Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 43.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452204-00019172123 Model turbiny: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SAAB
 Silnik:
JR T1874
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:14:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:14:48.414792 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:14:48.414837 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:48.414851 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:14:48.414879 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:48.414888 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:14:48.414895 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:14:48.414907 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:14:48.414915 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:48.414934 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:48.414943 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:48.414950 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:14:48.414960 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:14:48.414965 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:14:48.414969 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:14:48.414973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:14:48.414976 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:14:48.414999 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:48.415013 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:48.415020 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:14:48.415025 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:14:48.415030 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:14:48.415038 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:14:48.415046 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:14:48.422439 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:14:48.422454 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:14:48.422465 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:14:48.422471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:48.422476 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:48.422480 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:14:48.422484 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:14:48.422520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:14:48.444355 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:14:48.444423 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:14:48.444433 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:48.444439 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:14:48.444445 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:14:48.444450 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:14:48.444456 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:14:48.444461 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:14:48.444467 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:14:48.444472 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:14:41 GMT 2019-02-24 06:14:48.444477 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:14:48.444483 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:14:48.444489 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:14:48.444498 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:14:48.444522 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:14:48.444543 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:14:48.452031 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:14:48.452061 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-24 06:14:48.462529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.462641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.462667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.462968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.462998 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.463547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.463582 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.464119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.469691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.469721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.469913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.469961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.470430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.470455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.470766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.470999 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.471047 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.471566 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.471593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.471936 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.471962 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.472384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.472421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.472871 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.472898 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.476885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.476916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.477222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.477268 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.477806 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.477835 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.478394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.478429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.478843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.478962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:48.479095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.479120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.479569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.479601 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.480143 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:14:48.481275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:48.481336 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:48.481720 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:14:48.481738 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:14:48.481746 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:14:48.481791 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:14:48.481842 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:14:48.481861 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:14:48.481870 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:14:48.481892 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:14:48.481899 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:14:48.482117 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:14:48.482138 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:14:48.482217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482231 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:14:48.482263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482314 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.482340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482362 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:48.482409 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.482425 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:48.482476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.482555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.482587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.482635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482700 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.482712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:14:48.482750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.482791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:14:48.482820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:14:48.482862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.482922 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.482952 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:48.482982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.482993 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483017 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:48.483051 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.483063 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483082 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:14:48.483110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.483175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.483201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:14:48.483236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483277 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.483288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:14:48.483343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.483408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:14:48.483443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:14:48.483493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483547 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.483560 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483579 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:48.483614 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.483626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483643 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:48.483676 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.483701 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483719 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:14:48.483753 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.483768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.483820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.483896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.483921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.483955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.483992 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.484097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.484124 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:48.484158 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:14:48.484177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:48.484223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:14:48.484247 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484257 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:14:48.484280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484342 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.484353 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484369 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:48.484390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.484444 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.484472 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484484 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.484510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484563 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.484575 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484593 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:14:48.484616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.484671 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:14:48.484715 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484725 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:14:48.484747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.484804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.484849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.484892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.484921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.484933 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.484960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485010 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.485023 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:14:48.485073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:14:48.485159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485170 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:14:48.485195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485238 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.485250 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485270 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:48.485315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.485327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.485397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485436 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:14:48.485458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485465 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.485483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485513 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.485521 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485533 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:14:48.485546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485573 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:14:48.485590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485597 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:14:48.485616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485644 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.485651 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485662 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:48.485682 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.485688 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485698 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.485711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485741 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:14:48.485756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485763 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.485777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485802 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.485809 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485819 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:14:48.485832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:14:48.485872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485878 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:14:48.485892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.485923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.485946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.485971 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:14:48.485986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.485992 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.486006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486031 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486045 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:14:48.486068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:14:48.486108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:14:48.486128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.486159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.486181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486206 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.486220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486226 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.486240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486265 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.486272 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486282 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:14:48.486294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486319 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:14:48.486334 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486347 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:14:48.486362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486392 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486399 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486409 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:14:48.486422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486446 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.486461 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486468 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.486481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486506 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486513 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486530 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:14:48.486543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:14:48.486582 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486588 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:14:48.486602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486626 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486633 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486643 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:14:48.486655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486680 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.486695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486701 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.486715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486739 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486746 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486756 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:14:48.486769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:14:48.486808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486814 