Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 39.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
CK27 Model turbiny: RHF3-68002P14NHBRL315CBZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: KUBOTA
 Silnik:
JR T3440
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:55:33.066708 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:55:33.066783 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:33.066794 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:55:33.066807 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:33.066817 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:55:33.066823 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:55:33.066843 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:55:33.066851 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:33.066857 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:33.066866 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:33.066872 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:33.066881 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:33.066886 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:33.066890 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:33.066894 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:33.066898 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:55:33.066908 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:33.067070 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:33.067080 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:33.067085 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:55:33.067090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:55:33.067097 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:33.067104 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:33.074667 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:33.074684 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:33.074697 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:55:33.074703 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:33.074708 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:33.074712 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:33.074715 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:55:33.074747 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:55:33.091918 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:55:33.091933 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:55:33.091940 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:33.091945 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:33.091950 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:33.091955 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:33.091960 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:33.091965 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:33.091970 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:33.091976 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:27 GMT 2019-02-23 21:55:33.091985 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:33.091990 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:55:33.091996 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:33.092035 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:55:33.092060 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:55:33.099091 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:55:33.099196 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-02-23 21:55:33.099350 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.106381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:33.106479 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.113763 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.114200 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.114770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.114974 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:33.115368 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.115939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.120967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.121141 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.121650 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:33.121993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.122240 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.122851 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:33.123175 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:33.123739 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.124238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:33.124361 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.124970 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.125490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:33.125629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.128431 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:33.128859 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-23 21:55:33.129173 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:33.129528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:33.129556 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 21:55:33.129568 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:33.129576 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:55:33.129689 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:33.129730 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:33.129745 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:33.129752 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:33.129770 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:55:33.129778 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:55:33.130201 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:55:33.130212 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:55:33.130262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:55:33.130289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130318 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130327 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130339 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:33.130362 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130369 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130380 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:33.130407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.130441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.130457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.130478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130504 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.130511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:55:33.130533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.130559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:33.130573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:55:33.130592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130620 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130627 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:33.130653 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130659 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130668 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:33.130684 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130690 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130699 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:33.130712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.130744 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.130759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:55:33.130780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130804 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.130811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:55:33.130832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.130857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:33.130871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130877 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:55:33.130890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130913 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130920 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130929 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:33.130946 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:33.130977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.130983 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.130992 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:33.131009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.131015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.131036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.131085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.131104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131169 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.131189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.131205 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:33.131225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:55:33.131237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:33.131260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:33.131274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131279 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:55:33.131292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.131322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131331 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:33.131343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131366 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.131380 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131387 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.131406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131431 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.131438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131448 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:55:33.131460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131484 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:33.131498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131504 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:55:33.131516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.131545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.131566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.131604 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131610 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.131622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131645 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.131652 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:55:33.131673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:33.131710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131716 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:55:33.131728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131750 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.131757 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131766 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:33.131783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.131789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131798 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.131810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131837 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:55:33.131851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131856 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.131869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131892 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.131898 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131907 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:55:33.131920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.131943 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:33.131957 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131963 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:55:33.131976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.131998 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.132005 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132014 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:33.132031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.132037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.132063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132090 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:55:33.132104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132111 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.132123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132146 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.132152 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132161 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:55:33.132174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132197 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:55:33.132211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132217 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:55:33.132229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132251 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.132257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.132278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132301 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:55:33.132315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132321 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.132334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132357 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.132364 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:55:33.132385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132417 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:33.132432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132438 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:55:33.132450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.132479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.132500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132524 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.132538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132543 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.132556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132578 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.132585 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132594 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:55:33.132606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132629 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:33.132643 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:55:33.132661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132683 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.132690 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132699 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:33.132711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.132748 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132754 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.132766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132789 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.132795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:55:33.132817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:33.132854 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132859 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:55:33.132872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132895 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.132901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132910 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:33.132922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.132945 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.132959 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.132965 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.132978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133001 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.133007 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:55:33.133028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133052 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:33.133065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:55:33.133083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133105 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.133112 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133121 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:55:33.133138 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.133144 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133153 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:55:33.133165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133192 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.133206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133211 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.133224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133247 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.133254 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133263 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:55:33.133278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133309 