Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 44.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
110921-0219A2710903680 A2710903480 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T3662
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 09:56:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 11:56:44.622844 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 11:56:44.622899 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:56:44.622914 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204519" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 11:56:44.622931 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:56:44.622941 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 11:56:44.622950 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 11:56:44.622965 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 11:56:44.622974 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:56:44.622981 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:56:44.622990 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:56:44.622998 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:56:44.623010 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:56:44.623016 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:56:44.623021 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:56:44.623025 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:56:44.623029 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 11:56:44.623041 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:56:44.623057 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:56:44.623066 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:56:44.623072 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 11:56:44.623078 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 11:56:44.623088 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:56:44.623096 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:56:44.631219 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:56:44.631258 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:56:44.631296 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 11:56:44.631309 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:56:44.631319 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:56:44.631328 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:56:44.631336 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 11:56:44.631381 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 11:56:44.652207 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 11:56:44.652256 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 11:56:44.652278 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:56:44.652311 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:56:44.652322 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:56:44.652333 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:56:44.652344 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:56:44.652356 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:56:44.652367 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:56:44.652378 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:56:29 GMT 2019-04-25 11:56:44.652389 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:56:44.652399 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 11:56:44.652412 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:56:44.652429 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 11:56:44.652476 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 11:56:44.660001 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:56:44.660036 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:56:44.668369 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:56:44.668400 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:56:44.668450 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 11:56:44.675746 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:56:44.675801 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:56:44.675836 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 11:56:44.676003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.676023 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:56:44.676078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.676111 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:56:44.683750 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:56:44.683790 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:56:44.683851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.683870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:56:44.683890 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:56:44.683905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.683951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.683970 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:56:44.684013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.684032 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:56:44.684081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.684102 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 11:56:44.684273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:56:44.684304 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 11:56:44.684320 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:56:44.684326 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 11:56:44.684452 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 11:56:44.684489 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:56:44.684507 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:56:44.684514 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:56:44.684532 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 11:56:44.684537 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 11:56:44.684717 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 11:56:44.684733 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 11:56:44.684785 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684795 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 11:56:44.684816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684848 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.684858 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684873 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:56:44.684896 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.684903 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684914 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:56:44.684931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.684973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.684990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.684997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.685015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685043 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.685050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 11:56:44.685075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.685104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:56:44.685120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 11:56:44.685141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685167 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685174 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685184 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:56:44.685203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685210 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685220 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:56:44.685238 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685245 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685255 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:56:44.685269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.685303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.685319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 11:56:44.685348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685376 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.685383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 11:56:44.685407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.685433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 11:56:44.685448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 11:56:44.685469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685494 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685501 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685511 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:56:44.685530 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685536 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685546 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:56:44.685563 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685570 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685580 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:56:44.685598 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.685605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685614 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.685628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.685667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.685682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.685705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.685799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.685816 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685827 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:56:44.685838 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 11:56:44.685850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:56:44.685876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:56:44.685891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685897 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 11:56:44.685911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.685944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:56:44.685968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.685983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.685993 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.686008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686015 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.686029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686054 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.686061 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686071 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 11:56:44.686084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686110 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:56:44.686125 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686132 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 11:56:44.686146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.686201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686226 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.686241 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686247 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.686268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686293 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.686301 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686311 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 11:56:44.686324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686356 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 11:56:44.686372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686378 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 11:56:44.686393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686418 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686425 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686435 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:56:44.686454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.686484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686513 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 11:56:44.686528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686535 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.686549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686574 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.686581 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 11:56:44.686604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 11:56:44.686644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686650 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 11:56:44.686664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686689 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686707 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:56:44.686727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.686757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686787 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 11:56:44.686802 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686810 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.686828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686855 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.686862 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686872 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 11:56:44.686885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.686911 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 11:56:44.686926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686932 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 11:56:44.686946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.686979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.686989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.687002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687027 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 11:56:44.687042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687049 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.687062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687088 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687095 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 11:56:44.687118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687143 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 11:56:44.687158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687165 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 11:56:44.687178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.687211 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.687234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687258 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.687273 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687280 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.687293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687318 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.687326 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687340 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 11:56:44.687354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687380 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:56:44.687395 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687402 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 11:56:44.687416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687441 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687449 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687458 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:56:44.687472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687497 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.687512 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687518 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.687532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687557 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687564 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687575 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 11:56:44.687588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:56:44.687628 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687634 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 11:56:44.687649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687674 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687681 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687691 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:56:44.687704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.687745 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687751 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.687765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687790 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687797 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687807 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 11:56:44.687821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.687847 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:56:44.687862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 11:56:44.687882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687906 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.687913 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687923 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 11:56:44.687942 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.687948 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687958 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 11:56:44.687971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.687990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.688015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.688036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688062 