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:14:48.486828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486856 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.486863 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486873 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:14:48.486891 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.486905 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486915 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:14:48.486928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.486957 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.486971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.486977 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.486991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487017 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.487031 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487041 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:14:48.487053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.487078 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:14:48.487093 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487099 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:48.487113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.487144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.487166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.487191 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.487206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.487226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487251 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.487258 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487268 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:48.487281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.487311 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.487340 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487349 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:14:48.487372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487398 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:48.487405 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487415 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:14:48.487428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.487453 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.487468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487474 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.487487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487511 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487518 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.487578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.487594 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487605 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:48.487615 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:14:48.487627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:48.487651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:48.487666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487672 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:14:48.487686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487712 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:48.487719 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487729 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:14:48.487741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.487766 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.487781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487787 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.487801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487831 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.487889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.487905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:48.487926 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:14:48.487937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:48.487961 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:48.487976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.487983 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:14:48.487996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488028 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:14:48.488056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488063 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:14:48.488091 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488098 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:48.488125 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.488132 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488142 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:48.488160 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.488167 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488176 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:14:48.488194 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.488200 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488210 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:14:48.488227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.488234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.488256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.488321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.488347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488380 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:14:48.488403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:14:48.488442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488448 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:14:48.488462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488487 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488494 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488504 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:14:48.488521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488528 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488538 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.488555 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488562 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488572 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:48.488584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.488632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488638 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.488652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488677 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488685 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:14:48.488708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:14:48.488748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488754 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:48.488768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.488823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.488862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488868 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.488882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.488915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:48.488937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.488962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.488977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.488983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:48.488997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489021 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489028 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489038 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:14:48.489056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.489091 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489098 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489108 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:48.489121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.489153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.489167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489174 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.489188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489221 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:48.489243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.489268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.489283 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489289 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.489307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489346 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.489354 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489365 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:48.489383 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489390 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489399 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:48.489416 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489423 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489433 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:48.489450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.489457 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:48.489484 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.489491 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489500 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:48.489513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.489554 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.489570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489576 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.489591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489616 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489623 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:14:48.489646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.489661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.489671 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.489685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489714 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489722 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.489775 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.489808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.489836 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.489842 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489852 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:14:48.489870 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.489877 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489887 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:14:48.489904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.489911 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489921 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:14:48.489938 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.489945 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489954 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:14:48.489972 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:48.489979 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.489988 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:14:48.490006 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490013 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490022 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.490040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.490074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490080 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:48.490108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:48.490137 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.490205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.490227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.490260 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490269 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:48.490287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490294 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490308 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:48.490330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490341 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490353 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:48.490371 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.490378 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490388 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:14:48.490400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.490437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.490472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:14:48.490528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.490543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.490553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.490566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490593 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.490652 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490678 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.490685 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490695 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:48.490712 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490719 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490729 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:14:48.490747 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.490753 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490763 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:48.490780 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.490787 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490797 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:14:48.490814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.490821 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490830 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:48.490847 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.490854 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490863 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:48.490881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.490914 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490920 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490930 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:14:48.490947 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490954 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490964 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:14:48.490981 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.490987 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.490997 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:48.491014 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.491030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:48.491043 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.491095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.491112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.491134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491159 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491165 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491175 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:48.491193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.491199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.491226 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491243 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:48.491260 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.491267 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491277 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.491290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.491344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.491383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491409 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491416 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:14:48.491438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.491453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.491463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.491476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491504 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491511 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.491563 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491589 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.491596 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491605 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:48.491623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491630 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491640 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:14:48.491661 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.491668 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491678 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:48.491696 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.491703 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491712 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:14:48.491730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.491737 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491746 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:48.491764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.491771 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491780 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:48.491797 