Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VJ26 Model turbiny: RHF5-70003P12NHBRL3730CFZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: MAZDA
 Silnik:
JR T4538
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:33 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:50:39.192349 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:50:39.192410 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:39.192425 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:50:39.192465 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:39.192475 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:50:39.192483 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:50:39.192499 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:50:39.192507 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:39.192514 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:39.192524 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:39.192532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:39.192543 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:39.192557 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:39.192561 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:39.192565 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:39.192569 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:50:39.192581 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:39.192598 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:39.192607 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:39.192613 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:50:39.192618 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:50:39.192628 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:39.192637 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:39.200509 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:39.200543 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:39.200564 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:50:39.200572 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:39.200578 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:39.200583 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:39.200587 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:50:39.200618 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:50:39.218160 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:50:39.218179 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:50:39.218186 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:39.218192 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:39.218197 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:39.218202 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:39.218207 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:39.218213 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:39.218223 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:39.218229 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:33 GMT 2019-02-23 21:50:39.218234 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:39.218239 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:50:39.218245 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:39.218256 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:50:39.218292 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:50:39.225527 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:50:39.225782 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 21:50:39.226188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:39.232931 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:50:39.233292 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.233856 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.234450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.240350 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.240782 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.241121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.241405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.241434 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.241945 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.242329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.242542 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.243153 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.243720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.247604 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:50:39.248028 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:50:39.248518 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.248852 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.249199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.249463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:39.249545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:39.249690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.249912 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.250146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.250399 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.250428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:39.250750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.250778 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 21:50:39.251076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:39.251092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:39.251639 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 21:50:39.251657 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:39.251663 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:50:39.251709 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:39.251767 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:39.251782 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:39.251788 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:39.251806 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:50:39.251811 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:50:39.251973 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:50:39.251989 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:50:39.252037 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:50:39.252065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252094 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252104 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252118 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:39.252138 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252144 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252154 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:39.252168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.252205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.252220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.252241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252267 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.252290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:50:39.252314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.252339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:39.252354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:50:39.252373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252397 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252403 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252413 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:39.252430 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252445 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:39.252461 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252468 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252477 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:39.252489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.252519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.252534 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:50:39.252553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252577 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.252583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:50:39.252604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.252627 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:39.252641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:50:39.252659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252682 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252689 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252698 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:39.252714 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252720 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252729 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:39.252746 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.252752 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252761 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:39.252778 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.252784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.252804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.252838 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.252853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.252872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.252957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.252972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.252983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:39.252992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:50:39.253003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:39.253026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:39.253040 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253046 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:50:39.253064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253088 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253094 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253103 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:39.253115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253138 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.253152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253158 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.253171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253195 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.253201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253211 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:50:39.253222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253245 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:39.253259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253265 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:50:39.253284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.253342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253365 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.253379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253385 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.253398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253421 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.253428 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253437 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:50:39.253449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:39.253485 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253491 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:50:39.253504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253542 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:39.253558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.253586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253612 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:50:39.253626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253632 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.253654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253677 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.253684 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:50:39.253705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253728 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:39.253742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253748 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:50:39.253760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253782 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253789 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253802 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:39.253821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.253827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.253848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253875 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:50:39.253888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.253907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253930 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.253937 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253946 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:50:39.253957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.253972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.253981 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:50:39.253995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254000 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:50:39.254012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.254041 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.254062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254084 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:50:39.254097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254104 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.254116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254139 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254145 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254154 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:50:39.254166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:39.254202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254208 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:50:39.254220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.254249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254258 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.254270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254299 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.254313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254318 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.254331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254353 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.254360 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254369 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:50:39.254381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254403 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:39.254417 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254423 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:50:39.254435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254458 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254464 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254473 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:39.254485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254507 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.254521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254527 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.254539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254562 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254568 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:50:39.254589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:39.254625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254631 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:50:39.254643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254666 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254672 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254681 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:39.254693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254715 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.254729 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254736 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.254748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254771 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254778 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254787 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:50:39.254798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254822 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:39.254835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:50:39.254853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254876 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.254882 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254891 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:50:39.254908 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.254914 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254923 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:50:39.254935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.254961 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.254975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.254981 