Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 42.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
757349-00018.200.433.479D Model turbiny: GT15
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T3291
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:31:15.863686 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:31:15.863738 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:15.863753 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:31:15.863770 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:15.863779 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:31:15.863788 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:31:15.863801 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:31:15.863809 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:15.863816 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:15.863825 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:15.863833 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:31:15.863844 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:31:15.863850 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:31:15.863854 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:31:15.863859 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:31:15.863863 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:31:15.863875 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:15.863890 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:15.863899 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:31:15.863905 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:31:15.863910 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:31:15.863920 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:31:15.863929 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:31:15.872172 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:31:15.872195 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:31:15.872209 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:31:15.872216 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:15.872222 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:15.872226 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:31:15.872231 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:31:15.872267 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:31:15.889822 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:31:15.889851 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:31:15.889859 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:15.889865 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:31:15.889870 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:31:15.889876 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:31:15.889882 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:31:15.889889 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:31:15.889894 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:31:15.889900 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:00 GMT 2019-04-25 18:31:15.889906 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:31:15.889911 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:31:15.889917 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:31:15.889928 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:31:15.889959 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:31:15.897722 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:15.897757 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:15.905332 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 18:31:15.905433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.905455 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.905529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.905567 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:31:15.905602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913043 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:31:15.913139 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913168 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.913199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913214 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.913266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913460 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.913490 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.913503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913559 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.913586 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:31:15.920673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.920712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.920988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.921007 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.921026 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.921039 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.921090 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.921105 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.921160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:31:15.921185 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:31:15.921211 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:15.921225 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:15.921287 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 18:31:15.921322 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 18:31:15.921336 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:31:15.921341 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:31:15.921378 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:31:15.921413 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:31:15.921430 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:31:15.921438 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:31:15.921457 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:31:15.921462 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:31:15.921644 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:31:15.921660 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:31:15.921711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:31:15.921741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921772 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.921781 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921796 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:15.921818 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.921826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921837 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:15.921853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.921894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.921910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.921934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921963 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.921970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.921981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:31:15.921995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.922022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:31:15.922039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:31:15.922059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922085 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922092 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922103 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:15.922121 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922128 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922138 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:15.922156 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922163 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922173 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:31:15.922187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.922221 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.922237 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:31:15.922257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922283 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.922290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:31:15.922323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.922349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:31:15.922365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:31:15.922386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922412 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922420 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922434 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:15.922453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922460 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922470 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:15.922488 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922495 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922504 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:31:15.922522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.922529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.922552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.922590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.922605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.922628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922652 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.922722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.922739 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922751 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:15.922761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:31:15.922773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:15.922797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:31:15.922812 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922818 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:31:15.922833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922858 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.922865 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922876 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:15.922888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.922913 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.922928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922934 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.922948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922973 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.922980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.922990 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:31:15.923003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923028 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:31:15.923043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923049 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:31:15.923062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923094 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923104 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.923117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.923157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923163 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.923176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923200 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.923207 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:31:15.923230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923255 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:31:15.923270 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923276 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:31:15.923289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923328 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923338 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:15.923357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.923386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923415 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:31:15.923434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923441 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.923455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923480 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.923487 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923497 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:31:15.923510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923535 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:31:15.923550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923556 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:31:15.923570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923594 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923601 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923616 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:15.923637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923654 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.923667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923695 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:31:15.923710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923717 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.923731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923755 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.923762 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923772 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:31:15.923785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923809 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:31:15.923824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923830 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:31:15.923844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.923875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.923897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.923922 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:31:15.923937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923943 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.923957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923982 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.923989 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.923998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:31:15.924011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924036 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:31:15.924051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924057 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:31:15.924070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.924101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.924124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924148 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.924163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924169 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.924182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924207 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.924214 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924224 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:31:15.924237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924262 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:31:15.924277 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924283 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:31:15.924302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924328 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.924335 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924345 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:31:15.924358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.924398 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924404 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.924418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924449 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.924456 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924466 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:31:15.924479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924504 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:31:15.924519 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924525 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:31:15.924540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924564 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.924571 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924580 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:31:15.924593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924617 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.924632 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924639 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.924653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924677 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.924684 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924694 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:31:15.924707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924732 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:31:15.924747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924753 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:31:15.924767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924791 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.924798 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924808 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:31:15.924826 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.924832 