Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.44Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2506
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:58:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:59:05.002587 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:59:05.002636 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:59:05.002651 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:59:05.002667 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:59:05.002676 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:59:05.002684 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:59:05.002696 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:59:05.002705 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:59:05.002712 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:59:05.002720 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:59:05.002728 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:59:05.002739 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:59:05.002744 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:59:05.002749 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:59:05.002753 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:59:05.002757 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:59:05.002769 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:59:05.002783 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:59:05.002792 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:59:05.002798 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:59:05.002804 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:59:05.002812 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:59:05.002821 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:59:05.010087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:59:05.010103 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:59:05.010114 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:59:05.010120 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:59:05.010125 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:59:05.010129 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:59:05.010133 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:59:05.010166 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:59:05.026766 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:59:05.026783 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:59:05.026790 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:59:05.026796 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:59:05.026801 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:59:05.026806 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:59:05.026811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:59:05.026816 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:59:05.026821 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:59:05.026826 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:58:57 GMT 2019-02-24 06:59:05.026832 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:59:05.026836 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:59:05.026842 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:59:05.026852 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:59:05.026876 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:59:05.034051 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:59:05.034499 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:59:05.041249 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:59:05.041394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.041417 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.041941 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.042275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.042499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.042518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.048400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.048661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.048682 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.049170 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:59:05.049738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.049932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.050167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.050197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.050674 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:59:05.051148 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:59:05.051716 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.055603 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:59:05.055908 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.055941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.056510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.056907 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:59:05.057339 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:59:05.057910 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:59:05.058308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.058458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.058692 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.058923 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:59:05.058991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.059227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:59:05.059468 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:59:05.059480 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:59:05.059486 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:59:05.059591 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:59:05.059641 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:59:05.059658 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:59:05.059666 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:59:05.059687 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:59:05.059692 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:59:05.059873 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:59:05.059889 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:59:05.059942 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.059952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:59:05.059973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060005 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060015 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060029 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:59:05.060051 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060070 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:59:05.060086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.060130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.060147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.060171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060201 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.060209 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:59:05.060234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.060261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:59:05.060278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:59:05.060305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060332 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060350 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:59:05.060369 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060376 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060387 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:59:05.060405 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060412 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060421 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:59:05.060435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.060470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.060486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:59:05.060506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060532 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.060540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060550 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:59:05.060564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.060590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:59:05.060605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:59:05.060626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060659 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060669 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:59:05.060687 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060694 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060704 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:59:05.060722 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.060729 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060738 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:59:05.060756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.060763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.060786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.060826 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.060842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.060864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.060960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.060978 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.060989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:59:05.060999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:59:05.061012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:59:05.061038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:59:05.061053 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061059 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:59:05.061074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061099 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:59:05.061129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.061170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.061191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061217 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.061224 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:59:05.061248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061274 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:59:05.061289 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061301 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:59:05.061316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.061373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061398 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.061414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061420 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.061434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061460 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.061468 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:59:05.061491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061516 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:59:05.061532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061538 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:59:05.061551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061576 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061584 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:59:05.061612 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061619 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.061642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061672 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:59:05.061687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061693 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.061708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061733 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.061741 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061750 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:59:05.061764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061789 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:59:05.061804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061811 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:59:05.061824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061849 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061857 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061871 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:59:05.061892 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.061899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.061922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.061952 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:59:05.061967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.061974 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.061988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062013 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062020 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062030 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:59:05.062043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062068 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:59:05.062083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062089 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:59:05.062103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.062135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.062159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062184 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:59:05.062199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062205 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.062219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062244 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062252 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:59:05.062275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062306 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:59:05.062322 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062328 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:59:05.062342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.062374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.062397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062422 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.062438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062444 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.062457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062483 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.062490 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062500 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:59:05.062513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062538 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:59:05.062553 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062559 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:59:05.062573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062598 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062605 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062615 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:59:05.062628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062654 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.062668 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062675 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.062688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062714 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062721 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062731 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:59:05.062744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062769 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:59:05.062784 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062791 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:59:05.062805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062829 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062837 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062847 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:59:05.062860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.062885 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.062900 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062907 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.062921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062945 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.062953 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:59:05.062976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.062992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063001 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:59:05.063017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063023 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:59:05.063037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063062 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.063069 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063079 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:59:05.063097 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.063104 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063114 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:59:05.063127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063156 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.063172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063178 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.063192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063218 