Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
8971371098 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2084
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:41:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:41:20.334976 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:41:20.335148 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:41:20.335183 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:41:20.335213 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:41:20.335238 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:41:20.335261 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:41:20.335293 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:41:20.335311 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:41:20.335328 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:41:20.335347 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:41:20.335364 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:41:20.335386 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:41:20.335396 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:41:20.335417 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:41:20.335426 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:41:20.335433 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:41:20.335458 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:41:20.335713 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:41:20.335735 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:41:20.335746 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:41:20.335758 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:41:20.335778 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:41:20.335794 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:41:20.343189 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:41:20.343236 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:41:20.343260 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:41:20.343271 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:41:20.343281 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:41:20.343288 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:41:20.343297 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:41:20.343346 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:41:20.360522 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:41:20.360580 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:41:20.360592 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:41:20.360601 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:41:20.360610 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:41:20.360619 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:41:20.360629 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:41:20.360638 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:41:20.360648 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:41:20.360657 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:41:18 GMT 2019-02-20 06:41:20.360667 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:41:20.360676 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:41:20.360687 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:41:20.360763 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:41:20.360811 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:41:20.360847 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:41:20.367642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.367752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.367783 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.368301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.374712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.375003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.375034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.375458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.375503 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.376034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.376268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.381794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.381906 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.382133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.382162 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.382729 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.382772 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.383319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.383525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.383557 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.384135 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.384487 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:41:20.384958 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:41:20.388888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.388940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.389209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.389242 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.389823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.389851 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.390382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.390610 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.390637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.390950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.391112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.391137 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:41:20.391552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.391579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.391902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.391944 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:41:20.392310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:41:20.392335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.392654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:41:20.392782 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:41:20.392801 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:41:20.392810 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:41:20.392937 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:41:20.392994 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:41:20.393017 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:41:20.393028 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:41:20.393059 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:41:20.393068 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:41:20.393657 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:41:20.393680 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:41:20.393770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.393784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:41:20.393816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.393866 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.393880 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.393902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:41:20.393937 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.393948 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.393964 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:41:20.393990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.394050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.394074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.394105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.394158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:41:20.394193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.394236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:41:20.394258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:41:20.394289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394338 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394356 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:41:20.394384 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394393 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394417 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:41:20.394445 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394455 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394471 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:41:20.394490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.394546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.394569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:41:20.394599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394636 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.394647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:41:20.394682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.394721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:41:20.394742 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:41:20.394772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394809 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394819 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394834 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:41:20.394861 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394871 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394885 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:41:20.394912 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.394923 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394938 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:41:20.394964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.394974 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.394989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.395008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.395067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.395090 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.395123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395158 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.395261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.395288 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395305 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:41:20.395321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:41:20.395340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:41:20.395379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:41:20.395408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395417 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:41:20.395439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395477 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.395487 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395502 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:41:20.395522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.395561 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.395583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395593 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.395613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395651 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.395662 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395683 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:41:20.395703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.395743 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:41:20.395765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395775 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:41:20.395795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.395842 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.395877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.395915 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.395937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.395946 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.395966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396004 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.396015 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396029 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:41:20.396049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.396087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:41:20.396108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396117 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:41:20.396139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396175 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.396186 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396201 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:41:20.396228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.396238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.396273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.396320 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:41:20.396342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396351 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.396372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.396426 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396441 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:41:20.396461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.396500 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:41:20.396522 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396532 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:41:20.396557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396596 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.396606 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396620 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:41:20.396650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.396659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.396694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.396739 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:41:20.396761 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396771 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.396790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396827 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.396837 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396851 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:41:20.396871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.396910 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:41:20.396932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396941 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:41:20.396961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.396998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.397008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.397042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397080 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:41:20.397103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397112 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.397131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397169 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.397179 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:41:20.397214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:41:20.397275 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397284 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:41:20.397305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.397351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.397386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397431 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.397454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397462 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.397482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397519 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.397529 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397544 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:41:20.397563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397602 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:41:20.397623 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397632 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:41:20.397651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397688 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.397698 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397712 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:41:20.397732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397770 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.397792 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397801 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.397822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397858 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.397868 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397883 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:41:20.397903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.397941 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:41:20.397962 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.397971 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:41:20.397992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398029 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.398039 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398053 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:41:20.398073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.398111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.398132 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398142 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.398161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398197 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.398207 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398221 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:41:20.398241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.398282 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:41:20.398304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398313 