Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 40.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
701164-00028.200.052.297 Model turbiny: GT15P
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RENAULT
 Silnik:
JR T1517
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:32:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:32:43.493716 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:32:43.493759 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:32:43.493773 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139629" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:32:43.493795 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:32:43.493804 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:32:43.493812 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:32:43.493824 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:32:43.493832 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:32:43.493839 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:32:43.493847 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:32:43.493855 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:32:43.493866 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:32:43.493871 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:32:43.493876 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:32:43.493880 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:32:43.493884 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:32:43.493895 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:32:43.493908 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:32:43.493916 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:32:43.493921 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:32:43.493927 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:32:43.493935 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:32:43.493943 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:32:43.501556 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:32:43.501579 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:32:43.501592 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:32:43.501599 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:32:43.501604 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:32:43.501609 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:32:43.501617 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:32:43.501646 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:32:43.519389 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:32:43.519416 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:32:43.519424 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:32:43.519429 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:32:43.519435 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:32:43.519445 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:32:43.519451 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:32:43.519457 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:32:43.519462 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:32:43.519468 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:32:37 GMT 2019-02-23 22:32:43.519473 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:32:43.519478 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:32:43.519485 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:32:43.519495 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:32:43.519523 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:32:43.526587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:32:43.527342 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:32:43.527374 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-23 22:32:43.533855 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:32:43.534187 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.534804 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:32:43.535093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.541110 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:32:43.541448 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.541997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:32:43.542147 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.542774 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.543409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.543540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.543569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.548419 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.548858 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.549421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.549651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.549667 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:32:43.550259 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:32:43.550692 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.550707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.551150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:32:43.551304 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:32:43.551866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.551881 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:32:43.552440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.552678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:32:43.552706 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:32:43.555556 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 22:32:43.555578 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:32:43.555584 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:32:43.555614 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:32:43.555663 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:32:43.555678 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:32:43.555684 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:32:43.555701 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:32:43.555706 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:32:43.555868 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:32:43.555884 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:32:43.555931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.555940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:32:43.555961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.555991 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556000 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556014 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:32:43.556035 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556043 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556053 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:32:43.556069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.556110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.556126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.556149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556177 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.556184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:32:43.556208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.556236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:32:43.556251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:32:43.556272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556305 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556313 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556323 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:32:43.556342 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556348 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556358 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:32:43.556376 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556383 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556392 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:32:43.556405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.556440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.556456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:32:43.556479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556505 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.556512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:32:43.556536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.556561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:32:43.556576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:32:43.556596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556621 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556628 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556638 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:32:43.556657 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556664 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556674 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:32:43.556691 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.556698 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556708 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:32:43.556726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.556733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.556755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.556794 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.556810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556816 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.556831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.556925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.556942 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556953 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:32:43.556963 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:32:43.556976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.556991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:32:43.557000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:32:43.557015 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557022 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:32:43.557036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557061 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557078 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:32:43.557091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557116 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.557131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557138 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.557152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557177 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.557185 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557195 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:32:43.557208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557233 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:32:43.557248 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557254 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:32:43.557271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.557345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.557385 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557392 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.557406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557431 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.557438 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:32:43.557461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557486 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:32:43.557501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557507 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:32:43.557521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557546 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557553 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557563 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:32:43.557582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.557611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557640 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:32:43.557655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557661 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.557676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.557711 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557721 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:32:43.557734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557760 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:32:43.557774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557781 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:32:43.557794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557819 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557826 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557836 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:32:43.557855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.557862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.557890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.557920 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:32:43.557935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557942 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.557956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557981 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.557988 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.557998 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:32:43.558011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:32:43.558050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558056 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:32:43.558070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.558102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.558124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558149 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:32:43.558163 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558169 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.558182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558208 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.558215 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558225 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:32:43.558237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:32:43.558282 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558289 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:32:43.558304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.558335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.558358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.558397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558403 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.558417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558441 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.558448 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558459 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:32:43.558472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558497 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:32:43.558511 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558517 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:32:43.558531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558555 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.558562 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558572 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:32:43.558585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.558625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558631 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.558644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558669 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.558676 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558686 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:32:43.558699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558724 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:32:43.558739 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558745 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:32:43.558759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558783 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.558790 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558800 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:32:43.558813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.558852 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558859 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.558872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558897 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.558904 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558914 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:32:43.558926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.558952 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:32:43.558966 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.558973 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:32:43.558986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559011 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.559018 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559027 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:32:43.559045 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.559052 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559062 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:32:43.559075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.559105 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.559119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.559139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559165 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.559172 