Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
HT12-19B Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T2022
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 16:16:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 18:16:14.123934 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 18:16:14.124004 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:16:14.124029 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175885" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 18:16:14.124059 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:16:14.124077 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 18:16:14.124092 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 18:16:14.124112 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 18:16:14.124130 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:16:14.124142 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:16:14.124157 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 18:16:14.124173 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:16:14.124193 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:16:14.124202 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:16:14.124211 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:16:14.124219 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:16:14.124226 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 18:16:14.124246 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:16:14.124275 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:16:14.124290 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:16:14.124300 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 18:16:14.124312 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 18:16:14.124328 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:16:14.124342 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:16:14.130455 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:16:14.130499 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:16:14.130521 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 18:16:14.130532 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:16:14.130543 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:16:14.130552 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 18:16:14.130560 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 18:16:14.130640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 18:16:14.148479 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 18:16:14.148527 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 18:16:14.148540 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:16:14.148550 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:16:14.148559 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:16:14.148570 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:16:14.148580 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:16:14.148605 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:16:14.148616 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:16:14.148627 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:16:00 GMT 2019-10-21 18:16:14.148637 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:16:14.148648 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 18:16:14.148659 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:16:14.148678 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 18:16:14.148721 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 18:16:14.148759 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 18:16:14.154513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.154751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.160838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.160881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.160943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.160989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.161121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.161169 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 18:16:14.161210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.161233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167165 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 18:16:14.167264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.167348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.167504 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:16:14.167575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.167605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.167750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.167793 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.167911 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:16:14.167951 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:16:14.167971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173177 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 18:16:14.173260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.173554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.173601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.173672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.173953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 18:16:14.174166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174238 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 18:16:14.174264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.174503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 18:16:14.179406 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 18:16:14.179450 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:16:14.179460 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 18:16:14.179540 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 18:16:14.179613 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:16:14.179638 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:16:14.179651 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:16:14.179679 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 18:16:14.179688 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 18:16:14.179910 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 18:16:14.179932 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 18:16:14.180007 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180020 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 18:16:14.180054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180105 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.180121 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180146 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:16:14.180183 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.180195 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180215 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:16:14.180239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.180307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.180335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.180370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180415 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.180428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 18:16:14.180468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.180514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:16:14.180542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 18:16:14.180578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.180644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180662 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:16:14.180694 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.180706 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180723 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:16:14.180755 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.180767 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180784 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:16:14.180806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.180865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.180891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 18:16:14.180926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180968 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.180980 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.180998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 18:16:14.181021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.181065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 18:16:14.181089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 18:16:14.181125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181167 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.181178 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:16:14.181221 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.181232 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181248 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:16:14.181278 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.181289 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181306 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:16:14.181338 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.181349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.181388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.181454 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.181480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.181521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181563 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.181686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.181715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.181748 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 18:16:14.181768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:16:14.181811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:16:14.181836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 18:16:14.181875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.181927 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181943 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 18:16:14.181971 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.181981 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.181998 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 18:16:14.182029 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.182040 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182057 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 18:16:14.182083 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.182094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.182130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.182214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.182244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182270 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.182277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 18:16:14.182300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:16:14.182341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182347 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 18:16:14.182361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182385 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.182392 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182401 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:16:14.182414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182439 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.182454 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182460 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.182473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182498 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.182505 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182515 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 18:16:14.182527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182552 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:16:14.182567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182573 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 18:16:14.182606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.182640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.182662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.182702 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182708 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.182722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182746 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.182753 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 18:16:14.182775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.182800 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 18:16:14.182822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182833 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 18:16:14.182856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182903 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.182916 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182934 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:16:14.182963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.182975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.182989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.183011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.183061 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 18:16:14.183087 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183096 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.183119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183161 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.183174 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183190 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 18:16:14.183210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.183253 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 18:16:14.183278 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183288 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 18:16:14.183312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.183365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183383 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:16:14.183415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.183426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183443 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.183467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.183513 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 18:16:14.183537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183546 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.183569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183619 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.183631 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183645 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 18:16:14.183669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.183712 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 18:16:14.183738 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183748 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 18:16:14.183772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.183824 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.183864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.183906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 18:16:14.183930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.183940 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.183962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184003 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.184016 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184032 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 18:16:14.184052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.184093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 18:16:14.184117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184128 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 18:16:14.184152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.184205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.184242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.184284 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.184309 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184318 