Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 42.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
706499-0001XS4Q6K682DB Model turbiny: GT15Z
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD
 Silnik:
JR T1856
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:47:56.306027 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:47:56.306083 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:56.306099 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167772" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:47:56.306117 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:56.306128 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:47:56.306137 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:47:56.306154 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:47:56.306162 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:56.306170 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:56.306180 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:56.306189 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:56.306201 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:56.306208 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:56.306212 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:56.306217 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:56.306221 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:47:56.306234 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:56.306251 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:56.306260 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:56.306266 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:47:56.306272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:47:56.306281 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:56.306290 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:56.313946 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:56.313995 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:56.314021 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:47:56.314036 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:56.314047 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:56.314056 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:56.314066 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:47:56.314112 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:47:56.330824 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:47:56.330874 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:47:56.330890 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:56.330901 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:56.330912 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:56.330924 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:56.330935 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:56.330947 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:56.330958 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:56.330969 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:38 GMT 2019-02-19 19:47:56.330981 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:56.330991 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:47:56.331002 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:56.331022 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:47:56.331071 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:47:56.338547 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:56.338937 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:56.345938 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 19:47:56.346098 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.346579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.346606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:56.346927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.353470 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.353926 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.354511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.354543 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:56.355068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.355082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:56.355415 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.355664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.355680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.356112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:56.356246 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.356261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:56.360907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.361038 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.361663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.361920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.361947 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:56.362674 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:56.363009 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.363724 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:56.364184 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:56.364639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:56.364980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.365227 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 19:47:56.365413 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.365632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:56.368332 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:47:56.368349 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:56.368354 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:47:56.368390 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:56.368437 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:56.368453 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:56.368461 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:56.368478 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:47:56.368483 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:47:56.368653 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:47:56.368669 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:47:56.368719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:47:56.368749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.368790 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368805 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:56.368835 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.368844 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368856 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:56.368872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.368913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.368930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.368956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.368985 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.368993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:47:56.369018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.369055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:56.369072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:47:56.369094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369120 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369128 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369138 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:56.369157 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369164 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:56.369193 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369200 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369210 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:56.369224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.369268 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.369303 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369313 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:47:56.369331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369376 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.369385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:47:56.369411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.369447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:56.369464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:47:56.369486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369512 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369520 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369530 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:56.369549 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369556 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369566 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:56.369584 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369591 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369601 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:56.369619 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.369626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.369657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.369696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.369712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.369735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369808 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.369829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.369855 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369867 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:56.369877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:47:56.369890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:56.369915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:56.369931 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369938 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:47:56.369952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369978 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.369985 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.369995 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:56.370008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370042 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.370059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370066 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.370081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370107 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.370114 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370124 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:47:56.370138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:56.370180 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370186 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:47:56.370200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.370232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.370256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370288 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.370304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370311 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.370325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370351 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.370358 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370368 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:47:56.370381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370406 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:56.370422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370428 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:47:56.370442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370467 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.370474 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370484 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:56.370503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.370510 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370520 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.370533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370562 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:47:56.370578 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370584 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.370599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370624 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.370631 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370641 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:47:56.370654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370680 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:56.370746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370754 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:47:56.370772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370799 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.370807 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370829 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:56.370852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.370859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370869 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.370883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.370916 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:47:56.370932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370939 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.370954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370979 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.370986 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.370996 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:47:56.371009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371035 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:47:56.371050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371057 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:47:56.371071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.371102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.371125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371151 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:47:56.371166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371172 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.371186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371212 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.371220 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371230 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:47:56.371243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371268 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:56.371290 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371297 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:47:56.371311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.371343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.371366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371391 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.371406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371412 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.371426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371450 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.371458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371468 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:47:56.371481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371506 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:56.371522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371528 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:47:56.371542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371566 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.371573 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371583 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:56.371596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371621 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.371636 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371642 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.371656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371681 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.371688 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371698 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:47:56.371711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371736 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:56.371752 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371758 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:47:56.371772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371797 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.371804 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371814 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:56.371827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.371867 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.371889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371913 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.371921 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371931 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:47:56.371943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.371970 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:56.371985 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.371991 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:47:56.372005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372030 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.372037 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372047 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:47:56.372065 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.372072 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372082 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:47:56.372095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.372124 