Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.45Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454061-0001 Model turbiny: GT1752
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: IVECO
 Silnik:
JR T1873
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 21 Feb 2020 02:59:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-21 03:59:57.067117 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-21 03:59:57.067181 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:59:57.067195 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-21 03:59:57.067212 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:59:57.067223 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-21 03:59:57.067231 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-21 03:59:57.067245 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-21 03:59:57.067253 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:59:57.067260 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:59:57.067268 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:59:57.067277 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:59:57.067288 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:59:57.067294 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:59:57.067298 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:59:57.067302 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:59:57.067306 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-21 03:59:57.067317 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:59:57.067331 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:59:57.067340 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:59:57.067345 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-21 03:59:57.067350 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-21 03:59:57.067359 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:59:57.067367 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:59:57.074390 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:59:57.074405 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:59:57.074416 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-21 03:59:57.074423 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:59:57.074428 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:59:57.074432 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:59:57.074436 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-21 03:59:57.074471 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-21 03:59:57.164855 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-21 03:59:57.164923 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-21 03:59:57.164933 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:59:57.164939 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:59:57.164945 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:59:57.164950 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:59:57.164956 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:59:57.164963 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:59:57.164969 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:59:57.164975 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:59:57 GMT 2020-02-21 03:59:57.164981 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:59:57.164990 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-21 03:59:57.164997 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:59:57.165008 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-21 03:59:57.165038 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-21 03:59:57.165059 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-21 03:59:57.171485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.171600 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-02-21 03:59:57.171632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.178154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.178209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.178258 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-02-21 03:59:57.178289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.178331 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.178380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.178415 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.178445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.178485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.185077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185157 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-02-21 03:59:57.185198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.185508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.185564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.185789 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.185812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.191882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.191941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.191996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192330 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192524 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192628 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-02-21 03:59:57.192652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:59:57.192768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:59:57.192902 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-02-21 03:59:57.192922 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:59:57.192928 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-21 03:59:57.192995 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-21 03:59:57.193032 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:59:57.193049 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:59:57.193057 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:59:57.193077 wsdl: got WSDL URL 2020-02-21 03:59:57.193082 wsdl: Parse WSDL 2020-02-21 03:59:57.193264 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-21 03:59:57.193281 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-21 03:59:57.193333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193343 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-21 03:59:57.193373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193404 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.193414 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193428 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:59:57.193450 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.193458 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:59:57.193485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.193527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.193586 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.193614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193644 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.193652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-21 03:59:57.193685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.193713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:59:57.193729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-21 03:59:57.193750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.193784 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193794 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:59:57.193813 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.193819 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193829 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:59:57.193846 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.193853 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193863 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:59:57.193876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.193909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.193931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-21 03:59:57.193953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193979 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.193986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.193996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-21 03:59:57.194010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.194037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-21 03:59:57.194052 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-21 03:59:57.194072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194097 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194104 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194114 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:59:57.194132 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194138 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194148 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:59:57.194165 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194172 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194182 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:59:57.194200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.194207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.194229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.194267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.194282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.194305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.194406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.194424 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194435 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.194446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-21 03:59:57.194458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:59:57.194483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:59:57.194498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-21 03:59:57.194523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194549 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194557 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:59:57.194584 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194591 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194601 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:59:57.194618 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194625 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194634 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:59:57.194651 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.194658 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.194681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.194718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.194733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194739 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.194754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194780 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.194787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-21 03:59:57.194811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.194836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:59:57.194851 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194857 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-21 03:59:57.194872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.194903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194913 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:59:57.194932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.194958 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.194973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.194979 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.194993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195018 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.195025 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195035 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-21 03:59:57.195048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195073 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:59:57.195088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195094 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-21 03:59:57.195112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.195146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.195168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.195209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195215 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.195229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195253 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.195261 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195270 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-21 03:59:57.195283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195308 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-21 03:59:57.195323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195329 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-21 03:59:57.195343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195378 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.195385 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195395 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:59:57.195418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.195429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.195471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195523 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-21 03:59:57.195548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195556 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.195571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195597 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.195604 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195614 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-21 03:59:57.195627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195653 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-21 03:59:57.195668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195674 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-21 03:59:57.195687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.195719 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195735 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:59:57.195754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.195761 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195770 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.195783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195812 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-21 03:59:57.195827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195833 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.195847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195872 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.195901 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195918 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-21 03:59:57.195933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.195965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.195979 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-21 03:59:57.195995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196001 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-21 03:59:57.196016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.196048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.196071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-21 03:59:57.196111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196117 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.196131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196156 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196163 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196173 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-21 03:59:57.196186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-21 03:59:57.196225 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196231 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-21 03:59:57.196245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.196277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.196299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196324 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.196339 