Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 42.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
713517-00051S4Q6K682AD Model turbiny: GT17V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD
 Silnik: 1.8/4
JR T1546
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:56:30.597574 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:56:30.597640 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:30.597654 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:56:30.597669 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:30.597678 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:56:30.597690 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:56:30.597704 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:56:30.597712 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:30.597718 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:30.597726 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:56:30.597734 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:56:30.597744 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:56:30.597749 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:56:30.597753 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:56:30.597757 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:56:30.597761 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:56:30.597772 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:30.597786 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:30.597794 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:56:30.597799 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:56:30.597804 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:56:30.597813 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:56:30.597820 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:56:30.605739 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:56:30.605754 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:56:30.605764 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:56:30.605770 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:30.605774 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:30.605778 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:56:30.605782 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:56:30.605814 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:56:30.625207 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:56:30.625224 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:56:30.625230 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:30.625235 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:56:30.625240 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:56:30.625245 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:56:30.625250 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:56:30.625256 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:56:30.625260 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:56:30.625265 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:17 GMT 2019-04-25 03:56:30.625270 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:56:30.625275 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:56:30.625280 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:56:30.625288 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:56:30.625312 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:56:30.634514 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.634574 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.642496 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 03:56:30.642548 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.642596 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 03:56:30.642642 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:56:30.650551 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:30.650609 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.650661 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.650682 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 03:56:30.650721 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:56:30.650776 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:30.650826 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:30.650874 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:56:30.650896 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 03:56:30.658255 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:30.658292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:56:30.658487 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:56:30.658546 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:56:30.658606 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:56:30.658650 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:56:30.658690 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:56:30.658731 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:56:30.658777 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 03:56:30.658816 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 03:56:30.658835 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:56:30.658844 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:56:30.658886 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:56:30.658935 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:56:30.658959 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:56:30.658971 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:56:30.658995 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:56:30.659004 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:56:30.659229 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:56:30.659252 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:56:30.659342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659358 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:56:30.659390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659446 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.659462 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:30.659526 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.659539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659559 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:30.659587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.659654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.659682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.659723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659773 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.659786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:56:30.659830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.659879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:56:30.659906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:56:30.659942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.659987 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660000 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660018 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:30.660051 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660063 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660081 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:30.660113 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660124 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660142 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:56:30.660166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.660226 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.660253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:56:30.660290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660344 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.660357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:56:30.660398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.660443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:56:30.660469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:56:30.660504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660549 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660562 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660579 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:56:30.660612 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660623 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660641 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:56:30.660672 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.660684 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660701 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:56:30.660733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.660745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660762 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.660786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.660853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.660881 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.660917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.660995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.661080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.661111 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:30.661149 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:56:30.661171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:30.661215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:56:30.661242 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661253 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:56:30.661278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661330 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.661343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661361 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:30.661385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.661430 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.661457 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661468 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.661493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661537 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.661550 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661568 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:56:30.661592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.661637 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:56:30.661664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661675 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:56:30.661706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.661763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.661804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.661847 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.661874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661885 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.661909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661954 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.661967 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.661985 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:56:30.662008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.662052 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:56:30.662079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662089 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:56:30.662113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662156 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.662168 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662186 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:30.662219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.662231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.662273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.662332 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:56:30.662365 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662376 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.662401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662446 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.662459 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662477 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:56:30.662500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.662544 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:56:30.662571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662582 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:56:30.662606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.662670 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662687 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:30.662720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.662732 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.662772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.662822 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:56:30.662847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662859 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.662890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662935 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.662948 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.662966 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:56:30.662989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.663034 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:56:30.663061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663072 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:56:30.663096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.663154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.663195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.663239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:56:30.663266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663277 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.663308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663355 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.663367 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663384 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:56:30.663408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.663453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:56:30.663480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663490 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:56:30.663514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.663569 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.663612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.663654 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.663680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663691 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.663715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663758 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.663770 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:56:30.663810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.663853 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:56:30.663878 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:56:30.663912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663956 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.663969 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.663987 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:56:30.664010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.664053 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.664080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664092 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.664118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664163 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.664175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:56:30.664216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.664268 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:56:30.664292 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664307 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:56:30.664329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664375 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.664386 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664401 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:56:30.664421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.664460 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.664483 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664493 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.664514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664552 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.664562 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:56:30.664598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.664634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:56:30.664662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664670 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:56:30.664690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664728 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.664739 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664754 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:56:30.664781 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.664791 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664806 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:56:30.664827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.664870 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.664892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664902 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.664923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664961 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.664971 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.664986 