Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.44Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2506
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:44:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:44:53.813388 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:44:53.813445 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:44:53.813460 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:44:53.813477 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:44:53.813487 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:44:53.813496 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:44:53.813512 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:44:53.813520 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:44:53.813526 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:44:53.813535 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:44:53.813544 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:44:53.813555 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:44:53.813568 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:44:53.813573 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:44:53.813577 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:44:53.813581 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:44:53.813595 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:44:53.813612 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:44:53.813622 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:44:53.813627 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:44:53.813633 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:44:53.813643 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:44:53.813653 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:44:53.821453 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:44:53.821480 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:44:53.821494 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:44:53.821501 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:44:53.821510 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:44:53.821515 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:44:53.821520 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:44:53.821560 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:44:53.837820 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:44:53.837837 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:44:53.837843 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:44:53.837848 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:44:53.837853 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:44:53.837858 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:44:53.837863 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:44:53.837869 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:44:53.837874 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:44:53.837884 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:44:38 GMT 2019-04-25 12:44:53.837889 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:44:53.837894 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:44:53.837900 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:44:53.837911 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:44:53.837937 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:44:53.847732 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:44:53.847764 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-04-25 12:44:53.847786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:44:53.847809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.855644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.855737 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:44:53.855773 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.855798 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.855872 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.863282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.863506 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.863542 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.863591 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.863678 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:44:53.863749 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:44:53.863806 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:44:53.863852 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-04-25 12:44:53.863885 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.870939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.870974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871176 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.871257 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871322 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:44:53.871507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871540 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.871587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:44:53.871623 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:44:53.871755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:44:53.871792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:44:53.871818 soap_transport_http: read buffer of 4359 bytes 2019-04-25 12:44:53.871835 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:44:53.871843 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:44:53.871963 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:44:53.872013 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:44:53.872031 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:44:53.872041 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:44:53.872062 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:44:53.872068 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:44:53.872259 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:44:53.872290 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:44:53.872374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:44:53.872428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872476 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.872490 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872511 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:44:53.872544 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.872555 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872572 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:44:53.872596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.872666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.872701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.872734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872774 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.872785 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:44:53.872819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.872857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:44:53.872880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872889 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:44:53.872909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.872957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.872971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:44:53.872997 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.873006 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873020 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:44:53.873046 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.873056 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873070 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:44:53.873089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.873138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.873160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:44:53.873188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873224 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.873234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:44:53.873267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.873317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:44:53.873340 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:44:53.873378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873424 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.873434 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873450 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:44:53.873477 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.873486 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873501 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:44:53.873527 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.873537 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873551 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:44:53.873589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.873599 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.873631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.873694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.873715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.873746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.873877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.873902 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873917 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:44:53.873931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:44:53.873948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.873969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:44:53.873984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:44:53.874005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874014 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:44:53.874034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874069 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.874079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874093 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:44:53.874112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.874147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.874168 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874176 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.874196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874232 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.874242 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:44:53.874275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.874325 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:44:53.874355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874364 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:44:53.874384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.874440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.874474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.874511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.874532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874541 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.874561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874608 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.874618 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874632 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:44:53.874658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.874693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:44:53.874714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874723 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:44:53.874742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874777 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.874786 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874801 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:44:53.874826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.874836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.874868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.874909 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:44:53.874930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874938 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.874958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.874993 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.875003 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875017 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:44:53.875036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.875070 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:44:53.875091 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875100 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:44:53.875119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.875165 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875179 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:44:53.875206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.875215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.875252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.875309 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:44:53.875331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875341 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.875370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.875425 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875441 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:44:53.875461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.875498 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:44:53.875521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875530 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:44:53.875550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.875607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.875649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.875684 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:44:53.875706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875715 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.875735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875770 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.875780 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:44:53.875813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.875849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:44:53.875870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875878 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:44:53.875898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.875944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.875958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.875977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876020 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.876043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876052 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.876072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876108 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.876118 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876132 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:44:53.876151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876187 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:44:53.876209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876217 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:44:53.876237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876273 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.876296 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876311 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:44:53.876331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876370 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.876392 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876408 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.876430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876467 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.876478 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876492 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:44:53.876512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876549 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:44:53.876583 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876591 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:44:53.876612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876655 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.876665 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876679 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:44:53.876701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.876760 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876769 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.876790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876826 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.876835 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876850 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:44:53.876869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.876904 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:44:53.876926 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876934 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:44:53.876953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.876989 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.876998 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877012 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:44:53.877038 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.877047 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877060 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:44:53.877079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.877120 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.877141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877150 