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.063225 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063235 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:59:05.063249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063274 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:59:05.063289 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:59:05.063316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.063349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063359 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.063373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063398 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.063413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063419 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.063433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063458 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.063465 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063475 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:59:05.063488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063514 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.063529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063535 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:59:05.063549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063575 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:59:05.063582 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063592 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:59:05.063605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063630 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.063645 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063652 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.063665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063696 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.063758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.063776 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:59:05.063797 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:59:05.063809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:59:05.063835 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:59:05.063850 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:59:05.063870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063897 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:59:05.063904 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063914 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:59:05.063928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.063953 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.063968 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.063975 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.063988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064012 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064019 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064056 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.064078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.064095 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064106 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:59:05.064116 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:59:05.064129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:59:05.064153 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:59:05.064168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064174 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:59:05.064188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064221 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:59:05.064249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064256 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:59:05.064285 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064292 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064308 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:59:05.064327 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.064334 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064344 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:59:05.064362 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.064369 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064379 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:59:05.064397 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.064404 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064414 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:59:05.064432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.064438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.064461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.064511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.064527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.064549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064574 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064581 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:59:05.064605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.064631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:59:05.064646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064652 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:59:05.064666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064691 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064699 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064709 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:59:05.064727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.064762 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064769 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064778 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:59:05.064791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.064824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.064839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064846 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.064860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064885 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.064893 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:59:05.064916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.064942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:59:05.064957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.064964 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:59:05.064978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.065033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.065074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065080 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.065094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065120 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065128 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:59:05.065151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.065191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065197 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:59:05.065211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065236 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065243 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065253 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:59:05.065271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.065313 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065321 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065331 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:59:05.065344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.065393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065399 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.065414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065440 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065447 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:59:05.065471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.065511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065517 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.065531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065556 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.065563 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065573 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:59:05.065591 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065598 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065608 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:59:05.065625 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.065632 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065642 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:59:05.065659 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.065666 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:59:05.065694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.065701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:59:05.065724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065766 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.065781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.065801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065834 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065844 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:59:05.065858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.065873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.065897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065928 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065935 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065945 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065959 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.065976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.065990 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.066023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.066051 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.066058 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066068 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:59:05.066086 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.066093 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066103 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:59:05.066121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.066128 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066137 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:59:05.066155 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.066162 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066171 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:59:05.066189 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:59:05.066196 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066205 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:59:05.066223 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066230 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066240 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.066258 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066265 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066274 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.066292 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066327 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066339 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:59:05.066360 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066366 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066376 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:59:05.066390 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.066460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066467 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.066481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066507 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.066514 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066524 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:59:05.066542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066558 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:59:05.066577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066583 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:59:05.066611 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.066618 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066628 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:59:05.066641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.066678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.066714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066740 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066757 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:59:05.066771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.066786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.066796 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.066810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066837 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.066898 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066924 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.066931 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066941 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:59:05.066960 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.066966 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.066977 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:59:05.066995 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067012 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:59:05.067029 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067036 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067046 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:59:05.067064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.067071 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067080 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:59:05.067098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.067105 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:59:05.067132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.067167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067174 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067183 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:59:05.067201 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067208 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067218 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:59:05.067236 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067242 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067252 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:59:05.067270 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067277 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067286 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:59:05.067307 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.067363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.067381 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067388 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.067403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067429 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067436 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067446 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:59:05.067464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.067498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:59:05.067532 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.067539 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067549 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.067562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.067600 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.067636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067662 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:59:05.067692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.067708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.067718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.067731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067760 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.067821 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067847 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067855 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067864 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:59:05.067883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.067890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067900 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:59:05.067921 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067928 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067939 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:59:05.067957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.067964 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.067974 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:59:05.067992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.067998 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:59:05.068026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068033 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:59:05.068060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068067 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.068094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068102 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068111 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:59:05.068129 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068136 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068146 