Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 38.48Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700005038253019H Model turbiny: KP39
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FORD
 Silnik:
JR T1832
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:53:16.565851 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:53:16.565906 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:16.565922 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:53:16.565938 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:16.565948 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:53:16.565957 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:53:16.565972 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:53:16.565980 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:16.565986 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:16.565995 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:16.566003 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:53:16.566014 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:53:16.566020 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:53:16.566024 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:53:16.566028 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:53:16.566032 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:53:16.566044 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:16.566059 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:16.566067 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:53:16.566073 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:53:16.566079 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:53:16.566087 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:53:16.566095 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:53:16.573966 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:53:16.573999 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:53:16.574018 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:53:16.574026 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:16.574032 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:16.574037 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:53:16.574042 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:53:16.574069 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:53:16.595381 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:53:16.595421 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:53:16.595436 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:16.595447 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:53:16.595458 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:53:16.595469 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:53:16.595479 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:53:16.595490 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:53:16.595500 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:53:16.595511 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:03 GMT 2019-04-25 03:53:16.595522 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:53:16.595532 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:53:16.595543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:53:16.595562 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:53:16.595614 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:53:16.595646 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 03:53:16.603161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.603197 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:16.603220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:53:16.603242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.611153 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:16.611195 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:16.611220 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 03:53:16.618964 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.619036 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:16.619085 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 03:53:16.619144 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:53:16.619186 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:16.619230 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:53:16.619255 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:16.626937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.626992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.627039 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:16.627103 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:53:16.627132 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:16.627156 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.627252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:53:16.627298 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:16.627347 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:16.627391 soap_transport_http: read buffer of 7536 bytes 2019-04-25 03:53:16.629017 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:53:16.629061 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 03:53:16.629084 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:53:16.629094 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:53:16.629140 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:53:16.629198 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:53:16.629220 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:53:16.629232 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:53:16.629260 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:53:16.629270 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:53:16.629511 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:53:16.629534 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:53:16.629612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:53:16.629659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629716 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.629731 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629756 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:16.629796 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.629809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629827 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:16.629855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.629923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.629962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.629972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.630000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630048 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.630060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:53:16.630104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.630148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:53:16.630187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:53:16.630224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630268 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630300 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:16.630335 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630363 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:16.630395 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630414 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630433 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:53:16.630457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.630521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.630548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:53:16.630584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630631 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.630644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:53:16.630695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.630741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:53:16.630766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:53:16.630800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630845 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630856 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630872 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:16.630904 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630915 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630932 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:16.630962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.630973 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.630990 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:53:16.631035 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.631047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.631087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.631156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.631182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.631223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.631404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.631438 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631458 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:16.631476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:53:16.631498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:16.631545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:53:16.631572 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631583 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:53:16.631607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631666 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.631678 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631695 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:16.631718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.631763 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.631788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631798 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.631822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631868 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.631880 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631897 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:53:16.631921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.631946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.631964 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:53:16.631989 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632000 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:53:16.632025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.632080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.632121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632163 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.632188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632199 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.632224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632266 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.632278 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632295 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:53:16.632320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:53:16.632434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632442 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:53:16.632461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.632500 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632511 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:16.632530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.632538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.632561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632594 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:53:16.632610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632616 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.632631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632657 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.632664 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632674 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:53:16.632687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632713 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:53:16.632729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632735 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:53:16.632749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.632782 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632792 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:16.632812 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.632819 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632829 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.632842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632872 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:53:16.632887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.632914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632940 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.632948 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632958 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:53:16.632971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.632986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.632996 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:53:16.633011 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633018 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:53:16.633032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.633064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.633086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633111 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:53:16.633127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633134 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.633147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633173 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633180 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633190 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:53:16.633203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:53:16.633243 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633250 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:53:16.633263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633288 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.633295 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633305 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.633318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633342 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.633364 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633371 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.633387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633412 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.633419 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633429 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:53:16.633443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633468 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:53:16.633483 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633489 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:53:16.633503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633527 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633535 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633545 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:53:16.633557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633582 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.633597 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633603 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.633617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633647 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633655 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:53:16.633677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:53:16.633717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633724 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:53:16.633738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633769 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:53:16.633792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633816 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.633831 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633838 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.633852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633876 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633883 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:53:16.633906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.633932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:53:16.633947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633953 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:53:16.633966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.633990 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.633997 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634007 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:53:16.634025 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.634032 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634041 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:53:16.634054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634083 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.634098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634104 