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.877169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877205 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.877215 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877229 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:44:53.877248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.877298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:44:53.877320 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877329 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:44:53.877349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.877396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877417 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.877437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.877474 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.877497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877506 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.877526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877563 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.877573 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877600 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:44:53.877618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.877654 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.877675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877683 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:44:53.877703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877739 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:44:53.877749 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877763 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:44:53.877782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.877818 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.877839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877847 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.877867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877910 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.877965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.877995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.878019 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878034 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:44:53.878049 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:44:53.878067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:44:53.878102 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:44:53.878124 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:44:53.878152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878189 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:44:53.878199 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878213 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:44:53.878231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.878267 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.878289 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878299 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.878319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878351 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878360 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878422 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.878452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.878476 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878491 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:44:53.878508 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:44:53.878529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:44:53.878566 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:44:53.878589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878598 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:44:53.878620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.878669 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:44:53.878717 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.878727 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:44:53.878769 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.878779 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878794 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:44:53.878822 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.878832 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878848 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:44:53.878877 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.878888 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878903 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:44:53.878930 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.878940 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.878955 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:44:53.878982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.878991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.879028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.879110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.879149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.879185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879241 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879252 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:44:53.879297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.879338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:44:53.879361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879370 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:44:53.879392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879441 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879452 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879467 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:44:53.879509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879520 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.879573 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879582 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879596 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:44:53.879614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.879668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.879689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.879717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:44:53.879796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.879832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:44:53.879854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879862 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:44:53.879882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.879927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.879960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.879981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.879996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.880018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.880046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880081 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:44:53.880124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.880159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.880181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880189 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:44:53.880209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880244 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880253 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:44:53.880308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.880360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880370 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880385 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:44:53.880411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.880461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.880483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.880512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880549 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880571 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:44:53.880603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.880639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.880661 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.880689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880724 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.880734 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880748 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:44:53.880774 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880783 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:44:53.880821 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.880830 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880843 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:44:53.880869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.880878 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880893 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:44:53.880918 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.880927 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.880941 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:44:53.880960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.881019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.881041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881049 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.881070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881105 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:44:53.881149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.881184 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.881204 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881245 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881255 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881269 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.881334 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881370 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.881380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.881428 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.881438 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881451 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:44:53.881477 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.881486 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881500 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:44:53.881525 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.881534 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881548 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:44:53.881574 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.881583 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881597 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:44:53.881623 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:44:53.881632 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881646 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:44:53.881672 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.881681 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881695 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.881720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.881729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.881768 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.881777 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:44:53.881815 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.881824 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881839 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:44:53.881857 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.881930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.881956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.881965 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.881986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882022 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.882032 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882046 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:44:53.882072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.882082 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882096 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:44:53.882121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.882130 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882144 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:44:53.882169 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.882178 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882192 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:44:53.882211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.882264 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.882316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882352 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882362 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:44:53.882395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.882428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.882445 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.882465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882503 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882528 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.882589 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882626 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.882636 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882650 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:44:53.882675 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.882684 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882699 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:44:53.882724 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.882732 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882746 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:44:53.882771 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.882780 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882794 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:44:53.882820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.882828 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:44:53.882867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.882876 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:44:53.882915 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.882924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882938 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.882963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.882972 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.882985 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:44:53.883010 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.883019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.883033 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:44:53.883059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.883068 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.883081 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:44:53.883106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.883115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.883129 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:44:53.883148 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.883225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.883253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.883282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883320 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.883329 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883345 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:44:53.883372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.883381 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883396 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.883463 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.883475 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:44:53.883518 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.883529 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883546 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.883567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.883623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.883677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:44:53.883763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.883784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.883800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.883820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883888 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883908 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.883955 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.883994 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.884004 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:44:53.884045 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884055 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884070 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:44:53.884102 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.884112 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884128 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:44:53.884154 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.884164 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884180 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:44:53.884209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.884220 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:44:53.884264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.884275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884291 