Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 39.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
CK27 Model turbiny: RHF3-68002P14NHBRL315CBZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: KUBOTA
 Silnik:
JR T3440
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:00:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:00:31.447116 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:00:31.447168 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:00:31.447183 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:00:31.447200 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:00:31.447210 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:00:31.447218 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:00:31.447232 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:00:31.447240 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:00:31.447247 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:00:31.447256 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:00:31.447265 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:00:31.447276 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:00:31.447282 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:00:31.447286 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:00:31.447291 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:00:31.447295 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:00:31.447307 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:00:31.447322 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:00:31.447331 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:00:31.447337 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:00:31.447343 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:00:31.447352 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:00:31.447360 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:00:31.455081 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:00:31.455100 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:00:31.455111 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:00:31.455118 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:00:31.455124 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:00:31.455128 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:00:31.455132 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:00:31.455166 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:00:31.469845 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:00:31.469867 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:00:31.469875 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:00:31.469880 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:00:31.469886 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:00:31.469891 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:00:31.469897 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:00:31.469904 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:00:31.469909 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:00:31.469915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:00:29 GMT 2019-08-23 13:00:31.469921 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:00:31.469926 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:00:31.469932 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:00:31.469944 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:00:31.469976 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:00:31.469996 soap_transport_http: read buffer of 3920 bytes 2019-08-23 13:00:31.470028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.477718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.477771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.477788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.477812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.477844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.477877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.485645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.485967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.486136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.493067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.493821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.493844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.493885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.493946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.493963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.493987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494539 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:00:31.494627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.494723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.500806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.500839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.500871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.500891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.501995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502472 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:00:31.502522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:00:31.502807 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-23 13:00:31.502819 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:00:31.502825 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:00:31.502855 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:00:31.502895 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:00:31.502912 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:00:31.502919 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:00:31.502939 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:00:31.502943 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:00:31.503112 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:00:31.503129 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:00:31.503179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503189 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:00:31.503209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503240 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503265 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:00:31.503286 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503307 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:00:31.503323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.503366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.503382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.503404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503433 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.503440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:00:31.503465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.503492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:00:31.503508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:00:31.503529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503554 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503561 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503571 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:00:31.503589 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503596 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503605 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:00:31.503623 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503630 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503645 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:00:31.503660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.503695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.503711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:00:31.503733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503758 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.503766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:00:31.503789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.503815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:00:31.503830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:00:31.503850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503875 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503883 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503893 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:00:31.503911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503917 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503927 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:00:31.503944 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.503951 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503961 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:00:31.503978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.503985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.503994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.504007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504046 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.504061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.504083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.504177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.504194 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504205 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.504215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:00:31.504228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:00:31.504253 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:00:31.504268 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504275 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:00:31.504290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504315 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.504323 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504332 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:00:31.504350 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.504356 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504365 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:00:31.504383 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.504390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504399 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:00:31.504416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.504423 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.504445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.504496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.504517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504543 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.504550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:00:31.504573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:00:31.504613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:00:31.504633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504664 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.504671 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504681 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:00:31.504694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504719 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.504734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.504759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504785 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.504792 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:00:31.504815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504841 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:00:31.504856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504862 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:00:31.504876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.504908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504917 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.504931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.504956 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.504970 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.504977 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.504991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505016 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.505023 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:00:31.505046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:00:31.505085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505091 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:00:31.505105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505131 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505138 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505147 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:00:31.505165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.505196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505225 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:00:31.505239 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505246 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.505259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505284 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.505291 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505301 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:00:31.505314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505339 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:00:31.505354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505360 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:00:31.505374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505398 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505405 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505415 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:00:31.505433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.505463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505491 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:00:31.505506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505512 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.505526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505551 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.505559 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505568 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:00:31.505581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505606 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:00:31.505621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505627 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:00:31.505645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505688 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.505701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505726 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:00:31.505741 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505747 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.505761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505785 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.505792 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:00:31.505815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505840 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:00:31.505854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505861 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:00:31.505874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.505906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.505928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.505953 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.505968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.505974 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.505988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506013 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.506020 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506030 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:00:31.506043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506068 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:00:31.506083 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506090 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:00:31.506103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506129 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.506136 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506146 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:00:31.506159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.506199 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506205 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.506218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506243 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.506251 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:00:31.506274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506299 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:00:31.506314 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506320 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:00:31.506334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506359 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.506366 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506376 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:00:31.506389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506414 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.506429 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506435 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.506449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506473 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.506480 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506490 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:00:31.506503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:00:31.506543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506549 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:00:31.506562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506587 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.506594 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506604 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:00:31.506621 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.506628 