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.184339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184379 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.184391 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184408 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 18:16:14.184433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.184477 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:16:14.184501 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184512 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 18:16:14.184535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184577 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.184601 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184618 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:16:14.184641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.184685 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.184707 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184717 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.184742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184785 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.184797 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 18:16:14.184837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.184879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:16:14.184905 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184914 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 18:16:14.184938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.184977 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.184989 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185005 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 18:16:14.185030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.185071 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.185094 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185103 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.185126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185170 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.185182 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185199 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 18:16:14.185221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.185264 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:16:14.185286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185295 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 18:16:14.185317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185359 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.185370 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185385 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 18:16:14.185415 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.185427 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185444 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 18:16:14.185468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.185516 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.185542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185551 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.185575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185626 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.185638 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185653 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 18:16:14.185676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.185719 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:16:14.185745 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185757 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:16:14.185781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.185832 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.185870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.185913 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.185938 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.185947 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.185970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186017 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.186029 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186047 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:16:14.186069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.186111 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.186135 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:16:14.186168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186211 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:16:14.186223 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186238 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:16:14.186258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.186297 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.186322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186332 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.186358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186400 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186412 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.186509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.186540 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186559 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.186579 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 18:16:14.186616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:16:14.186658 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:16:14.186681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186693 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 18:16:14.186718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186759 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:16:14.186771 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186788 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:16:14.186810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.186851 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.186876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186887 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.186912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186960 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.186983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.187054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.187085 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187103 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.187121 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 18:16:14.187144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:16:14.187188 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:16:14.187213 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187223 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 18:16:14.187249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187289 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:16:14.187301 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187317 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 18:16:14.187341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.187384 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.187408 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187418 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.187439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187477 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187487 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.187591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.187622 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187639 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.187656 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 18:16:14.187677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:16:14.187718 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:16:14.187742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 18:16:14.187777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.187832 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 18:16:14.187880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.187892 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 18:16:14.187937 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.187948 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.187964 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 18:16:14.187992 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.188004 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188021 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:16:14.188051 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.188062 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188078 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:16:14.188105 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.188117 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188134 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 18:16:14.188163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.188175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.188215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.188296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.188323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188334 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.188361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188402 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.188415 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 18:16:14.188453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.188495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:16:14.188520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 18:16:14.188550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188596 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.188608 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188623 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:16:14.188653 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.188664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188681 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.188713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.188726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188741 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:16:14.188764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.188821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.188845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.188879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188923 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.188935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 18:16:14.188974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.188997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.189014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:16:14.189038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189048 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:16:14.189074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.189167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.189208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.189232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189242 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.189264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189304 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189315 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:16:14.189354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.189397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.189424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189433 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 18:16:14.189456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189498 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189509 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189526 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 18:16:14.189554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.189618 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189629 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189646 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:16:14.189668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.189719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.189746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189757 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.189783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189824 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.189835 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 18:16:14.189873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.189916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.189939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.189949 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.189973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190016 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.190029 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190046 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:16:14.190074 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.190086 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:16:14.190129 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.190140 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:16:14.190182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.190192 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:16:14.190241 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.190251 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190267 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:16:14.190288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.190358 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.190385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.190419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190462 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190473 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190490 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 18:16:14.190514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.190538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.190556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.190579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190636 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190648 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190689 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.190737 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.190791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.190839 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.190851 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190869 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 18:16:14.190900 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.190912 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190929 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 18:16:14.190959 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.190970 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.190987 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:16:14.191015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.191025 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191041 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 18:16:14.191070 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:16:14.191081 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191098 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 18:16:14.191129 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191141 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191158 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.191188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.191246 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191259 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191277 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 18:16:14.191307 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191317 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191333 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:16:14.191364 