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196345 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.196358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196383 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.196391 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196400 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-21 03:59:57.196413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196438 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:59:57.196452 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196458 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-21 03:59:57.196472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196497 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196504 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196513 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:59:57.196526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.196567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.196586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196611 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196618 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196628 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-21 03:59:57.196641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:59:57.196680 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196686 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-21 03:59:57.196699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196724 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196731 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196741 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:59:57.196754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196778 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.196793 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196799 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.196813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196837 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196844 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196853 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-21 03:59:57.196866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.196891 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:59:57.196906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196912 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-21 03:59:57.196931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196960 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.196967 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.196977 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-21 03:59:57.196994 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.197001 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197010 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-21 03:59:57.197023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197052 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.197067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197073 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.197086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197111 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.197118 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197127 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-21 03:59:57.197140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197165 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:59:57.197180 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197187 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:59:57.197200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.197231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197241 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.197254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197279 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.197294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197300 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.197313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197339 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.197347 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:59:57.197371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197397 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.197412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197419 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:59:57.197433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197458 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:59:57.197465 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197474 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:59:57.197488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197552 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.197569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197575 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.197589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197625 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.197684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.197701 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197712 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.197723 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-21 03:59:57.197735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:59:57.197760 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:59:57.197775 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197781 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-21 03:59:57.197795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197820 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:59:57.197827 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197837 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:59:57.197850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.197875 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.197890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197897 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.197910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197941 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197947 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.197984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.198004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.198021 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198031 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.198041 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-21 03:59:57.198054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:59:57.198078 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:59:57.198093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198099 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:59:57.198113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198138 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:59:57.198146 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198155 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:59:57.198168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.198193 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.198208 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198214 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.198227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.198314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.198330 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198341 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.198351 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-21 03:59:57.198363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:59:57.198387 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:59:57.198402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-21 03:59:57.198422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198455 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198465 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-21 03:59:57.198482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198489 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-21 03:59:57.198516 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198522 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198532 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:59:57.198549 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.198555 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198565 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:59:57.198582 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.198588 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198598 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:59:57.198615 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.198621 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198630 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-21 03:59:57.198647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.198654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198663 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.198676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.198725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.198741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.198762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198787 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198794 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-21 03:59:57.198817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.198843 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:59:57.198858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198864 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-21 03:59:57.198877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198902 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198909 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198924 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:59:57.198943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.198967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.198985 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.198991 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199000 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:59:57.199013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.199061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199068 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.199081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199106 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-21 03:59:57.199136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:59:57.199176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:59:57.199196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199220 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199227 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199237 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.199250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.199290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199296 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.199310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199334 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199341 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:59:57.199371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.199411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199417 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:59:57.199430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199456 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199463 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199472 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:59:57.199490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199506 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.199523 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199530 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199539 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:59:57.199552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.199615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199625 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.199650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199783 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:59:57.199823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.199850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.199866 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199872 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.199886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199911 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.199924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199934 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:59:57.199960 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.199967 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.199977 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:59:57.199994 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.200001 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200010 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:59:57.200028 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200035 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200044 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:59:57.200061 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200068 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200077 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:59:57.200090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.200132 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.200147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200153 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.200168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200193 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200209 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-21 03:59:57.200223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.200248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.200262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200291 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200298 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200308 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.200351 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.200387 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.200414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.200421 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200430 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-21 03:59:57.200448 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.200455 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200464 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-21 03:59:57.200481 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.200488 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200497 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:59:57.200514 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.200520 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200529 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-21 03:59:57.200547 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:59:57.200554 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200564 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-21 03:59:57.200581 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200588 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200597 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.200614 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200621 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.200647 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200653 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200663 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-21 03:59:57.200680 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200695 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:59:57.200712 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200719 