Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 38.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
709050-0003 Model turbiny: GTC1446MVZ
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2555
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:17:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:17:39.981445 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:17:39.981489 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:17:39.981502 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:17:39.981517 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:17:39.981526 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:17:39.981533 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:17:39.981546 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:17:39.981554 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:17:39.981560 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:17:39.981569 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:17:39.981576 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:17:39.981587 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:17:39.981592 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:17:39.981596 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:17:39.981601 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:17:39.981605 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:17:39.981615 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:17:39.981628 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:17:39.981635 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:17:39.981641 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:17:39.981646 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:17:39.981654 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:17:39.981662 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:17:39.989133 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:17:39.989152 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:17:39.989168 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:17:39.989179 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:17:39.989188 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:17:39.989202 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:17:39.989211 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:17:39.989249 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:17:40.007359 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:17:40.007375 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:17:40.007383 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:17:40.007389 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:17:40.007394 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:17:40.007401 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:17:40.007411 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:17:40.007417 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:17:40.007428 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:17:40.007434 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:17:32 GMT 2019-02-24 06:17:40.007440 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:17:40.007445 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:17:40.007451 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:17:40.007460 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:17:40.007492 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:17:40.014595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:17:40.014723 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:17:40.015251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:17:40.021788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.021891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.022175 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.022709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.022787 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:17:40.023270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.028998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.029281 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.029669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:17:40.029810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.030074 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.030639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:17:40.030982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.031230 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.031796 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.031827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:17:40.032133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.032164 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:17:40.036464 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:17:40.036731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:17:40.036895 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.037500 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:17:40.037949 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:17:40.038430 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:17:40.039438 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:17:40.039470 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-02-24 06:17:40.039800 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:17:40.042304 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:17:40.042584 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:17:40.042605 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:17:40.042616 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:17:40.042769 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:17:40.042818 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:17:40.042838 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:17:40.042848 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:17:40.042868 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:17:40.042876 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:17:40.043086 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:17:40.043106 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:17:40.043174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:17:40.043220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043285 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.043302 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043327 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:17:40.043379 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.043392 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043412 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:17:40.043441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.043509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.043541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.043583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043635 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.043649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:17:40.043715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.043764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:17:40.043793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:17:40.043832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043879 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.043892 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043910 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:17:40.043940 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.043951 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.043967 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:17:40.043996 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.044006 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044022 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:17:40.044043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.044102 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.044129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:17:40.044161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044200 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.044210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:17:40.044252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.044315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:17:40.044355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044366 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:17:40.044392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.044450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044468 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:17:40.044501 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.044512 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:17:40.044562 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.044574 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044596 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:17:40.044627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.044639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044657 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.044694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.044764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.044792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.044829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.044957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.044995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.045027 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045046 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:17:40.045066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:17:40.045089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:17:40.045138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:17:40.045166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:17:40.045202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.045261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045287 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:17:40.045312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.045372 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.045401 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045413 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.045440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045486 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.045499 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045516 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:17:40.045540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.045595 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:17:40.045624 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045635 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:17:40.045661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045717 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.045729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.045769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.045812 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.045839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045849 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.045873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045920 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.045932 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:17:40.045971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.045996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:17:40.046045 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046055 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:17:40.046078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.046135 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046153 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:17:40.046185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.046196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.046237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046304 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:17:40.046344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046355 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.046381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046426 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.046438 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046468 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:17:40.046496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046544 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:17:40.046573 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046582 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:17:40.046598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046629 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.046642 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046662 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:17:40.046689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.046697 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.046725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046755 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:17:40.046771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046778 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.046792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046817 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.046824 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046834 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:17:40.046847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046872 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:17:40.046887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046893 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:17:40.046907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.046938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.046961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.046976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.046986 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:17:40.047000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047007 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.047020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047046 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047053 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047064 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:17:40.047076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047101 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:17:40.047116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047122 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:17:40.047135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.047167 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.047189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047214 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.047229 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.047248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047279 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.047287 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047298 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:17:40.047311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:17:40.047351 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047357 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:17:40.047371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047395 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047405 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047418 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:17:40.047431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047456 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.047471 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047477 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.047491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047523 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047533 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:17:40.047545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:17:40.047591 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047597 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:17:40.047611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047636 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047643 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047653 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:17:40.047665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.047704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047711 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.047725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047750 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047757 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047767 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:17:40.047780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:17:40.047819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047826 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:17:40.047839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047864 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.047871 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047881 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:17:40.047899 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.047906 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047916 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:17:40.047928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.047957 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.047972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.047978 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.047992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048018 