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191376 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191392 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:16:14.191415 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.191532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191542 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.191570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.191634 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191652 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:16:14.191684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191696 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191713 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:16:14.191745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.191756 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191773 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:16:14.191802 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.191813 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191829 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:16:14.191850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.191914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.191940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.191949 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.191972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.192015 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192027 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.192043 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 18:16:14.192064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.192089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.192108 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.192132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192177 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192205 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.192277 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192320 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.192333 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192349 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:16:14.192380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192391 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192406 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:16:14.192433 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.192444 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192461 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:16:14.192492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.192503 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192518 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:16:14.192544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.192554 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192568 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:16:14.192609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.192621 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192639 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:16:14.192668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192678 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.192723 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192734 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192752 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:16:14.192782 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192793 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192809 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:16:14.192837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192847 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:16:14.192891 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.192902 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.192918 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:16:14.192938 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.193020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.193050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193061 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.193084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.193135 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193152 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:16:14.193183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.193194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.193242 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.193254 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:16:14.193302 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.193313 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193330 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.193351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.193412 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.193471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 18:16:14.193562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.193592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.193609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.193631 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.193769 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193809 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.193821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193838 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:16:14.193868 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.193879 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193895 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 18:16:14.193924 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.193935 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.193951 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 18:16:14.193980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.193990 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194005 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 18:16:14.194031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.194042 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:16:14.194085 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.194097 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194112 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:16:14.194141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194167 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.194195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194206 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194220 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 18:16:14.194246 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194257 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194272 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 18:16:14.194301 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194312 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194327 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 18:16:14.194356 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194368 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194383 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:16:14.194410 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194437 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:16:14.194459 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.194546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.194572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194629 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194642 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.194732 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194774 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.194784 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194798 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 18:16:14.194828 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.194842 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194858 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 18:16:14.194887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.194897 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194912 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:16:14.194943 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.194954 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.194968 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 18:16:14.194997 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.195007 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195022 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 18:16:14.195049 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195061 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195076 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 18:16:14.195107 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.195118 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195133 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 18:16:14.195163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195175 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195192 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 18:16:14.195221 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195233 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195257 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 18:16:14.195288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195300 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195315 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 18:16:14.195343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195355 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195371 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 18:16:14.195401 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.195411 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195428 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 18:16:14.195458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.195471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195487 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.195517 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.195527 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195542 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 18:16:14.195566 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.195712 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195723 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 18:16:14.195752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195793 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.195804 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195821 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 18:16:14.195843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.195885 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.195910 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195920 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.195950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.195992 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.196004 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196021 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 18:16:14.196044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.196086 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:16:14.196109 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196119 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 18:16:14.196141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.196177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.196204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.196211 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196220 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:16:14.196238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.196244 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196254 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:16:14.196270 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.196277 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196287 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:16:14.196299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.196337 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 18:16:14.196352 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.196377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196405 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.196417 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196435 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 18:16:14.196458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.196482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.196499 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 18:16:14.196523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.196570 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196581 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.196607 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.196652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.196679 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196734 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.196745 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196763 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 18:16:14.196794 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.196806 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196821 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 18:16:14.196854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.196866 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196884 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 18:16:14.196912 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 18:16:14.196923 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196938 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 18:16:14.196967 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.196978 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.196994 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 18:16:14.197024 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.197035 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197050 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 18:16:14.197081 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.197093 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197108 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:16:14.197137 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.197148 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197165 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 18:16:14.197196 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.197207 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197225 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 18:16:14.197255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.197267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197283 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.197307 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 18:16:14.197388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.197420 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197430 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 18:16:14.197461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.197518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.197558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.197613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.197639 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197650 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.197680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197723 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:16:14.197735 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197752 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 18:16:14.197775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.197800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.197819 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:16:14.197843 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 18:16:14.197889 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.197902 