Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 39.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
KT100K05813700C Model turbiny: KT10-1B
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3442
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:20:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:20:10.973190 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:20:10.973245 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:20:10.973261 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:20:10.973279 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:20:10.973291 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:20:10.973300 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:20:10.973328 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:20:10.973339 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:20:10.973346 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:20:10.973356 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:20:10.973366 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:20:10.973378 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:20:10.973384 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:20:10.973389 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:20:10.973394 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:20:10.973398 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:20:10.973411 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:20:10.973426 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:20:10.973435 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:20:10.973442 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:20:10.973452 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:20:10.973465 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:20:10.973475 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:20:10.980936 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:20:10.980983 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:20:10.981022 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:20:10.981035 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:20:10.981044 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:20:10.981051 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:20:10.981058 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:20:10.981101 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:20:10.998055 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:20:10.998103 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:20:10.998115 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:20:10.998124 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:20:10.998138 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:20:10.998146 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:20:10.998156 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:20:10.998165 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:20:10.998174 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:20:10.998183 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:20:04 GMT 2019-02-23 22:20:10.998192 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:20:10.998200 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:20:10.998210 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:20:10.998229 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:20:10.998279 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:20:10.998310 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 22:20:11.005523 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:20:11.005592 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-23 22:20:11.005954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.013027 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.013208 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:20:11.013595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.013639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:20:11.014174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.015490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.020469 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.020742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.020774 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.021339 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:20:11.021708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.021899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.021921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.022143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.022182 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.022725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.022749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.023074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.023092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.023613 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.028587 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:20:11.028716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.028858 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:20:11.029183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.029360 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:20:11.029941 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:20:11.030481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.030512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.030943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.031066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:20:11.031332 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.031750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:20:11.031909 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:20:11.032359 soap_transport_http: read buffer of 2415 bytes 2019-02-23 22:20:11.032378 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:20:11.032387 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:20:11.032516 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:20:11.032569 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:20:11.032592 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:20:11.032603 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:20:11.032632 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:20:11.032644 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:20:11.032891 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:20:11.032915 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:20:11.032997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:20:11.033042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033093 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.033107 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033131 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:20:11.033164 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.033175 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:20:11.033219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.033290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.033315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.033349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033393 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.033406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:20:11.033445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.033488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:20:11.033512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:20:11.033544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033583 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.033595 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033610 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:20:11.033640 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.033651 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033670 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:20:11.033700 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.033710 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033726 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:20:11.033747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.033802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.033827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:20:11.033860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033899 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.033910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:20:11.033947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.033970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.033987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:20:11.034010 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:20:11.034042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.034093 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034108 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:20:11.034136 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.034147 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034162 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:20:11.034190 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.034201 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034216 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:20:11.034245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.034255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.034302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.034366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.034390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.034424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.034572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.034599 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034616 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:20:11.034633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:20:11.034653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:20:11.034693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:20:11.034718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034727 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:20:11.034749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.034798 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034814 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:20:11.034835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.034874 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.034898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034909 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.034930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034969 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.034980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.034996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:20:11.035016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.035055 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:20:11.035079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035088 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:20:11.035110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.035160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.035196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.035235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.035258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035268 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.035296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035336 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.035348 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:20:11.035384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.035426 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:20:11.035449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035459 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:20:11.035480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.035530 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035546 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:20:11.035575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.035586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035602 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.035622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.035669 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:20:11.035693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035702 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.035724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035762 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.035773 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035788 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:20:11.035810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.035849 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:20:11.035872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035882 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:20:11.035904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035953 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.035965 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.035981 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:20:11.036012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.036022 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036038 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.036059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.036105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:20:11.036129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036139 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.036162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036201 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.036212 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036228 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:20:11.036248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.036301 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:20:11.036326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036334 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:20:11.036357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036396 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.036407 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036423 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.036444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.036482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:20:11.036506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036515 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.036535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036576 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.036588 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036603 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:20:11.036623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.036661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:20:11.036685 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036694 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:20:11.036716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.036766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.036802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.036840 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.036864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036873 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.036895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036934 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.036945 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.036961 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:20:11.036982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037021 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:20:11.037044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037053 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:20:11.037075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037113 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.037124 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037139 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:20:11.037160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.037223 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037232 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.037255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037301 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.037312 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:20:11.037348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037409 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:20:11.037457 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037469 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:20:11.037500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037552 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.037566 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037585 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:20:11.037601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037631 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.037650 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037659 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.037676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037704 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.037712 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037723 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:20:11.037736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037764 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:20:11.037780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037786 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:20:11.037801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037827 