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559182 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:32:43.559195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.559220 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:32:43.559235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559241 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:32:43.559255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.559292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.559319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.559345 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.559360 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559366 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.559380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559405 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.559412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559422 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:32:43.559435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.559460 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.559475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559481 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:32:43.559495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559520 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:32:43.559527 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559630 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:32:43.559656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.559683 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.559710 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559717 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.559732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.559834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.559852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:32:43.559874 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:32:43.559886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:32:43.559914 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:32:43.559930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559941 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:32:43.559956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.559982 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:32:43.559990 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560000 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:32:43.560013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.560042 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.560062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560069 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.560083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560113 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.560175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.560192 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:32:43.560213 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:32:43.560225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:32:43.560249 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:32:43.560264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560270 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:32:43.560291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560328 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:32:43.560357 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560364 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:32:43.560392 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560399 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560409 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:32:43.560427 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.560433 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560443 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:32:43.560461 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.560468 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560477 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:32:43.560495 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.560502 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560511 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:32:43.560529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.560536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560545 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.560558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.560608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.560624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560631 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.560653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:32:43.560708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.560734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:32:43.560749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560755 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:32:43.560769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560794 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560801 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560811 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:32:43.560836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.560895 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.560906 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560925 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:32:43.560948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.560988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.561007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.561032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.561067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561110 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.561123 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:32:43.561163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.561208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:32:43.561233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561243 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:32:43.561266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.561336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.561375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.561418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.561443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.561476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561518 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.561530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:32:43.561570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.561614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.561647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561658 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:32:43.561682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561885 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.561898 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561917 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:32:43.561948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.561958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.561975 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.562005 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.562016 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562032 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:32:43.562054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.562108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.562126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562133 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.562148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.562181 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:32:43.562212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.562238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.562254 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562260 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.562279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562306 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.562314 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562324 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:32:43.562342 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.562349 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:32:43.562381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.562388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:32:43.562415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.562422 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562435 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:32:43.562453 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.562463 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:32:43.562494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.562537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.562553 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.562574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:32:43.562679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.562722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.562737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.562753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562792 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562805 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.562851 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.562884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.562919 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.562926 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562936 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:32:43.562975 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.562984 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.562995 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:32:43.563014 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.563029 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563042 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:32:43.563061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.563068 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563077 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:32:43.563095 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:32:43.563102 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563111 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:32:43.563129 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563136 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563148 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.563167 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563173 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563183 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.563201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563208 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563218 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:32:43.563235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563242 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563251 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:32:43.563264 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.563342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.563364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563389 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.563396 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563406 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:32:43.563424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563431 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563441 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:32:43.563458 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563465 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563475 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:32:43.563493 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.563499 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563509 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:32:43.563522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.563560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563582 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.563596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563621 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563638 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:32:43.563652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.563667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.563677 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.563690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563717 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563746 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.563777 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563803 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.563810 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:32:43.563837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.563844 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563854 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:32:43.563872 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.563879 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563888 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:32:43.563906 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.563912 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563924 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:32:43.563942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.563949 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563958 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:32:43.563976 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.563983 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.563992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:32:43.564010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.564044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564051 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564060 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:32:43.564078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564084 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564094 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:32:43.564112 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564118 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564128 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:32:43.564145 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564152 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564162 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:32:43.564174 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.564230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.564247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.564268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564300 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564307 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564318 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:32:43.564336 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.564343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.564371 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564377 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564387 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:32:43.564405 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.564412 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564422 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.564434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.564472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564493 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.564507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564532 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:32:43.564563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.564578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.564588 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.564601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564648 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564661 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.564691 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564723 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.564730 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:32:43.564758 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564765 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:32:43.564796 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.564804 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564814 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:32:43.564832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.564839 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564849 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:32:43.564867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.564874 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564884 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:32:43.564901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.564908 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:32:43.564936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.564969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.564977 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.564987 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:32:43.565004 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565011 