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924842 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:31:15.924855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924884 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.924899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924905 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.924918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924944 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.924951 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924960 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:31:15.924974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.924988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.924998 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:31:15.925013 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925019 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:15.925033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.925064 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925074 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.925087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.925111 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.925126 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925132 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.925146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925170 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.925177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925187 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:15.925200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.925224 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.925239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925246 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:31:15.925259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925284 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:15.925291 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925307 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:31:15.925321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.925346 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.925361 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925367 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.925381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925405 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925411 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.925478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.925494 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925506 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:15.925516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:31:15.925528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:15.925552 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:15.925567 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925574 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:31:15.925588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925613 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:15.925620 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925630 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:31:15.925643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.925669 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.925684 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925689 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.925703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925726 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925732 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.925790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.925806 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:15.925827 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:31:15.925839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:15.925863 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:15.925877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:31:15.925897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.925930 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:31:15.925958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.925964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.925974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:31:15.925992 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.925999 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926009 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:15.926026 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.926033 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926043 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:15.926061 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.926068 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926077 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:31:15.926095 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.926102 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926111 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:31:15.926129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.926136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.926158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.926223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.926244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926269 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:31:15.926305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:31:15.926346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:31:15.926366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926391 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926397 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926407 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:31:15.926428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.926468 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926475 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926484 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:15.926497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.926545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.926565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926589 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926597 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:31:15.926621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:31:15.926661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926667 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:15.926681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926712 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.926735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.926774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.926794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926819 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:15.926849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.926873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.926888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926894 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:15.926908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926932 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926939 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926949 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:31:15.926967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.926973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.926983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.927002 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.927009 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927019 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:15.927032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.927064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.927079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927086 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.927100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927124 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.927131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:15.927153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.927178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.927193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.927213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927237 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927245 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927255 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:15.927272 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.927279 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927288 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:15.927314 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.927321 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927331 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:15.927349 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927356 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927365 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:15.927383 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927390 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927400 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:15.927413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.927454 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.927469 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.927489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927514 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927531 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:31:15.927544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.927560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.927569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.927583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927621 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927644 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.927675 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.927708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.927736 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.927743 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927752 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:31:15.927770 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.927777 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927787 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:31:15.927805 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.927811 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927821 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:31:15.927839 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.927846 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927855 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:31:15.927873 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:15.927880 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927889 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:31:15.927907 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927914 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927924 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.927942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.927976 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.927982 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.927992 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:15.928010 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928016 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928026 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:15.928039 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.928107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928113 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.928128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928153 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.928160 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928169 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:15.928188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928194 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928204 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:15.928221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928228 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928237 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:15.928255 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.928262 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928272 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:31:15.928284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.928328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928343 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.928364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928389 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928396 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:31:15.928419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.928434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.928444 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.928457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928484 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.928544 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928569 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.928576 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928586 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:15.928604 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928610 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928621 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:31:15.928639 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.928645 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928655 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:15.928673 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.928679 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928689 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:31:15.928707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.928714 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:15.928741 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.928747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928757 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:15.928775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.928809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928815 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928825 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:31:15.928842 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928849 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928858 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:31:15.928876 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928882 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928892 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:15.928909 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.928916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928926 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:15.928939 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.928991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.929009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.929030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929054 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929061 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929071 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:15.929089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.929096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.929123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929129 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929139 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:15.929157 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.929163 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929173 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.929186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.929223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.929259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929284 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:31:15.929319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.929335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.929344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.929358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929387 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.929447 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929473 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.929479 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929489 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:15.929507 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929514 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929523 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:31:15.929545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.929552 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:15.929580 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.929587 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929597 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:31:15.929614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.929621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:15.929649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.929655 