Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 42.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
713517-00051S4Q6K682AD Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD
 Silnik: 1.8/4
JR T1546
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:49:50.703962 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:49:50.704038 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:50.704065 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:49:50.704094 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:50.704112 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:49:50.704127 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:49:50.704151 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:49:50.704168 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:50.704181 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:50.704196 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:50.704212 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:50.704232 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:50.704242 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:50.704250 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:50.704257 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:50.704264 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:49:50.704284 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:50.704307 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:50.704321 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:50.704331 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:49:50.704341 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:49:50.704355 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:50.704382 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:50.712110 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:50.712159 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:50.712179 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:49:50.712189 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:50.712195 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:50.712200 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:50.712205 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:49:50.712270 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:49:50.728907 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:49:50.728957 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:49:50.728965 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:50.728972 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:50.728977 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:50.728983 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:50.728989 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:50.728995 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:50.729001 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:50.729007 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:32 GMT 2019-02-19 19:49:50.729013 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:50.729018 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:49:50.729025 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:50.729040 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:49:50.729078 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:49:50.736416 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:49:50.736485 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 19:49:50.736922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:50.743578 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.743869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.743903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:50.744326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.744375 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:50.744929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.745167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.750925 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.750965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.751270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.751609 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.751641 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:50.752093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.752119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:50.752448 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.752659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.752919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.752966 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:50.753470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:50.753602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.753631 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.754087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.754113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.758768 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:50.759065 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:50.759564 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:50.760114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.760144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:50.760439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.760690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.760948 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:50.761391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.761642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.761873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:50.762084 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:49:50.762665 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:49:50.763108 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:49:50.763132 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:50.763143 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:49:50.763197 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:50.763254 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:50.763290 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:50.763309 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:50.763336 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:49:50.763347 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:49:50.763565 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:49:50.763587 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:49:50.763664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.763678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:49:50.763713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.763773 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.763788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.763816 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:50.763857 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.763871 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.763893 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:50.763925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.763969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.763994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.764027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.764068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764122 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.764137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:49:50.764186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.764239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:50.764270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:49:50.764318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764368 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.764382 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:50.764439 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.764453 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:50.764509 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.764523 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764542 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:50.764569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.764634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.764665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:49:50.764706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764757 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.764770 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:49:50.764819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.764868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:50.764899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.764911 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:49:50.764939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765030 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.765046 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765065 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:50.765098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.765110 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765131 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:50.765166 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.765178 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765198 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:50.765234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.765246 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.765311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.765385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.765415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.765457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.765665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.765701 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765722 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:50.765743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:49:50.765769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:50.765818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:50.765848 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765859 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:49:50.765887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.765950 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.765969 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:50.765997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.766047 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.766076 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766090 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.766118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766167 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.766180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766200 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:49:50.766227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.766284 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:50.766316 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766328 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:49:50.766362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.766425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.766473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.766523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.766553 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766565 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.766591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766641 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.766655 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:49:50.766703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.766752 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:50.766782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766794 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:49:50.766822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.766884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766904 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:50.766940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.766953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.766972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.767000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.767055 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:49:50.767085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767097 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.767124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767173 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.767187 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767206 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:49:50.767233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.767290 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:50.767321 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767333 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:49:50.767366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767416 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.767429 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767449 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:50.767486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.767498 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.767546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.767602 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:49:50.767631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767644 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.767671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767720 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.767734 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:49:50.767782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.767832 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:49:50.767862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767874 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:49:50.767901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.767963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.767982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.768009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.768058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:49:50.768088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768100 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.768126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.768191 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:49:50.768237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.768291 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:50.768323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768335 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:49:50.768361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.768423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.768488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.768560 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.768596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768609 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.768642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768697 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.768712 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768733 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:49:50.768764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.768817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:50.768849 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768860 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:49:50.768889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768942 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.768957 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.768977 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:50.769004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.769055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.769086 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769097 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.769123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769170 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.769183 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769202 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:49:50.769228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.769277 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:50.769305 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769316 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:49:50.769343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769394 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.769408 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769428 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:50.769454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.769518 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.769548 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769561 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.769589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769639 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.769652 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769671 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:49:50.769698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.769746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:50.769775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769787 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:49:50.769815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769866 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.769879 