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491804 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.491831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491839 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491849 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:14:48.491866 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491873 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491882 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:14:48.491900 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.491907 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491916 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:14:48.491934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:48.491967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.491974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.491983 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:48.491996 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.492055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.492070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492097 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492104 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492114 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492127 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.492157 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.492189 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492199 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:14:48.492216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.492223 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492233 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:14:48.492250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.492257 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492267 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:14:48.492284 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.492291 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492301 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:14:48.492318 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.492325 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492339 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:14:48.492358 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492365 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492375 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:48.492392 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.492399 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492408 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:14:48.492426 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492433 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492442 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:14:48.492460 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492466 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492476 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:14:48.492493 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492500 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492510 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:48.492527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492534 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492543 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:48.492561 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.492567 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492577 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:14:48.492595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.492602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.492628 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.492635 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492645 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:14:48.492657 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.492739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492746 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:14:48.492761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492786 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.492793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492803 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:48.492816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.492841 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492856 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492863 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.492877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492902 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.492909 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492918 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:14:48.492931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.492955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:14:48.492970 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.492976 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:14:48.492990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.493024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.493051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493067 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:48.493085 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493092 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:48.493119 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.493125 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493135 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:14:48.493147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.493185 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:14:48.493200 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493206 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.493220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493245 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.493252 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493261 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:14:48.493274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.493301 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:14:48.493323 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.493358 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493365 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.493376 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.493404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.493419 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493444 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.493451 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493461 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:14:48.493478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493485 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493495 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:14:48.493512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493519 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493529 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:14:48.493546 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:48.493553 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493563 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:14:48.493581 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493587 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493597 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:14:48.493615 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.493621 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493631 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:14:48.493649 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.493656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493665 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:48.493683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.493690 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493700 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:14:48.493717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.493724 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493733 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:14:48.493751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.493757 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493767 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.493780 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:48.493830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.493847 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493853 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:14:48.493868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.493899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.493922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.493946 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.493961 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.493968 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.493981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494006 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494013 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494023 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:14:48.494035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.494060 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:14:48.494073 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494099 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.494106 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494116 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:14:48.494134 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:48.494140 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494150 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:14:48.494167 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.494174 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494184 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:14:48.494196 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:48.494220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.494235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494242 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.494256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.494288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.494316 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494323 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494332 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:48.494356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494363 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494373 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:48.494385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.494418 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494432 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494439 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.494462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494488 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494505 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:14:48.494518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.494534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.494544 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.494557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494583 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494591 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494600 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.494643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494668 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494675 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494684 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:14:48.494702 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494709 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494718 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:14:48.494736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.494742 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494757 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:14:48.494775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494782 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494792 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:14:48.494809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.494816 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494825 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:14:48.494843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494850 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494859 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:14:48.494876 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.494883 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494893 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:14:48.494910 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494916 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494926 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:48.494943 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.494950 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.494960 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:48.494973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.495019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495043 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:14:48.495062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495087 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.495094 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495103 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:48.495122 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.495129 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:48.495156 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.495163 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495172 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:48.495189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.495196 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495206 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:48.495223 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.495230 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495239 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:48.495252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495293 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.495315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495324 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.495348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495380 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.495440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.495457 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495468 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:48.495478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:14:48.495490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:48.495513 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:14:48.495528 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495535 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:14:48.495552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495578 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.495585 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495600 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:14:48.495612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495637 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.495651 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495658 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.495671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495697 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:48.495703 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495713 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:14:48.495726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495751 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:14:48.495765 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495771 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:14:48.495785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.495817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.495844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495869 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.495884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.495903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495928 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.495936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495945 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:14:48.495958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.495973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.495983 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:14:48.495996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496022 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496030 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496039 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.496081 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496112 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496120 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496130 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:14:48.496147 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496154 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496164 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:14:48.496181 