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.634118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634144 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.634151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:53:16.634174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634199 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:53:16.634214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634220 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:16.634234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.634266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.634288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.634328 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634335 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.634349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634379 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.634386 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634397 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:16.634410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634435 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.634450 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634456 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:53:16.634470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634495 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:16.634502 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634512 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:53:16.634525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634549 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.634564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634571 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.634584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634608 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634614 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.634676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.634693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634704 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:16.634714 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:53:16.634726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:16.634751 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:16.634767 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634773 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:53:16.634787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634813 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:16.634821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634831 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:53:16.634844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.634869 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.634884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634890 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.634904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634928 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634934 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.634971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.634992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.635009 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:16.635029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:53:16.635042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:16.635065 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:16.635080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635087 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:53:16.635100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635133 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:53:16.635161 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635168 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:53:16.635196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635213 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:16.635231 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.635238 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:16.635265 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.635272 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635282 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:53:16.635300 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.635306 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635316 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:53:16.635334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.635340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.635368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.635418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.635434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635440 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.635455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635480 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635487 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:53:16.635510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.635535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:53:16.635550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635556 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:53:16.635570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635594 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635602 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635611 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:53:16.635629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635636 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.635663 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635670 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635680 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:16.635693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.635725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.635740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.635760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635785 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635793 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:53:16.635816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.635842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:53:16.635857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635863 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:16.635877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.635909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.635932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.635956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.635972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.635978 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.635992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636017 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636024 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:16.636047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.636087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636093 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:16.636107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636131 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636138 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636148 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:53:16.636166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.636201 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636209 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636218 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:16.636231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.636279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.636299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:16.636354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.636402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636408 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.636422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636447 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.636455 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:16.636483 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636490 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636499 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:16.636517 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636524 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636533 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:16.636551 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.636558 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:16.636585 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.636592 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636602 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:16.636614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.636670 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.636690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636715 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636723 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:53:16.636745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.636760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.636784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636814 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636821 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636844 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.636876 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.636909 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.636937 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.636943 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636953 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:53:16.636971 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.636978 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.636988 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:53:16.637005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.637012 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637022 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:53:16.637039 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.637046 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637056 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:53:16.637073 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:16.637080 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637090 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:53:16.637108 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637115 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637124 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.637142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637148 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.637176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:16.637210 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637226 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:16.637239 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.637306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637312 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.637327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637352 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.637364 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637374 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:16.637393 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637400 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637410 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:16.637427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637434 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637444 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:16.637461 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.637468 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637478 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:53:16.637490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.637527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.637563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:53:16.637618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.637633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.637643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.637657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.637745 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637771 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.637778 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637788 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:16.637806 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637812 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637823 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:53:16.637841 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.637848 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637857 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:16.637875 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.637881 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637891 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:53:16.637909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.637915 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637925 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:16.637942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.637949 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637959 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:16.637976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.637983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.637992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.638010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638016 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.638026 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:53:16.638043 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638050 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.638060 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:53:16.638077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638084 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.638094 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:16.638111 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638118 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.638128 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:16.638141 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.638193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.638211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.638232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638257 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638264 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638274 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:16.638292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.638299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.638327 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638333 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638351 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:16.638374 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.638381 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638391 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.638404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.638441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638463 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.638477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638502 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:53:16.638532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.638547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.638557 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.638570 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638606 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.638666 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638692 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.638699 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638709 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:16.638726 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638733 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638743 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:53:16.638765 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.638772 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638782 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:16.638800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.638807 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638817 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:53:16.638834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.638841 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:16.638868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.638875 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:16.638902 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.638936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638944 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638953 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:53:16.638971 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.638978 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.638988 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:53:16.639005 