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.372139 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372145 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.372159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372184 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.372192 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:47:56.372215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.372240 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:56.372256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372262 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:56.372281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.372314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.372337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.372363 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.372378 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.372398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372422 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.372429 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372439 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:56.372452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.372477 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.372492 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372499 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:56.372512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372537 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:56.372544 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372554 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:56.372568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.372593 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.372609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372615 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.372629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372659 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.372765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.372783 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372794 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:56.372805 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:56.372822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:56.372848 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:56.372864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372870 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:56.372884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372942 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:56.372950 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372961 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:56.372974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.372991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.373005 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.373059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373067 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.373082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373113 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.373205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.373222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:56.373278 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:56.373293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:56.373319 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:56.373336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373343 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:47:56.373404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.373470 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:47:56.373552 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.373563 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:47:56.373596 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.373603 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373617 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:56.373641 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.373649 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373660 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:56.373678 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.373685 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373695 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:56.373716 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.373723 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373737 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:47:56.373756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.373763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.373786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.373841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.373857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.373879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373904 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.373911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:47:56.373934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.373960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:56.373976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.373982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:47:56.373996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374020 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374027 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374037 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:56.374055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374072 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.374090 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374097 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374107 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:56.374119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.374152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.374168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374174 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.374226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374255 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374264 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:47:56.374343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.374371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:56.374394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:56.374417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.374476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.374503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.374519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374525 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.374566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:56.374626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.374681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.374702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374708 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:56.374723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374749 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374756 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374769 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:56.374788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.374824 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374831 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:56.374854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.374887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.374903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374909 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.374923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.374957 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:56.374980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.374996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.375006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.375021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.375041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375066 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.375074 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375083 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:56.375101 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.375108 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375118 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:56.375136 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.375143 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375153 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:56.375211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.375221 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375233 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:56.375287 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.375301 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375312 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:56.375327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.375404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.375444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375453 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.375471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375504 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375511 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:47:56.375559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.375580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.375597 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.375635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375674 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375687 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375738 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.375805 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.375869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375884 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.375909 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.375916 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375927 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:47:56.375945 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.375952 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.375962 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:47:56.375982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.375993 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376004 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:56.376023 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.376030 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376040 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:47:56.376058 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:56.376065 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376077 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:47:56.376095 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376103 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.376130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.376189 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376198 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376224 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:56.376248 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376255 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376266 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:56.376284 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.376387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.376409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376435 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.376442 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:56.376470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376477 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376505 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:56.376527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.376535 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376545 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:56.376563 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.376570 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:56.376614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.376652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.376707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376755 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:47:56.376769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.376785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.376795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.376809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376836 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376844 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.376921 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376948 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.376955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.376965 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:56.377004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377013 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377025 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:56.377044 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.377051 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377060 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:56.377078 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.377085 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377095 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:56.377113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.377120 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377130 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:56.377147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.377154 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377164 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:56.377182 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.377216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377223 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377233 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:56.377250 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377257 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377267 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:56.377292 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377299 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377310 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:56.377328 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377335 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377345 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:56.377358 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.377412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.377430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377437 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.377452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377477 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377484 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377494 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:56.377512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.377519 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.377547 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377554 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377564 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:56.377582 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.377589 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377599 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.377612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.377649 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.377686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377711 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377719 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377729 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:47:56.377741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.377757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.377767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.377781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377809 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377827 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.377870 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377897 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.377904 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377914 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:56.377932 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.377939 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377949 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:56.377970 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.377978 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.377988 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:56.378007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.378014 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378024 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:56.378041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378049 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:56.378076 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378083 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378093 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:56.378110 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378117 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378127 