Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
8971371098 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2084
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:24:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:25:01.648894 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:25:01.648943 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:25:01.648958 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:25:01.648974 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:25:01.648984 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:25:01.648992 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:25:01.649004 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:25:01.649013 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:25:01.649020 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:25:01.649029 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:25:01.649050 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:25:01.649062 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:25:01.649067 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:25:01.649072 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:25:01.649077 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:25:01.649080 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:25:01.649092 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:25:01.649107 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:25:01.649116 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:25:01.649122 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:25:01.649128 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:25:01.649137 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:25:01.649146 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:25:01.657038 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:25:01.657054 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:25:01.657067 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:25:01.657076 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:25:01.657085 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:25:01.657092 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:25:01.657099 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:25:01.657137 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:25:01.675302 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:25:01.675328 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:25:01.675341 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:25:01.675352 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:25:01.675362 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:25:01.675372 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:25:01.675382 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:25:01.675394 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:25:01.675416 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:25:01.675427 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:24:44 GMT 2019-04-26 06:25:01.675437 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:25:01.675447 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:25:01.675457 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:25:01.675472 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:25:01.675510 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:25:01.675540 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:25:01.682998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.683204 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.683246 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:25:01.690607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.690894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.690929 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:25:01.690989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.691077 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.691109 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-26 06:25:01.698271 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.698344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.699256 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.699377 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.699404 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.699432 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.699463 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-26 06:25:01.705933 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:25:01.706014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.706041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.706582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:25:01.706615 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:25:01.706777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.706820 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:25:01.706871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:25:01.706915 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:25:01.713576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:25:01.713630 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:25:01.713662 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 06:25:01.713781 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-04-26 06:25:01.713801 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:25:01.713807 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:25:01.713912 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:25:01.713945 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:25:01.713960 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:25:01.713967 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:25:01.713984 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:25:01.713989 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:25:01.714195 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:25:01.714216 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:25:01.714303 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:25:01.714355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.714481 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714581 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:25:01.714658 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.714670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714687 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:25:01.714712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.714784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.714820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.714854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714897 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.714908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:25:01.714944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.714970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.714986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:25:01.715009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:25:01.715039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715080 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.715092 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715110 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:25:01.715143 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.715155 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715184 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:25:01.715210 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.715226 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715244 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:25:01.715299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.715402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.715487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:25:01.715620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715861 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.715893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:25:01.715950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.715978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.715992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:25:01.716009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716016 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:25:01.716031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716057 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.716064 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716078 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:25:01.716097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.716104 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716114 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:25:01.716131 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.716138 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716147 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:25:01.716165 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.716171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716180 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.716193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.716235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.716251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.716295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.716394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.716416 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716429 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:25:01.716439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:25:01.716452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:25:01.716477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:25:01.716502 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716518 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:25:01.716593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.716803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716861 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:25:01.716884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.716926 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.716950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.716959 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.716981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717021 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.717032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717047 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:25:01.717068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.717108 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:25:01.717131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717140 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:25:01.717162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.717212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.717248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.717323 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.717435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717470 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.717510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717554 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.717566 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:25:01.717606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.717649 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:25:01.717675 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717685 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:25:01.717708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717761 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.717772 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717799 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:25:01.717827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.717837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.717873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.717919 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:25:01.717941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.717951 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.717972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.718066 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718090 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:25:01.718170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.718294 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:25:01.718335 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718346 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:25:01.718384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718441 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.718454 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718471 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:25:01.718504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.718515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.718561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.718612 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:25:01.718637 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718649 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.718672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718714 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.718726 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718756 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:25:01.718778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.718829 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:25:01.718860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.718877 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:25:01.718928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719004 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.719037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.719140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.719232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:25:01.719309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719342 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.719425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719472 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.719500 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:25:01.719577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.719621 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:25:01.719646 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719656 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:25:01.719678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.719743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.719781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.719832 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.719855 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719864 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.719886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719924 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.719935 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.719950 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:25:01.719983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.720024 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:25:01.720048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720057 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:25:01.720080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720119 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.720131 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720147 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:25:01.720169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.720226 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.720317 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.720398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.720584 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720614 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:25:01.720638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.720693 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:25:01.720719 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720729 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:25:01.720763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720804 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.720815 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720831 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:25:01.720853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.720893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.720917 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.720927 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.720960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721006 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.721017 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721077 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:25:01.721127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.721212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:25:01.721236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721245 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:25:01.721266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721326 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.721337 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721365 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:25:01.721395 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.721406 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721423 