Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 39.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
CK27 Model turbiny: RHF3-68002P14NHBRL315CBZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: KUBOTA
 Silnik:
JR T3440
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:58:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:58:34.261321 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:58:34.261383 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:58:34.261397 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:58:34.261412 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:58:34.261421 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:58:34.261434 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:58:34.261466 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:58:34.261477 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:58:34.261483 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:58:34.261491 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:58:34.261499 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:58:34.261511 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:58:34.261516 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:58:34.261520 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:58:34.261525 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:58:34.261529 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:58:34.261540 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:58:34.261554 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:58:34.261563 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:58:34.261569 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:58:34.261575 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:58:34.261583 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:58:34.261592 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:58:34.269325 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:58:34.269340 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:58:34.269349 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:58:34.269355 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:58:34.269361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:58:34.269365 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:58:34.269369 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:58:34.269400 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:58:34.292191 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:58:34.292209 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:58:34.292216 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:58:34.292221 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:58:34.292226 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:58:34.292231 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:58:34.292237 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:58:34.292242 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:58:34.292247 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:58:34.292257 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:58:18 GMT 2019-04-25 17:58:34.292262 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:58:34.292267 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:58:34.292279 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:58:34.292302 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:58:34.292328 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:58:34.299883 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.299907 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.307810 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.307842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.307862 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 17:58:34.315745 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:58:34.315809 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.315863 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.315926 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.315981 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.316048 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.316162 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:58:34.323332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:58:34.323367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:58:34.323643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:58:34.323747 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:58:34.323817 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.323869 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:58:34.323913 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 17:58:34.323953 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:58:34.323994 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 17:58:34.324035 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:58:34.324055 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 17:58:34.324069 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:58:34.324077 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:58:34.324109 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:58:34.324147 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:58:34.324165 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:58:34.324175 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:58:34.324197 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:58:34.324205 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:58:34.324446 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:58:34.324467 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:58:34.324537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:58:34.324604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324658 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.324672 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:58:34.324731 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.324743 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324761 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:58:34.324786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.324849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.324876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.324914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324963 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.324976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.324995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:58:34.325019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.325065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:58:34.325089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:58:34.325124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325169 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325181 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325198 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:58:34.325230 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325241 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325259 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:58:34.325302 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325314 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325332 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:58:34.325356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.325426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.325455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:58:34.325495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325538 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.325550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:58:34.325591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.325643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:58:34.325668 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:58:34.325701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325742 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325753 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:58:34.325796 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325821 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:58:34.325853 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.325864 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325881 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:58:34.325911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.325923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.325940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.325964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.326032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.326059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.326096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.326259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.326292 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:58:34.326330 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:58:34.326353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:58:34.326404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:58:34.326433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326443 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:58:34.326468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326513 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.326525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326541 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:58:34.326564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.326606 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.326632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326642 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.326665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326708 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.326720 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326738 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:58:34.326762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.326806 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:58:34.326832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326842 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:58:34.326867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.326920 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.326960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.326984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.327001 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.327026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327036 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.327058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.327111 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327129 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:58:34.327153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.327197 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:58:34.327222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327232 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:58:34.327255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327308 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.327320 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:58:34.327369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.327380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.327431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.327484 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:58:34.327510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327521 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.327545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327589 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.327612 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:58:34.327651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.327695 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:58:34.327719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327729 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:58:34.327751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.327805 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327821 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:58:34.327853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.327864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.327903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.327953 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:58:34.327979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.327990 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.328019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328064 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.328075 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328092 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:58:34.328114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.328156 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:58:34.328182 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328192 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:58:34.328215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.328273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.328313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.328358 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:58:34.328384 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328394 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.328426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328470 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.328482 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:58:34.328726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.328774 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:58:34.328803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328814 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:58:34.328840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.328900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.328943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.328969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.328991 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.329019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329030 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.329055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329116 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.329130 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329149 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:58:34.329175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.329224 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:58:34.329252 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:58:34.329289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329337 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.329350 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329368 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:58:34.329392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.329444 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.329469 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329479 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.329500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329541 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.329551 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:58:34.329588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.329630 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:58:34.329654 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329664 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:58:34.329687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.329750 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329765 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:58:34.329785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.329825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.329848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329858 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.329879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329916 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.329926 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:58:34.329966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.329992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.330008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:58:34.330031 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330041 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:58:34.330061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330099 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.330109 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330124 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:58:34.330152 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.330162 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330176 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:58:34.330198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.330242 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.330264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330274 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.330297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330335 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.330347 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330364 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:58:34.330385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.330433 