Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 38.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
709050-0003 Model turbiny: GTC1446MVZ
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2555
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:10:49.178663 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:10:49.178722 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:10:49.178743 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:10:49.178770 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:10:49.178788 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:10:49.178803 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:10:49.178823 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:10:49.178838 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:10:49.178850 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:10:49.178865 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:10:49.178880 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:10:49.178900 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:10:49.178910 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:10:49.178918 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:10:49.178927 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:10:49.178935 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:10:49.178953 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:10:49.178972 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:10:49.178986 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:10:49.178995 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:10:49.179006 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:10:49.179021 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:10:49.179037 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:10:49.186998 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:10:49.187024 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:10:49.187044 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:10:49.187055 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:10:49.187065 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:10:49.187073 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:10:49.187082 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:10:49.187124 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:10:49.205821 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:10:49.205853 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:10:49.205861 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:10:49.205872 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:10:49.205879 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:10:49.205885 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:10:49.205891 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:10:49.205897 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:10:49.205902 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:10:49.205908 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:37 GMT 2019-04-25 00:10:49.205914 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:10:49.205919 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:10:49.205925 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:10:49.205936 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:10:49.205965 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:10:49.213635 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:10:49.213668 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:10:49.221221 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 00:10:49.221305 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.221342 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.221391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.221463 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:10:49.221510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.228908 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.229085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.229120 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.229166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.229208 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:10:49.229296 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.229326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.229359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:10:49.229408 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:10:49.229456 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:10:49.229484 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.236773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.236806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:10:49.236831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.236887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.236916 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.236968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.236996 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.237053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:10:49.237079 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:10:49.237816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:10:49.237840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:10:49.237855 soap_transport_http: read buffer of 6303 bytes 2019-04-25 00:10:49.237866 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:10:49.237872 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:10:49.237907 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:10:49.237942 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:10:49.237957 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:10:49.237964 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:10:49.237984 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:10:49.237990 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:10:49.238156 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:10:49.238172 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:10:49.238224 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:10:49.238253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238309 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.238319 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238335 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:10:49.238358 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.238366 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238377 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:10:49.238394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.238443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.238461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.238486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238517 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.238525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:10:49.238551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.238584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:10:49.238601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238608 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:10:49.238623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.238658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238669 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:10:49.238688 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.238696 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:10:49.238725 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.238732 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238743 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:10:49.238756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.238792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.238808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238815 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:10:49.238830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238857 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.238865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:10:49.238899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.238954 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:10:49.238982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.238993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:10:49.239018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239060 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.239072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239089 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:10:49.239196 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.239209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239227 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:10:49.239267 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.239286 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239305 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:10:49.239336 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.239347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.239388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.239456 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.239485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.239524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.239692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.239717 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:10:49.239749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:10:49.239769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:10:49.239817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:10:49.239841 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239850 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:10:49.239872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239912 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.239924 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239939 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:10:49.239959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.239982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.239997 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.240021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240031 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.240053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240094 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.240105 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240129 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:10:49.240150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240189 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:10:49.240212 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240221 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:10:49.240243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.240310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240325 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.240345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240388 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.240415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240426 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.240446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240479 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.240487 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240498 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:10:49.240512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240539 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:10:49.240555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240561 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:10:49.240576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.240609 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240620 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:10:49.240639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.240646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.240669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240699 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:10:49.240714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240721 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.240736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240763 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.240770 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240781 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:10:49.240794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240820 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:10:49.240836 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240842 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:10:49.240856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240882 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.240890 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240900 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:10:49.240920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.240927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.240957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.240977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.240987 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:10:49.241003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241010 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.241024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.241058 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241068 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:10:49.241081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241106 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:10:49.241122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241128 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:10:49.241143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.241175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.241198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241223 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:10:49.241240 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241246 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.241260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241299 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.241307 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241317 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:10:49.241331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241357 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:10:49.241372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241379 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:10:49.241393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.241433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241443 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.241456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241482 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.241498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241504 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.241519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241545 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.241552 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241562 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:10:49.241575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241600 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:10:49.241616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241622 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:10:49.241644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241669 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.241677 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241687 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:10:49.241700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241725 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.241740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241747 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.241762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241787 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.241794 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:10:49.241818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241843 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:10:49.241858 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241864 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:10:49.241879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241904 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.241911 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241921 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:10:49.241934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.241959 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.241974 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.241982 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.241996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242021 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.242029 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242039 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:10:49.242052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242078 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:10:49.242093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242099 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:10:49.242114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242139 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.242147 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242157 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:10:49.242175 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.242183 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242193 