351632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351639 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351648 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:54:46.351666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351672 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351682 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:54:46.351699 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:54:46.351705 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351715 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:54:46.351732 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:54:46.351739 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351749 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:54:46.351766 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:54:46.351773 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351788 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:54:46.351806 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.351813 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351823 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:54:46.351840 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351847 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351856 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:54:46.351873 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351880 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351890 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:54:46.351907 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351914 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351923 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:54:46.351940 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.351947 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.351957 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:54:46.351969 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.352038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352056 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352062 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:54:46.352081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352114 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352123 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:54:46.352136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352163 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.352177 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352184 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.352202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352227 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.352234 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352243 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:54:46.352256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352283 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:54:46.352297 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352303 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.352318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352342 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352349 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352359 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:54:46.352376 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.352383 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352392 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:54:46.352409 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.352416 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352425 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:54:46.352443 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352449 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352459 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:54:46.352472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352510 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352525 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352531 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.352549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352575 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352582 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:54:46.352611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.352627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352637 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.352651 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352678 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352685 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352694 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.352739 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.352789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352800 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:54:46.352818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.352825 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352834 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:54:46.352851 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352858 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352867 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:54:46.352884 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.352891 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352901 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:54:46.352918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:54:46.352951 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.352959 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.352968 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:54:46.352985 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:54:46.352991 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.353001 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:54:46.353014 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.353056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.353073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353079 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:54:46.353098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353123 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.353129 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353139 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:54:46.353157 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353163 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353173 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:54:46.353190 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353196 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353206 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:54:46.353223 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.353229 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353238 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:54:46.353255 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353262 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353272 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:54:46.353289 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353295 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353305 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:54:46.353322 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353328 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353338 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:54:46.353354 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353361 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353374 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:54:46.353388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.353444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.353459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:54:46.353480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353505 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.353512 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:54:46.353535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.353561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:54:46.353577 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:54:46.353584 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:54:46.353603 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:54:46.353620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353626 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:54:46.353640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.353684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:54:46.353700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.353711 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:54:46.353721 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:54:46.353738 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.353747 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:54:46.353763 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:54:46.353787 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:54:46.353794 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:54:46.353805 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:54:46.353822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.353829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.353839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.353855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.353862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.353872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.353888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.353895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.353905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.353921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.353928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:54:46.353942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.353959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.353966 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:54:46.353975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.353992 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:54:46.353998 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:54:46.354008 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:54:46.354024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.354031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.354040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.354057 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:54:46.354063 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:54:46.354073 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:54:46.354089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.354095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:54:46.354112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.354130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.354137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:54:46.354147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.354163 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:54:46.354169 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:54:46.354179 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:54:46.354193 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:54:46.354230 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.354259 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:54:46.354285 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.354312 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:54:46.354338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.354365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:54:46.354391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.354424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:54:46.354450 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.354476 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:54:46.354502 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.354528 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:54:46.354554 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:54:46.354580 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:54:46.354612 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:54:46.354638 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:54:46.354665 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:54:46.354691 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:54:46.354717 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.354743 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:54:46.354794 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.354824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:54:46.354850 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.354876 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:54:46.354902 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.354928 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:54:46.354955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.354981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.355007 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.355033 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:54:46.355059 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.355086 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:54:46.355113 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.355139 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:54:46.355165 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.355375 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:54:46.355402 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.355428 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:54:46.355455 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.355481 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.355508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.355534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:54:46.355561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.355588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.355620 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.355646 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.355672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.355698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.355724 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.355750 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:54:46.355775 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:54:46.355801 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:54:46.355827 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.355854 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:54:46.355880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.355906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.355932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.355958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:54:46.355984 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.356011 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:54:46.356036 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.356062 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:54:46.356093 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.356121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:54:46.356149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.356175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:54:46.356202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.356228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:54:46.356255 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356272 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356298 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.356324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356341 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356384 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.356410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.356511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.356617 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356643 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.356669 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356695 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.356720 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356737 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356768 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.356794 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356838 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.356863 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356889 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.356914 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356940 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.356966 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.356992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.357018 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.357069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.357137 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357163 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.357188 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357214 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.357240 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357266 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.357291 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357318 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.357345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.357500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.357592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.357654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.357739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.357870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.357973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.357989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358023 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.358076 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358108 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.358134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358167 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.358234 