Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 39.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
700960-0001045 145 701A Model turbiny: GT15V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VW
 Silnik:
JR T1523
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:01:20.632872 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:01:20.632935 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:20.632959 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160581" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:01:20.632987 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:20.633006 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:01:20.633020 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:01:20.633040 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:01:20.633057 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:20.633067 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:20.633082 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:20.633097 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:01:20.633117 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:01:20.633127 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:01:20.633135 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:01:20.633144 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:01:20.633152 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:01:20.633171 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:20.633195 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:20.633210 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:01:20.633221 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:01:20.633231 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:01:20.633245 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:01:20.633260 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:01:20.640581 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:01:20.640620 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:01:20.640645 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:01:20.640662 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:20.640674 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:20.640684 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:01:20.640695 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:01:20.640757 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:01:20.785496 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:01:20.785535 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:01:20.785543 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:20.785548 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:01:20.785554 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:01:20.785560 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:01:20.785565 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:01:20.785571 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:01:20.785576 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:01:20.785582 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:18 GMT 2019-02-20 06:01:20.785588 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:01:20.785593 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:01:20.785599 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:01:20.785612 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:01:20.785644 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:01:20.785668 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:01:20.792842 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:20.793252 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.799888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.799998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.800019 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.800540 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.800882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.801093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.801109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.807034 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:01:20.807294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:01:20.807439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.807468 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.808023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.808232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.808468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.808707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.808721 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.809223 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:20.809799 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.810149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.810352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.814198 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:01:20.814476 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.814499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.814960 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:01:20.815427 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:20.816013 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.816363 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:20.817214 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:01:20.817248 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-20 06:01:20.817413 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.817647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:20.817877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:01:20.818007 soap_transport_http: read buffer of 2415 bytes 2019-02-20 06:01:20.818019 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:01:20.818024 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:01:20.818138 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:01:20.818183 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:01:20.818200 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:01:20.818208 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:01:20.818226 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:01:20.818231 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:01:20.818418 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:01:20.818435 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:01:20.818486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818495 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:01:20.818516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818548 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.818558 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818573 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:20.818594 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.818602 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818615 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:20.818632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.818674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.818690 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.818713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818742 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.818749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:01:20.818775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.818802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:01:20.818818 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:01:20.818839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.818873 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818883 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:20.818902 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.818909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818919 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:20.818936 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.818943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818953 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:01:20.818967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.818991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.819018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:01:20.819039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819064 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.819072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:01:20.819095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:01:20.819136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:01:20.819156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819182 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.819189 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819199 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:20.819217 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.819224 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819234 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:20.819252 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.819258 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819268 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:01:20.819286 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.819293 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819303 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.819321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.819378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.819400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819424 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819430 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.819495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.819512 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:20.819534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:01:20.819546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:20.819571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:01:20.819587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819593 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:01:20.819607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819632 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.819639 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819649 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:20.819662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819688 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.819703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819710 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.819724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819749 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.819756 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819767 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:01:20.819780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819806 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:01:20.819821 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819827 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:01:20.819841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.819872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819883 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.819896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.819921 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.819936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819942 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.819956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.819988 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.819999 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:01:20.820012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:01:20.820053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820059 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:01:20.820072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820097 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820104 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820114 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:20.820132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.820162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:01:20.820206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820212 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.820225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.820257 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820267 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:01:20.820280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820306 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:01:20.820328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820335 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:01:20.820350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820375 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820382 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820396 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:20.820417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820424 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.820446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820477 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:01:20.820492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820498 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.820512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.820544 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:01:20.820567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820592 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:01:20.820607 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820613 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:01:20.820627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820651 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820658 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820668 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.820681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:01:20.820722 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820728 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.820741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820766 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.820773 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820784 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:01:20.820797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:01:20.820837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:01:20.820857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.820888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.820911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.820936 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.820951 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820957 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.820970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.820995 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.821002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821012 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:01:20.821025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821050 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:01:20.821065 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:01:20.821084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821108 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.821116 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821126 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:01:20.821139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821164 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.821179 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821185 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.821198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821222 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.821229 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821239 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:01:20.821252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821277 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:01:20.821293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821299 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:01:20.821313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821343 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.821350 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821360 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:01:20.821373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.821413 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821420 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.821434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821458 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.821465 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821475 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:01:20.821488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:01:20.821529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821535 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:01:20.821548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821573 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.821580 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821590 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:01:20.821608 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.821615 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821625 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:01:20.821638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821668 