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:44:53.884320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.884375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884387 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884412 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:44:53.884443 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884454 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884470 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:44:53.884500 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884510 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884525 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:44:53.884552 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884562 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884576 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:44:53.884601 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.884610 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884624 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:44:53.884644 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.884728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.884753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884794 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884804 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884818 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884838 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.884882 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884920 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.884931 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884945 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:44:53.884971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.884981 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.884995 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:44:53.885020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.885029 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885042 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:44:53.885067 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.885076 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885090 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:44:53.885115 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.885125 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885138 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:44:53.885163 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885173 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885187 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:44:53.885213 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.885223 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885237 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:44:53.885263 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885272 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885288 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:44:53.885315 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885325 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885339 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:44:53.885365 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885374 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885389 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:44:53.885424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885434 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885449 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:44:53.885475 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.885484 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885500 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:44:53.885526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.885536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.885577 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.885586 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885601 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:44:53.885621 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.885749 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.885758 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:44:53.885793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.885833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.885843 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.885858 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:44:53.885878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.885900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.885916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.885938 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.885946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.885966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886003 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.886013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:44:53.886053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.886091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:44:53.886113 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886122 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:44:53.886142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.886190 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.886235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.886246 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886261 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:44:53.886289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.886300 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886315 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:44:53.886343 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.886353 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886368 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:44:53.886388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.886453 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:44:53.886477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886486 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.886513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886553 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.886564 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886579 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:44:53.886599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.886622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.886638 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:44:53.886659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.886700 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886711 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.886727 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.886770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.886793 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886831 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.886842 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886858 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:44:53.886886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.886896 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886920 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:44:53.886949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.886960 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.886975 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:44:53.887002 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:44:53.887012 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887028 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:44:53.887056 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.887066 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887081 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:44:53.887109 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.887120 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887136 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:44:53.887167 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.887178 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887194 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:44:53.887225 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.887237 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887255 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:44:53.887286 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.887298 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887316 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:44:53.887347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.887358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.887410 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:44:53.887492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.887523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:44:53.887563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.887620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.887660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.887705 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.887742 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887753 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.887784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887832 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:44:53.887844 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887863 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:44:53.887887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.887914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.887934 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:44:53.887960 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:44:53.888008 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.888022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:44:53.888040 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:44:53.888085 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:44:53.888097 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:44:53.888115 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:44:53.888148 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.888160 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:44:53.888177 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:44:53.888199 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:44:53.888236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.888264 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888275 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.888304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.888365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.888416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.888427 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888442 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:44:53.888470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.888480 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888495 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:44:53.888515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.888565 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888588 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888597 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.888618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888661 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888688 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:44:53.888709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.888731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.888747 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.888767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888814 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888840 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888860 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.888904 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888942 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.888952 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.888967 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:44:53.888993 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889002 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:44:53.889043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.889053 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889067 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:44:53.889094 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889104 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889119 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:44:53.889146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.889156 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889178 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:44:53.889207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889217 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:44:53.889264 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.889274 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889291 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:44:53.889318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889344 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:44:53.889371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889381 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889396 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:44:53.889425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.889492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.889520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889529 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:44:53.889561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889598 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889608 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889623 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:44:53.889651 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.889661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889675 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:44:53.889709 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.889718 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889732 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:44:53.889758 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889768 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889782 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:44:53.889809 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.889819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889833 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:44:53.889852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.889913 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.889939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.889949 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.889976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.890111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.890137 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:44:53.890168 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:44:53.890186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:44:53.890225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:44:53.890247 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890256 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:44:53.890284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890323 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.890334 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890354 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:44:53.890376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.890434 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.890459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890470 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.890493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890533 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:44:53.890544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890568 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:44:53.890589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.890629 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:44:53.890653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890663 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:44:53.890686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.890743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.890781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.890824 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.890849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890859 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.890888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890930 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.890942 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.890958 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:44:53.890979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.891002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.891020 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:44:53.891043 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891086 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891098 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891115 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.891198 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891240 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891252 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891269 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:44:53.891305 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891316 