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506642 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:00:31.506656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506686 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.506701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506708 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.506722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506747 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.506754 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506763 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:00:31.506776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506801 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:00:31.506817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506823 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:00:31.506837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.506869 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.506891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.506916 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.506931 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506938 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.506951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506979 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.506986 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.506996 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:00:31.507009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.507034 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.507050 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507056 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:00:31.507069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507095 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:00:31.507102 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507112 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:00:31.507125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.507150 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.507165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507172 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.507185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507209 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507216 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507290 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507301 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.507311 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:00:31.507323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:00:31.507348 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:00:31.507363 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507370 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:00:31.507384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507409 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:00:31.507416 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507425 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:00:31.507439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.507464 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.507479 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507485 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.507499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507529 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507603 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507614 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.507624 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:00:31.507641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:00:31.507667 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:00:31.507682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507689 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:00:31.507703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507731 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:00:31.507742 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507758 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:00:31.507783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.507812 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.507829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507835 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.507849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507873 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507880 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.507953 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.507964 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.507974 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:00:31.507987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:00:31.508011 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:00:31.508025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508032 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:00:31.508046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508079 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:00:31.508106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508113 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:00:31.508140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508147 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508156 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:00:31.508173 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.508180 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508189 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:00:31.508207 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.508213 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508223 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:00:31.508240 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.508247 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508256 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:00:31.508273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.508280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508289 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.508302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.508351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.508368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508374 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.508389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508415 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508422 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:00:31.508445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.508470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:00:31.508485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:00:31.508505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508529 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508537 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508546 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:00:31.508564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508571 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.508598 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508604 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508614 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:00:31.508627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.508667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.508682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508689 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.508703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508727 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508734 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:00:31.508757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.508783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:00:31.508798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:00:31.508818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.508872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.508897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.508912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.508933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.508965 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.508975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:00:31.508988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.509028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509034 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:00:31.509048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509074 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509081 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509091 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:00:31.509108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.509141 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509148 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509158 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:00:31.509171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.509218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.509238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509263 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:00:31.509293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.509333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.509353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509378 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.509385 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509395 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:00:31.509412 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509419 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509428 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:00:31.509446 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509453 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:00:31.509480 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.509487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:00:31.509514 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.509520 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509530 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:00:31.509543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.509599 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509605 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.509619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509650 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509658 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:00:31.509681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.509697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.509721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509751 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509758 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.509834 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.509867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.509895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.509902 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509912 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:00:31.509930 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.509937 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509946 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:00:31.509964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.509970 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.509980 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:00:31.509997 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.510004 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510013 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:00:31.510031 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:00:31.510037 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510047 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:00:31.510064 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510072 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510081 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.510099 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510105 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.510132 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510138 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510148 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:00:31.510166 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510172 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510182 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:00:31.510199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510215 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:00:31.510229 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.510301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.510322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.510354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510363 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:00:31.510381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510388 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510397 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:00:31.510415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510422 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510431 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:00:31.510448 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.510455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510464 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:00:31.510478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.510516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.510553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510578 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510595 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:00:31.510609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.510624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.510634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.510655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510716 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.510746 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510771 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.510778 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510788 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:00:31.510818 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.510831 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510846 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:00:31.510866 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.510873 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510883 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:00:31.510900 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.510907 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510917 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:00:31.510934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.510941 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510950 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:00:31.510973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.510980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.510990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:00:31.511008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.511042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511048 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511058 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:00:31.511075 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511082 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511092 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:00:31.511109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:00:31.511143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:00:31.511172 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.511227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.511244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.511266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511308 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:00:31.511326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.511332 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.511359 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511365 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511375 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:00:31.511392 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.511398 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511408 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.511421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.511459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.511495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:00:31.511550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.511566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.511576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.511590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.511685 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511710 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.511718 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511728 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:00:31.511745 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511752 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511761 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:00:31.511779 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.511785 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511794 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:00:31.511812 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.511819 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511828 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:00:31.511846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.511852 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511862 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:00:31.511879 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.511886 