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.037835 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037846 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:20:11.037865 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.037872 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037883 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:20:11.037896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.037928 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.037943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037950 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.037965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.037992 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.038000 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038010 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:20:11.038023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.038049 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:20:11.038064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038071 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:20:11.038086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.038119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.038142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.038168 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.038183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038189 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.038203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038229 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.038236 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038247 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:20:11.038260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.038286 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.038301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038308 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:20:11.038322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038348 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:20:11.038355 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038365 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:20:11.038387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.038413 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.038429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038435 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.038449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038480 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.038552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.038569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038581 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:20:11.038592 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:20:11.038604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:20:11.038629 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:20:11.038644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038650 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:20:11.038665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038693 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:20:11.038700 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038711 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:20:11.038724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.038750 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.038764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038771 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.038784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038808 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038814 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038853 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.038874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.038891 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038902 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:20:11.038912 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:20:11.038924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:20:11.038948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:20:11.038963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.038970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:20:11.038984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039018 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:20:11.039047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039053 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:20:11.039082 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039089 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039099 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:20:11.039117 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.039124 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039134 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:20:11.039153 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.039160 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039170 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:20:11.039187 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.039194 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039204 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:20:11.039221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.039228 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.039251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.039319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.039341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039366 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039373 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:20:11.039403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:20:11.039444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039450 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:20:11.039465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039489 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039497 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039510 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:20:11.039536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039555 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.039574 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039580 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039590 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:20:11.039603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.039652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039658 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.039672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039697 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:20:11.039729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:20:11.039770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039776 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:20:11.039790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.039845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.039884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039891 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.039905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.039937 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:20:11.039960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.039976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.039985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.040000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040006 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:20:11.040020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040044 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040051 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040061 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:20:11.040080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.040116 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040123 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040133 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:20:11.040146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.040180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.040195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040201 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.040215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040241 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040249 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:20:11.040272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.040297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.040312 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040318 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.040332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040357 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.040365 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040375 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:20:11.040401 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040408 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040418 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:20:11.040435 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040442 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040452 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:20:11.040470 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.040477 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:20:11.040506 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.040516 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040528 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:20:11.040541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.040585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.040601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.040622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:20:11.040678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.040694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.040704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.040720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040754 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040761 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.040818 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.040851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.040880 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.040887 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040897 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:20:11.040915 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.040922 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040932 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:20:11.040949 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.040956 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.040966 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:20:11.040984 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.040991 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041001 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:20:11.041019 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:20:11.041025 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041035 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:20:11.041053 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041060 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041070 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.041088 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.041122 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041129 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041139 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:20:11.041157 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041164 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041174 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:20:11.041186 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.041258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.041281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041306 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.041313 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041323 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:20:11.041341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041348 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:20:11.041375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:20:11.041418 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.041425 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041435 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:20:11.041448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.041487 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.041528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041554 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041561 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:20:11.041585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.041600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.041610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.041623 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041651 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041668 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041681 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.041711 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.041745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041755 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:20:11.041773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041779 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041791 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:20:11.041809 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.041816 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041825 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:20:11.041843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.041850 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041859 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:20:11.041878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.041884 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041894 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:20:11.041912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.041918 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041928 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:20:11.041946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.041980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.041986 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.041996 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:20:11.042013 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042020 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.042030 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:20:11.042048 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.042064 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:20:11.042082 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042089 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.042098 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:20:11.042111 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.042168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.042186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.042210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042236 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042243 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042253 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:20:11.042271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.042278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042288 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.042306 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042312 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042322 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:20:11.042340 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.042347 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042357 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.042369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.042413 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042435 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.042451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042477 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042484 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:20:11.042512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.042529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.042541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.042555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042585 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.042646 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.042680 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042690 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:20:11.042708 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042715 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042725 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:20:11.042748 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.042755 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042766 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:20:11.042784 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.042791 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042801 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:20:11.042818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.042825 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042835 