Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 38.48Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700005038253019H Model turbiny: KP39
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FORD
 Silnik:
JR T1832
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:19:32.558713 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:19:32.558771 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:32.558787 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:19:32.558804 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:32.558814 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:19:32.558823 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:19:32.558837 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:19:32.558846 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:32.558852 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:32.558862 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:32.558870 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:32.558881 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:32.558887 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:32.558891 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:32.558896 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:32.558900 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:19:32.558912 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:32.558929 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:32.558938 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:32.558943 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:19:32.558949 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:19:32.558958 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:32.558967 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:32.565118 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:32.565138 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:32.565149 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:19:32.565156 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:32.565162 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:32.565167 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:32.565171 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:19:32.565200 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:19:32.581184 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:19:32.581225 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:19:32.581250 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:32.581258 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:32.581264 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:32.581269 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:32.581275 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:32.581282 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:32.581288 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:32.581293 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:18 GMT 2019-10-21 14:19:32.581299 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:32.581305 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:19:32.581311 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:32.581323 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:19:32.581358 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:19:32.581382 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:19:32.587337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.587395 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:32.587441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.587472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.587495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.587551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.593434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593483 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.593538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.593595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.593651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.593795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.599832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.599993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600194 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:32.600236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.600267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.600291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.600378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.600420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.605614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.605684 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:32.605955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.606023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.606058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606136 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:32.606167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.606332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606856 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.606904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.606967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:32.607003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.607042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:32.607092 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-21 14:19:32.607107 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:32.607113 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:19:32.607170 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:32.607209 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:32.607226 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:32.607234 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:32.607254 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:19:32.607259 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:19:32.607471 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:19:32.607489 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:19:32.607542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:19:32.607572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607616 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.607626 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607642 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:32.607664 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.607671 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607682 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:32.607699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.607782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.607802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607809 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.607832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607885 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.607899 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:19:32.607941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.607967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.607987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:32.608013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:19:32.608053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608098 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608111 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608130 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:32.608162 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608174 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608191 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:32.608223 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608235 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608253 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:32.608277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.608337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.608365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:19:32.608402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608448 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.608463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:19:32.608505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.608551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:32.608588 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:19:32.608627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608671 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608684 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608701 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:32.608735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608747 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608764 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:32.608796 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.608807 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608825 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:32.608855 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.608867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608885 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.608908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.608954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.608975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.609003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.609042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.609209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.609241 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.609278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:19:32.609301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:32.609347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:32.609374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:19:32.609411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609458 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.609470 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:32.609518 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.609530 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609547 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:32.609599 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.609612 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609629 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:32.609662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.609674 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.609762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.609835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.609868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.609879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.609906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610018 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.610031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:19:32.610074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.610120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:32.610146 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610156 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:19:32.610183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610226 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.610238 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610255 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:32.610280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.610324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.610349 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610360 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.610384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610429 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.610442 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610459 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:19:32.610485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.610529 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:32.610555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610566 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:19:32.610610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.610669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.610710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.610756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.610783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610794 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.610819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610864 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.610876 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:19:32.610916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.610961 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:32.610987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.610997 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:19:32.611021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611067 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.611080 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611097 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:32.611129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.611140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.611182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.611233 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:19:32.611258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611268 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.611293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611398 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.611413 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611431 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:19:32.611461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.611507 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:32.611532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611543 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:19:32.611567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.611634 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611650 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:32.611682 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.611693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.611735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.611792 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:19:32.611882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611894 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.611919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.611970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.611982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612000 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:19:32.612022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612066 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:19:32.612092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612103 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:19:32.612128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.612182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.612221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612265 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:19:32.612290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612300 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.612325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.612380 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612398 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:19:32.612421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:32.612488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:19:32.612555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.612622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.612662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612692 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.612712 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612719 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.612734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612759 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.612766 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612776 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:19:32.612789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612815 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:32.612830 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612836 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:19:32.612850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612875 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.612882 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612892 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:32.612905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.612931 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.612945 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612952 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.612965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.612991 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.612998 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:19:32.613021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613046 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:32.613061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613067 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:19:32.613081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613107 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.613114 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613124 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:32.613137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613162 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.613177 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613183 