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.048025 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048035 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:17:40.048048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.048072 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:17:40.048087 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048093 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:17:40.048107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.048139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.048161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.048186 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.048201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048207 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.048221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048245 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.048252 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048262 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:17:40.048281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.048316 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.048331 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048337 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:17:40.048352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048376 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:17:40.048384 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048393 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:17:40.048411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.048437 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.048452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048458 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.048472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048496 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048502 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.048564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.048581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048593 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:17:40.048602 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:17:40.048614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:17:40.048639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:17:40.048654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048660 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:17:40.048674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048700 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:17:40.048707 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048717 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:17:40.048730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.048754 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.048769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048776 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.048789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048819 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.048877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.048894 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048905 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:17:40.048914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:17:40.048927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.048941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:17:40.049018 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:17:40.049036 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:17:40.049058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049091 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:17:40.049120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049127 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:17:40.049155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049161 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049171 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:17:40.049189 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.049195 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049205 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:17:40.049223 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.049230 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049240 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:17:40.049257 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.049264 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049278 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:17:40.049302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.049309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.049332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.049381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.049397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.049423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:17:40.049479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.049505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:17:40.049520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049526 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:17:40.049540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049565 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049572 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049589 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:17:40.049607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.049641 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049648 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049658 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:17:40.049670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.049703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.049718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049724 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.049738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049762 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:17:40.049793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.049818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:17:40.049863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049871 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:17:40.049888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.049921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.049944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.049970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.049985 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.049991 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.050005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050031 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050038 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:17:40.050061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.050101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050107 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:17:40.050121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050146 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050153 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050163 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:17:40.050180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.050215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050222 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050232 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:17:40.050245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.050298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.050319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050345 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:17:40.050375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.050420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050427 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.050441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050466 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.050473 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050483 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:17:40.050501 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050507 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050517 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:17:40.050534 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050541 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050551 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:17:40.050568 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.050574 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050592 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:17:40.050610 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.050617 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:17:40.050639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.050695 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.050717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050772 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050780 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:17:40.050804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.050819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.050844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050881 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050888 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.050945 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.050978 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.050987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.051005 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.051012 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051022 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:17:40.051039 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.051046 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051056 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:17:40.051073 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.051080 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051090 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:17:40.051107 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.051114 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051124 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:17:40.051142 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:17:40.051148 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051158 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:17:40.051176 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051182 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051201 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.051219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.051252 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051269 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:17:40.051292 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051301 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051311 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:17:40.051323 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.051392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051399 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.051423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.051456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051466 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:17:40.051484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051491 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051500 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:17:40.051518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051525 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051534 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:17:40.051552 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.051559 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051568 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:17:40.051581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.051618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.051654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051679 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:17:40.051709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.051724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.051734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.051748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.051834 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051860 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.051867 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051877 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:17:40.051895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.051901 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051912 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:17:40.051929 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.051936 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051945 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:17:40.051963 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.051969 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.051979 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:17:40.051997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.052003 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052013 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:17:40.052030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.052037 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052046 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:17:40.052063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.052097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052103 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052113 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:17:40.052130 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052136 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052146 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:17:40.052164 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:17:40.052197 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052204 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052213 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:17:40.052226 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.052285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.052304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.052325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052350 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052357 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:17:40.052384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.052391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052403 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.052424 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052431 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052441 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:17:40.052459 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.052465 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052475 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.052488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.052524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.052561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052586 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052594 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052604 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:17:40.052616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.052631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.052641 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.052654 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052682 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052699 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.052741 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052768 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.052775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052785 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:17:40.052802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052809 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052819 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:17:40.052840 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.052847 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052858 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:17:40.052875 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.052882 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052892 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:17:40.052909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.052916 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:17:40.052943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.052949 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052959 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:17:40.052976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.052983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.052993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.053010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053018 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053027 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:17:40.053045 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053052 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:17:40.053079 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053086 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053095 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:17:40.053113 