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769899 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:49:50.769933 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.769947 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.769966 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:49:50.769993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.770051 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.770081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770093 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.770119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770165 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.770178 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770198 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:49:50.770224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.770274 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:50.770303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:50.770341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770390 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.770403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770422 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.770450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.770510 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.770541 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770553 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.770581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770619 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.770627 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770641 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:50.770659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.770687 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.770703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770710 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:50.770725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770750 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:50.770758 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770768 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:50.770782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.770808 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.770824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770830 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.770844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770887 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770897 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.770960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.770995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.771023 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771041 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:50.771060 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:50.771081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:50.771121 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:50.771148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771159 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:50.771182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771212 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:50.771220 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771231 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:50.771244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.771271 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.771286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771293 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.771307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771331 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771338 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.771411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.771443 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:50.771489 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:50.771511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:50.771555 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:50.771582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:49:50.771617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.771677 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771695 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:49:50.771728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.771740 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:49:50.771794 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.771806 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771825 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:50.771858 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.771870 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771888 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:50.771922 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.771935 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.771955 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:50.771987 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.771999 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772017 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:49:50.772050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.772062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772081 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.772106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.772213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772219 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.772235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772261 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:49:50.772292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:50.772333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:49:50.772361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772386 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772394 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772404 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:50.772422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.772457 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772469 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772480 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:50.772494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.772543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772549 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.772563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772588 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772597 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:49:50.772621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:50.772662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:50.772682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772707 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772714 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.772737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.772778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772784 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.772798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772830 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:50.772854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.772879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.772894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:50.772914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772939 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772946 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772956 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:50.772973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.772980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.772991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.773008 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.773015 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773025 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:50.773038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.773071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.773085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.773106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773131 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.773138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:50.773162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.773187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.773202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.773222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773247 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.773254 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773264 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:50.773282 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.773288 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773298 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:50.773315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.773322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773332 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:50.773355 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.773362 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773373 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:50.773390 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.773397 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773407 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:50.773420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.773471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.773488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773495 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.773511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773536 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773544 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773554 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:49:50.773567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.773582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.773592 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.773607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773637 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773645 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.773699 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.773730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.773758 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.773765 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773775 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:49:50.773793 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.773800 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773809 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:49:50.773827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.773834 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773843 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:50.773861 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.773868 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773877 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:49:50.773895 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:50.773902 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773912 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:49:50.773930 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.773936 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773946 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.773964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.773970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.773980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.773997 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774004 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774014 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:50.774031 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774038 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774048 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:50.774061 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.774128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774135 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.774150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774175 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.774182 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774192 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:50.774209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774216 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774226 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:50.774244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774250 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774260 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:50.774278 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.774285 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774295 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:50.774308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.774350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774373 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.774387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774412 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:49:50.774443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.774458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.774474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.774488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774516 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.774576 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774602 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.774609 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774619 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:50.774637 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774643 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774654 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:50.774671 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.774678 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774687 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:50.774705 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.774711 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774721 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:50.774739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.774745 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774755 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:50.774772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.774779 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:50.774806 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774813 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.774840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774846 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774856 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:50.774873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774880 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774890 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:50.774907 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774914 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774923 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:50.774940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.774947 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.774957 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:50.774969 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.775022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.775040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.775061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775086 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775093 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775103 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:50.775120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.775127 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.775154 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775161 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775170 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:50.775188 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.775195 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775205 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.775218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.775254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.775290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775315 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775322 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:49:50.775349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.775365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.775375 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.775389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775417 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775425 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.775485 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775511 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.775518 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775528 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:50.775546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775552 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775562 