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:33.133324 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133329 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:33.133342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.133371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.133392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133422 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.133436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133442 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.133454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133477 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.133483 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133493 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:33.133505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133528 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.133542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133548 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:33.133560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133583 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:33.133589 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133598 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:33.133610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133634 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.133647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133653 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.133665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133693 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.133748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.133763 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:33.133783 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:33.133794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:33.133817 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:33.133831 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133836 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:33.133849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133872 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:33.133879 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133888 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:33.133900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.133923 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.133937 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133943 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.133955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133983 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.133995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.134035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.134051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134061 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:33.134070 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:33.134082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:33.134104 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:33.134123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134129 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:55:33.134142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134165 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134171 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:55:33.134197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134203 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:55:33.134229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134235 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134244 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:33.134260 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.134266 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134277 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:33.134297 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.134303 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134312 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:33.134329 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.134335 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134344 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:55:33.134359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.134365 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.134386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.134439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.134454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.134473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134496 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134502 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:55:33.134524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.134547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:33.134561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134566 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:55:33.134579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134601 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134608 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134617 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:33.134633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.134665 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134671 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134679 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:33.134691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.134722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.134735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.134754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134776 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:55:33.134805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.134828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:33.134842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134848 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:33.134860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.134910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.134933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.134947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.134965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.134988 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.134994 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:33.135016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.135053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:33.135071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135093 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135100 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135109 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:33.135125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.135158 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135164 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135173 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:33.135185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.135229 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135236 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.135249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135271 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:33.135304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.135342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135348 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.135360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135383 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.135389 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135403 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:33.135420 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:33.135452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135466 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:33.135483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.135489 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:33.135519 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.135526 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135535 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:33.135547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.135600 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.135619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135641 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135648 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135657 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:55:33.135670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.135684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.135706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135739 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135749 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.135788 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.135818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.135843 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.135849 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135858 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:55:33.135875 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.135881 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135890 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:55:33.135906 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.135912 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135921 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:33.135937 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.135943 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135952 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:55:33.135968 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:33.135975 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.135984 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:55:33.136000 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136006 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136015 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.136031 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.136062 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136068 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136078 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:33.136094 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136100 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:33.136121 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.136184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.136204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136226 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.136233 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136241 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:33.136258 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136271 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:33.136302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136308 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136317 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:33.136334 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.136339 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136348 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:33.136360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.136394 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136425 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.136439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136462 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:55:33.136490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.136504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.136513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.136526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136550 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136578 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.136606 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136629 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.136635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136644 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:33.136661 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136667 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136676 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:33.136693 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.136699 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136708 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:33.136724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.136729 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136738 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:33.136755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.136761 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:33.136789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.136800 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136815 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:33.136835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.136871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136882 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136898 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:33.136942 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.136954 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.136972 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:33.137023 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137036 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.137054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:33.137089 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137101 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.137120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:33.137153 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.137227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.137252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137258 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.137274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137303 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137311 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137333 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:33.137350 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.137356 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.137381 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137387 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137396 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:33.137422 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.137428 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137437 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.137463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.137499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137520 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.137533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137574 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:55:33.137587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.137602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.137612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.137625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137651 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137668 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137681 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.137710 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137747 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.137753 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137763 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:33.137780 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137786 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137795 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:33.137814 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.137821 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137830 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:33.137846 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.137853 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137862 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:33.137878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.137884 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137893 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:33.137909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.137916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:33.137940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137955 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.137972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.137979 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.137988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:33.138004 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138010 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.138019 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:33.138035 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138042 