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:41:20.398333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398370 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.398380 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398395 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:41:20.398433 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.398443 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398457 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:41:20.398478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.398524 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.398546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398555 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.398575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398613 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.398624 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398638 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:41:20.398658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.398696 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:41:20.398718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398727 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:41:20.398747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.398793 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.398827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.398865 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.398887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398895 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.398915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398952 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.398962 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.398977 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:41:20.398996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.399035 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.399056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:41:20.399085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399122 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:41:20.399132 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399146 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:41:20.399167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.399205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.399227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399236 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.399256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399292 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399302 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.399392 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.399424 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399442 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:41:20.399457 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:41:20.399476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:41:20.399515 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:41:20.399537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399546 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:41:20.399567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399606 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:41:20.399616 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399631 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:41:20.399651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.399691 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.399712 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399721 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.399741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399776 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399785 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.399872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.399897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399914 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:41:20.399930 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:41:20.399951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.399975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:41:20.399992 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:41:20.400015 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:41:20.400046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400094 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:41:20.400136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400146 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:41:20.400188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400198 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400213 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:41:20.400239 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.400249 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400264 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:41:20.400292 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.400303 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400318 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:41:20.400344 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.400354 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400369 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:41:20.400395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.400411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.400446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.400528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.400552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400561 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.400582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400620 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400630 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:41:20.400664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.400704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:41:20.400726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400735 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:41:20.400756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400793 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400804 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400818 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:41:20.400845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.400897 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.400907 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400922 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:41:20.400942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.400979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.400995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.401018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.401047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401096 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:41:20.401132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.401172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:41:20.401194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:41:20.401223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.401307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.401346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.401368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401377 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.401404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401444 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:41:20.401490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.401530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.401552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401561 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:41:20.401582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401619 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401629 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401644 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:41:20.401671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.401723 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401733 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401748 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:41:20.401768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.401821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.401843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401852 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.401874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401912 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.401922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:41:20.401957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.401981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.401996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.402017 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402026 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.402046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402083 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.402093 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402108 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:41:20.402135 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.402145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402160 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:41:20.402186 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.402195 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402209 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:41:20.402236 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.402246 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:41:20.402297 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.402308 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402322 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:41:20.402342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.402416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.402439 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402449 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.402471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402509 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:41:20.402555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.402579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.402594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.402616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402661 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402672 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402706 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.402754 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.402802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.402844 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.402854 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402868 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:41:20.402895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.402905 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402920 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:41:20.402946 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.402956 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.402970 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:41:20.402996 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.403006 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403022 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:41:20.403048 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:41:20.403058 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403073 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:41:20.403099 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403109 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403124 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.403150 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.403201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403210 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:41:20.403252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403261 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403276 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:41:20.403297 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.403420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403431 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.403453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403491 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.403501 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403516 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:41:20.403542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403552 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403567 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:41:20.403594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.403604 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:41:20.403644 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.403654 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403669 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:41:20.403688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.403749 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403781 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.403802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403840 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:41:20.403886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.403910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.403924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.403944 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403984 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.403995 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.404076 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404114 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.404124 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404139 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:41:20.404166 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404175 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404191 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:41:20.404217 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.404228 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404242 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:41:20.404268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.404278 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404293 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:41:20.404321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.404330 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404345 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:41:20.404372 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.404381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404396 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:41:20.404431 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404455 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.404482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404491 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404506 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:41:20.404532 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404542 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404556 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:41:20.404583 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404593 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404607 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:41:20.404633 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404643 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404657 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:41:20.404677 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.404769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.404796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.404805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.404829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.404866 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404876 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.404891 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:41:20.404917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.404927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.404941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.404968 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.404977 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.404992 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:41:20.405018 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.405028 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405043 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.405062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.405121 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.405186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405261 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:41:20.405282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.405307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.405324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.405344 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405388 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.405491 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.405543 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405561 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:41:20.405592 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.405603 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405618 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:41:20.405650 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.405660 