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.613197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613250 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.613258 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613268 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:19:32.613282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613308 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:32.613323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613329 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:19:32.613343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613368 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.613375 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613384 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:19:32.613402 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.613408 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613418 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:19:32.613431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613460 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.613474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613480 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.613494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613518 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.613525 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613535 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:19:32.613548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613586 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:32.613605 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613611 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:32.613626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.613657 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.613681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.613727 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613734 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.613748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613776 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.613783 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613793 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:32.613806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.613847 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613853 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:32.613867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613893 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:32.613900 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613910 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:32.613924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.613950 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.613964 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.613970 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.613984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614013 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.614111 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:32.614123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:32.614148 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:32.614163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614169 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:19:32.614183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614209 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:32.614216 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614225 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:32.614239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.614264 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.614279 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614322 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.614342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614367 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614374 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614450 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614461 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.614472 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:19:32.614484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:32.614549 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:32.614568 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614581 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:32.614599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614629 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:32.614637 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614647 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:32.614661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.614687 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.614704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614713 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.614732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614763 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614800 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.614837 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.614859 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:32.614871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:32.614895 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:32.614910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:19:32.614931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.614964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.614973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:19:32.614991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.614998 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:19:32.615025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:32.615058 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.615064 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615074 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:32.615091 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.615098 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615107 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:32.615124 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.615131 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615140 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:19:32.615157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.615164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.615186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.615252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.615273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615298 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615306 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:19:32.615329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:32.615369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615375 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:19:32.615389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615414 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615420 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615430 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:32.615448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.615481 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615487 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615497 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:32.615510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.615558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.615584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:19:32.615641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:32.615682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:32.615704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615739 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.615762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.615802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.615823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615848 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.615855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:32.615879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.615943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.615960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.615966 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:32.615981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616007 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616014 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616024 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:32.616042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.616075 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616081 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616091 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:32.616105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.616138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.616153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616159 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.616173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616198 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:32.616228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.616253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.616268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616274 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.616288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.616319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:32.616346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:32.616379 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616386 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:32.616413 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.616420 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:32.616447 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.616454 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616463 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:32.616476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.616517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.616532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.616552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616592 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616602 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:19:32.616616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.616631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.616641 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.616656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616687 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616694 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.616754 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.616787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.616814 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.616821 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616831 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:19:32.616848 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.616854 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616864 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:19:32.616881 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.616888 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616897 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:32.616914 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.616921 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616930 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:19:32.616947 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:32.616954 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616964 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:19:32.616981 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.616989 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.616998 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.617015 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617022 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617031 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.617048 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617054 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617064 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:19:32.617081 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617097 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:32.617114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617120 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:32.617143 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.617250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.617272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.617304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:32.617332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617338 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617348 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:32.617365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617372 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617381 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:32.617399 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.617405 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617415 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:32.617428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.617466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.617502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617526 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617533 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617543 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:19:32.617557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.617572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.617595 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.617610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.617700 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.617738 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617748 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:32.617765 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617772 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617781 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:32.617799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.617805 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:32.617832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.617838 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617848 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:32.617865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.617871 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:32.617900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.617907 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617917 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:32.617934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.617968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.617974 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.617984 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:32.618001 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618007 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.618017 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:32.618035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618041 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.618051 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:32.618068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618075 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.618085 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:32.618098 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.618152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.618170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.618191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618216 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618223 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:32.618250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.618256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.618283 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618289 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618298 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:32.618316 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.618322 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618332 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.618345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.618383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618404 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.618418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618443 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:19:32.618473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.618488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.618497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.618511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.618607 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618633 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.618640 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618650 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:32.618668 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618674 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618684 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:32.618703 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.618712 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618723 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:32.618741 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.618748 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618758 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:32.618775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.618781 