Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 40.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3584123 Model turbiny: HX20
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1512
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:19:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:19:37.914800 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:19:37.914843 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:19:37.914856 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "159738" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:19:37.914872 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:19:37.914881 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:19:37.914889 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:19:37.914901 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:19:37.914909 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:19:37.914914 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:19:37.914923 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:19:37.914931 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:19:37.914941 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:19:37.914947 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:19:37.914951 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:19:37.914955 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:19:37.914959 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:19:37.914970 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:19:37.914983 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:19:37.914991 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:19:37.914997 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:19:37.915003 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:19:37.915010 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:19:37.915019 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:19:37.922387 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:19:37.922403 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:19:37.922413 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:19:37.922419 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:19:37.922425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:19:37.922429 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:19:37.922433 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:19:37.922467 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:19:37.939512 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:19:37.939544 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:19:37.939552 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:19:37.939558 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:19:37.939568 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:19:37.939574 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:19:37.939580 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:19:37.939586 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:19:37.939592 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:19:37.939598 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:19:36 GMT 2019-02-20 06:19:37.939604 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:19:37.939609 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:19:37.939615 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:19:37.939627 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:19:37.939658 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:19:37.946505 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:19:37.946826 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:19:37.947221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:19:37.953513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.953872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.953909 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:19:37.954395 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:19:37.954915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.955140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.960735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:19:37.960812 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:19:37.961108 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:19:37.961660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:19:37.961810 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:19:37.962261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.962510 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:19:37.963084 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:19:37.963439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.963467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.963895 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.964144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.967874 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:19:37.968205 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:19:37.968687 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.968705 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:19:37.969272 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:19:37.969731 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:19:37.970198 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:19:37.970810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.971011 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:19:37.971293 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.971529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:19:37.971770 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:19:37.971785 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:19:37.971790 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:19:37.971818 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:19:37.971856 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:19:37.971869 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:19:37.971876 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:19:37.971890 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:19:37.971895 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:19:37.972047 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:19:37.972070 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:19:37.972116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:19:37.972144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972175 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972185 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972199 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:19:37.972220 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972228 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972239 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:19:37.972255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.972302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:19:37.972320 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.972344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972372 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.972379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972390 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:19:37.972404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.972432 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:19:37.972448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:19:37.972476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972502 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972509 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972519 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:19:37.972538 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972545 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972555 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:19:37.972573 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972580 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972589 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:19:37.972602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.972637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:19:37.972653 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972659 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:19:37.972673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972699 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.972706 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:19:37.972730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.972756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:19:37.972771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:19:37.972791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972816 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972823 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972833 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:19:37.972851 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972857 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972867 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:19:37.972884 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.972891 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972901 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:19:37.972918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.972925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.972948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.972974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.972985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:37.973000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.973021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973052 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.973114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.973132 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:19:37.973153 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:19:37.973166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:19:37.973190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:19:37.973206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973212 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:19:37.973226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.973258 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973267 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:19:37.973281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:37.973328 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973335 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.973349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973374 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.973381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973391 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:19:37.973404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973430 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:19:37.973447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973453 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:19:37.973472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.973505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.973528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973554 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:19:37.973569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973575 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.973589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973613 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.973621 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:19:37.973644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973669 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:19:37.973684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973690 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:19:37.973703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973736 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.973743 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973753 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:19:37.973771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.973778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.973801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973829 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:19:37.973845 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973851 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.973864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.973896 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973906 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:19:37.973919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.973944 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:19:37.973959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.973966 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:19:37.973979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.974011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:19:37.974040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.974047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974061 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.974075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:19:37.974121 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.974141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974165 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.974173 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974182 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:19:37.974195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974220 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:19:37.974235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974242 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:19:37.974255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974287 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.974299 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.974323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974349 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:19:37.974364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974370 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.974383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974409 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.974416 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974426 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:19:37.974439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:19:37.974479 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:19:37.974499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.974530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.974553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974577 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:37.974593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.974612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974636 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.974643 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974653 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:19:37.974666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974691 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:19:37.974706 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974712 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:19:37.974725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974750 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.974757 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974767 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:19:37.974780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:37.974820 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974826 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.974839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974864 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.974871 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974880 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:19:37.974893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.974918 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:19:37.974933 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974939 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:19:37.974953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974978 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.974985 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.974995 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:19:37.975008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:37.975048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.975068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975092 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.975099 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975109 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:19:37.975122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:19:37.975162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975168 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:19:37.975181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975205 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.975212 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975222 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:19:37.975240 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.975247 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975256 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:19:37.975269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:37.975319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975326 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.975339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975365 