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405675 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:41:20.405702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.405711 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405726 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:41:20.405752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.405762 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:41:20.405803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.405813 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:41:20.405854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.405864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405878 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.405904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.405916 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405930 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:41:20.405956 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.405966 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.405981 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:41:20.406008 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406018 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.406033 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:41:20.406060 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.406070 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.406084 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:41:20.406111 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.406121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.406135 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:41:20.406155 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.406256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.406280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406324 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406334 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406350 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.406495 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406553 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.406568 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406589 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:41:20.406626 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.406639 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406659 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:41:20.406697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.406710 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406728 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:41:20.406762 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.406775 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406795 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:41:20.406830 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.406843 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406861 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:41:20.406897 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.406910 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406930 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:41:20.406964 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.406976 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.406995 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:41:20.407026 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.407037 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407053 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:41:20.407081 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.407092 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407108 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:41:20.407135 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.407145 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:41:20.407192 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.407204 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:41:20.407249 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.407260 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407275 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:41:20.407306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.407318 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.407372 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.407384 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407402 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:41:20.407428 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.407589 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407599 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:41:20.407649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407701 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.407715 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407734 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:41:20.407760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.407810 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.407884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407932 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.407946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.407965 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:41:20.407992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.408042 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:41:20.408071 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408082 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:41:20.408109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.408172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.408225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.408238 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408256 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:41:20.408289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.408300 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408317 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:41:20.408349 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.408361 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408379 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:41:20.408403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.408483 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:41:20.408512 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408524 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.408557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408606 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.408618 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408637 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:41:20.408663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.408691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.408711 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:41:20.408736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.408789 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:41:20.408802 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.408820 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:41:20.408842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.408870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.408895 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.408952 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.408966 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.408985 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:41:20.409021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.409033 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409052 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:41:20.409084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.409096 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409112 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:41:20.409142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:41:20.409152 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409169 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:41:20.409203 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.409214 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409231 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:41:20.409265 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.409278 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409298 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:41:20.409333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.409346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409394 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:41:20.409430 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.409440 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409452 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:41:20.409473 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.409481 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409492 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:41:20.409512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.409519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.409544 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:41:20.409599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.409619 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409626 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:41:20.409650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.409687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409698 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.409712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.409740 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.409756 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409762 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.409782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409810 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:41:20.409818 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:41:20.409842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.409858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.409869 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:41:20.409883 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:41:20.409911 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.409918 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:41:20.409928 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:41:20.409947 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:41:20.409954 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:41:20.409963 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:41:20.409981 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.409988 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:41:20.409999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:41:20.410012 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:41:20.410037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.410054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.410080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.410115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.410144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410152 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410162 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:41:20.410180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410187 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410196 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:41:20.410210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.410244 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410266 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.410285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410311 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410319 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410329 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:41:20.410343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.410369 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.410391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410421 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410428 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410439 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.410484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410510 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410518 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410527 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:41:20.410546 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410553 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:41:20.410581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.410588 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410602 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:41:20.410621 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410629 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410639 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:41:20.410657 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.410663 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410673 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:41:20.410691 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410697 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410707 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:41:20.410725 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.410732 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410742 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:41:20.410760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410777 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:41:20.410795 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410802 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410813 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:41:20.410826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.410874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.410892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410898 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:41:20.410917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.410950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.410966 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:41:20.410986 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.410993 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411003 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:41:20.411021 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.411028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411038 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:41:20.411055 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.411062 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:41:20.411089 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.411096 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411106 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:41:20.411119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411163 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.411179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411185 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.411204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411229 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411236 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.411297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.411314 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411325 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:41:20.411336 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:41:20.411348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:41:20.411373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:41:20.411395 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411401 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:41:20.411420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411445 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.411453 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411463 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:41:20.411476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411502 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.411517 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411524 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.411538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411563 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:41:20.411571 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411581 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:41:20.411594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411619 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:41:20.411634 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411640 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:41:20.411654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.411686 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.411714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411739 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.411755 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411761 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.411775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411801 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411818 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:41:20.411832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.411847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411857 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:41:20.411871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411899 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411906 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411916 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.411960 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.411991 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.411999 