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496188 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496197 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:14:48.496215 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496221 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496231 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:14:48.496248 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496255 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496264 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:14:48.496289 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:48.496296 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496305 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:14:48.496322 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:48.496329 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496344 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:14:48.496362 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:48.496369 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496379 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:14:48.496397 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.496404 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496413 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:14:48.496431 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496437 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496447 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:14:48.496464 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496471 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496485 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:14:48.496502 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496509 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496519 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:14:48.496536 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496543 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496552 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:14:48.496565 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.496625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.496643 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496650 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:14:48.496669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496694 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496701 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496711 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:14:48.496724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.496749 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.496764 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496770 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.496783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496808 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.496815 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496825 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:14:48.496837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.496862 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:14:48.496876 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496883 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.496900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496926 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.496933 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496943 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:14:48.496960 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.496967 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.496977 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:48.496994 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.497001 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497011 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:48.497028 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497035 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497045 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:48.497057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.497094 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497109 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497115 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.497133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497158 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497165 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497175 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:14:48.497188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.497213 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.497226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497254 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497271 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.497315 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.497353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:48.497382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.497388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:48.497415 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497422 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497432 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:14:48.497449 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.497456 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497470 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:14:48.497488 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497495 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497504 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:48.497522 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497528 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497538 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:14:48.497555 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:48.497562 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497572 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:14:48.497584 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.497627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.497643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497650 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:14:48.497668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497693 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.497700 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497710 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:14:48.497728 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497734 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497744 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:14:48.497761 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497768 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497778 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:14:48.497795 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.497802 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497811 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:14:48.497829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497835 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497845 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:14:48.497862 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497869 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497878 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:14:48.497895 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497902 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497912 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:14:48.497929 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.497936 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497945 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:14:48.497958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.497999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.498009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.498024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498031 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:14:48.498050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498076 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.498083 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:14:48.498106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.498131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:14:48.498147 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:48.498154 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:14:48.498165 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:14:48.498181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498187 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:14:48.498205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.498249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:48.498266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.498277 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:48.498287 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:14:48.498308 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.498326 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:14:48.498347 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:14:48.498366 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:48.498374 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:14:48.498384 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:14:48.498401 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.498408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.498417 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.498434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.498441 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.498451 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.498468 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.498474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.498484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.498501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.498508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:14:48.498517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.498534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.498540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:14:48.498550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.498567 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:48.498573 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:14:48.498582 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:14:48.498599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.498614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.498628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.498645 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:48.498652 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:14:48.498661 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:14:48.498678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.498685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:14:48.498694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.498711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.498718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:48.498727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.498743 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:48.498750 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:14:48.498760 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:14:48.498774 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:14:48.498810 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.498839 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:14:48.498866 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.498892 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:14:48.498919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.498945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:14:48.498971 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.498997 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:14:48.499023 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.499049 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:14:48.499075 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:14:48.499100 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:14:48.499127 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:14:48.499153 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:14:48.499180 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:14:48.499211 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:14:48.499238 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.499264 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:14:48.499289 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.499324 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:14:48.499357 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.499383 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:14:48.499409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.499435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:14:48.499461 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.499487 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.499513 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.499539 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:48.499565 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.499591 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:48.499617 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.499644 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:14:48.499670 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.499696 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:14:48.499722 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.499751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.499777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.499803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:48.499830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.499856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.499883 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.499908 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.499939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.499965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.499991 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.500017 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:14:48.500043 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:14:48.500069 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:14:48.500094 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.500120 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:14:48.500146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.500172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.500198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.500224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:14:48.500250 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.500276 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:14:48.500331 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.500368 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:14:48.500395 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.500421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:14:48.500447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.500474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:48.500499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.500526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:14:48.500554 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500572 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500597 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.500624 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500642 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500658 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.500877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.500952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.500978 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501003 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501029 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501054 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501080 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501097 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501123 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501149 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501166 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501192 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501217 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501243 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501294 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.501332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501364 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501391 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501416 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.501442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501459 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.501510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.501561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501593 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.501619 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.501670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.501821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501854 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.501914 