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.975372 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975382 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:19:37.975402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975428 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:19:37.975443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975450 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:19:37.975463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.975495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.975520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975545 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.975560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.975580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975605 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.975612 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975622 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:19:37.975635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975660 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.975675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975681 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:19:37.975695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975720 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:19:37.975727 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975736 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:19:37.975750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.975775 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.975790 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.975809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975839 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.975900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.975917 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:19:37.975939 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:19:37.975951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:19:37.975976 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:19:37.975991 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.975997 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:19:37.976017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976063 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:19:37.976076 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976096 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:19:37.976132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.976179 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.976207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976218 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.976245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976305 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976314 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.976376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.976393 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:19:37.976416 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:19:37.976428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:19:37.976453 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:19:37.976468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976474 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:19:37.976488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.976520 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:19:37.976549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.976556 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:19:37.976583 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.976590 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976600 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:19:37.976617 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.976624 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976633 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:19:37.976657 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.976668 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976687 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:19:37.976721 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.976733 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976759 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:19:37.976794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.976806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.976850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.976952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:37.976983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.976994 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.977021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977069 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:19:37.977130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.977179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:19:37.977208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977219 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:19:37.977245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977299 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977308 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977319 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:19:37.977345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.977382 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977389 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977398 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:19:37.977411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.977464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:19:37.977480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.977501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:19:37.977556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.977582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:19:37.977597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977603 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:19:37.977617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977649 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.977671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.977697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.977717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.977753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977780 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:19:37.977811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.977837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.977852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:19:37.977872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977897 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977904 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977914 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:19:37.977932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.977972 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.977979 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.977989 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:19:37.978002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.978034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.978049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.978069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.978102 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:19:37.978126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.978151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.978166 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.978186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978211 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978218 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978228 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:19:37.978246 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.978253 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978262 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:19:37.978280 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.978300 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:19:37.978330 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978337 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978346 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:19:37.978364 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978371 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978380 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:19:37.978393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.978446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:37.978462 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.978482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978508 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978516 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978526 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:19:37.978539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.978555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.978565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.978579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978608 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978616 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.978670 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.978702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978712 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.978737 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.978744 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978753 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:19:37.978770 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.978777 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978787 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:19:37.978804 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.978811 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978821 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:19:37.978838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.978845 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978854 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:19:37.978872 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:19:37.978879 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978888 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:19:37.978906 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978913 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978922 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.978940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978956 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.978974 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.978980 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.978990 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:19:37.979008 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979014 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979024 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:19:37.979037 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.979104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.979125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979149 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.979156 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979166 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:19:37.979184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979191 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979200 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:19:37.979219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979225 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979235 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:19:37.979252 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.979259 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979269 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:19:37.979282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.979325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979347 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.979360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979392 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:19:37.979428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.979444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.979455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.979469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979497 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.979565 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979591 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.979598 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979608 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:19:37.979630 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979637 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:19:37.979666 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.979672 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979682 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:19:37.979700 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.979706 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979716 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:19:37.979734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.979748 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:19:37.979777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.979784 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979794 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:19:37.979811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.979845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979851 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979861 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:19:37.979884 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979891 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979901 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:19:37.979918 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979925 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979935 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:19:37.979952 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.979959 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.979968 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:19:37.979981 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.980039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.980058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.980079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980103 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980125 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:19:37.980144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.980151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.980179 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980185 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980195 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:19:37.980213 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.980220 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980233 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:37.980247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.980284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980312 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.980327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980357 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980375 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:19:37.980388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.980404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.980414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.980431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980476 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980487 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980501 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.980532 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980558 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.980565 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980574 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:19:37.980597 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980606 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980622 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:19:37.980653 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.980662 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980677 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:19:37.980702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.980716 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980733 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:19:37.980763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.980772 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980786 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:19:37.980811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.980820 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980834 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:19:37.980859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980868 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980891 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.980916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980925 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980938 