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.378145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378153 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378162 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:56.378180 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378187 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378197 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:56.378215 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378222 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378232 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:47:56.378249 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378256 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378266 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:56.378289 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378297 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378307 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:56.378320 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.378380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.378397 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378425 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378433 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378443 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.378515 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378545 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.378552 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378562 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:47:56.378580 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.378587 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378614 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:47:56.378638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.378645 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378656 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:56.378674 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378680 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378690 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:47:56.378708 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378715 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378725 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:47:56.378742 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378749 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378759 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:56.378795 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.378824 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378836 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:47:56.378857 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378864 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378874 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:47:56.378892 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378899 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378925 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:47:56.378948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.378956 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.378966 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:56.379003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.379011 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:56.379040 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.379047 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379057 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:47:56.379074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.379081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.379109 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.379116 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379144 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:47:56.379159 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.379245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379268 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:56.379295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379342 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.379351 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379361 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:56.379375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.379422 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379446 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.379461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379487 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.379494 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379504 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:47:56.379538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.379565 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:56.379581 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379587 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:47:56.379602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.379635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.379663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.379670 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379680 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:56.379697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.379704 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379735 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:56.379756 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.379763 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379773 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:56.379804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.379845 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:47:56.379862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379868 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.379884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379910 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.379917 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379944 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:47:56.379961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.379977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.380005 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:56.380021 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.380068 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380077 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.380089 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.380137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.380155 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.380190 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380200 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:47:56.380218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.380225 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380234 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:47:56.380252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.380259 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380269 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:47:56.380319 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:56.380328 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380339 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:56.380357 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.380365 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:47:56.380392 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.380399 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380409 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:47:56.380427 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.380434 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380465 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:56.380514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.380523 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380535 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:47:56.380555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.380562 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380572 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:47:56.380590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.380597 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380607 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.380620 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:56.380671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.380689 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380696 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:47:56.380711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.380766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380777 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.380790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.380816 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.380832 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380839 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.380853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380898 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:56.380907 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380919 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:47:56.380950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.380967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.380977 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:56.380992 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:56.381021 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.381028 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:56.381039 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:47:56.381057 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:56.381064 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:56.381074 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:47:56.381092 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.381099 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:56.381109 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:47:56.381122 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:56.381147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.381163 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381170 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.381185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.381219 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.381247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381255 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381264 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:56.381288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381296 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381306 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:56.381319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.381354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381376 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.381390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381415 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381422 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381432 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:47:56.381445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.381471 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.381485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381512 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381530 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381543 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.381574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381599 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381607 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381617 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:47:56.381635 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381642 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381652 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:47:56.381670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.381677 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381686 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:56.381704 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381711 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381721 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:47:56.381739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.381746 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381756 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:47:56.381773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381780 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381790 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:47:56.381807 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.381815 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381824 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:47:56.381842 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381849 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381859 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:56.381876 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.381883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381894 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:56.381907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.381954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.381971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.381978 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:47:56.381993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382018 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.382025 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382035 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:56.382054 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.382061 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382071 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:56.382089 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.382096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382105 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:56.382123 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.382130 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382140 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:56.382157 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.382164 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382174 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:56.382187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.382229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.382244 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382251 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.382265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382294 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382302 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.382362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.382378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382390 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:56.382400 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:47:56.382412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:56.382437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:56.382452 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382459 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:47:56.382473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382498 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.382505 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382515 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:47:56.382528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.382554 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.382569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382575 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.382590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382615 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:56.382622 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382689 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:47:56.382719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.382756 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:56.382778 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382785 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:47:56.382800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.382833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.382857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.382883 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.382898 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.382920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382945 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.382952 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382962 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:47:56.382976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.382991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.383001 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:56.383015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383043 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383050 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383060 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.383103 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383130 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383138 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383148 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:47:56.383166 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383173 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383183 