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:59:57.200741 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.200796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.200814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200820 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.200835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200860 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.200867 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200877 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:59:57.200894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200901 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200910 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:59:57.200934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.200941 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200951 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:59:57.200968 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.200975 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.200984 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:59:57.200997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.201035 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.201071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201097 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201114 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-21 03:59:57.201127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.201153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.201166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201193 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.201254 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201279 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.201286 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201295 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:59:57.201313 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201320 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201329 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:59:57.201346 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.201352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:59:57.201384 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.201391 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201400 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:59:57.201417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.201424 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:59:57.201454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.201461 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201471 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:59:57.201489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201496 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.201522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201529 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201538 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:59:57.201555 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201562 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201571 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:59:57.201589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201595 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:59:57.201622 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201637 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:59:57.201650 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.201704 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.201721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.201742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201768 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201775 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201785 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:59:57.201802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.201809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.201835 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.201842 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201851 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:59:57.201868 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.201875 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201884 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.201897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.201942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.201962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.201968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.201982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.202008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.202076 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-21 03:59:57.202099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.202125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.202143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.202159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202192 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.202254 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202281 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202288 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202297 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:59:57.202315 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202322 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202331 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:59:57.202349 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202356 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202365 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:59:57.202383 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202390 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202399 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:59:57.202416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.202423 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:59:57.202450 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.202457 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:59:57.202483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.202550 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202557 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202566 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:59:57.202584 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202590 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202604 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:59:57.202622 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202629 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202638 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-21 03:59:57.202656 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202663 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202672 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:59:57.202689 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.202696 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202705 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:59:57.202718 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.202774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.202790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202818 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202825 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202835 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.202878 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202912 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202924 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202935 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-21 03:59:57.202954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202961 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.202970 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-21 03:59:57.202988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.202994 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203003 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:59:57.203021 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203027 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203036 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-21 03:59:57.203060 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203068 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-21 03:59:57.203095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203102 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203111 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:59:57.203128 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203135 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203144 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-21 03:59:57.203161 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203167 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203177 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-21 03:59:57.203194 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203201 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203216 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-21 03:59:57.203234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203241 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203250 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:59:57.203268 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:59:57.203301 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.203308 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203317 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-21 03:59:57.203334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.203374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.203381 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203390 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-21 03:59:57.203403 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.203488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203495 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-21 03:59:57.203514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.203548 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203557 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:59:57.203571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.203597 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203612 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203618 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.203636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203661 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.203669 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203678 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-21 03:59:57.203692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.203717 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:59:57.203732 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203738 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-21 03:59:57.203752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203777 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.203784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203793 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.203811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203817 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203827 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:59:57.203844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.203851 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:59:57.203877 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.203884 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203893 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:59:57.203906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.203948 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-21 03:59:57.203964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.203970 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.203989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204014 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.204022 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204031 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-21 03:59:57.204049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.204076 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-21 03:59:57.204090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.204119 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204126 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.204135 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.204165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.204179 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204209 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.204216 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204226 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-21 03:59:57.204244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.204250 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204259 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-21 03:59:57.204276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.204283 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204292 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-21 03:59:57.204310 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:59:57.204316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204326 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:59:57.204343 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.204350 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204359 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-21 03:59:57.204376 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.204383 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204392 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-21 03:59:57.204409 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.204416 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204425 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:59:57.204442 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.204449 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204458 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-21 03:59:57.204475 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.204482 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204491 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-21 03:59:57.204508 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.204515 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204524 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.204537 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-21 03:59:57.204587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.204605 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204611 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-21 03:59:57.204630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.204662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.204685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.204710 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.204725 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204731 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.204749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204774 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:59:57.204781 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204791 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-21 03:59:57.204804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.204819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.204829 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:59:57.204842 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-21 03:59:57.204868 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.204875 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:59:57.204885 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-21 03:59:57.204902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:59:57.204909 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-21 03:59:57.204931 