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.501965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.501999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.502049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.502165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502182 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.502271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.502377 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502403 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.502428 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502446 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502463 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502479 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.502533 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502558 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:48.502584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.502668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.502784 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502810 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:14:48.502840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502866 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.502891 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502917 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.502942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.502992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.503044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:14:48.503215 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503232 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503258 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.503283 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503300 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503317 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503348 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.503375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.503481 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503507 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503532 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503558 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503584 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503600 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503630 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503655 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503672 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503698 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503723 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503749 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503775 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503801 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.503827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503903 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:48.503929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.503971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:48.503997 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504023 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.504048 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504074 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.504099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.504151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.504305 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504328 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.504401 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504427 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.504453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.504537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:48.504659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.504759 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504776 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.504865 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504891 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:48.504916 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504933 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504950 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.504993 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:48.505019 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505044 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:48.505070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.505155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:48.505273 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505299 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:14:48.505333 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505364 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:48.505390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505415 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:48.505441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505462 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.505548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:48.505688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:14:48.505716 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.505775 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.505825 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.505873 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.505919 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.505967 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.506014 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.506061 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.506112 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.506160 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.506207 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.506253 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.506299 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.506352 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.506400 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.506446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.506493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.506541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.506589 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.506636 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.506684 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.506738 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.506793 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.506839 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.506885 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.506931 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.506976 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.507030 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.507078 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.507143 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.507190 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.507237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.507292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.507344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.507392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.507440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.507486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.507532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.507596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.507644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.507692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.507737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.507784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.507830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.507876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.507924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.507971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.508031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.508079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.508126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.508174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.508221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.508268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.508320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.508377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.508424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.508484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.508531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.508576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.508633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.508680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.508730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.508776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.508824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.508879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.508941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.508987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.509035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.509080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.509127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.509174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.509221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.509267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.509313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.509383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.509622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.509669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.509717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.509764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.509810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.509856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.509904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.509952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.509999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.510047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.510099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.510150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.510196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.510241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.510287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.510333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.510387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.510435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.510489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.510535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.510582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.510636 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:14:48.510663 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.510723 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.510777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.510830 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.510884 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.510937 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.510989 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.511041 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.511094 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.511147 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.511200 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.511254 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.511307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.511380 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.511433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.511485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.511538 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.511590 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.511643 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.511696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.511754 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.511806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.511858 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.511911 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.511963 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.512017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.512075 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.512128 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.512186 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.512238 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.512290 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.512370 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.512436 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:14:48.512459 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.512513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.512567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.512620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.512673 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.512725 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.512778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.512831 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.512883 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.512936 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.512990 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.513043 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.513095 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.513147 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.513200 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.513252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.513306 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.513379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.513433 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.513486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.513546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.513615 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.513668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.513721 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.513774 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.513827 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.513880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.513933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.513998 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.514052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.514104 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.514157 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.514217 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:14:48.514239 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.514292 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.514344 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.514393 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.514454 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.514501 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.514549 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.514596 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.514643 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.514690 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.514738 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.514790 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.514838 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.514902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.514950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.514998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.515241 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.515290 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.515342 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.515393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.515440 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.515488 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.515536 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.515583 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.515630 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.515678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.515725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.515773 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.515821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.515869 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.515916 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.515964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.516019 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:14:48.516041 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.516091 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.516140 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.516190 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.516240 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.516289 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:48.516361 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:48.516412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:48.516462 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.516512 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.516562 