Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454164-00047.700.101.141B Model turbiny: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAUL
 Silnik:
JR T4454
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:13:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:13:23.503154 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:13:23.503207 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:13:23.503222 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220015" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:13:23.503238 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:13:23.503248 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:13:23.503256 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:13:23.503269 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:13:23.503278 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:13:23.503284 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:13:23.503293 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:13:23.503301 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:13:23.503313 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:13:23.503318 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:13:23.503323 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:13:23.503327 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:13:23.503331 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:13:23.503342 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:13:23.503357 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:13:23.503366 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:13:23.503372 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:13:23.503377 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:13:23.503386 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:13:23.503395 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:13:23.511260 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:13:23.511277 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:13:23.511286 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:13:23.511293 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:13:23.511298 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:13:23.511306 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:13:23.511310 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:13:23.511339 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:13:23.585473 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:13:23.585549 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:13:23.585619 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:13:23.585635 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:13:23.585647 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:13:23.585658 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:13:23.585670 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:13:23.585683 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:13:23.585698 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:13:23.585708 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:13:20 GMT 2019-08-22 20:13:23.585717 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:13:23.585727 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:13:23.585739 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:13:23.585757 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:13:23.585807 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:13:23.585839 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:13:23.593133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.593243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.593353 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:13:23.593378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.601330 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.601385 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.601406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.601536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.601655 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:13:23.601713 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.609529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.609710 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 20:13:23.609776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.609873 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.609938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.610004 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:13:23.610093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.610150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.610239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.610277 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.610390 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:13:23.617354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.617512 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:13:23.617655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.617780 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:13:23.617926 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 20:13:23.618114 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:13:23.618164 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-22 20:13:23.618195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618358 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 20:13:23.618429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.618445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:13:23.618598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:13:23.618664 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 20:13:23.618679 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:13:23.618684 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:13:23.618721 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:13:23.618764 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:13:23.618781 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:13:23.618788 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:13:23.618807 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:13:23.618812 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:13:23.619006 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:13:23.619023 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:13:23.619074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619083 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:13:23.619104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619135 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:13:23.619183 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619190 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619201 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:13:23.619217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.619262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.619279 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.619301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619329 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.619336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:13:23.619361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.619388 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:13:23.619404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:13:23.619426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619458 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619468 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:13:23.619486 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619493 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619503 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:13:23.619521 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619527 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619537 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:13:23.619550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.619595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.619612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:13:23.619642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619667 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.619674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619684 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:13:23.619698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.619729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:13:23.619745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:13:23.619766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619798 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619808 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:13:23.619826 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619833 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619842 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:13:23.619860 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.619867 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619876 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:13:23.619894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.619900 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.619923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.619963 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.619978 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.619986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.620000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.620098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.620116 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620127 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.620137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:13:23.620150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:13:23.620175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:13:23.620190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:13:23.620211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620235 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.620242 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620252 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:13:23.620270 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.620276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620286 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:13:23.620342 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.620354 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620374 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:13:23.620409 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.620422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620434 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.620448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.620489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.620505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.620526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620552 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.620559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620569 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:13:23.620588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.620614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:13:23.620629 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620636 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:13:23.620650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.620681 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620691 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:13:23.620710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.620737 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.620752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620759 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.620773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620798 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.620804 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620814 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:13:23.620828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.620852 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:13:23.620868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620874 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:13:23.620888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.620919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620929 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.620942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.620967 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.620982 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.620988 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.621007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.621040 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:13:23.621063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621088 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:13:23.621103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621110 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:13:23.621123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621149 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621156 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621166 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:13:23.621183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.621213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621242 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:13:23.621257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621263 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.621277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621301 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.621309 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621319 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:13:23.621332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621356 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:13:23.621371 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621377 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:13:23.621391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621415 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621422 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621431 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:13:23.621449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621456 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.621479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621508 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:13:23.621522 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621529 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.621543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621568 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.621580 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621591 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:13:23.621604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621629 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:13:23.621644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621650 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:13:23.621665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.621731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621757 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:13:23.621813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621820 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.621835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621860 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.621867 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621877 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:13:23.621890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.621916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:13:23.621931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:13:23.621950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.621982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.621991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.622004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622029 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.622044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622050 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.622063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622088 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.622095 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622104 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:13:23.622118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622142 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:13:23.622157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622163 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:13:23.622177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622203 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.622210 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622220 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:13:23.622233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622258 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.622273 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.622293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622319 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.622326 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:13:23.622349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622373 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:13:23.622389 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622395 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:13:23.622412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622438 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.622445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622455 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:13:23.622469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.622531 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622537 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.622551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622581 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.622589 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622600 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:13:23.622613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622638 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:13:23.622658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622668 