Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.45Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454061-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1873
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:03:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:03:23.985748 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:03:23.985818 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:03:23.985844 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:03:23.985873 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:03:23.985891 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:03:23.985906 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:03:23.985928 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:03:23.985944 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:03:23.985963 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:03:23.985980 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:03:23.985996 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:03:23.986018 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:03:23.986030 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:03:23.986039 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:03:23.986047 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:03:23.986054 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:03:23.986074 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:03:23.986098 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:03:23.986113 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:03:23.986124 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:03:23.986135 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:03:23.986149 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:03:23.986164 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:03:23.994237 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:03:23.994268 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:03:23.994288 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:03:23.994299 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:03:23.994308 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:03:23.994315 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:03:23.994323 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:03:23.994384 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:03:24.010831 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:03:24.010871 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:03:24.010878 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:03:24.010884 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:03:24.010890 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:03:24.010896 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:03:24.010902 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:03:24.010908 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:03:24.010914 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:03:24.010920 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:03:06 GMT 2019-02-19 20:03:24.010925 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:03:24.010931 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:03:24.010938 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:03:24.010951 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:03:24.010987 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:03:24.018208 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:03:24.018637 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:03:24.025522 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 20:03:24.025695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.025726 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.026202 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.026548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.032844 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.033065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.033085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.033436 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:03:24.033981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.034110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.034144 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.034688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.034785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.035045 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.035063 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.040485 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.040539 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.040970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.040988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.041332 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.041374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.041869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.041994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.042260 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.042289 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.042844 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:03:24.043300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:03:24.043334 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.043915 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:03:24.044483 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.044509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.044938 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 20:03:24.047950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:03:24.048133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:03:24.048259 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:03:24.048273 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:03:24.048279 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:03:24.048321 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:03:24.048376 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:03:24.048396 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:03:24.048404 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:03:24.048426 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:03:24.048432 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:03:24.048623 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:03:24.048642 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:03:24.048698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048708 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:03:24.048730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048764 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.048774 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048790 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:03:24.048812 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.048820 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048834 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:03:24.048849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.048894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.048910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.048932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048961 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.048969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.048980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:03:24.048993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.049021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:03:24.049037 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:03:24.049058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049084 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049092 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049102 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:03:24.049121 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049128 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049141 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:03:24.049160 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049167 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049177 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:03:24.049191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.049226 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.049243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:03:24.049264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049289 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.049297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:03:24.049320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.049354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:03:24.049370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:03:24.049391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049417 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049435 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:03:24.049461 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049468 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049479 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:03:24.049498 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049505 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049515 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:03:24.049533 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.049540 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.049563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.049602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.049618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.049640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.049736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.049753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049765 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:03:24.049775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:03:24.049787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:03:24.049812 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:03:24.049828 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049834 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:03:24.049849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.049881 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049891 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:03:24.049903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.049929 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.049944 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049951 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.049965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.049991 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.049999 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050009 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:03:24.050022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050047 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:03:24.050062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050069 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:03:24.050089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.050146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050171 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.050186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050193 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.050206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.050240 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050250 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:03:24.050263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050288 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:03:24.050304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050310 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:03:24.050324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050355 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050363 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050374 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:03:24.050393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.050423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050459 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:03:24.050475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050481 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.050497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050523 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.050530 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050540 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:03:24.050553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050579 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:03:24.050594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050600 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:03:24.050614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050647 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050655 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050665 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:03:24.050685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.050715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050744 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:03:24.050759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050766 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.050780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050806 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.050813 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050823 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:03:24.050836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050861 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:03:24.050876 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050882 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:03:24.050896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.050928 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.050952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.050977 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:03:24.050992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.050998 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.051012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051038 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051045 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:03:24.051068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:03:24.051108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051115 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:03:24.051129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.051161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.051184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.051224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051230 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.051244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051269 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.051276 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051286 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:03:24.051299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051324 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:03:24.051346 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051352 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:03:24.051367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051392 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051399 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051409 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:03:24.051422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051447 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.051469 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051475 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.051490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051523 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051533 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:03:24.051546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:03:24.051587 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051593 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:03:24.051607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051632 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051639 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051649 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:03:24.051662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.051702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051709 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.051723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051748 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051755 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:03:24.051778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:03:24.051819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051825 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:03:24.051839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051864 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.051871 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051881 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:03:24.051899 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.051906 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051916 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:03:24.051929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.051958 