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.565021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:32:43.565039 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565046 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.565056 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:32:43.565074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565080 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.565090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:32:43.565107 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.565124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:32:43.565136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.565197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.565213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565240 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565248 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565258 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565270 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.565316 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565343 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.565350 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565360 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:32:43.565378 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.565385 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565394 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:32:43.565412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.565418 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565428 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:32:43.565446 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565453 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565463 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:32:43.565480 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565487 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565497 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:32:43.565514 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565521 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565531 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:32:43.565549 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565555 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565565 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:32:43.565583 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565590 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565599 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:32:43.565617 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565624 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565634 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:32:43.565651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565658 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565668 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:32:43.565693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565699 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565709 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:32:43.565727 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.565734 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565743 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:32:43.565761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.565768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.565795 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.565802 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565812 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:32:43.565824 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.565891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.565910 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.565940 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:32:43.565962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.565989 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.565996 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566029 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:32:43.566054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.566095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.566121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566131 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.566161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566206 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.566218 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566235 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:32:43.566257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.566310 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:32:43.566337 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566347 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:32:43.566371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.566429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.566477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.566488 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566504 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:32:43.566535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.566546 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566562 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:32:43.566592 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.566602 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566618 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:32:43.566639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.566706 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:32:43.566724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566730 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.566745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566776 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.566784 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566794 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:32:43.566807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.566824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.566834 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:32:43.566847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.566875 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:32:43.566882 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.566892 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:32:43.566905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.566921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.566935 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.566961 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.566968 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.566978 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:32:43.566995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567002 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567012 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:32:43.567030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567036 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567046 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:32:43.567064 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:32:43.567070 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567081 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:32:43.567098 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567105 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567115 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:32:43.567133 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.567139 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567149 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:32:43.567167 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.567174 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567184 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:32:43.567201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.567208 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567218 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:32:43.567236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.567242 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567252 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:32:43.567270 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567293 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.567307 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:32:43.567358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.567376 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567382 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:32:43.567397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.567437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.567460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.567486 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.567501 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567508 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.567522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567547 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567554 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567564 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:32:43.567578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.567603 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:32:43.567616 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567643 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.567650 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567659 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:32:43.567677 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:32:43.567684 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567694 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:32:43.567711 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.567718 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567728 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:32:43.567740 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:32:43.567765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.567781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567787 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.567802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.567835 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.567863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567870 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567880 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:32:43.567897 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.567904 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567914 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:32:43.567927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.567960 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.567975 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.567981 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.567995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568020 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568027 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568037 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:32:43.568050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.568075 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.568089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568116 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568123 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568133 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.568176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568202 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568209 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568219 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:32:43.568237 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568244 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568253 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:32:43.568271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.568283 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568294 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:32:43.568313 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568320 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568330 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:32:43.568347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.568354 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568364 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:32:43.568381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568388 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568398 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:32:43.568420 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.568427 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568437 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:32:43.568455 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568462 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568471 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:32:43.568489 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568496 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568507 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:32:43.568520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.568567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.568585 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568592 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:32:43.568606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568631 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568638 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568648 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:32:43.568667 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.568674 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568684 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:32:43.568701 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.568708 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568718 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:32:43.568735 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:32:43.568769 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.568776 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568785 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:32:43.568798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.568840 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.568855 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568861 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.568877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568900 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568907 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.568966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.568983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.568994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:32:43.569004 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:32:43.569016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:32:43.569041 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:32:43.569056 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569062 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:32:43.569077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569101 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.569108 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569118 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:32:43.569131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.569156 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.569171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569178 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.569191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569216 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:32:43.569223 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569233 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:32:43.569246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.569271 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:32:43.569292 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569299 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:32:43.569313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.569345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.569367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.569392 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.569412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569420 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.569435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569460 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569467 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569477 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:32:43.569490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.569506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.569516 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:32:43.569529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569556 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569563 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569573 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.569616 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569642 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569649 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569659 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:32:43.569677 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569684 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569694 