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:56:30.665005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.665043 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:56:30.665065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665075 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:30.665095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.665144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.665180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.665217 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.665240 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665249 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.665271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665314 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.665324 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665339 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:30.665368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.665406 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.665430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665440 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:56:30.665462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665500 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:30.665510 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665525 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:56:30.665544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.665583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.665608 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.665638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665692 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.665753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.665769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:30.665791 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:56:30.665803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:30.665828 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:30.665843 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665849 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:56:30.665863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665890 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:30.665897 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665907 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:56:30.665920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.665945 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.665960 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.665966 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.665980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666003 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666010 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666046 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.666066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.666083 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666094 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:30.666104 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:56:30.666116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:30.666140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:30.666155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:56:30.666175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666207 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:56:30.666235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666242 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:56:30.666270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666277 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666286 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:56:30.666317 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.666324 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666334 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:30.666353 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.666360 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666369 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:56:30.666387 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.666393 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666403 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:56:30.666422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.666432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.666457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.666506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.666522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.666544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666569 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666576 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:56:30.666605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.666629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:56:30.666644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:56:30.666664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666689 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666696 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666706 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:56:30.666724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.666757 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666764 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666774 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:30.666786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.666819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.666834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666840 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.666854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666878 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.666887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:56:30.666909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.666936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:56:30.666950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:30.666971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.666995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.667025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.667065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.667086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667111 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:30.667141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.667181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:56:30.667202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667227 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667234 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667244 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:56:30.667262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.667311 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667319 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667329 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:30.667343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.667390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667397 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.667411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667441 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667448 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:56:30.667472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.667512 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667519 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.667532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667557 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.667565 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667574 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:30.667592 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667599 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667609 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:30.667627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.667633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667643 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:30.667660 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.667667 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:30.667694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.667701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667711 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:30.667723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.667780 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.667800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667825 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667833 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667843 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:56:30.667856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.667871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667881 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.667895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667926 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667933 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.667973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.667987 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.668020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668030 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.668048 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.668056 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668065 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:56:30.668083 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.668090 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668099 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:56:30.668117 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.668124 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668134 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:56:30.668151 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.668158 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668168 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:56:30.668185 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:30.668192 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668202 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:56:30.668219 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668226 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668236 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.668253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.668287 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668307 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668318 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:30.668336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668352 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:30.668365 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.668439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.668462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668488 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.668495 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668505 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:30.668523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668530 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668539 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:30.668557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668563 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668573 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:30.668599 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.668606 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668616 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:56:30.668628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.668665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.668701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668726 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668734 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668744 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:56:30.668757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.668772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.668782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.668795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668822 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668840 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.668883 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668909 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.668916 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668926 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:30.668944 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.668950 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668961 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:56:30.668979 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.668985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.668995 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:30.669012 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.669019 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669029 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:56:30.669046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.669053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669062 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:30.669080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.669086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669096 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:30.669114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669121 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669130 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.669148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669154 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669164 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:56:30.669181 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669188 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669197 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:56:30.669215 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669221 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669231 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:30.669248 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669255 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669265 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:30.669277 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.669346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.669365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.669387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669412 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669420 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669433 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:30.669452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.669459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.669486 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669493 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669502 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:30.669520 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.669527 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669536 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.669549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.669586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669608 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.669622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669647 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:56:30.669676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.669691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.669701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.669714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669743 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669750 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669760 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.669803 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669828 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.669835 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669845 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:30.669863 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.669870 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669880 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:56:30.669901 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.669909 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669919 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:56:30.669937 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.669944 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669953 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:56:30.669971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.669978 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.669988 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:30.670005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670012 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:30.670039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.670073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670081 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670091 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:56:30.670108 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670115 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670125 