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.821683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821689 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.821702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821728 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.821735 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821745 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:01:20.821758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821783 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:01:20.821798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:20.821818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.821850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.821873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.821898 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.821913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821920 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.821934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821958 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.821965 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.821975 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:20.821988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.822013 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.822028 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:01:20.822048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822073 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:20.822080 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822091 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:01:20.822104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.822129 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.822144 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822150 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.822164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822194 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.822255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.822272 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822283 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:20.822293 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:01:20.822306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:20.822337 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:20.822352 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822358 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:01:20.822372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822398 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:20.822406 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822416 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:01:20.822429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.822455 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.822470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.822489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822519 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.822577 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.822594 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822604 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:20.822614 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:01:20.822627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:20.822651 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:20.822666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822672 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:01:20.822686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.822719 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:01:20.822747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.822754 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:01:20.822782 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.822789 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822799 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:20.822817 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.822824 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822834 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:20.822851 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.822858 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822868 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:01:20.822886 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.822892 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822902 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:01:20.822919 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.822926 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822936 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.822949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.822989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.823017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.823037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823069 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:01:20.823092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:01:20.823132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:01:20.823151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823176 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823183 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823194 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:01:20.823211 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.823246 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823253 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823263 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:20.823276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.823329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.823350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823374 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823382 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:01:20.823406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:01:20.823447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:20.823467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823491 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823498 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.823521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.823562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823568 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.823582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823606 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823614 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:20.823637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823662 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.823677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:20.823696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823721 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823728 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823738 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:01:20.823756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823773 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.823792 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823798 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823808 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:20.823821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.823870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.823891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823917 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.823924 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:20.823947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.823973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.823988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.823994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.824007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824032 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824039 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824049 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:20.824067 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.824074 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824084 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:20.824102 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.824108 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824118 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:20.824136 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824143 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824153 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:20.824170 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824177 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824187 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:20.824200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.824243 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.824258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824265 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.824278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824303 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824311 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824326 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:01:20.824340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.824366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.824380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824411 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824418 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824428 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.824473 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.824506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.824534 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.824541 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824550 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:01:20.824568 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.824575 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824585 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:01:20.824602 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.824609 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824619 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:01:20.824636 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.824643 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824653 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:01:20.824670 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:20.824677 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824687 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:01:20.824705 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824712 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824722 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.824739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.824773 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824780 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:20.824807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:20.824836 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.824890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.824908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.824928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824953 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.824960 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.824970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:20.824988 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.824994 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825004 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:20.825021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825028 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825038 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:20.825056 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.825063 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825072 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:01:20.825085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.825123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825138 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825144 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.825159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825184 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825201 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:01:20.825214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.825240 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.825253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825280 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.825348 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825374 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.825381 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825391 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:20.825409 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825416 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825426 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:01:20.825444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.825451 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825461 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:20.825479 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.825485 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825495 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:01:20.825513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.825520 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:20.825547 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.825553 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:20.825581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.825615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825621 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825631 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:01:20.825648 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825655 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825665 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:01:20.825682 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825689 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825699 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:20.825716 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825723 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825733 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:20.825746 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.825802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.825820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.825840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825865 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825883 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:20.825900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.825907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.825934 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.825941 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825951 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:20.825968 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.825975 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.825985 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.825998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.826026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.826036 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.826058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.826072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.826097 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.826114 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:01:20.826127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.826143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.826153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.826166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826225 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.826255 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826281 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826288 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826299 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:20.826321 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826329 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826339 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:01:20.826361 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826368 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826378 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:20.826396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826403 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826413 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:01:20.826431 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.826438 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826448 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:20.826466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.826473 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:20.826500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826516 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.826533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826541 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826551 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:01:20.826568 