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:10:49.242206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242236 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.242252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.242286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242315 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.242322 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242332 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:10:49.242345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242421 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:10:49.242447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242458 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:10:49.242483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.242537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.242579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242619 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.242640 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242648 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.242663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242689 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.242697 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242707 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:10:49.242720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242746 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.242835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242844 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:10:49.242859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242886 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:10:49.242898 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242909 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:10:49.242922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.242949 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.242965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.242971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.242985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243017 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.243082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.243099 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:10:49.243121 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:10:49.243134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:10:49.243160 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:10:49.243175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243182 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:10:49.243197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243225 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:10:49.243232 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243243 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:10:49.243256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.243289 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.243305 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243311 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.243325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243350 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243357 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.243423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.243440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243452 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:10:49.243462 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:10:49.243474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:10:49.243499 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:10:49.243514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:10:49.243535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.243569 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:10:49.243598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.243606 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:10:49.243634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.243641 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243651 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:10:49.243669 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.243676 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243687 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:10:49.243705 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.243712 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243722 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:10:49.243740 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.243747 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243757 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:10:49.243775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.243782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.243805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.243855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.243871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243878 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.243894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243919 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.243927 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:10:49.243951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.243977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:10:49.243992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.243999 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:10:49.244014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244039 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244047 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244057 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:10:49.244075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244083 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244093 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.244110 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244118 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244128 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:10:49.244141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.244189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244196 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.244210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244236 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:10:49.244268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:10:49.244317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244324 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:10:49.244338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.244395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.244441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.244462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244489 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244496 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:10:49.244520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.244561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:10:49.244582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244608 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244615 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244625 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:10:49.244644 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244651 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244661 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.244679 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244687 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244697 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:10:49.244710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.244759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244766 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.244780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:10:49.244837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.244863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.244878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244885 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.244899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244925 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.244932 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244942 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:10:49.244961 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.244968 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.244978 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:10:49.244996 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.245003 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245013 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:10:49.245031 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245038 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245048 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:10:49.245066 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245073 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245083 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:10:49.245096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.245138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.245154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245160 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.245175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245201 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:10:49.245232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.245257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.245277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245312 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245320 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245330 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.245376 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.245414 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245425 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.245445 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.245452 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245462 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:10:49.245481 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.245488 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245498 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:10:49.245516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.245523 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245533 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:10:49.245551 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.245558 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245568 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:10:49.245586 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:10:49.245593 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245603 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:10:49.245621 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245628 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245663 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.245688 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245695 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.245724 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245731 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245741 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:10:49.245760 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245766 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245776 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:10:49.245789 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.245842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.245861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.245885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245911 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.245918 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245928 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:10:49.245946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245953 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245963 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:10:49.245981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.245988 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.245998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:10:49.246016 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.246024 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246034 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:10:49.246046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.246085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246107 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.246122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246149 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246156 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:10:49.246211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.246238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.246253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246309 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.246354 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246382 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.246389 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246400 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:10:49.246424 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246431 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246442 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:10:49.246460 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.246467 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246477 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:10:49.246495 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.246502 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246511 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:10:49.246530 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.246537 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:10:49.246564 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.246571 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246581 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:10:49.246599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.246634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246641 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246651 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:10:49.246669 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246675 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246686 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:10:49.246703 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246710 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246720 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:10:49.246738 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246745 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246755 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:10:49.246774 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.246831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.246850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246857 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.246872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246922 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.246931 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246942 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:10:49.246961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.246967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.246978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.246995 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247002 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247012 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:10:49.247030 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.247037 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247047 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.247060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.247098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247121 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.247137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247163 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:10:49.247194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.247209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.247219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.247233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247265 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247282 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.247377 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247409 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.247418 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247429 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:10:49.247449 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247460 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247486 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:10:49.247521 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.247530 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247542 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:10:49.247587 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.247595 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247605 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:10:49.247624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.247631 