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:13:23.622693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622736 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.622746 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622762 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:13:23.622790 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.622805 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622827 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:13:23.622849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.622896 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.622923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.622933 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.622957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623002 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.623015 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623031 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:13:23.623048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.623079 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:13:23.623096 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623102 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:13:23.623117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.623149 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.623172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.623198 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.623217 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623228 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.623254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623304 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.623316 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623329 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:13:23.623345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.623391 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.623416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623426 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:13:23.623448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623489 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:13:23.623499 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623514 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:13:23.623534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.623583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.623607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.623638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623679 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623698 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.623798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.623826 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623844 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.623861 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:13:23.623883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:13:23.623923 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:13:23.623947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.623958 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:13:23.623980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624052 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:13:23.624067 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624086 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:13:23.624109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.624156 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.624181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624193 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.624215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624255 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624266 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.624364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.624392 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.624427 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:13:23.624448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:13:23.624488 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:13:23.624512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624523 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:13:23.624546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624602 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:13:23.624614 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624631 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:13:23.624653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.624694 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.624725 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624735 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.624759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624813 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.624949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.624984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.625017 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625034 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.625051 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:13:23.625072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:13:23.625113 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:13:23.625137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:13:23.625170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.625224 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625241 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:13:23.625269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.625280 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:13:23.625324 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.625335 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625351 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:13:23.625380 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.625391 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625407 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:13:23.625436 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.625446 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625462 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:13:23.625493 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.625504 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625520 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:13:23.625549 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.625561 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.625606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.625694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.625721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625731 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.625754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.625808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:13:23.625846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.625888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:13:23.625914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625924 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:13:23.625946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.625985 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.625997 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626012 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:13:23.626040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.626050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.626093 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.626104 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626119 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:13:23.626141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.626195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.626218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.626257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626329 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.626348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:13:23.626425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.626515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:13:23.626550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626561 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:13:23.626597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626653 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.626668 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.626718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.626764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.626791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626801 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.626823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626861 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.626871 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:13:23.626942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.626966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.626982 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.627006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:13:23.627042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627082 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627096 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627112 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:13:23.627141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.627209 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627216 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627227 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:13:23.627240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.627275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.627290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627297 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.627313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627337 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627344 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:13:23.627368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.627393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.627408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627414 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.627428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627453 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.627459 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627482 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:13:23.627503 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627510 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627520 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:13:23.627537 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627544 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627554 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:13:23.627571 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.627584 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627595 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:13:23.627613 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.627620 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627630 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:13:23.627643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.627684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.627700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627711 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.627727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627753 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:13:23.627783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.627798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.627808 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.627823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627854 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627861 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.627915 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.627947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.627957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.627974 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.627981 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628013 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:13:23.628037 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.628044 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628055 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:13:23.628072 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.628083 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628100 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:13:23.628131 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.628142 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628160 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:13:23.628192 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:13:23.628204 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628221 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:13:23.628253 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628266 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628282 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.628315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.628379 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628392 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628411 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:13:23.628443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628463 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:13:23.628482 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628489 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628499 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:13:23.628512 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.628600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.628622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628647 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.628673 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628686 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:13:23.628711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628719 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628730 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:13:23.628749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.628755 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628765 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:13:23.628782 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.628789 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628799 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:13:23.628812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.628850 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.628888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628914 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.628921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628931 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:13:23.628944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.628959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.628969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.628983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629010 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629017 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629027 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.629083 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629107 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.629114 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629124 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:13:23.629141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629147 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629156 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:13:23.629173 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.629179 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629189 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:13:23.629205 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.629212 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629221 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:13:23.629238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.629244 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:13:23.629274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.629281 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:13:23.629307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.629340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629346 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629355 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:13:23.629372 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629379 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629388 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:13:23.629405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629412 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629421 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:13:23.629438 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629444 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629453 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:13:23.629466 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.629517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.629534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.629555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629617 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629627 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:13:23.629658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.629664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.629691 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.629698 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629712 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:13:23.629732 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.629739 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629749 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.629762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.629800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.629816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.629837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629886 