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:56:30.670143 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670150 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670160 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:56:30.670177 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670184 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670194 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:30.670211 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670218 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670228 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:30.670241 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.670313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.670330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670359 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670367 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670377 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.670422 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670453 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.670460 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670470 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:56:30.670488 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.670495 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670504 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:56:30.670522 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.670529 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670538 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:56:30.670556 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670563 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670572 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:56:30.670599 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670606 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670616 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:56:30.670633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670640 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670650 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:56:30.670667 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670674 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670684 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:56:30.670702 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670708 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670718 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:56:30.670736 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670743 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670752 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:56:30.670770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670776 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670786 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:56:30.670803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670810 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670819 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:56:30.670836 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.670843 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670853 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:56:30.670870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.670877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.670905 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.670912 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670922 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:56:30.670935 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.670998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671017 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671024 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:56:30.671039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671065 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.671072 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671082 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:56:30.671095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671120 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.671136 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671142 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.671156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671181 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.671189 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671199 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:56:30.671212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671237 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:56:30.671252 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671258 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:56:30.671273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.671320 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.671349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.671355 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671365 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:30.671383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.671389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:30.671416 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.671426 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671437 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:56:30.671450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671488 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:56:30.671503 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671510 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.671524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671549 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.671557 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671567 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:56:30.671580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.671595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671605 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:56:30.671618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.671646 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671653 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.671663 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.671692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.671706 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671732 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.671739 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671749 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:56:30.671767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.671774 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671783 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:56:30.671801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.671808 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671817 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:56:30.671835 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:56:30.671842 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671852 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:56:30.671870 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.671876 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671886 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:56:30.671903 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.671910 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671920 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:56:30.671937 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.671944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:30.671971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.671978 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.671988 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:56:30.672005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.672012 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.672022 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:56:30.672040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.672046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.672056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.672069 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:56:30.672118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.672135 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672141 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:56:30.672157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.672190 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.672213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.672238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.672253 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672259 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.672273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672304 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672311 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672322 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:56:30.672335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.672360 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:56:30.672374 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672401 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.672408 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672418 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:56:30.672442 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:30.672449 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672459 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:56:30.672477 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.672484 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672494 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:56:30.672507 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:56:30.672531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.672564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672579 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.672614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672680 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.672697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.672768 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.672786 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672809 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:56:30.672835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.672843 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672853 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:56:30.672866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.672899 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.672914 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672921 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.672936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672961 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.672969 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.672979 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:56:30.672992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.673017 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.673031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673059 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673066 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673076 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673089 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.673119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673146 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673153 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673162 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:56:30.673181 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673188 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673198 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:56:30.673215 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.673222 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673232 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:56:30.673250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673257 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673266 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:56:30.673285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.673292 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673308 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:56:30.673326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673333 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:56:30.673360 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.673367 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673377 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:56:30.673395 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673402 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673412 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:56:30.673433 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673441 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673452 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:56:30.673465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.673510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.673528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673534 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:56:30.673552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673577 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673603 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:56:30.673622 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.673628 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673638 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:30.673656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.673662 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:30.673689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673695 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673705 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:30.673722 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.673729 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673739 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:56:30.673751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.673792 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.673807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673814 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.673830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673860 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.673918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.673935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673946 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:30.673956 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:56:30.673968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.673982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:56:30.673992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:56:30.674007 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674013 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:56:30.674028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674052 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.674059 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674069 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:56:30.674082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.674107 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.674122 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674128 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.674142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674167 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:30.674174 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674184 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:56:30.674197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.674221 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:56:30.674236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674242 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:56:30.674257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.674288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674304 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.674317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.674342 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.674358 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674364 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.674378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674403 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674410 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674421 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:56:30.674439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.674455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.674465 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:56:30.674479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674506 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674514 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674524 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.674566 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674592 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674601 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674610 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:56:30.674628 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674635 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674644 