Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 43.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-27040 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1501
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:35:38.183723 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:35:38.183771 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:38.183785 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139607" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:35:38.183801 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:38.183811 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:35:38.183819 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:35:38.183831 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:35:38.183839 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:38.183846 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:38.183855 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:38.183863 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:35:38.183875 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:35:38.183880 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:35:38.183885 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:35:38.183889 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:35:38.183893 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:35:38.183905 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:38.183920 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:38.183929 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:35:38.183934 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:35:38.183941 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:35:38.183949 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:35:38.183958 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:35:38.191955 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:35:38.191985 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:35:38.192000 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:35:38.192013 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:38.192019 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:38.192024 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:35:38.192029 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:35:38.192059 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:35:38.211622 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:35:38.211667 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:35:38.211675 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:38.211681 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:35:38.211687 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:35:38.211693 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:35:38.211699 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:35:38.211705 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:35:38.211711 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:35:38.211717 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:32 GMT 2019-04-23 06:35:38.211723 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:35:38.211728 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:35:38.211735 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:35:38.211747 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:35:38.211779 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:35:38.219253 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:38.219384 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:38.219400 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-23 06:35:38.226864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.227177 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.227249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:38.227300 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-23 06:35:38.234480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.234604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.234773 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.234836 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.234964 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.235026 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.235114 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:38.235135 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:35:38.242161 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:35:38.242244 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:35:38.242371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:35:38.242453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.242482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:35:38.242681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.242721 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:35:38.242770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.242797 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:35:38.242856 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.242888 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:35:38.242947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:35:38.243013 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:38.243042 soap_transport_http: read buffer of 1463 bytes 2019-04-23 06:35:38.243057 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:35:38.243067 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:35:38.243193 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:35:38.243252 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:35:38.243275 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:35:38.243287 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:35:38.243313 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:35:38.243321 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:35:38.243501 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:35:38.243517 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:35:38.243566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:35:38.243596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243628 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.243638 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243653 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:38.243675 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.243682 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:38.243709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.243750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.243766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.243789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243818 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.243826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:35:38.243850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.243878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:35:38.243894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:35:38.243915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243941 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.243948 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243958 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:38.243976 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.243983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.243993 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:38.244010 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244017 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244027 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:35:38.244040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.244077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.244092 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:35:38.244114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244139 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.244147 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:35:38.244170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.244196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:35:38.244211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:35:38.244232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244256 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244264 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244274 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:38.244291 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244298 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244308 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:38.244326 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244333 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244342 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:35:38.244359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.244366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.244389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.244434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.244450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.244472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.244564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.244581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244592 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:38.244602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:35:38.244614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:38.244639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:35:38.244654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244660 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:35:38.244675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244700 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244708 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244718 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:38.244730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.244755 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.244770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244777 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.244790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244815 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.244822 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244832 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:35:38.244845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.244871 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:35:38.244886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244893 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:35:38.244912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.244950 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.244974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.244990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.245015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245024 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.245040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245065 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.245072 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245085 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:35:38.245099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:35:38.245140 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245147 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:35:38.245160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245185 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245192 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245202 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:38.245220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.245248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245277 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:35:38.245292 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245298 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.245312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245336 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.245343 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245353 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:35:38.245366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245391 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:35:38.245412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245419 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:35:38.245433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245458 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245465 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245475 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:38.245494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.245528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245558 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:35:38.245573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245579 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.245593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245618 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.245625 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245634 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:35:38.245647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245672 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:35:38.245686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245692 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:35:38.245706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.245764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245790 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:35:38.245805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245812 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.245825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245855 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.245863 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:35:38.245886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.245916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:35:38.245931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:35:38.245951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.245982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.245992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.246004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246029 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.246044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246050 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.246064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246088 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.246095 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246105 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:35:38.246117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246143 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:35:38.246157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246163 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:35:38.246177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.246208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246218 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:35:38.246231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.246271 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246277 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.246291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246315 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.246322 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246332 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:35:38.246344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246369 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:35:38.246384 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246390 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:35:38.246410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246435 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.246442 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246452 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:35:38.246464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246490 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.246505 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246511 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.246524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246548 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.246555 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246565 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:35:38.246578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:35:38.246617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246623 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:35:38.246636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246660 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.246667 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246677 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:35:38.246695 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.246701 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246711 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:35:38.246723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246752 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.246767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246773 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.246786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246812 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.246819 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246829 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:35:38.246842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246868 