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:10:49.247659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.247666 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247677 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:10:49.247694 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247701 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.247729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247738 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247783 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:10:49.247806 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247814 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247857 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:10:49.247880 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.247887 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247898 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:10:49.247932 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.247970 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:10:49.247990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.247998 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.248008 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:10:49.248021 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.248083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.248100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248129 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248137 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248147 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248160 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.248192 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248219 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.248226 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248237 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:10:49.248255 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.248262 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248278 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:10:49.248298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.248305 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248315 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:10:49.248341 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.248348 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248358 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:10:49.248377 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.248384 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248394 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:10:49.248417 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248424 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248435 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:10:49.248453 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.248460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248470 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:10:49.248488 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248496 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248506 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:10:49.248524 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248531 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248541 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:10:49.248559 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248566 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:10:49.248594 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248601 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:10:49.248629 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.248636 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248646 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:10:49.248664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.248671 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248681 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.248699 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.248706 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248716 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:10:49.248729 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.248817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248824 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:10:49.248842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248870 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.248877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:10:49.248900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.248926 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248949 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.248963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.248989 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.248996 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249007 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:10:49.249020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.249046 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:10:49.249061 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249068 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:10:49.249082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.249116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.249144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249151 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249161 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:10:49.249178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249185 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:10:49.249213 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.249220 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:10:49.249242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.249287 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:10:49.249303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249310 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.249324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249355 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.249363 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249373 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:10:49.249386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.249419 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:10:49.249434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.249463 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249470 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.249481 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.249510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.249525 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249552 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.249560 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249570 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:10:49.249589 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249596 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249606 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:10:49.249624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249631 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249642 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:10:49.249660 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:10:49.249667 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249677 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:10:49.249695 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249702 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249712 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:10:49.249730 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.249737 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249747 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:10:49.249765 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.249780 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249790 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:10:49.249809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.249816 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249826 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:10:49.249844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.249851 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249861 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:10:49.249879 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.249886 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.249909 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:10:49.249959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.249977 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.249983 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:10:49.249999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250025 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.250033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.250056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250082 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.250097 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250104 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.250118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250144 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250151 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250161 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:10:49.250174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250200 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:10:49.250214 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250241 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.250249 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250259 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:10:49.250282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:10:49.250290 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250300 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:10:49.250319 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.250326 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250342 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:10:49.250355 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:10:49.250380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250406 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.250422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.250457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.250486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.250493 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250503 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:10:49.250521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.250528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250538 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:10:49.250551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250584 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250600 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250606 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.250621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250647 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250665 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:10:49.250678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.250693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250703 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.250717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250753 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250763 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.250855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250905 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.250919 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250933 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:10:49.250954 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.250965 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.250977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:10:49.250995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.251002 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251012 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:10:49.251031 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251038 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251048 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:10:49.251066 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.251073 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251082 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:10:49.251100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251107 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251117 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:10:49.251135 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.251142 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251152 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:10:49.251170 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251178 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251188 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:10:49.251206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251212 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251223 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:10:49.251236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.251289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.251309 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251316 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:10:49.251339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251366 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251373 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251383 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:10:49.251407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.251416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251427 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:10:49.251446 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.251452 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251462 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:10:49.251480 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:10:49.251515 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.251522 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:10:49.251545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.251588 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.251603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.251626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251657 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.251817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.251853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251871 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:10:49.251888 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:10:49.251925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:10:49.251955 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:10:49.251972 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.251979 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:10:49.251995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252021 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.252028 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252039 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:10:49.252052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.252078 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.252093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252100 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.252114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252140 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:10:49.252147 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252157 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:10:49.252170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.252196 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:10:49.252211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252217 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:10:49.252232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.252265 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.252297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.252323 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.252339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252346 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.252361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252387 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252394 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:10:49.252422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.252438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.252448 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:10:49.252463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252491 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252500 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.252554 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252580 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252589 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252599 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:10:49.252617 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252624 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252634 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:10:49.252651 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252658 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252668 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:10:49.252686 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252692 