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.254993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255017 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.255023 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255033 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:50:39.255044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.255067 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:39.255080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255086 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:39.255099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.255128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.255149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.255171 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.255185 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255191 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.255203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255226 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.255233 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255242 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:39.255254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.255281 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.255296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255302 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:39.255315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255338 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:39.255345 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255354 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:39.255366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.255389 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.255402 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255408 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.255420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255442 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255448 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.255504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.255519 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:39.255538 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:39.255549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:39.255571 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:39.255585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255591 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:39.255603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255628 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:39.255635 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255644 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:39.255655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.255679 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.255692 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255698 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.255711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255739 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255773 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.255792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.255807 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:39.255826 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:39.255837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:39.255859 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:39.255872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255878 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:50:39.255890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.255921 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:50:39.255947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.255953 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:50:39.255980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.255987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.255996 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:39.256013 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.256019 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256028 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:39.256045 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.256051 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256060 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:39.256076 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.256082 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256091 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:50:39.256107 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.256114 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256122 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.256134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.256194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256200 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.256213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256237 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:50:39.256265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:39.256310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:50:39.256329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256351 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256358 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256367 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:39.256384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.256416 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256422 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256431 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:39.256443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.256486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.256505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256528 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256535 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:50:39.256556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:39.256594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256600 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:39.256612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256635 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256642 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256651 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.256662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.256699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.256717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256747 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:39.256768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.256805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256811 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:39.256824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256847 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256854 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256863 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:39.256880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.256912 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.256919 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256928 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:39.256940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.256969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.256983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.256990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.257002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257026 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.257033 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:39.257054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.257077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.257090 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257096 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.257109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257132 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257139 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257148 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:39.257165 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.257171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:39.257197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.257203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:39.257228 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257235 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257244 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:39.257260 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257267 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257281 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:39.257293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.257331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.257345 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257352 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.257364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257388 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:50:39.257416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.257439 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.257452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257480 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257487 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257496 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.257536 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.257566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257575 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.257592 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.257598 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257607 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:50:39.257624 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.257630 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257639 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:50:39.257656 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.257662 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257671 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:39.257687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.257694 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257703 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:50:39.257719 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:39.257726 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257734 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:50:39.257751 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257757 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.257782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257789 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.257813 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257820 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257829 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:39.257845 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.257852 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257861 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:39.257872 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.257918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.257935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.257954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257977 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.257984 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.257993 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:39.258010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258016 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258025 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:39.258041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258048 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258057 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:39.258073 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.258079 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258088 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:39.258100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.258133 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.258166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258190 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258196 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258205 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:50:39.258217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.258240 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.258252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258282 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.258345 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258368 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.258375 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258384 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:39.258400 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258407 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:39.258433 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.258439 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258448 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:39.258464 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.258470 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258479 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:39.258496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.258502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258510 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:39.258527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.258533 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258541 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:39.258557 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258572 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.258589 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258595 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258604 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:39.258620 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258626 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258635 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:39.258651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258657 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258666 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:39.258682 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258688 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258697 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:39.258708 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.258758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.258774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258781 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.258793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258817 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258823 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258832 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:39.258848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.258855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.258881 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.258887 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258896 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:39.258912 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.258919 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258928 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.258940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.258973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.258988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.258994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.259006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.259030 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259036 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.259045 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:50:39.259057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.259070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.259079 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.259092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259118 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259146 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.259173 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259197 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259204 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259213 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:39.259229 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259236 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259245 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:39.259265 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259272 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259287 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:39.259304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259343 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259362 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:39.259384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.259391 