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:16:14.197917 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 18:16:14.197947 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:16:14.197958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 18:16:14.197974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 18:16:14.198003 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.198014 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 18:16:14.198030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 18:16:14.198052 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 18:16:14.198088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.198114 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198124 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.198154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.198209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.198257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.198268 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 18:16:14.198311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.198322 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198339 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 18:16:14.198363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.198416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198440 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198450 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.198479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198523 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198536 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198552 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 18:16:14.198575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.198605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.198625 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.198648 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198690 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198702 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198719 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.198791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198834 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.198846 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198862 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 18:16:14.198893 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.198903 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198919 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 18:16:14.198948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.198960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.198981 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 18:16:14.199011 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199021 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199038 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 18:16:14.199067 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.199078 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199093 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 18:16:14.199123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199134 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 18:16:14.199181 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.199192 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199208 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 18:16:14.199239 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199250 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199267 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 18:16:14.199293 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199301 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199311 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 18:16:14.199324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.199371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.199389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 18:16:14.199415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199440 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199447 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 18:16:14.199474 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.199481 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199490 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:16:14.199512 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.199523 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199539 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:16:14.199568 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199579 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199602 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:16:14.199632 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.199645 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199662 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 18:16:14.199684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.199753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.199780 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.199822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199873 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.199935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.199970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.200000 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200017 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.200034 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 18:16:14.200057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 18:16:14.200100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:16:14.200126 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200137 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 18:16:14.200165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200207 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.200219 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200236 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 18:16:14.200258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.200301 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.200328 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200338 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.200363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200408 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:16:14.200420 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200437 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 18:16:14.200462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.200503 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 18:16:14.200529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200540 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 18:16:14.200564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.200623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.200667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.200709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.200737 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200748 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.200773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200817 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.200829 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200845 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 18:16:14.200868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.200892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.200909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:16:14.200932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.200975 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.200988 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.201077 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201122 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201134 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201155 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 18:16:14.201186 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201198 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201216 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 18:16:14.201245 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201256 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201272 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 18:16:14.201302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201314 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201330 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 18:16:14.201357 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201367 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 18:16:14.201413 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:16:14.201423 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201439 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 18:16:14.201469 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:16:14.201481 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201498 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 18:16:14.201527 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 18:16:14.201539 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201555 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 18:16:14.201590 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.201602 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201619 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 18:16:14.201647 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201657 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201673 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 18:16:14.201703 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201716 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201732 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 18:16:14.201762 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201774 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201797 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 18:16:14.201826 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.201837 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201853 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 18:16:14.201873 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.201968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.202001 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202012 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 18:16:14.202043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202086 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.202099 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202116 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 18:16:14.202137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.202179 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.202202 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202210 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.202233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202274 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.202286 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202301 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 18:16:14.202326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.202368 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:16:14.202391 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202400 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.202428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202467 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.202479 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202495 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 18:16:14.202524 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.202534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 18:16:14.202577 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.202595 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202613 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 18:16:14.202644 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.202655 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 18:16:14.202691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.202754 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.202777 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202788 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.202811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202860 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.202871 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202888 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 18:16:14.202910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.202935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.202952 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.202972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203014 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203025 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203040 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.203108 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.203142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 18:16:14.203170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.203176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 18:16:14.203203 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203210 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203219 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 18:16:14.203236 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.203242 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203257 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 18:16:14.203276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 18:16:14.203309 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203318 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203327 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 18:16:14.203344 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:16:14.203351 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203360 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 18:16:14.203373 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.203428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.203458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203468 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 18:16:14.203492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203541 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.203553 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203570 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 18:16:14.203605 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203615 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203632 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 18:16:14.203663 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203675 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203691 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 18:16:14.203721 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.203733 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203750 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 18:16:14.203782 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203794 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203809 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 18:16:14.203839 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203849 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203864 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 18:16:14.203893 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203903 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203917 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 18:16:14.203946 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.203957 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.203973 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 18:16:14.203996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.204081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.204108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204119 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 