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:58:34.330469 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330479 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:58:34.330500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.330550 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.330589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.330632 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.330657 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330673 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.330696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330738 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.330749 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330766 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:58:34.330788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.330830 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.330855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330865 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:58:34.330888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.330943 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:58:34.331157 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331183 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:58:34.331203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.331235 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.331256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331263 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.331293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331330 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.331410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.331428 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331441 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:58:34.331452 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:58:34.331465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:58:34.331491 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:58:34.331507 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:58:34.331529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331558 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:58:34.331566 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331577 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:58:34.331590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.331617 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.331633 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331640 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.331654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.331765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.331781 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331792 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:58:34.331802 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:58:34.331814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:58:34.331838 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:58:34.331853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331859 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:58:34.331873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.331906 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331916 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:58:34.331934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.331940 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:58:34.331968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.331975 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.331984 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:58:34.332002 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.332009 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332018 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:58:34.332036 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.332042 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332052 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:58:34.332069 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.332076 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332086 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:58:34.332103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.332109 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332119 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.332131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.332198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332204 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.332218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332242 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332249 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:58:34.332272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:58:34.332312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332318 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:58:34.332340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332370 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332378 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332388 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:58:34.332406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.332439 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332458 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332468 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:58:34.332481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.332531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332537 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.332552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:58:34.332608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:58:34.332658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:58:34.332678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332710 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.332746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.332785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.332805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332829 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:58:34.332858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.332882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.332897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332903 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:58:34.332917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332941 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332947 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332957 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:58:34.332974 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.332981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.332990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.333008 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.333015 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333025 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:58:34.333037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.333070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.333084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.333105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333129 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.333135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:58:34.333158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.333182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.333197 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333203 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.333216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333240 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.333247 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333256 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:58:34.333274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.333280 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333303 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:58:34.333321 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.333327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333337 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:58:34.333355 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.333368 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333378 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:58:34.333397 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.333403 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:58:34.333426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.333469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.333485 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.333505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333530 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333537 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:58:34.333561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.333576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.333586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.333601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333631 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333638 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333649 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.333694 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333719 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.333726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.333766 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.333773 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333782 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:58:34.333799 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.333806 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333815 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:58:34.333832 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.333839 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333849 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:58:34.333865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.333872 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333882 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:58:34.333899 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:58:34.333906 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333915 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:58:34.333932 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.333939 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333948 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.333965 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.333972 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.333981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.333998 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334005 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334014 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:58:34.334032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334038 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334047 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:58:34.334060 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.334130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334136 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.334150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334174 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.334181 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334191 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:58:34.334209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334215 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334224 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:58:34.334241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334248 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334257 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:58:34.334274 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.334281 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334290 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:58:34.334303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.334340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.334381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:58:34.334435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.334464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.334474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.334488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334532 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.334576 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334602 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.334609 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334625 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:58:34.334643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334650 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334660 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:58:34.334678 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.334685 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:58:34.334712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.334718 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334740 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:58:34.334758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.334765 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:58:34.334791 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.334797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334806 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:58:34.334823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334830 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334839 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.334856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334862 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334871 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:58:34.334888 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334894 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334904 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:58:34.334920 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334927 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334936 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:58:34.334953 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.334959 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.334968 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:58:34.334981 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.335037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.335054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.335074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335098 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335105 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335114 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:58:34.335131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.335137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.335164 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335170 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335179 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:58:34.335196 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.335203 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335213 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.335225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.335262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.335297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335321 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:58:34.335350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.335372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.335383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.335396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335424 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335431 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335467 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.335498 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335523 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.335530 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335540 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:58:34.335559 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335566 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:58:34.335597 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.335604 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335614 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:58:34.335633 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.335640 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335649 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:58:34.335667 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.335674 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:58:34.335701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.335708 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:58:34.335747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.335780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335788 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335798 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:58:34.335815 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335821 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335831 