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826575 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826585 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:01:20.826603 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826610 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826620 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:01:20.826637 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826644 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826653 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:20.826671 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.826678 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826687 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:20.826700 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.826762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.826778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826806 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826813 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826823 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.826867 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826892 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826899 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826909 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:01:20.826927 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826934 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826944 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:01:20.826961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.826968 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.826978 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:01:20.826995 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827002 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827012 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:01:20.827030 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827037 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827046 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:01:20.827064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827071 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827081 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:20.827098 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827105 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827115 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:01:20.827132 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827139 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827149 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:01:20.827166 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827173 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827183 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:01:20.827200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827207 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827217 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:20.827234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827241 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827251 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:20.827268 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.827275 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827284 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:01:20.827302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.827343 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.827350 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827359 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:01:20.827373 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.827460 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827467 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:01:20.827487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827513 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.827520 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827530 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:20.827543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.827569 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827591 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.827604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827634 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.827641 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827651 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:01:20.827664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.827690 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:01:20.827705 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827711 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:01:20.827725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.827757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.827785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827791 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827801 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:20.827818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.827825 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827835 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:20.827852 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.827859 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827868 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:01:20.827881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.827920 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:01:20.827935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827941 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.827959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.827984 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.827991 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828002 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:01:20.828015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.828040 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:01:20.828054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.828080 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828087 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.828097 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.828126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.828140 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828166 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.828173 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828183 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:01:20.828201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.828208 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828222 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:01:20.828240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.828247 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828257 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:01:20.828274 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:20.828281 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828291 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:01:20.828309 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.828320 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828330 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:01:20.828349 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.828356 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828365 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:01:20.828383 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.828390 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828399 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:20.828417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.828426 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828442 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:01:20.828474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.828484 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828495 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:01:20.828514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.828521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828531 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.828544 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:20.828597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.828615 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828622 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:01:20.828643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.828676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.828699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.828725 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.828740 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828747 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.828764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828790 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:20.828797 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828807 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:01:20.828820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.828835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.828845 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:01:20.828858 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:20.828884 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.828891 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:20.828901 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:01:20.828919 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:20.828926 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:20.828936 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:01:20.828953 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.828960 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:20.828970 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:01:20.828983 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:20.829008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.829024 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829030 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.829048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.829082 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829091 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.829109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829116 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829126 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:20.829143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829150 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829160 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:20.829173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.829207 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829228 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.829241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829266 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829287 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:01:20.829301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.829333 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.829347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829374 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829381 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829391 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.829435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829460 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829468 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829478 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:01:20.829496 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829503 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829513 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:01:20.829530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.829537 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829547 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:01:20.829564 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829571 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829581 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:01:20.829599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.829605 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829619 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:01:20.829637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829644 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829654 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:01:20.829671 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.829678 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829688 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:01:20.829706 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829712 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829722 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:20.829740 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829747 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829757 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:20.829770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.829818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.829835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829841 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:01:20.829859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829885 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829892 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829902 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:20.829921 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.829927 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829937 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:20.829955 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.829961 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.829971 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:20.829989 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.829995 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830005 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:20.830023 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.830029 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830039 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:20.830052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830094 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.830110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.830134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830164 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.830222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.830239 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830250 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:20.830260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:01:20.830273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:20.830297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:01:20.830312 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830324 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:01:20.830338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830368 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.830375 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830385 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:01:20.830399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830424 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.830439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830445 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.830459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:20.830491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:01:20.830514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830539 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:01:20.830554 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830560 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:01:20.830573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.830605 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830615 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.830628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830653 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.830668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830674 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.830692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830717 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830724 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830734 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:01:20.830747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.830763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830773 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:01:20.830786 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830813 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830820 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830830 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830843 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.830873 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830899 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.830906 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830917 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:01:20.830935 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.830942 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830955 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:01:20.830974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.830980 