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:32:43.569711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569718 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569728 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:32:43.569745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569752 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569762 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:32:43.569779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569786 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569795 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:32:43.569813 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:32:43.569820 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569829 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:32:43.569847 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:32:43.569853 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569863 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:32:43.569880 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:32:43.569887 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569897 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:32:43.569914 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.569921 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569931 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:32:43.569948 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569955 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569965 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:32:43.569982 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.569989 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.569999 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:32:43.570016 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570023 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.570032 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:32:43.570050 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570056 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.570066 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:32:43.570079 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.570142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570160 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570166 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:32:43.570182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570214 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570224 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:32:43.570236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570262 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.570282 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570289 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.570304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570329 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.570336 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570346 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:32:43.570359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570384 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:32:43.570400 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570409 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.570424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570449 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570456 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570466 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:32:43.570484 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.570491 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570501 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:32:43.570519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.570525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570535 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:32:43.570553 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570560 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570569 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:32:43.570582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570619 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570641 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.570655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570679 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570687 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:32:43.570710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.570725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570735 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.570763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570794 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570802 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.570857 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.570890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:32:43.570917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.570924 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:32:43.570951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.570958 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.570968 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:32:43.570995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.571003 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.571013 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:32:43.571032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.571049 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:32:43.571066 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571073 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.571083 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:32:43.571100 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:32:43.571107 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.571117 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:32:43.571129 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.571169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.571186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571192 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:32:43.571207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571231 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.571238 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571248 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:32:43.571266 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571278 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571289 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:32:43.571308 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571315 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571325 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:32:43.571342 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.571349 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571359 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:32:43.571376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571383 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571393 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:32:43.571416 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571424 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571434 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:32:43.571452 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571459 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571469 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:32:43.571487 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571493 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571503 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:32:43.571516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.571569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.571584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571591 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:32:43.571605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571630 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.571637 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:32:43.571660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.571685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:32:43.571702 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:32:43.571709 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:32:43.571720 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:32:43.571736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571743 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:32:43.571757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.571800 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:32:43.571817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.571828 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:32:43.571838 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:32:43.571855 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.571862 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:32:43.571872 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:32:43.571888 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:32:43.571896 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:32:43.571905 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:32:43.571923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.571929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.571939 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.571957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.571963 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.571973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.571990 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.571997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.572007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.572024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.572031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:32:43.572040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.572057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.572064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:32:43.572073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.572090 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:32:43.572097 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:32:43.572106 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:32:43.572123 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.572130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.572140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.572157 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:32:43.572163 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:32:43.572173 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:32:43.572190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.572197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:32:43.572207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.572224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.572230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:32:43.572240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.572256 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:32:43.572263 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:32:43.572278 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:32:43.572292 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:32:43.572328 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.572357 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:32:43.572384 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.572416 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:32:43.572444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.572470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:32:43.572497 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.572524 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:32:43.572551 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.572578 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:32:43.572604 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:32:43.572631 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:32:43.572657 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:32:43.572684 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:32:43.572712 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:32:43.572738 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:32:43.572765 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.572793 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:32:43.572819 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.572845 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:32:43.572872 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.572898 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:32:43.572925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.572951 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:32:43.572978 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.573005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.573032 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.573059 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:32:43.573085 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.573112 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:32:43.573139 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.573166 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:32:43.573193 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.573220 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:32:43.573246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.573280 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.573309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.573336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:32:43.573363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.573390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.573424 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.573451 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.573478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.573504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.573531 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.573558 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:32:43.573585 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:32:43.573611 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:32:43.573638 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.573665 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:32:43.573691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.573717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.573744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.573771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:32:43.573797 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.573824 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:32:43.573851 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.573878 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:32:43.573904 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.573931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:32:43.573958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.573985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:32:43.574011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.574040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:32:43.574067 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574086 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574113 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.574139 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574157 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574174 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574200 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.574227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.574338 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574365 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574437 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574465 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574491 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574509 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574536 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574562 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574579 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574606 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574632 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574659 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574686 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.574739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574791 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574818 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.574844 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.574914 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.574967 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.574993 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.575019 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575045 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.575072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.575228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575262 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575295 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.575321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575348 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.575375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575442 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.575469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.575590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575642 