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.516611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.516660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.516710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.516758 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.516808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.516857 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.516907 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.516957 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.517007 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.517057 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.517106 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.517155 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.517205 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:48.517255 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.517305 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.517367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.517417 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.517467 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.517516 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.517566 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.517615 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.517668 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:14:48.517685 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:14:48.517715 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:14:48.517741 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:14:48.517773 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:14:48.517799 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:14:48.517818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.517833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.517843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.517852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.517860 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.517869 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:48.517877 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:48.517886 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:48.517894 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.517902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.517910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.517917 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.517925 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.517934 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.517942 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.517951 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.517958 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.517966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.517974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.517982 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.517990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.517997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.518005 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.518013 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:48.518020 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.518028 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.518036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.518044 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.518051 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.518059 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.518066 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.518074 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.518082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.518090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.518098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.518105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.518113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.518121 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:48.518128 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:48.518136 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:48.518143 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.518150 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.518157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.518165 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.518172 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518179 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518187 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.518201 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.518208 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518216 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.518235 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.518242 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.518249 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.518256 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:48.518263 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.518270 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.518277 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.518284 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.518292 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.518298 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.518305 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.518313 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.518322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.518342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.518355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.518364 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.518370 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.518377 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:48.518384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:48.518391 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:48.518398 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.518405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.518411 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.518418 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.518425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.518452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.518458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.518479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.518485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.518492 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.518498 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:48.518506 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.518513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.518519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.518526 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.518533 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.518540 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.518546 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.518552 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.518559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:48.518567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.518574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:48.518581 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:48.518588 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:48.518595 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:48.518606 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:48.518614 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:48.518621 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:48.518628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:48.518635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:48.518642 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:48.518649 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518657 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518664 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:48.518672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:48.518678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:48.518685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:48.518704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:48.518710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:48.518717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:48.518724 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:48.518730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:48.518737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:48.518743 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:48.518749 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:48.518756 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:48.518763 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:48.518769 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:48.518775 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:48.518782 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:48.519066 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:14:48.519076 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:48.519081 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:48.519086 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:48.519093 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:14:48.519097 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:14:48.519101 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:14:48.519110 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:14:48.519119 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:14:48.519161 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519168 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:48.519182 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:14:48.519202 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:14:48.519209 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:14:48.519213 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:14:48.519217 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:14:48.519222 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:48.519232 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519239 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519243 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519254 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519262 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:48.519267 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:14:48.519290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.519298 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:48.519303 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.519325 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:14:48.519331 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:14:48.519340 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:14:48.519344 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:14:48.519348 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:14:48.519352 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:14:48.519356 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:48.519360 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:14:48.519367 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:48.519377 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519384 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519388 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:48.519395 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519400 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:48.519404 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:48.519429 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:14:48.519436 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519440 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519446 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519450 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:48.519460 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:14:48.519467 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:48.519472 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:48.519476 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:14:48.519491 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167810" 2019-02-24 06:14:48.519498 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:48.519502 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:48.519507 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:48.519513 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:48.519517 wsdl: in serializeType: returning: 167810 2019-02-24 06:14:48.519524 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:14:48.519531 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:48.519535 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:48.519539 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:14:48.519543 wsdl: in serializeType: returning: 167810 2019-02-24 06:14:48.519548 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167810 2019-02-24 06:14:48.519565 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:14:48.519570 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:14:48.519576 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4007"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:14:48.519588 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:14:48.519594 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167810 2019-02-24 06:14:48.519603 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:14:48.519673 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:14:48.519615 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:14:48.519626 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:14:48.519631 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:14:48.519636 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:14:48.519639 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:14:48.519646 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:48.519655 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:48.519662 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:14:48.519667 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:14:48.519680 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:14:48.519689 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:14:48.519696 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:14:48.527207 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:14:48.527228 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:14:48.527240 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:14:48.527246 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:14:48.527252 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:48.527257 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:48.527261 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:14:48.527265 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:14:48.527270 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:14:48.527304 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:14:48.536689 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:14:48.536710 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:14:48.536717 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:48.536722 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:14:48.536727 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:14:48.536733 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:14:48.536738 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:14:48.536744 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:14:48.536749 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:14:48.536755 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:14:41 GMT 2019-02-24 06:14:48.536761 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:14:48.536766 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:14:48.536772 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:14:48.536782 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:14:48.536806 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:14:48.536816 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:14:48.536825 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:14:48.536830 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:14:48.536835 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:14:48.536884 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:14:48.536895 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:14:48.536901 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:14:48.536932 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:48.536940 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:14:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:14:48.536973 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:14:48.536982 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:14:48.537004 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:14:48.537010 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:14:48.537117 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:14:48.537213 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:14:48.537219 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:14:48.537227 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:14:48.537237 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:14:48.537260 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:14:48.537319 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:14:48.537354 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:14:48.537366 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:14:48.537374 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:14:48.537379 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:14:48.537383 nusoap_client: detail =