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053119 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053129 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:17:40.053146 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053153 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053162 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:17:40.053175 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.053234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.053249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053282 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053290 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053300 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053313 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.053344 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053369 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.053376 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053386 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:17:40.053408 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.053416 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053426 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:17:40.053444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.053451 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053461 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:17:40.053478 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053485 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053495 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:17:40.053512 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053518 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053528 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:17:40.053545 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053552 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053562 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:17:40.053579 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053585 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053595 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:17:40.053612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053619 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053629 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:17:40.053646 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053653 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053662 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:17:40.053679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053686 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053695 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:17:40.053713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053719 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053729 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:17:40.053746 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.053752 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053762 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:17:40.053779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.053786 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053795 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.053812 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.053819 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053829 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:17:40.053841 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.053905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.053923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.053930 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:17:40.053952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.053978 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.053985 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.053995 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:17:40.054008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.054034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.054049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054055 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.054068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054094 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.054101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054115 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:17:40.054128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.054153 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:17:40.054168 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054174 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:17:40.054188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.054220 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.054248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054254 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054264 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:17:40.054287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054294 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054304 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:17:40.054322 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.054328 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054338 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:17:40.054351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.054388 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:17:40.054406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054413 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.054432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054457 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.054464 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054474 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:17:40.054487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.054502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.054512 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:17:40.054525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.054552 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054559 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.054569 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.054597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.054611 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.054643 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054653 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:17:40.054671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054677 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054692 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:17:40.054710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054716 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054726 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:17:40.054743 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:17:40.054750 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054760 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:17:40.054777 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054784 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054793 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:17:40.054810 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.054817 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054827 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:17:40.054844 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.054850 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054860 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:17:40.054877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.054884 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054893 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:17:40.054910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.054917 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054927 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:17:40.054943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.054950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.054959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.054972 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:17:40.055022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055039 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055045 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:17:40.055063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.055096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.055119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055143 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.055158 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055164 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.055184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055210 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055217 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055227 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:17:40.055240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055264 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:17:40.055282 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055310 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.055317 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055327 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:17:40.055345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:17:40.055351 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055361 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:17:40.055379 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.055385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055395 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:17:40.055414 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:17:40.055442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.055484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.055518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.055546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.055552 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055562 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:17:40.055580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.055587 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055597 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:17:40.055609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055642 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055656 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055663 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.055677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055701 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055718 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:17:40.055731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.055747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055756 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.055769 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055801 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055808 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.055860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055885 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.055892 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055902 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:17:40.055920 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.055926 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:17:40.055953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.055960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.055970 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:17:40.055987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.055994 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:17:40.056020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.056027 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056036 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:17:40.056054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056060 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056074 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:17:40.056092 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.056099 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056108 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:17:40.056126 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056132 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056142 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:17:40.056159 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056166 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056176 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:17:40.056189 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.056235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.056252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056258 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:17:40.056282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056309 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056316 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056326 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:17:40.056345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.056351 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056361 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:17:40.056378 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.056385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056394 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:17:40.056416 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056423 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056433 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:17:40.056451 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.056458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056467 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:17:40.056480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.056521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.056536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.056561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056585 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056591 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.056649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.056666 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056676 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:17:40.056686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:17:40.056698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:17:40.056722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:17:40.056737 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056743 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:17:40.056756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056781 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.056788 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056802 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:17:40.056815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.056840 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.056855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056861 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.056875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056900 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:17:40.056906 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056916 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:17:40.056929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.056953 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:17:40.056968 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.056974 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:17:40.056988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.057019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.057041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.057066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.057081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057087 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.057105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057130 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057138 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057147 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:17:40.057160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.057185 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:17:40.057199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057226 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057233 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.057291 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057316 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057324 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057334 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:17:40.057352 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057359 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057368 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:17:40.057386 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057393 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057411 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:17:40.057431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057438 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057447 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:17:40.057465 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057471 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057480 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:17:40.057498 