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:47:56.383200 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383207 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383217 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:47:56.383235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383241 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383251 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:47:56.383269 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383282 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383292 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:47:56.383311 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:56.383318 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383328 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:47:56.383345 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:56.383352 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383362 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:47:56.383380 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:56.383387 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383397 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:47:56.383422 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.383430 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383440 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:47:56.383459 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383466 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383476 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:47:56.383493 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383500 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383510 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:47:56.383528 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383535 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383545 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:47:56.383562 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383569 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383579 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:47:56.383592 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.383653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.383672 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:47:56.383694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383719 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383727 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:47:56.383750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.383776 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.383791 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383797 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.383811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383836 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.383843 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383854 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:47:56.383867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.383892 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:56.383907 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.383928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383953 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.383960 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.383970 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:47:56.383988 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.383995 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384005 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:56.384022 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.384029 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384039 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:56.384057 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384064 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384074 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:56.384087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.384125 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384141 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384147 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.384162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384187 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384195 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384205 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:47:56.384218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.384244 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.384258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384296 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384305 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384316 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.384361 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.384413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384425 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:56.384444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.384451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:56.384479 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384486 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384496 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:47:56.384513 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.384520 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384530 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:56.384547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384554 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:56.384582 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384589 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384599 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:47:56.384617 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:56.384624 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384634 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:47:56.384647 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.384686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.384703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384710 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:47:56.384725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384750 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.384757 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384767 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:47:56.384785 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384792 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384802 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:47:56.384820 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384827 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384837 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:47:56.384855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.384862 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384872 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:47:56.384889 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384896 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384906 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:47:56.384924 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384931 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384941 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:47:56.384959 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.384966 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.384975 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:56.384993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.385000 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385010 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:56.385023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.385076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.385091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385098 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:56.385114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.385147 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:47:56.385170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.385196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:56.385213 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:56.385220 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:47:56.385232 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:47:56.385248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385254 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:47:56.385269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.385318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:56.385335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.385346 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:56.385356 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:47:56.385374 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.385381 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:47:56.385391 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:47:56.385408 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:56.385415 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:47:56.385425 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:47:56.385443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.385450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.385460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.385509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.385518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.385529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.385548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.385555 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.385586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.385606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.385613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:56.385623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.385640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.385647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:47:56.385657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.385674 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:56.385680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:47:56.385690 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:47:56.385707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.385714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.385724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.385741 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:56.385748 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:47:56.385777 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:47:56.385814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.385822 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:47:56.385852 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.385889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.385897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:56.385909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.385927 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:56.385934 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:47:56.385944 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:47:56.385976 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:47:56.386018 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.386048 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:56.386076 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.386103 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:56.386148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.386199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:56.386228 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.386255 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:56.386321 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.386353 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:56.386381 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:47:56.386408 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:56.386436 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:47:56.386462 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:47:56.386491 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:47:56.386519 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:56.386547 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.386574 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:56.386601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.386629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:56.386656 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.386683 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:56.386765 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.386819 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:56.386851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.386897 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.386928 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.386975 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:56.387004 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.387031 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:56.387059 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.387087 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:56.387115 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.387161 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:56.387191 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.387221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.387248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.387280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:56.387309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.387355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.387387 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.387415 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.387442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.387469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.387496 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.387523 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:56.387550 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:47:56.387577 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:56.387604 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.387630 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:56.387657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.387684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.387711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.387738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:56.387765 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.387792 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:56.387851 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.387882 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:56.387910 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.387937 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:56.387979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.388014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:56.388041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.388087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:56.388120 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388140 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388167 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.388215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388235 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388253 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388300 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.388334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.388441 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388486 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388517 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388573 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388600 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388617 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388645 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388673 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388691 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388717 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388744 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388772 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388798 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388825 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.388851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388878 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388905 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388931 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.388958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.388976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389002 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.389029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389056 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.389083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389110 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.389137 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389163 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.389190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.389356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389417 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.389444 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.389498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389515 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.389586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.389709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389763 