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:19:37.980966 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.980975 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.980986 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:19:37.981006 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981012 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.981022 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:19:37.981040 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981050 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.981067 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:19:37.981103 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981111 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.981122 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:19:37.981136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.981195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.981211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981239 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981247 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981257 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981270 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.981307 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981333 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.981340 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981350 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:19:37.981368 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.981375 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981384 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:19:37.981402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.981408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981418 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:19:37.981451 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981458 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981468 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:19:37.981486 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981502 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:19:37.981520 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981527 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981536 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:19:37.981554 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981560 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981569 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:19:37.981587 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981594 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981603 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:19:37.981621 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981628 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981637 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:19:37.981655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981661 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981671 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:19:37.981688 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981695 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981705 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:19:37.981729 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.981735 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981745 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:19:37.981763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.981769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.981796 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.981803 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981812 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:19:37.981825 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.981890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.981908 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.981915 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:19:37.981930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.981955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.981962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.981973 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:19:37.981986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.982012 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:37.982027 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982033 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.982047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982072 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.982079 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:19:37.982102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.982129 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:19:37.982144 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982150 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:19:37.982163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.982194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.982222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982229 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982238 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:19:37.982256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982262 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982272 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:19:37.982290 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.982303 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982313 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:19:37.982326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.982363 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:19:37.982379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982385 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.982400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982428 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.982436 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982448 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:19:37.982462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.982477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.982487 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:19:37.982501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.982528 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982535 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.982545 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.982574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.982588 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982614 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.982621 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982631 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:19:37.982649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982656 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982666 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:19:37.982683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982690 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982700 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:19:37.982718 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:19:37.982732 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982742 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:19:37.982760 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982767 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982777 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:19:37.982801 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.982807 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982817 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:19:37.982835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.982841 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:19:37.982869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.982875 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982885 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:19:37.982902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.982909 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982919 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:19:37.982936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.982943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.982952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.982965 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:19:37.983014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983032 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:19:37.983053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.983085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.983108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983134 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:37.983149 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983156 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.983170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983194 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983201 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983211 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:19:37.983225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983250 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:19:37.983264 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983290 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.983303 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983314 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:19:37.983334 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:19:37.983341 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983351 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:19:37.983369 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.983377 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:19:37.983400 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:19:37.983427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983454 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.983469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.983502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.983529 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.983536 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983546 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:19:37.983563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.983570 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983580 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:19:37.983593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983626 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983647 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.983662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983687 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:19:37.983717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.983740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983750 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.983764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983798 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983805 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983815 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.983859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983884 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.983891 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983901 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:19:37.983919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.983926 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983935 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:19:37.983953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.983960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.983969 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:19:37.983987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.983994 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:19:37.984021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.984028 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984038 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:19:37.984056 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984062 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984072 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:19:37.984090 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.984097 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984106 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:19:37.984124 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984140 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:19:37.984157 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984165 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984175 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:19:37.984188 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.984234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.984252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984258 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:19:37.984281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:19:37.984347 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.984354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984364 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:19:37.984381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.984388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:19:37.984415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984425 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:19:37.984464 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.984471 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984480 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:19:37.984493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.984534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:37.984549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.984569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.984656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.984673 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984684 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:19:37.984695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:19:37.984707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:19:37.984731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:19:37.984746 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984752 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:19:37.984766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984796 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.984803 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984813 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:19:37.984826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.984851 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:19:37.984866 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984872 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.984885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984910 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:19:37.984917 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984926 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:19:37.984940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.984964 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:19:37.984979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.984986 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:19:37.984999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.985030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.985052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.985077 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:37.985092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985099 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.985112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985137 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:19:37.985167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.985192 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:19:37.985205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985232 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985240 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985250 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.985309 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985335 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985343 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985353 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:19:37.985370 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985377 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985387 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:19:37.985404 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985411 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985423 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:19:37.985452 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985459 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985469 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:19:37.985487 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985494 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985503 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:19:37.985521 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:19:37.985528 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985538 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:19:37.985555 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:19:37.985562 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985572 