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.051974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.051980 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.051994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052020 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.052028 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052038 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:03:24.052051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.052076 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:03:24.052091 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052098 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:03:24.052112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.052144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.052167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.052192 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.052207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052214 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.052228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052253 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.052260 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:03:24.052283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.052308 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.052323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052329 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:03:24.052343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052369 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:03:24.052376 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052386 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:03:24.052399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.052424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.052439 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052445 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.052465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052496 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.052559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.052576 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052587 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:03:24.052597 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:03:24.052609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:03:24.052634 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:03:24.052649 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052656 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:03:24.052670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052697 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:03:24.052705 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052715 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:03:24.052728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.052754 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.052769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052776 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.052790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052820 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.052880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.052897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:03:24.052917 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:03:24.052930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:03:24.052954 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:03:24.052969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.052976 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:03:24.052990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053015 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053023 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:03:24.053052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053059 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:03:24.053088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053095 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053105 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:03:24.053123 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.053131 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053141 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:03:24.053159 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.053167 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053176 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:03:24.053195 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.053201 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053212 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:03:24.053230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.053237 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053247 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.053260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.053327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.053349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053375 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053382 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:03:24.053405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:03:24.053447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:03:24.053473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053499 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053507 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053517 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:03:24.053535 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053543 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053553 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.053571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053588 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:03:24.053601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.053649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.053670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053704 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:03:24.053727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:03:24.053768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053774 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:03:24.053789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.053845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.053885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053891 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.053905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053931 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.053938 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:03:24.053961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.053977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.053987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.054002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054008 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:03:24.054022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054048 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054055 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054065 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:03:24.054083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.054119 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054126 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054136 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:03:24.054149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.054182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.054197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.054218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054252 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:03:24.054276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.054300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.054316 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.054337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054362 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.054370 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054380 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:03:24.054399 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054406 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054416 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:03:24.054434 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054440 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054455 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:03:24.054475 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.054482 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054493 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:03:24.054511 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.054518 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054528 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:03:24.054541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.054584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.054599 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.054620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054646 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054654 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:03:24.054677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.054692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.054702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.054717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054748 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054756 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054766 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.054811 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.054844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.054873 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.054880 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054891 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:03:24.054909 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.054916 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054926 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:03:24.054944 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.054951 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054961 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:03:24.054978 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.054986 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.054995 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:03:24.055013 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:03:24.055021 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055031 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:03:24.055049 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055056 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055065 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.055084 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.055119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055136 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:03:24.055154 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055161 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055171 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:03:24.055184 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.055255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055261 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.055277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055303 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.055310 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055320 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:03:24.055338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055345 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055355 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:03:24.055373 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055381 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055390 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:03:24.055409 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.055416 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055426 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:03:24.055439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.055483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.055520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055546 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055553 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:03:24.055577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.055592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.055602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.055616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055644 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.055706 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055732 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.055739 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055749 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:03:24.055767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055774 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055785 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:03:24.055804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.055810 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055820 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:03:24.055838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.055845 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055855 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:03:24.055874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.055881 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055891 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:03:24.055909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.055916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:03:24.055943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055960 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.055978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.055985 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.055994 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:03:24.056012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.056029 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:03:24.056047 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.056065 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:03:24.056082 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056089 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.056099 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:03:24.056112 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.056168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.056187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.056211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056238 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056245 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056255 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:03:24.056273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.056280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056290 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.056308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056315 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056325 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:03:24.056343 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.056350 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056361 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.056374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.056411 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056433 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.056449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056481 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056488 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:03:24.056511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.056527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.056537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.056551 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.056641 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056668 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.056675 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056685 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:03:24.056703 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056710 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056720 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:03:24.056742 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.056750 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:03:24.056779 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.056786 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056795 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:03:24.056814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.056821 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:03:24.056849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.056856 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056866 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:03:24.056884 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.056918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056927 