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:25:01.721447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.721496 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.721521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721531 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.721554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721597 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.721609 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721625 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:25:01.721648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.721691 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:25:01.721735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721745 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:25:01.721793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.721880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.721954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.722008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.722071 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.722095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722105 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.722126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722166 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.722177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722192 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:25:01.722213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.722252 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.722293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722302 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:25:01.722365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722407 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:25:01.722416 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722434 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:25:01.722451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.722482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.722499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.722521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722546 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722553 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.722615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.722633 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722645 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:25:01.722655 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:25:01.722669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:25:01.722695 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:25:01.722710 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722717 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:25:01.722744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722771 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:25:01.722778 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722788 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:25:01.722802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.722827 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.722842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722848 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.722861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722891 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.722946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.722962 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.722973 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:25:01.722983 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:25:01.722995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:25:01.723019 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:25:01.723034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723040 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:25:01.723053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723085 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:25:01.723113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723119 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:25:01.723147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723154 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723163 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:25:01.723181 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.723187 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723197 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:25:01.723215 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.723221 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723231 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:25:01.723248 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.723254 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723263 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:25:01.723280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.723287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.723331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.723382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.723399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.723421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723450 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723458 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:25:01.723482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.723508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:25:01.723523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723530 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:25:01.723544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723569 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723576 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723586 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:25:01.723604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723611 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.723638 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723645 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723655 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:25:01.723667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.723701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.723716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723723 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.723736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:25:01.723793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.723819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:25:01.723835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:25:01.723855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.723887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.723910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.723936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.723951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.723971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.723997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:25:01.724028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.724068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:25:01.724088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724113 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724120 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724130 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:25:01.724147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.724182 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724190 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724200 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:25:01.724213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.724262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.724282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:25:01.724347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.724388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.724408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724440 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.724448 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724459 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:25:01.724478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724494 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:25:01.724512 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724519 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724528 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:25:01.724546 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.724552 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:25:01.724580 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.724587 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724597 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:25:01.724610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724651 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.724667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.724688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724713 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:25:01.724744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.724760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.724784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724814 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724822 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.724877 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.724910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724920 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.724938 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.724945 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724954 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:25:01.724972 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.724979 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.724989 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:25:01.725007 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.725013 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725023 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:25:01.725041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.725048 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725057 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:25:01.725075 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:25:01.725082 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725092 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:25:01.725110 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725117 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725127 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.725144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725151 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.725178 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725185 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725195 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:25:01.725212 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725219 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:25:01.725242 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.725318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.725339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.725372 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:25:01.725400 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725407 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725416 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:25:01.725434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725440 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725450 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:25:01.725468 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.725474 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725484 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:25:01.725497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.725535 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.725571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725596 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:25:01.725627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.725643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.725653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.725666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725693 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725701 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.725754 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725780 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.725787 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725797 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:25:01.725814 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725821 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725832 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:25:01.725850 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.725857 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725866 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:25:01.725884 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.725891 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725900 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:25:01.725918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.725925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:25:01.725952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.725958 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.725968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:25:01.725986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.725992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.726019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726026 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726036 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:25:01.726053 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726060 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726070 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:25:01.726087 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726104 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:25:01.726121 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726128 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:25:01.726151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.726205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.726223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.726244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726269 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726276 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726286 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:25:01.726309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.726317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.726345 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726352 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726361 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:25:01.726379 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.726386 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726396 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.726409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.726447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.726483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726508 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726515 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:25:01.726539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.726555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.726565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.726578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726607 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726614 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.726668 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726694 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.726701 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726711 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:25:01.726729 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726748 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726758 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:25:01.726778 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.726785 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726795 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:25:01.726812 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.726819 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726828 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:25:01.726845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.726852 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726861 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:25:01.726879 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.726885 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:25:01.726911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.726943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726951 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726960 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:25:01.726977 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.726984 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.726993 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:25:01.727010 