Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 43.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452204-00019172123 Model turbiny: GT17
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SAAB
 Silnik:
JR T1874
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:18:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:18:27.218316 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:18:27.218395 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:18:27.218427 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:18:27.218457 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:18:27.218475 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:18:27.218489 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:18:27.218510 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:18:27.218526 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:18:27.218539 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:18:27.218554 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:18:27.218570 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:18:27.218591 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:18:27.218601 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:18:27.218610 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:18:27.218618 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:18:27.218625 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:18:27.218645 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:18:27.218676 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:18:27.218698 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:18:27.218707 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:18:27.218717 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:18:27.218737 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:18:27.218752 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:18:27.224850 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:18:27.224884 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:18:27.224902 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:18:27.224911 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:18:27.224917 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:18:27.224922 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:18:27.224927 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:18:27.224956 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:18:27.240897 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:18:27.240916 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:18:27.240942 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:18:27.240948 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:18:27.240970 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:18:27.240978 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:18:27.240984 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:18:27.240991 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:18:27.240997 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:18:27.241003 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:18:10 GMT 2019-10-14 20:18:27.241021 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:18:27.241027 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:18:27.241033 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:18:27.241043 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:18:27.241077 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:18:27.241097 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:18:27.246869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.246922 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.246952 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.246993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.247021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.253206 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:18:27.253296 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-14 20:18:27.253321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.253406 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:18:27.259254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.259551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.259597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259700 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.259839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.259885 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:18:27.259917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.259939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.259975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.260020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.260067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.260095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.260118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.260148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.260174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.265449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.265502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.265617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.265667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.265732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.265800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.265923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.265978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266607 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-14 20:18:27.266644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:18:27.266789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.266866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:18:27.271418 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-14 20:18:27.271434 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:18:27.271442 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:18:27.271568 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:18:27.271609 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:18:27.271621 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:18:27.271627 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:18:27.271644 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:18:27.271649 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:18:27.271821 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:18:27.271837 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:18:27.271882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.271890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:18:27.271910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.271940 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.271949 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.271967 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:18:27.271988 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.271995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272006 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:18:27.272022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.272062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.272077 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.272104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272164 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.272178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:18:27.272209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.272237 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:18:27.272258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:18:27.272282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272309 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272316 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272326 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:18:27.272344 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272361 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:18:27.272381 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272389 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272399 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:18:27.272412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.272469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.272487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:18:27.272508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.272541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:18:27.272565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.272599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:18:27.272615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:18:27.272636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272661 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272668 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272678 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:18:27.272696 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272704 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272717 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:18:27.272735 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.272742 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272751 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:18:27.272769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.272776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272785 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.272798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.272837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.272864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.272885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.272955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.272975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.272991 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273002 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.273012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:18:27.273024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:18:27.273048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:18:27.273062 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:18:27.273082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273106 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273113 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273122 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:18:27.273139 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273146 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273159 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:18:27.273177 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273183 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273193 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:18:27.273209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.273216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.273237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.273287 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273293 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.273308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273333 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.273340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:18:27.273362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273386 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:18:27.273400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273406 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:18:27.273420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273450 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273459 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:18:27.273471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273496 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.273510 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273516 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.273529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273553 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.273560 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273569 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:18:27.273588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273613 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:18:27.273628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273634 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:18:27.273647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.273709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273735 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.273750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273756 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.273769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273792 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.273799 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:18:27.273821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273845 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:18:27.273859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273865 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:18:27.273878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273903 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273910 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273919 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:18:27.273936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.273943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.273965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.273983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.273992 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:18:27.274007 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274012 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.274025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274048 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.274056 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274065 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:18:27.274078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274101 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:18:27.274115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274121 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:18:27.274134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274157 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.274164 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274173 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:18:27.274190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.274197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.274218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274246 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:18:27.274260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274266 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.274279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274302 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.274309 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274318 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:18:27.274331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274355 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:18:27.274369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274375 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:18:27.274388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.274418 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.274440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:18:27.274478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274484 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.274496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274519 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.274526 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:18:27.274548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274592 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:18:27.274608 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274614 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:18:27.274627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274651 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.274658 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274668 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.274681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274710 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.274725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274732 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.274745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274769 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.274776 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274786 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:18:27.274799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274824 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:18:27.274839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274845 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:18:27.274858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274894 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.274901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274910 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:18:27.274923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.274947 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.274961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.274967 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.274979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275003 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.275010 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:18:27.275031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:18:27.275070 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275076 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:18:27.275089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275112 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.275119 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275128 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:18:27.275141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275165 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.275179 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275185 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.275197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275220 