Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 42.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
757349-00018.200.433.479D Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3291
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:27:12.668471 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:27:12.668542 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:12.668568 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:27:12.668598 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:12.668616 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:27:12.668631 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:27:12.668652 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:27:12.668670 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:12.668682 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:12.668697 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:27:12.668713 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:27:12.668735 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:27:12.668745 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:27:12.668754 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:27:12.668763 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:27:12.668771 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:27:12.668791 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:12.668815 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:12.668830 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:27:12.668841 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:27:12.668852 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:27:12.668867 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:27:12.668882 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:27:12.676681 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:27:12.676729 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:27:12.676755 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:27:12.676770 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:12.676781 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:12.676790 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:27:12.676798 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:27:12.676851 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:27:12.694138 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:27:12.694199 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:27:12.694213 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:12.694223 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:27:12.694233 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:27:12.694243 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:27:12.694253 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:27:12.694264 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:27:12.694280 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:27:12.694290 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:06 GMT 2019-02-23 22:27:12.694301 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:27:12.694310 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:27:12.694321 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:27:12.694339 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:27:12.694385 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:27:12.701365 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:27:12.701508 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-23 22:27:12.701785 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:27:12.708663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.708760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.708973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.709218 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:12.709659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.709915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.709948 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:12.715911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.716059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.716534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.716692 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.717233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.717400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.717422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.717857 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:12.718347 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.718931 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.723257 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:12.723534 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.724135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.724708 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:27:12.725172 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:27:12.725729 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.725963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.726199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.726442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.726467 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 22:27:12.726614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.726637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:27:12.726978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:27:12.726997 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:27:12.727009 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:27:12.727015 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:27:12.727146 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:27:12.727220 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:27:12.727244 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:27:12.727265 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:27:12.727306 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:27:12.727316 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:27:12.727544 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:27:12.727563 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:27:12.727617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:27:12.727648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727682 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.727691 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727706 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:12.727729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.727737 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:12.727765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.727811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.727827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.727853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727883 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.727890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:27:12.727915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.727943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:27:12.727959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.727966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:27:12.727980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728006 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728014 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:12.728043 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728050 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728060 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:12.728078 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728085 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728096 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:27:12.728109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.728152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.728169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:27:12.728190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728216 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.728223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:27:12.728247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.728279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:27:12.728296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728303 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:27:12.728317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728342 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728350 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:27:12.728378 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728385 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728395 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:27:12.728420 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728427 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728438 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:27:12.728456 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.728463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728473 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.728485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.728527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.728542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.728566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.728664 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.728682 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728694 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:12.728704 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:27:12.728716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:12.728741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:27:12.728756 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728763 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:27:12.728777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728803 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.728810 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728820 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:12.728832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.728858 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.728873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728880 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.728894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728920 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.728928 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728938 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:27:12.728951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.728976 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:27:12.728992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.728998 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:27:12.729012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.729045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.729068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.729108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729114 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.729129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.729161 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:27:12.729184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729210 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:27:12.729225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729231 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:27:12.729245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.729288 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729299 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:12.729319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.729326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.729349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729379 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:27:12.729394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729403 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.729423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729449 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.729457 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729467 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:27:12.729480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729506 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:27:12.729521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729528 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:27:12.729542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.729574 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729597 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:12.729620 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.729628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729638 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.729651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:27:12.729696 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729703 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.729717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729742 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.729750 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729760 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:27:12.729772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.729941 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:27:12.729968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.729978 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:27:12.730006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.730054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.730087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:27:12.730129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730136 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.730150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.730185 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730195 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:27:12.730207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:27:12.730248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730254 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:27:12.730268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730301 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.730309 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.730331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730357 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.730372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730378 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.730394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730426 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.730433 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730444 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:27:12.730457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730482 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:27:12.730497 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:27:12.730517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730542 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.730549 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730559 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:27:12.730572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.730612 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730618 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.730633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730657 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.730665 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:27:12.730688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:27:12.730727 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:27:12.730748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730773 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.730780 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730790 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:27:12.730802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.730842 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730850 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.730864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730889 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.730896 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:27:12.730918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.730944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:27:12.730959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.730965 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:27:12.730979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731003 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.731010 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731020 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:27:12.731039 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.731046 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731056 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:27:12.731069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731100 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.731115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731121 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.731135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731162 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.731170 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731180 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:27:12.731192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731218 