18:16:14.204149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204194 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.204207 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 18:16:14.204248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.204291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:16:14.204319 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 18:16:14.204329 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 18:16:14.204346 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 18:16:14.204373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204383 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 18:16:14.204413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.204487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 18:16:14.204517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.204534 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 18:16:14.204551 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 18:16:14.204580 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.204600 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 18:16:14.204619 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 18:16:14.204649 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 18:16:14.204660 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 18:16:14.204677 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 18:16:14.204704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.204715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.204732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.204763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.204774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.204792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.204823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.204834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.204851 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.204882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.204893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 18:16:14.204909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.204938 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.204948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 18:16:14.204963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.204991 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:16:14.205002 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 18:16:14.205018 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 18:16:14.205045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.205056 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.205078 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.205108 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 18:16:14.205119 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 18:16:14.205137 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 18:16:14.205164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.205172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 18:16:14.205184 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.205202 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.205209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 18:16:14.205219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.205235 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 18:16:14.205241 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 18:16:14.205251 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 18:16:14.205266 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 18:16:14.205301 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.205338 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 18:16:14.205384 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.205432 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 18:16:14.205477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.205523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 18:16:14.205570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.205625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 18:16:14.205671 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.205718 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 18:16:14.205766 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.205812 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 18:16:14.205854 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 18:16:14.205896 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 18:16:14.205941 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 18:16:14.205985 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 18:16:14.206036 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 18:16:14.206079 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 18:16:14.206126 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.206171 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 18:16:14.206233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.206280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 18:16:14.206323 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.206370 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 18:16:14.206415 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.206460 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 18:16:14.206506 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.206551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.206600 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.206646 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:16:14.206688 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.206733 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 18:16:14.206783 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.206831 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 18:16:14.206878 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.206922 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 18:16:14.206970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.207019 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 18:16:14.207061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.207108 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.207153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.207196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 18:16:14.207265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.207537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.207593 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.207640 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.207684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.207729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.207777 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.207821 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 18:16:14.207864 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 18:16:14.207907 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 18:16:14.207955 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.208002 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 18:16:14.208047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.208093 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.208140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.208182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 18:16:14.208227 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.208274 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 18:16:14.208316 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.208362 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 18:16:14.208409 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.208453 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 18:16:14.208500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.208544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 18:16:14.208596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.208640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 18:16:14.208685 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208713 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208766 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.208810 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208841 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208867 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208915 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.208959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.208988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.209137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.209311 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209397 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209444 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209486 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209514 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209562 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209618 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209650 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209690 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209734 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209779 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209867 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.209908 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209936 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.209967 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.209993 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.210018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210059 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.210085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210110 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.210135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.210186 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210211 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.210254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210301 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.210349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.210610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210638 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210665 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.210759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.210847 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210909 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.210955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.211001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.211202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.211381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.211567 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211623 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.211666 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211693 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211719 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211749 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211798 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.211841 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211884 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:16:14.211927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.211994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212039 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.212085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.212285 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212328 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:16:14.212373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212417 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.212461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212510 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.212555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212649 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.212746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.212991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:16:14.213037 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213075 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213118 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.213163 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213187 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213260 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.213307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.213485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.213666 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213709 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.213754 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213798 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.213842 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213871 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213915 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.213964 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.213996 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214040 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.214086 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214133 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.214178 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214224 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.214277 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.214373 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214418 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 18:16:14.214457 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 18:16:14.214573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.214669 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214715 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.214762 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214809 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.214857 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214904 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.214953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.214983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.215215 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215244 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.215355 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.215446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215556 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.215609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 18:16:14.215820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215846 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.215942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.215984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216065 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.216159 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216208 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 18:16:14.216255 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216285 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216313 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216341 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 18:16:14.216427 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 18:16:14.216517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216576 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.216670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 18:16:14.216879 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.216926 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 18:16:14.216973 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217018 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 18:16:14.217063 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 18:16:14.217152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.217327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 18:16:14.217574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 18:16:14.217635 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.217736 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.217823 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.217909 