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.830990 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:01:20.831008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831014 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831024 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:01:20.831042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831048 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831058 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:01:20.831076 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:20.831083 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831092 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:01:20.831110 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:20.831117 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831126 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:01:20.831144 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:20.831151 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831160 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:01:20.831178 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.831185 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831195 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:01:20.831212 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831219 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831229 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:01:20.831246 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831253 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831262 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:01:20.831280 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831287 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831297 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:01:20.831319 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831326 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831340 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:01:20.831353 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.831418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.831436 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831443 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:01:20.831461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831486 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831494 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831504 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:01:20.831517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.831543 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.831558 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831564 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.831578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831602 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.831610 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831620 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:01:20.831633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.831658 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:01:20.831673 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831679 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.831693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831721 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831729 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831738 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:01:20.831756 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.831763 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831773 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:20.831791 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.831797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:20.831825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.831832 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:20.831855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.831892 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.831907 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.831928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831953 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.831960 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:01:20.831983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.831998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.832008 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.832022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832054 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832062 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832072 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.832117 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.832149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832159 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:20.832176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.832183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:20.832211 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832218 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832228 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:01:20.832246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.832252 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832262 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:01:20.832280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:20.832318 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832326 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832341 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:01:20.832360 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:20.832367 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832377 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:01:20.832390 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.832430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.832446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832452 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:01:20.832466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832491 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.832498 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832508 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:01:20.832526 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832532 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832546 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:01:20.832565 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832572 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832581 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:01:20.832599 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.832606 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832615 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:01:20.832633 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832640 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832650 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:01:20.832667 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832674 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832683 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:01:20.832701 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832707 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832717 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:01:20.832734 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.832741 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832751 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:01:20.832764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.832818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.832833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832840 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:01:20.832858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.832890 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:01:20.832913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.832938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:01:20.832955 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:20.832962 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:01:20.832973 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:01:20.832989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.832996 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:01:20.833009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.833032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.833052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:20.833069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.833080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:20.833090 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:01:20.833107 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.833114 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:01:20.833128 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:01:20.833145 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:20.833153 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:01:20.833162 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:01:20.833180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.833186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.833196 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.833213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.833220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.833230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.833247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.833253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.833263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.833281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.833287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:01:20.833297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.833318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.833326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:01:20.833336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.833354 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:20.833360 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:01:20.833370 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:01:20.833387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.833393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.833403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.833420 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:20.833426 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:01:20.833436 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:01:20.833453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.833460 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:01:20.833473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.833491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.833498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:20.833508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.833524 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:20.833531 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:01:20.833540 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:01:20.833553 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:01:20.833587 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.833616 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:01:20.833643 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.833670 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:01:20.833697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.833723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:01:20.833750 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.833777 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:01:20.833803 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.833829 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:01:20.833856 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:01:20.833882 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:01:20.833909 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:01:20.833935 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:01:20.833975 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:01:20.834002 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:01:20.834029 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.834055 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:01:20.834082 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.834108 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:01:20.834302 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.834336 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:01:20.834363 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.834389 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:01:20.834416 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.834443 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.834470 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.834496 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:20.834522 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.834549 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:20.834575 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.834602 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:01:20.834629 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.834655 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:01:20.834682 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.834710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.834737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.834763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:20.834790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.834817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.834843 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.834870 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.834896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.834922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.834948 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.834974 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:01:20.835000 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:01:20.835031 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:01:20.835057 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.835084 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:01:20.835110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.835137 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.835163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.835189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:01:20.835215 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.835241 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:01:20.835268 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.835294 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:01:20.835325 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.835353 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:01:20.835378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.835406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:20.835432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.835460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:01:20.835488 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835506 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835532 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.835558 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835575 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835591 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.835642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.835748 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835774 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.835800 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835826 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.835852 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835869 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.835921 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.835965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.835991 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836017 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.836043 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.836094 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836121 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.836146 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836172 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.836198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.836267 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836293 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.836323 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836351 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.836377 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836403 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.836429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836520 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.836589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836606 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836650 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.836676 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.836728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.836814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.836933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.836983 