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-21 03:59:57.204951 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.204958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:59:57.205007 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-21 03:59:57.205033 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-21 03:59:57.205071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.205106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205124 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.205163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.205221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.205265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.205276 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205291 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:59:57.205318 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.205328 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:59:57.205364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.205419 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205451 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.205478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205517 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205528 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205542 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-21 03:59:57.205563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.205588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.205604 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.205625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205666 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205676 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205691 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205713 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.205761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205801 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.205811 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205826 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-21 03:59:57.205853 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.205863 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-21 03:59:57.205905 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.205922 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205938 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:59:57.205966 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.205976 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.205996 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-21 03:59:57.206025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.206035 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206051 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-21 03:59:57.206080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206090 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206105 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-21 03:59:57.206133 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.206143 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206158 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-21 03:59:57.206185 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206195 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206210 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:59:57.206237 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206247 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206262 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:59:57.206282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.206360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.206387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206396 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-21 03:59:57.206424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206464 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206475 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206490 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:59:57.206518 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.206529 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206543 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:59:57.206571 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.206581 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206595 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:59:57.206622 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206634 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:59:57.206677 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.206687 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206702 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:59:57.206723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.206789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.206812 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206822 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.206849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206897 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.206964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.206997 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.207024 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207041 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.207058 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-21 03:59:57.207083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:59:57.207132 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:59:57.207159 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207170 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-21 03:59:57.207200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207245 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.207258 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207276 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-21 03:59:57.207301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.207345 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.207371 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207382 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.207407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:59:57.207466 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207483 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-21 03:59:57.207508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.207552 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-21 03:59:57.207579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207590 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-21 03:59:57.207614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.207673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207690 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.207716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.207761 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.207788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207799 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.207829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207877 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.207890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207908 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-21 03:59:57.207941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.207968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.207988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:59:57.208013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208064 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208077 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208095 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.208177 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208224 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208237 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208261 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-21 03:59:57.208294 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208306 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208324 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-21 03:59:57.208356 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208369 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208387 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-21 03:59:57.208420 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208433 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208451 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-21 03:59:57.208484 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208497 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208515 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-21 03:59:57.208548 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:59:57.208561 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208580 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-21 03:59:57.208613 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:59:57.208625 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208642 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-21 03:59:57.208676 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:59:57.208689 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208707 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-21 03:59:57.208740 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.208752 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208771 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-21 03:59:57.208803 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208815 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208835 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-21 03:59:57.208867 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208879 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208904 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-21 03:59:57.208941 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.208959 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.208981 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-21 03:59:57.209011 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.209022 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.209040 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-21 03:59:57.209066 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.209139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209163 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209170 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-21 03:59:57.209191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209218 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.209225 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209235 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-21 03:59:57.209248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209274 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.209289 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209295 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.209309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209335 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.209342 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209352 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-21 03:59:57.209365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209390 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:59:57.209405 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.209430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209456 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.209464 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209473 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-21 03:59:57.209491 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.209497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209507 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:59:57.209524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.209530 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209539 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:59:57.209556 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.209563 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209572 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:59:57.209585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209637 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209643 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.209657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209687 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209694 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-21 03:59:57.209717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.209733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209743 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.209756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209783 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209791 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209800 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209813 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.209843 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.209875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:59:57.209902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.209909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209926 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:59:57.209945 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.209952 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209961 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-21 03:59:57.209978 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.209986 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.209999 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:59:57.210018 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.210035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:59:57.210058 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210066 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.210076 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-21 03:59:57.210093 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:59:57.210100 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.210109 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-21 03:59:57.210122 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.210161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.210178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210184 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-21 03:59:57.210198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210223 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.210230 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210244 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-21 03:59:57.210262 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210269 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210278 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-21 03:59:57.210296 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210302 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210312 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-21 03:59:57.210329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.210336 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210345 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-21 03:59:57.210362 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210369 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210378 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-21 03:59:57.210396 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210403 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210412 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-21 03:59:57.210430 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210436 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210445 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:59:57.210463 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210469 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210478 