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.138051 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:55:33.138067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.138082 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:33.138098 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138104 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.138113 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:33.138125 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.138179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.138194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138219 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138226 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138235 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138247 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.138277 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138305 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.138312 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138321 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:55:33.138337 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.138343 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138352 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:55:33.138368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.138374 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138383 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:33.138406 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138413 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138423 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:55:33.138440 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138459 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138468 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:55:33.138486 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138492 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138501 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:33.138518 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138524 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138533 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:55:33.138550 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138556 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138566 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:55:33.138582 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138588 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138598 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:55:33.138614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:33.138646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:33.138678 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.138685 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138694 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:55:33.138711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.138717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.138756 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.138762 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138770 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:55:33.138782 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.138858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.138864 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:33.138882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.138906 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.138913 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.138922 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:33.138934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.138949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.138959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.138973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.138979 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.138991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139014 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.139020 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139029 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:55:33.139041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.139065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:33.139079 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139084 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:55:33.139105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.139135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.139161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139167 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139176 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:33.139192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139198 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139207 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:33.139223 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.139229 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139238 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:33.139250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.139290 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:55:33.139304 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139310 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.139327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139354 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.139360 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139369 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:55:33.139382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.139412 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:33.139425 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.139464 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139470 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.139480 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.139508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.139521 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139545 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.139552 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139561 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:55:33.139578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139584 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139593 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:55:33.139610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139616 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139633 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:55:33.139650 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:33.139657 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139666 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:33.139683 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139689 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139698 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:55:33.139715 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.139721 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139742 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:55:33.139760 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.139766 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139774 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:33.139790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.139797 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139805 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:55:33.139821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.139827 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139836 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:55:33.139852 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.139859 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.139880 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:33.139927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.139956 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.139962 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:55:33.139980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.140011 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.140033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140058 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.140072 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140078 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.140091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140119 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140136 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:55:33.140149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140173 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:33.140186 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140211 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.140217 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140227 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:55:33.140256 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:33.140262 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140272 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:55:33.140293 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.140300 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140322 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:55:33.140335 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:33.140365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140380 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140386 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.140408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.140453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.140482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.140488 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140498 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:33.140516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.140522 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140531 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:33.140545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140593 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140599 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.140613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140649 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140656 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140666 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:55:33.140678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.140693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140703 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.140716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140759 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140765 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140775 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.140815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140839 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.140845 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140854 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:55:33.140870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.140877 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:55:33.140902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.140908 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140917 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:33.140933 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.140940 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140949 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:55:33.140965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.140971 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.140980 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:55:33.140996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141002 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.141014 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:55:33.141032 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.141038 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.141047 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:55:33.141063 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141069 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.141078 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:33.141094 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141100 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.141109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:33.141122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.141165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.141180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:55:33.141203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141226 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141232 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:33.141262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.141269 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141292 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:33.141311 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.141317 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141326 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:33.141343 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141349 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141359 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:33.141375 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.141382 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:33.141411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.141465 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.141481 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141487 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.141507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.141608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.141625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141635 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:33.141645 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:55:33.141657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:33.141680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:33.141695 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141701 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:55:33.141714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141750 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.141756 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141765 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:55:33.141778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.141801 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.141815 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141821 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.141837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141860 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:33.141867 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141876 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:55:33.141889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.141912 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:33.141926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141932 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:55:33.141944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.141973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.141982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.141994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.142017 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.142031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142037 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.142053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142076 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142083 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142092 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:55:33.142104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.142127 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:33.142140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142165 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142171 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142180 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142192 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.142220 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142244 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142251 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142260 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:55:33.142279 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142299 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142309 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:55:33.142327 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142333 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142343 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:55:33.142359 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142365 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142379 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:55:33.142396 