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.837035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.837142 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837168 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.837194 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837211 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837228 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837245 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837273 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.837299 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837331 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:20.837358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.837444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.837564 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837590 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:01:20.837616 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837642 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.837668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.837720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.837827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.837972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:01:20.837999 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838016 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838041 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.838067 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838084 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838100 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838126 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.838153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.838255 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838280 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838306 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838337 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838363 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838385 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838411 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838437 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838453 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838479 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838505 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838531 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838557 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838583 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.838609 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838635 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838661 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838687 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:20.838713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:20.838782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838808 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.838833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838860 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.838886 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.838938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.838989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.839103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.839189 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.839241 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839275 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.839332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:20.839452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.839555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.839657 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839683 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:20.839713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:20.839817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839843 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:20.839869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.839955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.839989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:20.840074 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840100 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:01:20.840126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:20.840178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:20.840230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.840338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:20.840486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:01:20.840512 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.840569 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.840620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.840669 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.840717 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.840765 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.840813 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.840861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.840925 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.840974 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.841022 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.841069 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.841116 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.841165 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.841213 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.841259 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.841307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.841361 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.841410 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.841459 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.841523 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.841579 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.841641 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.841688 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.841735 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.841781 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.841828 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.841877 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.841925 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.841991 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.842038 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.842086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.842142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.842191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.842239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.842287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.842531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.842580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.842628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.842680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.842729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.842776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.842824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.842871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.842918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.842966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.843015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.843062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.843110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.843159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.843208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.843256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.843305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.843364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.843417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.843464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.843511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.843558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.843605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.843654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.843702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.843754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.843801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.843849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.843905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.843954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.844002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.844050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.844097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.844146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.844194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.844247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.844295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.844347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.844396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.844442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.844489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.844537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.844585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.844632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.844679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.844727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.844776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.844824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.844878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.844931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.844983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.845029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.845076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.845122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.845169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.845218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.845267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.845327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.845375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.845423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.845478 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:01:20.845505 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.845565 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.845620 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.845673 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.845731 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.845786 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.845840 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.845893 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.845945 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.845998 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.846051 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.846105 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.846158 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.846211 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.846264 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.846322 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.846377 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.846431 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.846485 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.846538 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.846592 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.846645 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.846698 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.846751 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.846803 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.846857 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.846947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.847002 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.847055 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.847108 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.847161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.847214 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.847275 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:01:20.847298 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.847359 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.847414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.847467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.847521 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.847773 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.847828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.847882 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.847935 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.847989 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.848044 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.848098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.848151 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.848205 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.848260 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.848323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.848378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.848432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.848486 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.848539 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.848593 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.848647 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.848700 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.848754 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.848807 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.848861 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.848915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.848969 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.849022 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.849076 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.849130 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.849183 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.849244 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:01:20.849266 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.849321 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.849371 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.849419 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.849473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.849520 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.849568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.849615 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.849663 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.849711 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.849758 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.849806 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.849854 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.849902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.849950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.849998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.850046 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.850096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.850144 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.850192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.850240 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.850288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.850341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.850390 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.850437 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.850493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.850541 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.850588 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.850636 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.850683 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.850731 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.850779 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.850834 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:01:20.850856 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.850906 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.850955 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.851005 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.851055 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.851105 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:20.851154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:20.851205 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:20.851255 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.851304 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.851360 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.851411 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.851461 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.851510 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.851564 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.851614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.851665 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.851715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.851765 