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:39.259416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.259423 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:39.259448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.259479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259487 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259496 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:39.259512 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259518 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259527 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:39.259544 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259550 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259559 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:50:39.259575 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259581 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259590 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:39.259607 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259613 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259622 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:39.259633 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.259688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.259703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259728 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259735 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259744 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.259784 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259808 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259814 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259824 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:50:39.259840 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259847 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259856 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:50:39.259872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.259878 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259887 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:39.259903 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259910 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259919 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:50:39.259935 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.259941 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259950 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:50:39.259967 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.259973 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.259982 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:39.259998 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.260005 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260013 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:50:39.260030 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.260036 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260045 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:50:39.260061 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.260068 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260077 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:50:39.260093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.260099 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:39.260124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.260130 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260139 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:39.260155 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.260161 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260170 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:50:39.260187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.260193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.260218 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.260224 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260233 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:50:39.260245 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260342 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260348 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:39.260363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260387 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.260393 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260402 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:39.260414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260438 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260452 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260458 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.260471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260494 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.260501 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260510 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:50:39.260522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:39.260559 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260565 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:50:39.260577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.260607 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.260633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.260639 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260648 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:39.260664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.260670 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260679 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:39.260696 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.260702 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260711 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:39.260723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260766 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:50:39.260780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260786 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.260799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260823 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.260830 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260839 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:50:39.260850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.260864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260873 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:39.260886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.260911 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:50:39.260918 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.260927 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:50:39.260939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.260953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.260967 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.260991 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.260997 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261006 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:50:39.261023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261030 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261039 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:50:39.261055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261062 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261071 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:50:39.261087 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:39.261093 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261102 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:39.261119 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261125 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261134 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:50:39.261150 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.261157 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261165 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:50:39.261182 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.261188 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261197 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:39.261213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.261220 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261229 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:50:39.261245 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.261251 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261288 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:50:39.261307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.261336 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:39.261383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.261400 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261406 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:50:39.261420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.261451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.261472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.261496 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.261510 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261516 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.261530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261554 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261561 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261570 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:50:39.261595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.261618 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:39.261630 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261656 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.261662 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261671 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:50:39.261688 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:39.261694 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261703 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:50:39.261719 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.261725 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261734 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:50:39.261745 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:39.261768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.261783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261788 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.261802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.261833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.261859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261865 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261874 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:39.261890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.261897 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261906 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:39.261917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.261947 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.261960 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.261966 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.261979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262002 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262009 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262018 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:50:39.262030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.262053 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.262065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262091 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262098 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262107 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262119 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.262147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262170 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262177 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262186 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:50:39.262203 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262209 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262219 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:50:39.262235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.262242 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262251 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:39.262267 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262280 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262291 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:50:39.262308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.262314 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262323 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:50:39.262340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262346 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262355 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:50:39.262371 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.262377 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262386 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:50:39.262402 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262409 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:39.262433 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262440 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262450 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:39.262461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.262503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.262520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:50:39.262539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262562 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262568 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262577 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:39.262595 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.262601 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262610 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:39.262627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.262633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262642 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:39.262658 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262664 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262673 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:39.262690 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.262696 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262705 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:39.262716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.262754 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.262768 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.262787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262816 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.262870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.262885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262895 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:39.262904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:50:39.262915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:39.262936 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:39.262950 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262956 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:50:39.262969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.262992 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.262999 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263008 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:50:39.263020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263042 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.263056 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263062 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.263075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:39.263105 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263114 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:50:39.263125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263148 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:39.263162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263167 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:50:39.263180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.263210 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.263231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263253 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.263267 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263284 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.263299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263326 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263333 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263342 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:50:39.263354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263377 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:39.263390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263416 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263422 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263432 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263471 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263495 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263502 