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:19:37.985589 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:19:37.985596 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985606 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:19:37.985624 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.985631 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985640 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:19:37.985658 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985664 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985674 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:19:37.985691 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985698 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985708 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:19:37.985726 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985741 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985751 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:19:37.985768 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985775 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985785 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:19:37.985798 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.985858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.985876 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985882 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:19:37.985897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985922 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.985930 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985939 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:19:37.985953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.985978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:37.985993 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.985999 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.986013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986037 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986045 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986054 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:19:37.986067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.986093 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:19:37.986107 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986113 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.986127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986151 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986158 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986168 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:19:37.986185 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986192 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986202 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:19:37.986219 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986226 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986235 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:19:37.986253 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986260 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986269 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:19:37.986282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.986325 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986341 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.986362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986387 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986395 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986405 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:19:37.986418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.986458 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.986472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986499 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986507 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986517 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.986561 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:19:37.986621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986628 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:19:37.986655 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986662 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986671 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:19:37.986689 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.986696 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986705 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:19:37.986723 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:19:37.986764 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986770 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986780 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:19:37.986803 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:19:37.986810 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986819 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:19:37.986832 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.986871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.986887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986893 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:19:37.986907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986932 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.986939 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986948 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:19:37.986966 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.986973 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.986982 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:19:37.987000 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987007 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987016 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:19:37.987034 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.987041 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987050 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:19:37.987068 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987074 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987084 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:19:37.987107 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987114 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987124 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:19:37.987141 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987148 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987157 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:19:37.987175 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987182 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987192 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:19:37.987204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.987257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:37.987272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987279 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:19:37.987293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.987331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:19:37.987355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:37.987381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:19:37.987398 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:19:37.987405 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:19:37.987415 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:19:37.987443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987450 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:19:37.987465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.987508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:19:37.987525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:19:37.987536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:19:37.987546 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:19:37.987563 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.987570 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:19:37.987616 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:19:37.987634 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:19:37.987640 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:19:37.987650 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:19:37.987668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.987674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.987684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.987702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.987708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.987718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.987736 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.987743 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.987761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.987778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.987787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:19:37.987804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.987837 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.987849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:19:37.987868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.987901 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:19:37.987913 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:19:37.987932 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:19:37.987965 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.987976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.987993 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.988025 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:19:37.988036 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:19:37.988055 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:19:37.988077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.988084 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:19:37.988095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.988112 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.988119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:19:37.988129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.988145 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:19:37.988152 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:19:37.988161 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:19:37.988173 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:19:37.988205 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:19:37.988235 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:19:37.988263 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:19:37.988291 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:19:37.988326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:37.988354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:19:37.988381 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:37.988408 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:19:37.988458 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:19:37.988511 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:19:37.988566 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:19:37.988621 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:19:37.988675 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:19:37.988730 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:19:37.988787 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:19:37.988843 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:19:37.988906 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:37.988962 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:19:37.989018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:37.989052 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:19:37.989079 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:37.989106 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:19:37.989133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:37.989160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:19:37.989187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.989214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.989241 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.989267 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:19:37.989309 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.989337 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:19:37.989368 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:37.989396 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:19:37.989426 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:19:37.989457 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:19:37.989485 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.989513 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.989559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.989589 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:19:37.989616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:37.989644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.989671 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.989698 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.989724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.989751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.989778 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:37.989804 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:19:37.989831 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:19:37.989858 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:19:37.989884 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:37.989911 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:19:37.989938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.989964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.989991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:37.990018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:19:37.990045 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:19:37.990072 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:19:37.990098 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:37.990125 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:19:37.990152 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:37.990178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:19:37.990205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.990232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:19:37.990259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:37.990291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:19:37.990327 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990346 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990372 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.990399 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990417 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990439 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990466 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.990493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.990598 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990624 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.990651 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990678 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.990705 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990722 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990749 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.990775 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990793 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990819 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.990846 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990873 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.990900 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990926 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.990952 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.990979 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.991006 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991032 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.991059 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991077 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.991130 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991156 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.991182 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991209 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.991235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991262 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.991288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.991460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991478 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.991547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991574 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.991601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.991688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.991815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991867 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.991919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.991998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.992024 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992051 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.992079 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992096 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992113 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992130 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992159 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.992186 