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511896 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:00:31.511913 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511920 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511929 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.511946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511953 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511963 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:00:31.511980 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.511987 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.511996 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:00:31.512014 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512020 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.512030 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:00:31.512047 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.512063 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:00:31.512080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512087 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.512096 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:00:31.512110 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.512167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.512182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512211 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512218 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512228 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.512272 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512298 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.512304 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512314 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:00:31.512331 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.512339 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512349 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:00:31.512366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.512373 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512382 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:00:31.512399 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512406 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512416 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:00:31.512433 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512439 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512449 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:00:31.512466 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512473 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512482 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:00:31.512499 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512506 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512515 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:00:31.512532 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512539 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512548 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:00:31.512565 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512572 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512582 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:00:31.512599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512606 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:00:31.512632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512643 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512654 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:00:31.512672 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.512679 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512688 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:00:31.512705 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.512712 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512722 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.512739 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.512746 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512755 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:00:31.512768 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.512852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.512859 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:00:31.512874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.512899 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.512906 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.512916 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:00:31.512929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.512944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.512954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.512969 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.512976 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.512990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513015 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.513022 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513032 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:00:31.513045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.513070 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:00:31.513085 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513092 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:00:31.513105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.513137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.513165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513171 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513181 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:00:31.513198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513205 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513214 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:00:31.513232 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.513238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513248 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:00:31.513261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.513298 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:00:31.513313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513319 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.513333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513358 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.513365 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:00:31.513388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.513413 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:00:31.513427 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.513456 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513463 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.513473 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.513503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.513517 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513542 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.513549 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513558 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:00:31.513576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513583 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513592 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:00:31.513609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513616 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513625 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:00:31.513648 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:00:31.513655 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513665 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:00:31.513683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513699 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:00:31.513716 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.513723 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513732 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:00:31.513749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.513756 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513765 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:00:31.513782 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.513789 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513798 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:00:31.513816 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.513822 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513832 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:00:31.513849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.513856 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513865 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.513878 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:00:31.513927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.513944 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513951 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:00:31.513965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.513990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.513996 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.514019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514045 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.514059 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514066 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.514080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514104 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514111 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514121 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:00:31.514134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514159 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:00:31.514173 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514198 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.514206 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514216 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:00:31.514233 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:00:31.514240 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514249 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:00:31.514267 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.514273 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514283 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:00:31.514296 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:00:31.514320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514335 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514341 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.514356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.514388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.514415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514421 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514432 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:00:31.514450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514456 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514466 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:00:31.514479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514513 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514528 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514535 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.514548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514573 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514580 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:00:31.514603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.514618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.514646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514674 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514682 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514691 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.514735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514761 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514767 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514777 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:00:31.514794 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514801 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:00:31.514828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.514835 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514844 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:00:31.514861 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514868 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514878 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:00:31.514895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.514902 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514911 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:00:31.514928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.514935 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514944 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:00:31.514962 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.514968 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.514977 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:00:31.514995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.515001 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.515011 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:00:31.515028 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.515034 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.515044 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:00:31.515057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.515104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.515120 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:00:31.515141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515166 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.515173 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:00:31.515201 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.515207 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515217 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:00:31.515234 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.515241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515250 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:00:31.515267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.515274 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515283 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:00:31.515300 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.515308 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515317 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:00:31.515331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.515371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.515387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515393 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.515407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.515499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.515515 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515526 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.515536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:00:31.515549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:00:31.515574 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:00:31.515589 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515595 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:00:31.515609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515635 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.515647 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515657 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:00:31.515671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.515697 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.515712 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515718 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.515732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515757 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:00:31.515764 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515774 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:00:31.515787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.515812 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:00:31.515827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:00:31.515847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.515878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.515900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.515926 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.515940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515947 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.515961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.515986 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.515993 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516003 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:00:31.516016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.516041 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:00:31.516055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516082 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516089 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516099 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.516143 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516168 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516175 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516185 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:00:31.516202 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516209 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516219 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:00:31.516236 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516243 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516252 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:00:31.516269 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516276 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516285 