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:27:12.731233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731239 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:12.731254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.731293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731304 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.731317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.731357 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731364 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.731378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731406 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.731414 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731426 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:12.731439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.731480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731487 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:27:12.731500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731525 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:12.731532 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731542 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:27:12.731556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731580 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.731595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731602 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.731616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.731709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.731726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:12.731748 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:27:12.731760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:12.731786 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:12.731801 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731808 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:27:12.731822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731848 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:12.731855 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731865 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:27:12.731878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.731904 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.731919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731925 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.731938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731961 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731968 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.731981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.732026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.732043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732054 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:12.732064 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:27:12.732076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:12.732101 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:12.732116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732122 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:27:12.732136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732161 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732169 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:27:12.732197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732204 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:27:12.732232 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732239 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732249 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:27:12.732266 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.732278 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732289 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:12.732308 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.732315 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732325 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:27:12.732343 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.732350 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732360 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:27:12.732377 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.732384 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732394 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.732412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.732465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.732481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732488 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.732504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732529 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:27:12.732558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.732584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:27:12.732599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732605 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:27:12.732620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732644 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732651 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732661 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:27:12.732679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.732713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732719 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732729 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:12.732742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.732776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.732790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.732810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732835 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732843 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:27:12.732865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.732892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:27:12.732906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:12.732926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.732958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.732980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.732995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.733020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.733040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733065 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733072 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:12.733094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.733134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733141 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:27:12.733154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733179 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733186 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733196 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:27:12.733214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.733250 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733257 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733267 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:12.733286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.733335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733342 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.733356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733390 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:27:12.733418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.733459 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733465 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.733479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.733511 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:12.733539 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733546 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733555 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:12.733573 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733579 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733589 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:12.733607 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.733613 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733623 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:12.733641 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.733648 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733657 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:12.733670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733712 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.733728 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733734 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.733748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733781 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:27:12.733803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.733819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.733844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733876 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733883 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733906 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.733938 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.733971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.733981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.733999 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.734006 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734016 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:27:12.734033 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.734040 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734050 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:27:12.734068 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.734075 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734084 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:27:12.734102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.734109 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734118 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:27:12.734136 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:12.734143 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734152 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:27:12.734170 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734177 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734186 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.734204 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734210 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734220 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.734330 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734351 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:12.734371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734388 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:12.734404 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.734489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.734511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734536 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.734543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734553 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:12.734571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734578 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734587 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:12.734605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734612 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734622 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:12.734640 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.734646 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734656 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:27:12.734669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.734708 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.734743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734768 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:27:12.734799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.734814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.734824 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.734838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.734926 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734951 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.734959 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.734969 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:12.734987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.734993 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735005 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:27:12.735022 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735029 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:12.735056 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735062 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735072 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:27:12.735090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.735096 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:12.735123 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.735130 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:12.735157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.735191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735197 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735207 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:27:12.735224 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735231 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735241 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:27:12.735258 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735265 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735281 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:12.735301 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735307 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735317 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:12.735330 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.735386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.735407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735414 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.735432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735457 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735464 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735474 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:12.735492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735498 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.735526 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735542 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:12.735560 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.735567 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735576 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.735589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.735628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735649 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.735665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735690 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735697 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:27:12.735720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.735736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.735746 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.735760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735788 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.735849 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735875 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735882 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735892 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:12.735910 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.735917 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735927 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:27:12.735949 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735956 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.735966 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:27:12.735985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.735992 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736002 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:27:12.736019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:12.736053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:12.736087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.736121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736129 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736139 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:27:12.736156 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736163 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736173 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:27:12.736190 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736197 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736207 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:27:12.736224 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736231 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736241 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:12.736258 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736265 