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:59:05.068163 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068170 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068180 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:59:05.068197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068213 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:59:05.068231 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068247 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:59:05.068261 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.068326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.068344 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068373 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068380 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068390 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068404 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.068435 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068462 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.068469 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068479 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:59:05.068497 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.068504 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068514 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:59:05.068532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.068539 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068548 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:59:05.068566 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068573 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068583 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:59:05.068601 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068607 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068617 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:59:05.068635 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068641 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068651 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:59:05.068669 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068675 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068685 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:59:05.068703 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068710 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068719 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:59:05.068737 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068744 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068754 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:59:05.068771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068778 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068787 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:59:05.068805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068811 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068821 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:59:05.068839 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.068845 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068855 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:59:05.068873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.068880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.068907 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.068914 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.068924 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:59:05.068937 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.069003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:59:05.069048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069075 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.069082 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069092 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:59:05.069106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069132 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.069148 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069154 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.069168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069194 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.069201 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069215 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:59:05.069229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069255 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:59:05.069270 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069276 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:59:05.069290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.069329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.069357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.069364 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069374 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:59:05.069392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.069398 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069408 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:59:05.069425 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.069432 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069442 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:59:05.069455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069494 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:59:05.069509 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069515 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.069534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069562 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.069569 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069579 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:59:05.069593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.069608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069618 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:59:05.069632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.069659 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069666 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.069676 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069690 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.069706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.069720 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069747 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.069754 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069764 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:59:05.069782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.069789 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069803 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:59:05.069822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.069828 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069838 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:59:05.069857 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:59:05.069864 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069873 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:59:05.069891 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.069898 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069908 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:59:05.069926 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.069932 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069942 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:59:05.069960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.069967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.069977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:59:05.069995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.070002 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.070011 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:59:05.070029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.070036 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.070046 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:59:05.070064 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.070070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.070080 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.070093 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:59:05.070145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070162 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070168 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:59:05.070187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.070220 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.070243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070269 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.070284 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.070315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070342 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070359 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:59:05.070373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070398 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:59:05.070412 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070439 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.070446 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070457 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:59:05.070475 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:59:05.070481 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070491 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:59:05.070509 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.070515 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070525 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:59:05.070538 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:59:05.070563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070586 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.070604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.070638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.070666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.070673 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070683 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:59:05.070701 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.070708 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070717 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:59:05.070731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070779 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.070800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070826 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070833 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070847 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:59:05.070861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.070877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.070901 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070947 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.070976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.070990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071016 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071024 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071034 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:59:05.071052 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071058 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071068 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:59:05.071086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.071093 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071103 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:59:05.071121 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071128 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071137 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:59:05.071155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.071162 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071181 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:59:05.071200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071207 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071217 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:59:05.071235 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.071242 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071251 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:59:05.071269 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071276 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071286 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:59:05.071309 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071317 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071327 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:59:05.071341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.071388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.071406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:59:05.071431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071457 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071464 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071474 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:59:05.071493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.071500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071510 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:59:05.071527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.071534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:59:05.071561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071568 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071577 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:59:05.071595 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.071602 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071611 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:59:05.071625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.071667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.071683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.071707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071739 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.071798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.071816 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071827 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:59:05.071837 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:59:05.071850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:59:05.071874 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:59:05.071889 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071896 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:59:05.071910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071935 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.071942 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071956 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:59:05.071970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.071986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.071996 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.072011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072018 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.072032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072057 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:59:05.072064 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072074 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:59:05.072087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.072112 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:59:05.072128 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072134 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:59:05.072147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.072180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.072203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.072228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.072243 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072249 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.072268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072298 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072306 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072316 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:59:05.072330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.072346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.072356 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:59:05.072370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072398 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072405 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072415 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.072458 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072485 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072493 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072503 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:59:05.072521 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072528 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072538 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:59:05.072555 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072562 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072576 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:59:05.072595 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072602 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072611 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:59:05.072629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072636 