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.275227 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:18:27.275248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275272 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:18:27.275286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275292 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:18:27.275305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275328 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.275334 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275344 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:18:27.275361 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.275367 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275376 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:18:27.275388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275416 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.275430 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275436 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.275449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275472 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.275478 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275488 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:18:27.275500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275524 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:18:27.275538 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275544 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:18:27.275557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.275593 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.275615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275639 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.275654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275659 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.275672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275698 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.275709 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275721 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:18:27.275734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275759 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.275774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275780 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:18:27.275793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275817 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:18:27.275824 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275833 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:18:27.275846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.275870 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.275884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275891 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.275903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275932 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.275967 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.275987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.276003 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276013 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.276022 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:18:27.276034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:18:27.276058 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:18:27.276072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276079 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:18:27.276091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276116 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:18:27.276122 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276132 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:18:27.276144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.276169 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.276183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276189 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.276202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276230 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.276284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.276300 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276310 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.276320 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:18:27.276332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:18:27.276355 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:18:27.276369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276375 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:18:27.276388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276412 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:18:27.276418 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276428 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:18:27.276440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.276464 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.276478 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276484 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.276496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276518 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276525 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.276583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.276600 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276610 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.276620 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:18:27.276632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:18:27.276655 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:18:27.276669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:18:27.276718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.276779 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:18:27.276829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.276836 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:18:27.276864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.276871 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276880 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:18:27.276898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.276905 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276914 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:18:27.276931 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.276938 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276947 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:18:27.276965 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.276971 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.276981 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:18:27.276998 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.277004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.277027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.277094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.277115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:18:27.277171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:18:27.277211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277218 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:18:27.277231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277262 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277275 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277293 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:18:27.277326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.277365 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277372 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277382 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:18:27.277399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.277474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277482 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.277497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:18:27.277557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:18:27.277625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277632 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:18:27.277646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.277702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.277748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277755 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.277769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277794 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277801 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:18:27.277824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.277849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.277865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:18:27.277884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277929 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277938 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:18:27.277955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.277970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.277987 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.277993 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278002 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:18:27.278015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.278047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.278061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.278081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278104 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.278111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:18:27.278133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.278157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.278172 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.278190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278214 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278221 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278230 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:18:27.278247 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.278253 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278262 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:18:27.278279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.278285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278294 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:18:27.278311 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278318 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278328 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:18:27.278344 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278351 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278360 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:18:27.278372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.278411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.278425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278431 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.278444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278468 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:18:27.278497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.278511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.278521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.278534 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278562 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278569 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.278642 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.278674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.278705 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.278714 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278724 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:18:27.278743 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.278749 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278759 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:18:27.278776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.278783 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278793 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:18:27.278810 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.278817 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278827 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:18:27.278844 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:18:27.278851 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278860 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:18:27.278878 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278885 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278908 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.278925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.278957 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278964 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.278973 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:18:27.278990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.278997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279006 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:18:27.279022 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279028 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:18:27.279050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.279120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279126 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.279139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279163 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.279170 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279179 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:18:27.279196 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279203 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279212 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:18:27.279229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279235 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279245 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:18:27.279261 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.279268 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279277 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:18:27.279289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.279324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.279359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279382 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:18:27.279411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.279426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.279436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.279449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279474 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.279532 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279556 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.279562 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279572 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:18:27.279595 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279615 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:18:27.279643 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.279650 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279659 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:18:27.279677 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.279684 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279693 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:18:27.279715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.279723 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:18:27.279754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.279762 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279772 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:18:27.279790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.279824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279830 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279840 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:18:27.279857 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279863 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279873 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:18:27.279903 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279910 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279920 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:18:27.279937 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.279943 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.279952 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:18:27.279965 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.280017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.280033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.280052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280077 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280084 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280093 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:18:27.280110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.280117 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.280142 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280148 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280157 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:18:27.280174 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.280180 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280190 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.280202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.280238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280259 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.280272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280296 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:18:27.280372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.280410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.280426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.280441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280469 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280477 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280487 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.280530 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280555 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.280562 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280572 