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.688069 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688079 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 11:56:44.688092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688117 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:56:44.688132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688139 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:56:44.688152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.688184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.688207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688232 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.688247 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688253 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.688267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688293 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.688300 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688310 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:56:44.688323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688355 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.688370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688377 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:56:44.688391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688416 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:56:44.688423 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688433 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:56:44.688447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.688487 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688493 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.688507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688537 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688577 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.688598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.688615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:56:44.688636 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 11:56:44.688649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:56:44.688674 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:56:44.688690 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:56:44.688710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688736 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:56:44.688743 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688753 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:56:44.688766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.688792 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.688807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688813 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.688827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688850 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688857 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.688915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.688931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:56:44.688953 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 11:56:44.688965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.688979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:56:44.688989 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:56:44.689004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689011 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 11:56:44.689025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689057 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 11:56:44.689086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689093 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 11:56:44.689122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689129 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:56:44.689157 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.689164 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:56:44.689193 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.689200 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689209 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:56:44.689227 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.689233 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689243 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 11:56:44.689261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.689267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.689290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.689345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.689361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.689382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 11:56:44.689437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.689463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:56:44.689478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689484 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 11:56:44.689498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689524 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689531 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689541 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:56:44.689559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.689594 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689601 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689610 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:56:44.689623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.689656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.689671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689677 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.689691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689716 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689724 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 11:56:44.689748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.689774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:56:44.689789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:56:44.689809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.689865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.689890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.689905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689912 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.689926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689951 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.689958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:56:44.689981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.689996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.690021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:56:44.690041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690067 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690074 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690084 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:56:44.690102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.690138 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690146 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690156 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:56:44.690169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.690217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690223 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.690238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690263 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:56:44.690293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.690334 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690345 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.690360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690387 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.690394 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690404 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:56:44.690422 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690429 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690439 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:56:44.690457 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690463 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:56:44.690491 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.690498 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690508 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:56:44.690526 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.690533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690543 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:56:44.690556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690598 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.690613 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690625 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.690639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690664 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 11:56:44.690694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.690710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.690734 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690764 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690772 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.690827 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.690859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.690887 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.690894 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690904 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 11:56:44.690922 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.690929 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690939 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 11:56:44.690956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.690963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.690973 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:56:44.690991 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.690998 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691007 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 11:56:44.691025 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:56:44.691032 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691042 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 11:56:44.691060 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691067 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691076 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.691094 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.691128 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691144 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:56:44.691162 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691169 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691179 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:56:44.691192 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.691260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.691281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691306 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.691313 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691323 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:56:44.691346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691354 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691363 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:56:44.691382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691388 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691398 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:56:44.691416 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.691423 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691433 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:56:44.691446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.691482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.691518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691543 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691551 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691561 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 11:56:44.691574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.691590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.691600 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.691613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.691701 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691727 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.691734 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691744 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:56:44.691762 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691769 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691780 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:56:44.691799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.691805 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:56:44.691833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.691840 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691849 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:56:44.691868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.691874 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691884 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:56:44.691902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.691908 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:56:44.691936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.691970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.691977 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.691986 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:56:44.692004 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692011 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.692021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:56:44.692038 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.692055 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:56:44.692072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692079 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.692089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:56:44.692102 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.692156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.692175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.692196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692221 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692228 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692238 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:56:44.692256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.692262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.692290 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692297 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692306 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:56:44.692324 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.692331 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692346 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.692360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.692397 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.692433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692458 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692465 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 11:56:44.692489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.692504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.692514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.692528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692556 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692587 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.692617 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692643 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.692650 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692660 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:56:44.692678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692685 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692695 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:56:44.692716 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.692724 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692734 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:56:44.692752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.692759 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692768 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:56:44.692786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.692793 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692803 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:56:44.692822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.692829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:56:44.692856 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.692890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692898 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692908 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:56:44.692926 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.692933 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692943 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:56:44.692961 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.692967 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.692977 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 