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056937 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:03:24.056955 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.056962 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.056972 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:03:24.056990 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.056997 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.057007 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:03:24.057025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057032 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.057042 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:03:24.057060 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057067 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.057077 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:03:24.057090 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.057151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.057166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057195 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057203 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057213 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057226 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.057257 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057284 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.057291 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057301 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:03:24.057319 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.057326 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057336 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:03:24.057354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.057361 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057371 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:03:24.057389 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057396 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057406 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:03:24.057424 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057431 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057441 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:03:24.057464 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057471 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057482 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:03:24.057500 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057507 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057517 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:03:24.057535 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057542 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057552 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:03:24.057570 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057577 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057587 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:03:24.057605 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057612 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:03:24.057640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057646 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:03:24.057674 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.057681 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057691 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:03:24.057709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.057716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.057744 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.057751 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057762 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:03:24.057775 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.057861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.057868 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:03:24.057886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.057912 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.057919 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.057929 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:03:24.057942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.057957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.057968 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.057983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.057989 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.058003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058029 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.058036 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058047 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:03:24.058060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.058085 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:03:24.058100 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058107 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:03:24.058121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.058154 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058164 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.058183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058189 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058199 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:03:24.058217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058224 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:03:24.058252 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.058259 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058268 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:03:24.058281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.058320 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:03:24.058336 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058342 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.058357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058383 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.058390 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058400 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:03:24.058413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.058428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.058438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:03:24.058457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.058487 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058495 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.058505 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.058534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.058548 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058576 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.058583 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058594 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:03:24.058612 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058619 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058629 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:03:24.058647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058655 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058665 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:03:24.058683 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:03:24.058690 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058701 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:03:24.058719 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058726 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058736 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:03:24.058754 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.058761 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058771 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:03:24.058789 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.058796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:03:24.058824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.058831 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058841 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:03:24.058859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.058866 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058876 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:03:24.058895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.058902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.058925 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:03:24.058977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.058994 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059001 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:03:24.059016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.059049 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.059072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.059113 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059119 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.059134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059160 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059167 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059177 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:03:24.059190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059215 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:03:24.059229 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059256 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.059263 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059273 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:03:24.059291 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:03:24.059298 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059308 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:03:24.059326 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.059333 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059343 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:03:24.059356 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:03:24.059381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059403 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.059417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.059456 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.059486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.059493 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059503 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:03:24.059521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.059528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059538 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:03:24.059551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059585 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059601 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059607 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.059621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059647 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059664 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:03:24.059678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.059694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.059717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059752 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059763 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.059806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059833 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.059840 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059850 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:03:24.059869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.059876 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:03:24.059904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.059911 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059921 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:03:24.059940 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.059947 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059957 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:03:24.059975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.059982 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.059992 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:03:24.060009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060016 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.060026 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:03:24.060044 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.060051 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.060061 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:03:24.060079 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060086 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.060096 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:03:24.060113 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.060132 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:03:24.060145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.060193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.060211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060217 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:03:24.060232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060257 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060265 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060274 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:03:24.060294 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.060300 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060310 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:03:24.060329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.060336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060346 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:03:24.060363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060370 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:03:24.060398 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.060405 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060415 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:03:24.060428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.060478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.060495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060501 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.060517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060548 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060587 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.060609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.060626 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060637 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:03:24.060647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:03:24.060659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:03:24.060683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:03:24.060698 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060704 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:03:24.060720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060746 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.060754 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:03:24.060777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.060802 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.060817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060824 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.060838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060863 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:03:24.060870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:03:24.060893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.060918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:03:24.060933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:03:24.060954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.060987 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.060997 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.061010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.061035 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.061050 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061056 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.061070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061096 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061104 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061114 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:03:24.061127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.061152 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:03:24.061165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061193 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061201 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061211 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.061254 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061281 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061289 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061300 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:03:24.061318 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061325 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061335 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:03:24.061353 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061360 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061370 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:03:24.061388 