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:35:38.246883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246889 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:38.246903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.246934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.246956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.246971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.246981 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.246996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247002 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.247016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247040 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.247047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247057 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:38.247069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.247094 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.247109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247115 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:35:38.247129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247152 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:38.247160 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247169 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:35:38.247182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.247207 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.247222 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247228 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.247242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247271 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.247331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.247348 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247359 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:38.247369 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:35:38.247381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:38.247413 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:38.247428 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247434 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:35:38.247448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247472 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:38.247479 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247489 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:35:38.247501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.247526 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.247541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247547 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.247560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247590 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247626 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.247646 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.247662 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:38.247683 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:35:38.247695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:38.247720 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:38.247734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:35:38.247755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.247787 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:35:38.247815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.247821 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:35:38.247849 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.247856 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247865 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:38.247882 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.247889 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247899 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:38.247917 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.247923 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247933 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:35:38.247950 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.247957 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247966 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:35:38.247983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.247990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.247999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.248012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.248078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248084 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.248099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248123 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248130 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:35:38.248152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:35:38.248193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:35:38.248213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248236 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248243 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248253 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:35:38.248270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.248304 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248310 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248319 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:38.248332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.248379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248386 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.248405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248430 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248437 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:35:38.248460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:35:38.248500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248506 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:38.248519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.248573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.248613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.248632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248657 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:38.248686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.248733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248742 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:38.248765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248808 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248820 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248836 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:35:38.248859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.248895 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.248902 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248912 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:38.248925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.248960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.248975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.248982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.248996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249021 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.249028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:38.249051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.249076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.249091 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.249111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249135 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249142 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249152 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:38.249169 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.249176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:38.249203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.249210 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249220 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:38.249237 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249243 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249253 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:38.249270 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249277 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249287 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:38.249299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.249341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.249356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.249376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249414 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249424 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:35:38.249437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.249453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.249463 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.249477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249514 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.249567 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.249599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.249626 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.249633 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249643 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:35:38.249661 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.249668 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249677 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:35:38.249695 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.249701 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249711 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:35:38.249728 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.249735 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249745 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:35:38.249762 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:38.249769 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249779 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:35:38.249797 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249804 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249813 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.249830 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.249863 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:38.249897 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.249904 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249913 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:38.249926 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.249977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.249994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.250016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.250047 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:38.250074 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250081 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250090 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:38.250108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250115 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250124 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:38.250141 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.250148 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250157 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:35:38.250170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.250207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250228 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.250242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250266 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:35:38.250296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.250321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.250335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250391 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.250427 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250452 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.250459 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250469 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:38.250487 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250493 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250503 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:35:38.250520 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.250527 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250536 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:38.250554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.250561 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250570 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:35:38.250588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.250594 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:38.250621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.250627 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250637 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:38.250654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.250688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250695 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250704 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:35:38.250721 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250728 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250738 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:35:38.250755 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250762 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250771 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:38.250788 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250795 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250805 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:38.250817 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.250870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.250888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.250908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250949 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.250961 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.250980 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:38.251013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.251024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.251070 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.251081 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251098 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:38.251131 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.251143 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251162 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.251187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.251258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.251320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251362 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251373 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:35:38.251423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.251448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.251467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.251489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251535 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.251635 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251676 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.251687 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251705 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:38.251737 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.251749 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251766 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:35:38.251801 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.251813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251829 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:38.251859 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.251870 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251886 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:35:38.251916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.251928 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.251943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:38.251975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.251987 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252003 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:38.252033 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252045 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.252096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252108 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252125 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:35:38.252156 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252168 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252186 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:35:38.252221 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252233 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252250 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:35:38.252279 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252290 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252305 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:38.252336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252348 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252364 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:38.252388 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.252471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.252494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252530 