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:17:40.057504 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057514 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:17:40.057531 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:17:40.057537 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057547 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:17:40.057564 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:17:40.057571 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057580 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:17:40.057598 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.057604 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057614 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:17:40.057632 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057638 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057647 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:17:40.057665 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057671 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057681 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:17:40.057698 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057705 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057714 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:17:40.057731 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057738 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057747 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:17:40.057760 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.057821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.057839 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057845 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:17:40.057866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.057898 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057908 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:17:40.057921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.057946 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.057961 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.057968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.057981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058006 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058013 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058022 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:17:40.058035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.058060 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:17:40.058074 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058080 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.058094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058119 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058126 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058140 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:17:40.058158 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058174 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:17:40.058192 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058198 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058208 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:17:40.058225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058231 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058241 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:17:40.058253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.058296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058311 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.058332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058358 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058365 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058375 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:17:40.058387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.058418 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.058432 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058469 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058476 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.058530 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058555 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058562 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:17:40.058590 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058596 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:17:40.058623 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058630 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058639 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:17:40.058657 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.058663 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058673 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:17:40.058690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:17:40.058724 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058730 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058740 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:17:40.058757 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:17:40.058764 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058778 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:17:40.058791 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.058829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.058846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058852 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:17:40.058866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058891 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.058898 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058908 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:17:40.058926 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058933 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058942 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:17:40.058959 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.058966 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.058980 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:17:40.058999 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.059005 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059015 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:17:40.059032 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.059039 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059049 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:17:40.059066 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.059072 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059082 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:17:40.059099 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.059106 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059115 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:17:40.059133 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.059139 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059149 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:17:40.059161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.059213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.059228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059235 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:17:40.059253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.059291 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:17:40.059314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.059339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:17:40.059356 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:17:40.059363 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:17:40.059374 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:17:40.059389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059396 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:17:40.059415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059439 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.059460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:17:40.059477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.059488 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:17:40.059497 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:17:40.059515 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.059521 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:17:40.059536 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:17:40.059553 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:17:40.059561 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:17:40.059570 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:17:40.059588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.059594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.059604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.059621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.059627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.059637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.059654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.059661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.059671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.059688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.059694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:17:40.059704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.059720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.059727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:17:40.059737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.059753 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:17:40.059760 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:17:40.059769 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:17:40.059786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.059792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.059802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.059818 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:17:40.059825 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:17:40.059834 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:17:40.059851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.059858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:17:40.059872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.059889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.059895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:17:40.059905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.059921 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:17:40.059927 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:17:40.059937 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:17:40.059950 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:17:40.059985 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.060015 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:17:40.060041 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.060068 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:17:40.060095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.060121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:17:40.060147 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.060174 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:17:40.060200 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.060226 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:17:40.060251 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:17:40.060282 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:17:40.060310 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:17:40.060336 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:17:40.060363 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:17:40.060390 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:17:40.060426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.060454 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:17:40.060480 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.060506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:17:40.060532 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.060558 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:17:40.060584 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.060615 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:17:40.060641 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.060668 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.060694 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.060720 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:17:40.060746 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.060772 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:17:40.060798 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.060825 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:17:40.060851 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.060877 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:17:40.060903 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.060931 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.060958 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.060984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:17:40.061010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.061037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.061064 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.061089 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.061115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.061141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.061167 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.061216 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:17:40.061245 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:17:40.061271 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:17:40.061304 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.061335 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:17:40.061362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.061388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.061414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.061440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:17:40.061467 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.061493 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:17:40.061531 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.061562 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:17:40.061589 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.061618 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:17:40.061644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.061670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:17:40.061696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.061724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:17:40.061751 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061769 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061795 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.061821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061838 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061880 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.061909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.061984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.062009 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062214 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062241 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062266 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062298 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062315 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062341 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062367 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062384 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062410 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062436 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062462 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062492 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062518 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.062543 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062573 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062598 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062628 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.062653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.062721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062747 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.062773 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062799 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.062824 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062850 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.062876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.062980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.063032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063091 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.063117 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063142 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.063168 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063227 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.063253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.063377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063411 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.063478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063511 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063528 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.063583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063609 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.063634 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063652 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063668 