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061395 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061405 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:03:24.061423 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061430 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061440 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:03:24.061463 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:03:24.061471 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061481 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:03:24.061500 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:03:24.061507 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061517 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:03:24.061534 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:03:24.061541 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061551 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:03:24.061570 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.061577 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061587 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:03:24.061604 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061611 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061621 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:03:24.061639 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061647 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061657 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:03:24.061675 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061682 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061692 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:03:24.061710 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061717 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061727 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:03:24.061740 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.061804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.061824 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061830 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:03:24.061847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061873 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.061880 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:03:24.061903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.061929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.061944 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061950 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.061965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.061990 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.061998 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062008 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:03:24.062021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.062046 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:03:24.062061 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.062082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062107 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062114 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062124 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:03:24.062143 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062150 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062160 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:03:24.062178 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062195 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:03:24.062213 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062220 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062230 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:03:24.062243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.062281 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062297 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.062318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062344 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062351 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062362 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:03:24.062375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.062400 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.062414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062443 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062455 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062466 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.062512 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:03:24.062574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:03:24.062609 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062616 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062626 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:03:24.062644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.062651 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062661 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:03:24.062679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:03:24.062714 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062721 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062730 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:03:24.062748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:03:24.062755 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062765 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:03:24.062778 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.062817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.062834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062841 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:03:24.062855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062881 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062888 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062898 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:03:24.062917 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062924 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062934 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:03:24.062952 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.062959 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.062969 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:03:24.062987 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.062994 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063004 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:03:24.063022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.063029 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063039 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:03:24.063057 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.063064 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063074 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:03:24.063092 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.063099 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063109 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:03:24.063127 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.063135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063145 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:03:24.063157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.063211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.063227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063234 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:03:24.063249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063275 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.063282 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:03:24.063305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.063330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:03:24.063347 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:03:24.063354 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:03:24.063367 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:03:24.063383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063390 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:03:24.063404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063428 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.063448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:03:24.063471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.063482 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:03:24.063492 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:03:24.063510 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.063517 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:03:24.063528 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:03:24.063545 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:03:24.063562 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:03:24.063573 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:03:24.063591 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.063598 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.063609 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.063627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.063634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.063644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.063661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.063668 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.063678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.063696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.063703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:03:24.063713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.063730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.063736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:03:24.063746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.063764 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:03:24.063770 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:03:24.063780 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:03:24.063797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.063804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.063814 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.063831 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:03:24.063838 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:03:24.063848 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:03:24.063865 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.063872 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:03:24.063882 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.063899 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.063906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:03:24.063916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.063932 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:03:24.063939 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:03:24.063949 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:03:24.063965 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:03:24.064005 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.064035 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:03:24.064062 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.064090 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:03:24.064116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.064143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:03:24.064171 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.064198 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:03:24.064225 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.064252 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:03:24.064278 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:03:24.064305 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:03:24.064331 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:03:24.064358 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:03:24.064387 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:03:24.064413 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:03:24.064440 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.064473 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:03:24.064500 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.064583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:03:24.064609 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.064636 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:03:24.064662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.064689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:03:24.064716 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.064742 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.064768 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.064795 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:03:24.064822 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.064860 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:03:24.064906 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.064955 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:03:24.065003 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.065051 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:03:24.065101 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.065154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.065203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.065251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:03:24.065299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.065348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.065396 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.065444 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.065503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.065553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.065604 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.065657 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:03:24.065711 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:03:24.065766 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:03:24.065818 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.065848 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:03:24.065875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.065902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.065928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.065956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:03:24.065982 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.066008 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:03:24.066036 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.066063 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:03:24.066089 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.066116 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:03:24.066143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.066171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:03:24.066198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.066226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:03:24.066256 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066275 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066302 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.066331 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066351 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066368 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.066421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.066534 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066560 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066587 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066614 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066657 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066685 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066711 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066729 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066756 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066783 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066810 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066837 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066863 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.066889 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066915 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066941 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.066967 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.066993 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.067063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.067116 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067143 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.067169 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067195 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.067221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.067386 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067420 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.067479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.067533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.067620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.067742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067759 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.067846 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067864 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.067951 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.067977 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.068003 