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618791 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:32.618808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.618815 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618825 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:32.618842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.618875 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618882 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618891 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:32.618908 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618915 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618925 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:32.618942 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.618949 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618958 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:19:32.618975 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.618982 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.618991 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:32.619008 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.619015 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.619024 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:32.619038 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.619094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.619110 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619138 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619145 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619155 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.619198 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619223 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.619230 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619240 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:19:32.619257 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.619264 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619274 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:19:32.619291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.619297 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619307 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:32.619325 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.619331 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619340 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:19:32.619357 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.619364 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619373 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:19:32.619391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619397 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619407 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:32.619424 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.619430 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619446 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:19:32.619464 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619471 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619480 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:19:32.619498 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619504 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619514 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:19:32.619532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619538 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:32.619565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619571 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619589 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:32.619607 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.619614 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619623 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:19:32.619640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.619647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.619674 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.619680 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619689 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:19:32.619743 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.619839 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.619846 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:32.619867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.619893 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.619900 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.619910 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:32.619923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.619939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.619949 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.619964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.619970 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.619990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620015 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.620023 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620032 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:19:32.620046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.620071 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:32.620086 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620092 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:19:32.620106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.620138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.620165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620172 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620181 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:32.620198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620205 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620215 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:32.620232 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.620239 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620252 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:32.620266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.620303 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:19:32.620317 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620324 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.620338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620362 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.620369 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620379 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:19:32.620392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.620408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.620418 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:32.620431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.620459 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620466 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.620476 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.620506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.620520 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620550 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.620557 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620567 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:19:32.620592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620599 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620609 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:19:32.620627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620633 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620643 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:19:32.620660 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:32.620667 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620676 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:32.620694 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620702 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620715 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:19:32.620734 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.620741 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620751 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:19:32.620768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.620775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:32.620802 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.620808 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620817 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:19:32.620835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.620841 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620851 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:19:32.620868 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.620875 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.620946 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:32.620997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621016 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621023 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:19:32.621037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.621074 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.621098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621124 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.621139 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621145 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.621159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621183 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621190 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621200 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:19:32.621213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:32.621252 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621277 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.621284 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621294 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:19:32.621312 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:32.621318 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621328 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:19:32.621345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.621352 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621366 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:19:32.621380 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:32.621403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621419 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621425 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.621439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.621470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.621497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.621504 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621515 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:32.621532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.621538 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621548 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:32.621561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621608 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621629 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.621648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621673 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621680 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621690 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:19:32.621706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.621724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621735 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.621749 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621776 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621783 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621793 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.621837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621872 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.621879 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621889 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:19:32.621907 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.621934 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:19:32.621971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.621977 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.621987 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:32.622004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622011 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622020 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:19:32.622037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.622044 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622053 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:19:32.622071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622077 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622087 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:19:32.622103 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.622110 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622119 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:19:32.622136 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622142 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622152 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:32.622169 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622176 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:32.622199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.622245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.622262 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622268 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:19:32.622287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:32.622346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.622353 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:32.622403 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.622412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622423 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:32.622443 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622450 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622459 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:32.622477 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.622484 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622497 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:32.622511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.622552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.622568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622581 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.622597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.622688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.622704 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.622726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:19:32.622738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:32.622763 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:32.622778 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622784 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:19:32.622802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622827 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.622834 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622844 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:19:32.622857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.622882 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.622897 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622903 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.622916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622941 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:32.622948 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622957 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:19:32.622970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.622985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.622995 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:32.623010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623016 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:19:32.623033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623058 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.623065 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.623088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.623113 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.623128 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623134 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.623147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623172 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623179 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623189 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:19:32.623202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.623227 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:32.623240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623267 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623273 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623283 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.623326 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623356 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623364 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623373 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:19:32.623391 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623398 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623407 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:19:32.623424 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623431 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623440 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:19:32.623458 