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.389816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.389922 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389949 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.389976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.389995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390030 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390059 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.390086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390113 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:56.390140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390158 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.390229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.390358 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390384 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:56.390411 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390437 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.390464 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.390517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.390624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:56.390804 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390823 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390850 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.390876 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390894 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.390980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.391007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.391114 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391140 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391167 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391194 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391220 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391238 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391265 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391318 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391338 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391364 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391392 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391419 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391446 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391473 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.391500 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391526 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391553 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391580 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:56.391607 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391651 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:56.391678 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391705 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.391731 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391758 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.391784 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391811 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.391838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391890 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.391968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.391995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392057 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.392084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392112 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.392138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392200 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.392227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:56.392357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.392461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.392568 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392595 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:56.392622 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392640 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392657 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392703 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:56.392729 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392756 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:56.392783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392819 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.392873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.392971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:56.392997 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393024 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:56.393050 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393077 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:56.393104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393131 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:56.393157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393210 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.393264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:56.393419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:56.393447 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.393507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.393558 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.393609 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.393657 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.393706 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.393756 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.393805 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.393858 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.393908 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.393957 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.394006 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.394054 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.394103 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.394151 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.394199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.394248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.394302 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.394353 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.394406 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.394503 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.394609 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.394716 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.394807 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.394898 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.394993 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.395087 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.395186 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.395295 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.395407 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.395503 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.395599 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.395712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.395813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.395912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.396015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.396113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.396215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.396373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.396469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.396561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.396626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.396709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.396804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.396903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.397001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.397098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.397191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.397303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.397399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.397495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.397578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.397654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.397737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.397819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.397892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.397969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.398053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.398152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.398219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.398293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.398348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.398396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.398453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.398512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.398562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.398611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.398660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.398707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.398756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.398805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.398854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.398903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.398951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.399001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.399048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.399096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.399145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.399194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.399241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.399297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.399347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.399396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.399451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.399502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.399555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.399607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.399654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.399702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.399760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.399850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.399951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.400051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.400164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.400263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.400389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.400460 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:56.400491 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.400555 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.400611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.400666 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.400722 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.400777 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.400831 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.400886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.400939 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.400994 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.401048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.401103 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.401157 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.401210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.401264 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.401325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.401380 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.401434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.401490 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.401544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.401598 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.401652 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.401706 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.401760 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.401814 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.401869 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.401931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.401986 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.402040 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.402094 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.402147 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.402200 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.402263 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:56.402289 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.402352 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.402408 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.402463 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.402517 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.402570 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.402625 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.402732 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.402787 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.402841 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.402930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.402987 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.403050 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.403143 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.403247 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.403366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.403431 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.403489 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.403544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.403599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.403654 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.403709 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.403764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.403818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.403873 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.403928 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.403982 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.404037 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.404091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.404147 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.404201 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.404255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.404324 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:56.404349 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.404400 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.404450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.404498 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.404548 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.404597 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.404646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.404695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.404744 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.404793 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.404842 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.404891 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.404941 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.404991 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.405040 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.405089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.405138 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.405187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.405236 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.405285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.405339 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.405389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.405439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.405488 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.405537 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.405586 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.405634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.405683 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.405732 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.405780 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.405828 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.405878 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.405934 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:56.405957 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.406008 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.406060 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.406111 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.406162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.406212 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:56.406263 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:56.406318 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:56.406371 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.406423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.406474 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.406525 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.406576 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.406626 