11:56:44.692995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.693012 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:56:44.693030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.693047 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:56:44.693060 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.693119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.693135 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693163 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693170 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693180 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.693223 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693249 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.693256 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693267 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 11:56:44.693285 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.693292 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693302 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 11:56:44.693320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.693326 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693340 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:56:44.693360 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693367 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693377 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 11:56:44.693395 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693402 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693412 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 11:56:44.693430 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693436 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693446 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:56:44.693464 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693471 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693480 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 11:56:44.693498 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693505 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693514 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 11:56:44.693532 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693539 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693549 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 11:56:44.693566 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693573 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:56:44.693600 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693607 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:56:44.693634 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.693641 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693651 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 11:56:44.693669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.693676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.693703 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.693710 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693720 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 11:56:44.693733 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.693817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693823 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 11:56:44.693843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693870 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.693877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:56:44.693900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.693926 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693948 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.693961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.693987 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.693994 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694004 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 11:56:44.694018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.694043 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:56:44.694058 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694064 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 11:56:44.694083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.694116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.694144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694151 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694161 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:56:44.694178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694185 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694194 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:56:44.694212 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.694218 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694228 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:56:44.694241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.694278 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 11:56:44.694294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694300 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.694324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694356 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.694364 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 11:56:44.694388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.694413 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 11:56:44.694427 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.694454 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694461 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.694471 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.694500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.694514 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694540 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.694547 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694557 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 11:56:44.694575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694583 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694592 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 11:56:44.694610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694626 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694635 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 11:56:44.694653 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:56:44.694660 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694675 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:56:44.694694 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694701 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694710 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 11:56:44.694728 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.694735 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694745 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 11:56:44.694763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.694770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694779 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:56:44.694797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.694804 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694814 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 11:56:44.694832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.694839 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694849 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 11:56:44.694866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.694873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.694896 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 11:56:44.694945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.694963 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.694969 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 11:56:44.694988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.695021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.695044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695070 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.695085 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695091 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.695105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695131 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695138 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 11:56:44.695166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695191 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:56:44.695205 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695232 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.695239 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695249 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 11:56:44.695266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:56:44.695273 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695283 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 11:56:44.695301 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.695307 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695317 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 11:56:44.695330 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 11:56:44.695360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695377 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695384 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.695402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.695436 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.695464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695471 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695481 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:56:44.695499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695506 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695515 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:56:44.695528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695561 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695576 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695583 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.695597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695622 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695629 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695639 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 11:56:44.695653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.695668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695678 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.695692 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695724 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695731 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695741 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.695785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695811 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695818 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695828 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 11:56:44.695846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695853 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695863 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 11:56:44.695881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.695888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:56:44.695916 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695922 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695932 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 11:56:44.695950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.695957 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.695966 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 11:56:44.695984 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.695991 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.696001 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 11:56:44.696019 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.696026 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.696040 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 11:56:44.696059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.696066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.696076 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:56:44.696094 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.696101 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.696111 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:56:44.696124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.696170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.696188 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 11:56:44.696215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696241 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.696248 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696258 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:56:44.696277 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.696284 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696294 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:56:44.696321 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.696327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696342 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:56:44.696362 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.696369 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696378 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:56:44.696396 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.696403 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:56:44.696426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.696468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.696483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.696509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696541 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.696599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.696616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:56:44.696638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 11:56:44.696650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:56:44.696674 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:56:44.696689 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696696 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 11:56:44.696710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696735 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.696742 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696752 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 11:56:44.696765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.696790 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.696805 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696812 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.696832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696858 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:56:44.696865 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696875 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 11:56:44.696889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.696914 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 11:56:44.696929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696935 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 11:56:44.696949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.696981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.696991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.697004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.697029 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.697044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.697065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697095 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697103 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697113 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 11:56:44.697126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.697152 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:56:44.697165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697193 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697201 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697211 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.697255 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697281 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697289 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697299 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 11:56:44.697317 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697324 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697333 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 11:56:44.697357 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697364 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697374 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 11:56:44.697392 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697399 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697413 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 11:56:44.697432 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697438 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697448 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 11:56:44.697466 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:56:44.697473 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697483 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 11:56:44.697501 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:56:44.697507 