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891332 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:44:53.891361 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891372 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891395 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:44:53.891449 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891472 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891488 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:44:53.891517 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891528 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891544 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:44:53.891579 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:44:53.891590 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891605 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:44:53.891634 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:44:53.891645 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891663 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:44:53.891694 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:44:53.891714 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891732 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:44:53.891764 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.891776 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891795 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:44:53.891828 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891840 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891858 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:44:53.891891 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891910 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891928 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:44:53.891962 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.891975 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.891993 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:44:53.892027 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.892038 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.892054 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:44:53.892075 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.892171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.892202 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892212 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:44:53.892243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892282 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.892293 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892309 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:44:53.892336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.892374 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.892396 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892421 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.892443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892480 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.892490 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892505 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:44:53.892525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.892563 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:44:53.892585 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.892616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892652 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.892663 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892683 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:44:53.892717 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.892727 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:44:53.892781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.892791 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:44:53.892835 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.892846 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:44:53.892895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.892963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.892987 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.892996 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.893019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.893061 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893073 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.893089 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:44:53.893110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.893134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.893162 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.893185 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893253 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893275 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893291 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.893360 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.893419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:44:53.893463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.893473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:44:53.893518 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.893527 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893543 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:44:53.893572 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.893583 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893599 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:44:53.893632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.893642 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:44:53.893693 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.893702 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893734 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:44:53.893770 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:44:53.893780 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893795 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:44:53.893817 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.893876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.893905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.893914 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:44:53.893935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.893973 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.893984 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894000 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:44:53.894028 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894038 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894054 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:44:53.894081 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894091 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894110 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:44:53.894137 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.894147 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894162 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:44:53.894187 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894197 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894212 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:44:53.894240 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894251 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894267 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:44:53.894296 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894307 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894329 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:44:53.894355 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.894364 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894389 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:44:53.894417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.894498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.894521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894531 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:44:53.894558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.894610 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:44:53.894648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.894691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:44:53.894717 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:44:53.894733 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:44:53.894750 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:44:53.894776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894786 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:44:53.894808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.894896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:44:53.894939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.894958 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:44:53.894976 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:44:53.895005 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.895015 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:44:53.895046 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:44:53.895076 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:44:53.895089 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:44:53.895106 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:44:53.895136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.895148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.895165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.895207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.895220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.895238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.895283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.895293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.895309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.895347 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.895357 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:44:53.895374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.895409 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.895421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:44:53.895437 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.895466 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:44:53.895475 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:44:53.895492 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:44:53.895519 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.895529 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.895545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.895573 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:44:53.895584 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:44:53.895599 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:44:53.895627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.895637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:44:53.895664 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.895693 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.895704 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:44:53.895726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.895752 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:44:53.895763 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:44:53.895786 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:44:53.895807 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:44:53.895860 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.895909 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:44:53.895955 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.896000 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:44:53.896045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.896090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:44:53.896135 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.896185 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:44:53.896236 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.896286 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:44:53.896346 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:44:53.896413 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:44:53.896467 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:44:53.896519 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:44:53.896582 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:44:53.896627 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:44:53.896679 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.896724 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:44:53.896771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.896814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:44:53.896858 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.896903 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:44:53.897151 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.897193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:44:53.897237 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.897280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.897332 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.897384 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:44:53.897438 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.897482 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:44:53.897527 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.897572 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:44:53.897617 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.897662 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:44:53.897714 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.897769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.897814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.897859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:44:53.897904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.897949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.897993 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.898038 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.898082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.898126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.898169 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.898214 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:44:53.898257 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:44:53.898300 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:44:53.898358 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.898413 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:44:53.898458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.898502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.898545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.898588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:44:53.898632 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.898682 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:44:53.898727 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.898778 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:44:53.898824 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.898870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:44:53.898914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.898960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:44:53.899004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.899051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:44:53.899098 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899172 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.899216 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899256 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899287 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899340 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.899395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.899599 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899650 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.899703 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899760 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.899811 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899850 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899902 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.899953 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.899987 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900040 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.900092 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900137 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.900182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900227 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.900272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900326 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.900368 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900428 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.900471 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.900587 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900630 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.900674 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900728 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.900778 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900823 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.900865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.900979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.901126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.901267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901319 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.901363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901438 