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639012 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.639022 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:53:16.639039 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639046 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.639055 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:16.639073 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639080 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.639089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:16.639102 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.639160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.639176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639204 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639211 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639221 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.639265 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639290 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.639297 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639307 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:53:16.639325 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.639332 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639342 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:53:16.639364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.639371 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639382 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:53:16.639400 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639407 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639417 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:53:16.639435 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639441 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639451 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:53:16.639469 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639476 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639486 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:16.639503 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639510 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639520 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:53:16.639537 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639544 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639554 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:53:16.639571 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639578 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639588 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:53:16.639606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:16.639640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639646 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:16.639674 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.639680 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639690 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:53:16.639708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.639714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.639742 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.639748 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639758 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:53:16.639771 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.639854 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.639861 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:53:16.639877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.639903 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.639910 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.639920 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:16.639933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.639948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.639958 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.639973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.639979 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.639993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640018 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.640025 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640035 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:53:16.640048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.640073 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:53:16.640089 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640095 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:53:16.640108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.640141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.640169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640175 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640185 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:16.640203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640210 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640219 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:16.640237 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.640244 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640253 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:53:16.640266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.640304 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:53:16.640319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640325 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.640341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640371 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.640379 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640389 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:53:16.640403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.640428 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:53:16.640442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.640469 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640476 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.640486 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.640514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.640528 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640555 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.640562 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640572 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:53:16.640590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640597 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640607 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:53:16.640631 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640637 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640647 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:53:16.640665 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:16.640672 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640682 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:53:16.640700 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640707 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640716 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:53:16.640734 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.640741 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640751 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:53:16.640768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.640775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640785 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:16.640803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.640810 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640820 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:53:16.640837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.640844 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640854 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:53:16.640872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.640878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.640901 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:16.640950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.640967 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.640973 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:53:16.640988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.641021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.641044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641069 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.641083 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641090 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.641105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641130 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641137 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641147 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:53:16.641160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641185 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:53:16.641199 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641225 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.641233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641242 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:53:16.641260 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:16.641267 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641276 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:53:16.641294 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.641301 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641311 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:53:16.641323 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:16.641347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641375 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.641391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.641423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.641451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641458 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641468 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:16.641485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641492 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641502 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:16.641515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641568 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.641583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641608 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641615 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641625 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:53:16.641638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.641653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641663 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.641676 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641704 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641711 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641722 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641735 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.641764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641790 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641798 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641807 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:53:16.641825 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641832 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641842 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:53:16.641859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.641867 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641876 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:53:16.641894 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641901 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:53:16.641928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.641935 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641945 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:53:16.641963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.641969 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.641979 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:53:16.641996 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.642003 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.642013 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:53:16.642031 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.642038 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.642048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:16.642065 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.642072 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.642082 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:16.642095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.642140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.642157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642163 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:53:16.642178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642203 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.642210 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642220 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:16.642239 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.642246 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642255 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:16.642273 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.642280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642290 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:16.642307 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.642314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642324 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:16.642341 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.642351 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642365 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:16.642379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.642420 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.642435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.642456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642486 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.642545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.642562 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642573 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:16.642583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:53:16.642595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:16.642618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:53:16.642634 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642640 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:53:16.642656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642681 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.642688 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642698 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:53:16.642711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.642736 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.642751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642757 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.642771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642796 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:16.642803 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642813 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:53:16.642826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.642851 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:53:16.642866 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642872 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:53:16.642886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.642918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.642941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.642966 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.642981 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.642987 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.643002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643027 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643034 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643044 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:53:16.643057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.643082 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:53:16.643095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643124 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643132 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643155 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.643185 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643211 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643219 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643229 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:53:16.643247 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643254 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643264 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:53:16.643281 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643288 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643298 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:53:16.643315 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643321 