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:59:57.210491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.210542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.210557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210564 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-21 03:59:57.210584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.210653 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-21 03:59:57.210676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.210702 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:59:57.210761 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:59:57.210770 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-21 03:59:57.210781 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-21 03:59:57.210798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210804 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-21 03:59:57.210823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.210873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:59:57.210890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.210905 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:59:57.210936 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-21 03:59:57.210966 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.210974 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-21 03:59:57.210985 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-21 03:59:57.211003 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:59:57.211010 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-21 03:59:57.211020 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-21 03:59:57.211037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.211047 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.211058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.211076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.211083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.211092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.211109 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.211116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.211126 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.211143 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.211149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-21 03:59:57.211159 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.211223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.211232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-21 03:59:57.211245 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.211264 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:59:57.211271 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-21 03:59:57.211280 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-21 03:59:57.211297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.211303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.211321 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.211340 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:59:57.211346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-21 03:59:57.211356 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-21 03:59:57.211373 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.211380 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-21 03:59:57.211396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.211413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.211420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:59:57.211429 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.211445 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:59:57.211451 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-21 03:59:57.211461 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-21 03:59:57.211476 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-21 03:59:57.211512 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.211540 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:59:57.211567 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.211594 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-21 03:59:57.211620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.211646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:59:57.211672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.211698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:59:57.211725 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.211751 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:59:57.211777 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.211803 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-21 03:59:57.211851 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-21 03:59:57.211878 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-21 03:59:57.211904 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-21 03:59:57.211936 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-21 03:59:57.211964 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-21 03:59:57.211994 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-21 03:59:57.212020 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.212052 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:59:57.212095 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.212147 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:59:57.212173 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.212198 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:59:57.212224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.212250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:59:57.212277 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.212303 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.212330 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.212356 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:59:57.212382 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.212417 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:59:57.212443 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.212469 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:59:57.212495 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.212522 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:59:57.212548 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.212574 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:59:57.212600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.212627 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.212653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.212693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:59:57.212720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.212936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.212964 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.212990 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.213016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.213045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.213074 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.213100 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:59:57.213125 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-21 03:59:57.213151 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-21 03:59:57.213177 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.213203 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:59:57.213230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.213255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.213281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.213307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:59:57.213333 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.213359 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-21 03:59:57.213384 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.213410 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:59:57.213436 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.213465 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:59:57.213491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.213517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:59:57.213572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.213598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:59:57.213624 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213642 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213668 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.213699 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213716 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213732 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213758 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.213783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.213883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.213965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.213991 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214016 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214044 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214074 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214117 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214143 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214169 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214185 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214211 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214236 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214262 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214286 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214332 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.214359 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214411 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.214496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.214630 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214678 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.214727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214780 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.214827 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214881 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.214911 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.214973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.214990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.215128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215144 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.215212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.215264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.215354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.215474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.215615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.215741 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215768 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.215794 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215869 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.215895 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215926 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:59:57.215959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.215992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.216053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.216172 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216197 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:59:57.216225 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216251 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.216277 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216303 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.216328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.216430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:59:57.216598 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216615 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216645 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.216671 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216687 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216703 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216729 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.216754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.216855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.216960 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.216986 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217012 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217038 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217069 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217086 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217112 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217137 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217154 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217180 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217205 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217230 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217256 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217282 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.217307 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217337 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217395 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:59:57.217420 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217437 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217462 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:59:57.217488 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217513 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.217539 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217565 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.217590 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217616 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.217641 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217667 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.217693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.217844 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.217933 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.217959 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.217985 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.218081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:59:57.218198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218248 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.218299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.218403 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218430 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:59:57.218455 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218472 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218488 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218530 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:59:57.218555 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218581 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:59:57.218606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.218696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:59:57.218814 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218841 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:59:57.218867 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:59:57.218922 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218949 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:59:57.218974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.218991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.219088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:59:57.219234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:59:57.219263 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.219320 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.219377 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.219426 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.219474 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.219520 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.219568 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.219615 