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068022 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068039 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068056 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068085 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.068111 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068137 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:03:24.068164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.068249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.068378 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068404 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:03:24.068431 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068463 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.068490 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.068542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.068647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:03:24.068825 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068869 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.068895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068955 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.068981 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.068999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.069118 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069146 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069172 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069198 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069224 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069241 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069268 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069294 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069311 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069342 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069369 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069396 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069424 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069455 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.069483 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069509 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069536 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069562 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:03:24.069588 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:03:24.069659 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.069712 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.069765 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069792 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.069818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.069973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.069991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.070060 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.070115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.070202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:03:24.070323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070346 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070381 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.070434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070492 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.070544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070570 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:03:24.070596 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070614 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070650 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:03:24.070702 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070729 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:03:24.070755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.070845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:03:24.070966 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.070993 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:03:24.071019 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071045 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:03:24.071072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071098 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:03:24.071125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071159 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.071230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:03:24.071384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:03:24.071413 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.071483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.071536 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.071586 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.071634 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.071684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.071733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.071782 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.071837 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.071895 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.071945 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.071993 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.072041 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.072091 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.072140 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.072188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.072236 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.072285 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.072344 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.072395 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.072446 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.072509 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.072566 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.072614 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.072662 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.072710 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.072757 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.072807 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.072862 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.072917 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.072965 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.073015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.073072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.073121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.073239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.073289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.073343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.073394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.073444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.073500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.073550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.073598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.073647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.073695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.073743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.073793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.073841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.073890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.073938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.073987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.074037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.074086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.074135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.074188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.074241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.074289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.074343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.074391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.074439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.074494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.074544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.074597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.074644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.074693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.074751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.074801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.074850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.074899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.074947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.074995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.075043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.075091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.075139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.075187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.075237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.075284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.075337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.075388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.075437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.075490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.075539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.075588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.075638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.075688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.075737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.075790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.075843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.075890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.075937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.075985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.076032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.076082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.076133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.076188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.076236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.076285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.076355 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:03:24.076386 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.076448 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.076510 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.076564 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.076619 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.076672 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.076726 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.076779 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.076832 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.076885 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.076938 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.076992 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.077046 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.077099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.077153 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.077205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.077259 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.077312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.077373 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.077429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.077488 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.077542 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.077595 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.077649 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.077702 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.077756 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.077817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.077872 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.077925 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.077978 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.078030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.078084 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.078146 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:03:24.078171 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.078226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.078280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.078400 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.078461 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.078515 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.078569 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.078623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.078677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.078731 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.078785 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.078839 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.078892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.078947 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.079001 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.079054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.079108 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.079164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.079219 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.079272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.079327 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.079387 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.079441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.079501 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.079555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.079610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.079664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.079718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.079772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.079827 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.079881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.079935 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.079996 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:03:24.080019 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.080070 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.080118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.080166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.080216 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.080264 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.080312 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.080367 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.080416 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.080470 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.080519 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.080568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.080617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.080666 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.080714 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.080762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.080810 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.080860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.080909 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.080957 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.081005 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.081054 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.081105 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.081153 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.081201 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.081249 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.081297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.081352 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.081401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.081453 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.081504 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.081554 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.081611 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:03:24.081634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.081685 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.081736 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.081786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.081837 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.081887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:03:24.081937 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:03:24.081987 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:03:24.082039 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.082089 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.082140 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.082190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.082241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.082290 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.082347 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.082397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.082447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.082506 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.082557 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.082607 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.082657 