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142409 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142419 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:55:33.142436 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:33.142442 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142465 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:55:33.142483 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:33.142490 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142499 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:55:33.142516 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:33.142523 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142532 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:55:33.142550 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.142556 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142578 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:55:33.142596 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142602 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142612 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:55:33.142628 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142635 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142644 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:55:33.142660 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142667 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142676 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:55:33.142693 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142699 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142708 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:55:33.142721 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.142790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.142807 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142813 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:55:33.142832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142856 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.142862 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:55:33.142883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.142907 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.142921 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142927 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.142939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142961 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.142968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.142977 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:55:33.142989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.143013 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:33.143027 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143032 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.143045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143067 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143074 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143083 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:55:33.143099 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143105 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143117 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:33.143134 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143141 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143150 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:33.143166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:33.143193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.143227 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143241 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143247 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.143260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143299 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143307 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143317 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:55:33.143330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.143354 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.143368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143404 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143412 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143423 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.143480 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:33.143539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143546 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143556 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:33.143586 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143592 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143601 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:55:33.143618 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.143624 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143634 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:33.143650 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:33.143683 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143689 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143698 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:55:33.143715 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:33.143721 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143747 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:55:33.143759 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.143795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.143810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143816 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:55:33.143829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143851 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143858 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143867 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:55:33.143883 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143889 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143898 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:55:33.143914 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143920 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143933 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:55:33.143949 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.143955 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143964 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:55:33.143980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.143986 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.143995 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:55:33.144011 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.144017 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144026 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:55:33.144042 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.144048 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144057 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:33.144072 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.144078 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144087 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:33.144099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.144147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.144161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144167 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:33.144184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.144214 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:55:33.144235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.144259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:33.144276 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:33.144297 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:55:33.144309 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:55:33.144326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144332 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:55:33.144345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.144386 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:33.144411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.144423 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:33.144433 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:55:33.144464 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.144471 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:55:33.144485 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:55:33.144503 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:33.144510 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:55:33.144519 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:55:33.144537 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.144543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.144553 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.144582 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.144589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.144598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.144615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.144621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.144630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.144646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.144653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:33.144662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.144678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.144684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:55:33.144693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.144709 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:33.144715 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:55:33.144725 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:55:33.144753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.144759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.144768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.144783 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:33.144789 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:55:33.144798 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:55:33.144814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.144820 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:55:33.144829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.144845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.144851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:33.144863 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.144878 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:33.144884 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:55:33.144893 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:55:33.144904 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:55:33.144932 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.144960 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:33.144985 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.145011 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:33.145036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.145061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:33.145086 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.145111 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:33.145136 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.145161 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:33.145185 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:55:33.145209 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:33.145234 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:55:33.145258 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:55:33.145302 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:55:33.145329 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:33.145355 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.145381 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:33.145413 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.145439 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:33.145465 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.145490 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:33.145516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.145542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:33.145584 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.145609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.145637 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.145662 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:33.145686 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.145711 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:33.145735 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.145760 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:33.145785 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.145810 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:33.145834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.145861 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.145886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.145911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:33.145936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.145961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.145985 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.146011 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.146035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.146060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.146084 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.146109 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:33.146134 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:55:33.146158 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:33.146183 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.146207 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:33.146238 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.146263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.146301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.146327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:33.146353 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.146378 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:33.146425 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.146453 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:33.146478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.146504 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:33.146530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.146556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:33.146593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.146619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:33.146645 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146662 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146687 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.146711 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146728 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146744 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146768 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.146792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.146888 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.146912 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.146936 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147116 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147141 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147157 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147182 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147206 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147246 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147271 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147310 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147335 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147361 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.147386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147443 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147469 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.147494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147536 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.147561 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.147622 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147647 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.147671 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147695 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.147719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.147866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.147946 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.147970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.147995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.148075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.148186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.148293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.148393 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148431 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.148457 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148474 