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:50.775584 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.775591 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775601 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:50.775619 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.775626 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775636 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:50.775653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.775660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:50.775687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.775694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775704 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:50.775721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.775754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775762 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775772 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:50.775790 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775797 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775807 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:50.775825 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.775832 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775842 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:49:50.775859 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:50.775893 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.775899 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:50.775922 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.775981 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.775996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776024 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776032 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776042 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776055 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.776085 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776110 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776117 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776128 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:49:50.776146 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776153 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776163 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:49:50.776180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776187 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776196 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:50.776214 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.776221 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776231 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:49:50.776249 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.776256 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776265 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:49:50.776283 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776289 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776299 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:50.776316 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.776323 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776333 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:49:50.776356 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776363 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776374 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:49:50.776392 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776399 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776409 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:49:50.776426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776433 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:50.776464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776472 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:50.776500 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.776507 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776517 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:49:50.776535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.776542 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776552 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.776570 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776576 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776586 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:49:50.776600 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.776682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776688 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:50.776703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776727 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776735 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776745 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:50.776758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.776783 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776799 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776805 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.776819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776844 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.776851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776861 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:49:50.776874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.776899 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:50.776914 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776920 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:49:50.776935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.776967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.776977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.776994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777001 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777011 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:50.777028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777035 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777045 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:50.777062 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.777068 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777078 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:50.777091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.777128 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:49:50.777143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777149 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.777164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777189 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.777196 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:49:50.777219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.777244 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:50.777257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.777284 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777291 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.777301 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777314 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.777330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.777348 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777375 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.777383 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777393 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:49:50.777410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777417 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777427 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:49:50.777445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777452 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777467 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:49:50.777486 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:50.777493 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777504 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:50.777521 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777528 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777538 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:49:50.777555 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.777562 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777572 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:49:50.777590 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.777596 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:50.777624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.777631 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777641 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:49:50.777659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.777665 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777675 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:49:50.777693 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.777699 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.777722 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:50.777772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.777789 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777795 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:49:50.777810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.777842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.777865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.777890 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.777905 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777912 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.777925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777950 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:50.777957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:49:50.777980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.777995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778005 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:50.778019 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:50.778045 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.778052 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:50.778062 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:49:50.778080 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:50.778086 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:50.778096 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:49:50.778114 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.778120 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:50.778130 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:49:50.778143 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:50.778168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778184 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778190 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.778204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.778236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.778264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778271 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778281 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:50.778298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778305 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778315 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:50.778328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778368 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778383 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778390 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.778405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778430 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778447 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:49:50.778465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778492 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.778506 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778534 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778541 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778551 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778564 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778620 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778627 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778637 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:49:50.778655 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778662 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778671 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:49:50.778689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.778696 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778706 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:50.778723 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778730 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778740 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:49:50.778757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.778764 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778774 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:49:50.778791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778798 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778807 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:49:50.778825 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.778832 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778842 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:49:50.778859 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:50.778893 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.778900 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778911 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:50.778924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.778969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.778987 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.778993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:49:50.779010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779034 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.779041 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779051 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:50.779070 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.779076 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779086 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:50.779104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.779110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:50.779137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.779144 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779154 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:50.779171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.779177 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779187 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:50.779200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.779241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.779256 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779262 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.779276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779306 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.779370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.779387 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:50.779409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:49:50.779421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:50.779445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:50.779465 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779472 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:49:50.779487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779511 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.779519 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779529 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:49:50.779542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.779568 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.779583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779589 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.779603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779627 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:50.779634 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779644 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:49:50.779657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.779682 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:50.779697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779703 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:49:50.779716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.779748 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.779771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.779796 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.779811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779817 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.779831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779855 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779862 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779872 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:49:50.779886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.779901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.779910 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:50.779924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779952 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.779998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.780012 