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:20:11.042853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.042860 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:20:11.042887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.042922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042930 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042940 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:20:11.042957 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.042964 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.042974 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:20:11.042992 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.042999 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.043009 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:20:11.043027 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043034 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.043043 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:20:11.043061 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.043077 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:20:11.043090 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.043152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.043168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043196 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043203 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.043257 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043284 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.043291 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043301 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:20:11.043319 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.043326 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043336 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:20:11.043354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.043361 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043370 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:20:11.043403 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043411 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043421 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:20:11.043439 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043446 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043456 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:20:11.043473 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043480 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043490 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:20:11.043511 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043521 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043535 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:20:11.043555 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043562 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043572 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:20:11.043590 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043597 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043607 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:20:11.043625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043631 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:20:11.043658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043665 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:20:11.043692 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.043699 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043709 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:20:11.043726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.043733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.043761 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.043768 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043777 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:20:11.043790 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.043858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.043878 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.043885 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:20:11.043907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.043934 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.043942 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.043952 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:20:11.043965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.043980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.043991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.044006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.044030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044057 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.044065 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044074 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:20:11.044088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.044113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:20:11.044128 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044134 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:20:11.044148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.044181 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.044208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044215 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044224 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:20:11.044242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044249 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044258 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:20:11.044276 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.044283 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044292 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:20:11.044305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.044345 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:20:11.044360 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044367 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.044390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044417 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.044425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044435 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:20:11.044448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.044463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.044473 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:20:11.044486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.044519 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044527 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.044538 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.044568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.044582 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044608 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.044615 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044630 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:20:11.044648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044655 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044665 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:20:11.044683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044690 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044700 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:20:11.044718 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:20:11.044725 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044735 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:20:11.044752 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044759 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044769 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:20:11.044787 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.044794 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044803 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:20:11.044821 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.044828 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044838 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:20:11.044856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.044863 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044872 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:20:11.044890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.044897 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044907 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:20:11.044925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.044932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.044941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.044954 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:20:11.045007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045024 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045031 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:20:11.045050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.045083 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.045106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045132 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.045147 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045154 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.045172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045197 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045205 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045214 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:20:11.045228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045253 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:20:11.045266 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045293 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.045300 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045310 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:20:11.045328 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:20:11.045334 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045344 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:20:11.045362 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.045368 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045383 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:20:11.045397 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:20:11.045422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045445 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.045464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.045497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.045531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.045538 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045548 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:20:11.045566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.045573 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045582 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:20:11.045595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045650 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.045663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045688 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045696 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045711 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:20:11.045724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.045740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045750 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.045764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045791 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045799 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045808 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.045852 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045878 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.045885 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045895 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:20:11.045913 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.045920 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:20:11.045947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.045954 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.045964 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:20:11.045982 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.045989 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:20:11.046022 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.046028 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046038 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:20:11.046056 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046062 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046072 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:20:11.046089 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.046096 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046106 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:20:11.046123 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046140 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:20:11.046157 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046165 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046175 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:20:11.046187 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.046236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.046254 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046260 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:20:11.046279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046305 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046312 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046322 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:20:11.046341 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.046348 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046358 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:20:11.046375 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.046387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:20:11.046415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046422 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046432 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:20:11.046449 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.046456 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046466 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:20:11.046478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.046531 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.046547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046553 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.046572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046603 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.046664 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.046680 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046691 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:20:11.046701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:20:11.046713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:20:11.046738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:20:11.046752 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046759 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:20:11.046777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046802 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.046810 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046820 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:20:11.046833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.046858 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.046873 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046879 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.046893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046918 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:20:11.046926 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046936 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:20:11.046948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.046973 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:20:11.046988 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.046994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:20:11.047008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047033 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.047041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.047063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.047088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.047102 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047109 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.047126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047153 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047160 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047170 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:20:11.047183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.047209 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:20:11.047222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047249 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047257 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047266 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.047309 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047335 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047344 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047354 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:20:11.047372 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047384 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047400 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:20:11.047419 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047426 