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252702 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:10:49.252720 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252727 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252737 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:10:49.252754 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:10:49.252761 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252771 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:10:49.252789 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:10:49.252796 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252806 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:10:49.252824 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:10:49.252831 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252841 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:10:49.252859 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.252866 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252876 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:10:49.252894 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252901 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252911 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:10:49.252929 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252936 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252946 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:10:49.252963 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.252971 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.252987 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:10:49.253005 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.253012 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.253022 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:10:49.253035 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.253122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253146 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253153 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:10:49.253170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253196 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.253204 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253214 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:10:49.253227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253253 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.253268 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253281 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.253297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253328 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.253336 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253346 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:10:49.253360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253385 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:10:49.253404 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253413 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.253429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253456 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.253463 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253473 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:10:49.253492 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.253499 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253508 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:10:49.253527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.253534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:10:49.253561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.253569 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253579 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:10:49.253591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253629 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253645 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253651 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.253666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253692 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253700 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:10:49.253723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.253738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253748 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.253762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253797 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253805 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253815 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.253860 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.253894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:10:49.253922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.253929 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:10:49.253957 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.253964 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.253974 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:10:49.253992 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.253999 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.254009 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:10:49.254027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254034 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.254044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:10:49.254063 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254070 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.254080 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:10:49.254098 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:10:49.254105 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.254115 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:10:49.254129 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.254168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.254186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254193 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:10:49.254208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254234 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.254241 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254251 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:10:49.254269 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254282 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254293 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:10:49.254311 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254318 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254328 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:10:49.254346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.254353 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254363 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:10:49.254381 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254388 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254398 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:10:49.254421 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254428 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254438 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:10:49.254529 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254539 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254551 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:10:49.254571 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254578 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254588 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:10:49.254602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.254655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.254671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254678 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:10:49.254693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254719 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.254726 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:10:49.254750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.254776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:10:49.254793 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:10:49.254800 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:10:49.254813 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:10:49.254829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254836 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:10:49.254850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.254895 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:10:49.254912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.254923 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:10:49.254933 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:10:49.254951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.254958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:10:49.254968 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:10:49.254985 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:10:49.254993 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:10:49.255003 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:10:49.255021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.255028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.255060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.255081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.255088 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.255099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.255116 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.255123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.255133 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.255151 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.255157 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:10:49.255167 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.255185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.255192 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:10:49.255202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.255219 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:10:49.255226 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:10:49.255236 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:10:49.255253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.255260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.255270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.255301 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:10:49.255308 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:10:49.255318 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:10:49.255336 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.255343 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:10:49.255353 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.255370 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.255377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:10:49.255387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.255408 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:10:49.255416 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:10:49.255427 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:10:49.255443 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:10:49.255481 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.255511 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:10:49.255539 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.255567 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:10:49.255594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.255621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:10:49.255648 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.255676 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:10:49.255703 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.255730 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:10:49.255757 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:10:49.255783 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:10:49.255810 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:10:49.255836 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:10:49.255864 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:10:49.255891 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:10:49.255919 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.255946 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:10:49.255972 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.255999 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:10:49.256026 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.256052 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:10:49.256079 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.256149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:10:49.256176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.256203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.256229 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.256256 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:10:49.256289 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.256316 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:10:49.256343 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.256371 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:10:49.256400 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.256431 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:10:49.256458 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.256487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.256514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.256541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:10:49.256569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.256597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.256623 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.256650 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.256677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.256703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.256729 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.256756 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:10:49.256791 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:10:49.256818 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:10:49.256845 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.256871 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:10:49.256898 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.256924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.256951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.256978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:10:49.257004 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.257031 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:10:49.257058 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.257085 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:10:49.257112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.257140 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:10:49.257166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.257193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:10:49.257219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.257247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:10:49.257281 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257301 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257335 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.257361 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257379 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257396 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257433 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.257459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.257564 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257591 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257617 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257644 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257670 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257687 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257714 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257740 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257757 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257784 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257811 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257837 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257864 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257890 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.257916 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257943 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.257969 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.257995 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.258022 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258040 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.258093 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258119 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.258146 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258172 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.258199 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258225 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.258252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.258423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.258513 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258540 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.258566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.258654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.258778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258812 