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623464 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623474 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:19:32.623491 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623497 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623507 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:19:32.623524 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:32.623531 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623540 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:19:32.623557 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:32.623565 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623583 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:19:32.623605 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:32.623612 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623622 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:19:32.623639 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.623646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623655 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:19:32.623673 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623679 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623693 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:19:32.623711 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623718 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623728 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:19:32.623745 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623752 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623761 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:19:32.623778 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623785 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623794 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:19:32.623807 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.623869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.623887 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623893 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:19:32.623915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623941 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.623947 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:19:32.623970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.623985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.623995 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.624010 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624016 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.624030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624054 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624061 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624090 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:19:32.624107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.624152 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:32.624168 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624174 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.624194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624219 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.624226 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624235 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:19:32.624253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624260 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624269 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:32.624286 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624293 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624302 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:32.624320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.624326 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:32.624349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.624386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624400 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624407 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.624424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624450 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624457 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:19:32.624480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.624505 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.624519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624546 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624553 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624563 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.624615 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:32.624675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:32.624709 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.624715 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624728 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:19:32.624747 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.624753 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624763 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:32.624780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.624787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:32.624814 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.624822 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624831 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:19:32.624849 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:32.624855 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624865 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:19:32.624878 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.624917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.624933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624939 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:19:32.624957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624983 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.624989 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.624999 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:19:32.625017 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625023 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625032 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:19:32.625050 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625056 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625066 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:19:32.625083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.625089 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625099 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:19:32.625116 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625123 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625132 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:19:32.625149 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625156 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625166 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:19:32.625183 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625189 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625199 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:32.625216 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625222 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625232 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:32.625245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.625296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.625311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625317 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:32.625335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.625368 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:19:32.625391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.625416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:32.625432 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:32.625439 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:19:32.625452 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:19:32.625468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625474 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:19:32.625488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.625531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:32.625549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.625560 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:32.625570 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:19:32.625600 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.625607 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:19:32.625618 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:19:32.625634 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:32.625641 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:19:32.625651 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:19:32.625667 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.625674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.625684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.625701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.625707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.625717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.625733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.625740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.625749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.625766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.625773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:32.625783 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.625799 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.625806 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:19:32.625815 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.625832 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:32.625839 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:19:32.625852 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:19:32.625869 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.625876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.625886 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.625902 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:32.625908 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:19:32.625918 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:19:32.625934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.625941 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:19:32.625951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.625968 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.625974 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:32.625984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.626000 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:32.626006 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:19:32.626016 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:19:32.626031 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:19:32.626067 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.626096 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:32.626123 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.626151 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:32.626179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.626206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:32.626232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.626259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:32.626286 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.626313 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:32.626339 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.626365 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:32.626392 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:19:32.626424 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:32.626450 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:19:32.626477 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:19:32.626503 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:19:32.626528 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:32.626555 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.626588 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:32.626627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.626654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:32.626681 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.626707 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:32.626733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.626761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:32.626788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.626815 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.626841 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.626868 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:32.626895 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.626922 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:32.626949 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.626975 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:32.627002 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.627028 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:32.627055 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.627081 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:32.627108 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.627135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.627335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.627364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:32.627391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.627419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.627446 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.627472 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.627498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.627524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.627582 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.627612 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:32.627639 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:19:32.627665 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:32.627692 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.627719 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:32.627745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.627772 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.627799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.627825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:32.627852 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.627878 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:32.627904 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.627931 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:32.627957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.627986 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:32.628013 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.628040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:32.628067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.628098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:32.628125 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628143 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628169 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.628196 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628213 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628230 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628256 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.628282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.628385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.628488 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628514 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628540 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628566 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628601 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628618 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628645 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628671 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628689 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628715 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628742 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628768 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628799 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628826 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.628852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628879 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628905 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.628958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.628975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629001 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.629028 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.629080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.629133 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629159 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.629185 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.629240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.629392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629409 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629426 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.629478 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.629536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.629635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.629755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.629861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.629966 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.629993 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.630020 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630037 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630054 