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929665 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:15.929683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.929716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929724 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929734 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:31:15.929752 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929758 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929768 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:31:15.929785 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.929792 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929801 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:31:15.929819 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929826 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929836 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:15.929853 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.929860 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929869 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:15.929882 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.929941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.929957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.929985 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.929992 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930002 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.930045 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930071 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930078 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930088 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:31:15.930105 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930112 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930121 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:31:15.930140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930146 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930156 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:31:15.930174 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930181 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930190 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:31:15.930208 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930214 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930224 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:31:15.930241 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930248 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:15.930275 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930282 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930291 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:31:15.930315 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930322 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930331 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:31:15.930349 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930356 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930366 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:31:15.930383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930390 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930399 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:15.930417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930423 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:15.930451 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.930458 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930468 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:31:15.930485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930492 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.930519 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930526 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930536 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:31:15.930549 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.930631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930637 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:31:15.930654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930679 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930686 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930696 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:15.930709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.930734 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930749 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930755 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.930769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930794 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.930801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930811 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:31:15.930824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.930848 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:31:15.930863 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930869 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:31:15.930883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.930915 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.930943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930949 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930959 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:15.930977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.930983 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.930993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:15.931010 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.931017 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931026 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:31:15.931039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931076 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:31:15.931091 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931097 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.931113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931137 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.931144 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931154 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:31:15.931167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931192 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:31:15.931205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.931232 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931239 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.931249 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.931278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931292 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931325 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.931332 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931341 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:31:15.931359 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.931366 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931376 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:31:15.931394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.931400 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931410 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:31:15.931428 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:15.931434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931444 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:31:15.931462 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.931469 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931478 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:31:15.931496 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.931502 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931512 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:31:15.931530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.931536 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931546 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:15.931564 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.931571 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931580 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:31:15.931598 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.931605 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931614 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:31:15.931632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.931639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.931661 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:15.931711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931728 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931734 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:31:15.931749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.931781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.931804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.931843 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931849 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.931864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931888 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:15.931895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931905 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:31:15.931918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.931932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.931942 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:31:15.931956 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:15.931983 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.931990 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:15.932000 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:31:15.932017 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:15.932024 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:15.932034 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:31:15.932052 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.932058 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:15.932068 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:31:15.932081 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:15.932105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.932121 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932127 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.932143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.932175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.932203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932210 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932220 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:15.932238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932245 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932254 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:15.932267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.932312 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932327 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932333 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.932347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932372 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932379 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932389 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:31:15.932402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.932427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.932441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932468 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932475 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.932528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932554 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932561 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932571 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:31:15.932589 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932595 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:31:15.932623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.932629 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932639 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:31:15.932657 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932664 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932673 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:31:15.932691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.932698 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932707 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:31:15.932725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932731 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932741 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:31:15.932758 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.932765 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932774 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:31:15.932792 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932798 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932808 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:15.932826 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932832 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932842 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:15.932855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.932901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.932918 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932924 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:31:15.932939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932964 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.932971 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.932981 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:15.933000 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.933006 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:15.933034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.933040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:15.933067 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.933074 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933083 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:15.933101 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.933108 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933117 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:15.933130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933170 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.933186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933192 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.933206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933229 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933236 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933274 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.933299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.933317 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933328 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:15.933338 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:31:15.933350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:15.933374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:31:15.933389 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933395 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:31:15.933410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933435 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.933442 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933452 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:31:15.933465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933489 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.933504 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933510 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.933525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933549 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:15.933556 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933565 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:31:15.933578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933603 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:31:15.933618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933624 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:31:15.933637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.933668 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.933691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933715 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.933730 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933736 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.933751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933776 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933783 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933793 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:31:15.933806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.933821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933830 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:31:15.933844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933872 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933880 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933890 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933903 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.933932 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933958 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.933965 