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252538 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252548 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.252597 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252626 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.252638 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252654 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:35:38.252674 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.252682 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252692 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:35:38.252710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.252716 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252726 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:35:38.252744 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252751 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252760 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:35:38.252778 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252784 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252794 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:35:38.252812 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.252818 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252828 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:38.252845 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.252852 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252861 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:35:38.252879 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.252885 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252895 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:35:38.252912 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.252919 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252929 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:35:38.252946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.252953 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252962 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:38.252980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.252986 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.252996 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:38.253014 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.253020 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253030 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:35:38.253048 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.253054 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.253081 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.253088 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253097 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:35:38.253110 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253202 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:35:38.253228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253255 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.253262 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253272 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:38.253292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253335 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253342 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.253356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253381 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.253388 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253404 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:35:38.253419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253445 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:35:38.253460 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253466 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:35:38.253485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253510 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.253517 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253527 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.253545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.253552 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253561 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:38.253578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.253585 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253594 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:38.253611 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.253618 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253627 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:35:38.253640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253677 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:35:38.253692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253699 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.253717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253742 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.253750 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253759 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:35:38.253772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.253788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253797 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:35:38.253811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.253838 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:35:38.253845 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.253854 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:35:38.253867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.253887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.253902 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.253927 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.253934 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.253944 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:35:38.253961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.253968 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.253977 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:35:38.253994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.254001 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254010 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:35:38.254028 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:38.254034 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254044 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:35:38.254062 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.254068 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254078 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:35:38.254095 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.254102 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254111 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:35:38.254128 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.254135 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254144 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:38.254161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.254168 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254177 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:35:38.254195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.254201 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254211 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:35:38.254228 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.254234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254244 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.254256 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:38.254315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.254335 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254342 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:35:38.254356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.254389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.254418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.254449 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.254464 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254470 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.254484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254509 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254516 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254526 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:35:38.254539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.254568 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:35:38.254582 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254607 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.254614 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254624 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:35:38.254642 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:38.254649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254658 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:35:38.254675 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.254682 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254692 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:35:38.254704 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:38.254728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.254744 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254750 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.254764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.254796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.254824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.254830 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254840 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:38.254858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.254877 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254888 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:38.254900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.254938 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.254953 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254959 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.254973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.254997 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255005 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255014 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:35:38.255027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.255052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.255066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255207 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255215 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255225 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255238 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.255269 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255299 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255307 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255317 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:35:38.255334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255341 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255350 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:35:38.255368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.255374 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255384 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:35:38.255406 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255414 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255424 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:35:38.255442 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.255448 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255458 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:35:38.255475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255481 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255495 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:35:38.255513 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.255519 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255529 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:35:38.255546 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255553 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255562 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:38.255580 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255596 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:38.255608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.255655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.255672 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255679 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:35:38.255697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255722 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255729 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255739 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:38.255756 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.255763 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255772 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:38.255789 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.255796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255805 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:38.255822 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255829 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255838 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:38.255859 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.255870 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255887 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:38.255912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.255961 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.255978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.255984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.256004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256033 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.256098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.256115 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256126 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:38.256136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:35:38.256148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:38.256186 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:35:38.256203 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256209 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:35:38.256223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256247 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.256255 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256264 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:35:38.256281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.256310 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.256326 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256332 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.256350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256375 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:38.256382 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256392 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:35:38.256422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.256457 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:35:38.256473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256479 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:35:38.256493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256518 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.256525 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256537 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.256552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.256577 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.256592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256598 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.256621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256647 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256654 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256664 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:35:38.256677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.256692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.256702 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:35:38.256716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256742 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256749 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256759 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.256802 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256827 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.256834 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256843 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:35:38.256861 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.256867 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256877 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:35:38.256894 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.256901 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256910 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:35:38.256927 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.256934 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256948 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:35:38.256966 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.256973 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.256982 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:35:38.256999 