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992213 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:19:37.992240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992307 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.992334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.992473 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992500 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:19:37.992526 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992553 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.992580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992607 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.992633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992685 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.992738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:19:37.992920 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992938 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.992965 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.992991 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993009 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993026 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993052 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.993078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.993182 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993208 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993235 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993261 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993287 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993311 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993338 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993364 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993382 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993408 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993441 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993472 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.993552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993578 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:19:37.993657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993675 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:19:37.993728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.993781 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.993834 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993861 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.993887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993975 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.993992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.994045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994081 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.994133 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.994186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994204 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994247 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.994274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:19:37.994403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994423 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994460 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.994513 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.994618 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994644 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:19:37.994671 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994706 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994750 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:19:37.994777 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:19:37.994830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.994918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.994987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:19:37.995040 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995066 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:19:37.995092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995119 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:19:37.995145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:19:37.995198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.995308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:19:37.995464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:19:37.995491 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:37.995548 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:37.995599 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:37.995649 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:37.995696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:37.995751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:37.995799 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:19:37.995854 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:37.995907 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:37.995956 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:37.996005 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:37.996052 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:37.996100 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.996148 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.996197 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.996245 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:37.996298 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:37.996350 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.996399 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.996456 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:37.996505 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.996560 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.996615 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:37.996663 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:37.996710 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:37.996760 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.996808 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:37.996857 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:37.996908 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:37.996961 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:37.997008 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.997061 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:37.997118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:37.997166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:37.997214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:37.997263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:37.997316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:37.997366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:37.997415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:19:37.997524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:37.997573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:37.997621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:37.997670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:37.997717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:37.997767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.997816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.997865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.997913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:37.997961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:37.998009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.998058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.998107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:37.998156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.998209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:37.998261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:37.998316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:37.998364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:37.998411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:37.998470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:37.998520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:37.998569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:37.998621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:37.998668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:37.998717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:37.998776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:37.998825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:37.998873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:37.998921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:37.998969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:37.999016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:37.999065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:19:37.999113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:37.999161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:37.999209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:37.999257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:37.999311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:37.999359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.999416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.999471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:37.999525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:37.999573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:37.999659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.999768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:37.999869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:37.999924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:37.999978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.000037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.000084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:38.000138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.000186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.000240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.000290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.000350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.000407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.000462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.000518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.000574 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:19:38.000600 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.000661 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.000717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.000777 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.000831 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.000885 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:38.000939 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:19:38.000994 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:38.001047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.001101 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.001155 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.001209 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.001263 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.001325 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.001379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.001432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.001492 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.001546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.001601 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.001655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.001709 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.001772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.001833 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.001887 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:38.001941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.001995 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.002056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.002111 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.002165 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.002218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.002272 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.002339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.002401 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:19:38.002426 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.002483 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.002538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.002592 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.002647 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.002701 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:38.002756 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:19:38.002816 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:38.002915 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.002970 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.003024 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.003078 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.003132 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.003187 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.003241 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.003305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.003360 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.003415 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.003469 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.003524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.003578 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.003633 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.003688 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.003742 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:38.003796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.003851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.003905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.003958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.004013 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.004068 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.004122 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.004176 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.004237 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:19:38.004260 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.004325 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.004374 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.004424 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.004473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.004521 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:38.004569 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:19:38.004623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:38.004671 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.004721 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.004770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.004819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.004867 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.004916 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.004965 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.005014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.005063 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.005111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.005160 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.005209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.005258 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.005312 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.005362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.005410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:38.005459 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.005507 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.005556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.005605 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.005653 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.005701 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.005750 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.005807 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.005863 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:19:38.005885 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.005937 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.005988 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.006039 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.006096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.006147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:19:38.006197 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:19:38.006248 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:19:38.006305 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.006357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.006408 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.006459 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.006509 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.006561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.006611 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.006662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.006714 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.006765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.006815 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.006869 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.006921 