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.933975 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:31:15.933993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934000 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934009 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:31:15.934027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934033 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934043 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:31:15.934061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934067 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934077 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:31:15.934094 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934101 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934110 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:31:15.934128 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:15.934135 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934144 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:31:15.934162 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:15.934169 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934178 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:31:15.934196 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:15.934203 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934213 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:31:15.934230 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.934237 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934247 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:31:15.934264 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934271 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934280 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:31:15.934302 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934309 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934320 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:31:15.934338 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934345 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934354 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:31:15.934372 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934378 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934388 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:31:15.934401 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.934461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.934479 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934485 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:31:15.934501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934532 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934542 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:31:15.934555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.934579 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.934594 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934601 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.934614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934638 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.934645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934655 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:31:15.934668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.934693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:31:15.934708 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934714 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.934728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934752 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934759 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934769 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:31:15.934787 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.934794 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934804 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:15.934821 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.934828 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934838 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:15.934855 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.934862 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934872 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:15.934884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.934921 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.934936 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934942 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.934957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934981 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.934988 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.934999 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:31:15.935012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.935036 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.935050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935078 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935085 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935095 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.935139 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.935171 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:15.935198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.935204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:15.935231 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935238 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935247 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:31:15.935265 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.935272 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935281 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:31:15.935304 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:15.935339 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935346 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935356 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:31:15.935374 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:15.935380 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935390 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:31:15.935403 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.935441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.935459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935465 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:31:15.935479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935504 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.935511 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935520 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:31:15.935538 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935545 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935555 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:31:15.935572 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935579 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935588 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:31:15.935606 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.935613 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935622 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:31:15.935640 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935646 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935656 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:31:15.935674 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935681 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935691 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:31:15.935708 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935715 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935725 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:31:15.935742 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.935749 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935758 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:31:15.935771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.935823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.935837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935844 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:31:15.935861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935886 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.935892 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:31:15.935915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.935940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:31:15.935956 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:15.935963 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:31:15.935975 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:31:15.935990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.935997 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:31:15.936010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.936034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.936054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:15.936071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.936081 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:15.936091 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:31:15.936108 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.936115 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:31:15.936125 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:31:15.936142 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:15.936150 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:31:15.936159 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:31:15.936178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.936184 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.936194 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.936212 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.936219 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.936228 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.936246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.936252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.936262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.936279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.936286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:31:15.936300 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.936319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.936325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:31:15.936335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.936353 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:15.936359 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:31:15.936369 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:31:15.936386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.936392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.936402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.936419 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:15.936426 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:31:15.936435 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:31:15.936452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.936459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:31:15.936469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.936486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.936492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:15.936502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.936518 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:15.936524 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:31:15.936534 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:31:15.936548 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:31:15.936583 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.936613 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:31:15.936641 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.936669 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:31:15.936696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.936724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:31:15.936751 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.936778 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:31:15.936806 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.936832 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:31:15.936860 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:31:15.936887 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:31:15.936914 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:31:15.936942 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:31:15.936971 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:31:15.936998 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:31:15.937027 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.937054 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:31:15.937082 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.937109 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:31:15.937136 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.937162 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:31:15.937242 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.937270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:31:15.937302 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.937331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.937358 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.937385 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:15.937413 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.937440 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:15.937467 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.937496 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:31:15.937524 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.937551 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:31:15.937579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.937608 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.937636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.937663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:15.937691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.937718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.937746 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.937773 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.937800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.937827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.937854 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.937880 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:31:15.937907 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:31:15.937933 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:31:15.937960 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.937987 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:31:15.938014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.938041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.938068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.938095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:31:15.938121 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.938148 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:31:15.938175 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.938202 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:31:15.938229 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.938257 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:31:15.938284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.938317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:15.938344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.938373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:31:15.938402 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938420 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.938474 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938509 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.938562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.938667 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938694 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.938720 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938747 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.938773 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938791 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938818 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.938845 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938862 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938889 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.938916 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938943 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.938970 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.938997 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.939024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.939077 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939104 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.939131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.939202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.939255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939282 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.939314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939342 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.939369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939403 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.939525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939543 