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047436 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:20:11.047454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047470 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:20:11.047488 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047495 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047507 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:20:11.047530 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:20:11.047537 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047547 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:20:11.047565 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:20:11.047572 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047582 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:20:11.047600 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:20:11.047607 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047616 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:20:11.047634 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.047641 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047651 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:20:11.047668 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047675 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047685 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:20:11.047703 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047710 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047719 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:20:11.047737 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047744 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047754 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:20:11.047771 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047778 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047792 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:20:11.047805 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.047871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.047890 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047897 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:20:11.047916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047943 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.047950 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047960 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:20:11.047973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.047988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.047998 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.048013 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048020 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.048033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048058 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048075 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:20:11.048088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.048113 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:20:11.048128 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048134 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.048152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048178 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.048185 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048195 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:20:11.048213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048230 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:20:11.048248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048255 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048264 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:20:11.048282 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.048289 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048299 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:20:11.048312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.048350 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048365 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048372 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.048392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048418 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048425 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048440 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:20:11.048454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.048479 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.048494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048528 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048537 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048547 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.048593 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048619 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048626 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:20:11.048654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:20:11.048688 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.048695 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048704 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:20:11.048722 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.048729 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048739 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:20:11.048756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.048763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:20:11.048796 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.048804 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048813 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:20:11.048831 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:20:11.048838 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048848 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:20:11.048860 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.048901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.048919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048926 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:20:11.048940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048964 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.048972 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.048982 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:20:11.049000 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049007 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049021 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:20:11.049039 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049046 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049056 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:20:11.049074 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.049081 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049091 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:20:11.049108 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049115 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049124 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:20:11.049142 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049149 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049159 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:20:11.049176 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049183 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049193 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:20:11.049211 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049217 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049227 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:20:11.049240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.049294 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.049309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049316 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:20:11.049334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.049368 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:20:11.049397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.049423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:20:11.049441 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:20:11.049448 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:20:11.049460 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:20:11.049476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049482 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:20:11.049496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.049548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:20:11.049570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.049581 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:20:11.049591 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:20:11.049609 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.049615 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:20:11.049626 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:20:11.049642 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:20:11.049650 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:20:11.049660 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:20:11.049677 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.049683 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.049693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.049710 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.049717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.049727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.049744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.049751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.049761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.049778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.049785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:20:11.049794 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.049811 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.049818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:20:11.049827 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.049844 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:20:11.049851 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:20:11.049861 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:20:11.049878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.049885 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.049894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.049912 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:20:11.049918 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:20:11.049932 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:20:11.049950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.049957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:20:11.049967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.049984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.049991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:20:11.050001 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.050017 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:20:11.050024 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:20:11.050033 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:20:11.050052 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:20:11.050092 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.050124 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:20:11.050152 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.050179 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:20:11.050206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.050234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:20:11.050261 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.050289 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:20:11.050316 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.050343 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:20:11.050369 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:20:11.050402 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:20:11.050430 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:20:11.050456 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:20:11.050485 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:20:11.050517 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:20:11.050548 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.050574 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:20:11.050601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.050633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:20:11.050660 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.050686 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:20:11.050713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.050740 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:20:11.050767 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.050794 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.050821 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.050848 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:20:11.050875 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.050901 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:20:11.050928 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.050956 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:20:11.050983 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.051010 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:20:11.051037 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.051066 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.051093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.051120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:20:11.051148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.051176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.051202 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.051229 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.051256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.051283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.051309 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.051336 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:20:11.051369 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:20:11.051401 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:20:11.051429 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.051455 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:20:11.051482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.051512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.051542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.051569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:20:11.051596 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.051622 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:20:11.051665 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.051693 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:20:11.051719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.051746 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:20:11.051772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.051800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:20:11.051826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.051855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:20:11.051884 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.051903 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.051929 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.051956 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.051973 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.051990 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052017 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.052043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.052322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052349 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052375 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052408 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052435 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052453 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052480 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052510 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052531 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052558 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052585 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052612 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052638 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052665 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.052692 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052744 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052770 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.052797 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.052867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052893 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.052920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052946 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.052973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.052999 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.053025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.053189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.053275 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053302 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.053329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.053423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.053550 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053627 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.053655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.053763 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053790 