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643331 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:53:16.643349 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643360 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643371 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:53:16.643389 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:16.643396 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643406 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:53:16.643424 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:16.643431 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643441 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:53:16.643459 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:16.643466 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643476 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:53:16.643493 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.643500 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643510 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:53:16.643528 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643535 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643545 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:53:16.643563 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643570 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643580 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:53:16.643597 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643604 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643614 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:53:16.643632 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643639 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643649 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:53:16.643662 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.643723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.643741 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643748 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:53:16.643764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.643797 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:53:16.643820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.643845 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.643865 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.643885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643910 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.643917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643928 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:53:16.643940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.643965 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:53:16.643980 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.643986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.644000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644025 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644032 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644042 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:53:16.644060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644083 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:16.644101 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644108 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644118 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:16.644136 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644143 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644153 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:16.644165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.644202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644217 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644223 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.644238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644262 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644280 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:53:16.644293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.644318 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.644331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644367 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644399 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.644431 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644464 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644471 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644481 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:16.644499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:16.644533 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644540 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644550 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:53:16.644567 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.644579 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644589 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:53:16.644607 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644614 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644624 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:16.644641 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644648 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644658 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:53:16.644676 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:16.644683 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644700 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:53:16.644713 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.644751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.644768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644774 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:53:16.644788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644813 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644820 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644830 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:53:16.644848 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644855 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644864 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:53:16.644882 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644889 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644898 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:53:16.644916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.644923 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644932 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:53:16.644950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644957 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.644967 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:53:16.644984 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.644991 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645000 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:53:16.645018 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.645025 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645034 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:53:16.645052 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.645059 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645069 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:53:16.645081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.645132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.645147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645154 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:53:16.645172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645196 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.645204 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:53:16.645227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.645251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:53:16.645268 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:16.645275 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:53:16.645287 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:53:16.645304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645311 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:53:16.645325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.645374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:16.645391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.645402 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:16.645412 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:53:16.645430 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.645437 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:53:16.645447 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:53:16.645464 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:16.645471 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:53:16.645482 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:53:16.645499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.645506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.645516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.645533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.645540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.645550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.645567 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.645574 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.645584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.645608 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.645614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:53:16.645624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.645641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.645648 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:53:16.645658 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.645675 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:16.645681 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:53:16.645691 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:53:16.645707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.645714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.645724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.645740 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:16.645747 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:53:16.645757 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:53:16.645774 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.645781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:53:16.645790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.645808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.645814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:16.645824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.645840 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:16.645847 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:53:16.645856 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:53:16.645869 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:53:16.645903 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.645933 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:53:16.645960 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.645988 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:53:16.646015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.646042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:53:16.646068 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.646095 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:53:16.646122 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.646149 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:53:16.646175 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:53:16.646202 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:53:16.646228 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:53:16.646255 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:53:16.646284 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:53:16.646310 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:53:16.646338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.646371 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:53:16.646398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.646424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:53:16.646451 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.646478 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:53:16.646505 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.646531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:53:16.646558 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.646635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.646662 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.646689 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:16.646716 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.646742 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:16.646769 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.646797 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:53:16.646825 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.646851 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:53:16.646878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.646907 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.646934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.646961 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:16.646989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.647016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.647043 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.647070 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.647096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.647123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.647149 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.647176 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:53:16.647203 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:53:16.647230 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:53:16.647256 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.647283 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:53:16.647310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.647336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.647368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.647396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:53:16.647422 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.647449 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:53:16.647476 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.647502 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:53:16.647529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.647556 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:53:16.647583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.647610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:16.647636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.647664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:53:16.647692 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647711 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647738 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.647764 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647782 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647799 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647825 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.647851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.647955 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.647982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648008 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648034 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648060 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648078 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648105 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648131 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648148 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648175 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648203 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648230 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648256 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648283 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.648309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648339 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.648425 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648469 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.648495 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648522 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.648548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648575 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.648601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648628 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.648654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.648811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.648898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.648951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.648985 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.649037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.649159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649193 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.649262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.649369 