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697517 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 11:56:44.697535 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:56:44.697542 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697552 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 11:56:44.697570 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.697577 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697587 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 11:56:44.697604 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697611 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697621 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 11:56:44.697638 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697645 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697655 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 11:56:44.697673 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697680 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697690 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 11:56:44.697707 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697714 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697723 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 11:56:44.697736 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.697798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.697816 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697823 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 11:56:44.697842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697876 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.697884 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697894 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 11:56:44.697907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.697932 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.697948 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697954 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.697968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.697993 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698000 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698010 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 11:56:44.698023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.698049 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:56:44.698064 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698070 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.698084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698109 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698116 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698126 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 11:56:44.698144 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698150 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698160 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:56:44.698178 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698199 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:56:44.698218 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698225 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698235 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:56:44.698248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.698285 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698300 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698307 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.698321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698351 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698359 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698369 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 11:56:44.698383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.698408 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.698422 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698456 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698464 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698474 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698487 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.698519 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:56:44.698579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698595 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:56:44.698613 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698625 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698635 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 11:56:44.698652 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.698660 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698669 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:56:44.698687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:56:44.698721 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698728 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698738 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 11:56:44.698756 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:56:44.698763 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698773 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 11:56:44.698786 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.698826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.698842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698849 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 11:56:44.698868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698894 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.698901 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698911 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 11:56:44.698929 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698936 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698946 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 11:56:44.698964 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.698971 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.698980 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 11:56:44.698998 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.699005 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699018 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 11:56:44.699037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.699044 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699053 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 11:56:44.699071 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.699078 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699088 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 11:56:44.699106 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.699113 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699123 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:56:44.699141 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.699148 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699158 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:56:44.699171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.699222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.699238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699245 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 11:56:44.699264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699290 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.699298 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 11:56:44.699321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.699352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:56:44.699370 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:56:44.699377 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 11:56:44.699388 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 11:56:44.699405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699411 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 11:56:44.699425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.699468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:56:44.699485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.699496 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:56:44.699506 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 11:56:44.699524 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.699531 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 11:56:44.699541 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 11:56:44.699557 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:56:44.699569 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 11:56:44.699582 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 11:56:44.699600 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.699607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.699617 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.699634 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.699641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.699651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.699668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.699675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.699685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.699702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.699708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 11:56:44.699718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.699735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.699742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 11:56:44.699751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.699769 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:56:44.699775 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 11:56:44.699785 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 11:56:44.699802 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.699809 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.699818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.699836 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:56:44.699843 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 11:56:44.699853 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 11:56:44.699870 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.699876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 11:56:44.699886 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.699903 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.699910 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:56:44.699920 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.699936 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:56:44.699943 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 11:56:44.699957 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 11:56:44.699971 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 11:56:44.700009 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.700039 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:56:44.700067 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.700094 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 11:56:44.700122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.700149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:56:44.700176 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.700203 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:56:44.700231 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.700257 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 11:56:44.700283 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 11:56:44.700310 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 11:56:44.700342 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 11:56:44.700370 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 11:56:44.700416 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 11:56:44.700443 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 11:56:44.700472 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.700498 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:56:44.700526 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.700552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:56:44.700579 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.700605 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:56:44.700632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.700659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:56:44.700686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.700911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.700940 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.700967 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:56:44.700995 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.701021 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:56:44.701049 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.701077 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:56:44.701105 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.701132 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:56:44.701159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.701188 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.701216 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.701243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:56:44.701271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.701298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.701333 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.701369 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.701396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.701423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.701450 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.701477 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:56:44.701505 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 11:56:44.701531 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 11:56:44.701558 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.701585 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:56:44.701611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.701638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.701670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.701697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:56:44.701724 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.701751 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 11:56:44.701779 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.701805 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:56:44.701832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.701860 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:56:44.701887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.701914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:56:44.701941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.701969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:56:44.701999 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702018 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702044 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.702071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702089 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702106 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702133 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.702158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.702262 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702288 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702315 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702345 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702373 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702395 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702423 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702449 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702467 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702494 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702521 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702548 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702574 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702600 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.702627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702680 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702706 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.702733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702751 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.702804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.702856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702883 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.702909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702936 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.702962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.702997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.703124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703141 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703158 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.703211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.703264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703282 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.703357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.703480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.703583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.703695 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703722 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.703754 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703791 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703808 