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.082707 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.082757 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.082807 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:03:24.082858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.082909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.082961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.083011 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.083060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.083111 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.083161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.083212 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.083266 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:03:24.083285 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:03:24.083316 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:03:24.083351 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:03:24.083380 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:03:24.083407 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:03:24.083431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.083456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.083468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.083479 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.083490 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.083500 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:03:24.083577 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:03:24.083587 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:03:24.083597 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.083607 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.083617 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.083626 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.083636 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083645 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.083655 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.083664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.083674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.083683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.083711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.083720 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.083729 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.083739 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:03:24.083748 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.083758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.083766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.083777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.083787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.083796 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.083805 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.083814 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.083824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.083835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.083844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.083853 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.083862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.083870 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:03:24.083879 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:03:24.083888 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:03:24.083897 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.083905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.083913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.083921 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.083929 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083938 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.083946 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.083954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.083962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.083970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.083986 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.083994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.084002 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.084010 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.084017 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:03:24.084025 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.084033 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.084041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.084049 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.084056 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.084064 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.084071 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.084080 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.084088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.084098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.084108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.084117 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.084125 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.084133 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:03:24.084142 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:03:24.084150 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:03:24.084158 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.084165 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.084173 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.084180 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.084188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084195 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.084204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.084211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.084219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.084225 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084240 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.084248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.084255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.084262 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.084270 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:03:24.084278 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.084285 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.084293 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.084300 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.084308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.084315 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.084322 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.084329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.084336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:03:24.084346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.084355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:03:24.084363 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:03:24.084371 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:03:24.084379 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:03:24.084386 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:03:24.084394 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:03:24.084402 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:03:24.084410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:03:24.084417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:03:24.084424 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:03:24.084433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.084742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:03:24.084753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:03:24.084762 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:03:24.084769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084778 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:03:24.084785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:03:24.084793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:03:24.084801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:03:24.084809 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:03:24.084815 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:03:24.084822 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:03:24.084829 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:03:24.084836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:03:24.084844 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:03:24.084851 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:03:24.084858 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:03:24.084866 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:03:24.084873 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:03:24.085107 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:03:24.085119 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:03:24.085124 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:03:24.085129 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:03:24.085136 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:03:24.085141 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:03:24.085145 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:03:24.085156 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:03:24.085166 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:03:24.085214 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085226 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:03:24.085241 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:03:24.085263 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:03:24.085270 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:03:24.085275 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:03:24.085280 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:03:24.085286 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:03:24.085298 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085306 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085311 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085334 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:03:24.085339 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:03:24.085364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.085374 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:03:24.085380 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.085405 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:03:24.085411 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:03:24.085416 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:03:24.085419 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:03:24.085424 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:03:24.085428 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:03:24.085432 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:03:24.085437 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:03:24.085444 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:03:24.085460 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085467 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085472 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:03:24.085478 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085484 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:03:24.085488 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:03:24.085515 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:03:24.085522 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085527 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085533 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085538 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:03:24.085551 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:03:24.085559 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:03:24.085563 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:03:24.085568 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:03:24.085575 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167809" 2019-02-19 20:03:24.085582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:03:24.085586 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:03:24.085591 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:03:24.085598 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:03:24.085603 wsdl: in serializeType: returning: 167809 2019-02-19 20:03:24.085609 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:03:24.085616 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:03:24.085620 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:03:24.085624 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:03:24.085629 wsdl: in serializeType: returning: 167809 2019-02-19 20:03:24.085634 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167809 2019-02-19 20:03:24.085653 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167809 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:03:24.085658 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:03:24.085664 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1168"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:03:24.085679 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:03:24.085685 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167809 2019-02-19 20:03:24.085696 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:03:24.085775 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:03:24.085710 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:03:24.085722 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:03:24.085727 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:03:24.085732 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:03:24.085737 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:03:24.085744 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:03:24.085754 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:03:24.085763 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:03:24.085768 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:03:24.085782 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:03:24.085792 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:03:24.085799 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:03:24.093374 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:03:24.093406 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:03:24.093422 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:03:24.093428 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:03:24.093434 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:03:24.093440 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:03:24.093445 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:03:24.093457 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:03:24.093463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:03:24.093520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:03:24.102894 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:03:24.102927 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:03:24.102934 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:03:24.102940 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:03:24.102946 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:03:24.102951 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:03:24.102957 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:03:24.102963 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:03:24.102969 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:03:24.102975 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:03:06 GMT 2019-02-19 20:03:24.102981 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:03:24.102987 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:03:24.102993 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:03:24.103003 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:03:24.103034 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:03:24.103047 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:03:24.103058 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:03:24.103063 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:03:24.103068 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:03:24.103131 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:03:24.103145 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:03:24.103151 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:03:24.103195 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:03:24.103204 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:03:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:03:24.103239 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:03:24.103249 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:03:24.103277 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:03:24.103284 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:03:24.103411 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:03:24.103529 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:03:24.103540 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:03:24.103550 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:03:24.103562 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:03:24.103587 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:03:24.103645 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:03:24.103680 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:03:24.103693 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:03:24.103701 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:03:24.103706 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:03:24.103711 nusoap_client: detail =