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:18:27.280598 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280605 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280615 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:18:27.280632 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.280639 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280648 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:18:27.280666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.280673 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280682 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:18:27.280701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.280710 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:18:27.280739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.280747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:18:27.280779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.280844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280853 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280864 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:18:27.280883 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280890 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280899 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:18:27.280921 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.280929 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280938 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:18:27.280956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.280972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:18:27.280992 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.280999 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.281009 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:18:27.281023 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.281098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.281119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281147 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281155 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281165 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.281221 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281245 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.281252 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281261 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:18:27.281278 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.281286 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281295 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:18:27.281311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.281318 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281327 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:18:27.281344 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.281350 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281359 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:18:27.281376 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.281382 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281391 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:18:27.281408 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281414 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281423 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:18:27.281440 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.281447 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281456 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:18:27.281472 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281479 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281488 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:18:27.281504 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281511 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281520 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:18:27.281537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281544 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:18:27.281569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281581 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:18:27.281629 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.281636 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281646 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:18:27.281663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.281670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.281697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.281706 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281719 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:18:27.281733 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.281817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:18:27.281844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281869 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.281876 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281886 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:18:27.281899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.281925 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.281940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.281960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.281984 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.282004 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282018 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:18:27.282031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.282056 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:18:27.282071 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282077 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:18:27.282090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282114 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.282121 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282130 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.282147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282153 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282163 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:18:27.282179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:18:27.282211 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.282218 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282227 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:18:27.282239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.282274 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:18:27.282288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282295 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.282312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282336 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.282343 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282352 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:18:27.282365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.282389 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:18:27.282402 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.282430 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282437 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.282446 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282459 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.282475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.282489 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282512 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.282519 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282528 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:18:27.282545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282551 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282564 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:18:27.282602 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282609 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282619 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:18:27.282636 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:18:27.282643 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282652 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:18:27.282669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282676 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282686 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:18:27.282706 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.282714 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282724 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:18:27.282742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.282749 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282758 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:18:27.282776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.282783 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282792 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:18:27.282809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.282816 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282826 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:18:27.282843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.282849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.282872 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:18:27.282921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.282939 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.282945 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:18:27.282964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.283009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.283031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283055 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.283069 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283075 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.283092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283117 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283123 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283133 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:18:27.283145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283169 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:18:27.283182 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283206 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.283213 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283223 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:18:27.283239 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:18:27.283246 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283255 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:18:27.283272 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.283278 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283287 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:18:27.283300 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:18:27.283322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283337 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.283360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.283391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.283417 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283423 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283433 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:18:27.283449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283456 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283465 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:18:27.283477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283509 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283523 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283529 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.283542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:18:27.283619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.283634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283644 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.283659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283685 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283705 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.283752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283777 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283785 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283794 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:18:27.283812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283819 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283828 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:18:27.283846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.283852 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283862 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:18:27.283879 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283885 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283895 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:18:27.283913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.283919 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283933 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:18:27.283951 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.283958 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.283968 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:18:27.283985 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.284004 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.284014 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:18:27.284031 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.284037 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.284046 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:18:27.284063 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.284069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.284078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:18:27.284105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.284151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.284168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:18:27.284193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284217 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.284224 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284234 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:18:27.284252 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.284258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284268 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:18:27.284285 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.284292 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284301 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:18:27.284318 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.284325 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284334 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:18:27.284352 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.284359 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284368 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:18:27.284381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.284434 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.284449 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284455 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.284476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284506 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.284562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.284583 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284594 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.284618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:18:27.284630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:18:27.284655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:18:27.284670 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284677 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:18:27.284717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284752 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.284760 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284770 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:18:27.284783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.284809 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.284825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284831 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.284844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284869 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:18:27.284876 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284886 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:18:27.284899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.284924 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:18:27.284939 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:18:27.284958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.284983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.285002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.285025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.285049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.285063 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285069 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.285086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285111 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285118 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285128 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:18:27.285141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.285155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.285165 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:18:27.285178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285204 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285211 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285220 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.285261 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285285 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285292 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285301 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:18:27.285318 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285325 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285334 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:18:27.285351 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285357 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285370 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:18:27.285388 