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.629895 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:13:23.629919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.629934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.629944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.629958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.629985 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.629993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.630045 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630083 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630090 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630099 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:13:23.630117 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630123 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630133 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:13:23.630149 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630156 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:13:23.630182 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630188 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630197 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:13:23.630214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630220 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630229 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:13:23.630246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630253 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:13:23.630279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.630311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630317 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630327 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:13:23.630343 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630349 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630359 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:13:23.630376 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630382 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630391 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:13:23.630408 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630414 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630423 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:13:23.630440 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630455 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:13:23.630468 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.630522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.630538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630564 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630571 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630586 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.630644 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630670 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630677 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630687 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:13:23.630708 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630717 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630727 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:13:23.630746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.630752 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630762 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:13:23.630780 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630786 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630796 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:13:23.630813 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630820 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630829 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:13:23.630846 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630853 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630863 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:13:23.630881 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.630887 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630897 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:13:23.630915 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630921 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630931 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:13:23.630948 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630955 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630965 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:13:23.630982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.630989 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.630998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:13:23.631016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.631022 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:13:23.631049 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.631055 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631065 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:13:23.631095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.631101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.631127 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.631133 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:13:23.631155 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.631236 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631243 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:13:23.631257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631345 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.631354 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631364 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:13:23.631377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.631406 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631422 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631428 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.631442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631466 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.631473 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631482 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:13:23.631549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.631638 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:13:23.631739 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631748 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:13:23.631764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.631797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.631916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.631928 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631941 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:13:23.631962 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.631969 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.631979 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:13:23.632001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.632008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632018 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:13:23.632032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.632069 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:13:23.632085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632091 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.632107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632132 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.632139 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632149 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:13:23.632176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.632202 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:13:23.632217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.632246 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632253 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.632263 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.632293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.632307 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632333 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.632339 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632349 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:13:23.632367 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.632373 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632383 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:13:23.632400 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.632407 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632416 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:13:23.632434 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:13:23.632441 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632450 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:13:23.632467 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.632474 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632484 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:13:23.632501 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.632508 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632552 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:13:23.632579 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.632587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632598 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:13:23.632616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.632623 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632637 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:13:23.632655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.632662 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632672 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:13:23.632690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.632697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.632726 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:13:23.632776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.632795 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632801 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:13:23.632818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.632850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.632873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.632898 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.632913 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632919 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.632933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632958 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:13:23.632965 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.632974 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:13:23.632988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.633012 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:13:23.633026 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:13:23.633051 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.633059 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:13:23.633081 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:13:23.633099 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:13:23.633105 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:13:23.633115 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:13:23.633131 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.633138 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:13:23.633148 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:13:23.633161 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:13:23.633183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.633198 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633204 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.633218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633241 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.633248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.633274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633281 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633291 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:13:23.633308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633314 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633323 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:13:23.633335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.633367 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633382 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633388 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.633401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633424 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633431 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:13:23.633453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.633467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.633477 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.633490 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633515 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633522 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.633572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633605 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633625 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633635 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:13:23.633653 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633660 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:13:23.633687 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.633694 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633707 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:13:23.633728 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633735 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633745 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:13:23.633762 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.633769 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633779 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:13:23.633796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633803 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:13:23.633829 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.633836 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633846 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:13:23.633863 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633879 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:13:23.633897 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.633925 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:13:23.633952 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.633998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634017 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634024 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:13:23.634038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634063 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.634070 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634080 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:13:23.634098 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.634105 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634115 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:13:23.634132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.634139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634148 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:13:23.634166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.634172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634182 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:13:23.634199 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.634206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634216 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:13:23.634229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634269 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.634284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.634306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634379 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.634405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.634421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634448 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.634462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:13:23.634475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:13:23.634501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:13:23.634517 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634523 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:13:23.634539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634564 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.634571 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634587 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:13:23.634600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634626 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.634641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634648 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.634661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634686 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:13:23.634693 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634705 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:13:23.634721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634746 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:13:23.634761 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:13:23.634782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.634813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.634836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634861 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.634875 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634882 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.634896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634920 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.634927 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634937 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:13:23.634951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.634966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.634976 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:13:23.634990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635017 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635024 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635034 