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:00:31.516302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516309 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516319 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:00:31.516336 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:00:31.516343 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516352 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:00:31.516369 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:00:31.516377 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516387 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:00:31.516404 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:00:31.516411 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516420 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:00:31.516437 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.516444 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516454 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:00:31.516471 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516477 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516487 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:00:31.516504 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516511 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516521 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:00:31.516538 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516544 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516554 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:00:31.516571 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516577 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516587 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:00:31.516600 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.516666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.516685 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516692 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:00:31.516708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516740 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516749 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:00:31.516763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.516788 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.516803 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516809 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.516823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516848 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.516855 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516865 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:00:31.516878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.516903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:00:31.516918 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.516939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516963 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.516970 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.516980 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:00:31.516997 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517004 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517014 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:00:31.517031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517048 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:00:31.517065 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517072 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517081 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:00:31.517095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.517131 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517146 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517153 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.517167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517192 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517199 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517209 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:00:31.517222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.517248 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.517261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517288 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.517348 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517390 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:00:31.517408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:00:31.517442 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517449 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517458 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:00:31.517475 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.517482 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517492 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:00:31.517509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:00:31.517542 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517550 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517559 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:00:31.517577 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:00:31.517583 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517593 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:00:31.517606 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.517649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.517668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517675 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:00:31.517690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517715 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517722 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517731 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:00:31.517749 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517756 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517765 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:00:31.517782 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517790 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517799 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:00:31.517816 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.517822 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517832 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:00:31.517849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517856 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517865 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:00:31.517883 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517889 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517899 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:00:31.517916 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517922 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517932 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:00:31.517949 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.517956 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.517965 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:00:31.517978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.518030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.518045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518052 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:00:31.518066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518091 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.518099 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:00:31.518121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.518147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:00:31.518163 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:00:31.518170 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:00:31.518180 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:00:31.518196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518202 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:00:31.518215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.518260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:00:31.518276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.518287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:00:31.518297 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:00:31.518315 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.518321 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:00:31.518331 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:00:31.518347 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:00:31.518354 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:00:31.518364 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:00:31.518380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.518387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.518397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.518413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.518420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.518430 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.518447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.518453 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.518463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.518480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.518486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:00:31.518496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.518513 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.518520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:00:31.518529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.518546 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:00:31.518552 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:00:31.518562 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:00:31.518579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.518585 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.518595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.518611 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:00:31.518618 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:00:31.518627 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:00:31.518649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.518656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:00:31.518667 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.518685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.518692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:00:31.518701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.518717 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:00:31.518724 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:00:31.518733 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:00:31.518749 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:00:31.518786 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.518814 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:00:31.518841 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.518869 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:00:31.518896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.518923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:00:31.518949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.518976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:00:31.519003 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.519029 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:00:31.519055 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.519081 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:00:31.519108 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:00:31.519134 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:00:31.519161 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:00:31.519187 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:00:31.519215 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:00:31.519241 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:00:31.519267 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.519294 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:00:31.519321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.519349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:00:31.519375 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.519401 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:00:31.519428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.519454 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:00:31.519480 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.519506 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.519532 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.519559 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:00:31.519585 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.519612 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:00:31.519643 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.519671 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:00:31.519697 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.519724 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:00:31.519750 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.519776 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:00:31.519803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.519830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.519857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.519884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:00:31.519913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.519940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.519966 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.519993 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.520019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.520045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.520071 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.520097 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:00:31.520123 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:00:31.520149 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:00:31.520176 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.520202 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:00:31.520228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.520255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.520281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.520307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:00:31.520334 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.520410 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:00:31.520437 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.520463 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:00:31.520489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.520517 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:00:31.520544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.520571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:00:31.520598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.520625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:00:31.520657 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520675 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520701 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.520727 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520744 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520760 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520786 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.520812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.520912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.520986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.521012 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521037 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521063 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521089 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521115 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521131 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521184 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521201 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521227 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521252 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521278 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521303 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521329 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.521354 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521380 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.521457 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.521526 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521552 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.521577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.521629 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521660 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.521686 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.521739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.521890 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521907 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.521949 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.521975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.522026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.522110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.522227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522244 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.522330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522380 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.522433 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522459 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.522484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522501 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522517 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522534 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522559 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.522585 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522611 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:00:31.522641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.522727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.522845 