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.901522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.901732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.901902 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.901984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.902075 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.902161 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902192 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902248 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902296 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.902347 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902407 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:44:53.902454 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.902599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.902815 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902860 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:44:53.902903 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.902947 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.902991 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.903080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.903282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:44:53.903657 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903686 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903733 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.903781 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903810 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903837 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903879 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.903921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.903976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.904090 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904133 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904176 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904218 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904258 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904284 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904389 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904426 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904466 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904509 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904551 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904595 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904635 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.904685 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904733 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904776 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904818 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:44:53.904857 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.904921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:44:53.904961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.905041 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905082 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.905123 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.905203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.905466 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905492 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.905606 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.905698 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.905841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.905987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:44:53.906029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.906188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.906354 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906413 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:44:53.906457 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906484 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906515 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906582 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:44:53.906626 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906676 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:44:53.906727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.906874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.906988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:44:53.907076 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907121 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:44:53.907164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907209 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:44:53.907253 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:44:53.907352 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907426 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.907545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:44:53.907822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:44:53.907873 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.907983 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.908084 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.908180 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.908264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.908374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.908473 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.908556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.908656 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.908741 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.908819 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.908906 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.908980 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.909061 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.909138 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.909213 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.909291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.909366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.909462 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.909539 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.909657 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.909757 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.909856 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.909933 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.910010 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.910095 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.910166 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.910241 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.910338 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.910466 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.910540 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.910638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.910733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.910808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.910883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.910958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.911031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.911109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.911201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.911557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.911644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.911722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.911802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.911884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.911964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.912047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.912127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.912208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.912302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.912388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.912482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.912566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.912660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.912750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.912839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.912930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.913026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.913120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.913211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.913322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.913407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.913463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.913510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.913557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.913613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.913660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.913706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.913752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.913797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.913843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.913888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.913942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.913988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.914033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.914081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.914125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.914170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.914216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.914261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.914314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.914361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.914407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.914454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.914501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.914548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.914597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.914652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.914697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.914742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.914786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.914830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.914877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.914925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.914977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.915022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.915068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.915124 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:44:53.915151 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.915209 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.915262 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.915321 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.915378 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.915430 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.915480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.915530 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.915581 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.915631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.915681 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.915734 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.915784 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.915834 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.915884 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.915934 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.915984 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.916035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.916087 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.916138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.916188 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.916238 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.916288 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.916344 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.916395 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.916446 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.916537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.916588 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.916638 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.916688 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.916738 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.916788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.916848 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:44:53.916871 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.916922 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.916974 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.917025 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.917076 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.917126 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.917176 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.917227 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.917492 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.917544 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.917595 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.917646 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.917696 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.917746 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.917798 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.917853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.917904 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.917956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.918008 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.918059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.918109 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.918160 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.918211 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.918261 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.918317 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.918369 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.918419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.918470 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.918522 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.918573 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.918623 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.918674 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.918731 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:44:53.918754 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.918801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.918848 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.918894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.918945 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.918991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.919036 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.919082 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.919127 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.919172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.919217 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.919263 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.919314 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.919361 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.919407 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.919452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.919497 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.919543 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.919588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.919634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.919679 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.919725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.919771 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.919816 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.919862 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.919911 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.919956 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.920001 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.920051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.920096 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.920142 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.920189 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.920241 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:44:53.920262 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.920316 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.920365 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.920412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.920476 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.920525 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:44:53.920574 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:44:53.920623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:44:53.920674 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.920724 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.920772 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.920821 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.920870 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.920919 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.920973 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.921022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.921071 