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:58:34.335848 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.335855 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335864 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:58:34.335881 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335887 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335896 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:58:34.335914 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.335920 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.335929 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:58:34.335942 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.336003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.336018 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336046 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336053 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336063 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336075 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.336105 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336130 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.336136 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336146 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:58:34.336163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.336170 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336179 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:58:34.336197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.336203 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336213 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:58:34.336230 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.336236 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336246 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:58:34.336263 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.336270 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336279 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:58:34.336310 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336317 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336327 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:58:34.336344 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.336351 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336366 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:58:34.336385 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336392 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336401 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:58:34.336419 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336426 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336436 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:58:34.336454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336460 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336470 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:58:34.336487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336494 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:58:34.336522 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.336528 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336538 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:58:34.336556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.336563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336572 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.336591 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.336597 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336607 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:58:34.336627 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.336716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336723 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:58:34.336751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336776 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.336782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336792 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:58:34.336804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.336829 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336850 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.336863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336888 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.336894 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336904 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:58:34.336917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.336941 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:58:34.336956 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.336962 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:58:34.336975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.337020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337030 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.337048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337054 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337064 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:58:34.337082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337088 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:58:34.337116 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.337123 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337132 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:58:34.337145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.337184 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:58:34.337199 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337206 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.337221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337246 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.337253 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337263 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:58:34.337276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.337302 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:58:34.337315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.337348 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337355 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.337370 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337384 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.337402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.337416 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337442 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.337449 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337459 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:58:34.337477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337484 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337494 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:58:34.337511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337518 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337528 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:58:34.337546 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:58:34.337552 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337563 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:58:34.337580 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337587 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337597 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:58:34.337615 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.337629 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337638 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:58:34.337656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.337663 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337673 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:58:34.337690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.337697 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337707 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:58:34.337725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.337743 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337754 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:58:34.337771 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.337777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.337799 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:58:34.337850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.337867 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337873 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:58:34.337887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.337919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.337941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.337966 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.337980 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.337986 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.337999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338023 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338030 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338039 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:58:34.338052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.338076 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:58:34.338089 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338116 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.338122 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338132 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:58:34.338149 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:58:34.338156 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:58:34.338182 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.338189 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338198 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:58:34.338210 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:58:34.338235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.338250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338256 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.338270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338295 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.338302 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338311 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.338338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338345 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338354 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:58:34.338377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338384 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338393 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:58:34.338419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.338453 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338468 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338474 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.338489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338514 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338521 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338531 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:58:34.338544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.338560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.338570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.338584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338611 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338630 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338643 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.338674 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338699 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338706 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338715 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:58:34.338745 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338752 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338762 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:58:34.338779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.338786 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338795 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:58:34.338812 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338818 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338827 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:58:34.338844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.338851 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338860 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:58:34.338877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338883 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:58:34.338909 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.338916 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338926 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:58:34.338943 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338949 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338959 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:58:34.338976 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.338982 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.338992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:58:34.339005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.339051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.339068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:58:34.339088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339111 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.339118 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339128 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:58:34.339146 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.339152 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339162 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:58:34.339179 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.339185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339195 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:58:34.339211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.339218 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339227 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:58:34.339244 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.339250 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339260 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:58:34.339272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.339313 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.339328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.339359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339384 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339391 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.339462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.339479 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339490 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:58:34.339500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:58:34.339513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:58:34.339537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:58:34.339552 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339559 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:58:34.339573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339598 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.339605 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339615 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:58:34.339628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.339653 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.339668 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339674 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.339689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339713 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:58:34.339721 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339731 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:58:34.339756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.339780 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:58:34.339794 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339800 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:58:34.339814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.339844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.339867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.339891 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.339905 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339911 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.339924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339949 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.339955 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339965 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:58:34.339978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.339993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.340002 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:58:34.340016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340042 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340050 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340059 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.340101 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340125 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340133 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340143 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:58:34.340160 