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072645 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:59:05.072663 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:59:05.072670 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072679 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:59:05.072697 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:59:05.072704 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072713 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:59:05.072731 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:59:05.072738 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072747 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:59:05.072765 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.072772 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072782 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:59:05.072800 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072806 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072816 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:59:05.072834 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072841 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072850 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:59:05.072868 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072875 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072884 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:59:05.072902 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.072908 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072918 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:59:05.072931 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.072994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073012 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073019 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:59:05.073040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073066 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073073 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073083 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:59:05.073097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073123 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.073138 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073144 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.073158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073183 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.073190 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073200 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:59:05.073213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073238 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:59:05.073253 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073259 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.073273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073304 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073311 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073326 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:59:05.073345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.073352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:59:05.073380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.073387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:59:05.073414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073421 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:59:05.073444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073482 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073497 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073503 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.073517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073543 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073551 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073561 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:59:05.073574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.073590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073600 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.073614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073646 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073654 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073664 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.073709 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.073743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:59:05.073770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.073777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:59:05.073804 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073811 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073821 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:59:05.073839 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.073845 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073855 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:59:05.073873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:59:05.073907 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.073914 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073928 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:59:05.073946 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:59:05.073953 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.073963 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:59:05.073976 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.074015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.074033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074039 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:59:05.074053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074078 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.074085 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074095 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:59:05.074113 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074120 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074134 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:59:05.074153 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074160 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074169 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:59:05.074187 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.074194 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074203 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:59:05.074221 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074228 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074237 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:59:05.074255 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074262 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074272 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:59:05.074289 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074300 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074311 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:59:05.074330 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074337 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074347 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:59:05.074360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.074413 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.074429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074436 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:59:05.074455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074480 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.074488 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:59:05.074511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.074537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:59:05.074554 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:59:05.074561 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:59:05.074572 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:59:05.074589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074595 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:59:05.074609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.074654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:59:05.074671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.074682 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:59:05.074692 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:59:05.074710 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.074716 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:59:05.074731 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:59:05.074748 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:59:05.074756 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:59:05.074766 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:59:05.074784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.074791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.074801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.074818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.074825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.074834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.074852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.074858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.074868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.074886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.074892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:59:05.074902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.074920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.074926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:59:05.074936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.074953 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:59:05.074960 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:59:05.074969 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:59:05.074987 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.074993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.075003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.075020 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:59:05.075027 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:59:05.075036 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:59:05.075053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.075060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:59:05.075075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.075093 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.075100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:59:05.075110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.075126 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:59:05.075133 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:59:05.075142 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:59:05.075157 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:59:05.075195 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.075225 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:59:05.075253 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.075281 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:59:05.075315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.075343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:59:05.075371 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.075399 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:59:05.075426 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.075454 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:59:05.075481 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:59:05.075509 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:59:05.075537 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:59:05.075564 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:59:05.075593 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:59:05.075621 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:59:05.075649 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.075677 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:59:05.075704 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.075732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:59:05.075760 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.075787 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:59:05.075820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.075848 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:59:05.075875 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.075903 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.075931 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.075959 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:59:05.075986 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.076014 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:59:05.076041 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.076069 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:59:05.076097 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.076124 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:59:05.076152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.076182 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.076211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.076239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:59:05.076267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.076299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.076328 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.076356 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.076384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.076412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.076439 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.076467 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:59:05.076495 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:59:05.076522 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:59:05.076554 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.076582 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:59:05.076610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.076637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.076664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.076692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:59:05.076719 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.076747 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:59:05.076788 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.076816 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:59:05.076844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.076871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:59:05.076899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.076927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:59:05.076955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.076984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:59:05.077013 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077031 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077059 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.077086 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077104 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077121 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077148 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.077175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.077463 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077492 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077519 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077547 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077574 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077592 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077620 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077647 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077665 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077693 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077721 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077749 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077776 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.077830 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077857 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077884 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.077939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.077984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.078011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.078066 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.078121 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.078176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.078347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078409 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.078436 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078463 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.078491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078509 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.078580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.078704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078739 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.078810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.078921 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078948 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.078976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.078994 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.079085 