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.921122 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.921171 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.921220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.921269 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.921334 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.921384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.921433 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:44:53.921482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.921531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.921581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.921630 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.921679 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.921748 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.921796 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.921843 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.921895 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:44:53.921911 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:44:53.921940 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:44:53.921966 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:44:53.921992 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:44:53.922017 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:44:53.922037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.922055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.922064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.922074 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.922084 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.922093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:44:53.922103 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:44:53.922112 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:44:53.922121 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.922130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.922138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.922152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.922162 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922171 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922180 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.922197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.922206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922214 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922223 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.922231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.922240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.922248 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.922256 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:44:53.922265 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.922273 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.922281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.922289 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.922317 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.922328 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.922345 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.922354 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.922363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.922374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.922382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.922391 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.922407 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.922415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:44:53.922424 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:44:53.922432 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:44:53.922441 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.922449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.922457 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.922464 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.922472 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922489 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.922505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.922513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.922537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.922545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.922552 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.922560 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:44:53.922568 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.922575 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.922592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.922599 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.922607 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.922614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.922640 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.922648 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.922656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.922666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.922675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.922690 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.922698 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.922706 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:44:53.922713 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:44:53.922720 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:44:53.922727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.922734 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.922741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.922748 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.922755 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922763 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922770 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.922777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.922784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.922791 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.922804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.922812 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.922818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.922825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.922832 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:44:53.922840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.922847 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.922854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.922861 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.922868 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.922874 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.922881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.922887 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.922894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:44:53.922903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.922910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:44:53.922918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:44:53.922925 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:44:53.922932 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:44:53.922939 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:44:53.922946 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:44:53.922953 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:44:53.922959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:44:53.922966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:44:53.922973 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:44:53.922980 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.923002 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.923009 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:44:53.923016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:44:53.923023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:44:53.923030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.923260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:44:53.923268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:44:53.923275 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:44:53.923282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:44:53.923289 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:44:53.923314 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:44:53.923323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:44:53.923330 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:44:53.923342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:44:53.923349 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:44:53.923356 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:44:53.923363 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:44:53.923370 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:44:53.923376 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:44:53.923698 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:44:53.923710 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:44:53.923715 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:44:53.923719 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:44:53.923727 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:44:53.923731 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:44:53.923736 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:44:53.923746 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:44:53.923754 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:44:53.923793 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.923800 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:44:53.923814 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:44:53.923834 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:44:53.923840 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:44:53.923844 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:44:53.923848 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:44:53.923853 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:44:53.923863 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.923870 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.923874 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.923885 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.923894 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:44:53.923899 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:44:53.923921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.923931 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:44:53.923935 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.923957 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:44:53.923963 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:44:53.923967 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:44:53.923971 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:44:53.923975 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:44:53.923978 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:44:53.923982 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:44:53.923986 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:44:53.923992 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:44:53.924002 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.924008 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.924012 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:44:53.924018 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.924023 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:44:53.924027 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:44:53.924050 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:44:53.924056 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.924061 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.924066 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.924070 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:44:53.924080 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:44:53.924088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:44:53.924093 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:44:53.924097 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:44:53.924103 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180301" 2019-04-25 12:44:53.924110 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:44:53.924115 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:44:53.924119 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:44:53.924125 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:44:53.924130 wsdl: in serializeType: returning: 180301 2019-04-25 12:44:53.924136 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:44:53.924142 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:44:53.924147 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:44:53.924150 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:44:53.924155 wsdl: in serializeType: returning: 180301 2019-04-25 12:44:53.924159 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180301 2019-04-25 12:44:53.924180 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180301 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:44:53.924184 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:44:53.924190 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9055"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:44:53.924203 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:44:53.924209 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180301 2019-04-25 12:44:53.924219 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:44:53.924289 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:44:53.924230 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:44:53.924242 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:44:53.924246 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:44:53.924251 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:44:53.924255 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:44:53.924261 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:44:53.924271 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:44:53.924278 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:44:53.924284 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:44:53.924314 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:44:53.924324 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:44:53.924332 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:44:53.932150 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:44:53.932183 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:44:53.932198 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:44:53.932204 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:44:53.932211 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:44:53.932216 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:44:53.932221 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:44:53.932225 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:44:53.932231 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:44:53.932270 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:44:53.942989 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:44:53.943026 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:44:53.943032 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:44:53.943041 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:44:53.943047 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:44:53.943052 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:44:53.943059 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:44:53.943064 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:44:53.943069 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:44:53.943075 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:44:38 GMT 2019-04-25 12:44:53.943081 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:44:53.943087 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:44:53.943092 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:44:53.943102 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:44:53.943129 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:44:53.943139 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:44:53.943149 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:44:53.943153 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:44:53.943158 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:44:53.943193 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:44:53.943204 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:44:53.943210 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:44:53.943241 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:44:53.943248 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:44:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:44:53.943290 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:44:53.943312 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:44:53.943336 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:44:53.943343 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:44:53.943448 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:44:53.943545 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:44:53.943552 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:44:53.943560 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:44:53.943571 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:44:53.943594 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:44:53.943664 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:44:53.943692 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:44:53.943706 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:44:53.943713 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:44:53.943718 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:44:53.943723 nusoap_client: detail =