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649396 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.649422 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649441 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649458 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649503 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.649529 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649555 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:16.649581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.649667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.649787 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649814 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:53:16.649840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649867 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.649893 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.649946 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649963 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649980 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.649996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.650049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:53:16.650224 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650242 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650268 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.650294 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650329 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650368 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.650395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.650498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650524 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650550 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650576 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650602 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650619 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650646 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650673 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650690 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650723 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650750 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650777 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650830 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.650856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650883 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650909 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650935 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:16.650962 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.650979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:16.651032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651059 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.651085 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651112 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.651138 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651164 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.651190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.651351 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651418 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.651444 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.651499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.651586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:16.651714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651764 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.651817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.651921 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651947 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:16.651974 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.651992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652009 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652052 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:16.652078 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652104 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:16.652130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652167 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.652220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:16.652340 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652373 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:53:16.652399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652426 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:16.652452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652479 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:16.652505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.652609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:16.652764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:53:16.652792 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.652852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.652903 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.652952 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.653000 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.653048 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.653097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.653146 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.653200 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.653249 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.653298 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.653350 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.653411 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.653461 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.653509 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.653556 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.653604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.653664 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.653719 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.653766 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.653815 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.653870 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.653925 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.653971 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.654017 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.654063 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.654109 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.654156 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.654203 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.654257 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.654318 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.654378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.654441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.654489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.654538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.654587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.654647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.654700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.654748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.654799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.654846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.654892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.654938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.654984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.655096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.655144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.655191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.655238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.655298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.655347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.655411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.655460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.655509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.655563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.655628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.655674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.655721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.655767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.655812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.655860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.655907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.655959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.656005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.656053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.656108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.656155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.656201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.656248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.656308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.656361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.656412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.656461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.656510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.656558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.656607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.656667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.656712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.656759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.656806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.656851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.656897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.656945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.656992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.657040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.657087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.657138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.657189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.657235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.657294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.657343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.657396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.657446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.657496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.657551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.657599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.657659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.657720 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:53:16.657752 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.657819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.657874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.657927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.657980 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.658032 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.658085 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.658139 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.658192 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.658245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.658312 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.658374 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.658429 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.658483 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.658538 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.658592 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.658647 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.658717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.658776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.658829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.658882 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.658934 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.659001 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.659056 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.659110 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.659165 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.659228 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.659284 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.659342 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.659407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.659462 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.659517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.659580 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:53:16.659604 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.659660 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.659715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.659773 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.659827 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.659882 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.659937 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.659993 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.660047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.660103 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.660157 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.660212 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.660268 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.660323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.660448 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.660503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.660558 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.660615 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.660670 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.660725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.660780 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.660836 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.660891 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.660945 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.661000 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.661056 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.661111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.661165 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.661221 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.661276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.661331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.661392 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.661454 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:53:16.661477 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.661529 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.661579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.661629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.661679 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.661730 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.661780 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.661830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.661880 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.661929 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.661979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.662029 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.662079 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.662129 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.662178 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.662228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.662278 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.662328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.662383 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.662434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.662483 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.662533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.662583 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.662633 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.662683 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.662732 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.662781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.662830 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.662879 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.662929 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.662978 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.663028 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.663085 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:53:16.663107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.663160 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.663212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.663264 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.663315 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.663374 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:16.663427 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:16.663478 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:16.663530 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.663582 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.663638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.663689 