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.006971 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.007023 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.007074 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:19:38.007124 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.007175 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.007226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.007284 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.007340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.007391 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.007443 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.007494 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.007548 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:19:38.007565 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:19:38.007594 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:19:38.007622 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:19:38.007650 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:19:38.007674 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:19:38.007692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.007705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.007714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.007722 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.007730 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.007737 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:19:38.007745 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:19:38.007753 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:19:38.007763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.007771 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.007778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.007786 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.007793 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.007801 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.007808 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.007821 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.007828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.007835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.007843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.007850 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.007857 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.007865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.007872 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.007879 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:19:38.007887 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.007894 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.007901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.007908 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.007915 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.007922 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.007929 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.007936 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.007944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.007953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.007960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.007968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.007975 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.007983 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:19:38.007991 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:19:38.007998 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:19:38.008006 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.008013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.008021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.008028 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.008035 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008050 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.008064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.008071 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.008093 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.008100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.008107 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.008114 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:19:38.008122 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.008129 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.008136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.008143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.008150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.008157 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.008164 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.008172 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.008180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.008188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.008195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.008202 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.008209 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.008216 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:19:38.008222 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:19:38.008229 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:19:38.008235 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.008242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.008248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.008255 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.008261 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008268 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008275 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.008289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.008300 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008308 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.008321 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.008328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.008335 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.008342 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:19:38.008348 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.008355 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.008361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.008368 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.008374 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.008381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.008387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.008394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.008400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:19:38.008408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.008414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:19:38.008421 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:19:38.008428 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:19:38.008443 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:19:38.008449 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:19:38.008456 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:19:38.008462 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:19:38.008469 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:19:38.008476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:19:38.008483 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:19:38.008490 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008496 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008503 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:19:38.008510 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:19:38.008517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:19:38.008523 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008792 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:19:38.008801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:19:38.008807 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:19:38.008814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:19:38.008821 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:19:38.008833 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:19:38.008840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:19:38.008846 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:19:38.008853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:19:38.008859 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:19:38.008866 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:19:38.008872 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:19:38.008879 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:19:38.008885 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:19:38.009116 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:19:38.009125 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:19:38.009130 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:19:38.009135 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:19:38.009141 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:19:38.009145 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:19:38.009149 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:19:38.009158 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:19:38.009166 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:19:38.009198 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009204 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "159738" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:19:38.009217 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:19:38.009238 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:19:38.009244 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:19:38.009248 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:19:38.009252 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:19:38.009257 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "159738" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:19:38.009275 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009281 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009286 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009298 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009307 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:19:38.009312 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:19:38.009334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:38.009342 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:19:38.009346 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:38.009370 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:19:38.009376 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:19:38.009380 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:19:38.009384 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:19:38.009388 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:19:38.009392 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:19:38.009396 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:19:38.009400 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:19:38.009406 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "159738" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:19:38.009416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009423 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009427 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:19:38.009432 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009438 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:19:38.009442 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:19:38.009466 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:19:38.009472 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009477 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009482 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009487 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:19:38.009496 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:19:38.009503 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:19:38.009508 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:19:38.009512 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:19:38.009519 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "159738" 2019-02-20 06:19:38.009526 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:19:38.009530 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:19:38.009535 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:19:38.009541 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:19:38.009546 wsdl: in serializeType: returning: 159738 2019-02-20 06:19:38.009552 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:19:38.009559 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:19:38.009563 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:19:38.009567 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:19:38.009572 wsdl: in serializeType: returning: 159738 2019-02-20 06:19:38.009577 wsdl: serializeRPCParameters returning: 159738 2019-02-20 06:19:38.009596 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=159738 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:19:38.009601 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:19:38.009607 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1419"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:19:38.009621 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:19:38.009627 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=159738 2019-02-20 06:19:38.009635 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:19:38.009701 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:19:38.009643 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:19:38.009654 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:19:38.009659 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:19:38.009663 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:19:38.009667 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:19:38.009674 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:19:38.009682 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:19:38.009690 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:19:38.009695 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:19:38.009706 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:19:38.009714 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:19:38.009721 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:19:38.016986 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:19:38.017001 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:19:38.017010 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:19:38.017016 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:19:38.017021 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:19:38.017026 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:19:38.017030 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:19:38.017034 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:19:38.017038 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:19:38.017068 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:19:38.026053 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:19:38.026067 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:19:38.026073 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:19:38.026078 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:19:38.026084 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:19:38.026089 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:19:38.026095 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:19:38.026100 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:19:38.026105 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:19:38.026111 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:19:36 GMT 2019-02-20 06:19:38.026117 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:19:38.026122 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:19:38.026128 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:19:38.026135 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:19:38.026157 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:19:38.026171 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:19:38.026179 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:19:38.026184 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:19:38.026189 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:19:38.026223 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:19:38.026234 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:19:38.026240 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:19:38.026259 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:19:38.026265 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:19:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:19:38.026289 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:19:38.026304 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:19:38.026320 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:19:38.026327 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:19:38.026411 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:19:38.026510 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:19:38.026516 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:19:38.026524 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:19:38.026533 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:19:38.026556 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:19:38.026612 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:19:38.026638 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:19:38.026653 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:19:38.026660 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:19:38.026664 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:19:38.026669 nusoap_client: detail =