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285394 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285404 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:18:27.285421 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285490 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285503 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:18:27.285523 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:18:27.285530 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285539 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:18:27.285556 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:18:27.285563 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285680 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:18:27.285719 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:18:27.285727 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285739 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:18:27.285757 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.285826 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285840 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:18:27.285916 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285924 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285935 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:18:27.285953 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.285961 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.285971 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:18:27.286004 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.286075 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.286098 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:18:27.286139 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.286147 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.286157 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:18:27.286171 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.286304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.286328 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:18:27.286423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.286457 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:18:27.286481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.286580 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.286610 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286617 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.286632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286720 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.286730 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286742 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:18:27.286756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.286783 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:18:27.286857 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286866 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.286884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286909 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.286916 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.286931 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:18:27.287015 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.287024 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287036 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:18:27.287056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.287062 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287072 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:18:27.287088 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287095 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287104 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:18:27.287121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.287208 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287224 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287230 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.287244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287326 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287347 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:18:27.287360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.287386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.287400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287435 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287442 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287452 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.287494 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.287525 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:18:27.287552 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.287559 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:18:27.287591 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287598 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287608 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:18:27.287625 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.287632 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287641 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:18:27.287657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:18:27.287690 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287697 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287728 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:18:27.287748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:18:27.287755 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:18:27.287778 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.287817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.287833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287840 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:18:27.287854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287891 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.287898 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287909 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:18:27.287927 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287934 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287947 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:18:27.287965 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.287972 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.287982 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:18:27.287999 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.288006 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288016 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:18:27.288033 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.288040 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288049 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:18:27.288066 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.288086 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288095 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:18:27.288112 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.288119 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288128 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:18:27.288144 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.288151 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288159 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:18:27.288172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.288221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.288236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288242 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:18:27.288260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288284 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.288291 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:18:27.288313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.288337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:18:27.288353 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:18:27.288360 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:18:27.288370 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:18:27.288385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288391 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:18:27.288404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.288445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:18:27.288460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.288471 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:18:27.288481 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:18:27.288497 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.288504 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:18:27.288519 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:18:27.288535 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:18:27.288542 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:18:27.288551 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:18:27.288568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.288579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.288589 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.288607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.288613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.288622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.288639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.288645 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.288654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.288670 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.288677 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:18:27.288686 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.288717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.288725 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:18:27.288735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.288753 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:18:27.288760 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:18:27.288770 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:18:27.288786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.288793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.288803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.288819 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:18:27.288826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:18:27.288836 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:18:27.288852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.288859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:18:27.288878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.288896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.288903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:18:27.288912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.288928 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:18:27.288935 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:18:27.288944 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:18:27.288957 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:18:27.288987 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.289028 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:18:27.289054 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.289079 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:18:27.289104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.289129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:18:27.289154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.289179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:18:27.289205 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.289230 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:18:27.289254 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.289279 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:18:27.289303 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:18:27.289328 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:18:27.289353 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:18:27.289378 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:18:27.289439 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:18:27.289483 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:18:27.289525 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.289566 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:18:27.289629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.289890 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:18:27.289940 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.290036 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:18:27.290086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.290142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:18:27.290175 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.290200 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.290225 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.290250 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:18:27.290275 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.290301 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:18:27.290326 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.290350 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:18:27.290375 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.290399 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:18:27.290424 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.290449 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:18:27.290474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.290505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.290569 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.290618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:18:27.290646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.290677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.290708 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.290737 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.290767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.290799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.290847 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.290874 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:18:27.290901 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:18:27.290926 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:18:27.290953 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.290979 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:18:27.291017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.291042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.291067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.291092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:18:27.291117 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.291142 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:18:27.291166 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.291198 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:18:27.291248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.291278 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:18:27.291326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.291379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:18:27.291432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.291486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:18:27.291541 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291581 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291613 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.291639 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291672 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291697 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.291728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.291834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.291934 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.291959 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.291985 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292010 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292049 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292065 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292090 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292114 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292131 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292155 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292179 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292204 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292253 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.292277 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292302 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292327 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292351 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.292375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.292445 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292470 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.292494 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292519 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.292543 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292568 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.292598 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292623 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.292648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292729 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.292814 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.292898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292924 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.292949 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292965 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.292982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293007 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.293045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.293163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293194 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.293261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.293359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293384 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.293409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293424 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293440 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293456 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293480 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.293505 