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.575694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.575798 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.575852 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575870 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575887 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575933 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.575959 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.575986 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:32:43.576012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.576099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.576221 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576247 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:32:43.576278 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576306 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.576332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576359 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.576385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576424 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.576494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576617 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:32:43.576670 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576688 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576714 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.576740 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576757 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576774 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576801 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.576827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.576931 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.576957 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.576983 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577009 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577079 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577105 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577122 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577148 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577175 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577201 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577228 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.577285 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577312 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577364 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:32:43.577390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577440 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:32:43.577467 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.577520 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577546 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.577573 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577599 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.577625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.577780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577814 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.577866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577893 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.577919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577936 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.577979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.578005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:32:43.578127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578178 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.578230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.578342 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578368 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:32:43.578394 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578452 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:32:43.578504 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:32:43.578557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.578644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:32:43.578766 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578792 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:32:43.578819 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578845 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:32:43.578871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578898 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:32:43.578924 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.578975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.579029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:32:43.579176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:32:43.579201 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.579260 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.579317 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.579367 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.579422 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.579472 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.579521 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.579569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.579621 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.579670 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.579719 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.579767 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.579815 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.579864 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.579913 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.579961 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.580010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.580059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.580108 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.580158 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.580207 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.580263 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.580324 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.580373 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.580425 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.580473 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.580590 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.580651 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.580709 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.580767 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.580821 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.580874 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.580932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.580981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.581029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.581079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.581126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.581175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.581225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.581278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.581329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.581431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.581482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.581529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.581578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.581627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.581676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.581724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.581774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.581823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.581872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.581921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.581970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.582023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.582077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.582127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.582175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.582222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.582269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.582327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.582384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.582461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.582512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.582561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.582619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.582670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.582718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.582767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.582814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.582863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.582911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.582960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.583008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.583055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.583105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.583152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.583200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.583304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.583370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.583418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.583466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.583515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.583564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.583614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.583664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.583717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.583769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.583817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.583865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.583913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.583961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.584010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.584061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.584116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.584164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.584214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.584271 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:32:43.584306 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.584368 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.584425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.584479 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.584534 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.584588 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.584642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.584696 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.584749 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.584804 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.584865 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.584920 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.584974 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.585028 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.585082 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.585137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.585190 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.585244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.585311 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.585366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.585420 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.585473 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.585527 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.585581 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.585635 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.585697 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.585757 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.585813 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.585867 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.585922 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.585976 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.586030 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.586092 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:32:43.586116 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.586171 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.586226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.586287 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.586343 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.586406 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.586460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.586515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.586569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.586624 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.586737 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.586792 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.586846 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.586901 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.586956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.587010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.587064 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.587120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.587175 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.587230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.587290 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.587346 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.587410 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.587464 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.587518 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.587572 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.587627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.587690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.587744 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.587799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.587916 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.587978 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.588049 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:32:43.588112 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.588173 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.588226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.588287 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.588341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.588405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.588501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.588551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.588603 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.588709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.588804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.588865 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.588915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.588968 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.589023 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.589117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.589169 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.589227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.589283 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.589378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.589428 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.589487 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.589538 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.589595 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.589653 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.589710 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.589759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.589811 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.589865 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.589921 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.589975 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.590026 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.590092 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:32:43.590115 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.590169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.590225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.590283 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.590335 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.590387 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:32:43.590438 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:32:43.590489 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:32:43.590541 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.590593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.590684 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.590737 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.590795 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.590847 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.590898 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.590949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.591000 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.591053 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.591104 