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:59:05.079139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079174 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.079228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.079358 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079386 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:59:05.079413 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079440 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.079468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.079522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.079635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:59:05.079814 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079832 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079859 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.079886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079904 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079921 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079948 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.079975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.079993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.080082 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080109 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080137 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080164 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080191 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080209 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080240 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080267 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080285 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080318 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080345 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080373 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080401 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080428 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.080455 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080510 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080537 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:59:05.080564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080609 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:59:05.080636 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.080691 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080718 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.080745 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080771 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.080798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.080957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.080997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081024 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.081051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.081107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081124 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081169 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.081196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:59:05.081325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081343 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081360 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081410 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.081437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.081544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081571 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:59:05.081597 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081620 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081638 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081657 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081684 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:59:05.081712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081739 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:59:05.081766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081828 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.081856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.081953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:59:05.081980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082008 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:59:05.082035 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082062 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:59:05.082089 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082116 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:59:05.082143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082195 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.082250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:59:05.082410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:59:05.082437 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.082497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.082549 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.082600 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.082649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.082698 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.082749 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.082799 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.082852 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.082902 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.082951 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.083000 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.083049 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.083099 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.083149 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.083198 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.083247 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.083302 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.083354 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.083404 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.083455 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.083512 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.083569 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.083619 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.083667 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.083715 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.083764 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.083814 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.083864 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.083938 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.083987 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.084037 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.084095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.084145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.084195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.084245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.084298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.084349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.084604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.084656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.084706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.084755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.084805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.084853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.084902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.084952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.085002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.085052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.085101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.085151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.085201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.085251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.085307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.085363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.085417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.085466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.085516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.085565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.085613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.085663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.085713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.085768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.085817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.085867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.085925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.085975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.086025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.086075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.086123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.086173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.086222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.086272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.086327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.086376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.086427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.086475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.086524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.086574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.086623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.086671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.086721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.086771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.086821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.086871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.086922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.086982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.087037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.087085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.087134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.087182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.087231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.087282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.087338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.087395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.087445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.087495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.087561 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:59:05.087589 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.087653 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.087709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.087766 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.087824 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.087879 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.087936 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.087992 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.088048 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.088104 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.088160 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.088223 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.088280 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.088342 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.088398 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.088454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.088510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.088567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.088624 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.088682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.088738 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.088794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.088850 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.088906 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.088961 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.089018 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.089103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.089160 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.089216 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.089272 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.089333 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.089389 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.089453 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:59:05.089485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.089542 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.089599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.089656 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.089711 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.089774 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.089829 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.090084 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.090142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.090198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.090256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.090318 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.090375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.090432 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.090488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.090549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.090605 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.090664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.090727 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.090783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.090839 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.090896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.090953 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.091009 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.091066 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.091122 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.091179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.091234 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.091291 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.091355 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.091411 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.091473 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.091536 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:59:05.091560 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.091612 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.091663 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.091713 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.091776 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.091827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.091877 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.091927 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.091978 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.092029 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.092079 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.092130 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.092180 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.092231 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.092282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.092338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.092389 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.092440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.092490 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.092541 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.092591 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.092643 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.092694 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.092745 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.092795 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.092850 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.092901 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.092956 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.093006 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.093056 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.093107 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.093158 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.093215 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:59:05.093238 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.093291 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.093350 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.093403 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.093456 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.093508 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:59:05.093560 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:59:05.093613 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:59:05.093666 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.093718 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.093771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.093824 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.093877 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.093929 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.093987 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.094040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.094092 