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293529 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:18:27.293553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.293640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.293777 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293802 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:18:27.293829 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293855 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.293880 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.293932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293964 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.293981 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.294045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:18:27.294375 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294412 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294460 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.294506 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294527 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294543 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294573 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.294604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.294713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.294820 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294845 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.294871 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294897 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.294922 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294939 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.294965 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.294991 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295007 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295044 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.295069 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295093 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.295117 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295141 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.295166 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.295215 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295239 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:18:27.295263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295309 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:18:27.295333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295357 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.295382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295407 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.295432 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295456 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.295481 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295505 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.295530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.295679 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295695 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295728 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.295780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.295831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295864 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.295915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.295986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:18:27.296051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.296147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.296243 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296267 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:18:27.296292 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296308 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296323 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296339 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:18:27.296388 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296412 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:18:27.296437 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296453 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.296517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:18:27.296639 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296665 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:18:27.296689 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296731 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:18:27.296757 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:18:27.296808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.296908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.296990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.297006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.297022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:18:27.297060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:18:27.297103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.297157 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.297204 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.297251 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.297298 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.297343 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.297598 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.297647 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.297695 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.297748 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.297794 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.297842 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.297890 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.297937 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.297985 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.298046 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.298092 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.298138 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.298183 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.298228 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.298274 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.298320 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.298366 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.298419 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.298469 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.298513 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.298558 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.298608 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.298652 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.298698 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.298763 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.298814 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.298865 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.298914 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.298969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.299017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.299077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.299122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.299167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.299211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.299256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.299301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.299347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.299392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.299436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.299482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.299526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.299570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.299621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.299667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.299729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.299776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.299824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.299871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.299919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.299975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.300024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.300086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.300134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.300178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.300222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.300270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.300315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.300361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.300410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.300459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.300502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.300549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.300607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.300658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.300708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.300772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.300819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.300865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.300912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.300959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.301006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.301066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.301109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.301155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.301199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.301243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.301288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.301334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.301379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.301480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.301528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.301583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.301631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.301677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.301728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.301793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.301843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.301889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.301935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.301985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.302044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.302091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.302231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.302322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.302370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.302419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.302521 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:18:27.302548 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.302631 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.302684 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.302743 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.302866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.302981 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.303053 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.303104 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.303155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.303206 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.303257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.303366 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.303420 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.303475 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.303526 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.303582 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.303634 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.303787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.303907 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.304018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.304136 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.304189 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.304243 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.304294 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.304345 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.304455 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.304509 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.304565 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.304622 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.304673 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.304723 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.304774 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.304825 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.304881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.304941 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:18:27.304963 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.305015 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.305066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.305117 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.305173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.305240 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.305291 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.305346 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.305397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.305448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.305499 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.305549 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.305619 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.305671 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.305726 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.305777 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.305828 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.306069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.306120 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.306184 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.306240 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.306291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.306345 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.306396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.306447 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.306506 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.306568 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.306624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.306675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.306727 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.306782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.306833 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.306884 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.306946 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.307005 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:18:27.307026 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.307073 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.307119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.307165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.307215 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.307262 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.307308 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.307353 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.307412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.307457 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.307503 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.307548 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.307609 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.307656 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.307702 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.307752 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.307797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.307856 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.307901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.307947 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.307992 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.308038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.308083 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.308133 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.308179 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.308230 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.308291 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.308338 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.308383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.308428 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.308473 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.308518 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.308563 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.308618 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.308671 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:18:27.308981 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.309124 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.309187 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.309237 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.309287 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.309337 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.309386 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:18:27.309436 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:18:27.309486 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:18:27.309536 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.309606 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.309661 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.309742 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.309832 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.309926 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.310030 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.310116 