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340167 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340176 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:58:34.340193 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340199 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340209 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:58:34.340225 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340232 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340241 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:58:34.340258 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340265 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340274 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:58:34.340291 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:58:34.340298 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340307 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:58:34.340324 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:58:34.340331 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340340 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:58:34.340361 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:58:34.340368 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340378 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:58:34.340396 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.340415 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340426 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:58:34.340443 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340450 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340460 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:58:34.340478 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340485 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340494 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:58:34.340512 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340519 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340529 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:58:34.340546 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340553 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340563 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:58:34.340576 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.340643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.340661 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340668 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:58:34.340684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340722 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340729 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:58:34.340751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.340776 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.340790 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340797 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.340810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340834 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.340841 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340851 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:58:34.340863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.340888 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:58:34.340902 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.340922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340946 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.340953 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340962 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:58:34.340980 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.340986 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.340996 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:58:34.341013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.341019 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:58:34.341045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:58:34.341074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.341111 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341125 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341131 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.341152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341206 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:58:34.341220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.341245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.341259 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341287 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.341350 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.341393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341403 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:58:34.341421 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.341428 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341438 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:58:34.341455 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341462 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341472 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:58:34.341490 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.341497 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341507 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:58:34.341525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:58:34.341559 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341566 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341576 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:58:34.341594 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:58:34.341601 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341611 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:58:34.341625 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.341666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.341683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341689 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:58:34.341703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341728 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.341735 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341745 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:58:34.341763 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341770 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341779 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:58:34.341797 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341804 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341814 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:58:34.341831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.341838 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341847 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:58:34.341865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341872 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341882 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:58:34.341899 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341906 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341916 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:58:34.341933 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341940 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341950 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:58:34.341968 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.341975 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.341985 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:58:34.341998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.342052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.342068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342074 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:58:34.342091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342117 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.342124 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:58:34.342147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.342172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:58:34.342189 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:58:34.342196 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:58:34.342207 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:58:34.342223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342229 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:58:34.342243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.342287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:58:34.342304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.342315 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:58:34.342325 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:58:34.342342 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.342349 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:58:34.342365 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:58:34.342382 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:58:34.342398 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:58:34.342409 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:58:34.342428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.342434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.342444 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.342462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.342469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.342479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.342497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.342503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.342513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.342530 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.342537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:58:34.342547 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.342564 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.342570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:58:34.342580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.342597 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:58:34.342603 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:58:34.342614 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:58:34.342631 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.342638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.342648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.342665 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:58:34.342671 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:58:34.342681 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:58:34.342711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.342717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:58:34.342727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.342743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.342749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:58:34.342759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.342774 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:58:34.342780 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:58:34.342790 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:58:34.342802 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:58:34.342836 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.342864 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:58:34.342891 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.342918 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:58:34.342944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.342970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:58:34.342997 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.343023 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:58:34.343050 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.343078 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:58:34.343104 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:58:34.343129 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:58:34.343156 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:58:34.343181 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:58:34.343208 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:58:34.343235 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:58:34.343261 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.343301 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:58:34.343328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.343355 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:58:34.343388 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.343415 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:58:34.343442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.343469 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:58:34.343496 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.343523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.343550 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.343617 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:58:34.343645 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.343672 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:58:34.343712 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.343739 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:58:34.343765 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.343790 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:58:34.343817 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.343845 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.343872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.343898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:58:34.343925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.343951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.343977 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.344003 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.344029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.344055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.344081 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.344107 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:58:34.344133 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:58:34.344159 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:58:34.344185 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.344210 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:58:34.344236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.344262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.344288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.344336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:58:34.344368 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.344396 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:58:34.344423 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.344450 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:58:34.344477 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.344505 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:58:34.344532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.344559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:58:34.344586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.344632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:58:34.344659 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344677 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344703 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.344729 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.344814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.344915 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344941 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.344966 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.344992 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345017 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345034 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345060 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345086 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345103 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345129 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345156 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345181 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.345258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345317 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345361 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.345389 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345433 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.345460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345486 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.345513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345540 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.345567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345593 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.345640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.345793 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.345879 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345905 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.345931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.345990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.346016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.346134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.346235 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.346359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346387 