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630071 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630097 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.630128 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630155 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:32.630181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.630267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.630388 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630415 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:32.630443 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630470 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.630496 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.630550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.630662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:32.630837 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630854 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630880 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.630906 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.630966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.630993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631069 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.631095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.631198 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631264 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631293 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631319 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631349 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631367 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631393 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631420 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631437 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631463 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631494 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631551 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631662 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631691 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.631761 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631788 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631814 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:32.631873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:32.631943 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.631970 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.631996 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632024 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.632050 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632077 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.632103 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632130 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.632157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.632310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.632401 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632428 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.632454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632515 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.632541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:32.632672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632689 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.632775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632852 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.632878 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632905 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:32.632932 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632949 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632966 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.632987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:32.633040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633066 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:32.633093 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.633179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:32.633298 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633326 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:32.633352 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:32.633404 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633430 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:32.633456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.633560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:32.633722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:32.633764 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.633822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.633872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.633922 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.633971 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.634019 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.634067 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.634116 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.634164 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.634213 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.634287 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.634337 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.634387 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.634435 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.634484 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.634532 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.634589 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.634639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.634688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.634736 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.634785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.634834 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.634883 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.634940 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.634993 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.635041 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.635105 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.635159 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.635206 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.635255 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.635328 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.635386 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.635438 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.635489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.635545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.635618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.635667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.635716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.635765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.635812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.635860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.636143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.636193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.636242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.636290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.636338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.636385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.636432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.636480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.636529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.636585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.636650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.636699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.636748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.636797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.636846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.636895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.636957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.637010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.637056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.637103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.637160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.637209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.637258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.637311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.637373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.637421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.637470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.637527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.637589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.637642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.637692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.637741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.637787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.637835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.637884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.637932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.637981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.638028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.638076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.638124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.638171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.638220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.638268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.638316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.638366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.638414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.638462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.638511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.638565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.638622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.638676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.638728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.638775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.638822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.638873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.638921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.638971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.639020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.639072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.639142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.639198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.639254 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:32.639282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.639344 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.639401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.639456 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.639511 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.639566 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.639635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.639690 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.639744 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.639799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.639890 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.639947 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.640006 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.640061 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.640115 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.640169 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.640258 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.640352 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.640410 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.640465 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.640520 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.640583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.640645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.640700 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.640754 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.640843 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.640907 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.640961 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.641016 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.641070 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.641124 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.641178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.641248 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.641308 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.641372 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:32.641395 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.641672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.641728 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.641783 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.641837 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.641906 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.641961 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.642020 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.642074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.642129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.642183 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.642238 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.642307 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.642362 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.642422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.642476 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.642530 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.642621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.642682 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.642751 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.642806 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.642861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.642920 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.642974 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.643029 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.643083 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.643154 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.643210 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.643264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.643319 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.643377 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.643433 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.643488 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.643556 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.643629 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:32.643652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.643702 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.643752 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.643801 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.643854 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.643905 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.643954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.644003 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.644066 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.644115 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.644164 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.644212 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.644261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.644311 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.644360 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.644414 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.644464 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.644527 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.644582 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.644633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.644987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.645043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.645093 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.645142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.645191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.645245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.645308 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.645357 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.645406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.645455 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.645504 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.645553 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.645651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.645712 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.645771 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:32.645793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.645865 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.645917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.645968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.646019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.646096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.646149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:32.646200 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:32.646251 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:32.646303 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.646369 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.646424 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.646476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.646527 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.646586 