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263512 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:50:39.263528 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263534 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263543 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:50:39.263560 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263566 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263575 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:50:39.263591 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263606 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:50:39.263623 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263629 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263638 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:50:39.263654 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:39.263661 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263670 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:50:39.263686 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:39.263693 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263702 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:50:39.263718 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:39.263725 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263734 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:50:39.263750 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.263757 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263766 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:50:39.263782 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263789 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263798 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:50:39.263814 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263821 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263830 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:50:39.263846 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263852 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263861 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:50:39.263877 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.263883 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263892 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:50:39.263904 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.263961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.263978 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.263984 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:50:39.263998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264022 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264029 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264038 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:50:39.264049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264072 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.264086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264092 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.264105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264128 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264134 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264143 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:50:39.264155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264178 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:39.264191 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264197 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.264210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264233 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264240 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264249 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:50:39.264284 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264291 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:39.264318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264325 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:39.264358 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264364 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264373 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:39.264385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264419 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264433 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264439 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.264452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264475 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264482 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264491 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:50:39.264503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264526 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.264539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264565 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264572 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264581 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264623 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264661 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:39.264683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:39.264715 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264730 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:50:39.264747 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.264753 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264762 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:39.264778 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:39.264810 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264816 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264825 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:50:39.264841 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:39.264848 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264857 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:50:39.264868 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.264903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.264918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264924 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:50:39.264937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264960 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.264967 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.264975 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:50:39.264992 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.264998 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265008 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:50:39.265024 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265030 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265039 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:50:39.265055 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.265062 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265070 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:50:39.265087 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265093 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265102 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:50:39.265118 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265125 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265134 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:50:39.265150 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265166 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:39.265182 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265188 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265197 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:39.265209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.265256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.265295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265303 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:39.265320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265345 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.265352 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:50:39.265374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.265398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:39.265419 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:39.265426 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:50:39.265437 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:50:39.265453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265459 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:50:39.265472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.265514 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:39.265530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.265540 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:39.265562 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:50:39.265578 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.265584 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:50:39.265594 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:50:39.265623 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:39.265631 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:50:39.265640 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:50:39.265657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.265663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.265673 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.265689 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.265695 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.265704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.265722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.265728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.265737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.265754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.265760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:39.265769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.265785 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.265792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:50:39.265801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.265817 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:39.265823 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:50:39.265833 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:50:39.265849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.265855 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.265864 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.265881 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:39.265887 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:50:39.265897 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:50:39.265913 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.265919 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:50:39.265929 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.265958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.265964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:39.265973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.265988 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:39.265994 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:50:39.266003 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:50:39.266014 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:50:39.266044 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.266071 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:39.266096 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.266121 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:39.266145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.266170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:39.266194 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.266219 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:39.266244 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.266267 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:39.266299 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:50:39.266331 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:39.266356 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:50:39.266380 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:50:39.266411 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:50:39.266437 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:39.266462 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.266487 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:39.266511 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.266535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:39.266559 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.266583 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:39.266607 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.266632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:39.266656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.266681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.266705 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.266730 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:39.266754 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.266779 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:39.266803 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.266828 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:39.266852 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.266876 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:39.266901 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.266928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.266953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.266977 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:39.267001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.267026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.267051 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.267075 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.267099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.267123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.267147 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.267172 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:39.267196 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:50:39.267220 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:39.267244 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.267268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:39.267299 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.267333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.267357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.267381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:39.267410 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.267436 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:39.267461 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.267486 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:39.267510 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.267534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:39.267559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.267582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:39.267606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.267639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:39.267665 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267681 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267705 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.267730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267762 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267785 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.267809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.267940 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.267964 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.267988 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268012 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268052 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268076 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268099 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268115 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268140 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268164 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268188 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268236 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.268259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268294 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268319 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268343 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.268366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268411 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.268436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.268484 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268508 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.268531 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.268579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.268722 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.268801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.268849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268880 