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063685 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063713 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.063738 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063764 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:17:40.063789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063823 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.063874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.063965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.063990 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064016 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:17:40.064042 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064067 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.064093 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.064144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.064250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:17:40.064426 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064444 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064469 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.064495 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064512 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064529 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064554 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.064580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.064681 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064707 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.064733 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064758 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.064783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064800 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064825 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.064855 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064872 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064897 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.064922 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.064948 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.064974 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065000 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.065025 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.065077 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065102 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:17:40.065128 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065170 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:17:40.065196 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.065247 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.065305 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065331 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.065357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065424 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.065507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065545 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.065596 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.065648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.065733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:17:40.065851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065867 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.065950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.065984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066000 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.066052 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066077 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:17:40.066103 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066127 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066149 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066166 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066192 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:17:40.066220 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:17:40.066279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066299 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.066383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:17:40.066510 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066536 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:17:40.066562 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066591 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:17:40.066622 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066648 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:17:40.066674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066732 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.066785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:17:40.066943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:17:40.066974 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.067033 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.067086 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.067135 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.067181 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.067228 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.067282 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.067331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.067383 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.067431 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.067478 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.067524 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.067575 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.067654 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.067705 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.067751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.067855 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.067911 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.067964 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.068011 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.068061 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.068115 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.068169 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.068216 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.068262 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.068323 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.068369 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.068417 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.068466 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.068532 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.068579 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.068627 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.068683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.068730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.068777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.068825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.068883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.068928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.068989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.069035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.069228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.069291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.069342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.069389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.069435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.069482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.069530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.069577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.069624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.069671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.069730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.069776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.069821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.069871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.069921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.069965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.070009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.070053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.070097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.070143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.070188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.070237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.070302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.070353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.070408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.070456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.070503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.070550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.070605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.070652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.070712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.070756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.070801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.070845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.070891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.070935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.070979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.071024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.071069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.071113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.071157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.071203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.071248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.071316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.071365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.071415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.071466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.071516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.071562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.071608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.071653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.071713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.071773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.071827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.071873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.071921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.071975 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:17:40.072002 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.072063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.072117 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.072170 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.072223 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.072284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.072363 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.072417 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.072476 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.072529 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.072582 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.072635 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.072689 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.072741 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.072795 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.072847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.072900 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.072953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.073006 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.073059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.073112 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.073164 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.073216 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.073269 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.073330 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.073382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.073458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.073511 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.073563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.073615 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.073668 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.073720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.073780 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:17:40.073804 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.073858 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.073912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.073965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.074018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.074070 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.074123 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.074176 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.074228 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.074459 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.074513 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.074566 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.074619 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.074671 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.074724 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.074782 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.074834 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.074888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.074941 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.074994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.075046 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.075099 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.075151 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.075204 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.075256 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.075322 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.075376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.075428 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.075481 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.075534 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.075587 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.075639 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.075699 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:17:40.075721 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.075771 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.075818 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.075865 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.075918 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.075965 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.076013 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.076098 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.076152 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.076200 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.076247 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.076306 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.076354 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.076403 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.076450 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.076502 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.076550 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.076598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.076645 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.076693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.076741 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.076788 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.076836 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.076884 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.076931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.076984 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.077032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.077080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.077127 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.077179 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.077227 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.077280 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.077338 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:17:40.077360 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.077409 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.077459 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.077508 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.077558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.077607 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:17:40.077656 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:17:40.077705 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:17:40.077755 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.077804 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.077853 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.077903 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.077952 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.078002 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.078056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.078105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.078155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.078205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.078254 