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780038 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780046 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780056 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:49:50.780074 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780081 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780091 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:49:50.780109 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780115 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780125 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:49:50.780142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780149 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780159 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:49:50.780177 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780183 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780193 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:49:50.780211 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:50.780218 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780228 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:49:50.780245 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:50.780252 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780262 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:49:50.780279 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:50.780286 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780296 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:49:50.780313 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.780320 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780330 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:49:50.780354 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780361 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780372 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:49:50.780390 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780397 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780406 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:49:50.780424 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780431 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780441 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:49:50.780459 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780471 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780482 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:49:50.780495 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.780556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.780575 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780581 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:49:50.780596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780621 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780628 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780638 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:49:50.780651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.780676 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.780691 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780698 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.780712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780736 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.780744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780754 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:49:50.780767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.780792 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:50.780806 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780812 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.780826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780851 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780858 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780868 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:49:50.780886 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.780892 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780902 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:50.780920 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.780926 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780936 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:50.780954 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.780960 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.780970 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:50.780983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.781020 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781035 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781041 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.781057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781083 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781090 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781100 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:49:50.781113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.781138 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.781152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781181 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781198 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.781243 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.781275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:50.781303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.781309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:50.781338 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781347 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781358 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:49:50.781377 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.781384 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781393 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:50.781411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:50.781445 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781451 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781466 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:49:50.781485 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:50.781492 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781502 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:49:50.781516 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.781555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.781572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781579 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:49:50.781593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781618 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.781625 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781635 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:49:50.781653 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781660 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781670 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:49:50.781687 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781694 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781704 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:49:50.781722 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.781728 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781738 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:49:50.781755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781762 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781772 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:49:50.781789 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781796 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781805 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:49:50.781822 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781829 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781839 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:50.781856 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.781864 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781873 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:50.781886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.781939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.781954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.781961 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:50.781976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.782008 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:49:50.782031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.782057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:50.782073 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:50.782080 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:49:50.782092 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:49:50.782108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782114 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:49:50.782128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.782172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:50.782189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.782200 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:50.782210 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:49:50.782227 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.782234 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:49:50.782244 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:49:50.782261 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:50.782268 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:49:50.782278 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:49:50.782295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.782302 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.782312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.782329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.782337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.782352 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.782370 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.782377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.782387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.782404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.782411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:50.782421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.782438 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.782445 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:49:50.782454 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.782477 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:50.782484 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:49:50.782494 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:49:50.782511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.782518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.782528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.782545 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:50.782552 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:49:50.782613 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:49:50.782631 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.782638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:49:50.782648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.782665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.782672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:50.782682 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.782697 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:50.782704 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:49:50.782714 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:49:50.782729 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:49:50.782766 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.782795 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:50.782822 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.782848 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:50.782875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.782901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:50.782927 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.782954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:50.782980 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.783006 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:50.783032 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:49:50.783058 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:50.783084 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:49:50.783110 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:49:50.783137 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:49:50.783163 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:50.783190 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.783216 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:50.783242 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.783268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:50.783294 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.783320 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:50.783351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.783378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:50.783404 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.783430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.783456 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.783488 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:50.783522 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.783573 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:50.783602 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.783629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:50.783655 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.783681 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:50.783708 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.783736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.783763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.783789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:50.783816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.783843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.783869 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.783895 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.783921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.783947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.783973 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.783998 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:50.784024 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:49:50.784050 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:50.784075 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.784101 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:50.784127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.784153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.784179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.784205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:50.784231 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.784257 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:50.784284 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.784310 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:50.784337 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.784368 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:50.784394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.784421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:50.784448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.784483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:50.784513 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784531 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784557 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.784582 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784599 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784616 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784641 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.784668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.784770 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784795 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.784821 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784847 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.784873 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784889 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784917 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.784942 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784959 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.784985 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.785011 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785038 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.785063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.785114 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785140 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.785166 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785191 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.785217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.785286 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.785341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785370 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.785396 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785422 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.785449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.785609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.785695 