Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 43.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49135-00100 Model turbiny: TFO35
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T1535
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:17:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:18:00.011242 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:18:00.011361 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:18:00.011384 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162185" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:18:00.011401 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:18:00.011410 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:18:00.011420 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:18:00.011439 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:18:00.011447 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:18:00.011456 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:18:00.011465 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:18:00.011473 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:18:00.011484 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:18:00.011492 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:18:00.011497 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:18:00.011501 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:18:00.011505 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:18:00.011521 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:18:00.011704 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:18:00.011716 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:18:00.011722 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:18:00.011727 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:18:00.011741 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:18:00.011749 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:18:00.018247 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:18:00.018269 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:18:00.018280 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:18:00.018286 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:18:00.018292 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:18:00.018296 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:18:00.018300 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:18:00.018344 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:18:00.036465 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:18:00.036502 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:18:00.036509 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:18:00.036515 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:18:00.036520 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:18:00.036526 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:18:00.036531 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:18:00.036538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:18:00.036543 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:18:00.036548 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:17:36 GMT 2019-10-24 01:18:00.036554 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:18:00.036558 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:18:00.036564 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:18:00.036630 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:18:00.036665 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:18:00.036693 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:18:00.042679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.042711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.042742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.042759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.042789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.042804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.049216 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:18:00.049361 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.049390 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.049463 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-24 01:18:00.055233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.055389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.055433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.055551 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:18:00.055657 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:18:00.055790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.055839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.055935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:18:00.056032 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:18:00.056128 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:18:00.056159 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.061468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.061935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:18:00.062281 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.062436 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.062489 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.062536 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:18:00.062609 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-10-24 01:18:00.062656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:18:00.062697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:18:00.062747 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:18:00.067790 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-24 01:18:00.067828 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:18:00.067835 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:18:00.067973 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:18:00.068046 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:18:00.068069 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:18:00.068077 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:18:00.068101 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:18:00.068110 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:18:00.068632 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:18:00.068652 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:18:00.068723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:18:00.068756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068788 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.068798 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068817 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:18:00.068842 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.068850 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068886 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:18:00.068908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.068953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.068971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.068978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.068998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069028 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.069035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:18:00.069063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.069113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:18:00.069140 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:18:00.069173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069218 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.069230 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069249 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:18:00.069283 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.069295 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:18:00.069352 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.069364 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069383 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:18:00.069409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.069473 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.069502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:18:00.069541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069597 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.069610 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:18:00.069655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.069702 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:18:00.069731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:18:00.069768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069815 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.069828 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069846 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:18:00.069923 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.069936 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.069955 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:18:00.069994 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.070004 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070016 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:18:00.070036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.070043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070053 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.070066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.070107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.070123 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.070146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.070241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.070259 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.070281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:18:00.070293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:18:00.070319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:18:00.070334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070341 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:18:00.070373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070401 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.070408 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070418 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:18:00.070436 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.070444 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070453 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:18:00.070475 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.070482 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070491 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:18:00.070509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.070519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.070542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.070586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.070602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.070625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070651 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.070658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070668 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:18:00.070681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.070712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:18:00.070729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070735 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:18:00.070751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070776 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.070783 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070793 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:18:00.070806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.070831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.070846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.070866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070891 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.070898 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070908 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:18:00.070921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.070946 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:18:00.070961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.070967 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:18:00.070981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071021 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.071034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071059 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.071125 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071134 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.071152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071185 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.071193 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071207 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:18:00.071220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:18:00.071261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071268 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:18:00.071281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071308 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071315 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071324 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:18:00.071342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071358 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.071371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071400 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:18:00.071415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071421 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.071434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071458 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.071466 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071476 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:18:00.071489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071514 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:18:00.071529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071535 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:18:00.071548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071585 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071595 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:18:00.071614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.071643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071672 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:18:00.071686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071692 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.071710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071759 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.071773 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071791 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:18:00.071814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071841 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:18:00.071858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071864 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:18:00.071879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.071911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071920 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.071933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.071958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:18:00.071973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.071979 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.071993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072025 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072034 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:18:00.072047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072072 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:18:00.072086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072092 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:18:00.072106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.072137 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072147 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.072160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072184 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.072199 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072205 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.072218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072243 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.072250 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:18:00.072272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072297 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:18:00.072311 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072319 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:18:00.072332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072356 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072363 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072373 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:18:00.072385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.072426 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072432 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.072446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072471 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072478 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072487 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:18:00.072500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072525 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:18:00.072539 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:18:00.072559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072593 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072600 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072610 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:18:00.072623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.072664 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072670 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.072684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072713 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072722 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072732 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:18:00.072745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:18:00.072785 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072792 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:18:00.072805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072830 