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.635089 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635114 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635121 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635130 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:13:23.635147 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635154 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635163 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:13:23.635180 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635186 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635195 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:13:23.635211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635217 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635227 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:13:23.635243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635250 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635259 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:13:23.635276 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:13:23.635282 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635292 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:13:23.635309 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:13:23.635315 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635325 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:13:23.635341 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:13:23.635348 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635357 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:13:23.635374 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.635381 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635390 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:13:23.635407 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635413 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635422 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:13:23.635439 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635446 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635456 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:13:23.635472 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635479 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635488 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:13:23.635504 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635511 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635520 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:13:23.635533 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.635596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.635629 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635636 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:13:23.635652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635677 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.635684 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635694 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:13:23.635713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.635740 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.635756 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635762 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.635812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.635989 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.635998 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636025 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:13:23.636056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.636083 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:13:23.636100 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636106 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.636121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636146 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636153 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636163 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:13:23.636181 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.636188 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636197 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:13:23.636215 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.636221 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636231 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:13:23.636258 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636265 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:13:23.636288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.636324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636339 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636346 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.636360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636385 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636392 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:13:23.636415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.636440 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.636453 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636481 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636488 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636498 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.636541 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.636578 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:13:23.636608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.636615 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:13:23.636642 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636648 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636658 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:13:23.636675 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.636682 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636691 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:13:23.636713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:13:23.636750 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636757 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636767 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:13:23.636785 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:13:23.636791 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636801 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:13:23.636814 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.636853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.636869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636876 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:13:23.636890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636914 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.636921 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636931 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:13:23.636948 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636955 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636964 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:13:23.636981 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.636988 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.636997 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:13:23.637015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.637021 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637031 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:13:23.637048 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.637055 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637064 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:13:23.637094 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.637101 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637110 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:13:23.637127 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.637133 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637142 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:13:23.637158 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.637165 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637174 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:13:23.637186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.637235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.637249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:13:23.637269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.637300 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:13:23.637323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.637347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:13:23.637363 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:13:23.637369 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:13:23.637379 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:13:23.637394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637400 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:13:23.637413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.637455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:13:23.637471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.637481 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:13:23.637491 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:13:23.637507 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.637514 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:13:23.637523 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:13:23.637539 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:13:23.637545 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:13:23.637555 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:13:23.637571 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.637583 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.637593 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.637624 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.637631 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.637641 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.637658 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.637665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.637675 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.637692 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.637699 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:13:23.637714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.637733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.637740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:13:23.637750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.637767 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:13:23.637773 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:13:23.637783 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:13:23.637800 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.637807 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.637816 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.637833 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:13:23.637840 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:13:23.637849 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:13:23.637866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.637873 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:13:23.637883 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.637900 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.637907 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:13:23.637916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.637932 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:13:23.637939 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:13:23.637949 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:13:23.637963 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:13:23.638000 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.638042 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:13:23.638068 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.638094 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:13:23.638120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.638146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:13:23.638172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.638199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:13:23.638225 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.638251 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:13:23.638276 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.638302 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:13:23.638327 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:13:23.638353 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:13:23.638379 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:13:23.638404 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:13:23.638443 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:13:23.638470 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:13:23.638497 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.638523 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:13:23.638551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.638584 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:13:23.638613 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.638693 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:13:23.638726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.638759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:13:23.638786 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.638813 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.638841 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.638912 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:13:23.638939 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.638966 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:13:23.638993 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.639033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:13:23.639059 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.639084 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:13:23.639110 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.639135 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:13:23.639161 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.639188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.639213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.639239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:13:23.639266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.639293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.639319 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.639344 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.639370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.639395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.639421 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.639446 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:13:23.639472 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:13:23.639497 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:13:23.639547 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.639579 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:13:23.639619 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.639647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.639674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.639702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:13:23.639734 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.639760 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:13:23.639787 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.639813 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:13:23.639840 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.639869 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:13:23.639896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.639924 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:13:23.639951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.639977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:13:23.640017 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640035 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640060 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.640086 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640102 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640119 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640144 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.640170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.640270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.640369 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640394 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640419 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640444 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640470 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640486 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640512 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640537 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640554 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640585 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640624 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640651 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640678 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640708 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.640738 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640790 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640817 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.640843 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640887 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.640913 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.640966 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.640992 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.641031 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641057 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.641082 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641109 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.641135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.641313 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.641400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.641453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.641540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.641690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641777 