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.094147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.094199 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.094252 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.094309 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.094362 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.094414 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.094467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:59:05.094521 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.094574 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.094626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.094679 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.094732 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.094785 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.094837 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.094889 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.094945 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:59:05.094963 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:59:05.094993 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:59:05.095022 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:59:05.095050 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:59:05.095078 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:59:05.095099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.095114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.095123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.095133 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.095141 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.095149 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:59:05.095158 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:59:05.095166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:59:05.095174 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.095182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.095195 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.095204 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.095212 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095220 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095228 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.095245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.095252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.095277 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.095285 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.095297 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.095306 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:59:05.095314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.095322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.095330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.095338 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.095346 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.095354 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.095362 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.095370 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.095378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.095387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.095395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.095404 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.095411 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.095419 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:59:05.095427 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:59:05.095435 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:59:05.095443 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.095451 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.095458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.095469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.095477 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095484 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095492 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095499 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.095507 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.095514 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095522 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095530 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.095537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.095544 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.095552 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.095559 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:59:05.095566 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.095574 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.095581 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.095588 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.095596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.095603 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.095615 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.095623 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.095631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.095641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.095649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.095658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.095665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.095672 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:59:05.095679 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:59:05.095686 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:59:05.095693 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.095700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.095707 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.095714 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.095728 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095749 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.095756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.095763 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.095783 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.095790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.095797 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.095804 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:59:05.095812 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.095820 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.095826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.095833 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.095840 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.095846 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.095853 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.095860 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.095867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:59:05.095875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.095882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:59:05.095890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:59:05.095897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:59:05.095904 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:59:05.095911 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:59:05.095918 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:59:05.095925 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:59:05.095932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:59:05.095938 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:59:05.095945 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:59:05.095952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.095960 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095970 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:59:05.095978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:59:05.095985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:59:05.095992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.096201 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:59:05.096210 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:59:05.096218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:59:05.096225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:59:05.096232 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:59:05.096238 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:59:05.096245 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:59:05.096252 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:59:05.096259 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:59:05.096266 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:59:05.096273 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:59:05.096280 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:59:05.096287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:59:05.096298 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:59:05.096605 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:59:05.096616 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:59:05.096621 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:59:05.096626 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:59:05.096633 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:59:05.096637 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:59:05.096642 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:59:05.096651 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:59:05.096659 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:59:05.096698 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096705 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:59:05.096719 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:59:05.096740 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:59:05.096747 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:59:05.096759 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:59:05.096763 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:59:05.096768 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:59:05.096780 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096787 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096792 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096804 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096814 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:59:05.096819 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:59:05.096843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.096851 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:59:05.096856 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.096879 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:59:05.096884 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:59:05.096888 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:59:05.096892 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:59:05.096896 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:59:05.096900 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:59:05.096904 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:59:05.096908 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:59:05.096914 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:59:05.096925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096935 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:59:05.096941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096947 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:59:05.096951 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:59:05.096974 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:59:05.096980 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096985 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096990 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.096995 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:59:05.097005 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:59:05.097012 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:59:05.097017 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:59:05.097021 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:59:05.097028 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180301" 2019-02-24 06:59:05.097035 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:59:05.097039 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:59:05.097044 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:59:05.097051 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:59:05.097056 wsdl: in serializeType: returning: 180301 2019-02-24 06:59:05.097062 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:59:05.097069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:59:05.097073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:59:05.097077 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:59:05.097082 wsdl: in serializeType: returning: 180301 2019-02-24 06:59:05.097086 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180301 2019-02-24 06:59:05.097108 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180301 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:59:05.097113 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:59:05.097119 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4247"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:59:05.097134 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:59:05.097139 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180301 2019-02-24 06:59:05.097149 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:59:05.097224 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:59:05.097162 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:59:05.097173 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:59:05.097178 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:59:05.097183 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:59:05.097186 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:59:05.097194 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:59:05.097204 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:59:05.097212 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:59:05.097217 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:59:05.097230 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:59:05.097241 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:59:05.097249 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:59:05.104540 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:59:05.104556 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:59:05.104566 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:59:05.104572 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:59:05.104578 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:59:05.104582 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:59:05.104586 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:59:05.104590 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:59:05.104595 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:59:05.104628 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:59:05.113825 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:59:05.113844 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:59:05.113851 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:59:05.113856 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:59:05.113862 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:59:05.113867 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:59:05.113873 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:59:05.113878 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:59:05.113883 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:59:05.113889 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:58:57 GMT 2019-02-24 06:59:05.113895 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:59:05.113900 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:59:05.113905 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:59:05.113915 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:59:05.113937 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:59:05.113948 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:59:05.113958 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:59:05.113962 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:59:05.113967 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:59:05.114009 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:59:05.114021 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:59:05.114027 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:59:05.114049 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:59:05.114056 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:58:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:59:05.114084 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:59:05.114093 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:59:05.114112 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:59:05.114119 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:59:05.114227 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:59:05.114334 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:59:05.114341 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:59:05.114350 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:59:05.114360 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:59:05.114384 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:59:05.114440 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:59:05.114467 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:59:05.114481 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:59:05.114489 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:59:05.114494 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:59:05.114499 nusoap_client: detail =