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412009 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:41:20.412027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412034 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412044 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:41:20.412062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412068 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412078 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:41:20.412096 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412102 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412112 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:41:20.412130 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412137 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412146 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:41:20.412164 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:41:20.412171 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412180 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:41:20.412198 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:41:20.412205 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412215 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:41:20.412233 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:41:20.412240 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412249 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:41:20.412267 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.412274 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412284 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:41:20.412302 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412308 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412318 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:41:20.412336 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412343 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412352 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:41:20.412370 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412381 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412396 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:41:20.412415 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412422 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412432 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:41:20.412445 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.412507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.412527 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412534 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:41:20.412553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412579 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412587 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412597 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:41:20.412610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.412636 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.412651 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412658 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.412671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412696 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.412704 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412714 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:41:20.412727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.412752 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:41:20.412767 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412774 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.412793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412819 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412827 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412837 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:41:20.412855 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.412862 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412872 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:41:20.412889 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.412896 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:41:20.412924 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.412930 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412940 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:41:20.412953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.412981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.412992 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413007 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413014 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.413032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413058 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413065 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413075 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:41:20.413089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.413115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.413128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413157 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413164 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413174 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413188 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.413220 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.413253 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:41:20.413281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.413287 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413297 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:41:20.413315 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413322 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413332 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:41:20.413350 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.413357 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413371 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:41:20.413395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413402 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:41:20.413431 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413438 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413448 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:41:20.413466 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:41:20.413473 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413482 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:41:20.413496 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.413535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.413552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413559 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:41:20.413573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413603 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.413610 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413621 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:41:20.413639 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413646 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413656 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:41:20.413673 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413680 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413690 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:41:20.413708 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.413715 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413724 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:41:20.413742 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413749 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413759 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:41:20.413777 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413784 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413793 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:41:20.413811 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413818 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413828 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:41:20.413846 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.413853 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413863 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:41:20.413876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.413929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.413944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413952 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:41:20.413970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.413996 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.414003 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.414013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:41:20.414026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.414042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.414052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:41:20.414069 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:41:20.414076 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:41:20.414088 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:41:20.414105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.414111 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:41:20.414130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.414154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.414174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:41:20.414191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.414202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:41:20.414212 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:41:20.414230 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.414236 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:41:20.414247 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:41:20.414263 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:41:20.414271 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:41:20.414281 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:41:20.414298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.414305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.414315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.414332 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.414339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.414349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.414366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.414373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.414388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.414407 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.414413 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:41:20.414423 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.414441 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.414447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:41:20.414457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.414474 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:41:20.414481 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:41:20.414491 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:41:20.414507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.414514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.414528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.414546 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:41:20.414553 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:41:20.414564 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:41:20.414581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.414587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:41:20.414598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.414615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.414621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:41:20.414631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.414647 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:41:20.414653 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:41:20.414663 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:41:20.414680 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:41:20.414722 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.414752 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:41:20.414779 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.414808 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:41:20.414834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.414861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:41:20.414888 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.414916 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:41:20.414943 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.414970 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:41:20.414996 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:41:20.415023 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:41:20.415050 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:41:20.415076 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:41:20.415118 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:41:20.415144 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:41:20.415345 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.415373 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:41:20.415407 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.415433 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:41:20.415460 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.415486 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:41:20.415513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.415540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:41:20.415567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.415594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.415621 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.415648 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:41:20.415675 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.415701 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:41:20.415728 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.415756 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:41:20.415783 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.415810 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:41:20.415837 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.415865 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.415893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.415919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:41:20.415946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.415974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.416000 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.416027 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.416053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.416086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.416113 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.416140 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:41:20.416166 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:41:20.416193 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:41:20.416220 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.416246 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:41:20.416273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.416300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.416326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.416353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:41:20.416384 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.416412 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:41:20.416439 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.416466 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:41:20.416492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.416519 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:41:20.416545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.416573 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:41:20.416600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.416628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:41:20.416657 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416675 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416702 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.416728 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.416820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.416925 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.416951 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.416977 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417003 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417047 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417100 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417117 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417144 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417170 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417197 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417224 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417250 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.417276 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417302 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417328 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417354 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.417385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.417456 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417483 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.417509 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417536 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.417575 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417621 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.417651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.417828 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417861 