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.641803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641838 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.641910 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641936 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.641962 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641979 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.641996 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642025 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642051 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.642076 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:13:23.642126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642158 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.642233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.642387 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642413 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:13:23.642441 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642473 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.642499 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642526 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.642552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.642665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:13:23.642841 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642858 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642884 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.642910 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642944 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.642970 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.643035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.643155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.643255 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643281 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643307 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643332 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643357 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643374 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643425 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643442 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643467 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643492 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643517 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643542 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643567 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.643598 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643638 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643664 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643690 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:13:23.643724 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643742 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643768 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:13:23.643794 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643821 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.643848 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643876 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.643902 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643928 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.643954 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.643981 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.644008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.644171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.644254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644280 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.644306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.644389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:13:23.644506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.644624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.644735 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644762 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:13:23.644788 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644805 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644823 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644839 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:13:23.644892 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644931 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:13:23.644958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.644992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.645045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:13:23.645165 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645193 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:13:23.645219 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645246 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:13:23.645272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645298 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:13:23.645324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.645427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:13:23.645570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:13:23.645606 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.645665 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.645716 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.645765 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.645816 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.645863 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.645911 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.645960 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.646009 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.646071 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.646116 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.646163 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.646211 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.646258 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.646306 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.646353 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.646400 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.646448 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.646494 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.646540 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.646593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.646703 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.646753 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.646810 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.646863 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.646910 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.646958 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.647005 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.647053 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.647102 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.647151 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.647202 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.647250 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.647300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.647369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.647416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.647463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.647551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.647608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.647656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.647704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.647753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.647803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.647853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.647928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.647979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.648032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.648083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.648152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.648224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.648275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.648326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.648376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.648426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.648475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.648525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.648579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.648634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.648687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.648734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.648782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.648830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.648877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.648927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.648975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.649085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.649137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.649290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.649350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.649399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.649455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.649506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.649555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.649616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.649666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.649715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.649763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.649812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.649860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.649908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.649970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.650016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.650063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.650110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.650157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.650206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.650252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.650298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.650346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.650394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.650442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.650493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.650543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.650594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.650655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.650702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.650750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.650800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.650849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.650901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.650949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.651011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.651115 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:13:23.651143 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.651207 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.651263 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.651351 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.651407 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.651463 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.651516 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.651568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.651642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.651697 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.651752 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.651807 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.651862 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.651917 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.651985 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.652037 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.652089 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.652148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.652202 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.652255 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.652307 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.652359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.652412 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.652464 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.652516 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.652568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.652647 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.652702 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.652757 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.652812 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.652866 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.652920 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.652988 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.653041 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.653101 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:13:23.653153 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.653210 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.653265 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.653319 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.653373 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.653429 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.653483 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.653538 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.653599 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.653654 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.653743 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.653804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.653860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.653915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.653972 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.654027 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.654081 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.654136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.654190 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.654246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.654301 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.654356 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.654411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.654465 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.654519 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.654579 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.654636 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.654691 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.654745 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.654800 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.654854 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.654909 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.654963 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.655066 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.655128 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:13:23.655151 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.655201 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.655250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.655299 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.655349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.655398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.655446 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.655528 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.655601 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.655653 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.655701 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.655750 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.655799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.655848 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.655898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.655948 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.655997 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.656048 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.656097 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.656146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.656195 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.656244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.656293 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.656342 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.656390 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.656440 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.656490 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.656539 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.656594 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.656644 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.656693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.656742 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.656791 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.656841 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.656897 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:13:23.656920 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.656973 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.657025 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.657076 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.657127 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.657206 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.657260 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:13:23.657311 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:13:23.657368 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:13:23.657467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.657647 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.657754 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.657810 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.657862 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.657914 