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.053816 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053835 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053852 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053868 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053898 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.053925 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053951 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:20:11.053977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.053994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.054064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.054186 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054212 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:20:11.054238 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054265 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.054291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054318 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.054349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.054459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:20:11.054645 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054663 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054690 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.054716 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054733 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054777 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.054803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.054907 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054934 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.054960 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.054986 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055018 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055035 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055061 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055088 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055105 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055131 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055157 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055184 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055238 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.055265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055292 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055319 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:20:11.055372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055423 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:20:11.055449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055475 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.055502 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055534 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.055561 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.055614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.055775 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055793 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055836 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.055863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.055917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.055978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.056004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:20:11.056126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056177 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.056230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.056335 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056367 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:20:11.056399 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056417 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056435 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056453 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:20:11.056510 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056539 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:20:11.056566 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.056655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:20:11.056778 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056805 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:20:11.056831 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056857 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:20:11.056884 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056910 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:20:11.056936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.056988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.057047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:20:11.057195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:20:11.057225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.057291 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.057343 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.057399 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.057448 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.057498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.057554 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.057604 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.057660 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.057710 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.057760 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.057809 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.057857 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.057906 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.057956 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.058004 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.058053 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.058103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.058153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.058203 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.058255 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.058311 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.058368 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.058423 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.058472 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.058526 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.058575 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.058626 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.058677 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.058748 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.058797 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.058847 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.058906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.058955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.059199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.059249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.059297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.059346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.059402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.059452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.059502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.059557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.059607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.059656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.059704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.059753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.059802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.059852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.059902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.059951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.060001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.060051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.060100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.060153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.060206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.060254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.060303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.060351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.060406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.060457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.060506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.060559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.060607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.060657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.060715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.060765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.060813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.060863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.060911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.060960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.061009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.061058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.061106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.061154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.061205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.061252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.061299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.061349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.061470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.061521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.061570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.061620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.061677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.061728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.061778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.061831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.061884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.061932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.061980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.062027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.062075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.062125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.062176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.062233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.062282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.062331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.062399 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:20:11.062430 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.062494 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.062550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.062605 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.062662 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.062716 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.062771 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.062826 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.062881 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.062936 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.062992 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.063050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.063105 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.063159 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.063214 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.063268 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.063323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.063384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.063443 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.063500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.063554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.063609 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.063664 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.063719 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.063775 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.063831 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.063919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.063976 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.064031 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.064086 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.064140 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.064195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.064262 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:20:11.064289 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.064345 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.064407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.064671 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.064728 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.064783 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.064839 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.064896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.064951 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.065006 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.065063 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.065119 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.065174 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.065230 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.065287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.065347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.065408 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.065465 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.065520 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.065576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.065631 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.065687 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.065743 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.065798 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.065853 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.065908 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.065964 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.066019 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.066075 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.066131 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.066186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.066241 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.066309 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:20:11.066333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.066390 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.066441 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.066490 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.066547 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.066596 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.066645 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.066694 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.066743 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.066793 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.066842 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.066891 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.066941 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.066992 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.067041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.067091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.067139 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.067190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.067240 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.067290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.067339 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.067394 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.067445 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.067500 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.067549 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.067603 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.067653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.067703 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.067752 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.067802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.067851 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.067902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.067961 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:20:11.067983 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.068035 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.068087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.068138 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.068190 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.068241 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:20:11.068293 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:20:11.068345 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:20:11.068403 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.068455 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.068507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.068558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.068609 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.068660 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.068716 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.068768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.068819 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.068872 