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:56:30.674662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674669 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674678 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:56:30.674696 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674702 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674712 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:56:30.674729 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674736 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674746 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:56:30.674763 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:30.674770 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674779 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:56:30.674797 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:30.674804 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674813 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:56:30.674831 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:56:30.674838 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674848 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:56:30.674866 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.674873 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674883 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:56:30.674900 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674907 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674917 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:56:30.674934 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674941 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674951 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:56:30.674968 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.674975 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.674985 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:56:30.675002 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675009 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.675019 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:56:30.675031 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.675092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675112 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675119 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:56:30.675134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675159 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675166 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:56:30.675189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675214 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.675229 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675236 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.675250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675275 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.675282 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:56:30.675311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675337 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:56:30.675352 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675359 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.675373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675399 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675406 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675416 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:56:30.675433 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.675440 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:56:30.675468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.675475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675485 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:56:30.675502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675509 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:56:30.675532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675568 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675584 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.675607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675632 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675649 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:56:30.675671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.675686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675696 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.675710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675748 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675756 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675766 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.675811 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.675845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:56:30.675873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.675880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:56:30.675907 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675914 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675924 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:56:30.675949 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.675956 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.675965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:56:30.675983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.675990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.676000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:56:30.676018 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676025 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.676035 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:56:30.676052 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:30.676059 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.676070 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:56:30.676083 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.676120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.676136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:56:30.676157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676182 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.676189 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676199 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:56:30.676216 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676223 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676233 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:56:30.676250 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676257 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676266 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:56:30.676284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.676291 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676305 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:56:30.676331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676338 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676348 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:56:30.676365 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676372 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676381 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:56:30.676398 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676405 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676415 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:56:30.676435 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676442 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676451 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:56:30.676464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.676517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.676532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676539 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:56:30.676553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.676593 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:56:30.676616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.676641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:56:30.676658 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:56:30.676665 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:56:30.676676 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:56:30.676691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676698 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:56:30.676711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.676755 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:56:30.676771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.676782 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:56:30.676792 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:56:30.676809 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.676815 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:56:30.676825 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:56:30.676842 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:56:30.676850 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:56:30.676908 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:56:30.676927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.676933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.676943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.676960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.676968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.676978 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.676995 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.677002 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.677012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.677029 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.677036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:56:30.677046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.677063 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.677070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:56:30.677080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.677097 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:30.677103 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:56:30.677113 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:56:30.677130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.677137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.677147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.677164 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:56:30.677170 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:56:30.677180 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:56:30.677197 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.677204 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:56:30.677214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.677231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.677238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:56:30.677248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.677264 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:56:30.677270 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:56:30.677280 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:56:30.677298 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:56:30.677343 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.677373 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:56:30.677401 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.677429 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:56:30.677456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.677483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:56:30.677510 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.677537 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:56:30.677570 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.677597 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:56:30.677623 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:56:30.677650 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:56:30.677677 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:56:30.677704 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:56:30.677734 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:56:30.677761 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:56:30.677789 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.677816 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:56:30.677843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.677870 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:56:30.677897 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.677923 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:56:30.677950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.677978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:56:30.678005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.678032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.678059 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.678086 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:30.678113 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.678140 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:56:30.678166 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.678194 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:56:30.678222 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.678249 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:56:30.678276 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.678313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.678349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.678377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:56:30.678405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.678432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.678459 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.678486 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.678512 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.678539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.678566 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.678592 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:56:30.678619 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:56:30.678646 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:56:30.678672 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.678698 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:56:30.678725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.678752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.678779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.678806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:56:30.678833 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.678859 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:56:30.678887 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.678914 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:56:30.678941 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.678969 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:56:30.678996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.679022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:56:30.679049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.679077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:56:30.679105 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679123 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679150 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.679176 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679211 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679237 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.679263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.679387 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679413 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679448 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679475 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679519 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679546 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679573 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679590 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679617 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679645 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679672 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679698 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679724 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.679751 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679778 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679804 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679831 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.679858 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679902 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.679928 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.679963 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.679990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680016 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.680042 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680069 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.680096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.680255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.680364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.680418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680478 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.680505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.680626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680644 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.680737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.680840 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680867 