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.591155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.591207 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.591258 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.591315 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.591371 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:32:43.591423 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.591474 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.591527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.591578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.591629 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.591680 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.591732 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.591783 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.591845 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:32:43.591863 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:32:43.591893 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:32:43.591922 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:32:43.591949 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:32:43.591976 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:32:43.591994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.592010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.592019 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.592029 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.592038 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.592047 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:32:43.592055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:32:43.592063 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:32:43.592071 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.592079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.592087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.592096 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.592104 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592112 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592120 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.592137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.592145 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592153 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592162 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.592170 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.592178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.592186 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.592194 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:32:43.592202 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.592210 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.592218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.592226 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.592235 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.592242 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.592251 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.592268 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.592281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.592291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.592299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.592309 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.592316 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.592325 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:32:43.592333 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:32:43.592341 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:32:43.592349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.592357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.592365 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.592372 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.592380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592387 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592395 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.592411 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.592418 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.592442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.592449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.592457 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.592464 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:32:43.592472 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.592479 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.592486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.592493 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.592500 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.592507 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.592515 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.592522 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.592530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.592539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.592547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.592555 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.592562 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.592570 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:32:43.592577 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:32:43.592584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:32:43.592591 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.592598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.592605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.592612 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.592618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592633 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592640 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.592647 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.592654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592661 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592667 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.592674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.592681 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.592688 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.592695 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:32:43.592703 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.592710 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.592717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.592724 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.592731 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.592738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.592745 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.592752 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.592759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:32:43.592767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.592774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:32:43.592782 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:32:43.592795 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:32:43.592803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:32:43.592810 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:32:43.592817 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:32:43.592824 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:32:43.592830 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:32:43.592837 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:32:43.592844 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:32:43.592851 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592859 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592866 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:32:43.592873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:32:43.592880 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:32:43.592887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:32:43.592900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:32:43.592907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:32:43.592914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:32:43.592921 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:32:43.592927 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:32:43.592934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:32:43.592940 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:32:43.592947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:32:43.592953 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:32:43.592960 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:32:43.592966 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:32:43.592973 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:32:43.592979 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:32:43.593054 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:32:43.593064 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:32:43.593069 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:32:43.593074 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:32:43.593080 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:32:43.593085 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:32:43.593089 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:32:43.593098 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:32:43.593106 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:32:43.593142 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593149 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139629" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:32:43.593162 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:32:43.593183 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:32:43.593190 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:32:43.593195 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:32:43.593199 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:32:43.593204 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139629" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:32:43.593215 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593221 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593226 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593236 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593245 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:32:43.593250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:32:43.593278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.593287 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:32:43.593292 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.593317 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:32:43.593323 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:32:43.593327 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:32:43.593331 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:32:43.593335 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:32:43.593340 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:32:43.593344 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:32:43.593354 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:32:43.593360 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139629" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:32:43.593370 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593377 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593381 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:32:43.593387 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593393 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:32:43.593397 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:32:43.593422 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:32:43.593428 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593433 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593438 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593442 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:32:43.593452 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:32:43.593460 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:32:43.593465 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:32:43.593470 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:32:43.593476 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139629" 2019-02-23 22:32:43.593483 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:32:43.593487 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:32:43.593492 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:32:43.593498 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:32:43.593503 wsdl: in serializeType: returning: 139629 2019-02-23 22:32:43.593509 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:32:43.593516 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:32:43.593520 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:32:43.593524 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:32:43.593529 wsdl: in serializeType: returning: 139629 2019-02-23 22:32:43.593533 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139629 2019-02-23 22:32:43.593814 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139629 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:32:43.593821 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:32:43.593827 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1630"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:32:43.593841 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:32:43.593847 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139629 2019-02-23 22:32:43.593856 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:32:43.593927 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:32:43.593867 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:32:43.593879 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:32:43.593884 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:32:43.593889 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:32:43.593893 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:32:43.593899 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:32:43.593908 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:32:43.593916 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:32:43.593921 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:32:43.593934 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:32:43.593943 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:32:43.593959 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:32:43.601326 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:32:43.601338 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:32:43.601346 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:32:43.601351 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:32:43.601356 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:32:43.601361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:32:43.601365 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:32:43.601369 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:32:43.601374 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:32:43.601401 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:32:43.611186 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:32:43.611210 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:32:43.611217 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:32:43.611222 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:32:43.611228 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:32:43.611238 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:32:43.611244 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:32:43.611250 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:32:43.611256 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:32:43.611261 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:32:37 GMT 2019-02-23 22:32:43.611268 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:32:43.611278 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:32:43.611285 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:32:43.611294 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:32:43.611317 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:32:43.611328 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:32:43.611338 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:32:43.611396 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:32:43.611402 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:32:43.611432 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:32:43.611443 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:32:43.611448 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:32:43.611472 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:32:43.611484 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:32:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:32:43.611511 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:32:43.611519 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:32:43.611539 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:32:43.611545 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:32:43.611657 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:32:43.611759 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:32:43.611766 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:32:43.611774 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:32:43.611784 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:32:43.611811 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:32:43.611873 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:32:43.611899 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:32:43.611913 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:32:43.611921 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:32:43.611929 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:32:43.611934 nusoap_client: detail =