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:38.257006 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257015 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:35:38.257032 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:38.257039 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257049 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:35:38.257066 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:38.257072 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257082 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:35:38.257099 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.257106 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257115 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:35:38.257133 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257139 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257149 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:35:38.257166 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257172 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257182 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:35:38.257200 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257206 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257216 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:35:38.257233 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257243 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257259 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:35:38.257281 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.257377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.257420 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257432 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:35:38.257468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257531 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257550 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:35:38.257577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.257626 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.257655 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257666 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.257693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257741 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.257754 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257773 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:35:38.257800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.257849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:35:38.257878 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257889 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.257916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257963 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.257976 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.257995 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:35:38.258030 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.258042 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258066 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:38.258101 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.258113 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258131 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:38.258165 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.258178 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:38.258221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.258290 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258319 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258331 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.258358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258415 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258429 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:35:38.258476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.258503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.258525 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.258550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258608 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258622 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258641 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.258724 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.258786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:38.258839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.258852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:38.258903 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.258917 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258934 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:35:38.258968 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.258981 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.258999 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:35:38.259033 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.259064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:38.259098 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259111 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.259131 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:35:38.259165 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:38.259178 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.259202 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:35:38.259230 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.259297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.259331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259343 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:35:38.259370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259426 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.259439 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259458 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:35:38.259493 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259506 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259525 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:35:38.259559 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259571 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259595 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:35:38.259630 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.259643 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259662 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:35:38.259696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259709 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259728 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:35:38.259761 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259773 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259792 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:35:38.259826 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259839 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259857 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:35:38.259891 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.259904 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.259922 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:35:38.259948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.260041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.260070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260083 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:35:38.260115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260164 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.260178 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:35:38.260224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.260272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:35:38.260306 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:38.260318 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:35:38.260340 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:35:38.260371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260382 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:35:38.260416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.260502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:38.260535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.260556 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:38.260576 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:35:38.260609 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.260622 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:35:38.260646 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:35:38.260679 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:38.260690 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:35:38.260710 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:35:38.260743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.260755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.260774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.260808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.260821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.260839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.260871 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.260884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.260902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.260936 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.260949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:35:38.260968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.261002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.261014 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:35:38.261033 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.261066 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:38.261078 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:35:38.261096 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:35:38.261130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.261142 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.261161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.261195 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:38.261208 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:35:38.261227 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:35:38.261260 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.261273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:35:38.261292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.261325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.261339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:38.261364 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.261395 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:38.261415 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:35:38.261434 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:35:38.261459 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:35:38.261522 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.261580 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:35:38.261636 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.261691 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:35:38.261746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.261801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:35:38.261855 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.261910 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:35:38.261965 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.262020 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:35:38.262075 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:35:38.262129 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:35:38.262184 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:35:38.262238 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:35:38.262293 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:35:38.262348 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:35:38.262411 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.262465 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:35:38.262521 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.262575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:35:38.262630 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.262686 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:35:38.262741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.262795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:35:38.262857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.262912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.262967 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.263020 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:38.263074 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.263129 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:38.263183 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.263239 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:35:38.263295 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.263349 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:35:38.263411 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.263469 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.263525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.263580 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:38.263637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.263694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.263749 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.263802 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.263859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.263913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.263968 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.264022 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:35:38.264078 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:35:38.264131 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:35:38.264186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.264241 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:35:38.264306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.264361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.264424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.264479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:35:38.264533 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.264587 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:35:38.264642 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.264697 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:35:38.264751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.264808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:35:38.264864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.264920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:38.264975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.265034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:35:38.265092 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265183 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.265236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265272 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265305 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265359 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.265421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.265632 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265686 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.265741 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265802 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.265857 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265892 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.265944 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.265998 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266032 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266087 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.266142 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266198 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.266251 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266305 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.266379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266441 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.266493 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266546 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.266600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266687 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.266740 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266794 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.266847 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.266902 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.266956 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267011 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.267065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.267616 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267650 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.267791 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.267902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.267971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.268079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.268325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268360 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268493 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.268547 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.268758 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268818 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.268872 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268907 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268941 