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.078311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.078362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.078411 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.078460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.078509 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:17:40.078559 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.078609 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.078659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.078769 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.078866 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.078918 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.078977 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.079029 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.079089 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:17:40.079106 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:17:40.079176 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:17:40.079212 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:17:40.079239 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:17:40.079264 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:17:40.079292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.079350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.079361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.079370 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.079379 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.079387 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:17:40.079396 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:17:40.079404 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:17:40.079412 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.079427 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.079436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.079443 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.079455 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079463 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.079471 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.079479 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.079487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.079494 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079502 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.079520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.079528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.079535 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.079546 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:17:40.079554 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.079562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.079570 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.079621 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.079629 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.079639 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.079647 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.079655 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.079666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.079676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.079684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.079693 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.079700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.079708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:17:40.079716 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:17:40.079724 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:17:40.079732 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.079739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.079747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.079756 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.079764 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079772 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.079779 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.079790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.079798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.079806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.079821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.079829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.079836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.079843 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.079851 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:17:40.079858 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.079865 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.079911 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.079921 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.079928 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.079936 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.079943 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.079955 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.079963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.079972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.079980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.079988 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.079998 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.080005 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:17:40.080012 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:17:40.080019 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:17:40.080030 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.080037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.080044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.080051 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.080058 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080065 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.080072 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.080078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.080085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.080092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080099 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080106 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.080113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.080122 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.080130 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.080137 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:17:40.080145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.080183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.080192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.080199 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.080206 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.080213 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.080220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.080226 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.080234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:17:40.080244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.080251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:17:40.080321 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:17:40.080331 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:17:40.080338 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:17:40.080345 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:17:40.080352 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:17:40.080362 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:17:40.080370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:17:40.080376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:17:40.080383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:17:40.080394 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080403 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.080411 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:17:40.080418 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:17:40.080425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:17:40.080431 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:17:40.080449 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:17:40.080456 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:17:40.080463 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:17:40.080470 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:17:40.080476 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:17:40.080485 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:17:40.080492 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:17:40.080498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:17:40.080505 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:17:40.080515 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:17:40.080522 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:17:40.080529 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:17:40.080535 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:17:40.080764 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:17:40.080774 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:17:40.080779 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:17:40.080804 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:17:40.080812 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:17:40.080817 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:17:40.080821 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:17:40.080830 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:17:40.080839 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:17:40.080887 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.080895 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:17:40.080908 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:17:40.080929 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:17:40.080935 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:17:40.080940 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:17:40.080944 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:17:40.080949 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:17:40.080960 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.080969 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.080974 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.080984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.080992 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:17:40.081002 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:17:40.081025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.081033 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:17:40.081038 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.081064 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:17:40.081070 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:17:40.081074 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:17:40.081078 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:17:40.081082 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:17:40.081088 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:17:40.081093 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:17:40.081097 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:17:40.081103 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:17:40.081119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.081126 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.081130 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:17:40.081137 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.081143 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:17:40.081147 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:17:40.081170 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:17:40.081176 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.081181 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.081187 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.081191 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:17:40.081201 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:17:40.081215 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:17:40.081220 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:17:40.081224 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:17:40.081231 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180678" 2019-02-24 06:17:40.081238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:17:40.081242 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:17:40.081247 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:17:40.081253 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:17:40.081258 wsdl: in serializeType: returning: 180678 2019-02-24 06:17:40.081264 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:17:40.081271 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:17:40.081282 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:17:40.081286 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:17:40.081291 wsdl: in serializeType: returning: 180678 2019-02-24 06:17:40.081295 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180678 2019-02-24 06:17:40.081565 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180678 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:17:40.081571 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:17:40.081578 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2154"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:17:40.081592 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:17:40.081598 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180678 2019-02-24 06:17:40.081607 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:17:40.081677 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:17:40.081618 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:17:40.081629 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:17:40.081634 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:17:40.081639 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:17:40.081643 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:17:40.081649 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:17:40.081659 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:17:40.081667 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:17:40.081671 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:17:40.081683 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:17:40.081693 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:17:40.081700 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:17:40.089018 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:17:40.089031 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:17:40.089040 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:17:40.089045 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:17:40.089050 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:17:40.089054 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:17:40.089059 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:17:40.089063 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:17:40.089067 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:17:40.089094 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:17:40.101703 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:17:40.101731 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:17:40.101741 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:17:40.101756 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:17:40.101766 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:17:40.101775 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:17:40.101785 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:17:40.101795 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:17:40.101805 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:17:40.101815 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:17:32 GMT 2019-02-24 06:17:40.101825 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:17:40.101834 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:17:40.101844 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:17:40.101858 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:17:40.101893 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:17:40.101907 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:17:40.101921 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:17:40.101929 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:17:40.101937 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:17:40.101982 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:17:40.101997 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:17:40.102006 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:17:40.102034 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:17:40.102044 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:17:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:17:40.102085 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:17:40.102099 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:17:40.102125 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:17:40.102134 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:17:40.102262 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:17:40.102448 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:17:40.102459 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:17:40.102472 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:17:40.102487 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:17:40.102523 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:17:40.102628 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:17:40.102663 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:17:40.102683 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:17:40.102694 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:17:40.102702 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:17:40.102709 nusoap_client: detail =