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.068923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.068974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.069026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.069078 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.069129 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.069181 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:20:11.069233 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.069284 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.069337 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.069393 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.069445 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.069497 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.069549 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.069601 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.069658 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:20:11.069677 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:20:11.069710 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:20:11.069739 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:20:11.069766 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:20:11.069794 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:20:11.069819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.069841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.069853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.069864 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.069875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.069886 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:20:11.069901 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:20:11.069912 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:20:11.069922 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.069932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.069941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.069951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.069960 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.069971 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.069980 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.069990 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.070000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.070009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070029 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.070039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.070049 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.070057 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.070067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:20:11.070076 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.070085 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.070095 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.070105 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.070114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.070123 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.070133 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.070142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.070152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.070164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.070172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.070182 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.070190 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.070199 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:20:11.070207 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:20:11.070216 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:20:11.070224 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.070233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.070241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.070249 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.070257 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070265 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.070274 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.070282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.070290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.070298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.070323 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.070331 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.070339 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.070347 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:20:11.070355 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.070363 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.070375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.070388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.070397 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.070406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.070414 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.070423 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.070431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.070442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.070451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.070460 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.070468 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.070477 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:20:11.070485 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:20:11.070494 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:20:11.070502 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.070509 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.070517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.070524 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.070533 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070540 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.070547 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.070555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.070563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.070570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070586 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.070594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.070602 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.070610 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.070618 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:20:11.070627 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.070635 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.070642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.070650 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.070657 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.070664 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.070671 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.070679 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.070686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:20:11.070696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.070704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:20:11.070712 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:20:11.070720 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:20:11.070727 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:20:11.070734 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:20:11.070742 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:20:11.070749 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:20:11.070756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:20:11.070763 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:20:11.070770 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:20:11.070777 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.070798 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.071025 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:20:11.071034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:20:11.071042 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:20:11.071050 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.071058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:20:11.071066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:20:11.071073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:20:11.071080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:20:11.071087 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:20:11.071094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:20:11.071101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:20:11.071109 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:20:11.071115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:20:11.071122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:20:11.071129 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:20:11.071137 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:20:11.071145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:20:11.071151 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:20:11.071466 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:20:11.071488 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:20:11.071498 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:20:11.071507 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:20:11.071520 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:20:11.071528 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:20:11.071535 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:20:11.071552 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:20:11.071567 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:20:11.071632 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.071649 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:20:11.071674 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:20:11.071711 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:20:11.071723 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:20:11.071731 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:20:11.071739 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:20:11.071752 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:20:11.071772 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.071784 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.071794 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.071815 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.071833 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:20:11.071842 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:20:11.071885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.071901 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:20:11.071910 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.071951 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:20:11.071962 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:20:11.071970 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:20:11.071977 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:20:11.071984 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:20:11.071991 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:20:11.072000 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:20:11.072008 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:20:11.072019 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200882" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:20:11.072036 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.072047 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.072055 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:20:11.072067 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.072077 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:20:11.072085 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:20:11.072126 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:20:11.072138 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.072146 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.072156 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.072164 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:20:11.072181 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:20:11.072196 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:20:11.072204 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:20:11.072213 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:20:11.072223 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200882" 2019-02-23 22:20:11.072235 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:20:11.072243 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:20:11.072252 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:20:11.072263 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:20:11.072272 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-02-23 22:20:11.072283 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:20:11.072295 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:20:11.072303 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:20:11.072310 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:20:11.072319 wsdl: in serializeType: returning: 200882 2019-02-23 22:20:11.072328 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200882 2019-02-23 22:20:11.072355 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200882 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:20:11.072363 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:20:11.072374 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3725"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:20:11.072405 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:20:11.072416 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200882 2019-02-23 22:20:11.072438 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:20:11.072567 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:20:11.072459 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:20:11.072480 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:20:11.072488 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:20:11.072497 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:20:11.072504 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:20:11.072516 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:20:11.072533 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:20:11.072546 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:20:11.072556 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:20:11.072579 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:20:11.072596 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:20:11.072609 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:20:11.080942 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:20:11.080989 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:20:11.081013 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:20:11.081024 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:20:11.081034 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:20:11.081042 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:20:11.081050 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:20:11.081057 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:20:11.081066 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:20:11.081105 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:20:11.091110 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:20:11.091159 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:20:11.091166 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:20:11.091172 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:20:11.091178 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:20:11.091183 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:20:11.091190 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:20:11.091196 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:20:11.091201 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:20:11.091207 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:20:04 GMT 2019-02-23 22:20:11.091215 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:20:11.091220 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:20:11.091226 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:20:11.091238 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:20:11.091272 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:20:11.091285 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:20:11.091296 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:20:11.091301 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:20:11.091307 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:20:11.091387 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:20:11.091401 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:20:11.091408 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:20:11.091455 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:20:11.091463 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:20:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:20:11.091502 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:20:11.091513 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:20:11.091550 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:20:11.091562 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:20:11.091723 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:20:11.091898 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:20:11.091909 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:20:11.091923 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:20:11.091941 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:20:11.091979 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:20:11.092070 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:20:11.092115 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:20:11.092136 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:20:11.092148 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:20:11.092156 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:20:11.092166 nusoap_client: detail =