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148490 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148506 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.148559 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148597 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:33.148621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.148701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.148811 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148836 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:33.148860 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148884 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.148909 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148933 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.148957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.148989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149028 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.149057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:33.149217 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149232 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149256 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.149293 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149310 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.149375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.149480 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149506 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149531 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149555 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149594 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149610 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149634 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149657 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149673 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149705 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149730 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149754 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149779 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.149827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149876 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149900 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:33.149924 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149940 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.149964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:33.149988 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150013 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.150037 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150061 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.150086 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150110 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.150134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.150288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.150378 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150410 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.150436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.150519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:33.150645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150661 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.150740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.150836 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150860 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:33.150884 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150932 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.150960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:33.150985 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151009 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:33.151034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.151115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:33.151226 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151250 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:33.151275 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:33.151338 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151364 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:33.151389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.151495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:33.151649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:33.151673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.151725 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.151772 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.151817 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.151861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.151905 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.151950 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.151994 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.152041 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.152086 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.152131 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.152176 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.152220 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.152265 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.152325 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.152420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.152489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.152538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.152598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.152644 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.152691 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.152754 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.152806 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.152850 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.152894 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.152942 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.153018 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.153101 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.153182 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.153307 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.153406 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.153502 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.153627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.153711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.153771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.153817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.153861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.153906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.153966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.154011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.154056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.154100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.154343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.154391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.154446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.154494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.154540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.154599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.154644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.154690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.154736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.154781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.154827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.154876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.154925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.154968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.155014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.155058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.155102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.155147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.155192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.155241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.155302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.155350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.155412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.155460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.155506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.155553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.155610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.155654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.155699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.155744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.155789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.155833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.155879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.155923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.155967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.156011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.156056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.156099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.156144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.156189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.156234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.156296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.156346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.156397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.156455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.156500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.156545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.156603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.156652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.156697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.156743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.156794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.156838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.156884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.156936 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:33.156960 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.157017 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.157068 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.157118 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.157169 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.157219 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.157269 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.157338 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.157390 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.157453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.157505 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.157558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.157660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.157757 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.157830 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.157958 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.158047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.158117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.158176 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.158238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.158311 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.158378 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.158465 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.158521 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.158572 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.158642 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.158717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.158768 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.158819 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.158869 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.158919 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.158968 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.159031 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:33.159053 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.159105 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.159155 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.159206 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.159256 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.159324 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.159384 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.159444 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.159497 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.159550 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.159614 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.159664 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.159904 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.159955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.160006 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.160061 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.160111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.160162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.160213 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.160264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.160333 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.160386 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.160446 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.160499 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.160551 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.160616 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.160666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.160716 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.160767 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.160817 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.160868 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.160919 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.160976 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:33.160997 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.161044 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.161090 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.161135 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.161186 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.161231 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.161291 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.161340 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.161387 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.161444 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.161491 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.161539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.161599 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.161645 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.161690 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.161735 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.161781 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.161827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.161873 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.161919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.161964 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.162010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.162055 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.162100 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.162145 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.162194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.162239 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.162302 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.162349 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.162396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.162451 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.162499 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.162557 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:33.162592 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.162639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.162686 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.162733 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.162780 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.162827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:33.162874 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:33.162921 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:33.162968 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.163015 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.163063 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.163110 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.163157 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.163205 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.163255 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.163320 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.163369 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.163425 