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785721 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.785747 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785764 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.785833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.785952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.785985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.786053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.786156 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786182 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.786207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786226 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786287 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.786314 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786342 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:50.786373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.786458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.786583 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786609 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:50.786635 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786661 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.786686 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786712 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.786738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786789 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.786840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.786985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:50.787013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.787080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.787165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.787266 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787291 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787317 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787347 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787374 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787391 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787416 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787442 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787458 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787491 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787516 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787542 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787569 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787595 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.787620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787671 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787697 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:50.787722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787739 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787764 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:50.787790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787816 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.787842 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787868 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.787893 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787919 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.787944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.787994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.788095 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.788180 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788207 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.788233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.788319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:50.788442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788498 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.788550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.788652 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788677 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:50.788703 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788719 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788736 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788779 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:50.788804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:50.788856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788874 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.788942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.788992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:50.789059 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789085 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:50.789111 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789136 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:50.789162 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:50.789213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.789315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:50.789468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:50.789499 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.789559 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.789609 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.789657 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.789704 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.789752 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.789800 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.789847 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.789899 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.789948 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.789995 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.790042 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.790089 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.790136 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.790183 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.790229 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.790276 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.790323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.790381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.790430 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.790486 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.790541 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.790597 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.790644 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.790690 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.790737 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.790783 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.790831 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.790880 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.790933 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.790979 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.791027 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.791171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.791220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.791268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.791316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.791370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.791419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.791474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.791523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.791570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.791617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.791665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.791711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.791757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.791806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.791853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.791901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.791949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.791997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.792045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.792093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.792141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.792193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.792245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.792291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.792340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.792390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.792437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.792491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.792539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.792591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.792637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.792685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.792741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.792790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.792838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.792886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.792932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.792979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.793027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.793074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.793121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.793167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.793215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.793261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.793308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.793362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.793410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.793456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.793530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.793579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.793628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.793676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.793725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.793777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.793828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.793875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.793921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.793966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.794013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.794061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.794109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.794163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.794209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.794257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.794312 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:50.794341 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.794404 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.794458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.794519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.794573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.794625 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.794677 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.794730 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.794783 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.794837 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.794890 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.794944 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.794997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.795050 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.795102 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.795154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.795207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.795260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.795314 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.795374 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.795427 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.795486 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.795539 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.795592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.795645 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.795698 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.795780 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.795834 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.795887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.795940 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.795993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.796045 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.796105 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:50.796130 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.796452 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.796566 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.796665 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.796728 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.796790 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.796844 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.796897 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.796951 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.797041 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.797096 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.797149 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.797202 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.797256 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.797309 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.797375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.797429 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.797490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.797544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.797597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.797650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.797704 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.797757 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.797810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.797863 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.797916 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.797970 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.798023 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.798076 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.798129 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.798183 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.798236 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.798297 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:50.798319 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.798374 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.798423 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.798477 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.798531 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.798579 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.798627 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.798675 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.798722 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.798770 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.798818 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.798866 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.798914 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.798963 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.799011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.799059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.799106 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.799155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.799204 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.799251 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.799299 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.799360 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.799409 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.799457 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.799511 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.799564 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.799612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.799660 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.799708 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.799756 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.799803 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.799852 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.799908 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:50.799930 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.799980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.800030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.800080 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.800130 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.800179 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:50.800229 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:50.800279 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:50.800329 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.800385 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.800436 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.800492 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.800543 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.800593 