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.217991 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.218075 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.218160 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.218244 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.218331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.218413 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.218493 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.218578 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.218677 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.218765 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.218853 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.218932 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.219023 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.219128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.219210 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.219293 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.219377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.219458 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.219542 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.219648 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.219745 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.219825 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.219924 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.220007 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.220083 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.220165 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.220248 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.220339 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.220423 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.220506 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.220614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.220722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.220803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.220891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.220973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.221054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.221135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.221216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.221298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.221380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.221481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.221563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.221652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.222004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.222087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.222176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.222264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.222348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.222434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.222517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.222611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.222697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.222781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.222873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.222965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.223043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.223124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.223207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.223287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.223371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.223453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.223544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.223632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.223722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.223786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.223871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.223951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.224040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.224122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.224200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.224284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.224369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.224453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.224536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.224624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.224710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.224793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.224878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.224963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.225047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.225130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.225219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.225300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.225380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.225461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.225547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.225638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.225730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.225827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.225901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.225987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.226074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.226154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.226236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.226314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.226404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.226485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.226569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.226682 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:16:14.226730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.226839 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.226934 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.227030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.227129 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.227229 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.227324 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.227422 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.227519 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.227619 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.227720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.227819 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.227912 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.228006 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.228104 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.228194 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.228287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.228396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.228491 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.228593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.228688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.228782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.228875 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.228965 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.229058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.229159 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.229251 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.229345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.229439 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.229528 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.229629 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.229725 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.229822 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.229918 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.230022 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 18:16:14.230062 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.230159 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.230253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.230343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.230439 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.230557 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.230667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.230767 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.231134 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.231230 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.231329 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.231424 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.231537 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.231638 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.231740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.231831 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.231927 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.232026 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.232121 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.232239 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.232332 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.232425 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.232529 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.232635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.232746 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.232841 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.232955 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.233048 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.233141 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.233239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.233340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.233438 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.233538 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.233660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.233775 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 18:16:14.233815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.233898 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.233986 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.234076 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.234169 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.234258 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.234342 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.234428 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.234534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.234643 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.234736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.234823 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.234909 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.234991 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.235074 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.235169 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.235257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.235363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.235447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.235532 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.235627 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.235714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.235801 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.235880 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.235964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.236058 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.236985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.237076 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.237163 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.237250 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.237340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.237417 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.237477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.237568 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.237681 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 18:16:14.237718 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.237828 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.237918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.238007 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.238094 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.238182 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.238269 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 18:16:14.238358 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 18:16:14.238446 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 18:16:14.238534 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.238653 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.238748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.238838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.238928 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.239021 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.239116 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.239203 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.239291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.239376 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.239488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.239579 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.239674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.239778 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.239867 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.239956 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.240043 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 18:16:14.240130 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.240189 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.240245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.240295 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.240345 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.240394 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.240448 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.240535 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.240654 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 18:16:14.240687 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 18:16:14.240746 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 18:16:14.240803 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 18:16:14.240858 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 18:16:14.240908 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 18:16:14.240940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.240972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.240990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.241007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.241025 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.241048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.241066 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:16:14.241085 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:16:14.241103 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:16:14.241120 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.241138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.241155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.241171 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.241189 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241208 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.241225 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.241243 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.241260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.241277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.241295 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.241346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.241363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.241380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.241397 