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.346414 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346450 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346467 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.346522 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346549 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:58:34.346575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.346682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.346801 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346826 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:58:34.346852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346877 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.346903 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.346954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.346987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.347055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:58:34.347226 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347243 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347268 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.347294 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347311 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347341 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347373 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.347400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.347505 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347532 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347559 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347586 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347669 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347694 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347711 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347736 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347763 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347788 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347815 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347841 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.347866 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347892 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347918 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347944 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:58:34.347969 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.347986 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348012 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:58:34.348037 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.348088 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348114 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.348140 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348166 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.348191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.348361 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.348450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.348504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348539 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.348592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:58:34.348725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.348825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.348926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348952 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:58:34.348978 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.348995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349029 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349054 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:58:34.349080 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349106 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:58:34.349131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.349217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:58:34.349351 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349382 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:58:34.349409 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349436 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:58:34.349462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:58:34.349515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.349634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:58:34.349777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:58:34.349802 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.349858 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.349907 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.349955 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.350001 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.350048 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.350094 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.350141 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.350192 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.350238 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.350285 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.350346 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.350399 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.350448 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.350497 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.350544 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.350592 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.350653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.350701 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.350748 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.350797 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.350851 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.350913 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.350959 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.351005 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.351050 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.351096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.351143 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.351191 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.351243 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.351289 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.351351 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.351416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.351465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.351514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.351563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.351609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.351669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.351717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.351764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.351811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.351857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.351903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.351949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.351994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.352041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.352089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.352179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.352225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.352277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.352339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.352394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.352444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.352497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.352550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.352597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.352663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.352709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.352755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.352803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.352850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.352901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.352946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.352994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.353049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.353096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.353142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.353189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.353235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.353288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.353335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.353387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.353434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.353480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.353528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.353574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.353620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.353667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.353714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.353759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.353806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.353852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.353899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.353947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.353995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.354045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.354096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.354142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.354187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.354232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.354278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.354325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.354378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.354431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.354477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.354525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.354579 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:58:34.354613 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.354673 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.354727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.354780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.354834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.354886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.354938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.354990 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.355042 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.355095 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.355147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.355201 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.355254 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.355307 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.355379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.355434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.355490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.355544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.355600 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.355666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.355719 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.355771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.355824 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.355876 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.355928 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.355981 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.356041 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.356093 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.356145 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.356198 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.356250 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.356310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.356392 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:58:34.356417 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.356474 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.356530 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.356591 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.356659 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.356712 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.356765 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.356818 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.356870 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.356924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.356977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.357030 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.357084 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.357136 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.357190 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.357243 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.357297 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.357372 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.357474 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.357531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.357586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.357655 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.357708 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.357761 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.357814 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.357867 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.357920 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.357973 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.358026 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.358080 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.358133 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.358186 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.358245 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:58:34.358268 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.358317 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.358386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.358436 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.358486 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.358536 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.358586 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.358648 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.358697 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.358745 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.358793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.358841 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.358889 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.358938 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.358986 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.359034 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.359082 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.359129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.359178 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.359225 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.359273 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.359336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.359392 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.359442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.359492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.359542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.359591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.359653 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.359701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.359749 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.359796 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.359845 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.359900 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:58:34.359921 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.359971 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.360020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.360070 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.360120 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.360170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:58:34.360219 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:58:34.360268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:58:34.360330 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.360389 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.360441 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.360492 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.360543 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.360596 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.360659 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.360709 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.360758 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.360809 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.360859 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.360910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.360960 