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.268927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.268990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.269037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.269130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.269223 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269247 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.269271 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269298 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.269386 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:39.269440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.269519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.269632 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269655 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:39.269679 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269703 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.269727 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269750 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.269774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.269868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.269979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:39.270029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270045 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270069 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.270092 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270124 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270147 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.270171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.270265 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270296 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270320 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270344 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270368 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270383 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270411 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270435 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270450 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270474 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270498 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270522 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270546 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.270594 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270618 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270642 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270667 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:39.270690 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:39.270754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270778 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.270801 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270826 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.270849 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270873 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.270897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.270988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.271035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271052 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271067 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.271113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.271162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271193 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.271240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:39.271358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271434 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.271458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271529 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.271553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:39.271601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271620 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271652 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:39.271699 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271723 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:39.271747 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.271826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:39.271935 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.271958 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:39.271982 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272006 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:39.272030 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272054 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:39.272078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.272173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:39.272314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:39.272337 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.272390 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.272440 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.272486 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.272529 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.272573 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.272617 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.272662 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.272709 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.272754 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.272798 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.272842 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.272885 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.272929 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.272973 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.273017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.273060 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.273104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.273150 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.273194 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.273240 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.273298 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.273357 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.273402 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.273450 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.273493 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.273535 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.273581 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.273632 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.273681 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.273724 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.273769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.273821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.273865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.273910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.273955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.273997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.274041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.274131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.274176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.274220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.274262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.274314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.274357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.274403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.274450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.274495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.274540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.274584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.274628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.274672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.274717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.274761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.274809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.274857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.274900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.274944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.274987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.275030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.275075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.275118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.275165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.275208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.275252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.275318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.275364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.275414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.275459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.275502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.275545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.275589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.275633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.275676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.275718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.275763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.275806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.275848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.275893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.275937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.275979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.276023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.276067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.276111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.276156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.276201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.276249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.276303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.276346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.276389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.276438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.276481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.276526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.276571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.276620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.276663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.276707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.276759 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:39.276782 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.276838 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.276888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.276938 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.276987 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.277036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.277084 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.277132 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.277181 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.277231 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.277286 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.277345 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.277394 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.277443 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.277492 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.277540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.277589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.277646 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.277695 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.277744 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.277793 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.277842 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.277890 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.277938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.277987 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.278035 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.278091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.278140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.278189 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.278237 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.278292 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.278341 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.278397 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:39.278419 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.278468 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.278518 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.278567 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.278615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.278664 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.278713 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.278811 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.278861 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.278910 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.278959 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.279008 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.279056 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.279106 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.279155 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.279204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.279253 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.279318 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.279367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.279416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.279465 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.279514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.279564 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.279613 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.279670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.279719 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.279769 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.279818 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.279866 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.279916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.279965 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.280014 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.280069 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:39.280089 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.280135 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.280180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.280224 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.280269 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.280324 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.280368 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.280411 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.280455 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.280499 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.280543 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.280587 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.280631 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.280675 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.280719 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.280763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.280807 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.280852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.280896 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.280939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.280983 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.281028 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.281072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.281116 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.281160 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.281203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.281248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.281301 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.281349 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.281393 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.281505 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.281556 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.281607 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:39.281634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.281681 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.281727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.281772 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.281818 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.281864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:39.281910 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:39.281956 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:39.282002 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.282049 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.282095 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.282141 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.282187 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.282233 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.282286 