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.680893 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680913 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680929 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680946 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.680974 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.681001 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681028 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:30.681054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.681141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.681263 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681289 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:56:30.681322 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681351 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.681378 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.681439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681462 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.681549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:56:30.681739 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681756 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681782 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.681809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681826 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681843 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681870 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.681896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.681973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.681999 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682026 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682052 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682078 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682104 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682121 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682147 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682173 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682191 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682217 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682244 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682271 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682330 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.682356 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682383 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682414 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682440 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:56:30.682476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:56:30.682546 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.682600 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682627 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.682654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682680 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.682707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.682860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.682947 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.682974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.683001 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.683089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:56:30.683210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683244 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.683326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.683433 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683459 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:56:30.683487 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683504 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683522 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683539 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683565 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:56:30.683591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683627 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:56:30.683653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.683739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:56:30.683861 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683888 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:56:30.683914 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683941 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:56:30.683967 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.683994 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:56:30.684021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684072 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.684126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:56:30.684272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:56:30.684303 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.684372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.684432 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.684482 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.684530 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.684579 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.684627 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.684681 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.684737 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.684786 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.684835 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.684883 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.684931 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.684980 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.685029 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.685077 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.685126 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.685175 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.685225 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.685274 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.685334 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.685390 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.685458 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.685506 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.685554 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.685601 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.685648 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.685701 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.685755 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.685810 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.685858 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.685907 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.685965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.686013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.686063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.686112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.686160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.686208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.686259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.686321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.686369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.686424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.686472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.686520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.686569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.686617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.686729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.686778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.686826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.686875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.686924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.686973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.687022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.687075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.687127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.687174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.687223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.687270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.687322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.687374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.687423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.687475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.687523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.687580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.687637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.687686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.687735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.687784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.687831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.687879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.687927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.687976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.688024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.688072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.688121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.688168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.688216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.688264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.688318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.688369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.688418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.688466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.688514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.688564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.688622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.688675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.688727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.688775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.688822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.688869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.688916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.688965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.689014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.689070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.689118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.689167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.689223 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:56:30.689250 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.689326 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.689383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.689438 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.689493 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.689548 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.689603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.689657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.689712 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.689767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.689822 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.689877 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.689931 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.689986 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.690041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.690095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.690149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.690204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.690260 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.690329 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.690385 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.690439 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.690494 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.690549 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.690603 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.690658 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.690722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.690778 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.690833 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.690888 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.690943 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.690998 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.691061 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:56:30.691086 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.691142 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.691197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.691252 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.691312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.691373 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.691429 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.691484 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.691540 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.691595 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.691650 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.691706 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.691760 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.691815 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.691872 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.691927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.692042 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.692098 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.692154 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.692210 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.692265 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.692327 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.692382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.692437 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.692492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.692547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.692601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.692655 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.692710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.692766 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.692820 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.692875 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.692937 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:56:30.692960 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.693011 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.693061 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.693110 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.693160 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.693211 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.693260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.693314 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.693365 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.693414 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.693463 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.693514 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.693563 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.693614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.693663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.693712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.693762 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.693811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.693861 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.693911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.693960 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.694010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.694059 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.694109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.694158 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.694208 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.694258 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.694312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.694362 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.694412 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.694462 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.694512 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.694568 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:56:30.694591 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.694643 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.694695 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.694747 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.694798 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.694850 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:56:30.694902 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:56:30.694954 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:56:30.695006 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.695058 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.695110 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.695161 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.695212 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.695264 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.695321 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.695377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.695428 