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.703865 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703891 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:56:44.703917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.703978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.704004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.704127 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704153 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:56:44.704179 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704205 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.704232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704258 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.704285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.704396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:56:44.704579 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704596 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704622 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.704648 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.704735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.704839 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704865 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.704892 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704918 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.704944 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.704988 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.705014 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705032 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705058 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.705084 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705116 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.705144 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705171 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.705198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705224 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.705251 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:56:44.705303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:56:44.705379 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705406 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.705432 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705459 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.705485 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705511 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.705537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.705692 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705752 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.705779 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.705839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.705927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.705996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:56:44.706049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.706153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.706258 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:56:44.706312 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706370 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:56:44.706423 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706455 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:56:44.706482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.706571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:56:44.706693 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706720 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:56:44.706746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706773 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:56:44.706799 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706825 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:56:44.706852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.706958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.706993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:56:44.707112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:56:44.707141 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.707206 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.707257 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.707307 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.707361 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.707411 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.707460 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.707508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.707581 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.707630 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.707680 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.707727 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.707775 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.707824 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.707873 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.707920 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.707968 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.708017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.708071 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.708120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.708186 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.708242 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.708313 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.708375 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.708424 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.708471 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.708518 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.708567 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.708621 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.708690 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.708738 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.708788 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.708845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.708893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.708942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.708990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.709037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.709085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.709150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.709203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.709252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.709299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.709352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.709400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.709447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.709733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.709783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.709832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.709880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.709930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.709979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.710027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.710076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.710129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.710181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.710228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.710277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.710324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.710377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.710427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.710476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.710528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.710575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.710624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.710681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.710735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.710784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.710833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.710880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.710928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.710975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.711028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.711077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.711124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.711173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.711220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.711268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.711316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.711369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.711417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.711465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.711513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.711562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.711611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.711660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.711712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.711764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.711811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.711857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.711903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.711950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.711998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.712053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.712108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.712156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.712205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.712261 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:56:44.712289 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.712356 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.712411 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.712466 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.712526 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.712581 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.712635 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.712689 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.712742 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.712796 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.712849 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.712904 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.712958 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.713012 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.713066 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.713119 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.713173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.713227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.713282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.713340 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.713395 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.713449 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.713502 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.713556 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.713609 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.713664 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.713754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.713809 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.713862 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.713916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.713970 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.714023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.714086 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:56:44.714110 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.714166 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.714220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.714274 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.714329 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.714389 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.714443 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.714498 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.714552 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.714607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.714662 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.714716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.714770 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.714825 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.714895 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.715170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.715226 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.715282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.715340 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.715396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.715451 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.715506 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.715559 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.715614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.715667 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.715722 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.715783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.715837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.715892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.715947 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.716001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.716055 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.716116 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 11:56:44.716140 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.716190 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.716238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.716286 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.716356 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.716405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.716453 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.716502 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.716550 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.716599 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.716647 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.716696 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.716745 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.716794 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.716842 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.716891 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.716939 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.716989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.717037 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.717086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.717134 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.717183 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.717232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.717280 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.717328 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.717387 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.717435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.717487 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.717536 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.717584 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.717632 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.717681 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.717736 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 11:56:44.717758 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.717815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.717865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.717915 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.717966 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.718017 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:56:44.718067 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:56:44.718117 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:56:44.718168 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.718220 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.718270 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.718321 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.718377 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.718427 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.718482 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.718533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.718583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.718635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.718685 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.718736 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.718787 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.718838 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.718888 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.718939 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:56:44.718989 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.719039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.719090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.719141 