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.072836 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072846 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:18:00.072864 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.072871 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072880 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:18:00.072893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.072922 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.072936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072942 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.072956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072980 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.072987 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.072997 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:18:00.073010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.073034 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:18:00.073049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073055 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:18:00.073069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.073101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.073124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.073148 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.073163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073169 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.073183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073211 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.073219 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073229 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:18:00.073242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.073268 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.073283 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073289 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:18:00.073303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073328 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:18:00.073335 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073344 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:18:00.073357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.073381 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.073396 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073402 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.073416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073439 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073446 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.073504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.073521 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073531 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.073541 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:18:00.073553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:18:00.073592 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:18:00.073613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073620 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:18:00.073634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073660 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:18:00.073703 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073723 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:18:00.073748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.073781 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.073798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073805 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.073819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073850 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.073908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.073924 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073935 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.073945 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:18:00.073957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.073971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:18:00.073981 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:18:00.073996 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074002 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:18:00.074051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074080 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:18:00.074087 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074097 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:18:00.074110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.074137 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.074152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074158 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.074171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074195 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074201 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.074257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.074275 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.074297 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:18:00.074309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:18:00.074334 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:18:00.074349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074355 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:18:00.074369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074400 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074410 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:18:00.074428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074434 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:18:00.074461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074467 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074476 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:18:00.074494 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.074500 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074510 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:18:00.074527 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.074534 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074543 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:18:00.074560 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.074567 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074582 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:18:00.074600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.074607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.074630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.074679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.074695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.074723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:18:00.074825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.074855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:18:00.074871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074878 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:18:00.074892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074918 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074925 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074938 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:18:00.074957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.074973 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.074990 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.074997 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075006 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:18:00.075019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.075067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075074 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.075087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:18:00.075141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:18:00.075181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:18:00.075200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075232 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.075255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.075301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.075323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075348 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075355 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:18:00.075378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.075419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075425 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:18:00.075439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075464 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075471 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075480 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:18:00.075498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075514 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.075532 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075538 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075548 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:18:00.075588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.075669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.075691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075722 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075730 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:18:00.075753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.075779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.075794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075800 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.075814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075838 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.075845 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075854 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:18:00.075872 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075879 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:18:00.075906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.075912 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:18:00.075939 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.075947 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:18:00.075974 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.075980 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.075990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:18:00.076002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.076044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.076060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.076079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076104 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076111 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076121 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:18:00.076134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.076159 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.076174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076207 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076214 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076224 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076237 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.076267 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.076300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.076327 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.076334 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076343 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:18:00.076361 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.076367 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076377 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:18:00.076394 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.076401 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076410 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:18:00.076427 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.076435 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076444 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:18:00.076462 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:18:00.076468 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076478 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:18:00.076495 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076502 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076511 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.076528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.076561 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076568 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076584 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:18:00.076603 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076609 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076619 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:18:00.076636 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076643 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076652 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:18:00.076665 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.076750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076757 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.076772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076798 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.076805 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076815 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:18:00.076832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076840 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076849 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:18:00.076867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.076873 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076883 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:18:00.076900 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.076906 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076916 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:18:00.076928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.076967 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.076982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.076988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.077004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077029 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077036 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077046 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:18:00.077059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.077085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.077098 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077127 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077135 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077145 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077158 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.077188 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077214 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.077221 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077231 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:18:00.077248 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077255 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077264 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:18:00.077282 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.077288 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077297 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:18:00.077315 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.077321 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077331 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:18:00.077349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.077356 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077365 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:18:00.077390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.077397 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077407 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:18:00.077425 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.077508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077522 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077541 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:18:00.077581 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077590 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077602 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:18:00.077622 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077629 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077638 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:18:00.077656 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077664 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077673 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:18:00.077686 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.077748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.077768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.077791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077816 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077823 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077833 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:18:00.077850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.077857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.077884 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.077890 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077899 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:18:00.077916 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.077923 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077933 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.077946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.077973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.077984 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.077999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.078005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.078020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.078045 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078052 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.078062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:18:00.078075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.078090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.078100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.078114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078141 