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358260 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:54:46.358286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.358370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.358487 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358513 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:54:46.358540 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.358592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358623 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.358650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.358752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:54:46.358923 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.358965 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.358991 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359007 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359023 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359049 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.359074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.359174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.359275 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359301 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359327 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359352 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359385 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359401 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359428 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359454 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359470 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359495 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359521 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359546 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359572 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359602 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.359628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359680 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359705 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:54:46.359731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:54:46.359810 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359835 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.359862 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359889 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.359914 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359943 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.359969 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.359995 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.360022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.360181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.360265 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360291 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.360317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360376 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.360401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:54:46.360518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360551 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.360624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.360730 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360757 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:54:46.360782 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360799 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360815 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360831 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360857 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:54:46.360883 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360908 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:54:46.360934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.360992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.361018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:54:46.361136 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361162 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:54:46.361187 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361213 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:54:46.361239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361265 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:54:46.361290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.361396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:54:46.361538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:54:46.361580 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.361645 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.361695 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.361748 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.361806 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.361853 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.361901 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.361949 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.361997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.362045 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.362091 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.362139 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.362187 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.362234 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.362282 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.362330 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.362378 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.362430 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.362477 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.362524 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.362572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.362638 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.362688 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.362745 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.362797 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.362844 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.362906 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.362953 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.362999 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.363048 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.363095 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.363355 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.363408 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.363459 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.363515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.363563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.363627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.363676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.363724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.363770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.363817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.363870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.363918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.363966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.364012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.364060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.364105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.364151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.364199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.364246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.364294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.364340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.364388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.364436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.364484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.364532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.364582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.364644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.364696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.364742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.364787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.364834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.364881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.364929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.364981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.365033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.365080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.365128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.365183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.365231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.365280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.365328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.365375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.365421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.365468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.365515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.365562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.365626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.365673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.365730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.365778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.365824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.365872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.365919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.365967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.366016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.366063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.366110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.366163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.366212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.366260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.366311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.366363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.366409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.366455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.366505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.366552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.366613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.366671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.366723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.366769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.366818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.366872 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:54:46.366899 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.366961 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.367016 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.367070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.367126 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.367179 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.367232 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.367285 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.367338 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.367392 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.367446 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.367500 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.367553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.367615 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.367676 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.367729 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.367782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.367846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.367901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.367955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.368008 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.368062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.368115 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.368169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.368223 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.368295 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.368556 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.368624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.368680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.368733 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.368786 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.368839 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.368892 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.368946 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.369008 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:54:46.369031 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.369085 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.369138 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.369192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.369245 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.369299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.369353 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.369408 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.369461 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.369515 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.369569 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.369640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.369695 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.369750 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.369805 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.369858 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.369912 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.369966 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.370019 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.370073 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.370127 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.370181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.370235 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.370288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.370341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.370395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.370449 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.370503 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.370557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.370616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.370671 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.370726 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.370779 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.370833 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.370894 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:54:46.370917 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.370966 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.371014 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.371062 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.371110 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.371158 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.371205 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.371253 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.371301 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.371355 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.371403 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.371451 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.371498 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.371546 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.371598 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.371657 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.371706 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.371754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.371801 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.371849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.371898 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.371945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.371993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.372040 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.372088 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.372136 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.372184 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.372231 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.372280 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.372328 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.372376 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.372423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.372471 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.372519 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.372574 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:54:46.372601 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.372664 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.372716 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.372767 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.372817 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.372866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.372916 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:54:46.372966 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:54:46.373015 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:54:46.373065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.373116 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.373166 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.373216 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.373265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.373315 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.373364 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.373414 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.373464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.373513 