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.163475 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.163524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.163587 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.163634 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.163681 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.163728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:33.163775 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.163822 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.163869 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.163915 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.163962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.164009 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.164057 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.164103 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.164153 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:55:33.164169 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:55:33.164196 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:55:33.164222 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:33.164247 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:33.164285 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:55:33.164301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.164315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.164324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.164332 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.164340 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.164347 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:33.164355 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:33.164362 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:33.164369 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.164377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.164384 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.164391 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.164404 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164412 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.164439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.164446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.164468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.164475 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.164482 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.164489 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:33.164496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.164503 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.164510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.164517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.164524 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.164531 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.164538 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.164545 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.164552 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.164560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.164580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.164588 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.164594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.164601 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:33.164608 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:33.164615 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:33.164622 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.164629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.164636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.164643 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.164649 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164656 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164663 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.164677 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.164683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164690 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164697 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.164704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.164710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.164717 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.164723 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:33.164730 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.164736 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.164743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.164749 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.164762 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.164769 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.164776 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.164783 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.164790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.164798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.164808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.164815 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.164821 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.164828 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:33.164834 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:33.164840 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:33.164846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.164852 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.164858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.164864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.164870 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164877 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164883 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.164889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.164895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.164901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.164913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.164919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.164925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.164932 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.164938 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:33.164944 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.164951 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.164956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.164963 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.164969 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.164975 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.164981 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.164987 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.164993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:33.165000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:33.165013 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:33.165019 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:33.165025 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:33.165031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:33.165037 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:33.165043 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:33.165049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:33.165055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:33.165061 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:33.165067 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.165074 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.165080 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:33.165086 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:33.165092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:33.165098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.165104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:33.165111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:33.165117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:33.165123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:33.165132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:33.165139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:33.165145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:33.165151 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:33.165157 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:33.165163 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:33.165169 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:33.165175 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:33.165181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:33.165187 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:33.165424 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:55:33.165435 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:33.165440 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:33.165444 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:33.165450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:55:33.165455 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:33.165458 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:33.165466 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:55:33.165472 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:33.165515 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165521 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:33.165533 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:33.165553 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:55:33.165558 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:55:33.165563 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:55:33.165579 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:55:33.165587 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:33.165596 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165601 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165605 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165613 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165620 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:33.165624 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:55:33.165644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.165651 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:33.165655 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.165676 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:33.165681 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:55:33.165684 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:55:33.165688 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:55:33.165692 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:55:33.165695 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:55:33.165699 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:33.165702 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:55:33.165707 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:33.165716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165721 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165725 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:33.165730 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165735 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:33.165739 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:33.165760 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:33.165765 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165769 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165780 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165784 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:33.165791 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:33.165811 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:33.165816 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:33.165819 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:33.165825 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200876" 2019-02-23 21:55:33.165832 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:33.165836 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:33.165840 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:33.165844 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:33.165848 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-02-23 21:55:33.165854 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:33.165860 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:33.165864 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:33.165867 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:33.165872 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-02-23 21:55:33.165876 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200876 2019-02-23 21:55:33.166115 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200876 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:55:33.166121 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:55:33.166127 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2538"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:55:33.166139 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:55:33.166145 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200876 2019-02-23 21:55:33.166176 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:55:33.166236 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:55:33.166185 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:33.166195 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:33.166200 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:33.166204 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:33.166207 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:33.166213 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:33.166219 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:33.166226 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:33.166231 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:33.166256 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:55:33.166264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:33.166269 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:33.173617 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:33.173633 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:33.173646 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:33.173654 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:55:33.173662 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:33.173670 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:33.173677 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:33.173684 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:33.173690 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:33.173717 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:55:33.183125 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:55:33.183140 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:55:33.183146 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:33.183151 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:33.183155 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:33.183160 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:33.183165 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:33.183170 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:33.183175 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:33.183180 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:27 GMT 2019-02-23 21:55:33.183185 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:33.183194 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:55:33.183199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:33.183206 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:55:33.183223 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:55:33.183230 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:55:33.183238 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:33.183242 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:55:33.183246 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:33.183279 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:33.183288 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:33.183293 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:33.183310 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:33.183324 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:55:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:55:33.183347 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:55:33.183399 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:55:33.183450 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:55:33.183458 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:55:33.183556 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:55:33.183643 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:55:33.183649 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:55:33.183658 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:55:33.183666 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:33.183688 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:55:33.183738 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:55:33.183762 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:33.183776 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:55:33.183782 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:55:33.183786 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:55:33.183790 nusoap_client: detail =