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258829 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.258882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.258959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.258985 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259012 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.259038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259091 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259119 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.259188 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259238 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:10:49.259295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259410 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.259494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.259714 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259761 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:10:49.259814 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259899 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.259948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.259996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.260044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.260233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:10:49.260553 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260584 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260631 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.260679 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260709 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260792 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.260840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.260977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.261025 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261073 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261121 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261168 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261215 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261244 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261298 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261346 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261376 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261425 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261473 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261528 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261576 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261624 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.261671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261765 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261820 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:10:49.261867 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261898 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.261946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:10:49.261992 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262041 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.262089 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262137 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.262184 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262232 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.262285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.262571 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262600 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.262725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.262822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262852 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.262929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.262976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:10:49.263192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.263387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.263509 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263535 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:10:49.263563 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263599 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263617 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263644 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:10:49.263670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:10:49.263722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263758 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.263820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:10:49.263942 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.263969 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:10:49.263996 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264022 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:10:49.264049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264076 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:10:49.264102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.264207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:10:49.264361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:10:49.264389 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.264454 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.264514 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.264565 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.264613 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.264662 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.264710 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.264759 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.264815 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.264864 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.264913 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.264962 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.265009 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.265058 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.265107 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.265154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.265203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.265253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.265314 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.265364 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.265422 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.265478 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.265534 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.265582 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.265630 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.265677 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.265725 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.265811 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.265864 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.265945 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.265995 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.266045 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.266102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.266151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.266200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.266248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.266302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.266352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.266414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.266464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.266562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.266611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.266660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.266708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.266755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.266804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.266853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.266902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.266950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.266999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.267049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.267097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.267147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.267200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.267252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.267305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.267355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.267406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.267457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.267512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.267561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.267614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.267662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.267710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.267773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.267823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.267871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.267920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.267968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.268016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.268065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.268114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.268162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.268210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.268259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.268313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.268361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.268416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.268465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.268513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.268561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.268610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.268660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.268709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.268759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.268821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.268874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.268922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.268970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.269017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.269064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.269114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.269163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.269218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.269266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.269320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.269377 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:10:49.269410 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.269480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.269535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.269591 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.269686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.269744 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.269810 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.269864 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.269919 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.269974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.270028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.270084 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.270138 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.270192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.270246 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.270307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.270362 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.270423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.270479 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.270533 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.270587 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.270641 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.270695 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.270749 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.270804 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.270888 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.270953 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.271009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.271063 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.271117 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.271171 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.271226 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.271295 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:10:49.271321 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.271377 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.271439 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.271495 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.271550 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.271605 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.271659 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.271715 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.271774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.271829 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.271934 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.271989 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.272117 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.272178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.272234 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.272295 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.272351 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.272413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.272473 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.272527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.272582 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.272638 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.272693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.272748 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.272803 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.272920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.272981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.273041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.273097 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.273153 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.273207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.273262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.273330 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:10:49.273355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.273405 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.273455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.273504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.273554 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.273603 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.273652 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.273701 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.273751 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.273800 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.273848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.273898 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.273947 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.273997 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.274046 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.274095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.274144 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.274194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.274243 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.274297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.274347 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.274397 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.274446 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.274495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.274544 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.274593 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.274642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.274691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.274740 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.274789 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.274838 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.274888 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.274944 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:10:49.274967 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.275019 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.275071 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.275122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.275173 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.275224 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:10:49.275279 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:10:49.275332 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:10:49.275384 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.275436 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.275486 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.275537 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.275589 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.275640 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.275691 