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417895 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.417952 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.417979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.418005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.418092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.418213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.418323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.418434 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418461 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.418492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418528 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418574 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418604 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.418631 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418658 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:41:20.418684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.418782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.418944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.418988 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419034 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:41:20.419081 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419139 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.419188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419236 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.419286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.419489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:41:20.419746 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419764 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419790 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.419816 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419834 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419851 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419877 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.419903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.419980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.420012 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420040 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420067 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420093 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420119 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420136 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420162 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420189 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420206 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420232 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420258 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420285 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420312 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420339 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.420370 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420431 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420458 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:41:20.420484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:41:20.420555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420581 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.420608 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420634 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.420661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420687 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.420714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.420873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.420961 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.420990 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.421016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.421103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:41:20.421224 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421258 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421275 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.421327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.421443 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421469 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:41:20.421495 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421531 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421549 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421575 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:41:20.421601 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421627 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:41:20.421654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421715 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.421742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:41:20.421863 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421890 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:41:20.421916 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421943 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:41:20.421969 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.421996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:41:20.422022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.422131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:41:20.422277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:41:20.422306 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.422369 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.422428 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.422479 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.422527 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.422576 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.422625 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.422674 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.422749 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.422799 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.422848 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.422896 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.422944 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.422993 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.423042 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.423089 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.423137 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.423187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.423237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.423286 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.423351 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.423440 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.423508 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.423557 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.423605 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.423652 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.423699 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.423755 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.423805 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.424060 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.424109 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.424159 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.424216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.424265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.424314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.424363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.424417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.424466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.424515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.424569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.424618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.424666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.424714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.424761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.424809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.424858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.424907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.424955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.425004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.425054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.425103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.425151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.425200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.425254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.425307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.425355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.425409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.425457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.425504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.425553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.425602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.425655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.425702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.425751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.425809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.425859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.425907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.425956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.426004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.426052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.426101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.426154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.426203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.426251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.426300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.426347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.426400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.426454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.426503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.426550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.426599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.426650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.426699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.426749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.426800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.426853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.426905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.426953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.427000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.427048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.427095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.427145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.427195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.427251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.427298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.427347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.427411 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:41:20.427440 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.427503 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.427560 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.427615 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.427675 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.427731 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.427786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.427840 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.427895 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.427950 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.428005 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.428062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.428120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.428175 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.428229 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.428284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.428339 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.428401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.428457 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.428514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.428568 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.428632 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.428687 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.428741 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.428796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.428867 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.428965 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.429021 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.429076 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.429130 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.429412 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.429468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.429539 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:41:20.429564 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.429620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.429676 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.429731 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.429787 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.429842 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.429897 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.429953 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.430008 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.430064 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.430119 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.430174 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.430230 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.430285 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.430341 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.430407 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.430463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.430521 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.430576 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.430632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.430687 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.430743 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.430798 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.430854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.430909 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.430965 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.431020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.431075 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.431136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.431192 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.431247 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.431303 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.431366 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:41:20.431394 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.431447 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.431496 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.431546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.431602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.431652 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.431701 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.431750 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.431799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.431849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.431898 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.431948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.431997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.432048 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.432098 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.432148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.432198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.432248 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.432309 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.432359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.432413 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.432464 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.432515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.432565 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.432614 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.432669 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.432719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.432768 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.432818 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.432867 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.432917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.432967 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.433025 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:41:20.433047 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.433099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.433151 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.433202 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.433254 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.433305 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:41:20.433357 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:41:20.433413 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:41:20.433466 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.433519 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.433571 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.433622 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.433674 