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078148 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078171 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.078201 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078227 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078234 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078244 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:18:00.078262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078269 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078278 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:18:00.078295 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078302 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078311 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:18:00.078328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078335 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078345 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:18:00.078363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.078370 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078379 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:18:00.078396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.078403 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:18:00.078429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.078462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078469 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078478 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:18:00.078496 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078502 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078512 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:18:00.078529 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078536 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078545 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:18:00.078562 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078569 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078584 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:18:00.078602 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078609 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078618 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:18:00.078631 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.078688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.078708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078740 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078747 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078757 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.078801 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078827 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078834 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078844 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:18:00.078862 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078868 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078877 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:18:00.078894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.078901 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078910 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:18:00.078927 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078934 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078943 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:18:00.078961 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.078967 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.078976 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:18:00.078993 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079000 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079009 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:18:00.079026 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.079033 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079042 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:18:00.079059 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079066 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079075 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:18:00.079092 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079098 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079108 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:18:00.079126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079132 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079142 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:18:00.079159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079165 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079175 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:18:00.079192 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.079198 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079207 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:18:00.079224 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.079231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079240 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.079257 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.079285 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079305 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:18:00.079331 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.079427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079434 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:18:00.079461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079488 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.079495 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079505 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:18:00.079552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.079602 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079626 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079635 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.079657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079700 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.079712 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079730 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:18:00.079754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.079801 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:18:00.079830 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079841 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:18:00.079867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.079934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.079952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.079986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.079999 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080016 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:18:00.080049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.080061 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080079 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:18:00.080113 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.080126 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080144 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:18:00.080169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.080236 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:18:00.080265 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080276 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.080302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080349 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.080364 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080382 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:18:00.080408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.080436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.080456 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:18:00.080481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.080541 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080554 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.080572 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.080637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.080664 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080711 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.080725 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080743 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:18:00.080777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.080790 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080808 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:18:00.080841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.080853 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080872 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:18:00.080905 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:18:00.080918 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080935 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:18:00.080968 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.080980 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.080998 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:18:00.081031 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.081044 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081067 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:18:00.081101 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.081113 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081131 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:18:00.081164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.081177 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081194 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:18:00.081273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.081287 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081307 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:18:00.081347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.081360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081378 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.081404 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:18:00.081495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.081528 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081540 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:18:00.081572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081759 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.081774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.081823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.081872 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.081900 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081912 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.081939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.081986 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:18:00.081999 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082016 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:18:00.082042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.082089 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:18:00.082115 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:18:00.082182 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.082196 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:18:00.082215 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:18:00.082248 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:18:00.082260 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:18:00.082279 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:18:00.082313 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.082325 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:18:00.082343 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:18:00.082369 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:18:00.082410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.082439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082450 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.082476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.082536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.082597 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.082608 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082625 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:18:00.082657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.082666 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082682 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:18:00.082696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.082738 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.082774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082800 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082807 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082817 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:18:00.082830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.082846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.082856 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.082874 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082903 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082911 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082920 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082933 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.082964 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.082996 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083003 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083013 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:18:00.083030 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083037 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083046 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:18:00.083064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.083096 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083116 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:18:00.083150 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083159 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083187 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:18:00.083209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.083217 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083226 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:18:00.083244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083251 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:18:00.083281 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.083288 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083297 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:18:00.083315 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083322 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:18:00.083352 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:18:00.083382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.083430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.083449 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:18:00.083476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083502 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083509 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083518 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:18:00.083536 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.083543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083556 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:18:00.083578 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.083586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:18:00.083614 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083620 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083630 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:18:00.083647 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.083654 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083664 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:18:00.083677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.083724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.083741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083747 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.083762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083785 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.083857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.083873 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.083895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:18:00.083907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:18:00.083932 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:18:00.083947 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083953 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:18:00.083966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.083991 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.083998 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084007 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:18:00.084020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.084045 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.084060 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084066 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.084079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084104 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:18:00.084111 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084125 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:18:00.084138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.084164 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:18:00.084179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084185 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:18:00.084198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.084229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.084252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.084276 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.084291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.084310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084335 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084342 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084351 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:18:00.084364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.084379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.084389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:18:00.084403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084435 