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.282332 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.282378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.282425 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.282472 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.282518 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.282564 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.282610 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.282657 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.282703 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:39.282748 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.282794 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.282840 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.282886 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.282932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.282978 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.283024 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.283070 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.283119 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:50:39.283135 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:50:39.283162 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:50:39.283188 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:39.283212 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:39.283235 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:50:39.283252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.283265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.283281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.283289 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.283297 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.283312 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:39.283319 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:39.283326 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:39.283332 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.283339 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.283346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.283353 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.283360 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283373 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.283387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.283394 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283408 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.283414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.283421 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.283428 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.283435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:39.283441 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.283448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.283454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.283461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.283468 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.283474 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.283481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.283487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.283494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.283502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.283509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.283516 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.283523 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.283530 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:39.283537 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:39.283544 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:39.283551 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.283558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.283564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.283571 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.283578 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283584 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283591 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283598 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.283610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.283617 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.283636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.283643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.283649 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.283656 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:39.283662 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.283669 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.283675 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.283681 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.283688 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.283694 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.283701 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.283708 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.283714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.283722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.283729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.283736 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.283742 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.283748 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:39.283754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:39.283760 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:39.283766 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.283772 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.283778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.283784 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.283790 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283797 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283803 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.283814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.283820 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.283838 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.283845 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.283851 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.283857 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:39.283863 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.283869 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.283875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.283881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.283887 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.283892 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.283898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.283904 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.283910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:39.283917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.283923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:39.283929 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:39.283935 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:39.283941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:39.283947 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:39.283953 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:39.283959 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:39.283965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:39.283971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:39.283977 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:39.283982 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.283989 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.283995 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:39.284001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:39.284007 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:39.284013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.284019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:39.284025 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:39.284030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:39.284036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:39.284042 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:39.284048 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:39.284054 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:39.284060 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:39.284065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:39.284071 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:39.284077 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:39.284083 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:39.284089 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:39.284094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:39.284164 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:50:39.284172 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:39.284177 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:39.284181 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:39.284187 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:50:39.284191 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:39.284194 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:39.284203 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:50:39.284210 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:39.284239 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284245 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:39.284258 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:39.284290 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:50:39.284296 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:50:39.284300 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:50:39.284304 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:50:39.284309 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:39.284318 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284325 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284329 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284337 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284344 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:39.284349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:50:39.284367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.284375 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:39.284380 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.284401 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:39.284406 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:50:39.284410 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:50:39.284413 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:50:39.284417 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:50:39.284421 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:50:39.284425 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:39.284429 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:50:39.284435 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:39.284444 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284449 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284453 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:39.284458 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284463 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:39.284467 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:39.284487 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:39.284494 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284498 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284503 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284507 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:39.284515 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:39.284522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:39.284526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:39.284530 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:39.284536 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220277" 2019-02-23 21:50:39.284543 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:39.284546 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:39.284551 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:39.284556 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:39.284561 wsdl: in serializeType: returning: 220277 2019-02-23 21:50:39.284567 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:39.284572 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:39.284576 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:39.284580 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:39.284584 wsdl: in serializeType: returning: 220277 2019-02-23 21:50:39.284588 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220277 2019-02-23 21:50:39.284599 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220277 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:50:39.284603 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:50:39.284609 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1205"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:50:39.284620 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:50:39.284626 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220277 2019-02-23 21:50:39.284634 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:50:39.284698 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:50:39.284643 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:39.284653 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:39.284657 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:39.284661 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:39.284665 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:39.284671 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:39.284680 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:39.284688 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:39.284693 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:39.284704 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:50:39.284712 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:39.284719 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:39.292392 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:39.292419 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:39.292430 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:39.292436 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:50:39.292442 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:39.292447 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:39.292451 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:39.292455 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:39.292463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:39.292489 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:50:39.302051 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:50:39.302087 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:50:39.302098 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:39.302108 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:39.302118 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:39.302128 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:39.302141 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:39.302151 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:39.302161 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:39.302172 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:33 GMT 2019-02-23 21:50:39.302184 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:39.302193 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:50:39.302204 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:39.302220 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:50:39.302269 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:50:39.302293 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:50:39.302309 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:39.302317 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:50:39.302326 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:39.302372 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:39.302391 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:39.302407 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:39.302507 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:39.302519 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:50:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:50:39.302564 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:50:39.302578 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:50:39.302617 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:50:39.302628 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:50:39.302764 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:50:39.302933 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:50:39.302944 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:50:39.302958 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:50:39.302975 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:39.303012 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:50:39.303107 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:50:39.303139 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:39.303158 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:50:39.303170 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:50:39.303179 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:50:39.303188 nusoap_client: detail =