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.657965 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.658366 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.658421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.658473 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.658525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.658582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.658635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.658688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.658747 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.658799 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.658850 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:13:23.658905 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.658995 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.659091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.659189 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.659283 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.659375 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.659467 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.659559 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.659665 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:13:23.659695 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:13:23.659741 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:13:23.659772 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:13:23.659809 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:13:23.659858 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:13:23.659887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.659913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.659929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.659942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.659958 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.659972 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.659986 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:13:23.659998 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:13:23.660012 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:13:23.660026 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.660041 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.660055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.660069 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.660083 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660098 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.660113 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.660127 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.660142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.660156 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.660171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.660214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.660229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.660244 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.660257 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:13:23.660271 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.660286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.660300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.660323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.660338 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.660352 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.660366 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.660381 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.660396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.660414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.660428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.660458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.660474 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.660488 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.660501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:13:23.660515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:13:23.660529 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:13:23.660542 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.660556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.660571 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.660593 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.660608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660621 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.660636 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.660650 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.660664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.660678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.660691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.660718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.660732 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.660746 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.660759 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.660773 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:13:23.660787 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.660801 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.660816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.660830 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.660844 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.660857 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.660870 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.660884 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.660899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.660915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.660928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.660941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.660953 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.660966 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.660979 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:13:23.660991 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:13:23.661004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:13:23.661016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.661028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.661041 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.661053 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.661066 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.661098 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.661111 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.661124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.661139 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.661151 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661193 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661210 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.661223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.661235 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.661248 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.661260 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:13:23.661274 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.661287 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.661300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.661313 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.661326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.661339 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.661352 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.661364 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.661378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:13:23.661393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.661406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:13:23.661419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:13:23.661432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:13:23.661445 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:13:23.661457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:13:23.661470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:13:23.661484 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:13:23.661496 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:13:23.661508 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:13:23.661521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:13:23.661533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:13:23.661546 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661559 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.661572 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:13:23.661593 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:13:23.661605 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:13:23.661619 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:13:23.661631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:13:23.661656 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:13:23.661669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:13:23.661682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:13:23.661694 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:13:23.661706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:13:23.661719 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:13:23.661732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:13:23.661744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:13:23.661758 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:13:23.661770 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:13:23.661788 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:13:23.661802 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:13:23.661814 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:13:23.662132 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:13:23.662148 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:13:23.662157 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:13:23.662165 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:13:23.662177 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:13:23.662185 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:13:23.662193 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:13:23.662209 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:13:23.662222 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:13:23.662278 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662290 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:13:23.662312 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:13:23.662348 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:13:23.662360 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:13:23.662368 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:13:23.662376 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:13:23.662385 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:13:23.662403 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662414 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662423 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662441 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:13:23.662465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:13:23.662505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.662520 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:13:23.662529 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.662569 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:13:23.662585 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:13:23.662593 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:13:23.662601 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:13:23.662608 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:13:23.662616 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:13:23.662624 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:13:23.662633 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:13:23.662643 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220015" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:13:23.662661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662672 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662679 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:13:23.662691 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662702 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:13:23.662711 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:13:23.662751 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:13:23.662762 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662771 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662781 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662789 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:13:23.662804 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:13:23.662818 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:13:23.662827 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:13:23.662835 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:13:23.662846 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220015" 2019-08-22 20:13:23.662859 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:13:23.662867 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:13:23.662876 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:13:23.662887 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:13:23.662896 wsdl: in serializeType: returning: 220015 2019-08-22 20:13:23.662960 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:13:23.662975 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:13:23.662983 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:13:23.662991 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:13:23.663000 wsdl: in serializeType: returning: 220015 2019-08-22 20:13:23.663009 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220015 2019-08-22 20:13:23.663046 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220015 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:13:23.663055 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:13:23.663067 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2128"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:13:23.663091 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:13:23.663101 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220015 2019-08-22 20:13:23.663117 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:13:23.663241 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:13:23.663136 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:13:23.663154 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:13:23.663164 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:13:23.663172 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:13:23.663179 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:13:23.663192 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:13:23.663208 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:13:23.663220 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:13:23.663231 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:13:23.663253 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:13:23.663268 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:13:23.663281 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:13:23.670967 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:13:23.670999 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:13:23.671017 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:13:23.671025 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:13:23.671034 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:13:23.671042 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:13:23.671049 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:13:23.671056 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:13:23.671063 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:13:23.671104 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:13:23.680397 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:13:23.680440 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:13:23.680451 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:13:23.680461 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:13:23.680472 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:13:23.680482 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:13:23.680493 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:13:23.680504 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:13:23.680515 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:13:23.680525 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:13:20 GMT 2019-08-22 20:13:23.680537 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:13:23.680548 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:13:23.680558 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:13:23.680573 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:13:23.680617 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:13:23.680643 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:13:23.680659 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:13:23.680667 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:13:23.680676 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:13:23.680738 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:13:23.680756 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:13:23.680767 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:13:23.680805 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:13:23.680816 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:13:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:13:23.680864 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:13:23.680880 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:13:23.680912 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:13:23.680922 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:13:23.681077 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:13:23.681247 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:13:23.681258 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:13:23.681272 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:13:23.681289 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:13:23.681326 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:13:23.681424 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:13:23.681462 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:13:23.681485 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:13:23.681498 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:13:23.681507 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:13:23.681515 nusoap_client: detail =