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.800651 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.800701 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.800751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.800803 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.800853 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.800902 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.800952 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.801003 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.801053 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.801103 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:50.801153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.801203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.801267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.801317 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.801366 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.801416 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.801470 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.801521 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.801575 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:49:50.801592 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:49:50.801621 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:49:50.801649 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:50.801675 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:50.801701 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:49:50.801720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.801737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.801747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.801756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.801965 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.801976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:50.801998 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:50.802008 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:50.802017 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.802026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.802034 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.802043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.802052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802060 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802068 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.802085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.802094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.802119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.802127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.802136 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.802144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:50.802153 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.802160 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.802168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.802177 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.802186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.802194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.802203 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.802211 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.802219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.802230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.802238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.802258 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.802267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.802275 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:50.802296 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:50.802305 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:50.802313 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.802321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.802328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.802336 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.802344 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802352 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802359 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802367 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.802375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.802382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802398 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.802406 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.802413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.802420 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.802428 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:50.802703 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.802713 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.802721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.802729 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.802736 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.802743 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.802751 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.802759 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.802767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.802777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.802797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.802807 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.802814 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.802822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:50.802829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:50.802837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:50.802843 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.802850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.802857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.802864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.802871 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802878 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802886 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.802893 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.802900 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.802907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802914 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.802922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.802929 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.802936 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.802943 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.802954 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:50.802974 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.802981 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.802988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.802996 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.803003 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.803010 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.803017 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.803023 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.803031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:50.803039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:50.803054 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:50.803062 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:50.803069 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:50.803076 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:50.803083 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:50.803090 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:50.803097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:50.803104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:50.803111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:50.803121 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.803130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.803140 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:50.803148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:50.803155 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:50.803162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.803170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:50.803177 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:50.803184 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:50.803190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:50.803197 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:50.803204 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:50.803210 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:50.803217 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:50.803224 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:50.803231 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:50.803238 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:50.803245 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:50.803251 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:50.803258 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:50.803493 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:49:50.803503 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:50.803508 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:50.803513 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:50.803520 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:49:50.803524 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:50.803528 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:50.803538 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:49:50.803547 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:50.803590 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803597 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:50.803611 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:50.803632 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:49:50.803639 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:49:50.803643 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:49:50.803647 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:49:50.803653 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:50.803663 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803670 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803675 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803686 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803695 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:50.803700 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:49:50.803722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.803731 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:50.803736 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.803760 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:50.803765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:49:50.803770 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:49:50.803774 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:49:50.803778 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:49:50.803782 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:49:50.803786 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:50.803790 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:49:50.803796 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:50.803806 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803813 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803817 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:50.803823 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803829 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:50.803833 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:50.803857 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:50.803864 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803868 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803874 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803878 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:50.803887 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:50.803895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:50.803900 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:50.803904 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:50.803910 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139653" 2019-02-19 19:49:50.803918 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:50.803922 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:50.803927 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:50.803933 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:50.803938 wsdl: in serializeType: returning: 139653 2019-02-19 19:49:50.803944 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:50.803951 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:50.803955 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:50.803959 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:50.803964 wsdl: in serializeType: returning: 139653 2019-02-19 19:49:50.803968 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139653 2019-02-19 19:49:50.803986 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139653 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:49:50.803991 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:49:50.803997 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6907"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:49:50.804010 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:49:50.804016 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139653 2019-02-19 19:49:50.804025 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:49:50.804097 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:49:50.804037 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:50.804048 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:50.804054 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:50.804058 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:50.804062 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:50.804069 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:50.804079 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:50.804086 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:50.804092 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:50.804103 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:49:50.804113 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:50.804120 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:50.811931 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:50.811968 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:50.811996 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:50.812008 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:49:50.812020 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:50.812030 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:50.812039 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:50.812047 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:50.812056 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:50.812098 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:49:50.821529 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:49:50.821580 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:49:50.821593 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:50.821604 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:50.821614 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:50.821624 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:50.821636 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:50.821647 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:50.821658 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:50.821668 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:32 GMT 2019-02-19 19:49:50.821681 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:50.821692 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:49:50.821703 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:50.821721 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:49:50.821763 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:49:50.821781 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:49:50.821798 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:50.821806 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:49:50.821815 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:50.821864 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:50.821881 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:50.821892 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:50.821933 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:50.821947 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:49:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:49:50.821993 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:49:50.822015 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:49:50.822049 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:49:50.822061 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:49:50.822251 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:49:50.822451 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:49:50.822464 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:49:50.822479 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:49:50.822497 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:50.822538 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:49:50.822638 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:49:50.822682 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:50.822705 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:49:50.822718 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:49:50.822727 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:49:50.822736 nusoap_client: detail =