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.663740 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.663792 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.663843 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.663895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.663946 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.663999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.664050 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.664102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.664154 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.664206 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.664257 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.664309 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:16.664371 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.664423 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.664476 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.664527 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.664578 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.664633 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.664685 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.664737 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.664792 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:53:16.664809 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:53:16.664839 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:53:16.664867 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:53:16.664895 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:53:16.664922 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:53:16.664944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.664960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.664969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.664979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.664988 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.664997 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:16.665007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:16.665016 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:16.665025 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.665034 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.665043 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.665052 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.665060 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665069 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665078 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.665096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.665104 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.665129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.665137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.665145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.665154 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:16.665163 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.665171 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.665179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.665187 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.665195 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.665203 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.665212 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.665220 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.665229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.665239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.665246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.665257 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.665265 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.665274 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:16.665283 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:16.665292 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:16.665300 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.665308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.665316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.665324 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.665332 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665349 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665362 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665371 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.665379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.665387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.665411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.665418 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.665426 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.665434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:16.665441 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.665448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.665456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.665463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.665471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.665479 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.665487 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.665495 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.665503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.665512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.665521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.665528 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.665535 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.665543 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:16.665550 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:16.665558 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:16.665566 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.665572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.665579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.665586 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.665593 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.665630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.665636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.665657 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.665664 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.665671 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.665683 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:16.665691 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.665698 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.665705 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.665712 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.665719 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.665727 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.665734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.665741 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.665749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:16.665757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.665764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:16.665772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:16.665778 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:16.665786 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:16.665793 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:16.665800 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:16.665807 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:16.665814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:16.665821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:16.665827 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:16.665835 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:16.665859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:16.665866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:16.665874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:16.665888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:16.665895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:16.665902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:16.665909 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:16.665915 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:16.665989 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:16.665996 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:16.666004 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:16.666011 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:16.666018 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:16.666025 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:16.666032 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:16.666039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:16.666116 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:53:16.666126 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:16.666131 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:16.666136 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:16.666143 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:53:16.666147 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:53:16.666152 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:53:16.666161 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:53:16.666170 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:53:16.666211 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666218 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:16.666232 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:53:16.666253 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:53:16.666260 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:53:16.666264 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:53:16.666268 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:53:16.666274 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:16.666285 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666292 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666297 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666310 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666328 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:16.666333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:53:16.666362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.666373 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:16.666377 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.666401 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:53:16.666407 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:53:16.666411 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:53:16.666415 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:53:16.666419 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:53:16.666423 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:53:16.666428 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:16.666432 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:53:16.666438 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:16.666448 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666455 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666459 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:16.666465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666471 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:16.666475 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:16.666499 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:53:16.666505 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666510 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666516 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666520 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:16.666531 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:53:16.666540 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:16.666544 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:16.666549 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:53:16.666555 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167715" 2019-04-25 03:53:16.666562 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:16.666566 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:16.666571 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:16.666577 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:16.666582 wsdl: in serializeType: returning: 167715 2019-04-25 03:53:16.666588 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:53:16.666595 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:16.666599 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:16.666603 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:53:16.666608 wsdl: in serializeType: returning: 167715 2019-04-25 03:53:16.666612 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167715 2019-04-25 03:53:16.666625 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167715 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:53:16.666630 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:53:16.666635 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9925"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:53:16.666650 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:53:16.666661 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167715 2019-04-25 03:53:16.666672 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:53:16.666750 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:53:16.666686 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:53:16.666697 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:53:16.666702 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:53:16.666707 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:53:16.666711 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:53:16.666719 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:16.666730 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:16.666738 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:53:16.666743 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:53:16.666757 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:53:16.666768 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:53:16.666776 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:53:16.674634 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:53:16.674651 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:53:16.674662 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:53:16.674668 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:53:16.674673 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:16.674678 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:16.674682 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:53:16.674686 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:53:16.674690 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:53:16.674722 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:53:16.684416 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:53:16.684457 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:53:16.684463 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:16.684469 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:53:16.684474 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:53:16.684479 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:53:16.684485 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:53:16.684491 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:53:16.684496 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:53:16.684502 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:03 GMT 2019-04-25 03:53:16.684508 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:53:16.684514 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:53:16.684519 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:53:16.684529 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:53:16.684557 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:53:16.684568 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:53:16.684578 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:53:16.684582 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:53:16.684593 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:53:16.684635 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:53:16.684647 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:53:16.684654 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:53:16.684677 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:16.684684 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:53:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:53:16.684717 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:53:16.684726 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:53:16.684758 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:53:16.684765 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:53:16.684886 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:53:16.684988 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:53:16.684995 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:53:16.685004 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:53:16.685015 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:53:16.685039 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:53:16.685097 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:53:16.685121 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:53:16.685133 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:53:16.685141 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:53:16.685146 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:53:16.685151 nusoap_client: detail =