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084442 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084452 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.084495 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084520 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084527 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084536 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:18:00.084554 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084561 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084570 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:18:00.084594 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084602 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084611 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:18:00.084628 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084635 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084644 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:18:00.084661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084668 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084677 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:18:00.084694 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:18:00.084702 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084716 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:18:00.084735 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:18:00.084742 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084756 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:18:00.084774 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:18:00.084780 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084792 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:18:00.084809 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.084816 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084825 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:18:00.084842 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084849 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084858 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:18:00.084875 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084882 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084892 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:18:00.084909 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084916 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084925 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:18:00.084942 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.084948 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.084958 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:18:00.084970 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.085091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085130 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:18:00.085159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.085192 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085202 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:18:00.085215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085241 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.085256 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085262 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.085282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085308 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.085315 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085324 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:18:00.085337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085363 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:18:00.085377 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085383 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.085397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085422 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.085430 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085439 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:18:00.085457 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.085464 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:18:00.085490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.085497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:18:00.085524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.085531 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085540 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:18:00.085552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085598 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085614 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085620 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.085639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085665 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085672 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085682 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:18:00.085695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.085714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085726 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.085740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085767 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085774 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085784 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.085827 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.085864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085874 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:18:00.085891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.085898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:18:00.085925 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.085931 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085940 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:18:00.085957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.085965 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.085974 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:18:00.085991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.085998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.086008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:18:00.086025 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086031 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.086040 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:18:00.086057 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:18:00.086064 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.086073 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:18:00.086085 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.086125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.086142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086149 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:18:00.086167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086192 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.086198 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086208 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:18:00.086226 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086233 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086242 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:18:00.086259 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086266 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086275 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:18:00.086293 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.086299 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086308 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:18:00.086325 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086332 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086341 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:18:00.086358 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086365 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086374 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:18:00.086390 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086397 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086410 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:18:00.086428 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086435 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086444 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:18:00.086457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.086509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.086524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086531 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:18:00.086546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.086584 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:18:00.086612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.086637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:18:00.086654 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:18:00.086660 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:18:00.086671 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:18:00.086686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086692 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:18:00.086710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.086756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:18:00.086829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.086849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:18:00.086869 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:18:00.086901 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.086914 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:18:00.086933 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:18:00.086963 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:18:00.086975 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:18:00.086992 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:18:00.087023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.087034 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.087052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.087085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.087097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.087110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.087129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.087136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.087151 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.087169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.087176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:18:00.087186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.087202 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.087209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:18:00.087218 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.087235 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:18:00.087241 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:18:00.087251 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:18:00.087267 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.087273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.087290 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.087308 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:18:00.087314 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:18:00.087323 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:18:00.087340 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.087346 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:18:00.087355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.087371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.087377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:18:00.087387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.087402 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:18:00.087409 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:18:00.087419 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:18:00.087436 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:18:00.087476 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.087504 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:18:00.087531 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.087558 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:18:00.087595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.087621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:18:00.087647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.087674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:18:00.087702 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.087732 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:18:00.087758 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.087783 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:18:00.087809 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:18:00.087834 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:18:00.087860 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:18:00.087885 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:18:00.087912 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:18:00.087937 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:18:00.087962 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.088004 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:18:00.088030 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.088056 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:18:00.088082 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.088107 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:18:00.088133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.088159 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:18:00.088185 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.088211 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.088236 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.088262 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:18:00.088288 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.088315 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:18:00.088525 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.088551 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:18:00.088581 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.088608 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:18:00.088634 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.088659 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:18:00.088685 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.088718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.088746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.088829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:18:00.088868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.088897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.088924 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.088949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.088975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.089001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.089027 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.089052 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:18:00.089078 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:18:00.089103 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:18:00.089130 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.089156 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:18:00.089182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.089208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.089234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.089259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:18:00.089291 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.089316 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:18:00.089342 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.089367 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:18:00.089393 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.089421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:18:00.089447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.089473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:18:00.089499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.089525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:18:00.089552 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089602 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.089627 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089643 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089660 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089685 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.089716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.089816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.089916 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089942 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.089973 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.089998 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090024 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090041 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090066 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090091 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090109 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090134 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090159 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090185 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090210 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090236 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.090261 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090287 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090312 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090337 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.090363 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.090430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.090482 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090508 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.090533 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090584 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.090639 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090675 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.090702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.090878 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090911 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.090962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.090988 