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.310208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.310277 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.310351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.310404 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.310483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.310613 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.310690 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.310754 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.310806 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:18:27.310856 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.310905 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.310995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.311061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.311136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.311207 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.311284 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.311361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.311467 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:18:27.311495 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:18:27.311545 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:18:27.311602 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:18:27.311649 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:18:27.311693 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:18:27.311720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.311744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.311759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.311772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.311787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.311800 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.311814 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:18:27.311827 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:18:27.311840 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:18:27.311853 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.311866 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.311879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.311893 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.311908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.311930 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.311941 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.311955 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.311969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.311984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.311992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312019 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.312033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.312046 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.312060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.312073 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:18:27.312087 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.312102 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.312115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.312125 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.312139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.312155 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.312167 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.312175 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.312184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.312200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.312216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.312228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.312237 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.312245 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.312255 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:18:27.312269 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:18:27.312283 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:18:27.312296 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.312309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.312322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.312335 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.312349 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312361 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.312374 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.312388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.312400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.312414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.312426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.312465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.312477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.312490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.312503 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:18:27.312515 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.312528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.312541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.312554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.312567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.312591 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.312605 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.312619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.312632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.312647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.312660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.312672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.312685 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.312696 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.312708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:18:27.312720 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:18:27.312733 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:18:27.312746 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.312758 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.312771 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.312783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.312795 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312807 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.312819 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.312831 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.312843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.312856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.312867 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.312892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.312904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.312915 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.312927 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.312940 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:18:27.312953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.312966 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.312978 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.312991 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.313003 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.313015 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.313027 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.313039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.313052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:18:27.313067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.313079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:18:27.313092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:18:27.313105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:18:27.313118 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:18:27.313130 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:18:27.313142 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:18:27.313156 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:18:27.313167 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:18:27.313179 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:18:27.313193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:18:27.313206 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:18:27.313218 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.313230 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.313248 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:18:27.313262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:18:27.313274 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:18:27.313297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:18:27.313310 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.313322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:18:27.313330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:18:27.313337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:18:27.313345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:18:27.313357 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:18:27.313370 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:18:27.313383 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:18:27.313392 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:18:27.313399 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:18:27.313407 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:18:27.313414 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:18:27.313421 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:18:27.313428 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:18:27.313435 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:18:27.313680 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:18:27.313690 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:18:27.313696 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:18:27.313702 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:18:27.313713 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:18:27.313718 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:18:27.313722 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:18:27.313731 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:18:27.313740 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:18:27.313778 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.313785 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:18:27.313799 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:18:27.313821 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:18:27.313827 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:18:27.313832 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:18:27.313836 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:18:27.313842 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:18:27.313852 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.313858 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.313862 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.313871 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.313879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:18:27.313884 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:18:27.313906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.313915 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:18:27.313919 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.313942 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:18:27.313948 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:18:27.313952 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:18:27.313956 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:18:27.313960 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:18:27.313963 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:18:27.313968 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:18:27.313973 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:18:27.313982 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167810" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:18:27.313993 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.314000 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.314004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:18:27.314011 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.314017 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:18:27.314021 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:18:27.314044 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:18:27.314050 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.314055 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.314060 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.314065 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:18:27.314074 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:18:27.314082 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:18:27.314087 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:18:27.314092 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:18:27.314098 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167810" 2019-10-14 20:18:27.314106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:18:27.314110 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:18:27.314115 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:18:27.314122 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:18:27.314126 wsdl: in serializeType: returning: 167810 2019-10-14 20:18:27.314133 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:18:27.314140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:18:27.314144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:18:27.314149 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:18:27.314154 wsdl: in serializeType: returning: 167810 2019-10-14 20:18:27.314158 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167810 2019-10-14 20:18:27.314176 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167810 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:18:27.314182 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:18:27.314188 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5135"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:18:27.314201 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:18:27.314207 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167810 2019-10-14 20:18:27.314216 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:18:27.314288 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:18:27.314227 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:18:27.314238 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:18:27.314243 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:18:27.314248 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:18:27.314252 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:18:27.314259 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:18:27.314269 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:18:27.314276 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:18:27.314282 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:18:27.314294 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:18:27.314303 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:18:27.314311 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:18:27.320350 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:18:27.320381 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:18:27.320397 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:18:27.320406 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:18:27.320977 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:18:27.320987 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:18:27.320992 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:18:27.320996 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:18:27.321002 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:18:27.321028 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:18:27.330760 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:18:27.330779 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:18:27.330785 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:18:27.330791 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:18:27.330796 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:18:27.330802 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:18:27.330808 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:18:27.330813 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:18:27.330822 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:18:27.330829 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:18:10 GMT 2019-10-14 20:18:27.330835 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:18:27.330841 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:18:27.330846 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:18:27.330856 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:18:27.330881 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:18:27.330892 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:18:27.330901 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:18:27.330905 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:18:27.330910 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:18:27.330938 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:18:27.330950 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:18:27.330956 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:18:27.330984 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:18:27.330991 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:18:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:18:27.331038 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:18:27.331048 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:18:27.331077 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:18:27.331084 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:18:27.331192 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:18:27.331292 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:18:27.331299 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:18:27.331307 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:18:27.331317 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:18:27.331341 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:18:27.331393 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:18:27.331417 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:18:27.331428 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:18:27.331436 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:18:27.331441 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:18:27.331445 nusoap_client: detail =