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.851814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.851864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.851914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.851964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.852013 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:20.852063 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.852112 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.852177 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.852227 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.852277 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.852332 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.852382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.852432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.852484 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:01:20.852501 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:01:20.852530 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:01:20.852558 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:01:20.852584 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:01:20.852611 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:01:20.852630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.852644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.852652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.852661 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.852669 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.852678 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:20.852686 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:20.852694 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:20.852907 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.852917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.852925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.852933 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.852941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.852950 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.852957 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.852966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.852973 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.852981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.852989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.852997 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.853004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.853012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.853019 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.853027 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:20.853034 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.853042 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.853049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.853056 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.853064 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.853071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.853079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.853086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.853094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.853103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.853111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.853120 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.853127 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.853136 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:20.853143 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:20.853151 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:20.853158 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.853166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.853173 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.853180 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.853188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853196 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853203 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.853218 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.853226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853241 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.853248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.853256 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.853263 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.853271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:20.853278 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.853285 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.853292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.853300 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.853311 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.853323 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.853331 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.853339 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.853347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.853356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.853364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.853371 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.853378 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.853385 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:20.853391 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:20.853399 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:20.853405 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.853412 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.853419 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.853425 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.853432 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853439 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853446 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853452 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.853459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.853466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.853486 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.853492 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.853499 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.853506 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:20.853513 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.853520 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.853526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.853533 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.853539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.853546 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.853553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.853559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.853566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:20.853574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.853580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:20.853587 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:20.853594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:20.853601 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:20.853607 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:20.853614 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:20.853621 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:20.853627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:20.853634 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:20.853640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:20.853647 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853667 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853674 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:20.853681 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:20.853952 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:20.853961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853968 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:20.853975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:20.853982 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:20.853989 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:20.853995 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:20.854002 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:20.854009 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:20.854015 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:20.854022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:20.854028 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:20.854035 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:20.854042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:20.854048 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:20.854055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:20.854293 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:01:20.854303 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:20.854308 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:20.854313 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:20.854324 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:01:20.854329 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:01:20.854333 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:01:20.854343 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:01:20.854351 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:01:20.854388 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854395 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160581" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:20.854409 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:01:20.854430 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:01:20.854437 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:01:20.854441 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:01:20.854445 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:01:20.854451 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160581" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:20.854461 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854468 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854473 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854483 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:20.854496 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:01:20.854520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.854529 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:20.854533 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.854557 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:01:20.854563 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:01:20.854567 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:01:20.854571 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:01:20.854575 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:01:20.854579 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:01:20.854583 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:20.854587 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:01:20.854593 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160581" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:20.854603 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854610 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854614 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:20.854620 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854625 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:20.854629 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:20.854654 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:01:20.854660 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854665 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854670 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854675 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:20.854684 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:01:20.854701 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:20.854706 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:20.854711 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:01:20.854717 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "160581" 2019-02-20 06:01:20.854724 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:20.854728 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:20.854733 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:20.854739 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:20.854744 wsdl: in serializeType: returning: 160581 2019-02-20 06:01:20.854750 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:01:20.854757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:20.854762 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:20.854766 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:01:20.854771 wsdl: in serializeType: returning: 160581 2019-02-20 06:01:20.854775 wsdl: serializeRPCParameters returning: 160581 2019-02-20 06:01:20.854796 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=160581 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:01:20.854800 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:01:20.854806 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3438"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:01:20.854821 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:01:20.854826 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=160581 2019-02-20 06:01:20.854836 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:01:20.854909 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:01:20.854847 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:01:20.854858 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:01:20.854863 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:01:20.854867 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:01:20.854871 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:01:20.854879 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:20.854889 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:20.854897 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:01:20.854902 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:01:20.854915 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:01:20.854925 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:01:20.854932 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:01:20.862248 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:01:20.862260 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:01:20.862268 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:01:20.862273 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:01:20.862278 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:20.862282 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:20.862286 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:01:20.862290 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:01:20.862295 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:01:20.862331 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:01:20.871608 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:01:20.871626 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:01:20.871632 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:20.871637 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:01:20.871643 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:01:20.871648 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:01:20.871654 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:01:20.871659 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:01:20.871664 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:01:20.871670 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:18 GMT 2019-02-20 06:01:20.871676 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:01:20.871681 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:01:20.871686 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:01:20.871694 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:01:20.871717 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:01:20.871726 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:01:20.871735 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:01:20.871740 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:01:20.871745 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:01:20.871784 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:01:20.871796 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:01:20.871802 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:01:20.871821 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:20.871828 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:01:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:01:20.871854 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:01:20.871862 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:01:20.871880 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:01:20.871886 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:01:20.871983 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:01:20.872083 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:01:20.872090 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:01:20.872098 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:01:20.872108 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:01:20.872135 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:01:20.872194 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:01:20.872221 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:01:20.872237 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:01:20.872245 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:01:20.872250 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:01:20.872254 nusoap_client: detail =