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736280 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:12.736294 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.736356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.736373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736405 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736414 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736426 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.736471 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736498 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.736505 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736515 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:27:12.736533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.736540 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736549 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:27:12.736567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.736573 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736583 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:27:12.736600 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736607 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736617 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:27:12.736635 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736641 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736651 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:27:12.736669 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736676 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736686 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:27:12.736703 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736710 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736720 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:27:12.736737 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736744 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736754 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:27:12.736772 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736778 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736788 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:27:12.736806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736812 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736822 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:27:12.736840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736846 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736857 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:27:12.736874 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.736881 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736891 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:27:12.736909 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.736916 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736925 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.736943 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.736950 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.736960 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:27:12.736972 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.737041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737068 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:27:12.737095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737122 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.737129 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737140 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:27:12.737152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737180 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.737196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737202 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.737216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737243 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.737250 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:27:12.737283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737310 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:27:12.737326 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737333 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:27:12.737347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.737379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.737412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.737420 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737430 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:12.737448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.737455 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737465 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:12.737482 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.737489 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737499 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:27:12.737511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737552 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:27:12.737568 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737574 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.737595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737622 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.737629 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737639 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:27:12.737652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.737667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737677 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:27:12.737690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.737717 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737724 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.737734 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.737763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.737778 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737803 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.737810 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737820 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:27:12.737838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.737844 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737859 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:27:12.737877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.737884 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737894 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:27:12.737912 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:27:12.737918 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737929 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:27:12.737946 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.737953 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737963 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:27:12.737980 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.737987 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.737997 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:27:12.738014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.738021 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.738031 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:12.738048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.738055 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.738064 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:27:12.738082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.738089 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.738099 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:27:12.738116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.738122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.738132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.738145 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:27:12.738197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738215 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738221 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:27:12.738240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.738278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.738303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738328 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.738343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.738367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738393 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738402 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738417 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:27:12.738431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:27:12.738470 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738498 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.738504 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738514 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:27:12.738532 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:12.738538 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:27:12.738565 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.738572 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738582 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:27:12.738594 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:27:12.738620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738641 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.738660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.738694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.738722 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.738729 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:27:12.738756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.738763 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738772 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:27:12.738785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738819 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.738834 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738840 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.738854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738879 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.738886 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738900 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:27:12.738914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.738929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.738939 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.738953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.738980 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.738987 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.738997 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739009 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.739041 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739067 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739074 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739084 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:27:12.739102 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739109 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739118 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:27:12.739136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.739143 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739152 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:27:12.739170 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739177 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739186 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:27:12.739204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.739211 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739224 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:27:12.739242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739249 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739259 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:27:12.739347 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.739359 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739378 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:27:12.739410 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739423 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739443 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:27:12.739476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739488 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739506 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:27:12.739531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.739615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.739652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:27:12.739696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739746 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739759 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739778 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:27:12.739815 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.739827 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739846 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:12.739881 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.739894 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739912 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:12.739946 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.739959 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.739978 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:12.740011 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.740024 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740043 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:27:12.740069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740150 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.740177 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740185 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.740205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740230 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.740304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.740322 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740334 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:12.740344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:27:12.740356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:27:12.740381 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:27:12.740396 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740406 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:27:12.740424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740449 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.740457 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740472 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:27:12.740485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740511 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.740526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740532 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.740546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740571 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:12.740578 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740588 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:27:12.740600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740625 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:27:12.740640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740646 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:27:12.740659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.740691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.740713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740738 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.740753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740759 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.740777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740802 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740819 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:27:12.740832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.740848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740858 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:27:12.740871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740898 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740906 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740915 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.740959 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.740985 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.740993 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741003 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:27:12.741021 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741028 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741037 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:27:12.741054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741061 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741075 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:27:12.741094 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741100 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741110 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:27:12.741128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741134 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:27:12.741162 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:12.741168 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741178 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:27:12.741195 