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727017 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.727026 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:25:01.727043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727050 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.727059 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:25:01.727076 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727082 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.727091 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:25:01.727104 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.727160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.727175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727202 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727209 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727219 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.727261 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727313 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.727324 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727337 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:25:01.727356 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.727363 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727373 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:25:01.727391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.727398 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727407 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:25:01.727424 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727432 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727442 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:25:01.727459 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727466 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727476 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:25:01.727493 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727500 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727510 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:25:01.727527 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727534 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727544 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:25:01.727561 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727568 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727578 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:25:01.727595 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727602 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727613 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:25:01.727630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727637 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727646 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:25:01.727664 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727671 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727680 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:25:01.727698 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.727705 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727714 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:25:01.727746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.727752 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727762 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.727779 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.727785 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727795 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:25:01.727808 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.727870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.727888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.727895 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:25:01.727916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.727942 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.727949 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.727959 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:25:01.727972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.727987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.727997 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.728012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728018 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.728031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728069 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.728077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728087 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:25:01.728101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.728126 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:25:01.728141 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728148 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:25:01.728166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.728199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.728227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728234 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728244 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:25:01.728261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728268 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728277 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:25:01.728300 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.728307 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728317 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:25:01.728331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.728369 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:25:01.728384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728391 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.728409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728434 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.728442 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728452 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:25:01.728465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.728480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.728490 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:25:01.728504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.728531 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728538 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.728548 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.728577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.728591 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728617 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.728624 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728634 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:25:01.728652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728659 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728669 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:25:01.728686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728693 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728707 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:25:01.728726 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:25:01.728733 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728743 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:25:01.728773 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728779 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728789 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:25:01.728806 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.728812 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728821 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:25:01.728838 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.728845 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728854 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:25:01.728871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.728878 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728887 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:25:01.728904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.728910 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728920 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:25:01.728936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.728942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.728952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.728964 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:25:01.729012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729029 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729035 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:25:01.729053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.729085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.729107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729132 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.729147 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729153 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.729170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729195 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729202 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729211 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:25:01.729224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729248 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:25:01.729261 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729287 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.729311 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729323 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:25:01.729342 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:25:01.729349 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729358 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:25:01.729376 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.729383 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729393 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:25:01.729406 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:25:01.729431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729453 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.729471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.729505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.729532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.729539 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729549 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:25:01.729566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.729573 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729583 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:25:01.729596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729651 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.729664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729689 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729697 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729707 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:25:01.729720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.729748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729758 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.729771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729801 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729809 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.729860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729885 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.729892 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729901 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:25:01.729919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.729925 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729935 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:25:01.729951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.729958 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.729967 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:25:01.729984 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.729990 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:25:01.730017 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.730023 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730032 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:25:01.730049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730055 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730069 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:25:01.730086 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.730093 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730102 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:25:01.730119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:25:01.730152 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730159 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730168 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:25:01.730181 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.730225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.730242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:25:01.730266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730309 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730317 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730328 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:25:01.730348 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.730354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730364 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:25:01.730382 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.730389 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:25:01.730416 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730423 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730432 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:25:01.730450 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.730457 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730466 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:25:01.730480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.730521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.730537 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.730561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730593 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.730652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.730669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:25:01.730690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:25:01.730703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:25:01.730727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:25:01.730742 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730749 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:25:01.730763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730787 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.730795 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730805 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:25:01.730818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.730844 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.730859 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730865 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.730883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730908 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:25:01.730916 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730926 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:25:01.730939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.730964 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:25:01.730979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.730986 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:25:01.730999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.731030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.731053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.731078 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.731093 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731100 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.731117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731143 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731151 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731161 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:25:01.731174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.731199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:25:01.731213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731240 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731248 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731271 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.731307 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731333 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731341 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731351 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:25:01.731369 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731376 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731385 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:25:01.731402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731409 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731425 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:25:01.731443 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731450 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731460 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:25:01.731478 