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522871 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:00:31.522898 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522924 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.522950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.522976 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.523003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.523105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:00:31.523271 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523288 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523313 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.523339 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523355 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523372 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523397 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.523423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.523523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.523623 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523654 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.523681 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523707 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.523732 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523749 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.523800 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523817 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523842 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.523867 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523893 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.523919 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523944 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.523970 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.523995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.524021 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:00:31.524072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:00:31.524141 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524167 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.524193 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524220 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.524246 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524272 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.524297 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524323 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.524349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.524498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524557 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.524582 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524608 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.524634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.524725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:00:31.524843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524876 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.524944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.524994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.525046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525073 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:00:31.525098 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525115 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525148 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525174 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:00:31.525199 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:00:31.525250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525267 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.525336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:00:31.525453 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525479 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:00:31.525505 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525531 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:00:31.525557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:00:31.525608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525625 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.525715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:00:31.525856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:00:31.525884 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.525942 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.525991 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.526042 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.526090 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.526136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.526185 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.526232 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.526279 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.526326 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.526373 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.526420 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.526469 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.526516 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.526564 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.526611 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.526665 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.526713 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.526761 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.526808 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.526856 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.526903 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.526952 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.527008 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.527060 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.527106 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.527153 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.527247 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.527294 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.527342 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.527390 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.527441 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.527487 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.527536 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.527591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.527643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.527692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.527740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.527787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.527833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.527880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.527927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.527974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.528022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.528068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.528115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.528161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.528207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.528254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.528301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.528348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.528394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.528442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.528488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.528536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.528584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.528632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.528689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.528740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.528786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.528832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.528878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.528925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.528973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.529020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.529071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.529117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.529165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.529221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.529268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.529316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.529365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.529412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.529458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.529505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.529552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.529600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.529652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.529698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.529746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.529792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.529838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.529886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.529933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.529980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.530029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.530076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.530123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.530171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.530220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.530267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.530318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.530369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.530415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.530460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.530506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.530552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.530600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.530653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.530705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.530751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.530799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.530853 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:00:31.530880 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.530940 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.530994 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.531047 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.531101 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.531154 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.531207 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.531260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.531312 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.531364 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.531418 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.531471 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.531523 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.531577 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.531630 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.531688 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.531741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.531801 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.531878 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.531941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.531995 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.532049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.532151 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.532204 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.532258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.532311 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.532364 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.532417 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.532469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.532523 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.532575 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.532628 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.532687 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.532742 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.532803 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:00:31.532827 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.532881 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.532935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.532988 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.533042 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.533095 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.533148 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.533202 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.533255 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.533308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.533362 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.533415 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.533469 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.533522 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.533576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.533630 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.533688 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.533743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.533796 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.533850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.533903 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.533956 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.534014 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.534082 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.534137 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.534190 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.534244 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.534297 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.534350 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.534403 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.534457 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.534510 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.534563 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.534618 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.534686 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:00:31.534709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.534758 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.534806 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.534855 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.534903 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.535225 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.535274 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.535322 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.535371 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.535419 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.535466 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.535514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.535562 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.535610 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.535663 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.535712 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.535759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.535809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.535857 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.535904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.535952 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.535999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.536047 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.536094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.536142 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.536190 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.536239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.536286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.536334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.536382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.536429 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.536476 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.536523 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.536571 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.536625 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:00:31.536652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.536706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.536756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.536805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.536855 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.536904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.536954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:00:31.537003 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:00:31.537052 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:00:31.537101 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.537152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.537201 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.537251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.537300 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.537350 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.537399 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.537448 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.537497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.537546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.537597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.537651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.537701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.537751 