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939560 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.939613 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939639 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.939666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939683 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.939754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.939875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.939979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.939996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.940083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.940136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940155 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940189 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940217 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.940245 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:15.940322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.940413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.940535 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940561 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:31:15.940588 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940614 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.940641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.940694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.940799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:31:15.940976 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.940994 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941020 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.941047 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941082 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.941134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.941238 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941265 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941291 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941324 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941351 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941368 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941395 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941421 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941439 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941466 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941493 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941519 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941547 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941574 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.941600 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941626 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941653 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941679 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:15.941706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941724 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941750 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:15.941777 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.941830 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.941883 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.941935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.941987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.942090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.942178 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.942233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.942326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:15.942448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.942552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.942657 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942684 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:15.942711 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942728 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942747 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942764 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:15.942817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:15.942871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.942960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.942995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:15.943083 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943109 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:31:15.943136 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943163 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:15.943190 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:15.943243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.943354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:15.943501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:31:15.943528 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.943591 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.943642 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.943692 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.943741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.943790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.943840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.943889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.943943 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.943992 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.944042 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.944091 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.944140 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.944189 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.944238 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.944286 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.944341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.944391 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.944441 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.944491 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.944543 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.944600 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.944658 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.944706 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.944754 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.944803 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.944850 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.944901 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.944951 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.945005 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.945054 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.945104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.945162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.945211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.945261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.945315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.945363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.945413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.945524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.945574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.945623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.945672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.945721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.945770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.945819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.945868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.945917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.945966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.946015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.946064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.946114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.946164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.946213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.946266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.946325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.946373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.946422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.946470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.946517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.946567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.946616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.946669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.946717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.946766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.946824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.946874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.946922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.946971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.947019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.947068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.947117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.947166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.947215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.947263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.947319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.947367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.947415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.947464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.947514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.947561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.947611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.947660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.947710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.947760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.947810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.947864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.947917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.947965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.948013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.948060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.948108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.948158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.948209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.948265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.948320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.948370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.948428 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:31:15.948456 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.948518 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.948574 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.948630 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.948686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.948741 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.948796 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.948851 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.948906 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.948961 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.949015 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.949071 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.949127 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.949182 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.949237 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.949292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.949353 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.949409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.949466 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.949522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.949576 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.949630 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.949685 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.949739 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.949794 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.949850 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.949914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.949970 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.950025 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.950080 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.950134 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.950188 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.950252 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:31:15.950276 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.950338 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.950395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.950451 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.950506 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.950561 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.950616 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.950737 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.950793 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.950849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.950905 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.950960 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.951015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.951071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.951127 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.951182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.951248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.951311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.951367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.951423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.951478 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.951534 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.951590 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.951645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.951701 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.951757 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.951812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.951868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.951924 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.951980 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.952035 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.952090 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.952153 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:31:15.952177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.952227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.952277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.952332 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.952382 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.952431 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.952480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.952529 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.952578 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.952628 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.952677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.952727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.952777 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.952828 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.952877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.952927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.952976 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.953054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.953106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.953155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.953203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.953253 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.953310 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.953360 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.953410 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.953459 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.953509 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.953558 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.953607 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.953655 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.953704 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.953755 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.953812 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:31:15.953834 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.953886 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.953938 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.953988 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.954040 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.954092 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:15.954143 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:15.954194 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:15.954246 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.954303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.954356 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.954407 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.954459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.954510 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.954561 