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731484 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731494 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:25:01.731512 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:25:01.731518 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731528 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:25:01.731546 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:25:01.731552 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731562 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:25:01.731579 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:25:01.731586 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731596 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:25:01.731613 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.731620 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731630 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:25:01.731647 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731654 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731663 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:25:01.731681 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731688 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731697 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:25:01.731715 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731722 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731731 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:25:01.731749 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731756 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731765 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:25:01.731779 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.731840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.731858 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731865 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:25:01.731886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731911 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.731918 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731928 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:25:01.731942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.731968 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.731983 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.731989 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.732003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732028 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732035 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732045 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:25:01.732058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.732084 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:25:01.732099 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732105 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.732119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732143 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732151 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732161 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:25:01.732179 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732185 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732199 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:25:01.732217 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732224 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:25:01.732252 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732258 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:25:01.732281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.732325 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732341 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.732362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732387 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732394 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732404 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:25:01.732418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.732443 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.732457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732489 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732497 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732507 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.732552 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732585 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:25:01.732613 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:25:01.732646 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732653 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732663 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:25:01.732680 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.732687 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732697 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:25:01.732714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:25:01.732748 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732755 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732765 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:25:01.732782 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:25:01.732789 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732803 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:25:01.732816 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.732855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.732872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732878 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:25:01.732892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732917 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.732924 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732935 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:25:01.732952 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732959 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.732969 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:25:01.732986 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.732993 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733007 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:25:01.733025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.733032 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733042 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:25:01.733059 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.733066 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733076 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:25:01.733093 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.733100 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733109 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:25:01.733127 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.733134 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733143 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:25:01.733161 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.733168 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733177 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:25:01.733190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.733242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.733258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733265 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:25:01.733283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.733322 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:25:01.733346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.733372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:25:01.733390 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:25:01.733397 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:25:01.733407 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:25:01.733424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733430 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:25:01.733444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.733487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:25:01.733503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.733514 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:25:01.733525 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:25:01.733542 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.733549 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:25:01.733564 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:25:01.733581 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:25:01.733588 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:25:01.733598 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:25:01.733616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.733622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.733632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.733649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.733656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.733666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.733683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.733690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.733700 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.733717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.733724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:25:01.733746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.733762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.733769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:25:01.733778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.733795 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:25:01.733801 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:25:01.733810 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:25:01.733826 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.733833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.733842 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.733859 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:25:01.733865 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:25:01.733875 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:25:01.733891 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.733897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:25:01.733906 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.733923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.733929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:25:01.733943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.733959 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:25:01.733965 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:25:01.733975 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:25:01.734000 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:25:01.734034 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.734063 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:25:01.734090 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.734117 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:25:01.734144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.734170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:25:01.734196 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.734223 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:25:01.734250 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.734276 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:25:01.734308 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:25:01.734335 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:25:01.734361 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:25:01.734388 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:25:01.734431 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:25:01.734457 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:25:01.734485 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.734511 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:25:01.734537 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.734563 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:25:01.734589 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.734615 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:25:01.734641 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.734668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:25:01.734855 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.734882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.734908 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.734934 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:25:01.734960 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.734986 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:25:01.735013 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.735040 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:25:01.735066 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.735092 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:25:01.735118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.735146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.735173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.735199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:25:01.735226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.735253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.735279 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.735312 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.735339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.735365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.735391 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.735417 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:25:01.735443 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:25:01.735469 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:25:01.735496 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.735522 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:25:01.735553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.735580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.735606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.735632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:25:01.735658 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.735684 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:25:01.735711 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.735738 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:25:01.735764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.735791 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:25:01.735817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.735843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:25:01.735869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.735897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:25:01.735925 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.735943 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.735968 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.735994 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736012 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736029 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736054 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.736080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.736183 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736209 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736240 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736266 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736292 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736315 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736342 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736368 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736385 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736411 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736438 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736465 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736490 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736516 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.736542 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736594 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736620 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.736646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.736714 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736741 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.736767 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736793 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.736818 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736844 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.736870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.736988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.737053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.737139 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737165 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.737191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.737276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.737402 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737436 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.737504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.737611 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737638 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.737663 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737682 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737698 