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.719191 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.719242 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.719292 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.719347 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.719401 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 11:56:44.719419 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 11:56:44.719455 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 11:56:44.719483 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 11:56:44.719510 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 11:56:44.719536 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 11:56:44.719558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.719574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.719583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.719593 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.719602 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.719612 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:56:44.719620 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:56:44.719629 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:56:44.719637 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.719646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.719655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.719663 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.719672 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.719680 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.719689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.719697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.719706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.719714 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.719737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.719746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.719755 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.719763 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.719771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.719780 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:56:44.719788 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.719796 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.719804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.719813 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.719821 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.719829 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.719837 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.719845 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.719854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.719863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.719871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.719881 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.719889 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.719898 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:56:44.719906 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:56:44.719914 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:56:44.719922 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.719930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.719938 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.719946 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.719954 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.719962 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.719970 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.719978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.719986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.719994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.720017 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.720025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.720033 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.720040 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:56:44.720048 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.720056 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.720063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.720071 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.720079 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.720087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.720095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.720103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.720111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.720120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.720129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.720138 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.720146 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.720158 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:56:44.720166 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:56:44.720174 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:56:44.720181 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.720189 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.720196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.720204 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.720211 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720218 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.720226 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.720233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.720241 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.720249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720256 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720264 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.720271 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.720279 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.720286 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.720293 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:56:44.720302 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.720309 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.720316 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.720323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.720330 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.720341 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.720349 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.720357 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.720364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:56:44.720372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.720380 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:56:44.720387 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:56:44.720394 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:56:44.720402 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:56:44.720409 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:56:44.720416 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:56:44.720423 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:56:44.720431 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:56:44.720447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:56:44.720454 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:56:44.720460 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720470 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.720477 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:56:44.720484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:56:44.720491 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:56:44.720498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:56:44.720512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:56:44.720519 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:56:44.720527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:56:44.720533 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:56:44.720540 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:56:44.720546 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:56:44.720557 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:56:44.720565 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:56:44.720572 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:56:44.720579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:56:44.720586 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:56:44.720593 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:56:44.720600 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:56:44.720871 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 11:56:44.720882 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:56:44.720887 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:56:44.720892 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:56:44.720899 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 11:56:44.720904 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:56:44.720908 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:56:44.720918 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 11:56:44.720927 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:56:44.720973 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.720981 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204519" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:56:44.720996 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:56:44.721017 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 11:56:44.721025 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 11:56:44.721029 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 11:56:44.721033 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 11:56:44.721039 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204519" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:56:44.721050 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721057 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721062 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721075 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721085 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:56:44.721090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 11:56:44.721115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.721125 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:56:44.721130 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.721154 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:56:44.721160 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 11:56:44.721165 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 11:56:44.721169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 11:56:44.721173 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 11:56:44.721177 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 11:56:44.721182 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 11:56:44.721186 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 11:56:44.721193 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204519" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:56:44.721204 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721211 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721215 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:56:44.721221 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721227 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:56:44.721231 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:56:44.721255 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:56:44.721262 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721267 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721274 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721279 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:56:44.721290 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:56:44.721298 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:56:44.721311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:56:44.721316 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:56:44.721322 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204519" 2019-04-25 11:56:44.721330 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:56:44.721334 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:56:44.721345 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:56:44.721352 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:56:44.721357 wsdl: in serializeType: returning: 204519 2019-04-25 11:56:44.721364 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:56:44.721371 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:56:44.721376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:56:44.721380 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:56:44.721385 wsdl: in serializeType: returning: 204519 2019-04-25 11:56:44.721390 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204519 2019-04-25 11:56:44.721410 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204519 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 11:56:44.721415 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 11:56:44.721424 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5555"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 11:56:44.721440 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 11:56:44.721446 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204519 2019-04-25 11:56:44.721456 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 11:56:44.721534 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 11:56:44.721470 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:56:44.721481 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:56:44.721486 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:56:44.721491 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:56:44.721495 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:56:44.721503 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:56:44.721513 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:56:44.721522 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:56:44.721527 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:56:44.721541 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 11:56:44.721551 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:56:44.721560 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:56:44.729394 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:56:44.729414 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:56:44.729426 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 11:56:44.729433 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 11:56:44.729439 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:56:44.729444 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:56:44.729448 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:56:44.729452 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:56:44.729457 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 11:56:44.729490 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 11:56:44.739144 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 11:56:44.739167 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 11:56:44.739174 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:56:44.739180 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:56:44.739185 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:56:44.739191 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:56:44.739198 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:56:44.739203 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:56:44.739209 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:56:44.739215 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:56:29 GMT 2019-04-25 11:56:44.739222 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:56:44.739228 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 11:56:44.739233 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:56:44.739243 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 11:56:44.739269 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 11:56:44.739281 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 11:56:44.739290 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:56:44.739295 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 11:56:44.739301 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 11:56:44.739353 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:56:44.739367 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:56:44.739373 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:56:44.739724 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:56:44.739733 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 09:56:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 11:56:44.739768 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 11:56:44.739779 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 11:56:44.739803 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 11:56:44.739810 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 11:56:44.739914 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 11:56:44.740028 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 11:56:44.740035 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 11:56:44.740045 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 11:56:44.740056 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:56:44.740088 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 11:56:44.740148 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 11:56:44.740179 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:56:44.740197 nusoap_client: got fault 2019-04-25 11:56:44.740205 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 11:56:44.740210 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 11:56:44.740215 nusoap_client: detail =