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.537806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.537856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.537905 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:00:31.537955 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.538004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.538054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.538102 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.538152 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.538201 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.538250 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.538300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.538352 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:00:31.538370 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:00:31.538398 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:00:31.538426 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:00:31.538453 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:00:31.538479 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:00:31.538500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.538515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.538524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.538533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.538542 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.538550 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.538558 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:00:31.538567 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:00:31.538575 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:00:31.538583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.538591 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.538599 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.538607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.538615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538624 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.538632 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.538645 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.538654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.538662 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.538670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538686 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.538694 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.538702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.538710 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.538717 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:00:31.538725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.538733 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.538741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.538749 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.538757 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.538765 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.538772 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.538780 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.538788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.538799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.538811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.538820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.538828 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.538837 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.538844 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:00:31.538852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:00:31.538860 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:00:31.538867 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.538875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.538883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.538890 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.538898 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.538913 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.538921 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.538928 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.538936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.538943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.538958 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.538966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.538974 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.538981 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.538989 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:00:31.538996 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.539004 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.539012 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.539020 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.539027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.539034 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.539041 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.539050 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.539058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.539067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.539074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.539082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.539089 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.539096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.539103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:00:31.539110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:00:31.539117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:00:31.539123 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.539130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.539138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.539145 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.539152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539159 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.539166 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.539173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.539180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.539188 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.539194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.539221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.539228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.539235 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.539242 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:00:31.539249 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.539256 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.539263 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.539270 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.539277 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.539284 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.539290 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.539297 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.539304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:00:31.539314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.539321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:00:31.539328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:00:31.539336 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:00:31.539342 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:00:31.539349 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:00:31.539357 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:00:31.539364 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:00:31.539371 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:00:31.539378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:00:31.539385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:00:31.539392 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:00:31.539399 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539406 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.539413 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:00:31.539420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:00:31.539427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:00:31.539433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:00:31.539440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539447 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:00:31.539454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:00:31.539461 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:00:31.539468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:00:31.539474 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:00:31.539481 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:00:31.539488 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:00:31.539495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:00:31.539501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:00:31.539508 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:00:31.539515 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:00:31.539522 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:00:31.539529 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:00:31.539536 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:00:31.539789 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:00:31.539799 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:00:31.539804 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:00:31.539809 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:00:31.539815 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:00:31.539820 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:00:31.539824 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:00:31.539833 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:00:31.539841 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:00:31.539878 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.539884 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:00:31.539898 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:00:31.539920 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:00:31.539927 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:00:31.539931 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:00:31.539935 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:00:31.539941 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:00:31.539951 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.539958 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.539963 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.539973 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.539982 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:00:31.539988 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:00:31.540012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.540022 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:00:31.540026 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.540050 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:00:31.540055 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:00:31.540060 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:00:31.540064 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:00:31.540068 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:00:31.540072 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:00:31.540077 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:00:31.540081 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:00:31.540087 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:00:31.540097 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.540103 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.540107 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:00:31.540113 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.540119 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:00:31.540123 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:00:31.540146 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:00:31.540152 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.540157 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.540162 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.540167 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:00:31.540176 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:00:31.540184 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:00:31.540189 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:00:31.540193 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:00:31.540200 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200876" 2019-08-23 13:00:31.540207 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:00:31.540211 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:00:31.540216 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:00:31.540223 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:00:31.540227 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-08-23 13:00:31.540234 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:00:31.540241 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:00:31.540245 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:00:31.540249 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:00:31.540254 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-08-23 13:00:31.540259 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200876 2019-08-23 13:00:31.540279 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200876 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:00:31.540284 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:00:31.540290 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6555"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:00:31.540304 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:00:31.540310 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200876 2019-08-23 13:00:31.540319 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:00:31.540394 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:00:31.540332 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:00:31.540343 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:00:31.540349 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:00:31.540354 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:00:31.540358 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:00:31.540365 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:00:31.540375 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:00:31.540383 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:00:31.540388 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:00:31.540401 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:00:31.540411 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:00:31.540418 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:00:31.548283 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:00:31.548308 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:00:31.548321 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:00:31.548326 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:00:31.548332 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:00:31.548337 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:00:31.548342 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:00:31.548346 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:00:31.548351 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:00:31.548382 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:00:31.557725 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:00:31.557742 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:00:31.557748 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:00:31.557754 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:00:31.557759 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:00:31.557765 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:00:31.557770 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:00:31.557776 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:00:31.557781 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:00:31.557787 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:00:29 GMT 2019-08-23 13:00:31.557794 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:00:31.557799 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:00:31.557805 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:00:31.557814 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:00:31.557840 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:00:31.557851 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:00:31.557860 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:00:31.557865 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:00:31.557870 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:00:31.557906 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:00:31.557918 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:00:31.557924 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:00:31.557950 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:00:31.557957 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:00:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:00:31.557989 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:00:31.558000 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:00:31.558023 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:00:31.558029 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:00:31.558153 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:00:31.558255 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:00:31.558261 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:00:31.558271 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:00:31.558282 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:00:31.558306 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:00:31.558362 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:00:31.558390 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:00:31.558401 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:00:31.558409 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:00:31.558413 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:00:31.558422 nusoap_client: detail =