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.219663 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.219710 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.219756 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.219803 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.219851 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.219899 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.219952 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.220000 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.220070 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.220119 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.220167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.220213 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.220261 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.220308 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.220357 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.220412 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.220464 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.220510 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.220571 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.220616 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.220662 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.220710 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.220757 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.220808 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.220855 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.220903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.220980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.221029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.221077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.221125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.221172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.221218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.221264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.221312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.221360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.221407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.221467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.221514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.221560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.221606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.221857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.221905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.221959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.222006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.222054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.222101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.222148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.222196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.222244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.222296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.222347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.222394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.222440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.222487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.222533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.222581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.222629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.222680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.222727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.222775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.222830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.222878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.222930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.222979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.223027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.223079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.223127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.223173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.223221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.223268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.223315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.223363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.223416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.223463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.223511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.223558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.223606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.223654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.223702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.223749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.223798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.223846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.223894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.223951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.224003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.224048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.224099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.224150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.224196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.224244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.224292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.224344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.224393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.224442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.224497 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:59:57.224524 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.224585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.224640 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.224694 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.224747 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.224799 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.224852 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.224904 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.225006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.225062 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.225120 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.225173 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.225226 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.225279 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.225332 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.225385 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.225438 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.225497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.225551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.225609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.225662 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.225716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.225768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.225821 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.225880 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.225940 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.225994 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.226047 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.226100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.226153 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.226205 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.226258 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.226311 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.226365 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.226426 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:59:57.226449 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.226503 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.226556 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.226610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.226663 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.226736 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.226793 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.226847 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.226901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.227168 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.227222 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.227276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.227343 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.227397 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.227455 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.227509 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.227562 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.227616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.227669 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.227737 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.227791 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.227848 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.227905 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.227964 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.228027 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.228080 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.228150 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.228204 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.228257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.228339 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.228414 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.228469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.228562 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.228633 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.228700 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-21 03:59:57.228727 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.228777 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.228825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.228873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.228932 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.228999 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.229051 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.229098 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.229161 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.229210 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.229257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.229305 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.229353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.229401 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.229452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.229501 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.229548 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.229611 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.229660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.229707 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.229755 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.229803 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.229850 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.229902 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.229956 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.230009 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.230070 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.230408 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.230457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.230504 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.230551 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.230599 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.230646 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.230695 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.230750 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-21 03:59:57.230772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.230840 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.230889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.230945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.230995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.231045 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.231094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:59:57.231144 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:59:57.231193 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:59:57.231243 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.231308 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.231361 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.231411 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.231487 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.231557 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.231628 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.231679 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.231729 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.231779 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.231842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.231893 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.231952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.232035 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.232112 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.232165 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.232216 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:59:57.232266 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.232315 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.232366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.232415 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.232464 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.232514 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.232565 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.232615 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.232669 wsdl: current service: Service1 2020-02-21 03:59:57.232686 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-21 03:59:57.232715 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-21 03:59:57.232743 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-21 03:59:57.232769 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-21 03:59:57.232796 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-21 03:59:57.232817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.232835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.232845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.232856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.232866 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.232875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.232893 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:59:57.232903 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:59:57.232912 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:59:57.232976 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.232986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.232996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.233005 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.233014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233024 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233033 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.233046 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.233065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.233073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233082 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233090 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.233098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.233106 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.233114 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.233123 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:59:57.233131 