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.373564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.373628 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.373681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.373732 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.373782 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.373832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.373882 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:54:46.373931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.373987 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.374051 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.374101 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.374151 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.374201 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.374251 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.374301 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.374355 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:54:46.374372 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:54:46.374401 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:54:46.374429 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:54:46.374455 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:54:46.374481 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:54:46.374503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.374519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.374528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.374537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.374546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.374553 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.374562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:54:46.374570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:54:46.374578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:54:46.374585 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.374598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.374608 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.374622 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.374631 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.374641 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.374648 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.374657 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.374664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.374672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.374679 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.374687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.374695 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.374702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.374710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.374717 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.374724 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:54:46.374732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.374739 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.374746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.374754 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.374761 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.374769 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.374776 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.374784 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.374792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.374802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.374810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.374818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.374827 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.374834 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.375125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:54:46.375135 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:54:46.375143 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:54:46.375151 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.375159 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.375167 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.375175 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.375182 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375190 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375198 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.375206 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375213 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.375221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.375228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.375251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.375258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.375265 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.375273 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:54:46.375280 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.375287 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.375295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.375303 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.375310 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.375317 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.375325 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.375333 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.375341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.375351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.375358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.375366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.375373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.375380 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.375387 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:54:46.375394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:54:46.375401 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:54:46.375408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.375414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.375421 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.375428 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.375435 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375442 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375449 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.375456 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.375471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.375477 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375484 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.375499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.375505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.375516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.375524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:54:46.375530 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.375537 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.375544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.375551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.375558 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.375564 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.375571 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.375578 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.375585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:54:46.375598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.375606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:54:46.375618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:54:46.375630 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:54:46.375637 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:54:46.375644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:54:46.375652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:54:46.375672 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:54:46.375679 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:54:46.375686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:54:46.375693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:54:46.375699 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:54:46.375706 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375713 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375720 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:54:46.375727 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:54:46.375733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:54:46.375740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:54:46.375747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375753 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:54:46.375760 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:54:46.375767 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:54:46.375773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:54:46.375780 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:54:46.375786 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:54:46.375793 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:54:46.375799 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:54:46.375806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:54:46.375826 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:54:46.375834 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:54:46.375840 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:54:46.375848 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:54:46.375854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:54:46.376105 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:54:46.376115 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:54:46.376120 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:54:46.376125 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:54:46.376132 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:54:46.376136 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:54:46.376141 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:54:46.376151 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:54:46.376159 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:54:46.376204 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376211 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:54:46.376225 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:54:46.376248 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:54:46.376254 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:54:46.376259 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:54:46.376263 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:54:46.376269 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:54:46.376280 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376286 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376291 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376302 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376310 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:54:46.376315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:54:46.376340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.376348 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:54:46.376353 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.376382 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:54:46.376388 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:54:46.376393 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:54:46.376396 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:54:46.376401 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:54:46.376405 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:54:46.376410 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:54:46.376414 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:54:46.376424 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:54:46.376438 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376444 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376449 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:54:46.376455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376461 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:54:46.376465 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:54:46.376491 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:54:46.376497 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376501 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376507 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376511 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:54:46.376522 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:54:46.376533 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:54:46.376538 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:54:46.376543 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:54:46.376550 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220277" 2019-10-21 16:54:46.376558 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:54:46.376562 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:54:46.376567 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:54:46.376573 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:54:46.376578 wsdl: in serializeType: returning: 220277 2019-10-21 16:54:46.376585 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:54:46.376592 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:54:46.376601 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:54:46.376606 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:54:46.376614 wsdl: in serializeType: returning: 220277 2019-10-21 16:54:46.376622 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220277 2019-10-21 16:54:46.376645 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220277 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:54:46.376653 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:54:46.376660 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7772"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:54:46.376674 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:54:46.376680 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220277 2019-10-21 16:54:46.376693 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:54:46.376774 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:54:46.376707 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:54:46.376722 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:54:46.376728 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:54:46.376733 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:54:46.376737 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:54:46.376744 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:54:46.376754 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:54:46.376762 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:54:46.376768 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:54:46.376781 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:54:46.376791 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:54:46.376798 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:54:46.382875 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:54:46.382887 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:54:46.382896 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:54:46.382901 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:54:46.382906 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:54:46.382911 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:54:46.382915 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:54:46.382919 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:54:46.382924 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:54:46.382953 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:54:46.390862 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:54:46.390879 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:54:46.390885 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:54:46.390890 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:54:46.390896 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:54:46.390902 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:54:46.390908 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:54:46.390913 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:54:46.390919 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:54:46.390925 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:54:31 GMT 2019-10-21 16:54:46.390936 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:54:46.390942 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:54:46.390948 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:54:46.390956 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:54:46.390978 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:54:46.390988 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:54:46.390998 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:54:46.391003 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:54:46.391008 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:54:46.391046 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:54:46.391058 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:54:46.391064 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:54:46.391083 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:54:46.391089 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:54:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:54:46.391118 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:54:46.391127 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:54:46.391149 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:54:46.391155 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:54:46.391246 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:54:46.391340 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:54:46.391346 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:54:46.391355 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:54:46.391365 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:54:46.391389 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:54:46.391459 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:54:46.391486 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:54:46.391501 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:54:46.391508 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:54:46.391513 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:54:46.391521 nusoap_client: detail =