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.695481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.695533 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.695585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.695637 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.695688 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.695740 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.695792 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:56:30.695844 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.695895 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.695947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.695999 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.696051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.696103 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.696155 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.696207 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.696261 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:56:30.696278 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:56:30.696313 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:56:30.696342 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:56:30.696369 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:56:30.696404 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:56:30.696423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.696438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.696447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.696455 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.696463 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.696471 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:30.696480 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:30.696488 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:30.696495 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.696503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.696510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.696518 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.696525 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696533 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.696541 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.696549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.696556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.696563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696571 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.696586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.696594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.696601 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.696609 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:30.696616 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.696623 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.696631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.696638 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.696645 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.696653 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.696660 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.696668 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.696684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.696692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.696700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.696710 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.696718 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.696726 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:30.696735 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:30.696743 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:30.696751 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.696759 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.696767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.696775 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.696783 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696790 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.696798 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.696806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.696813 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.696821 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.696836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.696844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.696852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.696859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.696867 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:30.696875 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.696882 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.696890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.696897 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.696905 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.696912 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.696920 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.696928 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.696935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.696944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.696953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.696960 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.696967 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.696974 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:30.696981 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:30.696988 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:30.696995 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.697002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.697009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.697015 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.697022 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697029 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.697036 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.697043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.697049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.697056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.697076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.697082 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.697090 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.697096 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:30.697104 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.697111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.697118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.697124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.697131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.697138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.697144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.697151 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.697158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:56:30.697166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:56:30.697180 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:56:30.697187 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:56:30.697194 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:56:30.697200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:56:30.697207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:56:30.697214 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:56:30.697220 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:56:30.697226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:56:30.697233 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:56:30.697239 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697249 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.697255 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:56:30.697262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:56:30.697269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:56:30.697275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697283 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:56:30.697289 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:56:30.697301 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:56:30.697308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:56:30.697315 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:56:30.697322 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:56:30.697328 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:56:30.697335 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:56:30.697342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:56:30.697349 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:56:30.697355 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:56:30.697362 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:56:30.697368 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:56:30.697374 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:56:30.697463 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:56:30.697474 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:30.697479 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:30.697483 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:56:30.697490 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:56:30.697494 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:56:30.697498 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:56:30.697507 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:56:30.697515 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:56:30.697549 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697556 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:30.697570 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:56:30.697592 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:56:30.697598 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:56:30.697603 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:56:30.697607 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:56:30.697612 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:30.697623 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697630 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697635 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697645 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:56:30.697658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:56:30.697681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.697689 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:30.697694 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.697718 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:56:30.697724 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:56:30.697728 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:56:30.697732 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:56:30.697737 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:56:30.697741 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:56:30.697745 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:30.697749 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:56:30.697756 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139653" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:56:30.697767 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697773 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697777 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:56:30.697783 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697788 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:56:30.697792 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:56:30.697817 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:56:30.697824 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697829 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697835 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697839 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:56:30.697850 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:56:30.697857 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:30.697862 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:30.697866 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:56:30.697872 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139653" 2019-04-25 03:56:30.697879 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:30.697884 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:30.697889 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:30.697895 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:30.697900 wsdl: in serializeType: returning: 139653 2019-04-25 03:56:30.697906 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:56:30.697913 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:56:30.697917 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:56:30.697921 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:56:30.697926 wsdl: in serializeType: returning: 139653 2019-04-25 03:56:30.697930 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139653 2019-04-25 03:56:30.698213 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139653 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:56:30.698219 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:56:30.698226 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4263"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:56:30.698241 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:56:30.698247 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139653 2019-04-25 03:56:30.698258 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:56:30.698340 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:56:30.698272 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:56:30.698283 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:56:30.698288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:56:30.698292 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:56:30.698302 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:56:30.698309 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:30.698319 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:30.698327 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:56:30.698333 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:56:30.698347 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:56:30.698358 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:56:30.698366 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:56:30.706366 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:56:30.706382 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:56:30.706392 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:56:30.706398 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:56:30.706410 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:56:30.706414 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:56:30.706418 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:56:30.706422 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:56:30.706427 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:56:30.706456 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:56:30.716668 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:56:30.716698 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:56:30.716705 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:30.716710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:56:30.716715 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:56:30.716720 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:56:30.716726 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:56:30.716732 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:56:30.716737 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:56:30.716742 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:56:17 GMT 2019-04-25 03:56:30.716748 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:56:30.716754 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:56:30.716759 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:56:30.716768 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:56:30.716802 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:56:30.716812 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:56:30.716822 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:56:30.716827 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:56:30.716832 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:56:30.716869 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:56:30.716881 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:56:30.716887 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:56:30.716913 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:56:30.716921 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:56:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:56:30.716949 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:56:30.716959 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:56:30.716980 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:56:30.716987 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:56:30.717093 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:56:30.717190 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:56:30.717196 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:56:30.717204 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:56:30.717214 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:56:30.717238 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:56:30.717298 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:56:30.717333 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:56:30.717348 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:56:30.717356 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:56:30.717361 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:56:30.717366 nusoap_client: detail =