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.406677 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.406728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.406779 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.406830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.406881 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.406933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.406984 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.407034 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.407085 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.407136 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:56.407187 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.407238 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.407289 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.407349 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.407401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.407452 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.407503 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.407554 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.407609 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:47:56.407627 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:47:56.407657 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:47:56.407685 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:56.407712 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:56.407739 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:47:56.407760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.407776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.407786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.407797 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.407806 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.407816 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:56.407826 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:56.407835 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:56.407844 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.407853 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.407862 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.407871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.407880 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.407889 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.407898 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.407908 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.407916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.407925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.407934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.407943 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.407952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.407960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.407968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.407977 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:56.407985 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.407994 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.408002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.408011 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.408020 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.408028 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.408036 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.408044 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.408053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.408062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.408070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.408079 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.408087 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.408095 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:56.408104 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:56.408113 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:56.408121 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.408128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.408137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.408145 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.408153 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408161 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408169 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.408184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.408192 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408199 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.408215 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.408223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.408230 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.408238 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:56.408245 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.408253 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.408260 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.408267 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.408275 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.408282 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.408290 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.408298 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.408306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.408320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.408330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.408338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.408346 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.408354 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:56.408361 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:56.408369 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:56.408376 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.408383 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.408390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.408398 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.408405 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408413 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.408435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.408442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.408464 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.408472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.408479 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.408486 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:56.408494 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.408502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.408509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.408516 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.408523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.408530 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.408537 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.408543 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.408550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:56.408558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.408566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:56.408573 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:56.408580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:56.408587 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:56.408594 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:56.408601 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:56.408609 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:56.408616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:56.408623 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:56.408630 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:56.408637 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408645 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408653 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:56.408660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:56.408667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:56.408674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408735 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:56.408743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:56.408750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:56.408757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:56.408764 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:56.408771 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:56.408777 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:56.408785 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:56.408792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:56.408799 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:56.408806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:56.408812 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:56.408819 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:56.408826 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:56.408900 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:47:56.408909 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:56.408915 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:56.408920 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:56.408927 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:47:56.408931 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:56.408936 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:56.408945 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:47:56.408954 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:56.408995 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409003 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167772" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:56.409017 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:56.409038 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:47:56.409045 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:47:56.409049 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:47:56.409054 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:47:56.409059 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167772" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:56.409070 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409077 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409082 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409094 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409104 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:56.409109 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:47:56.409133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.409142 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:56.409147 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.409170 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:56.409176 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:47:56.409180 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:47:56.409184 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:47:56.409188 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:47:56.409192 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:47:56.409196 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:56.409201 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:47:56.409207 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167772" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:56.409217 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409223 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409228 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:56.409234 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409239 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:56.409243 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:56.409267 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:56.409273 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409278 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409283 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409288 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:56.409298 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:56.409306 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:56.409311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:56.409320 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:56.409327 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167772" 2019-02-19 19:47:56.409335 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:56.409340 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:56.409345 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:56.409351 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:56.409356 wsdl: in serializeType: returning: 167772 2019-02-19 19:47:56.409362 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:56.409370 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:56.409374 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:56.409378 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:56.409383 wsdl: in serializeType: returning: 167772 2019-02-19 19:47:56.409388 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167772 2019-02-19 19:47:56.409402 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167772 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:47:56.409407 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:47:56.409413 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7644"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:47:56.409427 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:47:56.409433 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167772 2019-02-19 19:47:56.409443 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:47:56.409519 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:47:56.409456 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:56.409466 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:56.409472 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:56.409477 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:56.409481 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:56.409488 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:56.409499 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:56.409506 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:56.409512 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:56.409525 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:47:56.409535 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:56.409543 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:56.417278 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:56.417312 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:56.417336 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:56.417345 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:47:56.417354 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:56.417362 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:56.417370 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:56.417377 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:56.417386 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:56.417429 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:47:56.443620 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:47:56.443673 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:47:56.443686 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:56.443697 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:56.443707 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:56.443718 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:56.443730 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:56.443742 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:56.443753 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:56.443765 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:38 GMT 2019-02-19 19:47:56.443778 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:56.443790 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:47:56.443802 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:56.443821 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:47:56.443865 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:47:56.443893 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:47:56.443909 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:56.443917 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:47:56.443927 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:56.443980 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:56.443999 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:56.444010 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:56.444044 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:56.444059 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:47:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:47:56.444110 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:47:56.444125 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:47:56.444157 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:47:56.444169 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:47:56.444325 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:47:56.444512 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:47:56.444524 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:47:56.444539 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:47:56.444556 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:56.444597 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:47:56.444697 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:47:56.444731 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:56.444751 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:47:56.444764 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:47:56.444773 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:47:56.444783 nusoap_client: detail =