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:12.741202 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741211 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:27:12.741229 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:27:12.741236 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741245 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:27:12.741263 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.741270 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741286 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:27:12.741304 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741311 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741321 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:27:12.741339 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741345 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741355 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:27:12.741373 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741379 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741389 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:27:12.741410 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741418 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741428 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:27:12.741441 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.741506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.741525 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741531 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:27:12.741553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741578 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741586 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741595 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:27:12.741608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.741633 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.741648 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741655 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.741668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741693 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.741700 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741710 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:27:12.741723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.741748 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:27:12.741762 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741769 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.741782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741807 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741814 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741830 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:27:12.741848 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.741855 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741865 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:27:12.741883 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.741889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741899 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:27:12.741916 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.741923 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741933 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:27:12.741945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.741973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.741984 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.741999 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742006 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.742020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742045 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742053 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742062 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:27:12.742075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.742101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.742114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742147 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742155 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742165 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.742210 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.742241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:27:12.742269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.742280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:27:12.742309 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742316 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742325 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:27:12.742343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.742350 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742359 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:27:12.742377 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742383 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:27:12.742416 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742424 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742439 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:27:12.742457 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:12.742464 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742474 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:27:12.742487 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.742528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.742545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742553 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:27:12.742567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742592 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.742599 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742608 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:27:12.742626 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742633 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742647 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:27:12.742665 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742672 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742682 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:27:12.742699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.742706 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742715 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:27:12.742733 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742739 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742749 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:27:12.742766 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742773 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742782 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:27:12.742800 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742806 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742816 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:27:12.742834 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.742841 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742850 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:27:12.742863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.742917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.742932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742939 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:27:12.742958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.742983 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.742990 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.743000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:27:12.743013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.743028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.743150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:27:12.743170 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:27:12.743181 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:27:12.743194 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:27:12.743211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.743223 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:27:12.743243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.743269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.743296 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:27:12.743314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.743328 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:27:12.743339 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:27:12.743361 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.743368 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:27:12.743384 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:27:12.743403 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:27:12.743415 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:27:12.743427 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:27:12.743445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.743455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.743466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.743483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.743490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.743500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.743517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.743524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.743534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.743551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.743558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:27:12.743567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.743584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.743591 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:27:12.743600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.743617 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:12.743624 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:27:12.743633 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:27:12.743650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.743657 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.743666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.743683 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:27:12.743689 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:27:12.743699 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:27:12.743717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.743723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:27:12.743737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.743755 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.743762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:27:12.743772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.743788 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:27:12.743794 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:27:12.743804 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:27:12.743819 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:27:12.743906 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.743945 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:27:12.743977 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.744012 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:27:12.744039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.744066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:27:12.744096 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.744129 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:27:12.744157 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.744184 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:27:12.744213 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:27:12.744240 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:27:12.744267 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:27:12.744300 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:27:12.744328 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:27:12.744356 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:27:12.744383 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.744410 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:27:12.744437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.744463 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:27:12.744490 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.744517 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:27:12.744549 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.744576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:27:12.744603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.744630 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.744704 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.744737 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:12.744767 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.744800 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:27:12.744827 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.744856 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:27:12.744886 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.744913 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:27:12.744940 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.744969 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.744996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.745023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:27:12.745049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.745077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.745104 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.745130 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.745157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.745183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.745209 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.745236 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:27:12.745262 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:27:12.745295 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:27:12.745327 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.745353 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:27:12.745380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.745406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.745433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.745459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:27:12.745536 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.745568 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:27:12.745619 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.745654 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:27:12.745682 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.745708 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:27:12.745738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.745771 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:27:12.745799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.745827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:27:12.745859 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.745878 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.745905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.745931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.745949 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.745966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.745993 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.746019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.746375 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746408 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746443 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746471 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746498 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746515 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746545 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746578 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746595 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746623 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746651 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746680 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.746765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746795 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746827 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746853 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.746880 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746900 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746927 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.746954 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.746980 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.747135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747205 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.747266 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.747369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747387 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.747544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747565 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747615 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.747641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747670 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.747702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.747794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.747979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.748139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.748296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.748430 