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.268976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269032 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.269086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269140 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:38.269193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.269372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.269631 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269685 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:35:38.269738 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269793 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.269846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.269953 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.269987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.270171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:35:38.270533 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270568 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.270677 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270713 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270748 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270802 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.270856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.270958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.271065 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271118 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271172 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271226 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271280 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271316 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271370 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271431 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271467 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271529 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271583 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271635 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271688 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271741 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.271791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271845 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.271899 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.271953 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:38.272006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:38.272149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.272259 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272313 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.272366 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272429 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.272484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272745 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.272799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272834 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.272921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.272989 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273044 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.273098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.273276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:38.273458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273493 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.273562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273613 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273640 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.273666 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273692 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:38.273719 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273737 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273754 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273771 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273803 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:38.273829 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:38.273881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273898 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.273968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.273985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:38.274089 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274115 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:35:38.274142 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274168 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:38.274194 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:38.274247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.274359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:38.274517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:35:38.274544 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.274604 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.274655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.274706 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.274754 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.274803 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.274852 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.274900 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.274953 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.275001 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.275049 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.275096 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.275144 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.275193 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.275243 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.275296 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.275345 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.275394 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.275449 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.275498 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.275547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.275603 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.275658 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.275720 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.275768 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.275836 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.275885 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.275934 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.275984 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.276037 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.276084 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.276133 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.276204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.276253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.276308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.276358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.276411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.276461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.276509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.276557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.276605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.276669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.276909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.276958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.277005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.277055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.277103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.277151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.277200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.277249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.277304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.277354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.277408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.277463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.277515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.277562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.277610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.277658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.277705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.277755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.277804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.277856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.277903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.277952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.278009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.278058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.278106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.278155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.278203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.278251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.278307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.278356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.278411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.278459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.278507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.278555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.278603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.278653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.278701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.278748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.278797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.278845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.278894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.278943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.278992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.279045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.279098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.279145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.279192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.279246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.279300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.279349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.279429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.279525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.279614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.279708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.279821 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:35:38.279874 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.279997 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.280098 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.280195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.280278 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.280338 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.280393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.280455 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.280515 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.280569 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.280622 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.280727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.280800 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.280857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.280915 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.280973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.281028 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.281082 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.281136 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.281189 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.281244 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.281302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.281356 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.281416 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.281470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.281523 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.281610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.281665 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.281718 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.281772 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.281830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.281884 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.281951 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:35:38.281980 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.282036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.282091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.282145 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.282199 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.282253 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.282313 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.282367 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.282428 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.282484 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.282538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.282592 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.282922 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.282978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.283032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.283090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.283156 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.283216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.283275 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.283333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.283387 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.283447 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.283501 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.283554 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.283622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.283680 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.283734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.283787 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.283841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.283899 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.283952 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.284024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.284086 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:35:38.284114 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.284164 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.284212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.284260 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.284345 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.284440 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.284528 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.284628 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.284714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.284801 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.284895 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.284994 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.285081 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.285166 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.285256 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.285338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.285440 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.285492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.285541 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.285589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.285637 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.285690 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.285743 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.285792 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.285840 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.285907 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.285955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.286004 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.286052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.286100 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.286148 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.286200 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.286262 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:35:38.286290 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.286343 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.286413 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.286464 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.286514 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.286565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:38.286615 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:38.286665 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:38.286715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.286770 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.286820 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.286887 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.286938 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.286988 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.287043 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.287094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.287144 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.287207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.287258 