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.091013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091047 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091072 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.091098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.091214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091265 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.091316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.091424 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091449 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.091475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091491 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091549 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.091579 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091607 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:18:00.091632 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.091721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.091839 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:18:00.091891 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.091942 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.091968 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.091994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092011 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092033 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.092100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:18:00.092266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092283 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.092333 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092366 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092391 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.092416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.092516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092661 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.092691 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092725 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.092751 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092777 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.092803 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092820 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092845 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.092870 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092887 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092912 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.092937 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.092962 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.092987 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093013 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.093038 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.093089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093114 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:18:00.093140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093157 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:18:00.093207 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.093259 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093286 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.093311 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.093362 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.093415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.093581 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093599 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093616 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093641 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.093667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093693 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.093724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.093809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:18:00.093926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.093976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.094026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.094169 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094255 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:18:00.094304 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094342 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:18:00.094570 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:18:00.094653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094723 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.094750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.094971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:18:00.095018 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095065 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:18:00.095093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095118 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:18:00.095144 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:18:00.095203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095253 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.095305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:18:00.095524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:18:00.095586 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.095685 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.095778 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.095878 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.095976 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.096069 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.096184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.096335 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.096409 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.096459 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.096506 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.096553 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.096610 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.096658 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.096713 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.096763 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.096811 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.096857 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.096904 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.096952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.096999 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.097046 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.097094 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.097182 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.097235 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.097539 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.097594 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.097640 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.097687 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.097741 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.097789 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.097840 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.097891 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.097941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.097998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.098045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.098092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.098139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.098186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.098232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.098279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.098326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.098374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.098422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.098468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.098515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.098667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.098764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.098868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.098979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.099073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.099161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.099213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.099260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.099308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.099362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.099410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.099535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.099653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.099742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.099795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.099848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.099895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.099943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.099995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.100047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.100123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.100174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.100235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.100288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.100337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.100385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.100432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.100477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.100528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.100582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.100630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.100677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.100730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.100780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.100825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.100871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.100919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.100966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.101013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.101063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.101110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.101157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.101205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.101253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.101301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.101353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.101403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.101449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.101495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.101544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.101596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.101645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.101694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.101750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.101796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.101845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.101931 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:18:00.101961 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.102027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.102082 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.102136 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.102190 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.102243 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.102295 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.102356 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.102460 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.102552 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.102636 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.102742 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.102837 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.102898 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.102952 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.103005 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.103092 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.103189 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.103244 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.103297 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.103568 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.103677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.103745 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.103850 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.103952 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.104032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.104090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.104147 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.104199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.104252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.104303 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.104355 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.104421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.104477 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.104542 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:18:00.104566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.104627 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.104680 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.104739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.104812 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.104866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.104919 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.104976 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.105029 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.105082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.105134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.105186 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.105253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.105305 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.105362 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.105415 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.105467 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.105520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.105572 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.105647 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.105701 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.105759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.105817 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.105871 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.105923 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.105980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.106045 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.106098 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.106151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.106207 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.106264 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.106317 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.106370 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.106437 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.106499 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:18:00.106521 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.106570 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.106623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.106836 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.106936 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.106988 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.107036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.107174 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.107273 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.107356 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.107407 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.107459 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.107515 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.107564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.107749 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.107851 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.107972 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.108028 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.108075 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.108123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.108171 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.108219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.108266 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.108313 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.108361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.108410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.108472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.108520 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.108713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.108821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.108919 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.108979 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.109029 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.109084 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.109146 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:18:00.109170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.109225 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.109275 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.109325 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.109374 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.109452 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.109568 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:18:00.109681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:18:00.109742 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:18:00.109795 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.109845 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.109900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.109950 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.109999 