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748459 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.748485 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.748669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748700 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:12.748727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.748825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.748957 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.748983 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:27:12.749013 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749045 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.749073 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749099 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.749128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.749248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:27:12.749519 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749538 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749565 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.749591 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749611 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749629 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749662 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.749688 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.749802 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749829 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.749858 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749890 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.749917 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749934 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.749968 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.749999 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750018 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750045 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.750071 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750100 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.750184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750218 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.750251 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750288 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.750316 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:27:12.750377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:27:12.750459 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750492 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.750520 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750546 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.750575 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750607 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.750636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.750802 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.750898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.750996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.751029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751047 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.751154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:27:12.751318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751336 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.751440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.751556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:27:12.751610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751633 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751651 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751722 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751755 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:27:12.751787 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:27:12.751850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.751943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.751985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:27:12.752081 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752108 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:27:12.752134 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752163 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:27:12.752191 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:27:12.752244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.752356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:27:12.752516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:27:12.752545 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.752610 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.752662 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.752712 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.752761 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.752810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.752859 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.752908 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.752963 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.753013 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.753062 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.753110 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.753159 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.753209 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.753258 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.753312 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.753362 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.753417 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.753468 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.753518 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.753570 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.753626 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.753682 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.753730 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.753778 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.753825 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.753873 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.753924 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.753974 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.754045 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.754094 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.754144 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.754202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.754252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.754307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.754357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.754411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.754462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.754727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.754777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.754826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.754874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.754923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.754970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.755018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.755067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.755116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.755166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.755216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.755266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.755322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.755371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.755429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.755484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.755537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.755584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.755633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.755681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.755729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.755778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.755828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.755880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.755928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.755977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.756036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.756086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.756135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.756185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.756233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.756288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.756338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.756402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.756452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.756501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.756551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.756599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.756647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.756697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.756746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.756794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.756842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.756892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.756942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.756993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.757044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.757103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.757156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.757203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.757250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.757304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.757353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.757413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.757465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.757522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.757570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.757620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.757684 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:27:12.757714 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.757779 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.757836 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.757891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.757951 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.758005 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.758059 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.758114 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.758169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.758224 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.758287 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.758345 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.758557 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.758648 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.758707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.758765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.758824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.758882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.758942 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.759000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.759056 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.759112 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.759167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.759221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.759278 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.759347 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.759449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.759507 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.759561 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.759616 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.759671 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.759726 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.759800 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:27:12.759826 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.759883 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.759940 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.759995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.760051 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.760106 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.760162 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.760463 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.760520 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.760576 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.760632 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.760687 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.760742 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.760798 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.760856 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.760916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.760971 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.761028 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.761083 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.761138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.761193 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.761251 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.761306 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.761368 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.761424 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.761480 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.761534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.761589 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.761644 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.761699 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.761754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.761808 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.761872 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:27:12.761896 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.761947 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.761996 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.762044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.762100 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.762149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.762197 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.762246 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.762295 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.762351 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.762400 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.762450 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.762499 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.762549 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.762598 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.762647 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.762695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.762745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.762794 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.762843 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.762891 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.762941 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.762991 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.763039 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.763089 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.763142 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.763191 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.763245 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.763294 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.763349 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.763399 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.763449 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.763506 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:27:12.763528 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.763580 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.763631 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.763682 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.763733 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.763784 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:27:12.763836 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:27:12.763887 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:27:12.763939 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.763990 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.764041 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.764093 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.764144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.764194 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.764251 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.764302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.764359 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.764412 