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.361009 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.361059 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.361108 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:58:34.361157 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.361207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.361257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.361306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.361376 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.361428 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.361480 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.361531 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.361586 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:58:34.361603 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:58:34.361646 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:58:34.361673 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:58:34.361699 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:58:34.361725 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:58:34.361744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.361757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.361765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.361773 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.361781 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.361788 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:58:34.361796 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:58:34.361804 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:58:34.361811 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.361818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.361825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.361832 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.361839 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.361847 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.361854 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.361862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.361869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.361876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.361883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.361890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.361897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.361904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.361911 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.361918 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:58:34.361925 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.361932 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.361939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.361946 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.361953 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.361960 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.361967 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.361974 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.361981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.361990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.361997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.362005 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.362012 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.362020 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:58:34.362028 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:58:34.362035 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:58:34.362042 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.362049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.362057 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.362064 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.362071 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362078 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.362100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.362107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.362128 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.362135 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.362142 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.362149 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:58:34.362156 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.362163 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.362170 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.362177 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.362183 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.362190 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.362197 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.362204 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.362211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.362219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.362227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.362234 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.362241 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.362248 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:58:34.362254 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:58:34.362261 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:58:34.362281 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.362289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.362295 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.362302 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.362309 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362316 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362323 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.362336 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.362343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.362368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.362375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.362382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.362389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:58:34.362397 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.362403 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.362410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.362416 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.362423 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.362429 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.362436 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.362442 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.362449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:58:34.362457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.362463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:58:34.362470 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:58:34.362477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:58:34.362484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:58:34.362490 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:58:34.362497 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:58:34.362503 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:58:34.362510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:58:34.362517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:58:34.362523 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:58:34.362530 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362538 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362545 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:58:34.362552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:58:34.362559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:58:34.362566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:58:34.362579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:58:34.362586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:58:34.362592 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:58:34.362599 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:58:34.362605 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:58:34.362611 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:58:34.362618 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:58:34.362624 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:58:34.362631 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:58:34.362637 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:58:34.362643 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:58:34.362650 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:58:34.362656 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:58:34.362741 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:58:34.362750 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:58:34.362755 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:58:34.362759 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:58:34.362766 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:58:34.362770 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:58:34.362774 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:58:34.362783 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:58:34.362791 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:58:34.362825 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.362832 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:58:34.362845 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:58:34.362866 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:58:34.362873 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:58:34.362877 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:58:34.362881 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:58:34.362886 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:58:34.362895 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.362901 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.362906 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.362916 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.362924 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:58:34.362929 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:58:34.362952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.362961 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:58:34.362965 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.362989 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:58:34.362994 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:58:34.362998 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:58:34.363002 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:58:34.363005 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:58:34.363009 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:58:34.363014 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:58:34.363018 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:58:34.363023 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200876" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:58:34.363033 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.363039 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.363043 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:58:34.363049 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.363054 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:58:34.363058 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:58:34.363082 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:58:34.363088 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.363093 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.363098 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.363102 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:58:34.363112 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:58:34.363119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:58:34.363123 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:58:34.363128 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:58:34.363133 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200876" 2019-04-25 17:58:34.363140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:58:34.363144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:58:34.363149 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:58:34.363155 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:58:34.363160 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-04-25 17:58:34.363166 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:58:34.363173 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:58:34.363177 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:58:34.363180 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:58:34.363185 wsdl: in serializeType: returning: 200876 2019-04-25 17:58:34.363190 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200876 2019-04-25 17:58:34.363203 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200876 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:58:34.363208 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:58:34.363213 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7863"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:58:34.363227 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:58:34.363233 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200876 2019-04-25 17:58:34.363242 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:58:34.363313 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:58:34.363254 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:58:34.363264 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:58:34.363269 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:58:34.363273 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:58:34.363277 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:58:34.363285 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:58:34.363295 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:58:34.363302 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:58:34.363307 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:58:34.363333 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:58:34.363343 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:58:34.363351 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:58:34.371377 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:58:34.371393 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:58:34.371404 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:58:34.371412 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:58:34.371419 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:58:34.371440 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:58:34.371446 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:58:34.371450 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:58:34.371454 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:58:34.371479 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:58:34.381180 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:58:34.381196 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:58:34.381202 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:58:34.381207 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:58:34.381212 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:58:34.381217 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:58:34.381222 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:58:34.381227 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:58:34.381233 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:58:34.381238 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:58:18 GMT 2019-04-25 17:58:34.381247 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:58:34.381252 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:58:34.381258 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:58:34.381265 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:58:34.381293 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:58:34.381302 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:58:34.381311 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:58:34.381316 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:58:34.381333 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:58:34.381360 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:58:34.381371 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:58:34.381376 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:58:34.381390 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:58:34.381396 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:58:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:58:34.381420 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:58:34.381428 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:58:34.381448 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:58:34.381454 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:58:34.381543 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:58:34.381643 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:58:34.381649 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:58:34.381657 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:58:34.381666 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:58:34.381688 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:58:34.381744 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:58:34.382041 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:58:34.382058 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:58:34.382065 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:58:34.382069 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:58:34.382074 nusoap_client: detail =