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.646639 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.646690 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.646747 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.646798 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.646869 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.646943 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.647000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.647057 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.647108 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.647159 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.647209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:32.647261 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.647312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.647363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.647414 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.647465 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.647535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.647601 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.647654 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.647716 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:19:32.647734 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:19:32.647765 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:19:32.647793 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:32.647826 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:32.647853 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:19:32.647874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.647891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.647901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.647910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.647920 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.647928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.647937 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:32.647946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:32.647954 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:32.647963 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.647972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.647981 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.647989 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.647997 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648015 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.648023 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.648039 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.648047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.648072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.648080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.648088 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.648096 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:32.648105 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.648113 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.648121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.648128 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.648137 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.648144 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.648152 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.648160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.648168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.648179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.648187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.648195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.648203 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.648211 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.648218 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:32.648225 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:32.648233 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:32.648240 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.648248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.648256 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.648263 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.648271 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648278 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648286 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.648294 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.648313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.648321 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648328 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.648344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.648351 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.648358 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.648366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:32.648373 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.648381 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.648388 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.648396 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.648403 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.648411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.648418 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.648427 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.648434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.648444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.648452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.648460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.648467 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.648474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.648481 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:32.648488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:32.648495 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:32.648502 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.648509 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.648516 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.648523 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.648530 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648537 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648544 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.648551 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.648566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.648579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.648604 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.648611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.648618 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.648625 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:32.648632 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.648639 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.648646 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.648653 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.648660 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.648667 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.648674 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.648681 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.648695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:32.648709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.648717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:32.648725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:32.648733 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:32.648740 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:32.648747 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:32.648753 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:32.648762 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:32.648769 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:32.648776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:32.648783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:32.648790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:32.648797 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648804 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648811 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:32.648818 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:32.648825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:32.648833 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:32.648840 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:32.648853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:32.648860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:32.648867 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:32.648874 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:32.648880 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:32.648887 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:32.648893 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:32.648900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:32.648907 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:32.648914 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:32.648921 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:32.648928 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:32.648935 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:32.649245 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:19:32.649258 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:32.649263 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:32.649268 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:32.649278 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:19:32.649283 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:32.649287 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:32.649300 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:19:32.649309 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:32.649352 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649359 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:32.649373 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:32.649395 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:19:32.649403 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:19:32.649407 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:19:32.649412 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:19:32.649418 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:32.649429 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649436 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649441 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649453 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649462 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:32.649467 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:19:32.649491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.649500 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:32.649505 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.649528 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:32.649534 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:19:32.649538 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:19:32.649542 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:19:32.649546 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:19:32.649550 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:19:32.649555 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:32.649559 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:19:32.649566 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167715" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:32.649583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649590 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649595 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:32.649602 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649607 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:32.649612 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:32.649635 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:32.649642 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649647 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649652 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649657 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:32.649667 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:32.649675 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:32.649680 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:32.649684 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:32.649691 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167715" 2019-10-21 14:19:32.649699 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:32.649707 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:32.649714 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:32.649721 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:32.649725 wsdl: in serializeType: returning: 167715 2019-10-21 14:19:32.649732 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:32.649740 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:32.649744 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:32.649748 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:32.649753 wsdl: in serializeType: returning: 167715 2019-10-21 14:19:32.649758 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167715 2019-10-21 14:19:32.649777 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167715 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:19:32.649782 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:19:32.649788 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8124"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:19:32.649803 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:19:32.649808 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167715 2019-10-21 14:19:32.649821 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:19:32.649899 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:19:32.649836 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:32.649847 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:32.649852 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:32.649857 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:32.649861 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:32.649868 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:32.649879 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:32.649887 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:32.649893 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:32.649906 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:19:32.649916 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:32.649924 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:32.656139 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:32.656157 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:32.656168 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:32.656174 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:19:32.656179 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:32.656184 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:32.656188 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:32.656192 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:32.656197 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:32.656226 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:19:32.667677 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:19:32.667695 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:19:32.667704 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:32.667736 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:32.667747 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:32.667752 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:32.667759 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:32.667764 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:32.667770 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:32.667776 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:18 GMT 2019-10-21 14:19:32.667782 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:32.667787 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:19:32.667793 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:32.667802 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:19:32.667828 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:19:32.667839 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:19:32.667848 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:32.667853 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:19:32.667858 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:32.667887 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:32.667899 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:32.667905 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:32.667927 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:32.667935 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:19:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:19:32.667967 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:19:32.667977 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:19:32.667998 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:19:32.668004 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:19:32.668116 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:19:32.668213 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:19:32.668220 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:19:32.668228 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:19:32.668240 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:32.668263 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:19:32.668318 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:19:32.668346 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:32.668359 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:19:32.668367 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:19:32.668371 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:19:32.668377 nusoap_client: detail =