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.954612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.954663 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.954717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.954769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.954820 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.954871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.954923 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.954974 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.955025 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:15.955076 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.955127 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.955179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.955232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.955283 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.955340 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.955392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.955444 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.955499 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:31:15.955516 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:31:15.955547 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:31:15.955575 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:31:15.955603 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:31:15.955630 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:31:15.955651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.955667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.955677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.955688 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.955698 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.955708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:15.955718 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:15.955727 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:15.955737 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.955746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.955754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.955763 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.955772 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.955780 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.955790 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.955798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.955807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.955816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.955824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.955833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.955842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.955850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.955859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.955867 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:15.955875 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.955883 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.955891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.955900 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.955908 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.955917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.955925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.955934 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.955942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.955951 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.955959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.955968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.955976 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.955985 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:15.955994 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:15.956002 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:15.956010 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.956017 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.956025 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.956032 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.956040 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956048 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956056 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.956071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.956079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.956102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.956110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.956117 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.956125 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:15.956133 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.956141 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.956149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.956157 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.956164 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.956172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.956181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.956188 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.956197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.956207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.956216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.956226 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.956233 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.956241 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:15.956249 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:15.956257 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:15.956264 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.956271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.956279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.956286 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.956297 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956305 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956313 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.956328 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.956336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.956357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.956364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.956372 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.956379 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:15.956388 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.956395 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.956402 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.956410 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.956417 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.956424 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.956431 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.956437 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.956445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:15.956454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.956461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:15.956469 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:15.956477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:15.956484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:15.956491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:15.956498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:15.956505 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:15.956513 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:15.956520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:15.956527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:15.956535 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956544 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956552 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:15.956559 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:15.956566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:15.956573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:15.956653 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:15.956661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:15.956668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:15.956675 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:15.956682 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:15.956690 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:15.956696 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:15.956703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:15.956710 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:15.956717 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:15.956723 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:15.956730 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:15.956737 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:15.957029 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:31:15.957040 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:15.957045 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:15.957050 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:15.957057 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:31:15.957062 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:31:15.957066 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:31:15.957076 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:31:15.957085 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:31:15.957126 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957133 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:15.957148 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:31:15.957169 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:31:15.957176 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:31:15.957180 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:31:15.957185 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:31:15.957190 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:15.957201 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957208 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957213 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957224 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:15.957238 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:31:15.957262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.957271 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:15.957276 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.957303 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:31:15.957310 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:31:15.957314 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:31:15.957318 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:31:15.957322 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:31:15.957326 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:31:15.957331 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:15.957335 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:31:15.957342 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199475" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:15.957352 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957359 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957363 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:15.957369 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957375 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:15.957379 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:15.957402 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:31:15.957408 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957412 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957419 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957423 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:15.957433 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:31:15.957441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:15.957446 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:15.957450 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:31:15.957457 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199475" 2019-04-25 18:31:15.957464 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:15.957468 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:15.957473 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:15.957479 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:15.957484 wsdl: in serializeType: returning: 199475 2019-04-25 18:31:15.957490 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:31:15.957496 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:15.957500 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:15.957504 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:31:15.957509 wsdl: in serializeType: returning: 199475 2019-04-25 18:31:15.957513 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199475 2019-04-25 18:31:15.957534 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199475 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:31:15.957539 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:31:15.957545 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7136"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:31:15.957559 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:31:15.957565 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199475 2019-04-25 18:31:15.957575 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:31:15.957651 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:31:15.957588 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:31:15.957599 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:31:15.957604 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:31:15.957609 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:31:15.957613 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:31:15.957620 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:15.957631 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:15.957639 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:31:15.957644 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:31:15.957657 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:31:15.957668 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:31:15.957675 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:31:15.965696 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:31:15.965718 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:31:15.965731 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:31:15.965737 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:31:15.965742 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:15.965747 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:15.965751 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:31:15.965756 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:31:15.965761 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:31:15.965795 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:31:15.976438 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:31:15.976479 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:31:15.976486 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:15.976491 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:31:15.976497 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:31:15.976503 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:31:15.976509 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:31:15.976515 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:31:15.976521 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:31:15.976527 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:00 GMT 2019-04-25 18:31:15.976534 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:31:15.976539 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:31:15.976544 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:31:15.976557 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:31:15.976586 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:31:15.976597 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:31:15.976608 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:31:15.976613 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:31:15.976618 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:31:15.976663 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:31:15.976674 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:31:15.976681 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:31:15.976713 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:15.976721 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:31:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:31:15.976756 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:31:15.976765 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:31:15.976791 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:31:15.976798 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:31:15.976916 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:31:15.977017 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:31:15.977023 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:31:15.977033 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:31:15.977044 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:31:15.977069 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:31:15.977128 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:31:15.977158 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:31:15.977173 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:31:15.977181 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:31:15.977186 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:31:15.977191 nusoap_client: detail =