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.764463 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.764515 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.764566 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.764617 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.764668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.764719 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:27:12.764770 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.764821 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.764873 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.764924 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.764975 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.765027 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.765078 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.765129 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.765187 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:27:12.765206 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:27:12.765239 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:27:12.765268 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:27:12.765295 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:27:12.765322 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:27:12.765356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.765381 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.765393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.765405 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.765418 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.765431 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:12.765442 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:12.765452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:12.765463 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.765474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.765490 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.765501 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.765512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.765533 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.765544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.765554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.765563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765574 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.765592 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.765601 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.765611 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.765622 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:12.765632 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.765641 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.765650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.765661 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.765671 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.765680 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.765690 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.765699 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.765710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.765720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.765728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.765738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.765745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.765754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:12.765762 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:12.765771 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:12.765779 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.765786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.765794 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.765801 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.765809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765816 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.765824 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.765831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.765839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.765847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.765862 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.765870 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.765877 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.765884 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.765892 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:12.765900 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.765907 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.765915 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.765922 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.765930 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.765937 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.765949 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.765958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.765966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.765977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.765987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.765997 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.766005 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.766014 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:12.766021 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:12.766030 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:12.766038 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.766046 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.766054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.766062 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.766071 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.766086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.766094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.766101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.766108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.766131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.766138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.766146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.766154 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:12.766163 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.766171 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.766178 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.766185 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.766192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.766199 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.766206 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.766214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.766222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:27:12.766231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.766239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:27:12.766248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:27:12.766256 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:27:12.766264 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:27:12.766272 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:27:12.766279 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:27:12.766287 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:27:12.766295 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:27:12.766303 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:27:12.766311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:27:12.766319 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.766345 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:27:12.766353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:27:12.766361 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:27:12.766369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766381 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:27:12.766390 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:27:12.766398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:27:12.766406 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:27:12.766414 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:27:12.766422 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:27:12.766430 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:27:12.766437 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:27:12.766445 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:27:12.766453 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:27:12.766460 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:27:12.766468 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:27:12.766475 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:27:12.766483 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:27:12.766722 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:27:12.766735 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:12.766740 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:12.766746 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:27:12.766753 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:27:12.766758 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:27:12.766762 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:27:12.766774 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:27:12.766785 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:27:12.766840 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.766848 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:12.766864 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:27:12.766886 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:27:12.766893 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:27:12.766898 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:27:12.766902 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:27:12.766909 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:12.766920 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.766928 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.766934 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.766948 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.766958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:27:12.766964 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:27:12.766989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.767000 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:12.767006 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.767030 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:27:12.767037 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:27:12.767042 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:27:12.767046 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:27:12.767050 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:27:12.767054 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:27:12.767059 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:12.767064 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:27:12.767071 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:27:12.767082 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.767089 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.767093 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:27:12.767100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.767105 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:27:12.767109 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:27:12.767135 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:27:12.767142 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.767147 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.767154 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.767158 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:27:12.767171 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:27:12.767179 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:12.767184 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:12.767189 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:27:12.767196 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199475" 2019-02-23 22:27:12.767203 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:12.767208 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:12.767214 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:12.767220 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:12.767226 wsdl: in serializeType: returning: 199475 2019-02-23 22:27:12.767232 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:27:12.767240 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:27:12.767244 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:27:12.767248 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:27:12.767253 wsdl: in serializeType: returning: 199475 2019-02-23 22:27:12.767258 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199475 2019-02-23 22:27:12.767279 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199475 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:27:12.767284 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:27:12.767292 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1371"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:27:12.767307 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:27:12.767314 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199475 2019-02-23 22:27:12.767329 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:27:12.767413 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:27:12.767346 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:27:12.767358 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:27:12.767364 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:27:12.767369 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:27:12.767373 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:27:12.767380 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:12.767391 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:12.767400 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:27:12.767406 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:27:12.767420 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:27:12.767431 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:27:12.767439 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:27:12.774959 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:27:12.774997 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:27:12.775020 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:27:12.775027 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:27:12.775034 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:27:12.775040 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:27:12.775044 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:27:12.775049 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:27:12.775055 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:27:12.775088 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:27:12.796320 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:27:12.796363 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:27:12.796371 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:12.796377 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:27:12.796383 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:27:12.796388 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:27:12.796395 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:27:12.796401 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:27:12.796407 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:27:12.796413 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:27:06 GMT 2019-02-23 22:27:12.796420 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:27:12.796425 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:27:12.796431 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:27:12.796444 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:27:12.796473 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:27:12.796487 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:27:12.796498 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:27:12.796503 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:27:12.796508 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:27:12.796546 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:27:12.796558 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:27:12.796564 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:27:12.796891 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:27:12.796900 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:27:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:27:12.796938 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:27:12.796949 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:27:12.796973 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:27:12.796980 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:27:12.797095 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:27:12.797207 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:27:12.797214 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:27:12.797224 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:27:12.797235 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:27:12.797263 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:27:12.797333 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:27:12.797363 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:27:12.797381 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:27:12.797389 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:27:12.797394 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:27:12.797399 nusoap_client: detail =