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.110048 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.110097 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.110147 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.110196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.110245 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.110296 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.110348 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.110691 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.110752 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.110802 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.110851 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.110901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:18:00.110950 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.110999 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.111050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.111099 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.111148 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.111197 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.111251 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.111302 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.111358 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:18:00.111376 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:18:00.111408 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:18:00.111465 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:18:00.111494 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:18:00.111529 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:18:00.111555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.111587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.111600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.111611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.111622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.111632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.111642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:18:00.111652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:18:00.111663 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:18:00.111673 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.111682 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.111692 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.111704 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.111718 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.111729 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.111739 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.111750 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.111759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.111769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.111778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.111788 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.111798 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.111808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.111816 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.111826 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.111836 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:18:00.111846 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.111854 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.111863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.111873 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.111883 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.111892 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.111900 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.111909 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.111925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.111938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.111947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.111956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.111966 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.111977 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.111986 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:18:00.111994 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:18:00.112003 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:18:00.112011 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.112019 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.112028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.112036 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.112044 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112052 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112060 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.112069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.112085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.112094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.112119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.112127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.112135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.112144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:18:00.112152 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.112160 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.112169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.112177 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.112185 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.112194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.112202 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.112210 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.112218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.112230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.112238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.112247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.112255 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.112262 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.112270 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:18:00.112278 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:18:00.112286 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:18:00.112294 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.112302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.112310 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.112318 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.112326 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112342 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.112350 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.112378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.112387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.112412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.112419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.112427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.112434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:18:00.112441 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.112448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.112455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.112463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.112470 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.112478 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.112485 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.112492 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.112500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:18:00.112510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.112518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:18:00.112526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:18:00.112534 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:18:00.112541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:18:00.112549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:18:00.112557 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:18:00.112566 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:18:00.112578 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:18:00.112587 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:18:00.112595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:18:00.112603 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:18:00.112611 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112619 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112627 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:18:00.112635 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:18:00.112642 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:18:00.112650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:18:00.112657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:18:00.112671 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:18:00.112679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:18:00.112687 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:18:00.112694 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:18:00.112704 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:18:00.112713 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:18:00.112721 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:18:00.112730 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:18:00.112738 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:18:00.112746 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:18:00.112754 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:18:00.112761 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:18:00.112769 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:18:00.113046 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:18:00.113060 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:18:00.113067 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:18:00.113072 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:18:00.113079 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:18:00.113084 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:18:00.113088 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:18:00.113099 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:18:00.113109 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:18:00.113217 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113228 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162185" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:18:00.113248 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:18:00.113272 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:18:00.113279 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:18:00.113287 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:18:00.113292 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:18:00.113299 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162185" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:18:00.113314 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113323 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113328 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113343 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113354 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:18:00.113359 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:18:00.113385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.113396 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:18:00.113401 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.113425 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:18:00.113430 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:18:00.113435 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:18:00.113439 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:18:00.113443 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:18:00.113447 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:18:00.113452 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:18:00.113456 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:18:00.113467 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162185" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:18:00.113479 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113486 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113491 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:18:00.113497 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113503 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:18:00.113507 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:18:00.113532 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:18:00.113538 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113543 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113549 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113554 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:18:00.113565 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:18:00.113578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:18:00.113583 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:18:00.113589 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:18:00.113596 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162185" 2019-10-24 01:18:00.113603 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:18:00.113608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:18:00.113613 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:18:00.113623 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:18:00.113628 wsdl: in serializeType: returning: 162185 2019-10-24 01:18:00.113635 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:18:00.113642 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:18:00.113647 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:18:00.113651 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:18:00.113656 wsdl: in serializeType: returning: 162185 2019-10-24 01:18:00.113661 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162185 2019-10-24 01:18:00.113682 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162185 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:18:00.113687 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:18:00.113694 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4171"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:18:00.113713 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:18:00.113721 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162185 2019-10-24 01:18:00.113782 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:18:00.113868 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:18:00.113800 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:18:00.113814 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:18:00.113820 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:18:00.113825 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:18:00.113829 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:18:00.113836 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:18:00.113847 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:18:00.113856 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:18:00.113862 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:18:00.113891 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:18:00.113905 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:18:00.113913 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:18:00.120120 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:18:00.120157 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:18:00.120179 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:18:00.120186 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:18:00.120193 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:18:00.120199 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:18:00.120203 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:18:00.120208 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:18:00.120213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:18:00.120241 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:18:00.128619 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:18:00.128670 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:18:00.128677 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:18:00.128683 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:18:00.128688 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:18:00.128694 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:18:00.128702 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:18:00.128710 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:18:00.128716 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:18:00.128722 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:17:36 GMT 2019-10-24 01:18:00.128729 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:18:00.128734 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:18:00.128740 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:18:00.128751 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:18:00.128783 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:18:00.128796 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:18:00.128808 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:18:00.128813 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:18:00.128818 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:18:00.128850 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:18:00.128863 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:18:00.128870 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:18:00.128910 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:18:00.128918 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:17:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:18:00.128957 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:18:00.129048 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:18:00.129129 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:18:00.129138 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:18:00.129315 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:18:00.129432 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:18:00.129439 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:18:00.129449 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:18:00.129462 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:18:00.129488 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:18:00.129545 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:18:00.129581 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:18:00.129595 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:18:00.129604 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:18:00.129609 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:18:00.129620 nusoap_client: detail =