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.737780 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737805 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:25:01.737829 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.737911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.737976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.738026 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738051 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:25:01.738075 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738100 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.738125 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.738175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.738279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:25:01.738469 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738487 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738512 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.738538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738555 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738572 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738597 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.738623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.738738 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738764 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.738789 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738814 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.738838 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738855 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738879 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.738904 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738925 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.738950 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.738975 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739001 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.739026 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.739090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.739142 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:25:01.739193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:25:01.739261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739287 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.739318 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739345 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.739370 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739396 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.739422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.739574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739608 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739638 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.739664 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739691 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.739717 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.739802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:25:01.739931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739963 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.739979 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.740028 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740076 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.740125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740150 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:25:01.740176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740193 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740210 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740256 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:25:01.740299 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:25:01.740352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.740438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:25:01.740558 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740584 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:25:01.740610 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740636 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:25:01.740662 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:25:01.740714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.740831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:25:01.740976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:25:01.741001 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.741055 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.741103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.741149 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.741194 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.741240 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.741296 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.741360 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.741426 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.741473 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.741521 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.741568 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.741615 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.741663 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.741711 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.741769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.741815 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.741860 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.741907 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.741953 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.742013 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.742067 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.742127 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.742172 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.742230 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.742277 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.742328 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.742377 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.742425 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.742492 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.742539 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.742588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.742644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.742691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.742738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.742786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.742832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.742880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.742943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.743007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.743053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.743286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.743353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.743401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.743447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.743494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.743542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.743590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.743638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.743686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.743747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.743793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.743838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.743889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.743938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.743982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.744027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.744071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.744115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.744162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.744208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.744257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.744321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.744370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.744426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.744474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.744522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.744569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.744615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.744662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.744709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.744774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.744819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.744864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.744911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.744955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.745000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.745060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.745107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.745153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.745200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.745247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.745300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.745350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.745399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.745451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.745502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.745549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.745595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.745646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.745692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.745741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.745796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.745851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.745898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.745946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.746000 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:25:01.746026 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.746086 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.746141 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.746195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.746260 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.746321 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.746374 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.746427 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.746480 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.746534 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.746587 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.746641 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.746695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.746761 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.746812 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.746862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.746913 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.746964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.747016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.747067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.747133 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.747186 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.747238 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.747291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.747350 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.747404 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.747488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.747542 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.747595 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.747648 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.747701 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.747753 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.747814 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:25:01.747838 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.747892 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.747946 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.747999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.748054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.748107 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.748160 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.748214 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.748267 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.748328 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.748382 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.748625 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.748680 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.748733 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.748786 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.748844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.748898 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.748952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.749005 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.749059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.749112 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.749166 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.749219 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.749272 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.749330 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.749385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.749438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.749491 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.749545 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.749599 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.749652 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.749705 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.749778 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:25:01.749800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.749848 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.749894 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.749939 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.749991 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.750036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.750082 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.750128 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.750174 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.750220 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.750265 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.750331 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.750380 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.750428 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.750476 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.750524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.750572 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.750620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.750668 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.750716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.750776 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.750828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.750875 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.750921 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.750967 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.751017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.751063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.751110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.751155 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.751216 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.751264 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.751322 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.751378 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:25:01.751399 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.751449 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.751499 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.751549 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.751599 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.751648 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:25:01.751699 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:25:01.751748 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:25:01.751799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.751849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.751900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.751950 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.752012 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.752061 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.752117 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.752180 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.752230 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.752281 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.752337 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.752388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.752438 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.752488 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.752538 