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.233140 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.233148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.233156 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.233165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.233173 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.233182 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.233190 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.233199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.233211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.233219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.233228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.233237 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.233245 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.233253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:59:57.233261 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:59:57.233270 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:59:57.233278 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.233286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.233295 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.233303 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.233311 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233318 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233326 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.233334 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.233350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.233358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233381 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.233388 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.233396 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.233408 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.233417 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:59:57.233425 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.233433 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.233441 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.233449 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.233457 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.233465 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.233472 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.233480 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.233489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.233499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.233507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.233515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.233523 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.233530 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.233537 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:59:57.233544 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:59:57.233552 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:59:57.233559 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.233566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.233574 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.233581 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.233588 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233595 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233603 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.233611 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.233627 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.233634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233641 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.233658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.233665 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.233672 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.233680 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:59:57.233687 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.233694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.233701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.233708 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.233715 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.233722 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.233729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.233736 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.233744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:59:57.233754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:59:57.233761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:59:57.233768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.233776 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:59:57.233783 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:59:57.233790 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:59:57.233802 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:59:57.233810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:59:57.233817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:59:57.233825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:59:57.233832 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:59:57.233839 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:59:57.233847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233854 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233861 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:59:57.233869 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:59:57.233876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:59:57.233883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:59:57.233890 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233898 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:59:57.233905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:59:57.233912 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:59:57.233932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:59:57.233940 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:59:57.233947 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:59:57.233954 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:59:57.233963 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:59:57.233975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:59:57.233987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:59:57.233997 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:59:57.234006 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:59:57.234013 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:59:57.234020 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:59:57.234265 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-21 03:59:57.234276 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:59:57.234282 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:59:57.234286 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:59:57.234293 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-21 03:59:57.234298 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:59:57.234302 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:59:57.234312 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-21 03:59:57.234321 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:59:57.234375 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234382 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:59:57.234397 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:59:57.234420 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-21 03:59:57.234427 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-21 03:59:57.234431 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-21 03:59:57.234436 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-21 03:59:57.234441 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:59:57.234453 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234459 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234465 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234476 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234485 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:59:57.234490 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-21 03:59:57.234517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.234528 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:59:57.234532 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.234559 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:59:57.234564 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-21 03:59:57.234569 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-21 03:59:57.234572 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-21 03:59:57.234576 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-21 03:59:57.234580 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-21 03:59:57.234584 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-21 03:59:57.234589 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:59:57.234593 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-21 03:59:57.234600 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167809" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:59:57.234610 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234617 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234621 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:59:57.234628 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234713 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:59:57.234718 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:59:57.234747 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:59:57.234755 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234760 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234766 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234771 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:59:57.234782 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:59:57.234790 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234795 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:59:57.234800 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:59:57.234806 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167809" 2020-02-21 03:59:57.234818 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:59:57.234828 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234835 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234840 wsdl: in serializeType: returning: 167809 2020-02-21 03:59:57.234847 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:59:57.234854 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234858 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:59:57.234862 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:59:57.234868 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-21 03:59:57.234875 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234880 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:59:57.234890 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234895 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:59:57.234900 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-21 03:59:57.234905 wsdl: in serializeType: returning: 167809PLN 2020-02-21 03:59:57.234910 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167809PLN 2020-02-21 03:59:57.234945 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=167809PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-21 03:59:57.234951 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-21 03:59:57.234957 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1780"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-21 03:59:57.234971 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-21 03:59:57.234977 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=167809PLN 2020-02-21 03:59:57.234989 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-21 03:59:57.235066 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-21 03:59:57.235002 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:59:57.235013 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:59:57.235019 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:59:57.235024 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:59:57.235028 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:59:57.235035 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:59:57.235045 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:59:57.235053 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:59:57.235059 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:59:57.235072 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-21 03:59:57.235082 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:59:57.235090 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:59:57.241932 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:59:57.241953 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:59:57.241966 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-21 03:59:57.241975 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-21 03:59:57.241988 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:59:57.241996 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:59:57.242000 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:59:57.242005 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:59:57.242010 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-21 03:59:57.242036 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-21 03:59:57.251439 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-21 03:59:57.251457 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-21 03:59:57.251464 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:59:57.251469 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:59:57.251474 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:59:57.251481 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:59:57.251486 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:59:57.251491 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:59:57.251497 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:59:57.251506 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:59:57 GMT 2020-02-21 03:59:57.251513 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:59:57.251518 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-21 03:59:57.251524 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:59:57.251533 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-21 03:59:57.251557 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-21 03:59:57.251568 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-21 03:59:57.251577 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:59:57.251582 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-21 03:59:57.251587 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-21 03:59:57.251620 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:59:57.251633 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:59:57.251639 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:59:57.251665 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:59:57.251672 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 21 Feb 2020 02:59:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-21 03:59:57.251706 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-21 03:59:57.251716 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-21 03:59:57.251738 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-21 03:59:57.251745 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-21 03:59:57.251855 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-21 03:59:57.251965 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-21 03:59:57.251976 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-21 03:59:57.251989 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-21 03:59:57.252004 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:59:57.252030 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-21 03:59:57.252086 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-21 03:59:57.252115 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:59:57.252130 nusoap_client: got fault 2020-02-21 03:59:57.252139 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-21 03:59:57.252144 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-21 03:59:57.252149 nusoap_client: detail =