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:16:14.241414 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.241431 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.241447 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.241464 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.241480 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.241496 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.241512 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.241528 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.241545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.241567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.241592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.241609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.241627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.241645 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.241660 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:16:14.241675 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:16:14.241691 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:16:14.241707 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.241723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.241739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.241755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.241771 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241786 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.241802 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.241818 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.241834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.241849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.241864 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.241897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.241913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.241934 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.241950 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.241966 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:16:14.241982 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.241997 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.242014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.242030 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.242045 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.242061 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.242077 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.242094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.242110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.242131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.242147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.242163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.242178 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.242193 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.242208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:16:14.242221 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:16:14.242236 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:16:14.242249 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.242264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.242279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.242293 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.242308 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.242322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.242337 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.242351 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.242365 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.242381 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.242397 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.242412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.242429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.242445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.242459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.242473 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.242487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:16:14.242500 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.242514 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.242528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.242542 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.242557 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.242571 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.242674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.242692 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.242707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 18:16:14.242726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.242741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 18:16:14.242756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 18:16:14.242772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 18:16:14.242786 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 18:16:14.242805 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 18:16:14.242821 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 18:16:14.242837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 18:16:14.242852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 18:16:14.242866 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 18:16:14.242880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 18:16:14.242894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 18:16:14.242908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.242922 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.242936 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 18:16:14.242952 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 18:16:14.242966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 18:16:14.242980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 18:16:14.242995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.243009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 18:16:14.243022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 18:16:14.243036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 18:16:14.243049 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 18:16:14.243063 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 18:16:14.243077 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 18:16:14.243091 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 18:16:14.243106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 18:16:14.243120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 18:16:14.243136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 18:16:14.243150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 18:16:14.243164 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 18:16:14.243179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 18:16:14.243193 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 18:16:14.243596 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 18:16:14.243617 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:16:14.243627 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:16:14.243636 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 18:16:14.243651 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 18:16:14.243661 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:16:14.243668 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 18:16:14.243687 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 18:16:14.243703 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:16:14.243782 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.243796 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175885" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:16:14.243822 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 18:16:14.243862 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 18:16:14.243875 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 18:16:14.243883 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 18:16:14.243891 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 18:16:14.243901 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175885" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:16:14.243921 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.243934 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.243944 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.243965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.243981 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 18:16:14.243991 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 18:16:14.244032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.244050 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:16:14.244059 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.244102 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:16:14.244114 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 18:16:14.244122 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 18:16:14.244130 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 18:16:14.244136 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 18:16:14.244144 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 18:16:14.244153 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 18:16:14.244162 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 18:16:14.244173 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175885" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 18:16:14.244194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.244207 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.244215 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 18:16:14.244228 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.244238 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 18:16:14.244246 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 18:16:14.244289 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 18:16:14.244302 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.244311 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.244323 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.244331 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 18:16:14.244350 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:16:14.244367 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:16:14.244376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:16:14.244385 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:16:14.244397 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175885" 2019-10-21 18:16:14.244411 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:16:14.244419 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:16:14.244430 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:16:14.244442 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:16:14.244451 wsdl: in serializeType: returning: 175885 2019-10-21 18:16:14.244463 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 18:16:14.244477 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 18:16:14.244485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 18:16:14.244492 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 18:16:14.244502 wsdl: in serializeType: returning: 175885 2019-10-21 18:16:14.244510 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175885 2019-10-21 18:16:14.244542 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175885 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 18:16:14.244551 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 18:16:14.244563 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4315"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 18:16:14.244595 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 18:16:14.244606 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175885 2019-10-21 18:16:14.244630 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 18:16:14.244763 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 18:16:14.244651 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 18:16:14.244673 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 18:16:14.244683 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 18:16:14.244691 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 18:16:14.244699 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 18:16:14.244711 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:16:14.244728 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:16:14.244742 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:16:14.244752 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:16:14.244775 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 18:16:14.244790 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 18:16:14.244803 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 18:16:14.252286 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 18:16:14.252326 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 18:16:14.252349 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 18:16:14.252360 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 18:16:14.252369 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 18:16:14.252378 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 18:16:14.252386 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 18:16:14.252394 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 18:16:14.252403 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 18:16:14.252461 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 18:16:14.287988 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 18:16:14.288032 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 18:16:14.288038 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:16:14.288044 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 18:16:14.288049 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 18:16:14.288055 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 18:16:14.288061 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 18:16:14.288067 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 18:16:14.288073 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 18:16:14.288078 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 16:16:00 GMT 2019-10-21 18:16:14.288085 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 18:16:14.288090 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 18:16:14.288096 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 18:16:14.288107 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 18:16:14.288137 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 18:16:14.288149 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 18:16:14.288160 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 18:16:14.288165 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 18:16:14.288170 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 18:16:14.288227 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 18:16:14.288239 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 18:16:14.288246 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 18:16:14.288278 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 18:16:14.288285 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 16:16:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 18:16:14.288331 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 18:16:14.288342 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 18:16:14.288368 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 18:16:14.288374 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 18:16:14.288485 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 18:16:14.288582 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 18:16:14.288589 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 18:16:14.288598 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 18:16:14.288611 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:16:14.288643 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 18:16:14.288699 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 18:16:14.288728 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 18:16:14.288740 nusoap_client: got fault 2019-10-21 18:16:14.288747 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 18:16:14.288753 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 18:16:14.288761 nusoap_client: detail =