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.752589 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:25:01.752638 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.752688 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.752738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.752789 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.752841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.752891 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.752942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.752992 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.753044 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:25:01.753061 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:25:01.753089 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:25:01.753117 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:25:01.753143 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:25:01.753169 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:25:01.753187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.753201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.753209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.753218 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.753226 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.753234 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:25:01.753243 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:25:01.753251 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:25:01.753258 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.753266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.753274 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.753281 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.753302 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753311 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753323 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.753339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.753347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753354 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753362 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.753370 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.753377 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.753384 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.753392 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:25:01.753400 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.753407 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.753414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.753422 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.753429 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.753437 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.753444 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.753451 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.753459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.753467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.753475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.753484 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.753492 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.753500 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:25:01.753508 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:25:01.753516 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:25:01.753523 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.753531 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.753538 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.753546 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.753553 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753561 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753568 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753576 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.753584 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.753591 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.753614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.753621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.753628 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.753636 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:25:01.753643 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.753650 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.753657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.753664 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.753672 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.753679 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.753687 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.753694 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.753702 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.753715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.753723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.753731 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.753737 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.753744 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:25:01.753751 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:25:01.753758 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:25:01.753765 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.753772 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.753779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.753791 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.753798 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753805 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753812 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.753818 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.753825 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.753832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.753845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.753852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.753858 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.753865 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.753872 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:25:01.753879 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.753886 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.753892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.753899 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.753906 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.753912 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.753919 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.753925 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.753932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:25:01.753940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.753946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:25:01.753954 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:25:01.753960 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:25:01.753967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:25:01.753974 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:25:01.753980 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:25:01.753987 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:25:01.753993 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:25:01.754000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:25:01.754006 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:25:01.754013 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.754035 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.754042 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:25:01.754049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:25:01.754055 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:25:01.754062 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.754069 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:25:01.754075 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:25:01.754082 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:25:01.754300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:25:01.754309 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:25:01.754316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:25:01.754323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:25:01.754329 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:25:01.754336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:25:01.754343 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:25:01.754349 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:25:01.754356 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:25:01.754363 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:25:01.754369 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:25:01.754680 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:25:01.754691 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:25:01.754696 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:25:01.754700 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:25:01.754707 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:25:01.754712 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:25:01.754716 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:25:01.754725 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:25:01.754734 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:25:01.754768 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.754775 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:25:01.754789 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:25:01.754811 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:25:01.754817 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:25:01.754822 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:25:01.754826 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:25:01.754831 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:25:01.754840 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.754847 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.754852 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.754861 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.754869 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:25:01.754875 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:25:01.754896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.754905 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:25:01.754910 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.754946 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:25:01.754952 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:25:01.754956 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:25:01.754960 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:25:01.754964 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:25:01.754967 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:25:01.754972 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:25:01.754976 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:25:01.754982 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176990" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:25:01.754992 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.754999 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.755003 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:25:01.755009 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.755014 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:25:01.755018 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:25:01.755041 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:25:01.755047 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.755052 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.755058 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.755062 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:25:01.755072 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:25:01.755080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:25:01.755084 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:25:01.755089 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:25:01.755095 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176990" 2019-04-26 06:25:01.755102 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:25:01.755106 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:25:01.755111 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:25:01.755117 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:25:01.755135 wsdl: in serializeType: returning: 176990 2019-04-26 06:25:01.755142 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:25:01.755149 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:25:01.755153 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:25:01.755157 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:25:01.755162 wsdl: in serializeType: returning: 176990 2019-04-26 06:25:01.755166 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176990 2019-04-26 06:25:01.755188 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176990 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:25:01.755193 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:25:01.755199 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1297"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:25:01.755213 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:25:01.755219 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176990 2019-04-26 06:25:01.755228 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:25:01.755305 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:25:01.755238 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:25:01.755249 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:25:01.755254 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:25:01.755258 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:25:01.755263 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:25:01.755270 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:25:01.755279 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:25:01.755287 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:25:01.755298 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:25:01.755312 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:25:01.755322 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:25:01.755329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:25:01.763330 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:25:01.763345 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:25:01.763356 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:25:01.763361 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:25:01.763367 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:25:01.763372 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:25:01.763377 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:25:01.763382 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:25:01.763387 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:25:01.763417 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:25:01.833309 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:25:01.833340 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:25:01.833351 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:25:01.833357 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:25:01.833362 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:25:01.833368 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:25:01.833375 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:25:01.833380 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:25:01.833386 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:25:01.833392 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:24:44 GMT 2019-04-26 06:25:01.833398 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:25:01.833404 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:25:01.833409 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:25:01.833419 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:25:01.833446 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:25:01.833456 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:25:01.833466 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:25:01.833471 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:25:01.833476 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:25:01.833507 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:25:01.833518 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:25:01.833524 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:25:01.833551 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:25:01.833558 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:24:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:25:01.833593 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:25:01.833602 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:25:01.833633 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:25:01.833647 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:25:01.833864 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:25:01.834042 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:25:01.834049 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:25:01.834065 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:25:01.834077 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:25:01.834101 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:25:01.834157 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:25:01.834183 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:25:01.834197 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:25:01.834205 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:25:01.834210 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:25:01.834215 nusoap_client: detail =