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.433726 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.433782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.433834 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.433886 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.433939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.433991 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.434042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.434095 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.434146 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.434205 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.434257 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:41:20.434309 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.434361 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.434419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.434471 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.434522 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.434574 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.434629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.434681 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.434737 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:41:20.434755 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:41:20.434795 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:41:20.434824 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:41:20.434851 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:41:20.434884 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:41:20.434908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.435136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.435148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.435159 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.435189 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.435199 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:41:20.435221 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:41:20.435232 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:41:20.435241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.435251 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.435261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.435271 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.435280 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435289 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.435299 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.435311 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.435320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.435329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.435358 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.435367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.435376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.435390 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:41:20.435400 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.435409 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.435418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.435428 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.435437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.435446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.435455 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.435465 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.435474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.435484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.435492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.435513 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.435522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.435531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:41:20.435551 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:41:20.435562 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:41:20.435570 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.435579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.435587 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.435594 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.435603 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435611 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.435619 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.435627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.435635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.435643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.435659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.435947 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.435957 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.435965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.435973 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:41:20.435981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.435989 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.435996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.436004 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.436015 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.436023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.436031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.436042 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.436051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.436062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.436082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.436092 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.436099 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.436108 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:41:20.436116 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:41:20.436125 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:41:20.436133 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.436140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.436148 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.436156 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.436164 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436172 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.436180 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.436188 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.436196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.436203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.436226 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.436234 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.436241 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.436252 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:41:20.436261 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.436269 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.436277 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.436285 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.436293 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.436300 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.436307 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.436314 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.436322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:41:20.436331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.436339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:41:20.436347 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:41:20.436355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:41:20.436363 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:41:20.436371 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:41:20.436391 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:41:20.436403 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:41:20.436411 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:41:20.436419 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:41:20.436427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:41:20.436435 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436444 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.436454 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:41:20.436463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:41:20.436471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:41:20.436478 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436486 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:41:20.436494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:41:20.436502 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:41:20.436509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:41:20.436516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:41:20.436523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:41:20.436530 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:41:20.436537 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:41:20.436544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:41:20.436551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:41:20.436559 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:41:20.436567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:41:20.436575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:41:20.436582 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:41:20.436828 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:41:20.436840 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:41:20.436846 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:41:20.436852 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:41:20.436859 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:41:20.436864 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:41:20.436869 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:41:20.436879 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:41:20.436888 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:41:20.436968 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.436977 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:41:20.436993 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:41:20.437015 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:41:20.437023 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:41:20.437028 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:41:20.437032 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:41:20.437039 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:41:20.437051 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437059 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437079 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437089 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:41:20.437094 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:41:20.437120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.437134 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:41:20.437139 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.437166 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:41:20.437172 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:41:20.437177 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:41:20.437181 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:41:20.437185 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:41:20.437189 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:41:20.437194 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:41:20.437199 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:41:20.437205 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:41:20.437216 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437223 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437227 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:41:20.437234 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437239 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:41:20.437244 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:41:20.437266 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:41:20.437274 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437279 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437285 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437289 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:41:20.437300 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:41:20.437309 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:41:20.437314 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:41:20.437319 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:41:20.437325 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176990" 2019-02-20 06:41:20.437333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:41:20.437337 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:41:20.437343 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:41:20.437350 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:41:20.437355 wsdl: in serializeType: returning: 176990 2019-02-20 06:41:20.437361 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:41:20.437368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:41:20.437373 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:41:20.437381 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:41:20.437387 wsdl: in serializeType: returning: 176990 2019-02-20 06:41:20.437391 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176990 2019-02-20 06:41:20.437410 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176990 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:41:20.437415 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:41:20.437422 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6007"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:41:20.437437 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:41:20.437443 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176990 2019-02-20 06:41:20.437497 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:41:20.437595 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:41:20.437514 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:41:20.437528 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:41:20.437533 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:41:20.437538 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:41:20.437543 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:41:20.437551 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:41:20.437563 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:41:20.437576 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:41:20.437585 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:41:20.437629 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:41:20.437642 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:41:20.437651 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:41:20.445238 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:41:20.445270 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:41:20.445285 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:41:20.445292 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:41:20.445298 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:41:20.445304 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:41:20.445309 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:41:20.445314 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:41:20.445319 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:41:20.445355 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:41:20.454714 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:41:20.454748 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:41:20.454755 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:41:20.454761 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:41:20.454766 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:41:20.454772 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:41:20.454780 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:41:20.454785 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:41:20.454791 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:41:20.454797 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:41:18 GMT 2019-02-20 06:41:20.454804 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:41:20.454810 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:41:20.454816 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:41:20.454826 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:41:20.454855 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:41:20.454875 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:41:20.454885 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:41:20.454890 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:41:20.454895 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:41:20.454938 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:41:20.454951 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:41:20.454958 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:41:20.454988 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:41:20.454995 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:41:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:41:20.455035 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:41:20.455114 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:41:20.455183 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:41:20.455192 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:41:20.455354 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:41:20.455472 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:41:20.455479 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:41:20.455491 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:41:20.455503 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:41:20.455527 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:41:20.455583 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:41:20.455612 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:41:20.455624 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:41:20.455632 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:41:20.455637 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:41:20.455642 nusoap_client: detail =