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.275742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.275793 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.275846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.275897 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.275948 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.276000 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.276051 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.276103 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.276154 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:10:49.276205 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.276256 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.276313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.276365 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.276416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.276467 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.276519 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.276571 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.276624 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:10:49.276642 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:10:49.276674 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:10:49.276702 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:10:49.276729 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:10:49.276756 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:10:49.276776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.276793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.276803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.276813 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.276822 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.276832 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:10:49.276841 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:10:49.276850 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:10:49.276859 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.276867 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.276876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.276885 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.276894 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.276903 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.276912 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.276921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.276929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.276938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.276947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.276955 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.276963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.276971 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.276979 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.276988 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:10:49.276996 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.277004 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.277012 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.277021 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.277029 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.277037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.277045 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.277054 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.277062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.277071 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.277079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.277088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.277096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.277104 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:10:49.277113 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:10:49.277121 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:10:49.277129 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.277137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.277145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.277152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.277160 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277176 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.277191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.277199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.277222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.277229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.277237 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.277244 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:10:49.277252 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.277259 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.277267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.277279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.277288 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.277296 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.277304 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.277312 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.277320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.277330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.277339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.277347 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.277355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.277362 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:10:49.277369 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:10:49.277377 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:10:49.277384 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.277391 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.277398 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.277406 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.277413 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277420 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277427 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.277440 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.277447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.277469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.277476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.277483 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.277490 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:10:49.277498 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.277505 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.277512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.277519 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.277526 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.277533 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.277540 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.277546 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.277554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:10:49.277562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.277569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:10:49.277577 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:10:49.277584 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:10:49.277591 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:10:49.277598 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:10:49.277605 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:10:49.277612 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:10:49.277619 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:10:49.277626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:10:49.277633 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:10:49.277640 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277649 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277656 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:10:49.277663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:10:49.277670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:10:49.277677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:10:49.277691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:10:49.277747 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:10:49.277754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:10:49.277762 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:10:49.277768 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:10:49.277776 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:10:49.277783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:10:49.277790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:10:49.277797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:10:49.277804 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:10:49.277811 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:10:49.277818 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:10:49.277825 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:10:49.278126 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:10:49.278137 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:10:49.278143 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:10:49.278148 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:10:49.278154 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:10:49.278160 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:10:49.278164 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:10:49.278173 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:10:49.278182 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:10:49.278222 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278229 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:10:49.278244 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:10:49.278266 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:10:49.278277 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:10:49.278282 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:10:49.278287 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:10:49.278293 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:10:49.278304 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278311 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278316 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278329 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278339 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:10:49.278344 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:10:49.278370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.278379 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:10:49.278384 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.278407 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:10:49.278413 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:10:49.278417 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:10:49.278421 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:10:49.278425 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:10:49.278429 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:10:49.278434 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:10:49.278438 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:10:49.278444 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180678" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:10:49.278455 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278461 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278465 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:10:49.278472 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278477 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:10:49.278482 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:10:49.278505 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:10:49.278512 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278517 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278523 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278528 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:10:49.278537 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:10:49.278545 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:10:49.278550 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:10:49.278554 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:10:49.278561 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180678" 2019-04-25 00:10:49.278568 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:10:49.278572 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:10:49.278577 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:10:49.278583 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:10:49.278588 wsdl: in serializeType: returning: 180678 2019-04-25 00:10:49.278594 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:10:49.278601 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:10:49.278605 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:10:49.278609 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:10:49.278614 wsdl: in serializeType: returning: 180678 2019-04-25 00:10:49.278618 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180678 2019-04-25 00:10:49.278639 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180678 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:10:49.278644 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:10:49.278650 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5696"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:10:49.278664 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:10:49.278670 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180678 2019-04-25 00:10:49.278681 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:10:49.278756 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:10:49.278693 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:10:49.278704 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:10:49.278709 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:10:49.278714 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:10:49.278718 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:10:49.278725 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:10:49.278734 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:10:49.278743 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:10:49.278749 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:10:49.278763 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:10:49.278774 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:10:49.278782 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:10:49.286765 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:10:49.286779 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:10:49.286790 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:10:49.286795 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:10:49.286801 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:10:49.286806 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:10:49.286810 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:10:49.286815 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:10:49.286819 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:10:49.286845 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:10:49.297202 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:10:49.297224 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:10:49.297232 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:10:49.297237 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:10:49.297243 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:10:49.297249 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:10:49.297255 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:10:49.297264 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:10:49.297271 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:10:49.297284 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:37 GMT 2019-04-25 00:10:49.297291 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:10:49.297297 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:10:49.297302 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:10:49.297312 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:10:49.297335 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:10:49.297346 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:10:49.297356 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:10:49.297360 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:10:49.297366 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:10:49.297398 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:10:49.297410 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:10:49.297417 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:10:49.297457 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:10:49.297465 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:10:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:10:49.297498 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:10:49.297507 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:10:49.297528 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:10:49.297535 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:10:49.297654 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:10:49.297746 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:10:49.297752 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:10:49.297773 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:10:49.297784 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:10:49.297807 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:10:49.297866 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:10:49.297894 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:10:49.297909 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:10:49.297917 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:10:49.297922 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:10:49.297927 nusoap_client: detail =