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.287313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.287381 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.287437 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.287487 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.287538 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:38.287588 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.287639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.287694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.287744 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.287794 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.287846 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.287900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.287951 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.288004 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:35:38.288023 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:35:38.288054 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:35:38.288082 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:35:38.288109 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:35:38.288136 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:35:38.288157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.288174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.288185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.288194 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.288204 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.288213 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:38.288223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:38.288232 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:38.288241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.288250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.288259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.288268 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.288280 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288292 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288303 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.288327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.288335 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288344 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.288362 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.288371 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.288379 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.288388 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:38.288401 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.288411 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.288420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.288429 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.288439 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.288448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.288456 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.288465 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.288474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.288484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.288492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.288501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.288509 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.288518 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:38.288526 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:38.288535 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:38.288543 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.288551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.288559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.288566 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.288575 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288583 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288592 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288600 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.288608 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.288616 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.288639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.288647 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.288655 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.288662 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:38.288670 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.288678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.288685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.288693 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.288701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.288708 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.288717 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.288725 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.288733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.288742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.288754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.288763 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.288771 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.288779 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:38.288786 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:38.288793 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:38.288801 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.288809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.288816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.288823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.288831 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288838 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288845 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.288853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.288860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.288868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.288883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.288890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.288898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.288906 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.288914 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:38.288921 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.288928 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.288935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.288942 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.288949 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.288956 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.288963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.288971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.288979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:38.288987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.288995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:38.289003 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:38.289010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:38.289017 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:38.289024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:38.289032 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:38.289039 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:38.289046 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:38.289054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:38.289061 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:38.289068 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.289077 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.289084 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:38.289092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:38.289100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:38.289107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.289114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:38.289121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:38.289129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:38.289136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:38.289147 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:38.289155 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:38.289162 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:38.289169 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:38.289176 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:38.289184 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:38.289191 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:38.289197 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:38.289205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:38.289211 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:38.289458 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:35:38.289472 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:38.289477 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:38.289482 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:38.289489 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:35:38.289494 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:35:38.289498 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:35:38.289507 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:35:38.289517 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:35:38.289560 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289566 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139607" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:38.289580 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:35:38.289602 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:35:38.289608 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:35:38.289613 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:35:38.289617 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:35:38.289623 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139607" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:38.289633 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289641 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289645 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289657 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289667 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:38.289673 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:35:38.289697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.289707 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:38.289711 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.289736 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:35:38.289741 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:35:38.289746 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:35:38.289749 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:35:38.289754 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:35:38.289758 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:35:38.289762 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:38.289767 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:35:38.289773 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139607" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:38.289783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289790 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289794 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:38.289800 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289806 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:38.289810 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:38.289834 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:35:38.289841 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289845 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289851 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289856 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:38.289866 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:35:38.289874 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:38.289879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:38.289884 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:35:38.289890 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139607" 2019-04-23 06:35:38.289898 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:38.289902 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:38.289907 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:38.289913 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:38.289919 wsdl: in serializeType: returning: 139607 2019-04-23 06:35:38.289925 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:35:38.289932 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:38.289936 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:38.289940 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:35:38.289945 wsdl: in serializeType: returning: 139607 2019-04-23 06:35:38.289950 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139607 2019-04-23 06:35:38.289970 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139607 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:35:38.289975 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:35:38.289982 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1390"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:35:38.289996 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:35:38.290002 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139607 2019-04-23 06:35:38.290012 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:35:38.290090 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:35:38.290025 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:35:38.290036 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:35:38.290041 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:35:38.290046 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:35:38.290050 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:35:38.290057 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:38.290068 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:38.290077 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:35:38.290083 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:35:38.290096 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:35:38.290108 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:35:38.290116 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:35:38.298189 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:35:38.298229 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:35:38.298251 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:35:38.298262 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:35:38.298273 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:38.298282 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:38.298290 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:35:38.298298 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:35:38.298308 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:35:38.298350 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:35:38.308522 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:35:38.308567 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:35:38.308579 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:38.308588 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:35:38.308597 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:35:38.308606 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:35:38.308616 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:35:38.308626 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:35:38.308635 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:35:38.308644 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:32 GMT 2019-04-23 06:35:38.308654 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:35:38.308663 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:35:38.308673 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:35:38.308689 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:35:38.308727 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:35:38.308743 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:35:38.308757 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:35:38.308765 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:35:38.308773 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:35:38.308825 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:35:38.308843 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:35:38.308853 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:35:38.308888 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:38.308900 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:35:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:35:38.308946 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:35:38.308962 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:35:38.308996 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:35:38.309007 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:35:38.309150 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:35:38.309306 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:35:38.309318 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:35:38.309331 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:35:38.309347 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:35:38.309385 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:35:38.309489 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:35:38.309533 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:35:38.309557 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:35:38.309570 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:35:38.309578 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:35:38.309586 nusoap_client: detail =